YTE Ana Sayfa   /   Yayınlar   /   YTE Yayınlar

YTE

Yayınlarımız

YTE her zaman öğrenen, öğreten, birikimlerini cesaretle paylaşan, değere değer katan ve hizmet anlayışını görev kabul eden bir vizyona sahip olmuştur. YTE, bilginin bilgi ile işlendiği günümüz dünyasında, gerçekleştirdiği projeler sayesinde sahip olduğu derin birikimin yanında genç ve yetenekli araştırmacı kadrosu ile alanında önde gelen kuruluşlar içinde yer almaktadır. YTE bünyesinde yer alan uzman araştırmacılar, yürüttüğü projeler ışığında ortaya koydukları stratejik bilgileri bilim dünyasının istifadesine sunmaktadır.

Araştırma Serisi

CockroachDB: Modern Çağın Dağıtık Veri Tabanı Çözümü
SAYI: 13

Mevcut veri tabanı sistemlerinin, modern uygulamaların ihtiyacı olan özellikleri bir arada sunamaması üzerine NewSQL veri tabanı sistemleri geliştirilmiştir. Bu yeni yaklaşım, geleneksel veri tabanlarının sağladığı ACID ve sorgu dili esnekliğini; NoSQL veri tabanı sistemlerinin ölçeklenebilirlik, dağıtım kolaylığı ve hata toleransı gibi özellikleriyle birleştirmektedir. CockroachDB, NewSQL kavramının somut bir örneği olarak bu talepleri karşılamak üzere tasarlanmış, güçlü özellikleriyle ön plana çıkan, dağıtık mimarili bir veri tabanı çözümüdür. Bu sayımızda, CockroachDB'nin özellikleri, avantajları ve potansiyel uygulama senaryoları detaylı ele alınmıştır.
Devamını okuyun >>
Ölçme ve Analiz Faaliyetlerinin Süreç İyileştirmedeki Yeri
SAYI: 12

Yazılım ürünlerinin önemi arttıkça, yazılım mühendisliği süreçleri araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında ilgi çekmektedir. Organizasyonların yazılım süreçlerini düzenli olarak değerlendirip geliştirmesi oldukça önemlidir. Bu sayımızda, yazılım geliştiren organizasyonlardaki süreç yönetimi, ölçme ve analiz incelenerek süreç iyileştirme çalışmaları ele alınmıştır.
Devamını okuyun >>
Monolitik Mimariden Mikroservis Mimariye Dönüşüm
SAYI: 11

Monolitik mimari, uzun yıllardır yazılım geliştirmenin belirleyici bir modeli olarak hizmet vermiştir ve birçok projede başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Ancak teknolojinin hızla evrildiği bir çağda, organizasyonlar daha çevik, ölçeklenebilir ve hızlı bir şekilde geliştirme yapma ihtiyacı duymaktadır. Serinin bu sayısında monolitik mimariden mikroservis mimariye dönüşümde karşılaşılan zorluklara ve bu zorlukların çözümlerine yer verilmiştir.
Devamını okuyun >>
Mikroservis Mimarisinin Temelleri
SAYI: 10

Mikroservis mimarisi, büyük ve karmaşık yazılım uygulamalarını geliştirme ve yönetme yaklaşımında önemli bir dönüşümü temsil eder. Yazılım uygulamalarını küçük ve bağımsız hizmetlere bölerek, her birini ayrı bir mikroservis olarak çalıştırır. Mikroservisler, genellikle hafif konteyner teknolojiler kullanılarak dağıtılır ve bu sayede hızlı bir şekilde ölçeklendirilebilir. Bu çalışma kapsamında mikroservis mimarisinin temel bilgileri, avantajları, maliyeti ve uygulanması ele alınmaktadır.
Devamını okuyun >>
Testcontainers ile Entegrasyon Test Yazım Teknikleri
SAYI: 09

Entegrasyon testleri, projelerdeki zorunlu test türlerindendir. Sistemin bağımsız geliştirilen parçalarını, birbirleriyle entegre bir şekilde test ederek aralarındaki konuşma protokollerinin doğru olduğundan emin olurlar. Ancak entegrasyon testleri, dış faktörlerden kolaylıkla etkilendiği için yanlış negatif sonuçlara neden olabilir. Bu durum, zamanla entegrasyon testlerine olan güveni azaltabilir ve gerçek hataların atlanmasına yol açabilir. Bu çalışmanın amacı, Testcontainers kütüphanesinin entegrasyon testlerini kolaylaştıran genel çalışma mantığını, kapsamını ve java ile yazılan entegrasyon testlerinde nasıl kullanılacağını göstermektir.
Devamını okuyun >>
Yazılım Testleri ve Test Odaklı Geliştirme Yaklaşımının Kullanımı
SAYI: 08

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü; gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, test ve bakım olmak üzere birçok aşamadan oluşmaktadır. Her aşama da testten geçmektedir. Bu nedenle çeşitli test seviyeleri ve teknikleri vardır. Üzerinde çalışılan projelerde müşterilere, son kullanıcılara; kaliteli, hatadan arındırılmış ve müşteri memnuniyetinin yüksek seviyelerde tutulabildiği ürünler sunmak istenir. Bu çalışmada yazılım testleri, test yöntemleri ve yaklaşımları incelenerek, bir yazılım test yaklaşımı olarak Test Odaklı Geliştirme’nin yazılım geliştirme sürecinde nasıl uygulanacağı açıklanmıştır.
Devamını okuyun >>
Bulut Kullanımı
SAYI: 07

Yazılım teknolojilerinin öneminin ve bu teknolojilerle geliştirilen uygulamaların kullanımının gün geçtikçe artması, bu uygulamalar için gereken bilişim altyapısı ihtiyaçlarını da artırmıştır. Bu ihtiyaçlar geliştirilen uygulamanın türüne ve kullanımına bağlı olarak maliyet, kapasite, güvenlik gibi farklı alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Yazılım kuruluşları, bilişim altyapısını kendileri yönetmekteyken, bu ihtiyaçları giderememe problemi ile karşı karşıya gelerek alternatif çözüm olarak bulut bilişim sistemleri ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada bulut kullanmayan kuruluşların karşılaştığı problemler kategorilere ayrılarak ve örneklendirilerek incelenmiştir.
Devamını okuyun >>
REST API ve gRPC Mimarî Stillerinin Karşılaştırması
SAYI: 06

gRPC ve REST API, modern uygulama geliştirme süreçlerinde yaygın olarak kullanılan iki farklı mimarî stildir. Google tarafından geliştirilen gRPC, performans ve verimlilik odaklı bir yapı sunarken, REST API kullanılabilirlik ve basitlik üzerine kurulmuş daha genel bir yapıya sahiptir. gRPC, Protobuf adı verilen serileştirme formatını kullanarak verileri binary formatına dönüştürür, düşük bellek kullanımı ile de yüksek hızlı iletişim sağlar. REST API ise genellikle JSON formatını kullanarak verilerin aktarımını gerçekleştirir. Bu çalışmanın amacı uygulama ihtiyaçları, performans, veri bütünlüğü, platform bağımsızlığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak doğru mimarî stilin seçilmesinde okuyucuya rehberlik etmektir.
Devamını okuyun >>
Spring Framework
SAYI: 05

Spring Framework, Java uygulamalarını geliştirmek için kapsamlı altyapı desteği sağlayan ve açık kaynak kodlu bir geliştirme platformudur. Son zamanlarda güncel teknolojiler arasında popülerliğini arttırmış ve en çok tercih edilen uygulama çerçevelerinden (framework) biri olarak öne çıkmıştır. Spring Framework, Java dilinde uygulama geliştirirken kullanılan en önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu framework, Java uygulamalarının geliştirilmesi sırasında sıkça karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmayı hedefler. Tüm program kodunu sıfırdan yazma çabasını ortadan kaldırarak uygulama yazma sürecini ve aşamalarını kolaylaştırır. Bu çalışma kapsamında genel olarak Spring Framework kavramları, özellikleri, kullanılabileceği alanlar, neler yapılabileceği, tercih edilme durumları gibi konulara değinilmiştir.
Devamını okuyun >>
Kimlik Doğrulama Altyapılarının Kullanımı
SAYI: 04

Kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirilmesi konusunda pek çok teknoloji mevcuttur. Bunlar arasında Apereo CAS, Keycloak, Gluu, Okta, Shibboleth, WSO2, AWS Cognito sayılabilir. Bu çalışmada, açık kaynak olmaları, genişletilebilirlikleri ve kapsamları nedeniyle web tabanlı uygulamalar için güvenli tek oturum açma (Single Sign-On / SSO) hizmeti sunan Apereo CAS ve Keycloak teknolojileri incelenmiştir. Yazılım projelerinin önemli bir parçası olan kullanıcı girişi ve yetkilendirilmesi teknolojileri hakkında alternatifler araştırılmış ve Spring Framework ile bu alternatif teknolojilerin entegre edilebilirliği test edilmiştir. Bu çalışma, yazılım projelerine güvenlik katmanı eklemek isteyen bütün kamu kurumu ve özel sektörlerde kullanabilecek bir çerçevede ele alınmıştır.
Devamını okuyun >>
Mikro Önyüz Mimarisi
SAYI: 03

Dünyanın giderek dijitalleştiği, her şeyin sanal ortama aktarıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Son kullanıcıların zaman içerisinde değişen arzuları farklı ihtiyaçlara, farklı ihtiyaçlar yeni teknolojilere, yeni teknolojiler de bu ihtiyaçları karşılayan yazılım projelerinin hayata geçirilmesine zemin hazırlamıştır. Üretken bir döngü içerisinde dijital dönüşümlerin daha kolay yapılabilmesi için yeni teknoloji ve mimariler sürekli gelişti ve gelişmekte. Günümüzde oldukça popüler hâle gelen mikroservis ve mikro önyüz (micro frontend) mimarileri de bu döngü sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, büyük ve karmaşık projelerin daha düşük maliyetler ile daha sürdürülebilir bir biçimde oluşturulmasına imkân sağlayan mikro önyüz mimarisi incelenmiştir.
Devamını okuyun >>
Java’da Fonksiyonel Programlama
SAYI: 02

Java’da fonksiyonel programlama araçları; pratik işlevler yazmada-okumada oldukça kolaylık sağlamaktadır. Karmaşık döngüler, Stream API sayesinde sade bir hâle getirilebilir; bazı kontroller ve işlevler, birçok yerden çağırılabilecek fonksiyonel arayüzler kullanılarak kolay okunabilir, hata ayıklayabilir, test edilebilir ve yönetilebilir şekilde yazılabilmektedir. Bu çalışmada sayılan faydaların her birinin çalışma prensibi ayrı ayrı açıklanmış ve anlaşılması için kod örnekleri ve çıktıları belirtilmiştir.
Devamını okuyun >>
CI/CD Süreç Yönetimi
SAYI: 01

Son dönemlerde yazılım geliştirme sektörü yavaş ama gerçek bir dönüşümden geçmektedir. Yazılımlar giderek her şeyin bir parçası hâline gelirken yazılım geliştiriciler, artan bu taleple daha fazla otomasyon yoluyla başa çıkmaya çalışmaktadır. Yeni özelliklerin ve uygulamaların hızlı dağıtımına yönelik yoğun talep nedeniyle Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD) prensipleri giderek daha fazla ve daha etkin kullanılır hâle gelmiştir. Bu çalışmanın amacı CI/CD pipeline yaklaşımı ile teslimat zaman çizelgesini, test yükü adımlarını ve kıyaslama görevlerini iyileştirerek teslimat sorunlarının üstesinden gelmektir.
Devamını okuyun >>
Bir onceki slayt
Sonraki slayt
blank
Türkiye Yazılım Teknolojileri Kullanım Raporu sayfasına ulaşmak için tıklayın.
Yazılım Teknolojileri Araştırma Bülteni
2023 yılı Yazılım Teknolojileri Araştırma Bülteni dosyasını indirmek için tıklayınız.
yte-blog
YTE bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla yayına alınan blog sayfasına ulaşmak için tıklayın.

Rehber ve Raporlarımız

Yetkinlik Kazandırma

Bildiri ve Yayınlar

Dijital Dönüşümde Birlikte Çalışabilirlik için e-Belge

Yazarlar: Fatih İNCE, Deniz ŞENKUTLU, Sedat YILMAZ

Yayınlandığı Adres: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anahtar Dergisi

Yayın Türü: Araştırma Serisi

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı:  https://bilgem.tubitak.gov.tr/wp-content/uploads/sites/8/Dijital-Donusumde-Birlikte-Calisilabilirlik-icin-E-Belge.pdf

Current Situation of Smart Transport Component and a Strategic Overview Within The Scope of The Turkey’s Smart City Maturity Assessment Model

Yazarlar: Hanife Gülin Dizer, Nuriye Ünlü     

Yayınlandığı Adres: SMART 2021: The Tenth International Conference on Smart Cities, Systems, Devices and Technologies

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı:  https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=smart_2021_1_60_40021

Offensive Language Detection in Turkish Tweets with Vert Models

Yazarlar: Anıl Özberk, İlyas Çiçekli

Yayınlandığı Adres: 2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı:  https://ieeexplore.ieee.org/document/9559000

Early Stage Fault Prediction via Inter-Project Rule Transfer

Yazarlar: Nazlı Ece Uykur, Begüm Mutlu, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: 2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı:  https://ieeexplore.ieee.org/document/9558920

Mesleki Eğitime Yönelik Yeni Nesil Öğrenme Nesnelerinin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

Yazarlar: G. Alev Özkök, Tuğçe Yılmaz

Yayınlandığı Adres: Journal of Computer and Education Research

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1203803

Text Classification Using Machine Learning for Citizens’ Communication

Yazarlar: Ahmed Enis Erkaya, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ercan Topcu

Yayınlandığı Adres: Recent Research and Assessments for Computer Engineering

Yayın Türü: Kitap Bölümü

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://academicworks.livredelyon.com/engineer_sci/15/

Assessment of Fuzzy Rule Generation Methods by Considering Portability

Yazarlar: Nazlı Ece Uykur, Begüm Mutlu, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: The Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://fsta.sk/

Evaluation of Twin Tunnel-Induced Surface Ground Deformation by Empirical and Numerical Analyses (NATM Part of Eurasia Tunnel, Turkey)

Yazarlar: Ebru Ağbay, Tamer Topal

Yayınlandığı Adres: Computers and Geotechnics

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0266352X19304318?via%3Dihub

The Influence of Using Collapsed Sub-Processes and Groups on the Understandability of Business Process Models

Yazarlar:  Oktay Türetken, Ahmet Dikici, Irene Vanderfeesten, Tessa Rompen, Onur Demirörs

Yayınlandığı Adres: Business & Information Systems Engineering, Volume 62, Number 2, April 2020, pp.121-141

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-019-00577-4

Morfem Düzeyinde Dikkat Mekanizması Kullanarak Türkçe Dizi Etiketleme

Yazarlar: Yasin Eşref, Burcu Can

Yayınlandığı Adres: Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://siu2019.gtu.edu.tr/anasayfa/

Quality and Success in Open Source Software: A Systematic Mapping

Yazarlar: Bahar Gezici, Nurseda Özdemir, Nebi Yılmaz, Evren Coşkun, Ayça Tarhan, Oumout Chouseinoglou

Yayınlandığı Adres: 45th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA2019)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://dsd-seaa2019.csd.auth.gr/seaa/

Mikroservis Mimarisi ve Mimari Faktörleri Üzerine Endüstriyel Bir İnceleme

Yazarlar: Mehmet Söylemez, Ayça Tarhan, Bedir Tekinerdoğan

Yayınlandığı Adres: 12. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2018)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://uyms18.sabanciuniv.edu/

Tıbbi Cihaz Takip ve İzleme Ulusal ve Özgün Altyapısı: Ürün Takip Sistemi

Yazarlar: Yelda Ünal, Betül Kuruoğlu, Erkan Uyar, Ahmet Dikici

Yayınlandığı Adres: 12. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2018)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://uyms18.sabanciuniv.edu/

Migration of Data from Relational Database to Graph Database

Yazarlar: Yelda Ünal, Halit Oğuztüzün

Yayınlandığı Adres: ICIST 2018 Proceedings of the 8th International Conference on Information Systems and Technologies

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3200842.3200852

Factors Influencing the Understandability of Process Models: A Systematic Literature Review

Yazarlar: Ahmet Dikici, Oktay Turetken, Onur Demirors

Yayınlandığı Adres: Information and Software Technology

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2017.09.001

Challenges of Software Process and Product Quality Improvement: Catalyzing Defect Root-Cause Investigation by Process Enactment Data Analysis

Yazarlar: Mehmet Söylemez, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: Software Quality Journal

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/article/10.1007/s11219-016-9334-6

More Effective Sprint Retrospective with Statistical Analysis

Yazarlar: Onur Erdoğan, Muhammed Emre Pekkaya, Halime Gök

Yayınlandığı Adres: Journal of Software: Evolution and Process (Volume 30, Issue 5)

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smr.1933/full

Choice of Quantization Interval for Finite-Energy Fields

Yazarlar: Gülcü, Talha Cihad

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Signal Processing, Volume 66, Number 9, 1 May 2018, pp.2470-2479

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Attack Vulnerability of Power Systems Under an Equal Load Redistribution Model

Attack Vulnerability of Power Systems Under an Equal Load Redistribution Model

Yazarlar:  Talha Cihad Gülcü, Vaggos Chatziafratis, Yingrui Zhang, Osman Yağan

Yayınlandığı Adres: IEEE/ACM Transactions on Networking, Volume 26, Number 3, June 2018, pp.1306-1319

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

A Novel Method for Multi-Hop Communication Over Bluetooth with Smartphones

Yazarlar: Burak GÜLBAY, Mehmet DEMİRCİ

Yayınlandığı Adres: 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://ieeexplore.ieee.org/document/8093418

Development of a New Platform Through Distributed Storage System for the Bioinformatics Analysis

Yazarlar: Ali Osman Çıbıkdiken, Mücahit Büyükyılmaz, Mehmet Akif Naçar, Ahmet Ercan Topçu, Yusuf Tambağ, Abdullah Karadağ

Yayınlandığı Adres: 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Industrial Engineering (AIIE 2017)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.aiie2017.org/

Preperation of Digital Capability Guidelines Facilitating Effective IT Investment Planning in Turkish Public Sector

Yazarlar: Nuriye Ünlü, Elif Demir, Mürüvvet Ünal Bayram, Zeliha Acar, Rauf Kaan Denizer, Ahmet Dikici, Turan Bahattin Özen, Ender Özmen, Özgür Bağlıoğlu, Gülben Yaraş, Nesibe Özen, Ebru Gökalp 

Yayınlandığı Adres: 2017 International Workshop Series on Digital Transformation and Artificial Intelligence

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.iditai.org/Workshops/1/index.php

Exploring what makes it a POI

Yazarlar: Fatih Tekmen, Özgür Tanrıöver

Yayınlandığı Adres: 2017 IEEE First International Conference on Smart City Innovations

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.industry4g.org/

Website Usability Evaluation with Quickly Applicable Guidelines: An Assessment of a Government Website

Yazarlar: Fatih Tekmen, Özgür Tanrıöver

Yayınlandığı Adres: 4th World Conference on Computer Engineering (COMENG 2017)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.awer-center.org/comeng/

An Industrial Experience in CMMI L5 Improvement Opportunity: Implementing Usability

Yazarlar: Hakan Şimşek, Onur Erdoğan, Nesibe Özen Çınar, Fatih Tekmen

Yayınlandığı Adres: 61st European Organization for Quality Congress

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.eoqcongress2017.com/

Yazılım Hatalarının Atanması: Bir sistematik Literatür Haritalaması

Yazarlar: Bahar Gezici, Nurseda Özdemir, Vahid Garousi

Yayınlandığı Adres: 11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2017)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.org.tr/

http://ceur-ws.org/Vol-1980/UYMS17_paper_66.pdf

Solving Test Suite Reduction Problem Using Greedy and Genetic Algorithms

azarlar: Ali Yamaç, M. Özgür Cingiz, Göksel Biricik, Oya Kalıpsız

Yayınlandığı Adres: 9th International Conference on Electronics Computers and Artificial Intelligence, ECAI 2017, 29 June-1 July 2017, Targoviste, Romania

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://ieeexplore.ieee.org/document/8166445

Web Site Accessibility and Quality in Use: A Comparative Study of Government Web sites in Kyrgyzstan, Azerbaijan, Kazakhstan and Turkey

Yazarlar: Nuriye Ünlü, Elif Demir, Mürüvvet Ünal Bayram, Zeliha Acar, Rauf Kaan Denizer, Ahmet Dikici, Turan Bahattin Özen, Ender Özmen, Özgür Bağlıoğlu, Gülben Yaras, Nesibe Özen, Ebru Gökalp

Yayınlandığı Adres: Universal Access in the Information Society, Volume 16, Number 4, November 2017, pp.987-996

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://link.springer.com/article/10.1007/s10209-016-0490-z

The Role of Process in Early Software Defect Prediction: Methods, Attributes and Metrics

Yazarlar: Rana Özakıncı, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: 16th International SPICE Conference (SPICE 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-38980-6_21

Iterative Software Fault Prediction with a Hybrid Approach

Yazarlar: Ezgi Ertürk, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: Applied Soft Computing

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494616304197

Mobil Uygulamaların Kalite Özelliklerinin Ölçümü

Yazarlar: Nurseda Özdemir, Bahar Gezici, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_82.pdf

Yazılım Geliştirmede Erken Aşamalarda Toplanan Verinin Hata Tahmini Performansına Etkisi

Yazarlar: Rana Özakıncı, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_120.pdf

Form Tasarımında Birincil ve İkincil Düğme Kullanımının Kullanıcı Performansına ve Memnuniyetine Etkisi

Yazarlar: Yavuz İnal, Gülben Ünal Yaraş, Nesibe Özen Çınar

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

Ölçeklenebilir, Yüksek Erişilebilir ve Performanslı Bir Takip ve İzleme Sistemi Mimarisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Yazarlar: Burak İbrahim Sevindi, Ethem Cem Özkan, Turan Bahattin Özen

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

Bulut Tabanlı Ortamda Yürütülen Bir Yazılım Performans Testi Deneyimi

Yazarlar: Ali Yamuç, Ethem Cem Özkan, Burak İbrahim Sevindi, Hakan Şimşek, Turan Bahattin Özen

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

Formulation of an E-Government Strategic Plan Based on a Hybrid Approach: The Case of Turkey

Yazarlar: Atilla Aydın, Elif Demir, Nuriye Ünlü

Yayınlandığı Adres: 16th European Conference on eGovernment (ECEG 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.academic-conferences.org/conferences/ecdg/call-for-papers/

Monitoring and Evaluation Model of National e-Government Strategy and Action Plan: The Case of Turkey

Yazarlar: Nuriye Ünlü, Mürüvvet Ünal Bayram, C. Büşra Uzun

Yayınlandığı Adres: 16th European Conference on eGovernment (ECEG 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.academic-conferences.org/conferences/ecdg/call-for-papers/

Kamu Kurumları İçin Bir E-Dönüşüm Planlama Modeli

Yazarlar: Gonca Hülya Selçuk, Özgür Yürekten, Ahmet Burak Çoştu, Yusuf Karagöl, Mete Sünsüli, Halime Gök

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_56.pdf

The Use of Maturity/Capability Frameworks for Healthcare Process Assessment and Improvement

Yazarlar: Mehmet Söylemez, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: 16th International SPICE Conference (SPICE 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-38980-6_3

Analyzing Playability in Multi-platform Games: A Case Study of the Fruit Ninja Game

Yazarlar: Çakır Aker, Kerem Rızvanoğlu, Yavuz İnal, Alan Sarp Yılmaz

Yayınlandığı Adres: 5th International Conference on Design, User Experience, and Usability, DUXU 2016 held as part of 18th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI International 2016, 17-22 July 2016, Toronto, Canada, LNCS 9747, pp.229-239

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Achieving a User Friendly Error Message Design: Understanding the Mindset and Preferences of Turkish Software Developers

Yazarlar: Yavuz İnal, Nesibe Özen Çıkar

Yayınlandığı Adres: 5th International Conference on Design, User Experience, and Usability, DUXU 2016 held as part of 18th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI International 2016, 17-22 July 2016, Toronto, Canada, LNCS 9747, pp.377-385

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

The Effect of Modularity Representation and Presentation Medium on the Understandability of Business Process Models in BPMN

Yazarlar:  Oktay Türetken, Tessa Rompen, Irene Vanderfeesten, Ahmet Dikici, Jan van Moll

Yayınlandığı Adres: 14th International Conference on Business Process Management, BPM 2016, 18-22 September 2016, Rio de Janeiro, Brazil, LNCS 9850, pp.289-307

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

A Study of the Motivations for Playing Computer Games at Secondary Education Level in Turkey: The Potential for Games-Based Learning

Yazarlar: Kun Fu, Thomas Hainey, Gavin Baxter, Yavuz İnal

Yayınlandığı Adres: 10th European Conference on Games Based Learning, 6-7 October 2016, Paisley, Scotland, pp.240-247

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Yazılım Kalite Maliyetleri Üzerine Bir Çalışma - Farklı Sektörlerden Proje İncelemeleri

Yazarlar: Murat Salmanoğlu, Banu Deniz Yanık, Feyza Nur Demir, Zeynep Gürel, Onur Demirörs

Yayınlandığı Adres: 9. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2015)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ceur-ws.org/Vol-1483/14_Bildiri.pdf

Bilgi Hasatlaması Yöntemleri ve Kişisel Bilgi Hasatlaması

Yazarlar: Celal Turan Ulus, Eyüp Burak Ceyhan, Şeref Sağıroğlu

Yayınlandığı Adres: 8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey 2015)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.iscturkey.org/assets/files/2016/03/ISC_bildiri.pdf

Run-Time Calculation of COSMIC Functional Size via Automatic Installment of Measurement Code into Java Business Applications

Yazarlar: Rana Gönültaş, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: Euromicro Conference series on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/document/7302440/

A Comparison of Low-level Features for Visual Attribute Recognition

Yazarlar: Emine Gül Danacı, Nazlı İkizler Cinbiş

Yayınlandığı Adres: Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7130268

Opinion Mining of Microblog Texts on Hadoop Ecosystem

Yazarlar: M. Akif Ağca, Şenol Ataç, M. Mert Yücesan, Gökhan Y. Küçükayan, A. Murat Özbayoğlu, Erdoğan Doğdu

Yayınlandığı Adres: International Journal of Cloud Computing 

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJCC.2016.075096

A Comparison of Some Soft Computing Methods for Software Fault Prediction

Yazarlar: Ezgi Ertürk, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: Expert Sytems with Applications

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414006496

Software Fault Prediction Using Fuzzy Inference System And Object-Oriented Metrics

Yazarlar: Ezgi Ertürk, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: The 13th IASTED International Conference on Software Engineering

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=455879

Software Fault Inference Based on Expert Opinion

Yazarlar: Ezgi Ertürk, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: 7th International Conference on Computer Science and Information Technology

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.jsoftware.us/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=153&id=2344

Investigating Defect Prediction Models for Iterative Software Development When Phase Data is Not Recorded - Lessons Learned

Yazarlar: Anıl Aydın, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/document/7077116/

Conceptual Framework of Developing a Scoring Formula to Determine the Social Aid Beneficiaries in Turkey: A Social Aid Model

Yazarlar: Erdal Karagöl, Julide Öcal, Murat Atan, Müberra Sungur, Anıl Eralp, Ceren Büşra Uzun

Yayınlandığı Adres: 12. Eurasia Business and Economics Society (EBES) Konferansı

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.ebesweb.org/

Software Fault Prediction Using Mamdani Type Fuzzy Inference System

Yazarlar: Ezgi Ertürk, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: The 3rd International Fuzzy Systems Symposium

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=75971

Türkiye’de Sosyal Yardım Yararlanıcılarını Belirleyen Faktörler

Yazarlar: Erdal Karagöl, Julide Yıldırım, Murat Atan, Anıl Eralp, Fatime Güneş, Müberra Sungur

Yayınlandığı Adres: Gazi University Journal of Economics & Administrative Sciences

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/view/526

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi (Puan) Projesi: Kapsam ve Metodoloji

Yazarlar: Murat Kahraman Güngör, Ahmet Tümay, Müberra Sungur, Ceren Büşra Uzun, Zeynep Tecik, Hanife Gülin Koçak, Deniz Zeytinoğlu

Yayınlandığı Adres: VII. Sosyoloji Kongresi

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sosyolojidernegi.org.tr/s/2300/i/sosyolokongresi.pdf

http://www.sosyolojikongresi.org/

Using Process Enactment Data Analysis to Support Orthogonal Defect Classification for Software Process Improvement

Yazarlar: Mehmet Söylemez, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: IWSM/MENSURA 2013

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/document/6693231/

PUAN Projesi: Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Sosyolojik Özellikleri. Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi (PUAN) Projesi: Kapsam ve Metodoloji

Yazarlar: Fatime Güneş, Erdal Tanas Karagöl

Yayınlandığı Adres: VII. Sosyoloji Kongresi

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sosyolojidernegi.org.tr/s/2300/i/sosyolokongresi.pdf

http://www.sosyolojikongresi.org/

PUAN Projesi: Sosyal Yardım Modellerinin Kavramsal Çerçevesi

Yazarlar: Jülide Yıldırım Öcal, Anıl Eralp

Yayınlandığı Adres: VII. Sosyoloji Kongresi

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sosyolojidernegi.org.tr/s/2300/i/sosyolokongresi.pdf

http://www.sosyolojikongresi.org/

PUAN Projesi: Proje Destekleri ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Modellerinin Kavramsal Çerçevesi

Yazarlar: Murat Atan, F. Özgü Serttaş

Yayınlandığı Adres: VII. Sosyoloji Kongresi

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sosyolojidernegi.org.tr/s/2300/i/sosyolokongresi.pdf

http://www.sosyolojikongresi.org/

Protective and Preventive Services For Children An Assessment of Turkey

Yazarlar: Müberra Sungur, Gülen Çelebi Başçı, Günnur Ertong, Ceren Büşra Uzun, Zeynep Tecik, Hanife Gülin Koçak, Deniz Zeytinoğlu, Hülya Çakır, Ayşe Camalan, Fahri Kocaoğlu, Emel Öztürk, Türküler Erdost

Yayınlandığı Adres: 11 th European Sociological Association Conference

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.esa11thconference.eu/

http://www.europeansociology.org/

Fatherhood Experiences of Lower-Middle Class Men: The Case of Eskişehir, Turkey

Yazarlar: Zeynep Tecik

Yayınlandığı Adres: 11 th  European Sociological Association Conference

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.esa11thconference.eu/

http://www.europeansociology.org/

Invisible Mothers: Case of Ankara Women’s Prison

Yazarlar: Deniz Zeytinoğlu

Yayınlandığı Adres: 11 th European Sociological Association Conference

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.esa11thconference.eu/

http://www.europeansociology.org/

Change Management in e-Transformation Projects Case Study From Turkey

Yazarlar: Eda Yüksel, Sare Gül Sevil, Mustafa Afyonoğlu, Atilla Aydın, Ahmet Tümay, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: International Journal of eBusiness and eGovernment Studies

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEBEG/

An E-Government Project Management Approach with E-Transformation Perspective

Yazarlar: Mustafa Afyonluoğlu, Atilla Aydın, Sare Gül Sevil, Eda Yüksel, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: International Journal of eBusiness and eGovernment Studies

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEBEG/

CiSE: A Circular Spring Embedder Layout Algorithm

Yazarlar: M. Esat Berivanlı, Uğur Doğrusöz, Alptuğ Dilek

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/document/6295613/

Verification of Variable Service Orchestrations Using Model Checking

Yazarlar: Selma Süloğlu, Rıza Aktunç, Mustafa Yücefaydalı

Yayınlandığı Adres: The International Symposium in Software Testing and Analysis (ISSTA)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2489337

Learner Control Charts: A Structured Way For Finding Common Causes With Decision Trees

Yazarlar: Banu Deniz Günel, Onur Erdoğan, Ahmet Dikici, Kadriye Özbaş Çağlayan, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: European System, Software & Service Process Improvement & Innovation (EuroSPI 2013)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://2017.eurospi.net/images/EuroSPI2013/PROGRAM/18-21-experience-papers.pdf

Büyük Ölçekli Yazılım Geliştirme Projelerinin Kullanıcı Eğitimlerinde Farklı Eğitim Modellerinin Eğitim Memnuniyetine Etkisi

Yazarlar: Hacer Güner, Gülben Ünal Yaraş, Nesibe Özen, Yavuz İnal, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Güvenli Yazılım Geliştirme ve Tehdit Modelleme

Yazarlar: Özgür Yürekten, Şeref Sağıroğlu

Yayınlandığı Adres: 1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://isdfs.firat.edu.tr/

Yazılım Depolarının Analizi ile Tasarım - Kod Uyumluluğunun Araştırılması

Yazarlar: Kadriye Özbaş Çağlayan, Ali H. Doğru

Yayınlandığı Adres: 7. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2013)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ceur-ws.org/Vol-1072/submission50.pdf

Strategic Approaches to Requirements Analysis in E-Government Software Development Projects

Yazarlar: Sare Gül Sevil, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: International Conference on E-Business and E-Goverment

Yayın Türü: Sunum

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Nesne Tanıma İçin Çember Doldurma Oranı Tanımlayıcısı

Yazarlar: Yahya Şirin, M. Fatih Demirci

Yayınlandığı Adres: 21th IEEE Signal Processing, Communications and Applications Conference Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6531162

Sistem Testlerinde İstatistiksel Süreç Kontrolünün Kullanımı

Yazarlar: Banu Deniz Günel, Onur Erdoğan, Gonca Hülya Doğan, Kadriye Özbaş Çağlayan, Ahmet Tümay

Yayınlandığı Adres: 6. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2012)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

Dikey Hata Sınıflandırması (DHS) ile Yazılım Hatalarının Kök Sebeplerinin İncelenmesi

Yazarlar: Mehmet Söylemez, Ayça Tarhan, Ahmet Dikici

Yayınlandığı Adres: 6. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2012)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

Kamuda Kurumsal E-Dönüşüm Süreci: Devlet Malzeme Ofisi (DMO)

Yazarlar: Atilla Aydın, Mustafa Afyonluoğlu

Yayınlandığı Adres: 29. Ulusal Bilişim Kurultayı

Yayın Türü: Kurultay

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.tbd.org.tr/29-ulusal-bilisim-kurultayi-bildiriler-kitabi/

Sağlık Tesisi Karnesi Uygulamasında İş Zekâsı Araçlarının Kullanımı

Yazarlar: Rana Gönültaş, Dilek Alim, Murat Narmanlı, Ahmet Dikici, Ahmet Tümay, Merve Akın

Yayınlandığı Adres: IX. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi

Yayın Türü: Poster

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.turkmia.org/kongre2012/cd/pdf-format/161-162.pdf

Integrating Semantic Tagging with Popularity Based Page Rank for Next Page Prediction

Yazarlar: Banu Deniz Günel, Pınar Şenkul

Yayınlandığı Adres: 27th International Symposium on Computer and Information Sciences

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-4594-3_42

Impact Assessment Of Trainer Training Model In Large-Scaled Govermental Software Development Project

Yazarlar: Yavuz İnal, Gülben Ünal, Ömer Aydın, Nesibe Özen, İsmail Tekin, Ahmet Dikici, Ahmet Tümay

Yayınlandığı Adres: 3rd International Conference on New Trends in Education

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.jret.org

Investigating the Effect of Duration, Page Size and Frequency on Next Page Recommendation with Page Rank Algorithm

Yazarlar: Banu Deniz Günel, Pınar Şenkul

Yayınlandığı Adres: Fifth ACM International Conference On Web Search and Data Mining (WSDM)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://www.researchgate.net/publication/268366760_…

Evaluating Nationwide Scattered End-User Involvement in Governmental Software Project with Empirical Evidence

Yazarlar: Yavuz İnal, Ahmet Dikici, Ahmet Tümay, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: 3rd International Conference on Information Management and Evaluation

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://connection.ebscohost.com/c/articles/74559630/evaluating-nationwide-scattered-end-user-involvement-governmental-software-project-empirical-evidence

Büyük Ölçekli Kurumsal Yazılım Geliştirme Projelerinde Penetrasyonun Başarıya Etkisi

Yazarlar: Yavuz İnal, Ahmet Dikici, Murat Kahraman Güngör, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2011)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.uyms.org.tr/2011/bildiriler/b34.pdf

Sosyal Hizmet Alanında Süreç ve Teknoloji Kurumsal Eğitim Faaliyetlerinin Önemi: SÇEK Örneği

Yazarlar: Müberra Sungur, Gülen Çelebi Başçı, Ceren Büşra Uzun, Hanife Gülin Koçak, Zeynep Tecik, Erkan Uyar

 

Yayınlandığı Adres: Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011, 50. Yılında Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://sh2011.hacettepe.edu.tr/index.html

Making Children Actively Immersive in Educational Games: Physically Interactive Serious Game Design Case

Yazarlar: Yavuz İnal, Kürşat Çağıltay

Yayınlandığı Adres: ED-MEDIA 2011-World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications Conference

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

A Monolithic Approach to Automated Composition of Semantic Web Services with the Event Calculus

Yazarlar: Çağla Okutan, Nihan Kesim Çiçekli

Yayınlandığı Adres: Knowledge-Based Systems

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705110000341

New Event Detection and Topic Tracking in Turkish

Yazarlar: Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Bağlıoğlu, Süleyman Kardaş, H. Çağdaş Öcalan, Erkan Uyar

Yayınlandığı Adres: Journal of the American Society for Information Science and Technology

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Real-Time Adaptive Camera Tamper Detection for Video Surveillance

Yazarlar: Ali Sağlam, Alptekin Temizel

Yayınlandığı Adres: IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5279665

A New Approach to Threat Tracking on ESM Systems by Using Kalman Filters

Yazarlar: M. Bahadır Çelebi, Ali Kara, Berk Akar, Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 1009)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=5136360

Modeling A Hierarchical Database with XML

Yazarlar: Özgür Yürekten, Hasan Şakir Bilge

Yayınlandığı Adres: Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/article/view/1061000205/1061000176

Sarf Edilebilir Karşı Tedbir Atım Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması

Yazarlar: Berk Akar, Kıvanç Günalp, Özgür Yürekten, Ali Kara, Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: 3. Savunma Uygulamaları ve Simülasyon Konferansı (USMOS 2009)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://usmos.metu.edu.tr/

Haber Portallarında Yenilikçi Yaklaşımlar

Yazarlar: Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Bağlıoğlu, Gönenç Ercan, Süleyman Kardaş, H. Çağdaş Öcalan, Erkan Uyar, Levent Koç

Yayınlandığı Adres: XI. Akademik Bilişim Konferansı

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ab.org.tr/ab09/kitap/can_kocberber_AB09.pdf

Bilkent News Portal: A Personalizable System with New Event Detection and Tracking Capabilities

Yazarlar: Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Bağlıoğlu, Süleyman Kardaş, H. Çağdaş Öcalan, Erkan Uyar

Yayınlandığı Adres: The 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval

Yayın Türü: Poster

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1390559

Authorship Attribution: Performance of Various Features and Classification Methods

Yazarlar: İ. Nadi Bozkurt, Özgür Bağlıoğlu, Erkan Uyar

Yayınlandığı Adres: 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS 2007

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4456854

Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve İzleme: Bir Deney Derleminin Oluşturulması

Yazarlar: Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Bağlıoğlu, Süleyman Kardaş, H. Çağdaş Öcalan, Erkan Uyar

Yayınlandığı Adres: Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.cs.bilkent.edu.tr/~canf/bilcol/degisenDunya052307.pdf

Migrating a Hierarchical Legacy Database Application onto an XML-Based Service-Oriented Web Platform

Yazarlar: Özgür Yürekten, Kıvanç Dinçer, Berk Akar, Müberra Sungur, Elif Özbudak

Yayınlandığı Adres: The 21st International Symposium on Computer and Information Systems

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/chapter/10.1007/11902140_68

A Metadata Repository Model to Integrate Heterogeneous Databases of Hardware Dependent Legacy Systems

Yazarlar: Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer, Özgür Yürekten, Müberra Sungur, Ahmet Dikici, Yusuf Tambağ

Yayınlandığı Adres: Fourth Biennial International Conference on Advances in Information Systems

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/chapter/10.1007/11890393_16

Yazılım Ürün ve Süreç Ölçümlerinin Otomasyonu

Yazarlar: Berk Akar, Kıvanç Dinçer, Ahmet Tümay

Yayınlandığı Adres: 2. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2005)

Yayın Türü: Sempozyum

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

The Critical Edge Between Project Success and Failure: Effective Requirements Engineering

Yazarlar: Kıvanç Dinçer, Esen Acar, Elif Özbudak, Müberra Sungur, Ahmet Tümay

Yayınlandığı Adres: BİLTEK 2005

Yayın Türü: Konferans

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Disaster Simulators for National Crisis Management Center of Turkey

Yazarlar: Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: Environmental Systems Research Institute (ESRI) User Conference

Yayın Türü: Konferans

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Usage of GIS and RS Technologies in Disaster Management

Yazarlar: Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer, Süleyman Tanyer 

Yayınlandığı Adres: IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2002) and the 24th Canadian Symposium on Remote Sensing

Yayın Türü: Sempozyum

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1026573/

İşaret Karakteristikleri Kütüphanesi Uygulama Yazılımı

Yazarlar: Özgür Yürekten, Kıvanç Dinçer, Süleyman Tanyer, T. Sinan İlgeç

Yayınlandığı Adres: 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2002)

Yayın Türü: Kurultay

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Information System Infrastructure for a National Crisis Management Center

Yazarlar: Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer, Ozan Avcı, Murat Demirsoy, Ahmet Erdem, Özgür Yürekten, Müberra Sungur, Elif Özbudak

Yayınlandığı Adres: TIEMS 2002 Conference (9th Int. Conference of International Emergency Management Society)

Yayın Türü: Konferans

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Açık Kaynak Kodlu ve Web-Tabanlı Teknik Destek Yardım Masası Yazılımı

Yazarlar: Kıvanç Dinçer, Mustafa İlker Manap, Ozan Avcı

Yayınlandığı Adres: 7. Türkiye’de İnternet Konferansı (inet-TR’2001)

Yayın Türü: Konferans

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://inet-tr.org.tr/inetconf7/program/79.html

AWACS: Havadan İhbar ve Kontrol Sistemi

Yazarlar: Kıvanç Dinçer, Derya Oktay

Yayınlandığı Adres: M5 Savunma ve Strateji (M5 Defence & Strategy)

Yayın Türü: Dergi Yazısı

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

IEEE/EIA 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Standardı

Yazarlar: Ahmet Erdem, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi (YA/EM’01)

Yayın Türü: Kongre

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Web-Tabanlı Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi

Yazarlar: Mustafa İlker Manap, Kıvanç Dinçer, Ahmet Tümay, Murat Demirsoy

Yayınlandığı Adres: Akademik Bilişim 2001 (AB-2001)

Yayın Türü: Konferans

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

brosur-3

Broşür

Mikroservisler dökümanını indirmek için tıklayın.
PostgreSQL dökümanını indirmek için tıklayın.

YayınlarımızdanHaberdar olmak içinE-Posta bültenimize kayıt olun

CI/CD Süreç Yönetimi

Yazarlar: Ahmet Ceyhan

Yayın Türü:Araştırma Serisi

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı:  https://bilgem.tubitak.gov.tr/wp-content/uploads/sites/8/cicdsurecyonetimi-1.pdf

Java’da Fonksiyonel Programlama

Yazarlar: Serhat Sağlık

Yayın Türü: Araştırma Serisi

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı:   https://bilgem.tubitak.gov.tr/wp-content/uploads/sites/8/javafonsiyonelprogramlama-1.pdf

Dijital Dönüşümde Birlikte Çalışabilirlik için e-Belge

Yazarlar: Fatih İNCE, Deniz ŞENKUTLU, Sedat YILMAZ

Yayınlandığı Adres: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anahtar Dergisi

Yayın Türü: Araştırma Serisi

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı:  https://bilgem.tubitak.gov.tr/wp-content/uploads/sites/8/Dijital-Donusumde-Birlikte-Calisilabilirlik-icin-E-Belge.pdf

Current Situation of Smart Transport Component and a Strategic Overview Within The Scope of The Turkey’s Smart City Maturity Assessment Model

Yazarlar: Hanife Gülin Dizer, Nuriye Ünlü     

Yayınlandığı Adres: SMART 2021: The Tenth International Conference on Smart Cities, Systems, Devices and Technologies

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı:  https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=smart_2021_1_60_40021

Offensive Language Detection in Turkish Tweets with Vert Models

Yazarlar: Anıl Özberk, İlyas Çiçekli

Yayınlandığı Adres: 2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı:  https://ieeexplore.ieee.org/document/9559000

Early Stage Fault Prediction via Inter-Project Rule Transfer

Yazarlar: Nazlı Ece Uykur, Begüm Mutlu, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: 2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı:  https://ieeexplore.ieee.org/document/9558920

Mesleki Eğitime Yönelik Yeni Nesil Öğrenme Nesnelerinin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

Yazarlar: G. Alev Özkök, Tuğçe Yılmaz

Yayınlandığı Adres: Journal of Computer and Education Research

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1203803

Text Classification Using Machine Learning for Citizens’ Communication

Yazarlar: Ahmed Enis Erkaya, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ercan Topcu

Yayınlandığı Adres: Recent Research and Assessments for Computer Engineering

Yayın Türü: Kitap Bölümü

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://academicworks.livredelyon.com/engineer_sci/15/

Assessment of Fuzzy Rule Generation Methods by Considering Portability

Yazarlar: Nazlı Ece Uykur, Begüm Mutlu, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: The Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://fsta.sk/

Evaluation of Twin Tunnel-Induced Surface Ground Deformation by Empirical and Numerical Analyses (NATM Part of Eurasia Tunnel, Turkey)

Yazarlar: Ebru Ağbay, Tamer Topal

Yayınlandığı Adres: Computers and Geotechnics

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0266352X19304318?via%3Dihub

The Influence of Using Collapsed Sub-Processes and Groups on the Understandability of Business Process Models

Yazarlar:  Oktay Türetken, Ahmet Dikici, Irene Vanderfeesten, Tessa Rompen, Onur Demirörs

Yayınlandığı Adres: Business & Information Systems Engineering, Volume 62, Number 2, April 2020, pp.121-141

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-019-00577-4

Morfem Düzeyinde Dikkat Mekanizması Kullanarak Türkçe Dizi Etiketleme

Yazarlar: Yasin Eşref, Burcu Can

Yayınlandığı Adres: Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://siu2019.gtu.edu.tr/anasayfa/

Quality and Success in Open Source Software: A Systematic Mapping

Yazarlar: Bahar Gezici, Nurseda Özdemir, Nebi Yılmaz, Evren Coşkun, Ayça Tarhan, Oumout Chouseinoglou

Yayınlandığı Adres: 45th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA2019)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://dsd-seaa2019.csd.auth.gr/seaa/

Mikroservis Mimarisi ve Mimari Faktörleri Üzerine Endüstriyel Bir İnceleme

Yazarlar: Mehmet Söylemez, Ayça Tarhan, Bedir Tekinerdoğan

Yayınlandığı Adres: 12. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2018)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://uyms18.sabanciuniv.edu/

Tıbbi Cihaz Takip ve İzleme Ulusal ve Özgün Altyapısı: Ürün Takip Sistemi

Yazarlar: Yelda Ünal, Betül Kuruoğlu, Erkan Uyar, Ahmet Dikici

Yayınlandığı Adres: 12. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2018)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://uyms18.sabanciuniv.edu/

Migration of Data from Relational Database to Graph Database

Yazarlar: Yelda Ünal, Halit Oğuztüzün

Yayınlandığı Adres: ICIST 2018 Proceedings of the 8th International Conference on Information Systems and Technologies

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3200842.3200852

Factors Influencing the Understandability of Process Models: A Systematic Literature Review

Yazarlar: Ahmet Dikici, Oktay Turetken, Onur Demirors

Yayınlandığı Adres: Information and Software Technology

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2017.09.001

Challenges of Software Process and Product Quality Improvement: Catalyzing Defect Root-Cause Investigation by Process Enactment Data Analysis

Yazarlar: Mehmet Söylemez, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: Software Quality Journal

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/article/10.1007/s11219-016-9334-6

More Effective Sprint Retrospective with Statistical Analysis

Yazarlar: Onur Erdoğan, Muhammed Emre Pekkaya, Halime Gök

Yayınlandığı Adres: Journal of Software: Evolution and Process (Volume 30, Issue 5)

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smr.1933/full

Choice of Quantization Interval for Finite-Energy Fields

Yazarlar: Gülcü, Talha Cihad

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Signal Processing, Volume 66, Number 9, 1 May 2018, pp.2470-2479

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Attack Vulnerability of Power Systems Under an Equal Load Redistribution Model

Attack Vulnerability of Power Systems Under an Equal Load Redistribution Model

Yazarlar:  Talha Cihad Gülcü, Vaggos Chatziafratis, Yingrui Zhang, Osman Yağan

Yayınlandığı Adres: IEEE/ACM Transactions on Networking, Volume 26, Number 3, June 2018, pp.1306-1319

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

A Novel Method for Multi-Hop Communication Over Bluetooth with Smartphones

Yazarlar: Burak GÜLBAY, Mehmet DEMİRCİ

Yayınlandığı Adres: 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://ieeexplore.ieee.org/document/8093418

Development of a New Platform Through Distributed Storage System for the Bioinformatics Analysis

Yazarlar: Ali Osman Çıbıkdiken, Mücahit Büyükyılmaz, Mehmet Akif Naçar, Ahmet Ercan Topçu, Yusuf Tambağ, Abdullah Karadağ

Yayınlandığı Adres: 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Industrial Engineering (AIIE 2017)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.aiie2017.org/

Preperation of Digital Capability Guidelines Facilitating Effective IT Investment Planning in Turkish Public Sector

Yazarlar: Nuriye Ünlü, Elif Demir, Mürüvvet Ünal Bayram, Zeliha Acar, Rauf Kaan Denizer, Ahmet Dikici, Turan Bahattin Özen, Ender Özmen, Özgür Bağlıoğlu, Gülben Yaraş, Nesibe Özen, Ebru Gökalp 

Yayınlandığı Adres: 2017 International Workshop Series on Digital Transformation and Artificial Intelligence

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.iditai.org/Workshops/1/index.php

Exploring what makes it a POI

Yazarlar: Fatih Tekmen, Özgür Tanrıöver

Yayınlandığı Adres: 2017 IEEE First International Conference on Smart City Innovations

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.industry4g.org/

Website Usability Evaluation with Quickly Applicable Guidelines: An Assessment of a Government Website

Yazarlar: Fatih Tekmen, Özgür Tanrıöver

Yayınlandığı Adres: 4th World Conference on Computer Engineering (COMENG 2017)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.awer-center.org/comeng/

An Industrial Experience in CMMI L5 Improvement Opportunity: Implementing Usability

Yazarlar: Hakan Şimşek, Onur Erdoğan, Nesibe Özen Çınar, Fatih Tekmen

Yayınlandığı Adres: 61st European Organization for Quality Congress

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.eoqcongress2017.com/

Yazılım Hatalarının Atanması: Bir sistematik Literatür Haritalaması

Yazarlar: Bahar Gezici, Nurseda Özdemir, Vahid Garousi

Yayınlandığı Adres: 11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2017)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.org.tr/

http://ceur-ws.org/Vol-1980/UYMS17_paper_66.pdf

Solving Test Suite Reduction Problem Using Greedy and Genetic Algorithms

azarlar: Ali Yamaç, M. Özgür Cingiz, Göksel Biricik, Oya Kalıpsız

Yayınlandığı Adres: 9th International Conference on Electronics Computers and Artificial Intelligence, ECAI 2017, 29 June-1 July 2017, Targoviste, Romania

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://ieeexplore.ieee.org/document/8166445

Web Site Accessibility and Quality in Use: A Comparative Study of Government Web sites in Kyrgyzstan, Azerbaijan, Kazakhstan and Turkey

Yazarlar: Nuriye Ünlü, Elif Demir, Mürüvvet Ünal Bayram, Zeliha Acar, Rauf Kaan Denizer, Ahmet Dikici, Turan Bahattin Özen, Ender Özmen, Özgür Bağlıoğlu, Gülben Yaras, Nesibe Özen, Ebru Gökalp

Yayınlandığı Adres: Universal Access in the Information Society, Volume 16, Number 4, November 2017, pp.987-996

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://link.springer.com/article/10.1007/s10209-016-0490-z

The Role of Process in Early Software Defect Prediction: Methods, Attributes and Metrics

Yazarlar: Rana Özakıncı, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: 16th International SPICE Conference (SPICE 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-38980-6_21

Iterative Software Fault Prediction with a Hybrid Approach

Yazarlar: Ezgi Ertürk, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: Applied Soft Computing

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494616304197

Mobil Uygulamaların Kalite Özelliklerinin Ölçümü

Yazarlar: Nurseda Özdemir, Bahar Gezici, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_82.pdf

Yazılım Geliştirmede Erken Aşamalarda Toplanan Verinin Hata Tahmini Performansına Etkisi

Yazarlar: Rana Özakıncı, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_120.pdf

Form Tasarımında Birincil ve İkincil Düğme Kullanımının Kullanıcı Performansına ve Memnuniyetine Etkisi

Yazarlar: Yavuz İnal, Gülben Ünal Yaraş, Nesibe Özen Çınar

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

Ölçeklenebilir, Yüksek Erişilebilir ve Performanslı Bir Takip ve İzleme Sistemi Mimarisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Yazarlar: Burak İbrahim Sevindi, Ethem Cem Özkan, Turan Bahattin Özen

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

Bulut Tabanlı Ortamda Yürütülen Bir Yazılım Performans Testi Deneyimi

Yazarlar: Ali Yamuç, Ethem Cem Özkan, Burak İbrahim Sevindi, Hakan Şimşek, Turan Bahattin Özen

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

Formulation of an E-Government Strategic Plan Based on a Hybrid Approach: The Case of Turkey

Yazarlar: Atilla Aydın, Elif Demir, Nuriye Ünlü

Yayınlandığı Adres: 16th European Conference on eGovernment (ECEG 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.academic-conferences.org/conferences/ecdg/call-for-papers/

Monitoring and Evaluation Model of National e-Government Strategy and Action Plan: The Case of Turkey

Yazarlar: Nuriye Ünlü, Mürüvvet Ünal Bayram, C. Büşra Uzun

Yayınlandığı Adres: 16th European Conference on eGovernment (ECEG 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.academic-conferences.org/conferences/ecdg/call-for-papers/

Kamu Kurumları İçin Bir E-Dönüşüm Planlama Modeli

Yazarlar: Gonca Hülya Selçuk, Özgür Yürekten, Ahmet Burak Çoştu, Yusuf Karagöl, Mete Sünsüli, Halime Gök

Yayınlandığı Adres: 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_56.pdf

The Use of Maturity/Capability Frameworks for Healthcare Process Assessment and Improvement

Yazarlar: Mehmet Söylemez, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: 16th International SPICE Conference (SPICE 2016)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-38980-6_3

Analyzing Playability in Multi-platform Games: A Case Study of the Fruit Ninja Game

Yazarlar: Çakır Aker, Kerem Rızvanoğlu, Yavuz İnal, Alan Sarp Yılmaz

Yayınlandığı Adres: 5th International Conference on Design, User Experience, and Usability, DUXU 2016 held as part of 18th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI International 2016, 17-22 July 2016, Toronto, Canada, LNCS 9747, pp.229-239

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Achieving a User Friendly Error Message Design: Understanding the Mindset and Preferences of Turkish Software Developers

Yazarlar: Yavuz İnal, Nesibe Özen Çıkar

Yayınlandığı Adres: 5th International Conference on Design, User Experience, and Usability, DUXU 2016 held as part of 18th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI International 2016, 17-22 July 2016, Toronto, Canada, LNCS 9747, pp.377-385

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

The Effect of Modularity Representation and Presentation Medium on the Understandability of Business Process Models in BPMN

Yazarlar:  Oktay Türetken, Tessa Rompen, Irene Vanderfeesten, Ahmet Dikici, Jan van Moll

Yayınlandığı Adres: 14th International Conference on Business Process Management, BPM 2016, 18-22 September 2016, Rio de Janeiro, Brazil, LNCS 9850, pp.289-307

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

A Study of the Motivations for Playing Computer Games at Secondary Education Level in Turkey: The Potential for Games-Based Learning

Yazarlar: Kun Fu, Thomas Hainey, Gavin Baxter, Yavuz İnal

Yayınlandığı Adres: 10th European Conference on Games Based Learning, 6-7 October 2016, Paisley, Scotland, pp.240-247

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Yazılım Kalite Maliyetleri Üzerine Bir Çalışma - Farklı Sektörlerden Proje İncelemeleri

Yazarlar: Murat Salmanoğlu, Banu Deniz Yanık, Feyza Nur Demir, Zeynep Gürel, Onur Demirörs

Yayınlandığı Adres: 9. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2015)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ceur-ws.org/Vol-1483/14_Bildiri.pdf

Bilgi Hasatlaması Yöntemleri ve Kişisel Bilgi Hasatlaması

Yazarlar: Celal Turan Ulus, Eyüp Burak Ceyhan, Şeref Sağıroğlu

Yayınlandığı Adres: 8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey 2015)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.iscturkey.org/assets/files/2016/03/ISC_bildiri.pdf

Run-Time Calculation of COSMIC Functional Size via Automatic Installment of Measurement Code into Java Business Applications

Yazarlar: Rana Gönültaş, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: Euromicro Conference series on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/document/7302440/

A Comparison of Low-level Features for Visual Attribute Recognition

Yazarlar: Emine Gül Danacı, Nazlı İkizler Cinbiş

Yayınlandığı Adres: Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7130268

Opinion Mining of Microblog Texts on Hadoop Ecosystem

Yazarlar: M. Akif Ağca, Şenol Ataç, M. Mert Yücesan, Gökhan Y. Küçükayan, A. Murat Özbayoğlu, Erdoğan Doğdu

Yayınlandığı Adres: International Journal of Cloud Computing 

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJCC.2016.075096

A Comparison of Some Soft Computing Methods for Software Fault Prediction

Yazarlar: Ezgi Ertürk, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: Expert Sytems with Applications

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414006496

Software Fault Prediction Using Fuzzy Inference System And Object-Oriented Metrics

Yazarlar: Ezgi Ertürk, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: The 13th IASTED International Conference on Software Engineering

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=455879

Software Fault Inference Based on Expert Opinion

Yazarlar: Ezgi Ertürk, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: 7th International Conference on Computer Science and Information Technology

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.jsoftware.us/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=153&id=2344

Investigating Defect Prediction Models for Iterative Software Development When Phase Data is Not Recorded - Lessons Learned

Yazarlar: Anıl Aydın, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/document/7077116/

Conceptual Framework of Developing a Scoring Formula to Determine the Social Aid Beneficiaries in Turkey: A Social Aid Model

Yazarlar: Erdal Karagöl, Julide Öcal, Murat Atan, Müberra Sungur, Anıl Eralp, Ceren Büşra Uzun

Yayınlandığı Adres: 12. Eurasia Business and Economics Society (EBES) Konferansı

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.ebesweb.org/

Software Fault Prediction Using Mamdani Type Fuzzy Inference System

Yazarlar: Ezgi Ertürk, Ebru Akçapınar Sezer

Yayınlandığı Adres: The 3rd International Fuzzy Systems Symposium

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=75971

Türkiye’de Sosyal Yardım Yararlanıcılarını Belirleyen Faktörler

Yazarlar: Erdal Karagöl, Julide Yıldırım, Murat Atan, Anıl Eralp, Fatime Güneş, Müberra Sungur

Yayınlandığı Adres: Gazi University Journal of Economics & Administrative Sciences

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/view/526

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi (Puan) Projesi: Kapsam ve Metodoloji

Yazarlar: Murat Kahraman Güngör, Ahmet Tümay, Müberra Sungur, Ceren Büşra Uzun, Zeynep Tecik, Hanife Gülin Koçak, Deniz Zeytinoğlu

Yayınlandığı Adres: VII. Sosyoloji Kongresi

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sosyolojidernegi.org.tr/s/2300/i/sosyolokongresi.pdf

http://www.sosyolojikongresi.org/

Using Process Enactment Data Analysis to Support Orthogonal Defect Classification for Software Process Improvement

Yazarlar: Mehmet Söylemez, Ayça Tarhan

Yayınlandığı Adres: IWSM/MENSURA 2013

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/document/6693231/

PUAN Projesi: Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Sosyolojik Özellikleri. Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi (PUAN) Projesi: Kapsam ve Metodoloji

Yazarlar: Fatime Güneş, Erdal Tanas Karagöl

Yayınlandığı Adres: VII. Sosyoloji Kongresi

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sosyolojidernegi.org.tr/s/2300/i/sosyolokongresi.pdf

http://www.sosyolojikongresi.org/

PUAN Projesi: Sosyal Yardım Modellerinin Kavramsal Çerçevesi

Yazarlar: Jülide Yıldırım Öcal, Anıl Eralp

Yayınlandığı Adres: VII. Sosyoloji Kongresi

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sosyolojidernegi.org.tr/s/2300/i/sosyolokongresi.pdf

http://www.sosyolojikongresi.org/

PUAN Projesi: Proje Destekleri ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Modellerinin Kavramsal Çerçevesi

Yazarlar: Murat Atan, F. Özgü Serttaş

Yayınlandığı Adres: VII. Sosyoloji Kongresi

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sosyolojidernegi.org.tr/s/2300/i/sosyolokongresi.pdf

http://www.sosyolojikongresi.org/

Protective and Preventive Services For Children An Assessment of Turkey

Yazarlar: Müberra Sungur, Gülen Çelebi Başçı, Günnur Ertong, Ceren Büşra Uzun, Zeynep Tecik, Hanife Gülin Koçak, Deniz Zeytinoğlu, Hülya Çakır, Ayşe Camalan, Fahri Kocaoğlu, Emel Öztürk, Türküler Erdost

Yayınlandığı Adres: 11 th European Sociological Association Conference

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.esa11thconference.eu/

http://www.europeansociology.org/

Fatherhood Experiences of Lower-Middle Class Men: The Case of Eskişehir, Turkey

Yazarlar: Zeynep Tecik

Yayınlandığı Adres: 11 th  European Sociological Association Conference

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.esa11thconference.eu/

http://www.europeansociology.org/

Invisible Mothers: Case of Ankara Women’s Prison

Yazarlar: Deniz Zeytinoğlu

Yayınlandığı Adres: 11 th European Sociological Association Conference

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.esa11thconference.eu/

http://www.europeansociology.org/

Change Management in e-Transformation Projects Case Study From Turkey

Yazarlar: Eda Yüksel, Sare Gül Sevil, Mustafa Afyonoğlu, Atilla Aydın, Ahmet Tümay, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: International Journal of eBusiness and eGovernment Studies

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEBEG/

An E-Government Project Management Approach with E-Transformation Perspective

Yazarlar: Mustafa Afyonluoğlu, Atilla Aydın, Sare Gül Sevil, Eda Yüksel, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: International Journal of eBusiness and eGovernment Studies

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEBEG/

CiSE: A Circular Spring Embedder Layout Algorithm

Yazarlar: M. Esat Berivanlı, Uğur Doğrusöz, Alptuğ Dilek

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/document/6295613/

Verification of Variable Service Orchestrations Using Model Checking

Yazarlar: Selma Süloğlu, Rıza Aktunç, Mustafa Yücefaydalı

Yayınlandığı Adres: The International Symposium in Software Testing and Analysis (ISSTA)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2489337

Learner Control Charts: A Structured Way For Finding Common Causes With Decision Trees

Yazarlar: Banu Deniz Günel, Onur Erdoğan, Ahmet Dikici, Kadriye Özbaş Çağlayan, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: European System, Software & Service Process Improvement & Innovation (EuroSPI 2013)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://2017.eurospi.net/images/EuroSPI2013/PROGRAM/18-21-experience-papers.pdf

Büyük Ölçekli Yazılım Geliştirme Projelerinin Kullanıcı Eğitimlerinde Farklı Eğitim Modellerinin Eğitim Memnuniyetine Etkisi

Yazarlar: Hacer Güner, Gülben Ünal Yaraş, Nesibe Özen, Yavuz İnal, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Güvenli Yazılım Geliştirme ve Tehdit Modelleme

Yazarlar: Özgür Yürekten, Şeref Sağıroğlu

Yayınlandığı Adres: 1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://isdfs.firat.edu.tr/

Yazılım Depolarının Analizi ile Tasarım - Kod Uyumluluğunun Araştırılması

Yazarlar: Kadriye Özbaş Çağlayan, Ali H. Doğru

Yayınlandığı Adres: 7. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2013)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ceur-ws.org/Vol-1072/submission50.pdf

Strategic Approaches to Requirements Analysis in E-Government Software Development Projects

Yazarlar: Sare Gül Sevil, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: International Conference on E-Business and E-Goverment

Yayın Türü: Sunum

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Nesne Tanıma İçin Çember Doldurma Oranı Tanımlayıcısı

Yazarlar: Yahya Şirin, M. Fatih Demirci

Yayınlandığı Adres: 21th IEEE Signal Processing, Communications and Applications Conference Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6531162

Sistem Testlerinde İstatistiksel Süreç Kontrolünün Kullanımı

Yazarlar: Banu Deniz Günel, Onur Erdoğan, Gonca Hülya Doğan, Kadriye Özbaş Çağlayan, Ahmet Tümay

Yayınlandığı Adres: 6. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2012)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

Dikey Hata Sınıflandırması (DHS) ile Yazılım Hatalarının Kök Sebeplerinin İncelenmesi

Yazarlar: Mehmet Söylemez, Ayça Tarhan, Ahmet Dikici

Yayınlandığı Adres: 6. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2012)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://uyms.comu.edu.tr/

Kamuda Kurumsal E-Dönüşüm Süreci: Devlet Malzeme Ofisi (DMO)

Yazarlar: Atilla Aydın, Mustafa Afyonluoğlu

Yayınlandığı Adres: 29. Ulusal Bilişim Kurultayı

Yayın Türü: Kurultay

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.tbd.org.tr/29-ulusal-bilisim-kurultayi-bildiriler-kitabi/

Sağlık Tesisi Karnesi Uygulamasında İş Zekâsı Araçlarının Kullanımı

Yazarlar: Rana Gönültaş, Dilek Alim, Murat Narmanlı, Ahmet Dikici, Ahmet Tümay, Merve Akın

Yayınlandığı Adres: IX. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi

Yayın Türü: Poster

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.turkmia.org/kongre2012/cd/pdf-format/161-162.pdf

Integrating Semantic Tagging with Popularity Based Page Rank for Next Page Prediction

Yazarlar: Banu Deniz Günel, Pınar Şenkul

Yayınlandığı Adres: 27th International Symposium on Computer and Information Sciences

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-4594-3_42

Impact Assessment Of Trainer Training Model In Large-Scaled Govermental Software Development Project

Yazarlar: Yavuz İnal, Gülben Ünal, Ömer Aydın, Nesibe Özen, İsmail Tekin, Ahmet Dikici, Ahmet Tümay

Yayınlandığı Adres: 3rd International Conference on New Trends in Education

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.jret.org

Investigating the Effect of Duration, Page Size and Frequency on Next Page Recommendation with Page Rank Algorithm

Yazarlar: Banu Deniz Günel, Pınar Şenkul

Yayınlandığı Adres: Fifth ACM International Conference On Web Search and Data Mining (WSDM)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://www.researchgate.net/publication/268366760_…

Evaluating Nationwide Scattered End-User Involvement in Governmental Software Project with Empirical Evidence

Yazarlar: Yavuz İnal, Ahmet Dikici, Ahmet Tümay, Murat Kahraman Güngör

Yayınlandığı Adres: 3rd International Conference on Information Management and Evaluation

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://connection.ebscohost.com/c/articles/74559630/evaluating-nationwide-scattered-end-user-involvement-governmental-software-project-empirical-evidence

Büyük Ölçekli Kurumsal Yazılım Geliştirme Projelerinde Penetrasyonun Başarıya Etkisi

Yazarlar: Yavuz İnal, Ahmet Dikici, Murat Kahraman Güngör, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2011)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.uyms.org.tr/2011/bildiriler/b34.pdf

Sosyal Hizmet Alanında Süreç ve Teknoloji Kurumsal Eğitim Faaliyetlerinin Önemi: SÇEK Örneği

Yazarlar: Müberra Sungur, Gülen Çelebi Başçı, Ceren Büşra Uzun, Hanife Gülin Koçak, Zeynep Tecik, Erkan Uyar

 

Yayınlandığı Adres: Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011, 50. Yılında Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://sh2011.hacettepe.edu.tr/index.html

Making Children Actively Immersive in Educational Games: Physically Interactive Serious Game Design Case

Yazarlar: Yavuz İnal, Kürşat Çağıltay

Yayınlandığı Adres: ED-MEDIA 2011-World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications Conference

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

A Monolithic Approach to Automated Composition of Semantic Web Services with the Event Calculus

Yazarlar: Çağla Okutan, Nihan Kesim Çiçekli

Yayınlandığı Adres: Knowledge-Based Systems

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705110000341

New Event Detection and Topic Tracking in Turkish

Yazarlar: Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Bağlıoğlu, Süleyman Kardaş, H. Çağdaş Öcalan, Erkan Uyar

Yayınlandığı Adres: Journal of the American Society for Information Science and Technology

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Real-Time Adaptive Camera Tamper Detection for Video Surveillance

Yazarlar: Ali Sağlam, Alptekin Temizel

Yayınlandığı Adres: IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5279665

A New Approach to Threat Tracking on ESM Systems by Using Kalman Filters

Yazarlar: M. Bahadır Çelebi, Ali Kara, Berk Akar, Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 1009)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=5136360

Modeling A Hierarchical Database with XML

Yazarlar: Özgür Yürekten, Hasan Şakir Bilge

Yayınlandığı Adres: Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/article/view/1061000205/1061000176

Sarf Edilebilir Karşı Tedbir Atım Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması

Yazarlar: Berk Akar, Kıvanç Günalp, Özgür Yürekten, Ali Kara, Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: 3. Savunma Uygulamaları ve Simülasyon Konferansı (USMOS 2009)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://usmos.metu.edu.tr/

Haber Portallarında Yenilikçi Yaklaşımlar

Yazarlar: Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Bağlıoğlu, Gönenç Ercan, Süleyman Kardaş, H. Çağdaş Öcalan, Erkan Uyar, Levent Koç

Yayınlandığı Adres: XI. Akademik Bilişim Konferansı

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ab.org.tr/ab09/kitap/can_kocberber_AB09.pdf

Bilkent News Portal: A Personalizable System with New Event Detection and Tracking Capabilities

Yazarlar: Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Bağlıoğlu, Süleyman Kardaş, H. Çağdaş Öcalan, Erkan Uyar

Yayınlandığı Adres: The 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval

Yayın Türü: Poster

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1390559

Authorship Attribution: Performance of Various Features and Classification Methods

Yazarlar: İ. Nadi Bozkurt, Özgür Bağlıoğlu, Erkan Uyar

Yayınlandığı Adres: 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS 2007

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4456854

Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve İzleme: Bir Deney Derleminin Oluşturulması

Yazarlar: Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Bağlıoğlu, Süleyman Kardaş, H. Çağdaş Öcalan, Erkan Uyar

Yayınlandığı Adres: Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://www.cs.bilkent.edu.tr/~canf/bilcol/degisenDunya052307.pdf

Migrating a Hierarchical Legacy Database Application onto an XML-Based Service-Oriented Web Platform

Yazarlar: Özgür Yürekten, Kıvanç Dinçer, Berk Akar, Müberra Sungur, Elif Özbudak

Yayınlandığı Adres: The 21st International Symposium on Computer and Information Systems

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/chapter/10.1007/11902140_68

A Metadata Repository Model to Integrate Heterogeneous Databases of Hardware Dependent Legacy Systems

Yazarlar: Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer, Özgür Yürekten, Müberra Sungur, Ahmet Dikici, Yusuf Tambağ

Yayınlandığı Adres: Fourth Biennial International Conference on Advances in Information Systems

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://link.springer.com/chapter/10.1007/11890393_16

Yazılım Ürün ve Süreç Ölçümlerinin Otomasyonu

Yazarlar: Berk Akar, Kıvanç Dinçer, Ahmet Tümay

Yayınlandığı Adres: 2. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2005)

Yayın Türü: Sempozyum

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

The Critical Edge Between Project Success and Failure: Effective Requirements Engineering

Yazarlar: Kıvanç Dinçer, Esen Acar, Elif Özbudak, Müberra Sungur, Ahmet Tümay

Yayınlandığı Adres: BİLTEK 2005

Yayın Türü: Konferans

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Disaster Simulators for National Crisis Management Center of Turkey

Yazarlar: Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: Environmental Systems Research Institute (ESRI) User Conference

Yayın Türü: Konferans

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Usage of GIS and RS Technologies in Disaster Management

Yazarlar: Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer, Süleyman Tanyer 

Yayınlandığı Adres: IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2002) and the 24th Canadian Symposium on Remote Sensing

Yayın Türü: Sempozyum

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1026573/

İşaret Karakteristikleri Kütüphanesi Uygulama Yazılımı

Yazarlar: Özgür Yürekten, Kıvanç Dinçer, Süleyman Tanyer, T. Sinan İlgeç

Yayınlandığı Adres: 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2002)

Yayın Türü: Kurultay

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Information System Infrastructure for a National Crisis Management Center

Yazarlar: Ahmet Tümay, Kıvanç Dinçer, Ozan Avcı, Murat Demirsoy, Ahmet Erdem, Özgür Yürekten, Müberra Sungur, Elif Özbudak

Yayınlandığı Adres: TIEMS 2002 Conference (9th Int. Conference of International Emergency Management Society)

Yayın Türü: Konferans

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Açık Kaynak Kodlu ve Web-Tabanlı Teknik Destek Yardım Masası Yazılımı

Yazarlar: Kıvanç Dinçer, Mustafa İlker Manap, Ozan Avcı

Yayınlandığı Adres: 7. Türkiye’de İnternet Konferansı (inet-TR’2001)

Yayın Türü: Konferans

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Bağlantı: http://inet-tr.org.tr/inetconf7/program/79.html

AWACS: Havadan İhbar ve Kontrol Sistemi

Yazarlar: Kıvanç Dinçer, Derya Oktay

Yayınlandığı Adres: M5 Savunma ve Strateji (M5 Defence & Strategy)

Yayın Türü: Dergi Yazısı

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

IEEE/EIA 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Standardı

Yazarlar: Ahmet Erdem, Kıvanç Dinçer

Yayınlandığı Adres: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi (YA/EM’01)

Yayın Türü: Kongre

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

Web-Tabanlı Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi

Yazarlar: Mustafa İlker Manap, Kıvanç Dinçer, Ahmet Tümay, Murat Demirsoy

Yayınlandığı Adres: Akademik Bilişim 2001 (AB-2001)

Yayın Türü: Konferans

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM YTE

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.