MENÜ
Ana Sayfa   /   Laboratuvarlar

BİLGEM

Laboratuvarlar

BİLGEM bünyesindeki birbirinden değerli laboratuvarlar, Ar-Ge ruhunu besleyen nezih çalışma ortamları ve modern cihazların yanı sıra aynı ulusal hedeflere odaklanmış ilham verici bilim insanları ile bir arada bulunma ayrıcalığını da sunmaktadır.
uekae-laboratuvarları-7-img

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Laboratuvarları

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsüne bağlı laboratuvarları inceleyin

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Laboratuvarları

Bilişim Teknolojileri Enstitüsüne bağlı laboratuvarları inceleyin
bte-lab-4-img
tdd-lab-img-1

Test ve Değerlendirme Direktörlüğü Laboratuvarları

Test ve Değerlendirme Direktörlüğüne bağlı laboratuvarları inceleyin

Siber Güvenlik Enstitüsü Laboratuvarları

Siber Güvenlik Enstitüsüne bağlı laboratuvarları inceleyin
sge-lab
22-yital

YİTAL / Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı

YİTAL, 10 ve 100 sınıfı 1000 m2 temiz alanı olan TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bünyesinde bir yarıiletken teknolojileri araştırma laboratuvarıdır. 1983 yılında kurulmuştur. Entegre devre tasarımı, maske basma, entegre devre üretimi, pul üzerinde test (wafer probing), kılıflama, devre testi ve yaşlandırma süreçlerinin tümünün gerçekleştirilmesini sağlayan altyapıya sahiptir.  0,25 µm 5 metal CMOS ve 0,25 µm 5 metal SiGe teknolojileri YİTAL’in güncel üretim teknolojileridir. YİTAL bugünkü konumuna özgün CMOS üretim teknolojileri geliştirerek ve düşük hacimde askeri standartta entegre devre (IC-Integrated Circuit) üretimi gerçekleyerek gelmiştir. Dolayısı ile misyonu, Türkiye’nin stratejik yarıiletken ihtiyaçlarına göre özgün yarıiletken üretim teknolojileri geliştirmek ve geliştirdiği teknolojilerle askeri standartlarda entegre devre üreterek ülkenin stratejik yarıietken ürünlerde bağımsızlığını sağlamaktır.

Hakkımızda

YİTAL, 1988-1998 döneminde özgün CMOS entegre devre üretim teknolojisi geliştirmiştir. 1999 yılında UEKAE’nın kripto cihazlarındaki sayısal kripto entegre devrelerinin YİTAL’de tasarlanıp YİTAL CMOS teknolojisi ile üretilmesine başlanmıştır. YİTAL’de üretilmiş askeri standartlarda on binlerce kripto entegre devreleri aktif ve güncel olarak sahada kullanılmaktadır.

YİTAL, entegre devre tasarımındaki yoğun tecrübesini ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı sayesinde kazanılan güvenli devre tasarımı bilgisini bir arada kullanarak 2011’de Türkiye’nin ilk temaslı Milli Akıllı Kart entegre devresini tasarlamış ve kullanıma sunmuştur. 2011’den beri farklı sürümlerinin geliştirildiği temaslı  akıllı kartlar uluslararası geçerli olan  EAL5+ güvenlik sertfikasına sahiptirler. Türkiye’nin ulusal kimlik akıllı kartlarının tek tasarımcısı olan YİTAL, 2018 yılında çift arayüzlü (temaslı ve temassız) akıllı kartı geliştirmiştir.

Kabiliyetlerimiz

YİTAL, 1988-1998 döneminde özgün CMOS entegre devre üretim teknolojisi geliştirmiştir. 1999 yılında UEKAE’nın kripto cihazlarındaki sayısal kripto entegre devrelerinin YİTAL’de tasarlanıp YİTAL CMOS teknolojisi ile üretilmesine başlanmıştır. YİTAL’de üretilmiş askeri standartlarda on binlerce kripto entegre devreleri aktif ve güncel olarak sahada kullanılmaktadır.

YİTAL, entegre devre tasarımındaki yoğun tecrübesini ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı sayesinde kazanılan güvenli devre tasarımı bilgisini bir arada kullanarak 2011’de Türkiye’nin ilk temaslı Milli Akıllı Kart entegre devresini tasarlamış ve kullanıma sunmuştur. 2011’den beri farklı sürümlerinin geliştirildiği temaslı  akıllı kartlar uluslararası geçerli olan  EAL5+ güvenlik sertfikasına sahiptirler. Türkiye’nin ulusal kimlik akıllı kartlarının tek tasarımcısı olan YİTAL, 2018 yılında çift arayüzlü (temaslı ve temassız) akıllı kartı geliştirmiştir.

Paralel PCI NTDS (Naval Tactical Data System) arayüz haberleşme kartı, YİTAL entegre devreleri ile geliştirilmiştir. NTDS kartlarının entegre devreleri, bu iş için özel olarak YİTAL’ de geliştirilen 24 V CMOS yüksek gerilim süreci ile üretilmiştir.

Misyonumuz

Fotodedektör üretim süreçleri geliştiren YİTAL 2010 yılından beri Türkiye’nin askeri standartlarda fotodedektör sağlayıcısıdır.  YİTAL’de üretilen fotodedektörler uluslararası pazardaki benzer ürünlere göre daha yüksek tepkisellik ve geniş dinamik aralığı sunmaktadırlar.

YİTAL, özel uygulamalar için çok çekirdekli özgün işlemci tasarlama ve üretme konusunda çalışmalar sürdürmektedir. Kendine özgü makine dili olan işlemci için özgün derleyici ve simülatör yazılımı geliştirilmiştir. Bu destek yazılımları ve geliştirme kartından oluşan uygulama geliştirme ortamı kullanıcılara sunulmak üzere hazırlanmıştır. İşlemcinin tasarımına yönelik ilk test tümdevresi YİTAL’in 5 metal 0,25um CMOS teknolojisi ile üretim aşamasındadır.

Türkiye’de kullanılan radarların x-bant alıcı-verici modüllerinin milli üretilmesi hedefi çerçevesinde özgün 0,25 µm 5 metal SiGe teknolojisi geliştirme sürecine başlanmıştır. 2018 yılında Türkiye’nin ilk SiGe hibrit bipolar transistörü (HBT) elde edilmiştir. Ulaşılan 120 GHz kesim frekansı ile x-banttaki uygulamalar için RF devrelerin Türkiye’de üretilebilmesi noktasına gelinmiştir. YİTAL, sayısal (CMOS) ve RF (SiGe) entegre devrelerinin tek kırmıkta üretilmesine olanak sağlayan 0,25um 5 metal BiCMOS üretim teknolojisini geliştirme konusunda güncel olarak çalışılırken bir yandan da 0,13 um SiGe teknolojisi için hazırlıklar sürdürülmektedir.

İleri yarı iletken üretim süreçleri geliştiren ve bu süreçlerle üretilmiş, Türkiye’nin kritik uygulamalarında kullanılan askeri standartlarda ürünleri olan ve kağıt üzerindeki bir tasarımı kılıflanmış ve test edilmiş bir entegre devreye (IC-Integrated Circuit) milli olarak dönüştüren YİTAL Türkiye’nin ilk ve tek CMOS ve SiGe entegre devre üretebilen kurumudur.

23-blokzincir

Blokzincir Araştırma Laboratuvarı

Kamu ve özel kurum/kuruluşların ihtiyaçlarına istinaden, blokzincir teknolojilerinin altyapısı, kurulumu, güvenlik ve mahremiyet analizi, iş modelleri, kitle fonlama yaklaşımları ve muhtelif teknik detayları üzerine Ar-Ge faaliyetlerini icra etmek üzere, BİLGEM UEKAE Matematiksel ve Hesaplamalı Bilimler Biriminin altında Blokzincir Araştırma Laboratuvarı (BCLabs) kurulmuştur.

BİLGEM, kamu ve özel kurum/kuruluşlar ve akademisyenlerle işbirliği yaparak, güven merkezleri içeren yapılardaki güven merkezlerini dağıtarak daha verimli ve şeffaf yapıların kurulması için blokzincir tabanlı tasarım ve geliştirme çözümleri sunmaktadır. Bu kapsamda, finansal hareketler, tedarik zincirleri, nesnelerin internet (IOT), risk yönetimi ve sağlık hizmetlerine kadar her türlü elektronik işlemi basitleştirmek ve güvence altına almak için ağlar kurulmasına çalışılmaktadır. BİLGEM’in amacı, alanında en güçlü uzmanları bir araya getirerek işletmelerin blokzincir teknolojisini anlama ve kullanma becerilerini geliştirmektir. Bununla beraber, güvenlik ve mahremiyet analizi ve takip edilebilirlik gibi teknik çözümleri araştırmaktır.

21-bibio

Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı

BİLGEM UEKAE, bir TÜBİTAK araştırma merkezi olarak, yazılım teknolojileri, veri güvenliği, optik ve (mikro)elektronik alanlarında ileri teknoloji araştırma ve ürün geliştirmede kendisini kanıtlamış bir kurumdur. BİLGEM UEKAE’de, opto/mikroelektronik ve yazılım mühendisliği yetkinlikleri ile kimya-biyoloji-nanoteknoloji uzmanlıkları bir araya getirilerek Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı kurulmuş ve biyosensör / biyoalgılayıcı tabanlı tanı cihazlarının geliştirilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Çeşitli projeler kapsamında geliştirilen taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan bu cihazların çok yakın bir gelecekte tıbbi tanı, halk sağlığı, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok alanda yapılacak ölçümlerde yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir. 

20-elektroptik-a

Elektro-Optik ve Lazer Sistemleri Laboratuvarı

Kritik/Milli ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu elektro optik sistemleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur.  Elektrooptik Sistemler Biriminde, Yüksek güçlü lazerler, Yüksek güçlü lazer sistemleri, Optik haberleşme sistemleri, Kızılötesi Sistemler geliştirilmiş olup her türlü elektro optik sistem konusunda tasarım ve geliştirme yapılabilecek düzeydedir. 

Altyapı Laboratuvarları
 • YGL ArGe Lab.
 • Yüksek Güce Dayanıklı Optik Bileşenler Lab.
 • Lazer Hedef Etkileşim Lab.
 • Hassas Optomekanik Gerçekleştirme Lab.
 • Elektronik Destek Lab.
 • Optik Entegrasyon ve Test Lab.
 • Ygl Entegrasyon Lab.
 • Test Tüneli
 • Yüksek Güçlü Lazer Test Sahası (Kırıkkale)
Çalışma Alanları
 • Yüksek Güçlü Lazer geliştirme
 • Yüksek Güçlü Lazer sistemleri
 • Yüksek güce dayanıklı Optik Tasarımlar (teleskop, kolimatör)
 • Serbest Uzay Optik Haberleşme
 • Fiberoptik Haberleşme
 • Kuantum Kriptoloji ve Tek fotpon Teknolojileri
 • Kızılötesi Sistemler
19-mayın

MEKTAM / Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Karşı Tedbirleri Test ve Araştırma Merkezi

Mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) ülkemiz için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Ulusal ve bölgesel anlamda bir mayın/EYP tespit test altyapısı olarak hizmet vermek ve ilgili teknolojiler üzerinde araştırma yapmak amacıyla “Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Karşı Tedbirleri Test ve Araştırma Merkezi – MEKTAM” 2015 yılında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde kurulmuştur. 

Farklı türde toprakları barındıran MEKTAM’ın kapalı ve açık test sahalarında mayın tespit cihazlarının performans ölçümleri ve kabul testleri yapılmakta, aynı zamanda MEKTAM laboratuvarlarında mayın tespit teknolojileri geliştirme amacıyla Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. MEKTAM’ın sahip olduğu test ve değerlendirme altyapısı, alınacak izinler çerçevesinde ilgili kuruluşların kullanımına sunulabilmektedir. 

18-konuşma

KDTM / Konuşma ve Dil Teknolojileri Laboratuvarı

TÜBİTAK BİLGEM BTE çatısı altında bulunan, ISO ve NATO tarafından onaylı yarı-yansımasız akustik kayıt ve test odaları RW-TÜV tarafından sertifiye edilmiş Türkiye’nin ilk ve tek “Ses ve Konuşma Teknolojileri Değerlendirme” altyapısı olarak dikkat çekmektedir.

Altyapıda, her biri özel yalıtımlı yarı-yansımasız 2 akustik kayıt odası (20 ve 18 m²’lik) ile aynı anda 16 deneğin aktif biçimde  değerlendirmeye katılabileceği 91 m²’lik özel yalıtımlı bir dinleyici test odası bulunmaktadır.

Çeşitli akustik senaryoların akustik katıştırma ile benzetilebildiği altyapıda askeri veya sivil amaçlı geliştirilmiş her türlü ses teknolojisinin
değerlendirmesi yapılabilmektedir. Sessiz terminalleri ve dokunmalı monitörleri ile donatılmış dinleyici test odası aynı zamanda bir “İnsan
Faktörleri Laboratuvarı” olarak da kullanılabilmektedir.

Kullanım Alanları
 • Anlaşılabilirlik testleri (dünyadaki tek Türkçe Tanısal Uyak Testi)
 • Haberleşme verimliliği ve hizmet kalitesi testleri
 • Sivil ve askeri ses kodlayıcı, cihaz ve sistemlerin nesnel ve öznel değerlendirilmesi
 • Akustik ve sayısal katıştırma (kokpit içi, tank, uçak, helikopter, lokanta, konser, açık hava vb. ortamlar)
 • Dil bağımlı ve dilden bağımsız teknolojiler için ses veritabanı oluşturma ve kayıt
17-bulut

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB)

Bulut Bilişim ve Büyük Veri çalışma alanlarında, kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler üretmek için Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. Bulut Altyapı, Bulut Depolama ve Büyük Veri teknolojileri ile ilgili yerli, milli ve güvenli çözümlerin oluşturulması için,

 • İleri düzeyde araştırmaların yapılması,
 • İhtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi,
 • Bu alanlarda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık alma olanaklarının sağlanması hedeflenmektedir.
16-frekans

RF Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı

RF Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı, mikro dalga ve milimetre dalgada 110 GHz frekans bandına kadar tasarım, geliştirme ve ölçüm kabiliyetine sahip uzman personel ve altyapıdan oluşmaktadır. Laboratuvarda radar, elektronik harp ve haberleşme teknolojilerine yönelik olarak Türk sanayisinin ihtiyacı olan çeşitli projeler sürdürülmektedir.

Ürüne Dönüştürülmüş RF Tasarımlardan Örnekler
 • S-bant Çok Yüksek Güç (>20 kW) Katı-hal Güç Yükselteçleri
 • X-bant Orta Güç (<1kW) Katı-hal Güç Yükselteçleri
 • C- ve X-bant Orta Güç (<1kW) Katı-hal Güç Yükselteçleri
 • E-bant RF Verici/Alıcı
 • FMCW Üreteç
 • Frekans Alt çevirici ve Üst Çeviriciler ( C-, X-, Ku-, K-bant)
 • Geniş Bant Frekans Alt çevirici ve Üst Çeviriciler
 • Pasif RF komponentler (filtre, diplexer, combiner, coupler, vb.)
 • Çok düşük faz gürültülü ve çok hızlı DDS tabanlı frekans sentezleyiciler
 • Çok düşük gürültülü yükselteçler
 • 25 GHz’e kadar tüm geleneksel frekans bantlarında (ITU-R) Radyo Link sistemleri
15-mikrodalga

KAMTAM / KATOT ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Laboratuvarı

Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Laboratuvarı, tamamen milli imkanlar ile mikrodalga vakum tüpleri için katot tasarlayıp geliştirmek ve bu katotları kullanarak yüksek güçlü mikrodalga vakum tüp (Magnetron, TWT gibi) kaynaklar yapmayı hedefleyen bir araştırma merkezidir.
Araştırma ve Teknik Yetenekler
 • 2500 °C kadar Hidrojen, Argon ve Azot sinterleme teknolojisi
 • Yüksek sıcaklık ve Vakumda kaynak (brazing) teknolojisi
 • Metal ince film ile katot kaplama teknolojisi
 • Malzeme Karakterizasyonu teknolojisi
 • Pnomatik ve İzostatik Presleme teknolojisi
 • Vakum ortamında Katot ve e-Gun test ve karakterizasyon teknolojisi
 • Mikrodalga Vakum Tüp (Magnetron, TWT) altyapı geliştirme teknolojisi
 • Termiyonik Katot, Magnetron ve TWT prototip altyapısı geliştirme teknolojisi
Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Merkezinde
 • 4500 m2 kapalı alan
 • 2500 m2 laboratuvar alanı
 • 500 m2 temiz oda alanı
 • Elektromekanik Laboratuvarı
 • Kimya Laboratuvarı
 • Mikrodalga Vakum Tüp Kaynakları Montaj, Prototip Üretim ve Test/Ölçüm Laboratuvarı
 • Katot Prototip Üretim ve Test Laboratuvarı ve Test Laboratuvarı
 • Hidrojen Atmosferli Sinterleme ve Tümleştirme Laboratuvarı
14-radar

RADAR-AGL / Radar Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı

Radar Sistemleri Laboratuvarı’nda radar sistem çözümü, ileri radar sinyal işleme araştırma ve geliştirme çalışmaları, radar tümleştirme ve radar doğrulama geçerleme faaliyetleri yürütülmektedir. Laboratuvarın şu an itibariyle araştırma, uygulama ve sistem geliştirme faaliyetleri Darbe Doppler, FMCW, mm-Dalga, Faz Dizili ve Pasif radarlar konusundadır.

Teknik Özellikler

Radar Sistem Mühendisliği
  • Radar Kapsama Alanı Analizi
  • Radar İster Analizi
  • Radar Ön Tasarım
  • Radar Ayrıntılı Tasarım
  • Radar Gerçekleme
  • Radar Tümleştirme
  • Radar Doğrulama Geçerleme
  • Hedef Sinyal & Ortam Benzetimi
  • Performans Değerlendirme
  • Laboratuvar Testi
  • Saha Testi
Radar Algoritma ve Yazılım
 • Eşevreli Sinyal İşleme
 • Doppler İşleme
 • Mikro Doppler İşleme
 • Darbe Sıkıştırma Teknikleri
 • Frekans/PRF Çeşitleme
 • Hareketli/Hareketsiz Hedef Tespiti (MTI, MTD vb.)
 • Zaman Farkına Dayalı Hedef Konumlandırma
 • Faz Farkına Dayalı Hedef Açı Kestirimi
 • Monopulse Tekniği
 • Faz Dizili Huzme Oluşturma ve Yönlendirme
 • Kargaşa Modelleme/Eleme
 • Yağış Şiddeti ve Bölgelerinin Tespiti
 • IFF/SSR Kod Çözme
 • Temelbant Sinyal İşleme
 • Çoklu Hedef Takip
 • Veri Kaynaştırma
 • Hedef Sınıflandırma
 • Dağıtık ve Gömülü Sistemler İçin Haberleşme Katmanı
 • Katmanlı Yazılım Mimarisi
 • Çoklu İşletim Sistemi Desteği (Linux & Windows)
 • Radar Veritabanı Yönetimi
 • EUROCONTROL ASTERIX Kodlama
 • Cihaz İçi Test (BIT) Yönetimi
 • Radar Arayüz Geliştirme (PPI, PPI Map vb.)
 • WEB erişimli İstatistiksel Analiz
Sinyal İşleme Donanımı
 • FPGA Tabanlı Sinyal İşleme
 • Analog/Sayısal/Yüksek Hızlı Baskı Devre Kart Tasarımı
 • VME/VPX Çok Çekirdekli Yüksek Hızlı Sayısal Sistem Tasarımı
 • Yüksek Hızlı Temelbant Sinyal Üretimi ve İşlenmesi
 • SFP+ Veri Aktarımı
Mekatronik
 • Hareket Kontrol Mekanizmaları
 • Elektromekanik Sistemlerin/Alt-Sistemlerin Tasarımı, Testi ve Entegrasyonu
 • Elektromekanik Sistem İyileştirmeleri
 • 3 Boyutlu Tasarım ve Sonlu Eleman Analizi
 • Prototip ve Modelleme
13-tütel

TÜTEL / Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı

TÜTEL, 2017 yılında BİLGEM’de laboratuvarların kurulmasıyla faaliyetlerine başlamıştır. Tümdevre tasarımı konusunda çalışmalar yürütülen laboratuvarda, dijital tasarım projeleri başta olmak üzere, rastgele sayı üreteçleri ve alıcı verici tümdevre tasarımları yapılmaktadır. Ayrıca, IoT sistemler için düşük güçte çalışan güvenli bir işlemci tasarımı ve yapay zeka algoritmalarının donanım seviyesinde çip akışında tasarlanması çalışmaları da devam etmektedir.
12-atam

ATAM / Anten Test ve Araştırma Laboratuvarı

ATAM, elektromanyetik, RKA ve anten alanlarındaki ölçüm altyapı ve ihtiyaçlarının milli imkanlarla uygun zaman ve maliyette karşılanması, anten ve radar kesit alanı ölçüm hizmetlerinin sunulması, anten prototip tasarım-üretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için kurulmuş bir araştırma merkezidir. Ölçüm odaları, altyapı donanımları ve cihazlarının geliştirildiği, elektromanyetik ölçüm hizmetlerinin sağlandığı ülkemizin en büyük altyapısıdır. Bünyesinde barındırdığı ölçüm kabiliyetleri, istihdam olunan alanında uzmanlaşmış yetkin araştırmacılarıyla bu alanda ülkemizdeki kamu ve özel sektörün tüm taleplerine cevap verebilecek yerli teknoloji üssüdür.
Kabiliyetlerimiz

Anten Tasarım ve Gerçekleme 
Ölçüm Cihazları Tasarım ve Gerçekleme
Radom Tasarımı
Radar Kesit Alan Analiz
Yansımasız Oda Testleri
Elektromanyetik Analiz
Eğitim ve Danışmanlık

Altyapılarımız

Anten Ölçüm Laboratuvarları (Küresel, Düzlemsel, Silindirik) 
Radar Kesit Alan Ölçüm Laboratuvarı 
Radom Ölçümü 
Milimetrik Dalga Anten Ölçüm Sistemi 
Elektromanyetik Malzeme Karakterizasyonu 
Pasif İntermodülasyon Ölçüm Sistemi
RF Ölçüm Laboratuvarı

Ölçüm talepleriniz için aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz.
sas@tubitak.gov.tr 

Teknik Özellikler
 • Küresel Yakın Alan Ölçüm SistemiOrta ve Düşük Kazançlı Anten Ölçümü
  Test Odası Boyutları7.5×4.7×3.30 metre (BxGxY)
  Maksimum Test Anten Boyutu1.5 metre
  Maksimum Test Anten Ağırlığı75 kg
  Tarama AlanıTam Küresel
  Frekans Aralığı0.75 GHz – 40 GHz
  Düzlemsel ve Silindirik Yakın Alan Ölçüm Sistemi Yüksek Kazançlı Anten Ölçümü
  Test Odası Boyutları17x18x14 metre (BxGxY)
  Maksimum Test Anten Boyutu6 x 6 x 6 metre
  Maksimum Test Anten Ağırlığı4000 Kg
  Tarama Düzlemi9 x 9 metre
  Frekans Aralığı0.5 GHz – 40 GHz
  Yakın Alan Radar Kesit Alanı (RKA) Ölçüm SistemiRadar Kesit Alanı Ölçümü
  Test Odası Boyutları29x15x15 metre (BxGxY)
  Maksimum Ölçülebilir Cisim Boyutu10 metre
  Maksimum Ölçülebilir Cisim Ağırlığı2500 Kg
  Frekans Aralığı0.2 GHz – 40 GHz
  Menzil ve Çapraz Menzil Çözünürlüğü 5 cm
11-emc

EMI / EMC Test ve Değerlendirme Laboratuvarı

Elektromanyetik girişim ve uyumluluk konusunda geniş ölçekli çalışmalar 1995 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteği ile eski adı ETTM (EMC TEMPEST Test Merkezi) olarak TÜBİTAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü)’nde başlamıştır. Çalışmalar önceleri sadece elektromanyetik emisyon yoluyla bilgi kaçağına yönelik TEMPEST konusu ile sınırlı olarak başlamış, ancak daha sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde tüm elektromanyetik ortam etkileri kuşatıcı şekilde genişlemiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde birçok ilk gerçekleştirilmiştir. Örneğin azami ulusal katma değerle gerçekleştirilen ilk elektromanyetik ekranlı yansımasız test odası 1999 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmete girmiştir. Özellikle 1999 yılından itibaren platform seviyesinde elektromanyetik uyumluluk konusunda ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır.
10-kripto

Kripto Analiz Laboratuvarı

Kripto Analiz Laboratuvarı, TÜBİTAK-BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde kripto analiz faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Kripto Analiz Laboratuvarı’nda, 1995 yılından bu yana askeri, kamu ve özel kurum/kuruluşlara yönelik bilgi güvenliği çözümlerinin kriptografik açıdan yeterli güvenlik seviyesinde olup olmadıklarının analiz ve değerlendirmesi uzman kriptologlar tarafından yapılmaktadır. Kripto Analiz Laboratuvarı, Kripto Algoritma Analizi ve Kripto Mimari Analizi olmak üzere iki ana alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetler sırasında hem açık literatürde yer alan kripto analiz metotlarına hem de özgün olarak geliştirilmiş saldırı yöntemlerine karşı kripto algoritmasının ve mimarisinin dayanıklılığı ölçülmektedir.
9-tempest

TEMPEST / Test ve Değerlendirme Laboratuvarı

TEMPEST Test ve Değerlendirme laboratuvarı (TTL), gizlilik dereceli bilgi işleyen elektriksel ve elektronik teçhizattan kaynaklanan istenmeyen elektromanyetik enerji emisyonlarını ve bu emisyonların araştırılması, incelenmesi ve kontrol altına alınması konularında test ve değerlendirmeler yapmaktadır.

TTL’nin kuruluşu, Ekim 1995 tarihine kadar uzanmaktadır. Uzun yıllar “EMC ve TEMPEST Test Merkezi” olarak hizmet veren laboratuvar, TÜBİTAK BİLGEM’in bilgi güvenliği alanına odaklanma hedefi doğrultusunda 2012 yılında ayrı bir laboratuvar olarak kurulmuştur. TTL laboratuvarı cihaz, sistem ve platformların TEMPEST testlerini gerçekleştirmektedir. TEMPEST bilgisayar, TEMPEST yazıcı, IP Kripto cihazları, kripto modülleri gibi cihazlar yanında milli gemi MİLGEM, Göktürk uydusu gibi platformlar da test edilmektedir.

24-AKİS

AKİS - Akıllı Kart İşletim Sistemi

AKİS, milli olarak geliştirilmiş (native) bir akıllı kart işletim sistemidir. AKİS yüksek güvenlik özelliklerine sahip mikroişlemci üstünde koşar ve elektronik imza, şifreleme ve güvenlik anahtarları taşıma ve benzeri kripto hizmetleri sunar. Günlük hayatta AKİS taşıyan akıllı kartlar elektronik imza, elektronik kimlik kartı, kredi kartı, toplu ulaşım kartı ve benzeri farklı amaçlarla kullanılabilirler. AKİS, Ortak Kriter (Common Criteria) CC EAL  güvenlik sertifikasına sahiptir ve aynı şekilde aynı sertifikasyona sahip yerli ve yabancı akıllı kart mikroişlemcileri üstünde koşacak şekilde tasarlanmıştır.

8-yykdl

YTKDL / Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı

Dünyanın en büyük sektörlerinden biri hiç şüphesiz yazılım sektörüdür. Geliştirilen yazılımların büyüklüğü ve insan hayatının her alanında yer alması bu sektörün önemini daha da arttırmaktadır. Bu yüzden, başarılı yazılımların geliştirilmesi için bu konudaki standartların ve belirlenmiş süreçlerin en iyi şekilde uygulanması her geçen gün önemini arttırmaktadır. Daha kaliteli ve başarılı projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak için, Şubat 2010’da YTKDL kurulmuştur. YTKDL, test ettiği yazılımların kendisinden beklenen davranışları gösterdiğini, hedeflenen kalite kriterlerini sağladığını ve standartlara uyduğunu göstermek amacıyla yazılım test ve yazılım kalite değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

YTKDL, TÜBİTAK Enstitüleri’nde geliştirilen projelerin ve kamu/özel sektör kurumlarının tedarik edeceği yazılımların istenen nitelikte, ihtiyaca uygun ve daha kaliteli olması için, yazılım test ve yazılım kalite değerlendirme konusunda farkındalık oluşturmak için, tecrübelerini yazılım sektörü ile paylaşmak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

7-rapsim

RAPSİM / Radar Performans ve İz Analiz Merkezi

RAPSİM (Radar Performans ve İz Analiz Merkezi), rüzgar türbinlerinin, askeri ve sivil elektronik sistemlerin performansları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve incelenmesi maksadıyla 1 Mart 2011 tarihinde TÜBİTAK – BİLGEM bünyesinde kurulmuştur.

Elektromanyetik teori, sayısal işaret işleme, haberleşme sistemleri ve yazılım tasarımları üzerinde uzmanlaşmış ekibi sayesinde RAPSİM, radar, seyrüsefer ve haberleşme prensibi ile çalışan birçok elektronik sistemi, sayısal harita altyapısının sağladığı arazi karakteristiği ve sistem çalışma parametrelerini de göz önünde bulundurarak modellemekte ve benzetimlerini gerçekleştirmektedir. Yüksek doğruluklu mühendislik yaklaşımı esas alınarak yürütülen modelleme ve benzetim süreçleri, yüksek-seviyeli görsel arayüzler ve otomatik raporlama araçları ile desteklenen, açıklayıcı ve esinlendirici çıktılar üretmeyi amaçlamaktadır.

6-oktem-1

OKTEM / Ortak Kriterler Test ve Değerlendirme Laboratuvarı

OKTEM, Bilişim Teknolojisi ürünlerine yönelik uluslararası güvenlik değerlendirme standardı olan ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler (OK) değerlendirmeleri hizmetini, ISO/IEC 17025’e göre TÜRKAK’tan akredite olduğu 2005 yılından beri sürdürmektedir.

Ortak Kriterler değerlendirmelerinin yanı sıra, ISO/IEC 19790 Kripto Modül Testleri, TSE K 505 Temel Seviye Güvenlik Değerlendirmesi, TS 13678 – TS 13681 Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ve TS 13582 – TS 13585 Elektronik Kimlik Kartları için Güvenli Kart Erişim Cihazları testlerini de gerçekleştirmektedir.

5-comsec

COMSEC Laboratuvarı

COMSEC Laboratuvarı, TÜBİTAK-BİLGEM çatısı altında, gizlilik dereceli kriptografik veri işleyen Bilgi Güvenliği (BG) ürünlerinin, milli COMSEC kriterlerine uygunluğu konusunda test, danışmanlık ve eğitim hizmetleri gerçekleştirmektedir. COMSEC laboratuvarı hizmetleri, özellikle TSK ve NATO’da kullanılacak BG ürünleri açısından önemlidir.

COMSEC BG ÜRÜN TESTİ
COMSEC BG ürün testi hizmetinde, ürünün tasarım ve gerçekleme yönteminin, milli COMSEC kriterlerine uygunluğu test edilir. COMSEC testi sonucunda, belli bir gizlilik seviyesindeki BG ürününün, çalışma ortamında karşılaşabileceği “Kurcalama, hata yaratma, yan kanal analizi ve protokol saldırıları” gibi tehditlere karşı, hangi güvenlik seviyesinde koruma sağlayabildiğinin değerlendirmesi yapılmış olur.

COMSEC BG ÜRÜN DANIŞMANLIĞI
COMSEC BG ürün danışmanlığı hizmetinde, hedeflenen gizlilik derecesine uygun olarak geliştirilmesi planlanan ürüne özel, dikkat edilmesi gereken tasarım ve gerçekleme ayrıntıları konusunda bilgilendirme yapılır. COMSEC danışmanlığındaki ana hedef, COMSEC testine girecek ürünlerin tasarım ve gerçekleme aşamalarında COMSEC kriterlerinin göz önünde bulundurulmasını sağlamaktır.

COMSEC EĞİTİMİ
COMSEC eğitim hizmetinde, COMSEC kriterleri ve kriterlerin hangi saldırı türlerine karşı koruma sağlayacağı konusunda bilgilendirme yapılır.

6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.