Ana Sayfa   /   Yetkinliklerimiz  /   Açık Anahtar Altyapısı

BİLGEM

Açık Anahtar Altyapısı

ESYA SM - Elektronik Sertifika Yön. Altyapısı Sertifikasyon Makamı

Açık anahtar altyapısı, elektronik sertifikalar üzerine inşa edilmiş bir teknolojidir. Bu altyapı, elektronik sertifikaları üretmek için sertifikasyon makamı ve yardımcı yazılımlara ihtiyaç duyar. Sertifikasyon makamları kendilerine bağlı alt sertifikasyon makamları, kullanıcılar, sunucular ve cihazlar için elektronik sertifikalar üretirler. ESYA Sertifikasyon Makamı, Açık Anahtar Altyapısı (AAA-PKI) teknolojisini tamamen yerli olarak gerçekleyen Millî Açık Anahtar Altyapısı (MA3) Projesi'nin temel ürünüdür. ESYA Sertifikasyon Makamı, endüstriyel elektronik sertifika standartlarını (X.509, Nitelikli Elektronik Sertifika / NES vb.) destekler ve kullanıcı dostu bir arayüzle ihtiyaç sahiplerine tüm elektronik sertifika yaşam döngüsü (üretim, yenileme, askıya alma, iptal vb.) hizmetlerini sunar.
 • 509 v3 sertifikalar, X.509 v2 sertifika iptal listeleri (SİL/CRL)
 • Çevrim İçi Sertifika Durum Protokolü (ÇİSDUP/OCSP)
 • Anahtar geri kazanma ve yenileme
 • Kullanıcı, Cihaz, Kurum ve Görev kayıtları için sertifika hayat döngüşü işlemlerini yönetebilme (sertifikalandırma, sertifika askı, sertifika iptal, parola değiştirme ve bilgi güncelleme)
 • Nitelikli Elektronik Sertifika üretimi (5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun)
 • Certificate Transparency destekli SSL üretimi
 • SSL (Sunucu ve istemci), VPN sertifika üretimi,
 • RESTful web servis altyapısı ile dış sistemler ile kolay entegrasyon,

Windows Smartcard Logon, Windows Domain Controller sertifika üretimi

Kripto Özellikleri

 • RSA algoritması (1024, 2048, 4096 bit anahtar uzunluğu)
 • ECDSA algoritması (163, 192, 256, 368, 431, 512, 521 bit anahtar uzunlukları)
 • SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 mesaj özeti algoritmaları

Kripto Donanımı Desteği

 • PKCS11 uyumlu akıllı kartlarla ve çubuklarla çalışma
 • HSM (Hardware Security Module) kullanımı
ESYA SM - Elektronik Sertifika Yön. Altyapısı Sertifikasyon Makamı
KERMEN - Açık Anahtar Altyapısı Masaüstü İstemcisi

KERMEN - Açık Anahtar Altyapısı Masaüstü İstemcisi

İnternetin ve bilgisayar sistemlerinin yaygın kullanımı sonucunda, kurum ve kuruluşlar çalışma ve hizmetlerinin büyük bir çoğunluğunu bilgisayar ortamına taşımış ve interneti etkin bir iletişim kanalı olarak kullanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, e-postanın kullanımı ve taşıdığı bilginin miktarı ve önemi her geçen gün artmaktadır. Çalışma bilgisayarlarındaki dosyalarda saklanan ya da e-posta gibi kanallarla internette taşınan değerli bilgilerin yetkisiz erişime karşı korumasız bırakılması ticari kayıplara ve kuruluşların güvenilirliğinin ve marka değerinin zayıflamasına neden olabilmektedir. Bunlardan dolayı kurumların; iş istasyonları, masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar için masaüstü güvenlik çözümlerine ve internet üzerinden güvenli haberleşme yollarına ihtiyaçları vardır.

Temel Bileşenler

 • Emniyetli e-posta modülü
 • Masaüstü güvenlik modülü
 • Kermen

Sur Güvenlik Çözümleri

 • Güvenli e-posta (SMIME)
 • Dosya imzalama/şifreleme
 • Güvenli dizin
 • Sertifika doğrulama
 • Güvenli silme

Kripto Özellikleri

 • RSA, DSA ve eliptik eğri algoritmaları ile hazırlanmış X.509 v3 sertifikalar ile çalışma
 • PKCS7/CMS için 3DES, AES algoritmalarının kullanımı
 • SHA-1 ve SHA-2 ailesi mesaj özeti algoritmaları
 • PKCS12 ve PKCS5 parola tabanlı şifreleme algoritmaları

Kripto Donanımı Desteği

 • PKCS11 uyumlu akıllı kartlarla ve çubuklarla çalışma
 • Akıllı kart/çubuk kullanılmadığı durumlarda anahtarları PFX dosyaları ile alıp yerel depoda güvenli saklama/kullanma

ESYA API / Elektronik İmza Kütüphaneleri

MA3 API E-İmza Yazılım Kütüphaneleri, BİLGEM’in 20 yılı aşkın e-imza deneyimiyle üretilmiş olup, güvenliği ve standartları belirlenmiş, kullanımı kolay arayüzleriyle imzalama işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına imkân verir. Yazılımlara kolayca e-imza entegrasyonu yapılabilmesi için Java ve .NET platformlarında yazılım kütüphaneleri geliştirilmiştir.

Desteklenen Standartlar

 • ETSI TS 101 733 CADES standardında elektronik imza formatı (ASN veri yapısı)
 • ETSI TS 101 903 XADES standardında elektronik imza formatı (XML veri yapısı)
 • ETSI TS 102 918 ASIC standardında elektronik imza formatı
 • ETSI 102 778 PADES standardında elektronik imza formatı (PDF veri yapısı)

Desteklenen İmza Tipleri

 • Temel imza (ES-BES)
 • Zaman damgalı imza (ES-T)
 • İlkeli imza (ES-EPES)
 • Referanslarıyla imza (ES-C)
 • Referansları korumalı imza (ES-X)
 • Uzun dönemli imza (ES-XL)
 • Arşiv imzası (ES-A)

Kripto Donanımı Desteği

 • PKCS11 uyumlu akıllı kartlarla ve çubuklarla çalışma
 • Donanımsal güvenlik modülleri (HSM) ile çalışma

Kripto Özellikleri

 • RSA ve eliptik eğri algoritmaları ile hazırlanmış X.509 v3 sertifikalar ile çalışma
 • SHA-2 ailesi mesaj özeti algoritmaları

Sunulan Avantajlar

 • E-imza standartları: Uluslararası ve ulusal e-imza standartları, kanun, tüzük ve yönetmeliklere tam uyum
 • PKI standartlarına tam uyum, sertifika ve anahtar hizmetlerine zahmetsiz erişim
 • Yüksek teknoloji: Üst seviye güvenlik için akıllı kart/çubuk ve HSM kullanımı
 • Uluslararası güvenlik standartlarına uyumlu millî yazılım
 • Mobil teknoloji: Android cihazlarda çalışabilirlik, Türk Telekom/Turkcell mobil imza kullanımı
 • Akıllı kart desteği:  Farklı markaların akıllı kartlarıyla işlem yapabilme. APDU ile AKİS akıllı kartlarda daha hızlı işlem yapabilme
 • Kullanım kolaylığı ve Türkçe desteği

Zaman Damgası Desteği

 • Zaman damgası imzasının doğruluğunu kontrol edebilme
 • Zaman damgası atılmış bir belgenin ilgili tüm bilgilerine ulaşılabilme

Diğer Açık Anahtar Altyapısı Hizmetleri

 • X.509 sertifika doğrulama
 • X.509 sertifika tabanlı şifreleme
 • Mobil imza
ESYA API / Elektronik İmza Kütüphaneleri
ESYA ZD SUNUCU / ESYA Zaman Damgası Sunucusu

ESYA ZD SUNUCU / ESYA Zaman Damgası Sunucusu

Zaman Damgası, elektronik verilerin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlamak amacıyla uluslararası bir standart ile tanımlanmış ve kanuni geçerliliği bulunan bir güvenlik verisidir. Zaman Damgası Sunucusu, kendisine gönderilen elektronik veriler için bu standartlara uygun zaman damgaları üretir. Bir sözleşmenin imzalandığı, paranın transfer edildiği, başvurunun yapıldığı vs. tarih ve saati kanıtlama ihtiyacı günümüz e-ticaret, e-devlet uygulamaları için hayati önem taşımaktadır.

Bununla birlikte yeni bir çizim, tasarım, fotoğraf, düşünce, araştırma, formül, algoritma, kitap gibi fikrî ve mülki kullanım hakkı elde edilmek istenen her türlü elektronik veri için zaman damgası alınması gereklidir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre Zaman Damgası, “Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı” ifade eder.

ESYA Zaman Damgası Sunucusu aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • RFC 3161 standardına uyumlu zaman damgası
 • Network Time Protocol (NTP) desteği
 • HSM kullanımı ve eş zamanlı istekleri paralel işleyebilmesiyle yüksek performansta çalışabilme

İşletim Sistemi

 • Windows 2008+
 • Linux

Donanım ve Yazılım Gereksinimleri

 • Intel/AMD İşlemci
 • En az 8 GB RAM
 • Oracle 11g veya PostgreSQL 9.4 ve üstü veri tabanı sunucusu
 • Java 1.8 +

Desteklenen Standartlar

 • RFC 3161 (Internet X.509 PKI Zaman Damgası Protokolü)
 • ETSI TS 102 023 Zaman Damgası Makamı İlke Gerekleri
 • X.509 v3 Sertifikalar

Temel Güvenlik Hizmetleri

 • X.509 Sertifikalarını ve açık anahtar algoritmalarını kullanarak zaman damgası imzalama işlemi
 • PKCS 5 kullanarak istemci kimliğini doğrulama
 • Zaman damgasının arşivlenmesi

Sertifika ve Kripto Özellikleri

 • Zaman damgası imzası için RSA ve ECDSA algoritmaları desteği
 • AES şifreleme algoritmasının kullanımı
 • SHA-1 ve SHA-2 özet algoritma ailesinin kullanımı

Kripto Donanımı Desteği

 • Zaman damgası sunucusunun imzalama işlemini donanım güvenlik modülünde (HSM) yapması

Standartlara Uyumluluk

Zaman Damgası Sunucusu PKIX RFC 3161 (Internet X.509 PKI Zaman Damgası Protokolü) güvenlik standartlarına uyumlu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre geçerli Zaman Damgası üretir.

Gelişmiş Müşteri Yönetimi

Zaman Damgası sunucusu gelişmiş müşteri yönetimi arayüzü ile müşteri başvurularını alabilmekte, tanımlanmış müşterilere kontör eklenebilmesini sağlamakta ve zaman damgası isteklerini tanımlanmış müşteri bilgilerine göre cevaplayabilmektedir.

Zaman Damgası Dosyalarının Arşivlenmesi

Zaman Damgası Sunucusu ürettiği zaman damgalarını daha sonra tekrar doğrulanabilmesi amacıyla arşivleyebilmektedir.

Gelişmiş Kriptografik Algoritma Desteği

Zaman Damgası Sunucusu RSA ve ECDSA gibi gelişmiş imzalama algoritmalarını ve SHA-2 özet algoritma ailesini destekler.

İMZAGER - Masaüstü İmzalama Uygulaması

İMZAGER uygulaması; elektronik imza oluşturulmasını, mevcut elektronik imzalı dokümanlardaki imzaların görüntülenmesini, imza eklenmesi ve imzaların yönetilmesini sağlayan yardımcı bir uygulamadır. İMZAGER kurumsal kullanımdan ziyade elektronik imza uygulamaları geliştiren yazılımcılara yönelik geliştirilmiştir.

 Desteklenen Standartlar

 • ETSI TS 101 733 CAdES e-imza formatı
 • ETSI TS 101 903 XAdES e-imza formatı
 • ETSI TS 102 778 PADES e-imza formatı
 • E-Yazışma Sürüm 1.0 Desteği
 • X.509 v3 sertifikalar
 • X.509 v2 sertifika iptal listeleri (SİL/CRL)
 • RFC 5280 sertifika doğrulama
 • RFC 2560 çevrim içi sertifika durum protokolü (ÇİSDUP/OCSP)
 • RFC 3161 zaman damgası

Kripto Özellikleri

 • RSA ve Eliptik Eğri Algoritmaları ile hazırlanmış X.509 v3 sertifikalar ile çalışma
 • SHA-2 ailesi mesaj özeti algoritmalar

Kripto Donanımı Desteği

 • PKCS11 uyumlu akıllı kartlarla ve çubuklarla çalışma
 • Donanımsal güvenlik modülleri (HSM) ile çalışma
İMZAGER - Masaüstü İmzalama Uygulaması
Network HSM Ağ Tipi Donanım Güvenlik Modülü

Network HSM Ağ Tipi Donanım Güvenlik Modülü

BİLGEM Network HSM; şifreleme, imzalama, imza doğrulama, özet alma gibi kriptografik işlemleri, bir ağ üzerinden yüksek performansla ve güvenli olarak gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş bir cihazdır. Cihaz ile istemci arasındaki haberleşme, karşılıklı doğrulama ile kurulan güvenli kanallar üzerinden yürütülmektedir. İşlemlerde kullanılan anahtarların fiziksel saldırı korumalı kriptografik sınır içerisinde saklanması neticesinde bu hassas varlıklar için yüksek güvenlik sağlanır. İlklendirme, yedekleme, yazılım güncelleme, kullanıcı doğrulaması gibi kritik güvenlik işlemleri millî Akıllı Kart İşletim Sistemi AKİS tabanlı yetki ve kimlik doğrulamasından sonra gerçekleştirilmektedir. Cihaz bünyesinde barındırdığı millî rastgele sayı üreteci ile de anahtar üretimine millî bir çözüm sunmaktadır. 

Yönetim

 • Uzaktan cihaz yönetimi
 • Uzaktan yönetim için GUI ve komut satırı yönetim programı
 • Cihaz üzerinden yönetim için, 4.3 inç dokunmatik ekran
 • Kritik işlemlerde M-of-N yönetici doğrulaması
 • İşlem kayıtlarını tutma
 • 256 adede kadar PKCS#11 slotu
 • 32 adede kadar istemci bağlantısı
 • Yedek alma ve yedekten yükleme

Performans

 • RSA 2048-bit imzalama 520 op/saniye
 • RSA 4096-bit imzalama 110 op/saniye
 • ECDSA 256-bit prime imzalama 1600 op/saniye

Fiziksel Arayüz

 • Gigabit ethernet

Desteklenen İşletim Sistemleri

 • Linux, Windows

YÖNETİM

 • Uzaktan cihaz yönetimi
 • Uzaktan yönetim için GUI ve komut satırı yönetim programı
 • Cihaz üzerinden yönetim için, 4.3 inç dokunmatik ekran
 • Kritik işlemlerde M-of-N yönetici doğrulaması
 • İşlem kayıtlarını tutma
 • 256 adede kadar PKCS#11 slotu
 • 32 adede kadar istemci bağlantısı
 • Yedek alma ve yedekten yükleme

PERFORMANS

 • RSA 2048-bit imzalama 520 op/saniye
 • RSA 4096-bit imzalama 110 op/saniye
 • ECDSA 256-bit prime imzalama 1600 op/saniye

FİZİKSEL ARAYÜZ

 • Gigabit ethernet

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ

 • Linux, Windows

İletişim ve Müşteri Destek
hsmdestek@tubitak.gov.tr

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim