BTE Ana Sayfa   /   BTE Kurumsal

BTE

Biz Kimiz?

TÜBİTAK BİLGEM BTE her zaman öğrenen, öğreten, birikimlerini cesaretle paylaşan, değere değer katan ve hizmet anlayışını görev kabul eden bir vizyona sahip olmuştur. TÜBİTAK BİLGEM BTE, bilginin bilgi ile işlendiği günümüz dünyasında, gerçekleştirdiği projeler sayesinde sahip olduğu derin birikimin yanında genç ve yetenekli araştırmacı kadrosu ile alanında önde gelen kuruluşlar içinde yer almaktadır. Bu bağlamda, teknoloji üretiminde odak noktası hâline gelmek, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmak, küresel rekabette ülkemizin hak ettiği başarıyı sağlamak, BTE’nin varoluş sebebidir.

Temelleri 1972 yılında atılan BTE, kuruluş amacı doğrultusunda karar vericilerin hizmetine sunarak gerçekleştirdiği projelerle, toplumsal refahın artırılması ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini gaye edinmektedir. Bu çerçevede Enstitüce vatandaşların, özel sektörün ve toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar en etkin şekilde topluma kazandırılmaya çalışılmakta, kritik teknolojilerde yabancı ülkelere olan bağımlılığı koparan millî ve özgün projelerin gerçekleştirilmesiyle ülkemizin genel anlamda huzur ve emniyeti daha sağlam ve sürdürebilir temellere oturtulmuş olmaktadır.

TÜBİTAK BİLGEM BTE, bugüne kadar elde ettiği bilgi ve deneyimin rehberliğinde hareket ederek yeni temel teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, bilgi sektörünün, bilgi üretiminin ve bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığını fark etmekte ve eğitimin sürekliliğinin ön plana çıkacağını ön görmektedir. Diğer yandan iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumumuzu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşımak gibi ciddi bir hedefle karşı karşıya kaldığını müşahede etmektedir. Bu önemli hedefi omuzlamak adına BTE, işletmelerin teknoloji kapasitelerinin ve yenilikçilik için ihtiyaç duydukları desteklerin artırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin desteklenmesi ve işletmelere küresel rekabet avantajı kazandıracak sanayi politikalarının geliştirilmesini desteklemek istemektedir. Bunun için yerli üretimin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesine yönelik özel ve kamu araştırma kurumları ve üniversitelerde Ar-Ge projelerinin öncelikle desteklenmesi gereğine inanmaktadır.

TÜBİTAK BİLGEM BTE, “Bilgiye Değer Katar” ilkesi doğrultusunda bu zor misyonu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da diğer enstitüler, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile birlikte çalışarak gerçekleştirmeye devam edecektir.

TÜBİTAK BİLGEM BTE ‘‘BİLGİYE DEĞER KATAR.’’ Bilgeliğe ve yeni projelere doğru…

BTE

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Ülkemizi bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında referans noktası hâline getirerek geleceğe yön veren bilim ve teknoloji üssü olmak.

Misyon

Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında savunma sanayi, kamu kurumları ve özel sektörle stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak özgün ve katma değeri yüksek teknolojiler geliştirmek.

BTE

Tarihçe

2023

BTE, savunma ve güvenlik kapsamında siber güvenlik, bilgi güvenliği, yazılım güvenliği, akıllı sistemler ve yazılım geliştirme gibi alanlarda projeler yürütmeye devam etmektedir. 

2023

2022

Millî Muharip Uçağı (MMU) Projesi kapsamında, Avionics Bilgi Ekranı Yazılımı geliştirildi. Bu yazılım ile uçak pilotlarının, hava taarruz sistemleri ve aviyonikler ile ilgili önemli bilgilere hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmesi hedeflendi.

TCG Kınalıada Gemisi için Akustik Sinyal İşleme Sistemi çalışmaları kapsamında geminin su altı sesleri için algoritma geliştirildi.

Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik Çalıştayı düzenlendi.

Yapay zekâ alanında Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) platformu çalışmaları gerçekleştirildi. Bu proje sayesinde, sanayi tesisleri için veri analizi, tahminleme ve arıza önceden tespit gibi birçok önemli fonksiyon gerçekleştirilebilir hâle geldi.

2022 yılında başlanan önemli projelerden bazıları:
– THULAB Laboratuvar Altyapısı
– TBMM TTBS Projesi
– Canlı Konuşma Analizi Sistemi (CAKAS)
– Endüstriyel Büyük Veri Yönetim Sistemi (EBVYS)
– SAFİR Bulut
– SAFİR Zekâ
– Helikopter Takip Sistemi (HeliTR)
– Bütünleşik Sonar Sistemi (BOSS)
– Millî Muharrip Uçak (MMU) Bütünleşik İşlemci Ünitesi Projesi (BÜİT) Kritik Komponentler
– Millî Muharrip Uçak (MMU) Yaşam Destek Sistemi
– DHMİ-AtcTRsim Kurulumu Ar-Ge
– DHMİ AZANS ÇARE Sistemi Kurulumu

2022

2021

Savunma sanayisi alanındaki faaliyetlere devam edilirken bu kapsamda kritik bileşenlerin yerli üretimine odaklanıldı. Yerli imkanlarla RF ve mikrodalga modülleri, çip-on-board kartları, güç modülleri ve diğer bileşenler üretildi.

2021 yılında başlanan önemli projelerden bazıları:
– Geniş Bantlı Pasif Yayın Algılama Sistemi (PARSİS)
– Multistatik Radar Yetenek Kazanım (MSR-YK)
– Mobil Sahil Gözetleme Sistemi (MSGS)
– Çok Boyutlu Telsiz Haberleşme İşaret Analiz Platformu (KAŞİF) Ürünleştirme
– MMU Weather Detection (WDF)
– Yüksek Güçlü Mikrodalga Sistemleri (YÜGEM-SİS)
– Skandiyum Katkılı Dispenser Katot Geliştirme Projesi (SC-KAT)
– SAFİR Depo
– TSK Bulut Bilişim Danışmanlık Hizmeti
– Millî Üretim Entegre Su Altı Savaş Yönetim Sistemi AKYA Torpidosu Entegrasyonu (MÜREN-AKYA)
– Millî Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi AY Sınıfı Uygulaması AKYA Torpidosu Entegrasyonu (MÜREN-AY-AKYA)
– İnsansız Mayın Tespit Aracı (İMTA)
– Sualtı Akustik Modem (SAM)
– Mini Otonom Suüstü Aracı (MOSA)
– Dijital Sualtı Telefonu (DSATEL)
– Millî ATC Ar-Ge Projesi (MİLAT)

2021

2020

“Uluslararası İş Birliği Destekli Millî Bulut Altyapısı” çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin bulut bilişim alanında dışa bağımlılığını azaltarak millî bir bulut bilişim altyapısı oluşturmak üzere çalışmalar yapıldı.

“Büyük Veri ve Yapay Zekâ Destekli Finansal Teknolojiler” çalışmaları kapsamında, finansal sektördeki firmaların, büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak verimliliklerini artırmaları amaçlandı.

“Yapay Zekâ Destekli Siber Güvenlik” çalışmaları kapsamında, yapay zekâ teknolojilerinin siber güvenlikte kullanımını araştırmaları ve siber saldırılara karşı koruma yöntemlerini geliştirmeleri amaçlandı.

“Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Güvenlik” çalışmaları kapsamında, endüstriyel kontrol sistemlerindeki siber güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve bu açıkların giderilmesi için çalışmalar yapıldı.

“Siber Güvenlik Konusunda Yetkinlik Kazandırılması” çalışmaları kapsamında, siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış personel yetiştirilmesi amaçlandı. Proje kapsamında, siber güvenlik eğitimleri verildi ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmış personel yetiştirildi.

2020 yılında başlanan önemli projelerden bazıları:
– İleri Sayısal Radyolink Bileşenleri Geliştirme
– DHMİ – ATC Portal Projesi
– HumanE-AI-Net
– Gümrük Tarama Ağı Bulut Depolama ve Görüntü Analiz Sistemi (GÜMSİS)
– Doğrusal Olmayan Bileşen Tespit Sistemi (NLJD-LOR)
– MİLGEM Degaussing (D/G) Sistemi Tedarik Projesi

2020

2019

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen yerli ve millî yazılım projesi olan MİLGEM Projesi’nde yer alındı. Proje kapsamında donanım yazılımı ve simülasyonları geliştirilerek projeye katkı sağlandı.

Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü’nün (OZAN) TSK’da yaygın biçimde kullanıma girmesi sağlandı.

2019 yılında başlanan önemli projelerden bazıları:

– Yakın Alan Radar Kesit Alanı Test Tesisi (TAI NFRTF)
– 5G Sayısal Radyolink Cihazı Geliştirme Projesi
– X-Bant Anten Sistemi Tasarımı Hizmet Alımı (XBAST)
– IPA Gümrük Muhafaza
– Robota Takılı Mayın Tespit Sistemi (ROTA)
– Araca Monte Mayın Sistemi (ÖNCÜ)
– Denizaltı Batarya İzleme Sistemi-2 (DABİS) Yedek Parça

2019

2018

DHMİ için pist üzeri yabancı madde tespiti yapabilen ülkemizdeki ilk ve tek yüksek çözünürlüklü FOD Tespit Radar Sitemi (FODRAD) geliştirilerek Antalya Havalimanı’nda devreye alındı.

Yapay zekâ ve büyük veri alanındaki çalışmaları kapsamda yapay zekâ tabanlı öğrenme ve veri analizi konularında çalışmalar yaparak Türkiye’nin bu alandaki yeteneklerini artırmak hedeflendi.

Millî güvenlik projeleri kapsamında çalışmalar yapıldı.

2018 yılında başlanan önemli projelerden bazıları:

– Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı Nüve Sistem (YDYFR)
– Yürüyen Dalga Tüp Mikrodalga Güç Yükselteci Geliştirmesi (SEYYAH)
– Ulusal Arazi Örtüsü / Kullanımı Sınıflandırma ve İzleme Sistemi Fizibilite Projesi (UASİS)
– Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü (OZAN)
– Aviyonik Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (ATAL)
– Dilburnu D/G İstasyonu Modernizasyonu
– Bilgisayar Tabanlı Benzetim Modeli Sistemi-LPD/MİLGEM (BTBM-LPD HIZIR)
– Gemi Muharabe Etkinliği Değerlendirme Modeli (GEMED-TR)
– Millî Muharrip Uçak (MMU) Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS)
– Millî Muharrip Uçak (MMU) Bütünleşik İşlemci Ünitesi Projesi (BÜİT)

2018

2017

“Millî Güvenlik ve Savunma Teknolojileri” çalışmaları ile birlikte “Millî Elektronik İşlemci” ve “Millî Güvenli İşletim Sistemi” gibi çalışmalar hayata geçirildi.

“Büyük Veri ve Siber Güvenlik Projesi” ve “Kritik Altyapı Güvenliği Projesi” gibi çalışmalar yürütüldü.

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi, millî bir silahta başarıyla kullanılmaya başlandı.

Ulusal Arazi Örtüsü / Kullanımı Sınıflandırma ve İzleme Sistemi (UASİS) Fizibilite Projesi tanıtım ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Proje başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

Millî Gözetleme Radarı (MGR PSR ve Mode-S SSR) Gaziantep Projesi başlatıldı.

ASELSAN ile HTR/EİRS Algoritma Geliştirme Projesi başlatıldı.

KÜVAM Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES) Laboratuvarı Projesi başlatıldı.

Millî Üretim Entegre Su Altı Savaş Yönetim Sistemi – Preveze (MÜREN-PREVEZE) Projesi başlatıldı.

2017

2016

Enstitü, “Yapay Zekâ ve Veri Bilimi” alanında önemli çalışmalar yürüterek Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri hâline geldi. Bu alanda gerçekleştirdiği projelerle Türkiye’nin yapay zekâ ve veri bilimi konusunda yeteneklerini geliştirdi.

GİS’in Sayısal Uçuş Kontrol Bilgisayarı Entegrasyon Projesi başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

4. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Yaz Okulu gerçekleştirildi.

VİSKON-RS (Remote Sensing), T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kullanımına sunuldu.

DHMİ Genel Müdürlüğü Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirilen KUŞRAD (Kuş Tespit Radarı) İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı.

5. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Güz Okulu gerçekleştirildi.

Radar Kesit Alanı Hibrit Analiz Bilgi Kazanımı (RKA-HABİK) Projesi başlatıldı.

Derin Öğrenme Tabanlı Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görü Uygulamaları (Derin Görü) Projesi başlatıldı.

Havaalanı Trafik Kontrol Yazılımı (HTKY) Projesi başlatıldı.

2016

2015

Tarama Operasyonları Takip ve Yönetim Sistemi Projesi Sözleşmesi imzalandı.

2. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı gerçekleştirildi.

Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nın sinyalizasyon sistemleri geliştirildi.

Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında geliştirilen Afet ve Acil Durum Yönetim Planları Takip Sistemi (PLANSİS) Uygulaması, Ankara ve İstanbul’da devreye alındı.

3. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Yaz Okulu gerçekleştirildi.

Mobil Sahil Gözetleme Sistemi (MSGS) Projesi başlatıldı.

Sensör ve Anten Sistemlerinde Bilgi Kazanımı ve Sürekliliği (SAS BİKAS) Projesi başlatıldı.

Taktik Elektronik Harp Podu RF Donanım Geliştirme (EDPOD-RF) Projesi başlatıldı.

Bulut Bilişim Danışmanlığı Projesi başlatıldı.

Yeni Tip Denizaltı Sualtı Telefonu Üretimi (YT-SATEL) Projesi başlatıldı.

MİLGEM Degaussing (D/G) Sistemi Tedarik Projesi (MİLGEM-D/G 3-4) başlatıldı.

2015

2014

Millî Bilişim Altyapısı çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin bilişim altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yapıldı.

CMMI Olgunluk Seviyesi 3 Kalite Belgesini yenileme çalışmaları kapsamında, toplam 12 gün süren CMMI SCAMPI A denetimi gerçekleştirildi ve denetim başarıyla tamamlandı.

1. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı 2014 düzenlendi.

2. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Yaz Okulu gerçekleştirildi.

BİLGEM BTE, DHMİ iş birliği ile geliştirilen Hava Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı, ORACLE tarafından verilen uluslararası bir ödüle layık görüldü.

Elektronik Harp Podu RF Donanım Geliştirme (EHPOD-RF) Projesi başlatıldı.

Yeni Tip Denizaltı Batarya İzleme Sistemi (YTDABİS) Projesi başlatıldı.

DHMİ ile SSR Sinyal İşleme Modernizasyonu Projesi başlatıldı.

2014

2013

Millî Elektronik Savaş Sistemi çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin elektronik savaş kabiliyetlerini arttırmak amacıyla çalışmalar yapıldı.

Millî İstihbarat Sistemleri çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin millî istihbarat kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalar yapıldı.

Enstitü tarafından yürütülen AFAD Programı çerçevesindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve TÜBİTAK BİLGEM BTE arasında KGHS ve İKAS Projelerinin sözleşmeleri imzalanmıştır.

Enstitü, savunma sektöründeki tüm sistemlerde kullanılan ve dünyada 11 adet bulunan Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’ni (GİS) tamamen yerli olarak geliştirdi. 

Enstitümüz ev sahipliğinde 1. Büyük Veri Yaz Okulu düzenlendi.

BTE ev sahipliğinde, BİLGEM enstitülerinde bulunan birçok farklı yetkinliğe sahip çalışma guruplarının katılımı ile mevcut yetkinliklerin Bulut Bilişim alanında değerlendirilmesi ve bu alandaki farkındalığın arttırılması amacını taşıyan 1. Bulut Bilişim Çalıştayı gerçekleştirildi.

AFAD Programı çerçevesinde yürütülen İKAS Projesi’nde, Zonguldak’a kurulumu yapılacak sirenlerin kabul testleri Almanya’da gerçekleştirildi.

2013

2012

Millî Sınır Güvenliği Projesi kapsamında Türkiye sınır güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldı.

Güvenli ve Akıllı Şehirler Projesi kapsamında, Türkiye’nin önde gelen belediyeleri ile iş birliği yapılarak akıllı şehir uygulamaları geliştirmeye devam edildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Kurumumuz arasında 5 alanda iş birliği yapılmasını amaçlayan protokol imzalandı.

SRC155A Sayısal Radyo Link Cihazı (TCELL-SRC155A) Projesi başlatıldı.

2012

2011

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile “Elektronik Adli Sicil ve İstatistik Sistemi” projesi kapsamında iş birliği yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) Askerî Personel Bilgi Sistemi Projesi kapsamında da danışmanlık hizmeti sağlandı. Bu proje kapsamında, TSK’nın personel verilerinin elektronik ortamda yönetilmesi amaçlandı.

Güvenli ve Akıllı Şehirler Projesi kapsamında, Türkiye’nin önde gelen belediyeleri ile iş birliği yapılarak akıllı şehir uygulamaları geliştirildi.

Avrupa Birliği Yedekleme Merkezi Projesi kapsamında, uluslararası iş birlikleri geliştirilerek veri yedekleme ve kurtarma hizmetleri sağlandı.

2011

2010

TÜBİTAK bünyesinde yer alan BTE ve UEKAE, TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) altında birleştirildi

Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi-2’nin (ETMTS-2) Sistemi’nin kullanım konsepti bakımından güncellenmiş hâli olan ETMTS-3 Sistemi geliştirilip başta TSK olmak üzere diğer emniyet birimlerinin envanterine sunuldu.

DHMİ ile Kuş Tespit Radarı ve Millî Gözetim Radarı Geliştirme Ar-Ge Projesi başlatıldı.

2010

2009

TÜBİTAK ve DHMİ arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3-e maddesine dayanılarak Ar-Ge amaçlı iş birliği protokolü imzalandı.

2009

2008

BTE, sistem, yazılım ve donanım geliştirme faaliyetleri kapsamında CMMI-DEV Seviye 3 Kalite Olgunluk Sertifikası alan ilk kamu kurumu oldu.

Modern Mayın Tespit Sistemleri (MMTS) Projesi’nin başarıyla tamamlanmasının ardından Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi-2 (ETMTS-2) geliştirildi ve TSK başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı paydaşlara teslimatları yapıldı. 

2008

2007

TRENSİM-E 43000 Elektrik Tipi Lokomotifleri Simülasyon Projesi’ne başlandı.

2007

2005

BTAE ismi Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) olarak değiştirildi.

Avrupa Savunma Ajansı (EDA) tarafından desteklenen Eğitim Amaçlı Uçak Üzeri Gömülü Benzetim Sistemi Ağı (NetWaSiF) Projesi’nde Türkiye’den BTE yer aldı.

WaSiF Projesi’nin devamı niteliğinde olan NetWaSiF Projesi kapsamında dünyada birden fazla avcı uçağının dağıtık simülasyon ortamında birlikte savaşmalarını sağlayan ilk uçan simülatör filosu BTE’nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Denizaltı Taktik Simülatörü (DATAS) Projesi başlatıldı.

2005

2004

Ar-Ge 2001 Projesi ile altyapısı hazırlanarak belirli bir seviyeye getirilen çalışma, Ar-Ge 2004 Projesi ile sürdürülerek ATAK helikopterlerinin aviyonik entegrasyonunun millî imkânlarla ülkemizde gerçekleştirilmesinin yolunu açtı.

Proje, ASELSAN, TÜBİTAK MAM ve TAI firmalarının oluşturduğu ASMATA konsorsiyumu iş birliği ile başlatıldı.

BTAE tarafından geliştirilen görev bilgisayarına, ATAK Helikopter Projesi’ne temel oluşturmak üzere, silah sistemleri eklenerek genişletilen konfigürasyon ile bilgisayarın AH-1S helikopterine entegrasyonu sağlandı.

Görev bilgisayarı yazılımı, güvenlik yönünden ancak bazı kritik sistemlerin sağlandığı RTCA-DO-178B standardına uygun olarak geliştirdi.

2004

2003

MSB ARGE ile imzalanan sözleşme kapsamında Modern Mayın Tespit Sistemleri (MMTS) Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında GPR ve EMI algılayıcılarını içeren Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi (ETMTS-1) üretim prototipi ile Mayın Koku Sensörü (MKS), (MAM Malzeme Enstitüsü) araştırma prototipleri geliştirildi.

ETMTS-1 Sistemi dünyadaki mayın tespitine yönelik plastik ve metal mayınları algılamayı sağlayan iki algılayıcılı birkaç sistemden birisi oldu.

Ülkemizde ilk defa iki sensörün füzyonu ile gömülü cisimlerin teşhisinin yapılması çalışmaları da bu proje kapsamında gerçekleştirildi. Proje ve ekibi TÜBİTAK MAM Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Faaliyetleri Modelleme ve Simülasyon Sistemi Projesi geliştirildi.

Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Sistemleri (C4ISR) Simülasyonu’nun gerçekleştirilebilmesi için bir sistem modellendi. Proje çalışmaları sonunda ortaya koyulan simülasyon altyapısı, her türlü modelleme ve simülasyon sisteminin geliştirilmesine olanak sağladı.

2003

2002

SSM tarafından desteklenen Ar-Ge 2001 Projesi başlatıldı.

Proje, hava aracı aviyonik sistemlerinin tek merkezden yönetilmesi için tamamen millî imkânlar ile görev bilgisayarı geliştirilmesi ve aviyonik sistem entegrasyonu gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye’de başlatılan ilk proje oldu.

Bu proje ile hava platformlarındaki haberleşme, seyrüsefer, hedef tespit-teşhis, dost düşman tanıma sistemleri ve platform verileri tümleştirilerek iş yükü en aza indirilen pilota, etkin komuta ve kontrolü sağlayacak teknolojik imkânlar kazandırıldı.

Proje kapsamında yazılım tasarımı, Sistem Entegrasyon Laboratuvarı tasarımı ve belirli kartların tasarımı tamamen özgün şekilde gerçekleştirildi.

2002

2001

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından desteklenen Uzun Ufuk Araştırma Desteği Projesi yürütüldü.

Proje kapsamında Mikrodalga Radar konusunda yüksek duyarlıklı ve yüksek sadakat dereceli özgün bir benzetim yazılımı geliştirildi.

Proje kapsamında ayrıca bir metre çözünürlükte uydu görüntülerinden gemileri tespit etme ve sınıflandırma yeteneğine sahip özgün bir görüntü işleme yazılımı geliştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan G-Sınıfı fırkateynlerin savaş yönetim sistemi modernizasyonu ihtiyacını karşılamak için Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (GENESİS) Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında aşağıdaki iş paketleri gerçekleştirildi:

– Prototip Operatör Konsolu (OPKON), Komuta Kontrol Konsolu (3K) ve Sensör Entegrasyon Kabineti’nin (SEK) geliştirilmesi ve üretimi,
– Altyapı yazılımlarının geliştirilmesi,
– Otomatik Hedef Takip ve Tespit Sistemi geliştirilmesi,
– Elektronik Harp Sistemi Veri Tabanı Yazılımı geliştirilmesi,
– ARMERKOM sorumluluğunda yürütülen yazılım ve donanım geliştirme faaliyetlerine destek verilmesi.

2001

2000

Uzaktan Algılama Grubu 1999 Marmara Depremi’nden sonra uzaydan yeryüzünü gözlemleme çalışmalarının deprem çalışmalarına önemli katkısı olacağı öngörüsü ile BTAE’den ayrılarak TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsüne katıldı.

Eğitim Amaçlı Uçak Üzeri Gömülü Benzetim Sistemi (WaSiF) Projesi geliştirildi. Almanya, Hollanda, İtalya, Portekiz ve Türkiye Millî Savunma Bakanlıklarınca desteklenen proje kapsamında WaSiF adı verilen bir uçan simülatör geliştirildi.

2000

1999

Çarpışmayı Önleyici Optik Lazer Radar Sistemi (ORACLES) Projesi’nde Türkiye’den TÜBİTAK MAM ve ASELSAN görev aldı.

ORACLES Projesi kapsamında helikopter pilotlarına daha güvenli uçuş bölgesi sağlayacak bir engel tespit sistemi laboratuvar prototipi geliştirildi.

1999

1998

MSB ARGE ile imzalan sözleşme kapsamında başlatılan Test Uçuşu Ölçümlendirme Kabiliyetinin Kazanılması Uçuş Test Merkezi Kurulması Projesi, TÜBİKAK MAM – STFA Savronik Konsorsiyumu tarafından gerçekleştirildi. 

Proje kapsamında TSK’nın envanterinde bulunan her türlü hava araçlarının uçuş test ihtiyacını karşılayan, ülkemizin ilk uçuş test merkezi Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında kuruldu.

Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tahsis edilen bir F-4E uçağı üzerinde örnek uçuş test mühendisliği çalışması gerçekleştirildi.

1998

1997

Ülke güvenliği için tehdit oluşturan unsurlardan biri olan mayınlara yönelik karşı tedbir oluşturmak amacıyla, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ARGE ile imzalanan sözleşme kapsamında Mayın Tespit Sitemleri (MTS) Projesi başlatıldı.

BTAE’nin ilk yüksek bütçeli projesi olan MTS Projesi kapsamında toprakta gömülü metal ve plastik mayınların tespit ve teşhisine yönelik araca takılı ve elde taşınabilir mayın tespit sistemlerinin mevcut durum analizi ile yapılabilirlik etütleri tamamlandı.

Ticari hazır (COST) ve geliştirilen özgün ürünler kullanılarak iki prototip sistem geliştirilerek MSB ARGE’ye teslimi yapıldı.

1997

1996

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile imzalan sözleşme kapsamında başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kontrol ve Bilgi Sistemleri (KKBS) Projesi, ATOS (ASELSAN, TÜBİTAK MAM, ODTÜ ve STM) Konsorsiyumu tarafından gerçekleştirildi.

KKBS Projesi’nde BTE tarafı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Mesaj Kotarma Sistemi (MMKS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) iş paketlerinin sorumluluğunu üstlendi. Proje ve ekibi TÜBİTAK MAM Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

1996

1995

Elektronik ve Yarı İletkenler Teknolojisi Bölümü enstitüye dönüştürülerek Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) adını aldı.

Enformasyon Teknolojileri Başkan Yardımcılığı, MAM bünyesinde bulunan Uzay Teknolojileri Bölümü ile birleştirilerek yapılandırıldı. Bu yapılandırma sonucunda bilgi ve iletişim alanında uygulamalı araştırmalar ve projeler yapan Bilişim Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (BTAE) oluşturuldu.

1995

1991

EAÜ, Elektronik ve Yarı İletkenler Teknolojisi Bölümüne dönüştürüldü.

1991

1990

MAM bünyesinde, Enformasyon Teknolojileri Başkan Yardımcılığı altında dünyadaki gelişmelere ve çalışmalara paralel olarak Yazılım Mühendisliği, Yapay Zekâ, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Robotik Bölümleri kuruldu.

1990

1972

TÜBİTAK’ın ilk araştırma merkezi olan Marmara Araştırma Merkezi (MAM) kuruldu.

EAÜ, Ankara’dan Gebze’de bulunan MAM Yerleşkesi’ne taşınarak çalışmalarını MAM bünyesinde sürdürdü.

1972

1968

TÜBİTAK BİLGEM’in temelleri bu yılda atıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında Prof. Dr. Yılmaz TOKAD başkanlığında 5 araştırmacı ile Elektronik Araştırma Ünitesi (EAÜ) çalışmalara başladı.

1968

1967

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki ihtiyaçlarına yönelik araştırma projeleri başlattı.

1967

1966

TÜBİTAK tarafından Türkiye’deki bilim adamları ve teknoloji uzmanları arasındaki iş birliğini teşvik etmek amacıyla “Bilim Kurulu” adı altında bir kurul oluşturuldu.

1966

1965

TÜBİTAK tarafından enerji, çevre, madencilik ve savunma alanlarında çalışmalar yapmak üzere yeni araştırma merkezleri oluşturuldu.

1965

1963

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini koordine etmek amacıyla kuruldu.

1963

BTE

Organizasyon Şeması

BTE

Belgelerimiz

AQAP-2210 (AQAP-2110 VEYA AQAP-2310'a NATO İLAVE YAZILIM KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

AQAP-2110 (TASARIM, GELİŞTİRME VE ÜRETİM İÇİN NATO KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

BİLGEM ISO / IEC 27001:2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ (2020)

Son Geçerlilik Tarihi: 22.09.2023

BTE

Kalite Yönetim Sistemi

BTE, TÜBİTAK BİLGEM’in uygulamayı benimsediği aşağıdaki kalite standartları kılavuzluğunda kalite yönetimini gerçekleştirir:

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
 • AQAP 2110 Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gereksinimleri
 • AQAP 2210 NATO İlave Yazılım Kalite Güvence Gerekleri
 • CMMI Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli
 • ISO 12207:2017 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri
 • ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Sistem ve Yazılım Mühendisliği – Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri
 • IEEE 1220:2005 Sistem Mühendisliği Süreçleri
 • ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • PMI PMBOK 6th Edition – Proje Yönetimi
 • ANSI/EIA 649 Konfigürasyon Yönetimi
 • MIL-STD-973 Konfigürasyon Yönetimi
 • AS 9100D:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Gereksinimleri Kalite Yönetim Sistemi Standardı
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.