Ana Sayfa   /   Yetkinliklerimiz  /   Yazılım Geliştirme

BİLGEM

Yazılım Geliştirme

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından, 2016 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü iş birliğiyle çalışmaları yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi kapsamında geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi ile devletin tüm kurumlarının muhasebe hareketleri yönetilebilir hâle getirilmiştir. Bu sayede, devletin harcama birimi düzeyinde borç ve alacak dengesinin sağlanmasına ve takip edilebilmesine önemli bir katkı sunulmuştur.

blank
blank

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza eşlik eden, sağlığımızı emanet ettiğimiz tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünlerin etkin denetimini yapan, sağlık politikalarının belirlenmesini sağlayan ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede büyük önem taşıyan ÜTS Projesi 2014 yılından bu yana YTE tarafından geliştirilmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu iş birliği ile tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin uçtan uca takip edilmesi, denetim hizmetlerinin ve klinik mühendislik süreçlerinin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla, ulusal ve özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli oluşturularak model ile uyumlu bilgi yönetim sistemi geliştirilmiştir.

Yeni Mali Yönetim Sistemi (MYS) Projesi

Harcama birimlerinin mali süreçlerini kapsayan ve muhasebe birimleri ile tam mali entegrasyonu sağlayan bir sistemin geliştirilmesi projesidir. Proje kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde idamesi sağlanan uygulamalar için altyapıların ve tekil kullanıcı oturum açma işleminin ortaklaştırılması amaçlanmaktadır.

blank
blank

Ortak Platform Projesi (OPP)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliği ile, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yer alan uygulamaların geliştirilmesi ve idamesinde kullanılmak üzere altyapı kütüphaneleri ve tekil kullanıcı oturum açma fonksiyonu, mikroservis mimari Açık Kaynak Kodlu Yazılım Teknolojileri kullanılarak ortaklaştırılmaktadır.

Açık Kaynak Kodlu yazılım teknolojileri ile geliştirilen Ortak Platform açık kaynak kodlu PostgreSQL veri tabanı üzerinde çalışmaktadır.

TENMAK Proje ve Burs Destekleri Takip Sistemi Projesi

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) iş birliği ile yürütülen proje kapsamında burs ve katılım desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme, izleme ve raporlama süreçlerinin bütüncül olarak yönetilmesine olanak sağlayan bir bilgi yönetim sistemi geliştirilmektedir.

TENMAK_logo
batuta

Coğrafi Büyük Veri Platformu Projesi (BATUTA)

Proje kapsamında büyük coğrafi verinin saklanmasını/depolanmasını, veri için uygun indeksler kullanımını, gerektiğinde veriye hızlı ulaşılabilmesini; son kullanıcıya basit, anlaşılır harita ve istatistik içerikli çıktılar oluşturulmasını sağlayan bir platform geliştirilmiştir. Birçok farklı kaynakta üretilen büyük coğrafi verinin dağıtık mimaride saklanmasını, saklanırken uygun indeksler kullanılmasını, gerektiğinde hızlı ulaşılabilmesini sağlayan; son kullanıcıya basit, anlaşılır harita ve istatistik çıktılar verebilecek, yine bu çıktılarla son kullanıcıya hızlı işlem sağlayacak bir platform kurgulanmıştır.

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak iş birliği ile devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilen sosyal yardımlara ilişkin bilgilerin tek merkezde toplanması ve bütüncül yönetimiyle sosyal yardım kararlarının daha etkin alınmasını ve daha adil kaynak dağıtımını sağlayan bir bilgi sistemi geliştirilmiştir.

Bu proje, paydaş entegrasyonu ve yüksek olgunluk seviyesindeki yardım süreçleri ile veriye dayalı yardım dağıtım politikalarının uygulanmasını sağlayan yönetim bilgi sistemi olarak değerlendirilmiştir.

butunlesik
postgres-

Açık Kaynak Kodlu Veri Tabanı PostgreSQL Yaygınlaştırma Projesi

Kurumların bilişim teknolojileri (BT) altyapılarının en büyük yatırım ve harcama kalemleri arasında yer alan ticari veri tabanı yönetimi sistemlerine güçlü bir alternatif oluşturmak ve stratejik, kritik uygulamalarda kullanılmak üzere açık kaynaklı yerli veri tabanı sistemi ve uzmanlığının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yerli veri tabanı Ar-Ge çalışmaları kapsamında açık kaynak kodlu veri tabanlarından PostgreSQL’in uzmanlığının geliştirilmesi, açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda özellikle kamu kurumlarının farkındalığının artırılması, uygulama yazılım projelerinde açık kaynak kodlu veri tabanlarının kullanılması ve mevcut ticari veri tabanlarından dataların taşınması üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajanslarının mali yönetimlerinde saydamlığın, hesap verilebilirliğin, uyumun ve koordinasyonun sağlanması amacıyla ana hizmet süreçlerinin etkinliği ve verimliliğini arttıracak bütünleşik bir merkezî bilgi sistemi geliştirilmiştir.

EBİS, dijital dönüşüm ile organizasyon dönüşümünü gerçekleştiren, destek süreçlerinin tüm yaşam döngüsünü merkezî ve bütünleşik bir yapıda ele alan sistemdir.

blank
yte-logo-03@4x

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bilişim Sistemi (EBİS) Projesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iş birliği ile Enerji Piyasası (elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG) verilerinin güvenlik ihtiyaçları da dikkate alınarak bilgi yönetim sistemi geliştirilmiştir.  Bu proje ile; Kurumun merkezî yönetiminin sağlanması, piyasalarda yer alan aktörlerin yükümlü oldukları bildirimlerin ve piyasalarda faaliyet göstermek üzere yapılan başvuruların elektronik olarak alınması, istatistiksel analiz ve raporlarla karar destek mekanizmalarına girdi sağlanması ve iş süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmıştır.

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin Geliştirilmesi (HİDS) Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü iş birliğinde doğal kaynakların etkin yönetimi sayesinde çölleşme, erozyon, sel, taşkın gibi etkileşimli temaları birlikte değerlendirerek bütüncül politikaların oluşturulabilmesine yönelik altyapı sağlamak amacı ile Coğrafi Tabanlı Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi geliştirilmiş, Türkiye’nin Çölleşme Modeli ve Risk Haritası oluşturulmuştur.

HIDS-logo-tr
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim