MENÜ
Ana Sayfa   /   Enstitülerimiz

BİLGEM

Enstitülerimiz

BİLGEM’in temel faaliyetlerini Araştırma-Geliştirme, Test ve Değerlendirme, Prototip Üretimi ve Eğitim oluşturmaktadır. Merkezimiz ileri elektronik, bilişim teknolojileri, kriptoloji, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, bilgi güvenliği, elektronik harp ve telekomünikasyon alanlarında bugüne kadar yüzlerce başarılı projeye imza atan 6 enstitüye ve birçok laboratuvara sahiptir.
1-UEKAE-4-img

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünü inceleyin

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü

Bilişim Teknolojileri Enstitüsünü inceleyin
2-BTE-img-e
3-İLTAREN-5-img

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsünü inceleyin

Siber Güvenlik Enstitüsü

Siber Güvenlik Enstitüsünü inceleyin
4-sge-6-img
5-yte-3-img

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsünü inceleyin

Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsünü inceleyin
6-YZE-3-img
1-UEKAE KART logo

(UEKAE) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, ülkemizdeki stratejik kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi güvenliği ve elektronik sistem projelerini geliştirirken aynı zamanda Türkiye’nin bilgi güvenliği birikimine önemli katkılar sağlayan bir Ar-Ge kuruluşudur.

Bilgi güvenliği alanında teknolojik dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla, UEKAE, cihazların kritik öneme sahip tüm bileşenlerini, tümdevre tasarımı dahil, gerçekleştirmektedir. Kriptoloji ve bilgi güvenliği konusunda ülkemizin en büyük kütüphanesi de yine UEKAE’da bulunmaktadır.

blank
bte-logo

(BTE) Bilişim Teknolojileri Enstitüsü

2010 yılında TÜBİTAK BİLGEM çatısı altına giren enstitü, halen BİLGEM bünyesinde bilgi ve iletişim alanında uygulamalı araştırmalar yapmakta ve projeler üretmektedir. Kuruluşundan bugüne dek BTE; kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile eşgüdüm içinde çok sayıda projeye imza atmış ve kendi çalışma alanlarında önemli birikimler elde etmiştir.

blank
iltaren

(İLTAREN) İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN), Müşterek Elektronik Harp Destek Komutanlığı (MEHDESKOM) Kışlası içerisindeki Ankara yerleşkesinde Elektronik Harp (EH) alanında araştırmalar yürüten bir enstitüdür.

İLTAREN, Radyo frekans (RF), kızıl ötesi (KÖ) ve optik bantta çalışan farklı sistemlerin çeşitli ortam koşulların-da performanslarının incelenmesi amacıyla, karar destek maksatlı modelleme ve simülasyon yazılımlarını içeren sistem ve altyapılar geliştirmektedir. Yazılım geliştirme çalışmalarına ek olarak, Elektronik Harp alanın-da yer alan sistem prototiplerinin ve bu sistemlere ilişkin donanım unsurları içeren simülatörlerin yer aldığı laboratuvar yapıları da geliştirilmektedir.

blank
5-yte kart logo

(YTE) Yazılım Teknolojileri Enstitüsü

Kamu kurum ve kuruluşlarının dijital politikalarına yöne veren Yazılım Teknolojileri Enstitüsü, dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere, güncel teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları dikkate alan Ar-Ge odaklı yazılım çözümleri geliştirmektedir.

Ulusal, kurumsal ve tematik dönüşüm ihtiyaçlarını mikroservis mimari perspektifiyle tanımlayan ve dijital olgunluk düzeyini sürekli iyileştirme felsefesiyle modelleyen YTE, Türkiye’nin CMMI Seviye 5 belgelendirmesi-ne sahip tek kamu kurumudur.

blank
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim