YTE Ana Sayfa   /   YTE Kurumsal

YTE

Biz Kimiz?

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ülkemizin ihtiyacı olan yazılım teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüten; yazılım geliştirme, dijital dönüşüm, yazılım kalite izleme ve danışmanlık hizmetleri veren TÜBİTAK BİLGEM enstitüsüdür.

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), ülkemizin ihtiyacı olan yazılım teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüten; yazılım geliştirme, dijital dönüşüm, yazılım kalite izleme ve danışmanlık hizmetleri veren bir TÜBİTAK BİLGEM enstitüsüdür.

Enstitü, 2012 yılından bu yana nitelikli kadrosu, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları ile yazılım alanında ileri teknoloji ve çözümler geliştirmektedir. Özellikle ülkemizin stratejik, hassas ve kritik projelerinde yer almaktadır. Yazılım teknolojilerinde yaptığı Ar-Ge çalışmalarını, geliştirdiği projelerde kullanmakta ve deneyimlediği bilgileri sektör ile paylaşmaktadır.

YTE, ülkemizi yazılım alanında referans noktası hâline getiren araştırmalara öncülük etmek ve etkin dijital dönüşüm stratejilerinin uygulamaya alınmasını sağlamak amacıyla bilişim ekosisteminin gelişmesi çalışmalarına devam etmektedir.

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), Türkiye’nin CMMI 5 belgelendirmesine sahip tek kamu kurumudur.

cmmi_logo-removebg-preview

YTE

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Yazılım teknolojileri alanında yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleriyle bilişim ekosisteminin gelişmesine katkı vererek ülkemizi referans noktası hâline getiren öncü araştırma enstitüsü olmak.

Misyon

Dünyadaki yazılım alanında yaşanan gelişmeler ışığında yürüttüğü öncü araştırmalarla ülkemizin stratejik, hassas ve Ar-Ge içerikli projelerinde ihtiyacı olan yazılım teknolojilerini yenilikçi yaklaşımlar ile geliştirmek.

YTE

Tarihçe

2022

Devlet Tedarik Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Analiz Çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edildi.

TENMAK Proje ve Burs Destekleri Takip Sistemi TENDES kullanıma açıldı.

Nükleer Düzenleme Kurumuna “İş Süreçlerinin Analizi, İyileştirilmesi ve Elektronik Ortamda Yürütülebilmesi” konusunda danışmanlık hizmeti verildi.

Kurumlara yazılım danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

2022

2021

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi’nin mikroservis dönüşümü gerçekleştirildi.

2021

2020

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Dijital Dönüşüm Planlama Projesi hayata geçirildi.

TÜBİTAK BİLGEM YTE, CMMI V2.0 Seviye 5 olarak derecelendirildi.

2020

2019

Akıllı Şehir Olgunluk Modeli ile uyumlu olarak hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmî gazetede yayımlandı.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildi.

Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması (TÇM-DK) Projesi çalışmaları tamamlandı.

2019

2018

Kamu ve özel sektörde en çok kullanılan açık kaynaklı PostgreSQL veri tabanının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler, yayınlar ve yerelleştirme çalışmaları yapıldı.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Standardizasyon Projesi çalışmalarına başlandı.

2018

2017

Dijital Olgunluk Değerlendirme Modeli Uygulamaları (DOMR) Projesi hayata geçirilerek kurumlara hizmet verilmeye başlandı.

TÜBİTAK BİLGEM YTE, CMMI V1.3 Seviye 5 Olarak derecelendirildi. 

2017

2016

Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile hayata geçirildi.

2016

2015

Tıbbi cihazların tekil olarak takip ve izlenmesi bakımından Türkiye’de ilk olan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yürütüldü.

2015

2014

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), yazılım geliştirme organizasyonları için referans model olarak kabul edilen CMMI Seviye 4 ile derecelendirildi.

2014

2013

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin Geliştirilmesi (HİDS) Projesi kapsamında çalışmalar yürütüldü. Proje ile, su kaynaklarının yönetimi ve havza analizi konularında önemli bir adım atılmış oldu.

Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemi’ne İlişkin Araştırma (ÇETUS) Projesi kapsamında çalışmalar yürütüldü.

2013

2012

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE altında faaliyet göstermekte olan Yazılım ve Veri Mühendisliği (G222) Bölümümüz, yine TÜBİTAK BİLGEM’e bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü olarak yapılandı.

2012

2011

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü iş birliğinde ERP Sistemi’nin analiz çalışmaları gerçekleştirildi.

2011

2010

TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) ve BTE (Bilişim Teknolojileri Enstitüsü), BİLGEM (Bilişim Ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) çatısı altında birleştirildi; G222 Birimi, Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü adıyla UEKAE organizasyonunda Enstitü Müdür Yardımcılığı seviyesine çıkarıldı. 

2010

2009

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı EH Destek Sistemi Projesi tamamlandı.

2009

2008

G222 Stratejik Hedeflerine Kamu Kurumlarının yazılım projelerine hizmet verme de eklendi.

2008

2005

Yapılan organizasyon değişikliği ile Yazılım Geliştirme Bölümü, TÜBİTAK  UEKAE/G222 Birimi adıyla, Elektronik Harp Bölümü ise TÜBİTAK  UEKAE/ILTAREN adıyla yeniden yapılandırıldı.

2005

2004

Elektronik Harp Bölümü, Yazılım Geliştirme Bölümü’nden ayrıştırıldı.

2004

2001

Elektronik Harp (EH), TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı ile resmi olarak UEKAE’nın faaliyet alanlarına dahil edildi. Yazılım Geliştirme Bölümü ve Elektronik Harp Bölümü, İLTAREN’in alt bölümleri olarak tanımlandı.

2001

1999

İLTAREN Çalışma Grubu, TÜBİTAK Başkanlığa bağlı olarak faaliyetlerine başladı. TÜBİTAK ile Genelkurmay MEBS Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereğince, Elektronik Harp (EH) alanında faaliyet gösterecek olan İLTAREN adlı bir enstitü kurulması yönünde teşkilatlanma görevi TÜBİTAK UEKAE’ye verildi.

1999

YTE

Organizasyon Şeması

YTE

Belgelerimiz

AQAP-2210 (AQAP-2110 VEYA AQAP-2310'a NATO İLAVE YAZILIM KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

AQAP-2110 (TASARIM, GELİŞTİRME VE ÜRETİM İÇİN NATO KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

BİLGEM ISO / IEC 27001:2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ (2020)

Son Geçerlilik Tarihi: 22.09.2023

YTE

Kalite Yönetim Sistemi

TÜBİTAK BİLGEM YTE, 2008 yılında CMMI Seviye 3 olan Süreç Olgunluk Seviyesi uygulamalarını, 2014 yılında CMMI Seviye 4, 2017 yılında CMMI-DEV V1.3 Seviye 5 ve 2020 yılında CMMI DEV V2.0 Seviye 5 Yüksek Olgunluk uygulamalarıyla pekiştirerek kamuda bu alanda birinci olmayı korumakta, yanı sıra bu sektörde belgelenen ilk kamu kurumu olma öncülüğünü devam ettirmektedir.

Enstitümüz, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurma hazırlıklarına 2013 yılı itibariyle başlamış ve ilk olarak ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı 2014 yılında bünyesine kazandırmıştır. 2015 yılı Kasım ayında mevcut sertifikasını ISO/IEC 27001:2013 versiyonuna, 2019 yılı Şubat ayında ise ISO/IEC 27001:2017 versiyonuna  yükselterek belge yenileme denetimlerini başarı ile geçirmiştir.

2018 yılından itibaren BİLGEM Entegre Yönetim Sistemi kapsamında, Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi sertifikalarını sürdürmektedir.

Enstitümüz, dünya çapında kabul görmüş yazılım süreç iyileştirme modellerine ek olarak SPICE (ISO/IEC 15504) standardının mevcut süreçlerini inceleyerek her daim olgunluğunu geliştirmeyi hedeflemektedir.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim