YTE Ana Sayfa   /   YTE Kurumsal

YTE

Biz Kimiz?

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ülkemizin ihtiyacı olan yazılım teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüten; yazılım geliştirme, dijital dönüşüm, yazılım kalite izleme ve danışmanlık hizmetleri veren TÜBİTAK BİLGEM enstitüsüdür.

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), ülkemizin ihtiyacı olan yazılım teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüten; yazılım geliştirme, dijital dönüşüm, yazılım kalite izleme ve danışmanlık hizmetleri veren bir TÜBİTAK BİLGEM enstitüsüdür.

Enstitü, 2012 yılından bu yana nitelikli kadrosu, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları ile yazılım alanında ileri teknoloji ve çözümler geliştirmektedir. Özellikle ülkemizin stratejik, hassas ve kritik projelerinde yer almaktadır. Yazılım teknolojilerinde yaptığı Ar-Ge çalışmalarını, geliştirdiği projelerde kullanmakta ve deneyimlediği bilgileri sektör ile paylaşmaktadır.

YTE, ülkemizi yazılım alanında referans noktası hâline getiren araştırmalara öncülük etmek ve etkin dijital dönüşüm stratejilerinin uygulamaya alınmasını sağlamak amacıyla bilişim ekosisteminin gelişmesi çalışmalarına devam etmektedir.

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), Türkiye’nin CMMI 5 belgelendirmesine sahip tek kamu kurumudur.

cmmi_logo-removebg-preview

YTE

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Yazılım teknolojileri alanında yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleriyle bilişim ekosisteminin gelişmesine katkı vererek ülkemizi referans noktası hâline getiren öncü araştırma enstitüsü olmak.

Misyon

Dünyadaki yazılım alanında yaşanan gelişmeler ışığında yürüttüğü öncü araştırmalarla ülkemizin stratejik, hassas ve Ar-Ge içerikli projelerinde ihtiyacı olan yazılım teknolojilerini yenilikçi yaklaşımlar ile geliştirmek.

YTE

Tarihçe

2022

Devlet Tedarik Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Analiz Çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edildi.

TENMAK Proje ve Burs Destekleri Takip Sistemi TENDES kullanıma açıldı.

Nükleer Düzenleme Kurumuna “İş Süreçlerinin Analizi, İyileştirilmesi ve Elektronik Ortamda Yürütülebilmesi” konusunda danışmanlık hizmeti verildi.

Kurumlara yazılım danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

2022

2021

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi’nin mikroservis dönüşümü gerçekleştirildi.

2021

2020

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Dijital Dönüşüm Planlama Projesi hayata geçirildi.

TÜBİTAK BİLGEM YTE, CMMI V2.0 Seviye 5 olarak derecelendirildi.

2020

2019

Akıllı Şehir Olgunluk Modeli ile uyumlu olarak hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmî gazetede yayımlandı.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildi.

Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması (TÇM-DK) Projesi çalışmaları tamamlandı.

2019

2018

Kamu ve özel sektörde en çok kullanılan açık kaynaklı PostgreSQL veri tabanının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler, yayınlar ve yerelleştirme çalışmaları yapıldı.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Standardizasyon Projesi çalışmalarına başlandı.

2018

2017

Dijital Olgunluk Değerlendirme Modeli Uygulamaları (DOMR) Projesi hayata geçirilerek kurumlara hizmet verilmeye başlandı.

TÜBİTAK BİLGEM YTE, CMMI V1.3 Seviye 5 Olarak derecelendirildi. 

2017

2016

Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile hayata geçirildi.

2016

2015

Tıbbi cihazların tekil olarak takip ve izlenmesi bakımından Türkiye’de ilk olan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yürütüldü.

2015

2014

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), yazılım geliştirme organizasyonları için referans model olarak kabul edilen CMMI Seviye 4 ile derecelendirildi.

2014

2013

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin Geliştirilmesi (HİDS) Projesi kapsamında çalışmalar yürütüldü. Proje ile, su kaynaklarının yönetimi ve havza analizi konularında önemli bir adım atılmış oldu.

Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemi’ne İlişkin Araştırma (ÇETUS) Projesi kapsamında çalışmalar yürütüldü.

2013

2012

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE altında faaliyet göstermekte olan Yazılım ve Veri Mühendisliği (G222) Bölümümüz, yine TÜBİTAK BİLGEM’e bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü olarak yapılandı.

2012

2011

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü iş birliğinde ERP Sistemi’nin analiz çalışmaları gerçekleştirildi.

2011

2010

TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) ve BTE (Bilişim Teknolojileri Enstitüsü), BİLGEM (Bilişim Ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) çatısı altında birleştirildi; G222 Birimi, Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü adıyla UEKAE organizasyonunda Enstitü Müdür Yardımcılığı seviyesine çıkarıldı. 

2010

2009

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı EH Destek Sistemi Projesi tamamlandı.

2009

2008

G222 Stratejik Hedeflerine Kamu Kurumlarının yazılım projelerine hizmet verme de eklendi.

2008

2005

Yapılan organizasyon değişikliği ile Yazılım Geliştirme Bölümü, TÜBİTAK  UEKAE/G222 Birimi adıyla, Elektronik Harp Bölümü ise TÜBİTAK  UEKAE/ILTAREN adıyla yeniden yapılandırıldı.

2005

2004

Elektronik Harp Bölümü, Yazılım Geliştirme Bölümü’nden ayrıştırıldı.

2004

2001

Elektronik Harp (EH), TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı ile resmi olarak UEKAE’nın faaliyet alanlarına dahil edildi. Yazılım Geliştirme Bölümü ve Elektronik Harp Bölümü, İLTAREN’in alt bölümleri olarak tanımlandı.

2001

1999

İLTAREN Çalışma Grubu, TÜBİTAK Başkanlığa bağlı olarak faaliyetlerine başladı. TÜBİTAK ile Genelkurmay MEBS Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereğince, Elektronik Harp (EH) alanında faaliyet gösterecek olan İLTAREN adlı bir enstitü kurulması yönünde teşkilatlanma görevi TÜBİTAK UEKAE’ye verildi.

1999

YTE

Organizasyon Şeması

YTE

Belgelerimiz

AQAP-2210 (AQAP-2110 VEYA AQAP-2310'a NATO İLAVE YAZILIM KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

AQAP-2110 (TASARIM, GELİŞTİRME VE ÜRETİM İÇİN NATO KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

BİLGEM ISO / IEC 27001:2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ (2020)

Son Geçerlilik Tarihi: 22.09.2023

YTE

Kalite Yönetim Sistemi

TÜBİTAK BİLGEM YTE, 2008 yılında CMMI Seviye 3 olan Süreç Olgunluk Seviyesi uygulamalarını, 2014 yılında CMMI Seviye 4, 2017 yılında CMMI-DEV V1.3 Seviye 5 ve 2020 yılında CMMI DEV V2.0 Seviye 5 Yüksek Olgunluk uygulamalarıyla pekiştirerek kamuda bu alanda birinci olmayı korumakta, yanı sıra bu sektörde belgelenen ilk kamu kurumu olma öncülüğünü devam ettirmektedir.

Enstitümüz, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurma hazırlıklarına 2013 yılı itibariyle başlamış ve ilk olarak ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı 2014 yılında bünyesine kazandırmıştır. 2015 yılı Kasım ayında mevcut sertifikasını ISO/IEC 27001:2013 versiyonuna, 2019 yılı Şubat ayında ise ISO/IEC 27001:2017 versiyonuna  yükselterek belge yenileme denetimlerini başarı ile geçirmiştir.

2018 yılından itibaren BİLGEM Entegre Yönetim Sistemi kapsamında, Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi sertifikalarını sürdürmektedir.

Enstitümüz, dünya çapında kabul görmüş yazılım süreç iyileştirme modellerine ek olarak SPICE (ISO/IEC 15504) standardının mevcut süreçlerini inceleyerek her daim olgunluğunu geliştirmeyi hedeflemektedir.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.