YZE Ana Sayfa   /   Yetkinlik Merkezleri   /   Akıllı Üretim Sistemleri

YZE

Akıllı Üretim Sistemleri

Akıllı Üretim Sistemleri Çalışma Alanları

 • Endüstri 4.0 kapsamında, makine-insan etkileşiminin özellikle yapay zekâ uygulamaları kullanan akıllı teknolojiler ile arttırılması.
 • Üretim ve üretime bağlı ekosistem içinde çalışan, müşteri ve paydaşlara değer yaratan uygulamaların geliştirilmesi için akıllı üretim teknolojilerinin dijital dönüşüm ile birlikte etkin kullanılması.
 • Üretim süreçlerinin yönetimi, maliyet efektif üretim yapılması, optimum üretim planlaması, tedarik zinciri yönetiminin üretim planlama ile entegrasyonu, müşteri memnuniyetinin arttırılması konularında yapay zekâ temelli akıllı çözümler ile üretim veriminin arttırılması ve süreç etkin çözümlerin oluşturulması.
 • Model fabrika gibi ortak geliştirme sahalarının oluşturulması ve kullanıma alınması.

YETKİNLİK MERKEZLERİ

Akıllı Üretim Sistemleri Uygulama Alanları

 • Bilgisayarla görüntü işleme gibi yöntemler kullanarak ürün kalitesi kestirimi ve arızalı parça/ürün tespiti gibi kestirimci bakım uygulamaları
 • Algılayıcılarla sürekli takip sonucu çıktı kalitesinin belirlenmesi, çıktı
  kalitesine etki eden faktörlerin en iyilenmesi, güvenlik problemlerinin
  önceden kestirilmesi vb. uygulamalar.
 • Tedarik zincirinde, otomatikleşen ödemelerde blokzincir kullanımı veya üretim sahasındaki Nesnelerin İnterneti (IoT) ortamında bilgi güvenliği amacıyla blokzincir kullanımı.
 • Üretimde kullanılmakta olan endüstriyel Nesnelerin İnterneti’ndeki (IoT) yapay zekâ içeren algılayıcılar ile üretimin gerçek zamanlı durum analizlerinin yapılması, enerji tüketimini azaltan yöntemlerin uygulanması
 • Müşteri satın alım davranışlarının modellenmesiyle talep kestirimi yapılması ve bu sayede depo yönetiminin en az maliyet ile sağlanması.
 • Üretim sahasında rutin ve tekrarlan işlerin robot otomasyonu (RPA) ile gerçeklenmesi.
 • Üretim sahasının dijital ikizini oluşturarak üretim planlama ve bakım kestiriminin yapılması.
 • Pekiştirmeli öğrenme teknikleri kullanarak otonom robotlara yeni bir görevin insan etkileşimi ile öğretilmesi.
 • Üretim sürecinde, hammadde temininden müşteri memnuniyetine kadar olan tüm süreçlerde değer katan yapay zekâ temelli uygulamaların geliştirilmesi.

YZE

Akıllı Üretim Sistemleri Yetkinlik Merkezi

akilli-uretim
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim