Ana Sayfa   /   Yetkinliklerimiz  /   Deniz Savunma ve Su Altı Akustik

BİLGEM

Deniz Savunma ve Su Altı Akustik

daka-1

DAKA / BTBM – Denizaltılar için Akustik Aldatıcı Geliştirme / Bilgisayar Tabanlı Benzetim Modeli

Torpido tehdidi altındaki denizaltı ve su üstü platformların, önceden tanımlanan bir düzen içinde akustik aldatıcı (decoy) ile akustik karıştırıcı (jammer) dökmelerini ve sakınma manevraları yapmalarını sağlayan taktiklerin geliştirildiği modelleme ve simülasyon aracıdır.

 • Torpido taktikleri tanımlama
 • Sakınma manevrası
 • Aldatıcı/karıştırıcı çalışma modları ve döküş düzeni
 • Tehdit durumu senaryo olarak tanımlama
 • Ses hızı profili tanımlama
 • Su altı dip tabiatı ve profili tanımlama
 • Torpido tehdidi yanımlama
 • Ağır/hafif torpido seçimi
 • Torpido güdüm davranışı ve sonar tanımlama
 • Akustik aldatıcı ve karıştırıcı tanımlama
 • Denizaltı/su üstü platformu ve sonar tanımlama

ANALİZ YETENEKLERİ

 • Torpido/platform/aldatıcı/karıştırıcı hareket analizi
 • Torpido safha değişim analizi
 • Torpido ve platform sonar verileri analizi
 • Akustik aldatıcı/karıştırıcı verileri analizi
 • Başarılı/başarısız taktik analizi
 • En başarılı taktik seçimi
 • Taktik karşılaştırma
 • Zaman ekseninde ileri-geri oynatma
 • Analiz raporu oluşturma
 • Microsoft Excel’e veri aktarımı
 • Senaryo ve taktik ile koşum tanımlama
  • Tekli koşum: İki boyutlu canlandırma ve ön analiz
  • Çoklu koşum: İstatistiksel analiz
 • Koşum verileri anlık değişimi sergileme
 • Farklı hızlarda yeniden oynatma

MODELLEME YETENEKLERİ

  • 4 ve 6 DOF (Degrees Of Freedom) hareket modelleme
  • Su altı akustik yayılımı modelleme (Ray Trace)
  • Torpido safhalarına uygun güdüm ve hareket modelleme
  • Aldatıcıların torpido tespit, değerlendirme ve aldatma davranışlarını modelleme
  • Karıştırıcıların gürültü yayma davranışlarını modelleme

Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

DATAS - Denizaltı Taktik Simülatörü

Denizaltı komutanları ve muharebe ekipleri için geliştirilmiş, taktik ve operasyonel usullere yönelik eğitim amacını taşıyan bilgisayar tabanlı bir eğitim simülatörüdür. “Uygulamalı eğitim” yaklaşımının önemini göz önünde bulunduran sistem tarama, angajman, hücum ve sakınma gibi farklı taktik davranışlar için farklı eğitim senaryoları oluşturulmasına imkân vermektedir.

Kıyıda konuşlandırılmış bir sistem olan DATAS, üç fiziksel bölümden oluşmaktadır:

  • Eğitim kontrol odası: Eğitmenlerin simülasyon sistemini kontrol ettikleri, eğitimde kullanılacak senaryoları hazırladıkları ve eğitim senaryolarını koşturdukları yerdir.
  • Santral odası: Eğitim alan personelin taktik ve operasyonel kararları alarak eğitimi icra ettikleri yerdir.
  • Debrifing odası: Eğitmenlerin eğitim performansını geniş ekran üzerinde simülasyon dâhilindeki debrifing ve analiz araçları yardımıyla değerlendirdikleri yerdir.

GENEL YETENEKLER

 • Denizaltı santral odası sistem ve konsolları benzetimi
 • Silindirik dizinli sonar
 • Düz dizinli sonar
 • Pasif mesafe bulucu sonar
 • İntersept pasif sonar
 • Aktif sonar
 • Radar ve ESM (Electronic Support Measures)
 • LINK/ROL-11
 • Torpido ve güdümlü mermi

DATAS

 • Atış Kontrol ve Hedef Hareket Analizi (TMA)
 • Denizaltı seyir simülasyonu
 • İz masası benzetimi
 • Su altı ortamı modelleme
 • Platform ve ortam gürültüleri modelleme
 • Akustik yayılım modelleme (Normal Mode ve Ray Trace)
 • Otonom davranışlı hedef modelleme
 • Denizaltı Savunma Harbi
 • DSH taktikleri uygulayabilme

Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

datas-img-1
GEMI-S~1

GEMİ D/G - Gemi Üstü Otomatik D/G Sistemi

Gemi D/G Sistemi, uygun bir şekilde gemiye yerleştirilmiş olan D/G kangallarını kullanarak geminin manyetik izine eşit büyüklükte fakat zıt yönde iz oluşturup geminin manyetik izini bastırmaktadır. Geminin konumuna ve rotasına bağlı olarak D/G kangallarına uygun değerlerde akımlar basılır ve geminin manyetik izinin istenen sınırların içinde kalması sağlanır. D/G Sistemi aktif olan geminin manyetik izi azalır ve sistem mayınlarda bulunan manyetik sensörlerin algılama mesafesini kısaltır. Böylece mayının patlama riski azaltılmış olur. Gemi D/G Sistemi Türk Deniz Kuvvetleri Ada Sınıfı korvetlerde hizmet vermektedir.

Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

SATEL - Su Altı Telefonu

Su Altı Telefonu tümü mikroişlemci kontrollü, su üstü/su altı gemileri arasındaki iletişimi su altı akustik dalgaları aracılığı ile sağlayan haberleşme sistemidir.

Bastırılmış taşıyıcı frekansı ile üst ve alt yan-bant kullanımı (SSB işlemi) yüksek iletim bant genişliğinde yüksek sinyal-gürültü oranı elde edilmesine imkân tanımaktadır. Taşıyıcı frekans sabit (kuvars stabilize) olup NATO frekansı olarak veya üst yan-bant için 2-40 kHz arası, alt yan-bant için de 5-43 kHz arasında ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır.

Bir konvoy dâhilinde çalışırken değişik frekanslar kullanılarak uygun karşı istasyonla iletişim kurmak mümkündür.

Optimum sinyal-gürültü oranı için telgraf modunda iletim bant genişliği azaltılır. Transdüser grubu ana üniteye bir ara bağlantı kutusu yardımıyla irtibatlandırılmıştır.

Kontrol ve gösterim ünitesi entegre navigasyon rakında yer almaktadır

 • Hidrostatik basınç: hidrostatik basınca maruz ekipman 5 MPa (50 bar) basınca dayanıklıdır. Bu cihazlar için test
  basıncı 6.25 MPa (62.5 bar) seviyesine kadar olabilir.
 • Su altı telefon ve telgraf sistemi
 • Transdüserler ile su içerisinde genlik modülasyonlu ses dalgalarını iletip alma
 • Uygun karşı istasyonlar ile iletişim
 • Seçilebilir çalışma frekansları
 • Bağımsız denetim ve izleme
 • Çalışma esnasında hava soğutmalı sistem
 • Stand-by durumunda yoğuşma önleme
 • Ses sinyallerinin kaydı için iletişim sistemi ile arayüz
 • Standart frekans: NATO frekansı; kuvars stabilize
 • Ayarlanabilir taşıyıcı frekansı (1 Hz adımlarda ayarlanabilir)
 • Frekans entegre LCD ekranında sayısal değer olarak ve bir işaretçi ile gösterilir
 • Üst yan bant (USB): 2-40 kHz arası
 • Alt yan bant (LSB): 5-43 kHz arası
 • Güç çıkışı: 35 Ω’da 100W
Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
blank
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim