Ana Sayfa   /   Yetkinliklerimiz  /   Deniz Savunma ve Su Altı Akustik

BİLGEM

Deniz Savunma ve Su Altı Akustik

daka-1

DAKA / BTBM – Denizaltılar için Akustik Aldatıcı Geliştirme / Bilgisayar Tabanlı Benzetim Modeli

Torpido tehdidi altındaki denizaltı ve su üstü platformların, önceden tanımlanan bir düzen içinde akustik aldatıcı (decoy) ile akustik karıştırıcı (jammer) dökmelerini ve sakınma manevraları yapmalarını sağlayan taktiklerin geliştirildiği modelleme ve simülasyon aracıdır.

 • Torpido taktikleri tanımlama
 • Sakınma manevrası
 • Aldatıcı/karıştırıcı çalışma modları ve döküş düzeni
 • Tehdit durumu senaryo olarak tanımlama
 • Ses hızı profili tanımlama
 • Su altı dip tabiatı ve profili tanımlama
 • Torpido tehdidi yanımlama
 • Ağır/hafif torpido seçimi
 • Torpido güdüm davranışı ve sonar tanımlama
 • Akustik aldatıcı ve karıştırıcı tanımlama
 • Denizaltı/su üstü platformu ve sonar tanımlama

ANALİZ YETENEKLERİ

 • Torpido/platform/aldatıcı/karıştırıcı hareket analizi
 • Torpido safha değişim analizi
 • Torpido ve platform sonar verileri analizi
 • Akustik aldatıcı/karıştırıcı verileri analizi
 • Başarılı/başarısız taktik analizi
 • En başarılı taktik seçimi
 • Taktik karşılaştırma
 • Zaman ekseninde ileri-geri oynatma
 • Analiz raporu oluşturma
 • Microsoft Excel’e veri aktarımı
 • Senaryo ve taktik ile koşum tanımlama
  • Tekli koşum: İki boyutlu canlandırma ve ön analiz
  • Çoklu koşum: İstatistiksel analiz
 • Koşum verileri anlık değişimi sergileme
 • Farklı hızlarda yeniden oynatma

MODELLEME YETENEKLERİ

  • 4 ve 6 DOF (Degrees Of Freedom) hareket modelleme
  • Su altı akustik yayılımı modelleme (Ray Trace)
  • Torpido safhalarına uygun güdüm ve hareket modelleme
  • Aldatıcıların torpido tespit, değerlendirme ve aldatma davranışlarını modelleme
  • Karıştırıcıların gürültü yayma davranışlarını modelleme

Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

DATAS - Denizaltı Taktik Simülatörü

Denizaltı komutanları ve muharebe ekipleri için geliştirilmiş, taktik ve operasyonel usullere yönelik eğitim amacını taşıyan bilgisayar tabanlı bir eğitim simülatörüdür. “Uygulamalı eğitim” yaklaşımının önemini göz önünde bulunduran sistem tarama, angajman, hücum ve sakınma gibi farklı taktik davranışlar için farklı eğitim senaryoları oluşturulmasına imkân vermektedir.

Kıyıda konuşlandırılmış bir sistem olan DATAS, üç fiziksel bölümden oluşmaktadır:

  • Eğitim kontrol odası: Eğitmenlerin simülasyon sistemini kontrol ettikleri, eğitimde kullanılacak senaryoları hazırladıkları ve eğitim senaryolarını koşturdukları yerdir.
  • Santral odası: Eğitim alan personelin taktik ve operasyonel kararları alarak eğitimi icra ettikleri yerdir.
  • Debrifing odası: Eğitmenlerin eğitim performansını geniş ekran üzerinde simülasyon dâhilindeki debrifing ve analiz araçları yardımıyla değerlendirdikleri yerdir.

GENEL YETENEKLER

 • Denizaltı santral odası sistem ve konsolları benzetimi
 • Silindirik dizinli sonar
 • Düz dizinli sonar
 • Pasif mesafe bulucu sonar
 • İntersept pasif sonar
 • Aktif sonar
 • Radar ve ESM (Electronic Support Measures)
 • LINK/ROL-11
 • Torpido ve güdümlü mermi

DATAS

 • Atış Kontrol ve Hedef Hareket Analizi (TMA)
 • Denizaltı seyir simülasyonu
 • İz masası benzetimi
 • Su altı ortamı modelleme
 • Platform ve ortam gürültüleri modelleme
 • Akustik yayılım modelleme (Normal Mode ve Ray Trace)
 • Otonom davranışlı hedef modelleme
 • Denizaltı Savunma Harbi
 • DSH taktikleri uygulayabilme

Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

datas-img-1
GEMI-S~1

GEMİ D/G - Gemi Üstü Otomatik D/G Sistemi

Gemi D/G Sistemi, uygun bir şekilde gemiye yerleştirilmiş olan D/G kangallarını kullanarak geminin manyetik izine eşit büyüklükte fakat zıt yönde iz oluşturup geminin manyetik izini bastırmaktadır. Geminin konumuna ve rotasına bağlı olarak D/G kangallarına uygun değerlerde akımlar basılır ve geminin manyetik izinin istenen sınırların içinde kalması sağlanır. D/G Sistemi aktif olan geminin manyetik izi azalır ve sistem mayınlarda bulunan manyetik sensörlerin algılama mesafesini kısaltır. Böylece mayının patlama riski azaltılmış olur. Gemi D/G Sistemi Türk Deniz Kuvvetleri Ada Sınıfı korvetlerde hizmet vermektedir.

Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

SATEL - Su Altı Telefonu

Su Altı Telefonu tümü mikroişlemci kontrollü, su üstü/su altı gemileri arasındaki iletişimi su altı akustik dalgaları aracılığı ile sağlayan haberleşme sistemidir.

Bastırılmış taşıyıcı frekansı ile üst ve alt yan-bant kullanımı (SSB işlemi) yüksek iletim bant genişliğinde yüksek sinyal-gürültü oranı elde edilmesine imkân tanımaktadır. Taşıyıcı frekans sabit (kuvars stabilize) olup NATO frekansı olarak veya üst yan-bant için 2-40 kHz arası, alt yan-bant için de 5-43 kHz arasında ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır.

Bir konvoy dâhilinde çalışırken değişik frekanslar kullanılarak uygun karşı istasyonla iletişim kurmak mümkündür.

Optimum sinyal-gürültü oranı için telgraf modunda iletim bant genişliği azaltılır. Transdüser grubu ana üniteye bir ara bağlantı kutusu yardımıyla irtibatlandırılmıştır.

Kontrol ve gösterim ünitesi entegre navigasyon rakında yer almaktadır

 • Hidrostatik basınç: hidrostatik basınca maruz ekipman 5 MPa (50 bar) basınca dayanıklıdır. Bu cihazlar için test
  basıncı 6.25 MPa (62.5 bar) seviyesine kadar olabilir.
 • Su altı telefon ve telgraf sistemi
 • Transdüserler ile su içerisinde genlik modülasyonlu ses dalgalarını iletip alma
 • Uygun karşı istasyonlar ile iletişim
 • Seçilebilir çalışma frekansları
 • Bağımsız denetim ve izleme
 • Çalışma esnasında hava soğutmalı sistem
 • Stand-by durumunda yoğuşma önleme
 • Ses sinyallerinin kaydı için iletişim sistemi ile arayüz
 • Standart frekans: NATO frekansı; kuvars stabilize
 • Ayarlanabilir taşıyıcı frekansı (1 Hz adımlarda ayarlanabilir)
 • Frekans entegre LCD ekranında sayısal değer olarak ve bir işaretçi ile gösterilir
 • Üst yan bant (USB): 2-40 kHz arası
 • Alt yan bant (LSB): 5-43 kHz arası
 • Güç çıkışı: 35 Ω’da 100W
Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
blank
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.