YZE Ana Sayfa   /   Ekosistem   /   Yetkinlik Merkezleri

YZE

Yetkinlik Merkezleri

Yetkinlik MerkezleriGenel Görünüm

Yetkinlik Merkezleri, farklı araştırma departmanlarının bir tematik alan etrafında toplandığı ve çalışma konularında bir eşgüdüm sağlandığı yapılardır.

 • Yetkinlik Merkezleri, farklı araştırma departmanlarında görev yapan araştırmacıların bir araya getirilmesiyle araştırma ekiplerinin oluşturulmasını sağlamaktadır.
 • Araştırma departmanlarının, çalıştığı konularda eşgüdüm sağlaması için ihtiyaç duyulan koordinasyonu gerçekleştirir.
 • Paydaşların odaklandığı konuların belirlenmesi için beraber çalışılması ve rekabet öncesi iş birliği amacıyla bu Merkezlerin kullanılması hedeflenmektedir.
 • Dış paydaşların, araştırma departmanları ile doğrudan iletişim kurmaları yerine, alan odaklı Yetkinlik Merkezleriyle iletişim ve iş birliğine girmesi, kurulacak iş birlikleri açısından avantaj oluşturması hedeflenmektedir.
yetkinlik-merkezleri-grafik-img

Yetkinlik Merkezleriİş Analiz Birimi

TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsünün alanında uzman iş ve veri analistlerinden oluşan İş Analiz Birimi, çağrı kapsamında desteklenecek projelerde ihtiyaç duyulan iş analiz faaliyetlerini tanımlamak ve gerçekleştirmek için projelerde aktif olarak yer alacaktır.

İş Analiz Birimi, projelerin gereksinim analizi ve tasarım süreçlerine girdi olacak çıktıları üretecek ve benzer işlerden elde edilen tahminleme metrikleri, kazanımlar ve öğrenilmiş dersleri projeler arasında yaygınlaştıracaktır.

Yetkinlik MerkezleriTransfer Laboratuvarı

TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü, çağrı kapsamında desteklenecek projelere, blueprint (taslak), test, kavram ispatı, prototip, demo gibi geliştirme aşamaları ve geliştirilen teknolojilerin üretim ortamına aktarımından önce bu çalışmaların gösterim ve testlerinin yapılabileceği transfer laboratuvarı imkânı sunacaktır.

Transfer Laboratuvarları;

Paydaşların geliştirdiği farklı yeteneklerdeki ürün ve çözümlerin entegrasyonu için bir platform görevi görecektir,

TÜBİTAK BİLGEM Enstitüleri tarafından geliştirilen ve açık kaynak teknolojilere dayanan özgün bir altyapıya sahiptir,

Projeler kapsamında geliştirilen çözümlerin genelleştirilip farklı projelerde ya da farklı problemlerin çözümlerinde kullanılması için bir köprü görevi görecektir. 

Bu kapsamda;

 • Genelleştirilmiş Çözümler Kataloğu, 
 • Tamamen Anonimleştirilmiş Kullanım Senaryoları Veri Tabanı,
 • Öğrenilmiş Dersler ve İletişim Platformu,
 • Tekrar Kullanılabilir Yazılım Kütüphaneleri,
 • Yöntem ve Araç Öneri Sistemi gibi yardımcı araçların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Menü

© 2023 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim