Yapay Zekâ Enstitüsü

YZE, yapay zekânın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zekâ tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sürdürme çalışmalarına öncülük etme idealini gerçekleştirmek üzere görev ve sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz ?

Yapay zekâ alanında çekirdek teknolojiler geliştiren Yapay Zekâ Enstitüsü, Yapay Zekâ Ekosistemi’ni harekete geçirerek gerek akademik araştırmalar ile endüstrinin ihtiyaçları arasında bir köprü görevi üstlenmek gerekse Ulusal Yapay Zekâ Strateji Belgesi’nde vurgulandığı üzere hem ülkemiz ihtiyaçlarına hem de küresel eğilimlere cevap veren, öncü, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümlerin, teknolojilerin ve ürünlerin ortaya çıkarılmasında, yanı sıra bu alanda uzman iş gücünün oluşturulmasında katalizör ve tamamlayıcı bir rol oynamaktadır.

biz-kimiz-img-home

YZE

Yetkinlik Merkezleri

Yetkinlik Merkezleri, farklı araştırma departmanlarının bir tematik alan etrafında toplandığı ve çalışma konularında bir eşgüdüm sağlandığı yapılardır. Farklı araştırma departmanlarında görev yapan araştırmacıların bir araya getirilmesiyle araştırma ekiplerinin oluşturulması sağlanmaktadır. Yetkinlik merkezleri; araştırma departmanlarının, çalıştığı konularda eşgüdüm sağlaması için ihtiyaç duyulan koordinasyonu gerçekleştirir. Bu merkezlerin, araştırmacıların odaklandığı konuların belirlenmesi için paydaşlar ile beraber çalışılması ve rekabet öncesi iş birliği amacıyla kullanılması hedeflenmektedir. Dış paydaşların, araştırma departmanları ile doğrudan iletişim kurmaları yerine, alan odaklı Yetkinlik Merkezleriyle iletişim ve iş birliğine girmesi, kurulacak iş birlikleri açısından avantaj oluşturması hedeflenmektedir.

YZE

Ekosistem Çağrısı

Araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesi

Üniversite/kamu araştırma merkezlerinde yapay zekâ alanındaki teknoloji bilgi birikiminin kullanılması

Sanayinin ihtiyaç duyduğu yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesi

Rekabet öncesi iş birliği yaklaşımının oluşturulması

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi

Ekosistem aktörleri ile iş birliği modelinin oluşturulması

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Yetkinlik Merkezleri

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim