İLTAREN Ana Sayfa   /   Yayınlar   /   İLTAREN Yayınlar

İLTAREN

Yayınlar

İLTAREN her zaman öğrenen, öğreten, birikimlerini cesaretle paylaşan, değere değer katan ve hizmet anlayışını görev kabul eden bir vizyona sahip olmuştur. İLTAREN, bilginin bilgi ile işlendiği günümüz dünyasında, gerçekleştirdiği projeler sayesinde sahip olduğu derin birikimin yanında genç ve yetenekli araştırmacı kadrosu ile alanında önde gelen kuruluşlar içinde yer almaktadır. İLTAREN bünyesinde yer alan uzman araştırmacılar, yürüttüğü projeler ışığında ortaya koydukları stratejik bilgileri bilim dünyasının istifadesine sunmaktadır.

Akademik Yayınlar

Bir İmalat Fabrikasının 2018-2021 Dönemi İşyeri Sağlık Birimi Başvurularının Covid-19 Pandemi Öncesi ve Sonrası Farklılıkları

Yazar: Saffet Tatma

Diğer Yazarlar: Seher Baki, Başak Güven

Yayınlandığı Adres: 22. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11– 14 Mayıs 2023

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Development of an Obstacle Avoiding Autonomous Vehicle by Using Stereo Depth Estimation and Artificial Intelligence Based Semantic Segmentation

Yazar: Ulusoy, U.

Diğer Yazarlar: Eren, O., Demirhan, A.

Yayınlandığı Adres: Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 126, no. Part A, pp. 1-14

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bağlantı: Development of an Obstacle Avoiding Autonomous Vehicle by Using Stereo Depth Estimation and Artificial Intelligence Based Semantic Segmentation

CA-CFAR ile FMSD Radarlarda Hedef Tespiti

Yazar: Oytun Güneş

Diğer Yazarlar: Şafak Bilgi Akdemir

Yayınlandığı Adres: Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı 2023 (SIU)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Vortex Breakdown in Discharge Cone of the Francis Turbine

Yazar: Deniz Sarper Semerci

Diğer Yazarlar: Tahir Yavuz

Yayınlandığı Adres: Journal of Energy Systems. 2023; 7 (2): 212-221

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bağlantı: Vortex Breakdown in Discharge Cone of the Francis Turbine

Single Channel Digital Controller Design for a High Spinning Rate Rolling Airframe Missile

Yazar: Emre Can Suiçmez

Diğer Yazarlar: Ali Türker Kutay

Yayınlandığı Adres:  The Aeronautical Journal, Cambridge University Press

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bağlantı: Single Channel Digital Controller Design for a High Spinning Rate Rolling Airframe Missile 

Full Envelope Nonlinear Controller Design for a Novel Electric VTOL (eVTOL) Air-taxi via INDI Approach Combined with CA

Yazar: Emre Can Suiçmez

Yayınlandığı Adres:  Middle East Technical University

Yayın Türü: Doktora Tezi

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bağlantı: https://open.metu.edu.tr/handle/11511/90898

Automated Dental Panoramic Image Segmentation Using Transfer Learning Based CNNs

Yazar: T. Caylak

Diğer Yazarlar: I. S. Yetik, A. Culhaoglu, K. Orhan and M. A. Kilicarslan

Yayınlandığı Adres: 29th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), Sofia, Bulgaria, 2022

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bağlantı: Automated Dental Panoramic Image Segmentation Using Transfer Learning Based CNNs

Ground Target Classification Using MmWave Radar with Bidirectional Long Short-Term Memory Networks

Yazar: Oytun Güneş

Diğer Yazarlar: Mert Ege, Ömer Morgül

Yayınlandığı Adres: Journal of Applied Remote Sensing, Vol. 16, Issue 4, 044527 (December 2022)

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bağlantı:  Ground Target Classification Using MmWave Radar with Bidirectional Long Short-Term Memory Networks

Savunma Sanayinde Yazılım Test Uygulamalarına Yönelik Bir Ön Araştırma

Yazar: Handan Uslu

Diğer Yazarlar: Çağrı Şahin, Murat Yılmaz

Yayınlandığı Adres: 16. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Atatürk Üniversitesi Yayınları

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bağlantı: Savunma Sanayinde Yazılım Test Uygulamalarına Yönelik Bir Ön Araştırma

Determination of Wavelengths That Make Infrared Guided Missile Easier to Differentiate From The Background

Yazar: Koray Yılmaz

Diğer Yazarlar: Gülay Özşahin, Mehmet Cihan Şahingil

Yayınlandığı Adres: 30th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Aug 29, 2022

Yayın Türü: Konferans

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bağlantı: Determination of Wavelengths That Make Infrared Guided Missile Easier to Differentiate From The Background

Generative Adversarial Network for Generating Synthetic Infrared Image from Visible Image

Yazar: Koray Yılmaz

Diğer Yazarlar: Utku Ulusoy, Gülay Özşahin

Yayınlandığı Adres: Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology, Jun 30, 2022

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bağlantı: Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology, Jun 30, 2022

Controlling Flow in Draft Tube of Francis Turbine by Vortex Preventing Element

Yazar: Deniz Sarper Semerci

Diğer Yazarlar: Tahir Yavuz

Yayınlandığı Adres: Journal of Electrical Power & Energy Systems2022; 6 (1), 34-43

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bağlantı: Controlling Flow in Draft Tube of Francis Turbine by Vortex Preventing Element

İç Ortamlar için Yapay Zekâ Tabanlı Derinlik Algılayan Otonom Araç Geliştirilmesi

Yazar: Ulusoy, U.

Yayınlandığı Adres: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yayın Türü: Tez

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Generative Adversarial Network for Generating Synthetic Infrared Image from Visible Image

Yazar: Ulusoy, U.

Diğer Yazarlar: Yılmaz, K., Özşahin, G.

Yayınlandığı Adres: Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology, 10 (2), 286-299

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bağlantı: Generative Adversarial Network for Generating Synthetic Infrared Image from Visible Image

Distance-in-Time versus Distance-in-Space

Yazar: Kandemir, Mahmut Taylan

Diğer Yazarlar: Xulong Tang, Hui Zhao, Jihyun  Ryoo, Mustafa Karaköy

Yayınlandığı Adres: 42nd ACM SIGPLAN International Conference on Programming Language Design and Implementation, PLDI 2021, 20-25 June 2021, pp.665-680

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

The Detrimental Effects of Water on Electronic Devices

Yazar: Baylakoğlu, İlknur

Diğer Yazarlar: Aleksandra Fortier, San Kyeong, Rajan Ambat, Helene Conseil-Gudla, Michael H. Azarian, Michael G. Pecht

Yayınlandığı Adres: e-Prime – Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy, Volume 1, Article Number 100016, 2021

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Korelatif İnterferometre Yöntemi ile Pasif Yön Bulma

Yazar: Şengül, Hakan

Diğer Yazarlar: Abdullah Emin Gürel, Adnan Orduyılmaz

Yayınlandığı Adres: IEEE 29. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2021, 9-11 Haziran 2021, İstanbul, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Modelling Terahertz Spoof Surface Plasmon Polariton Waveguides Using a Circuit Model

Yazar: Çınar, Yılmaz

Diğer Yazarlar: Salih Serdar Yıldırım, Gülay Özşahin, Muhammed Abdullah Unutmaz, Mehmet Ünlü

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, Volume 11, Number 5, September 2021, pp.557-565

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Investigation of the Influence of Optical Turbulence on DIRCM Laser’s Jamming Effectiveness: A Wave-Optics Approach

Yazar: Yasa, Utku Görkem

Diğer Yazarlar: Özgür Bozat, Ziya Gürkan Figen, Ali Rıza Bozbulut

Yayınlandığı Adres: Infrared Physics and Technology, Volume 115, Article Number 103728, June 2021

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Optimization of Terahertz Spoof Surface Plasmon Polariton Waveguides for Maximum degrees/dB Performance

Yazar: Unutmaz, Muhammed Abdullah

Diğer Yazarlar: Gülay Özşahin, Mehmet Ünlü

Yayınlandığı Adres: Journal of Lightwave Technology, Volume 39, Number 17, 1 September 2021, pp.5508-5515

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A CAD Model for the Spoof Surface Plasmon Polariton Waveguides for Terahertz Integrated Circuits

Yazar: Çınar, Yılmaz

Diğer Yazarlar: Salih Serdar Yıldırım, Gülay Özşahin, Muhammed Abdullah Unutmaz, Mehmet Ünlü

Yayınlandığı Adres: OSA Advanced Photonics Congress 2021, Novel Optical Materials and Applications 2021, 26-29 July 2021, Washington, DC USA

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Compiler Support for Near Data Computing

Yazar: Kandemir, Mahmut Taylan

Diğer Yazarlar: Jihyun  Ryoo, Xulong Tang, Mustafa Karaköy

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 26th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming, PPoPP 2021, February 2021, pp.90-104

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Mix and Match: Reorganizing Tasks for Enhancing Data Locality

Yazar: Tang, Xulong

Diğer Yazarlar: Mahmut Taylan Kandemir, Mustafa Karaköy

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems, Volume 5, Number 2, Article Number 20, June 2021, pp.1-24

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Machine Learning-based Radar Waveform Classification for Cognitive EW

Yazar: Orduyılmaz, Adnan

Diğer Yazarlar: Ersin Yar, Mehmet Burak Kocamış, Mahmut Serin, Murat Efe

Yayınlandığı Adres: Signal Image and Video Processing, Volume 15, Number 8, November 2021, pp.1653-1662

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Spectrum Sensing and Signal Identification with Deep Learning Based on Spectral Correlation Function

Yazar: Tekbıyık, Kürşat

Diğer Yazarlar: Özkan Akbunar, Ali Rıza Ekti, Ali Görçin, Güneş Karabulut Kurt, Khalid A. Qaraqe

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Vehicular Technology, Volume 70, Number 10, October 2021, pp.10514-10527

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN, BTE

Stereo Kamera ve Yapay Zekâ Tabanlı Derı̇nlı̇k Algılama Sı̇stemı̇ ile İnsan Mesafe Tespı̇tı̇

Yazar: Ulusoy, U.

Diğer Yazarlar: Demirhan, A.

Yayınlandığı Adres: 12’nci Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 17-18 Aralık, Ankara, 40-47

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Faz Karşılaştırmalı Yön Bulma Yöntemlerinde Faz Merkezleri Arası Mesafe Bilgisi Hatası Analizi

Yazar: Emin Gürel, Abdullah

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Gökhan Soysal

Yayınlandığı Adres: IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2020, 05-07 Ekim 2020, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Tekil Hava Platformu ile Yer Konumlandırma

Yazar: Aydın, Furkan

Diğer Yazarlar: Abdullah Emin Gürel, Hakan Şengül, Adnan Orduyılmaz, Tolga Girici

Yayınlandığı Adres: IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2020, 05-07 Ekim 2020, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Two-Step Process for a Cognitive Radar Waveform Design with Multipath Exploitation

Yazar: Yılmaz, Seden Hazal Gülen

Diğer Yazarlar: Chiara Zarro, Harun Taha Hayvacı, Silvia Liberata Ullo

Yayınlandığı Adres: IEEE 7th International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace 2020, 22-24 June 2020, Pisa, Italy, pp.166-170

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

1D Convolutional Neural Networks Versus Automatic Classifiers for Known LPI Radar Signals Under White Gaussian Noise

Yazar: Yıldırım, Alper

Diğer Yazarlar: Serkan Kıranyaz

Yayınlandığı Adres: IEEE Access, Volume 8, 28 September 2020, pp.180534-180543

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Real-Time Signal Generator for Noise Radar

Yazar: İspir, Mehmet

Diğer Yazarlar: Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, Volume 35, Number 9, September 2020, pp.42-49

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Collective Affinity Aware Computation Mapping

Yazar: Kandemir, Mahmut T.

Diğer Yazarlar: Jihyun  Ryoo, Hui  Zhao, Myoungsoo  Jung, Mustafa Karaköy

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the ACM International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques, PACT 2020, 3-7 October 2020, Virtual Event, USA, pp.343-344

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Termal Görüntüleme

Yazar: Oduncu, Emrah

Diğer Yazarlar: Umut Kayıkcı, Kıvanç Uluca, Mustafa Sivaslıgil

Yayınlandığı Adres: TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Volume 53, Number 630, Mayıs 2020, pp.44-51

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Photonic Crystals Based on Aperiodic Dielectric Multilayers for Optical Filtering

Yazar: Yasa, Utku Görkem

Diğer Yazarlar: Ziya Gürkan Figen, Hamza Kurt

Yayınlandığı Adres: Journal of Optics, Volume 21, Number 4, April 2019, Article Number 045101

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Optimization of the Jamming Signal Parameters for Conical-Scan Systems

Yazar: Şahingil, Mehmet Cihan

Yayınlandığı Adres: SPIE Defense + Commercial Sensing, Baltimore, Maryland, USA, 14-18 April 2019, Book Series: Proceedings of SPIE Volume 10995, Article Number 109950P, Pattern Recognition and Tracking XXX

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Ultra Wideband Spectrum Sensing for Cognitive Electronic Warfare Applications

Yazar: Orduyılmaz, Adnan

Diğer Yazarlar: Mehmet İspir, Mahmut Serin, Murat Efe

Yayınlandığı Adres: IEEE Radar Conference, RadarConf 2019, 22-26 April, Boston, MA, USA

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Radar Kesit Alanının Fourier Dönüşümünden Çıkarılan Öznitelikler Kullanılarak FMSD Radar ile Hedef Sınıflandırılması

Yazar: Arık, Doğan Tunca

Diğer Yazarlar: Asaf Behzat Şahin

Yayınlandığı Adres: IEEE 27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2019, 24-26 Nisan 2019, Sivas, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Mid-Infrared Laser Source for Testing Jamming Code Effectiveness in the Field

Yazar: Figen, Ziya Gürkan

Yayınlandığı Adres: Optical Engineering, Volume 58, Number 8, Article Number 086101, August 2019

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Improving Pedestrian Safety Using Combined HOG and Haar Partial Detection in Mobile Systems

Yazar: Mıhçıoğlu, Muhammed Enis

Diğer Yazarlar: Ali Ziya Alkar

Yayınlandığı Adres: Traffic Injury Prevention, Volume 20, Number 6, 18 August 2019, pp.619-623

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Complete Framework of Radar Pulse Detection and Modulation Classification for Cognitive EW

Yazar: Yar, Ersin

Diğer Yazarlar: Mehmet Burak Kocamış, Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin, Murat Efe

Yayınlandığı Adres: 27th European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2019, 2-6 September 2019, A Coruna, Spain

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Wave-Optics Modeling of a Heat-Seeking Missile Attacked Using a DIRCM Laser in Turbulent Atmosphere

Yazar: Bozat, Özgür

Diğer Yazarlar: Utku Görkem Yasa, Ziya Gürkan Figen, Ali Rıza Bozbulut

Yayınlandığı Adres: SPIE Security + Defence, 9-12 September 2019, Strasbourg, France, Book Series: Proceedings of SPIE Volume 11161, Article Number 111610B, Technologies for Optical Countermeasures XVI, 7 October 2019

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A New Design Method for a Refractive Beam Shaping Optical System Operating in Mid-Infrared Band

Yazar: Başaran, Ahmet

Diğer Yazarlar: Ziya Gürkan Figen

Yayınlandığı Adres: SPIE Security + Defence, 9-12 September 2019, Strasbourg, France, Book Series: Proceedings of SPIE Volume 11161, Article Number 111610M, Technologies for Optical Countermeasures XVI, 7 October 2019

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

UWB LPDA Design and Simulations for Jamming

Yazar: Aşılı, Mustafa

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin

Yayınlandığı Adres: IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications, APWC 2019, 9-13 September 2019, Granada, Spain

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Reliability Analysis of Weighted-k-out-of-n System Consisting of Three-state Components

Yazar: Eryılmaz, Serkan

Diğer Yazarlar: Ali Rıza Bozbulut

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, Volume 233, Number 6, December 2019, pp.972-977

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Universal Lower Bound for Finite-Sample Reconstruction Error and Its Relation to Prolate Spheroidal Functions

Yazar: Gülcü, Talha Cihad

Diğer Yazarlar: Haldun M. Özaktaş

Yayınlandığı Adres: IEEE Signal Processing Letters, Volume 25, Number 1, January 2018, pp.50-54

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Construction of Polar Codes for Arbitrary Discrete Memoryless Channels

Yazar: Gülcü, Talha Cihad

Diğer Yazarlar: Min Ye, Alexander Barg

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Information Theory, Volume 64, Number 1, January 2018, pp.309-321

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Automatic Antenna Scan Type Classification for Next-Generation Electronic Warfare Receivers

Yazar: Ayazgök, Süleyman

Diğer Yazarlar: Cihangir Erdem, Mustafa Talha Öztürk, Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin

Yayınlandığı Adres: IET Radar, Sonar & Navigation, Volume 12, Number 4, April 2018, pp.466-474

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kesikli Karıştırma Durumunda MVDR ve Capon Yöntemlerinin Geliş Açısı Kestirim Performansının İncelenmesi

Yazar: Akdemir, Şafak Bilgi

Diğer Yazarlar: Çağatay Candan

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kızılötesi Füzelere Karşı Pasif Elektronik Taarruz Tekniklerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu

Yazar: Yurttaş, Rağıp

Diğer Yazarlar: Kaan Ergöz

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kızılötesi İmgelerde Otomatik Hava Hedefi Tanıma

Yazar: Toker, Kemal Gürkan

Diğer Yazarlar: Oğuzhan Oğuz, Oğuzcan Dobrucalı

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Otomobil Egzoz Gazlarının Hiperspektral Görüntülenmesi

Yazar: Oduncu, Emrah

Diğer Yazarlar: Kıvanç Uluca, Umut Kayıkcı, Berat Aytaç, Mustafa Sivaslıgil

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Hareketli Nesneler için Yüksek Dinamik Aralıklı Kızılötesi Görüntüleme

Yazar: Kayıkcı, Umut

Diğer Yazarlar: Emrah Oduncu, Berat Aytaç, Mustafa Sivaslıgil

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Gerçek Zamanlı Dört Kanal Faz Karşılaştırma Yön Bulma Yöntemi

Yazar: Orduyılmaz, Adnan

Diğer Yazarlar: Gökhan Kara, Abdullah Emin Gürel, Mahmut Serin,  Alper Yıldırım, Gökhan Soysal

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Hibrit Genlik/Faz Karşılaştırmalı Yön Bulma Sistemlerinde Gerçek Zamanlı Belirsizlik Çözümü

Yazar: Gürel, Abdullah Emin

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin, Alper Yıldırım, Gökhan Soysal

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Elektronik Destek Sistemleri için Faz Değişim Oranı Tekniği Kullanılarak Pasif Yer Konumlandırma

Yazar: Güngör, Gonca Gül

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Sayısal Kanallaştırıcılı Almaç Yapısında Kulakçık İşaretlerinin Elenmesi

Yazar: Ortatatlı, İsmail Emre

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Ömer Özdil, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Hedef İzleme İçin Önemli Nokta Komşuluğunda Hesaplanan Yerel İkili Örüntü Betimleyicileri

Yazar: Oğuz, Oğuzhan

Diğer Yazarlar: Kemal Gürhan Toker, Oğuzcan Dobrucalı, Serdar Çakır

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

ED Sistemlerinde Girişim Ortamında Music Algoritması ile Yön Tayini

Yazar: Dabak, Ömer Can

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Gönderme Güç Seviyesi Eniyilemesi ile Orman Ortamındaki Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Yaşam Süresi En Büyüklemesi

Yazar: Aydınlı, Yasin

Diğer Yazarlar: Bülent Tavlı

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Tek Kanallı Anahtarlamalı Yön Bulma Alıcılarının Sıfır Olmayan Bant Genişliğine Sahip Sinyaller için Hata Analizi

Yazar: Yıldız, Hüseyin

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Birinci Şahıs Videolarda Aktivite Tanıma için Sıralamalı Takviyeli Çoklu Çekirdek Öğrenmesi

Yazar: Özkan, Fatih

Diğer Yazarlar: Elif Surer, Alptekin Temizel

Yayınlandığı Adres: IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2018, 2-5 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

An Automatic Dictionary Construction Framework for Sparsity-Based Hyperspectral Target Detectors

Yazar: Toksöz, Mehmet Altan

Diğer Yazarlar: Kemal Gürkan Toker, Gonca Gül Güngör

Yayınlandığı Adres: IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Volume 15, Number 8, August 2018, pp.1264-1268

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Mid-Infrared Laser Source for Field Tests

Yazar: Figen, Ziya Gürkan

Yayınlandığı Adres: Conference on Technologies for Optical Countermeasures XV, Berlin, Germany, 10-12 September 2018, Proceedings of SPIE, Volume 10797, Article Number UNSP 107970P

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Asymmetric Light Transmission Effect Based on an Evolutionary Optimized Semi-Dirac Cone Dispersion Photonic Structure

Yazar: Bor, Emre

Diğer Yazarlar: Mirbek Turduev, Utku Görkem Yasa, Hamza Kurt, Kestutis Staliunas

Yayınlandığı Adres: Physical Review B, Volume 98, Number 24, 10 December 2018, Article Number 245112

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Fault Tolerant Software Defined Networking Architecture for Integrated Modular Avionics

Yazar: Cevher, Selçuk

Diğer Yazarlar: Ali Mumcu, Abdulsamet Çağlan, Eda Kurt, Mehmet Kerim Peker, İbrahim Hökelek, Sedat Altun

Yayınlandığı Adres: IEEE/AIAA 37th Digital Avionics Systems Conference, DASC 2018, 23-27 September 2018, London, United Kingdom

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN, UEKAE

On the Design of Staggered Moving Target Indicator Filters

Yazar: İspir, Mehmet

Diğer Yazarlar: Çağatay Candan

Yayınlandığı Adres: IET Radar Sonar and Navigation, Volume 10, Number 1, January 2016, pp.205-215

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Joint Parameter and State Estimation of the Hemodynamic Model by Iterative Extended Kalman Smoother

Yazar: Aslan, Serdar

Diğer Yazarlar: Ali Taylan Cemgil, Murat Şamil Aslan, Behçet Uğur Töreyin, Ata Akın

Yayınlandığı Adres: Biomedical Signal Processing and Control, Volume 24, February 2016, pp.47-62

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Image Reconstruction for Single Detector Rosette Scanning Systems Based on Compressive Sensing Theory

Yazar: Uzeler, Hande

Diğer Yazarlar: Serdar Çakır, Tayfun Aytaç

Yayınlandığı Adres: Optical Engineering, Volume 55, Number 2, February 2016, 023108

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Idler-Efficiency-Enhanced Long-Wave Infrared Beam Generation Using Aperiodic Orientation-Patterned GaAs Gratings

Yazar: Figen, Ziya Gürkan

Diğer Yazarlar: Orhan Aytür, Orhan Arıkan

Yayınlandığı Adres: Applied Optics, Volume 55, Number 9, 20 March 2016, pp.2404-2412

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Aperiodic Grating Design Methods Employed for Idler-Efficiency Enhanced Beam Generation in Orientation-Patterned GaAs

Yazar: Figen, Ziya Gürkan

Yayınlandığı Adres: Conference on Nonlinear Optics and its Applications IV, Brussels, Belgium, 4-6 April 2016, Proceedings of SPIE, Volume 9894, Article Number 989418

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Real-time Multiple Velocity False Target Generation in Digital Radio Frequency Memory

Yazar: İspir, Mehmet

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin, Alper Yıldırım, Ali Cafer Gürbüz

Yayınlandığı Adres: IEEE Radar Conference, RadarConf 2016, 2-6 May 2016, Philadelphia, PA, USA

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Elektronik Destek Sistemleri için Gerçek Zamanlı Frekans Parametresi Çıkarımı

Yazar: Ortatatlı, İsmail Emre

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin,Ömer Özdil, Alper Yıldırım, Ali Cafer Gürbüz

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.105-108

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Radar İkaz Alıcıları için Darbeleri Ayrıştırma

Yazar: Kocamış, Mehmet Burak

Diğer Yazarlar: Hakan Abacı, Şafak Bilgi Akdemir, Sertan Varma, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.1489-1492

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Düzgelenmiş Kesit Kullanarak Hiperspektral Görüntülerin Bölütlenmesi

Yazar: Torun, Orhan

Diğer Yazarlar: Seniha Esen Yüksel

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.1717-1720

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Hiperspektral Verilerdeki Gölge Alanların Gökyüzü Açıklığı ile İlintisinin İncelenmesi

Yazar: Oduncu, Emrah

Diğer Yazarlar: Seniha Esen Yüksel

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.1989-1992

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Elektronik Destek Sistemlerinde Gerçek Zamanlı Darbe İçi Modülasyon Çıkarımı

Yazar: Kara, Gökhan

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin, Alper Yıldırım, Murat Efe

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.2029-2032

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Hiperspektral Verilerin Derin Konvolüsyonel Sinir Ağlarıyla Sınıflandırılması

Yazar: Salman, Mesut

Diğer Yazarlar: Seniha Esen Yüksel

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.2129-2132

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Dynamic Simulation Metamodeling Using MARS: A Case of Radar Simulation

Yazar: Bozağaç, Doruk

Diğer Yazarlar: İnci Batmaz, Halit Oğuztüzün

Yayınlandığı Adres: Mathematics and Computers in Simulation, Volume 124, June 2016, pp.69-86

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Simulation of Real Time Multi Radar Data With a Non-Real Time Simulator

Yazar: Şimşek, Atakan

Diğer Yazarlar: Ahmet Murat Özdemiray, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: The Twelfth International Conference on Networking and Services, ICNS 2016, 26-30 June 2016, Lisbon, Portugal, pp.47-52

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Optimal Sensor Placement for Doppler-Only Target Tracking: 1D Target Motion Case

Yazar: Ayazgök, Süleyman

Diğer Yazarlar: Umut Orgüner

Yayınlandığı Adres: 19th International Conference on Information Fusion, FUSION 2016, 5-8 July 2016, Heidelberg, Germany, pp.2283-2288

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Lightweight and High Performance Remote Procedure Call Framework for Cross Platform Communication

Yazar: Bağcı, Hakan

Diğer Yazarlar: Ahmet Kara

Yayınlandığı Adres: 11th International Conference on Software Engineering and Applications, ICSOFT-EA 2016, 24-26 July 2016, Lisbon, Portugal, Volume 1, pp.117-124

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

PJ ve BYC Modellerine Göre Buharlaşma Oluk Yüksekliği Hesaplama Algoritmalarının Karşılaştırılması

Yazar: Karakülah, Samet

Diğer Yazarlar: Caner Arslan, Barış Babaoğlu, Mustafa Sungur

Yayınlandığı Adres: VIII. URSI – Türkiye 2016 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı, 1-3 Eylül 2016, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Deinterleaving for Radar Warning Receivers with Missed Pulse Consideration

Yazar: Kocamış, Mehmet Burak

Diğer Yazarlar: Hakan Abacı, Şafak Bilgi Akdemir, Sertan Varma, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: 13th European Radar Conference, EuRAD 2016, 5-7 October 2016, London, United Kingdom, pp.225-228

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Method for Estimating the Central Frequency of Phase-Coded Radar Signals

Yazar: Yıldırım, Alper

Yayınlandığı Adres: IET Signal Processing, Volume 10, Number 9, December 2016, pp.1073-1081

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

On the Design of Staggered Moving Target Indicator Filters

Yazar: İspir, Mehmet

Diğer Yazarlar: Çağatay Candan

Yayınlandığı Adres: IET Radar Sonar and Navigation, Volume 10, Number 1, January 2016, pp.205-215

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Joint Parameter and State Estimation of the Hemodynamic Model by Iterative Extended Kalman Smoother

Yazar: Aslan, Serdar

Diğer Yazarlar: Ali Taylan Cemgil, Murat Şamil Aslan, Behçet Uğur Töreyin, Ata Akın

Yayınlandığı Adres: Biomedical Signal Processing and Control, Volume 24, February 2016, pp.47-62

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Image Reconstruction for Single Detector Rosette Scanning Systems Based on Compressive Sensing Theory

Yazar: Uzeler, Hande

Diğer Yazarlar: Serdar Çakır, Tayfun Aytaç

Yayınlandığı Adres: Optical Engineering, Volume 55, Number 2, February 2016, 023108

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Idler-Efficiency-Enhanced Long-Wave Infrared Beam Generation Using Aperiodic Orientation-Patterned GaAs Gratings

Yazar: Figen, Ziya Gürkan

Diğer Yazarlar: Orhan Aytür, Orhan Arıkan

Yayınlandığı Adres: Applied Optics, Volume 55, Number 9, 20 March 2016, pp.2404-2412

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Aperiodic Grating Design Methods Employed for Idler-Efficiency Enhanced Beam Generation in Orientation-Patterned GaAs

Yazar: Figen, Ziya Gürkan

Yayınlandığı Adres: Conference on Nonlinear Optics and its Applications IV, Brussels, Belgium, 4-6 April 2016, Proceedings of SPIE, Volume 9894, Article Number 989418

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Real-time Multiple Velocity False Target Generation in Digital Radio Frequency Memory

Yazar: İspir, Mehmet

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin, Alper Yıldırım, Ali Cafer Gürbüz

Yayınlandığı Adres: IEEE Radar Conference, RadarConf 2016, 2-6 May 2016, Philadelphia, PA, USA

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Elektronik Destek Sistemleri için Gerçek Zamanlı Frekans Parametresi Çıkarımı

Yazar: Ortatatlı, İsmail Emre

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin,Ömer Özdil, Alper Yıldırım, Ali Cafer Gürbüz

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.105-108

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Radar İkaz Alıcıları için Darbeleri Ayrıştırma

Yazar: Kocamış, Mehmet Burak

Diğer Yazarlar: Hakan Abacı, Şafak Bilgi Akdemir, Sertan Varma, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.1489-1492

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Düzgelenmiş Kesit Kullanarak Hiperspektral Görüntülerin Bölütlenmesi

Yazar: Torun, Orhan

Diğer Yazarlar: Seniha Esen Yüksel

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.1717-1720

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Hiperspektral Verilerdeki Gölge Alanların Gökyüzü Açıklığı ile İlintisinin İncelenmesi

Yazar: Oduncu, Emrah

Diğer Yazarlar: Seniha Esen Yüksel

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.1989-1992

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Elektronik Destek Sistemlerinde Gerçek Zamanlı Darbe İçi Modülasyon Çıkarımı

Yazar: Kara, Gökhan

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin, Alper Yıldırım, Murat Efe

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.2029-2032

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Hiperspektral Verilerin Derin Konvolüsyonel Sinir Ağlarıyla Sınıflandırılması

Yazar: Salman, Mesut

Diğer Yazarlar: Seniha Esen Yüksel

Yayınlandığı Adres: IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2016, 16-19 Mayıs 2016, Zonguldak, Türkiye, pp.2129-2132

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Dynamic Simulation Metamodeling Using MARS: A Case of Radar Simulation

Yazar: Bozağaç, Doruk

Diğer Yazarlar: İnci Batmaz, Halit Oğuztüzün

Yayınlandığı Adres: Mathematics and Computers in Simulation, Volume 124, June 2016, pp.69-86

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Simulation of Real Time Multi Radar Data With a Non-Real Time Simulator

Yazar: Şimşek, Atakan

Diğer Yazarlar: Ahmet Murat Özdemiray, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: The Twelfth International Conference on Networking and Services, ICNS 2016, 26-30 June 2016, Lisbon, Portugal, pp.47-52

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Optimal Sensor Placement for Doppler-Only Target Tracking: 1D Target Motion Case

Yazar: Ayazgök, Süleyman

Diğer Yazarlar: Umut Orgüner

Yayınlandığı Adres: 19th International Conference on Information Fusion, FUSION 2016, 5-8 July 2016, Heidelberg, Germany, pp.2283-2288

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Lightweight and High Performance Remote Procedure Call Framework for Cross Platform Communication

Yazar: Bağcı, Hakan

Diğer Yazarlar: Ahmet Kara

Yayınlandığı Adres: 11th International Conference on Software Engineering and Applications, ICSOFT-EA 2016, 24-26 July 2016, Lisbon, Portugal, Volume 1, pp.117-124

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

PJ ve BYC Modellerine Göre Buharlaşma Oluk Yüksekliği Hesaplama Algoritmalarının Karşılaştırılması

Yazar: Karakülah, Samet

Diğer Yazarlar: Caner Arslan, Barış Babaoğlu, Mustafa Sungur

Yayınlandığı Adres: VIII. URSI – Türkiye 2016 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı, 1-3 Eylül 2016, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Deinterleaving for Radar Warning Receivers with Missed Pulse Consideration

Yazar: Kocamış, Mehmet Burak

Diğer Yazarlar: Hakan Abacı, Şafak Bilgi Akdemir, Sertan Varma, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: 13th European Radar Conference, EuRAD 2016, 5-7 October 2016, London, United Kingdom, pp.225-228

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Method for Estimating the Central Frequency of Phase-Coded Radar Signals

Yazar: Yıldırım, Alper

Yayınlandığı Adres: IET Signal Processing, Volume 10, Number 9, December 2016, pp.1073-1081

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Employing Dynamic Body-Bias for Short Circuit Power Reduction in SRAMs

Yazar: Mert, Yakup Murat

Diğer Yazarlar: Osman Seçkin Şimşek

Yayınlandığı Adres: 16th International Symposium on Quality Electronic Design, ISQED 2015, 2-4 March 2015, Santa Clara, CA, USA, pp.267-271

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Effects of Camera Location on the Reconstruction of 3D Flare Trajectory with Two Cameras

Yazar: Özsaraç, Seçkin

Diğer Yazarlar: Muhammed Yeşilkaya

Yayınlandığı Adres: Conference on Geospatial Informatics, Fusion, and Motion Video Analytics V, 20-21 April 2015, Baltimore, MD, USA, Book Series: Proceedings of SPIE Volume 9473, Article Number 94730J

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

The Effectiveness of the Jammer Signal Characteristics on Conical-Scan Systems

Yazar: Şahingil, Mehmet Cihan

Diğer Yazarlar: Murat Şamil Aslan

Yayınlandığı Adres: Conference on Modeling and Simulation for Defense Systems and Applications X, 21 April 2015, Baltimore, MD, USA, Book Series: Proceedings of SPIE Volume 9478, Article Number 947805

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Memory Efficient Atmospheric Effects Modeling for Infrared Scene Generators

Yazar: Kavak, Çağlar

Diğer Yazarlar: Seçkin Özsaraç

Yayınlandığı Adres: Conference on Infrared Imaging Systems – Design, Analysis, Modeling, and Testing XXVI, 21-23 April 2015, Baltimore, MD, USA, Book Series: Proceedings of SPIE Volume 9452, Article Number 945212

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Error Correction Capability Aware BCH Implementation for NAND Flash Memories in Earth Observation Satellites

Yazar: Aydoğdu, M. Fatih

Diğer Yazarlar: Yakup Murat Mert

Yayınlandığı Adres: Conference on Satellite Data Compression, Communications, and Processing XI, 23-24 April 2015, Baltimore, MD, USA, Book Series: Proceedings of SPIE Volume 9501, Article Number 950112

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

FPGA Based JPEG-LS Encoder for Onboard Real-time Lossless Image Compression

Yazar: Mert, Yakup Murat

Yayınlandığı Adres: Conference on Satellite Data Compression, Communications, and Processing XI, 23-24 April 2015, Baltimore, MD, USA, Book Series: Proceedings of SPIE Volume 9501, Article Number 950106

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Multiscale Contrast Direction Adaptive Image Fusion Technique for MWIR-LWIR Image Pairs and LWIR Multifocus Infrared Images

Yazar: Karalı, Ali Onur

Diğer Yazarlar: Serdar Çakır, Tayfun Aytaç

Yayınlandığı Adres: Applied Optics, Volume 54, Number 13, 1 May 2015,  pp.4172-4179

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Real-Time Pulse Compression Radar Waveform Generation and Digital Matched Filtering

Yazar: Orduyılmaz, Adnan

Diğer Yazarlar: Gökhan Kara, Mahmut Serin, Alper Yıldırım, Ali Cafer Gürbüz,Murat Efe

Yayınlandığı Adres: IEEE Radar Conference, RadarCon 2015, 10-15 May 2015, Arlington, VA, USA, pp.426-431

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Gerçek Zamanlı Geniş Bant Yön Kestirimi

Yazar: Tutaysalgır, Osman

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Kerem Öktem, Mahmut Serin, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2015, 16-19 Mayıs 2015, Malatya, Türkiye, pp.105-108

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Hibrit Faz Genlik Yön Bulma Yöntemi

Yazar: Orduyılmaz, Adnan

Diğer Yazarlar: Mahmut Serin, Alper Yıldırım, Kıvanç Ceyhan, Ali Cafer Gürbüz

Yayınlandığı Adres: IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2015, 16-19 Mayıs 2015, Malatya, Türkiye, pp.109-112

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Parabolik Menzil Kapısı Kaydırma Sinyalleri Spektrum Analizi

Yazar: Öztürk, M. Talha

Diğer Yazarlar: Yaser Dalveren, Ali Kara

Yayınlandığı Adres: IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2015, 16-19 Mayıs 2015, Malatya, Türkiye, pp.1026-1029

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Veri Bağımlı Mikro-Doppler Öznitelik Seçimi

Yazar: Erol, Barış

Diğer Yazarlar: Bahri Çağlıyan, Bürkan Tekeli, Sevgi Zübeyde Gürbüz

Yayınlandığı Adres: IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2015, 16-19 Mayıs 2015, Malatya, Türkiye, pp.1566-1569

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Radar İkaz Alıcıları İçin Bir Kümeleme Yaklaşımı

Yazar: Kocamış, Mehmet Burak

Diğer Yazarlar: Muhammed Enis Mıhçıoğlu, Şafak Bilgi Akdemir, Sertan Varma, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2015, 16-19 Mayıs 2015, Malatya, Türkiye, pp.2517-2520

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Lossless Hyperspectral Image Compression Using Wavelet Transform Based Spectral Decorrelation

Yazar: Töreyin, Behçet Uğur

Diğer Yazarlar: Ozan Yılmaz, Yakup Murat Mert, Fethi Türk

Yayınlandığı Adres: 7th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, RAST 2015, 16-19 June 2015, İstanbul, Turkey, pp.250-253

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Distributed Discrete Event Simulation Architecture with Connectors

Yazar: Çolpankan, İsmet Özgür

Diğer Yazarlar: Ahmet Kara, Halit Oğuztüzün

Yayınlandığı Adres: 5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, SIMULTECH 2015, 21-23 July 2015, Colmar, Alsace, France,  pp.130-137

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Atmospheric Effects Removal for the Infrared Image Sequences

Yazar: Özsaraç, Seçkin

Diğer Yazarlar: Gözde Bozdağı Akar

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Volume 53, Number 9, September 2015, pp.4899-4909

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Probabilistic Blur Detection Approach for the Autofocus of Infrared Images

Yazar: Çakır, Serdar

Diğer Yazarlar: A. Enis Çetin

Yayınlandığı Adres: Conference on Electro-Optical and Infrared Systems – Technology and Applications XII and Quantum Information Science and Technology, 22-23 September 2015, Toulouse, France, Proceedings of SPIE Volume 9648, Article Number 96480A

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Multiscale Contrast Direction Adaptation Approach for the Fusion of Multispectral and Multifocus Infrared Images

Yazar: Karalı, A. Onur

Diğer Yazarlar: Serdar Çakır, Tayfun Aytaç

Yayınlandığı Adres: Conference on Electro-Optical and Infrared Systems – Technology and Applications XII and Quantum Information Science and Technology, 22-23 September 2015, Toulouse, France, Proceedings of SPIE Volume 9648, Article Number UNSP 96480K

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Compressive Sensing Applications for Single Detector Rosette Scanning Infrared Seekers

Yazar: Üzeler, Hande

Diğer Yazarlar: Serdar Çakır, Tayfun Aytaç

Yayınlandığı Adres: Conference on Electro-Optical and Infrared Systems – Technology and Applications XII and Quantum Information Science and Technology, 22-23 September 2015, Toulouse, France, Proceedings of SPIE Volume 9648, Article Number 964809

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Formation Morphing of Multi-Robots Using Graph Theory : Fugitive Chasing

Yazar: Erdoğan, Kemal

Diğer Yazarlar: Mehmet Korkmaz, Akif Durdu, Nihat Yılmaz, Sebahattin Topal

Yayınlandığı Adres: World Congress on Engineering and Computer Science, 21-23 October 2015, San Francisco, CA, USA, pp.388-392

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Methodology for Resolution Mapping for Cross-Resolution Simulation using Event-B

Yazar: Kara, Ahmet

Diğer Yazarlar: Halit Oğuztüzün, M. Nedim Alpdemir

Yayınlandığı Adres: The Computer Journal, Section A: Computer Science Theory, Methods and Tools, Volume 58, Number 11, November 2015, pp.2804-2823

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

MVVM Tasarım Deseni Temelli Hiyerarşik Kullanıcı Arayüzü Geçerleme Altyapısı

Yazar: Bağcı, Hakan

Diğer Yazarlar: Ahmet Can Bulut, Ahmet Kara

Yayınlandığı Adres: 6. Ulusal Savunma Uuygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, USMOS 2015, 11-12 Kasım 2015, Ankara, Türkiye, pp.200-209

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Using Value Similarity of Registers for Soft Error Mitigation

Yazarlar: Eker, A., Ergin, O.

Yayınlandığı Adres: Proceedings of 28th IEEE Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Exploiting Existing Replicas of Stack Pointer in Register File for Error Detection

Yazarlar: Ogur, H., Boztepe, G., Yavuz, D., Gesoglu, S., Eker, A., Yalcin, G., Unsal, O., Ergin, O.

Yayınlandığı Adres: Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale, Tallinn,Estonia

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

QoS vs. Energy: A Traffic ‐aware Topology Management Scheme for Green Heterogeneous Networks

Yazarlar: M. Aykut Yigitel, Ozlem Durmaz Incel and Cem Ersoy

Yayınlandığı Adres: Computer Networks (Elsevier), Special Issue: Green Communications, vol. 78, pp. 130‐139, February 2015. DOI: 10.1016/j.comnet.2014.10.030

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Operational Assessment and Adaptive Selection of Micro‐Doppler Features

Yazarlar: Sevgi Zübeyde Gürbüz, B Çağlıyan, B Tekeli

Yayınlandığı Adres: IET Radar, Sonar & Navigation 9 (9), 1196‐1204

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Micro‐Doppler‐Based Human Activity Classification Using the Mote‐ Scale BumbleBee Radar

Yazarlar: Bahri Çağlıyan, Sevgi Zübeyde Gürbüz

Yayınlandığı Adres: IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 12

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Seeded Optical Parametric Generator with Efficiency-Enhanced Mid-Wave Infrared Beam Output

Yazar: Figen, Ziya Gürkan

Yayınlandığı Adres: Journal of Modern Optics, Volume 61, Number 15, 2014, pp.1269-1281

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Robust Control of Variable Speed Autonomous Underwater Vehicle

Yazar: Akçakaya, Halil

Diğer Yazarlar: Leyla Gören Sümer

Yayınlandığı Adres: Advanced Robotics, Volume 28, Number 9, 28 January 2014, pp.601-611

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Unsupervised Classification of Multispectral Landsat Images with Multidimensional Particle Swarm Optimization

Yazar: Yıldırım, Alper

Yayınlandığı Adres: International Journal of Remote Sensing, Volume 35, Number 4, 16 February 2014, pp.1217-1243

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Heterogeneous DEVS Simulations with Connectors and Reo Based Compositions

Yazar: Kara, Ahmet

Diğer Yazarlar: Halit Oğuztüzün, M. Nedim Alpdemir

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the Symposium on Theory of Modeling & Simulation – DEVS Integrative, Conference Spring Simulation Multiconference, SpringSim 2014, 13-16 April 2014, Tampa, FL, USA

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Red Beam Generation Based on Aperiodically Poled Lithium Niobate

Yazar: Figen, Ziya Gürkan

Diğer Yazarlar: Onur Akın

Yayınlandığı Adres: Optics Communications, Volume 317, 15 April 2014, pp.67-77

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

İnsan Kromozomlarında Gen Promoter Bölgelerinin Karmaşıklık Analizi

Yazar: Şahingil, Mehmet Cihan

Diğer Yazarlar: Yakup Özkazanç

Yayınlandığı Adres: IEEE 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014, 23-25 April 2014, Trabzon, Türkiye, pp.662-665

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Genlik ve Faz Karşılaştırma Yöntemi ile Pasif Yön Bulma

Yazar: Orduyılmaz, Adnan

Diğer Yazarlar: Mahmut Serin, Ali Cafer Gürbüz, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: IEEE 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014, 23-25 April 2014, Trabzon, Türkiye, pp.935-938

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Overlap-Add Yöntemi Kullanılarak Frekans Alanında FPGA Tabanlı Uyumlu Filtre Uygulaması

Yazar: Orduyılmaz, Adnan

Diğer Yazarlar: Gökhan Kara, Mahmut Serin, Alper Yıldırım, Murat Efe

Yayınlandığı Adres: IEEE 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014, 23-25 April 2014, Trabzon, Türkiye, pp.1279-1282

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Karıştırmanın Iskalama Mesafesi Üzerindeki Etkinliğinin Analizi

Yazar: Yurttaş, Ragıp

Diğer Yazarlar: Emrah Oduncu, Murat Şamil Aslan

Yayınlandığı Adres: IEEE 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014, 23-25 April 2014, Trabzon, Türkiye, pp.1674-1677

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Zaman-Frekans Düzlemi Şekil Özellikleri Kullanılarak Sürekli Dalga Frekans Modülasyonlu İşaret Analizi

Yazar: Akdemir, Şafak Bilgi

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Ali Cafer Gürbüz, Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: IEEE 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014, 23-25 April 2014, Trabzon, Türkiye, pp.1778-1781

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Bulanıklık Tespiti Birikimli Olasılığına Dayalı Kızılötesi Kamera Otomatik Odaklanması

Yazar: Çakır, Serdar

Diğer Yazarlar: A. Enis Çetin

Yayınlandığı Adres: IEEE 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014, 23-25 April 2014, Trabzon, Türkiye, pp.1975-1978

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Yüksek Bit Derinlikli Kızılötesi İmgelerin Kayıpsız Sıkıştırılmasında Öngörücülerin Performans Değerlendirmesi

Yazar: Cüce, Halil İ.

Diğer Yazarlar: Nihat Tekeli

Yayınlandığı Adres: IEEE 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014, 23-25 April 2014, Trabzon, Türkiye, pp.2106-2109

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Performances of Transmit Antenna Selection, Receive Antenna Selection, and Maximal-Ratio-Combining-Based Hybrid Techniques in the Presence of Feedback Errors

Yazar: Yılmaz, Ahmet

Diğer Yazarlar: Oğuz Kucur

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Vehicular Technology, Volume 63, Number 4, May 2014, pp.1976-1982

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Efficiency-Enhanced Mid-Wave Infrared Beam Generation at 3.8 um with a Seeded Optical Parametric Generator

Yazar: Figen, Ziya Gürkan

Yayınlandığı Adres: Conference on Technologies for Optical Countermeasures XI and High-Power Lasers – Technology and Systems, 22-25 September 2014, Amsterdam, Netherlends, Book Series: Proceedings of SPIE Volume 9251, Article Number 92510E

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Indoor Human Activity Recognition Using BumbleBee Radar

Yazarlar: Bahri Çağlıyan, Cesur Karabacak, Sevgi Zübeyde Gürbüz

Yayınlandığı Adres: 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

1.5 μm Luminescence in Annealed Germanosilicate Layers

Yazarlar: M. Serkan Tokay, Erdem Yaşar, Sedat Ağan, Atilla Aydınlı

Yayınlandığı Adres: Journal of Luminescence, 147, 121-126

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Analysis of Jamming Effectiveness on Miss Distance

Yazarlar: Yurttaş,R., Oduncu, E.

Yayınlandığı Adres: SIU 2014

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Görüntülemeli Kızılötesi Başlıklı Güdümlü Mermilere Karşı Elektronik Taarruz Uygulamalarının Etkinliği

Yazar: Yurttaş, R.

Yayınlandığı Adres: Savunma Teknoljileri Kongresi (SAVTEK) 2014

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Dynamic Base Station Planning with Power Adaptation for Green Wireless Cellular Access Networks

Yazarlar: M. Aykut Yigitel, Ozlem Durmaz Incel and Cem Ersoy

Yayınlandığı Adres: EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2014, no. 77, May 2014. DOI: 10.1186/1687-1499-2014-77

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Human Activity Recognition Using a Low Cost, COTS Radar Network

Yazarlar: Bahri Çağlıyan, Cesur Karabacak, Sevgi Zübeyde Gürbüz

Yayınlandığı Adres: 2014 IEEE Radar Conference, 1223‐1228

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Target Detection and Ranging with the 2.4 GHz MIT Coffee Can Radar

Yazarlar: Sevgi Zübeyde Gürbüz, Bahri Çağliyan

Yayınlandığı Adres: 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Trajectory Tracking of a Quadrotor Unmanned Aerial Vehicle (UAV) via Attitude and Position Control

Yazar: Ms. Thesis

Yayınlandığı Adres: METU

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Optimal Path Tracking Control of a Quadrotor UAV

Yazar: Suiçmez, E

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS 2014), Orlando, FL,

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Dört Rotorlu Bir İnsansız Hava Aracının Geri‐Adımlama Yöntemi ile Yol Takibi Kontrolü

Yazar: Suiçmez, E

Yayınlandığı Adres: Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, cilt:7, sayı:2, Temmuz 2014, ISSN:1304‐0448

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Dört Rotorlu İHA’nın LQT Algoritması Kullanılarak Optimum Yörünge Takibi

Yazar: Suiçmez, E

Yayınlandığı Adres: V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK 2014), Kayseri, Türkiye

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Heat Transfer Calculation Software and Its Applications

Yazarlar: Mehmet Serkan Tokay, Ziya Gürkan FİGEN, Sedat AĞAN

Yayınlandığı Adres: ITBMS 2013 (International IR Target and Background Modeling & Simulation Workshop), 2013, Toulouse, Fransa

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Infrared Sensor Model Software (IR‐SEM) and Its Applications

Yazarlar: Ziya Gürkan FİGEN, Mehmet Serkan Tokay, Onur AKIN

Yayınlandığı Adres: Infrared Sensor Model Software (IR‐SEM) and Its Applications

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

GPU‐Based Infrared Sensor Model Capable Of Operating In Real Time

Yazarlar: M. Serkan Tokay, Ziya Gürkan Figen

Yayınlandığı Adres: 2013 IEEE 21th Conference on Signal Processing and Communications Applications (SIU)

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A New Sampling Strategy for the Sparse Recovery of Infrared Images

Yazarlar: S. Çakır, H. Üzeler ve T. Aytaç

Diğer Yazarlar: Halit Oğuztüzün, M. Nedim Alpdemir

Yayınlandığı Adres: Applied Optics, 52(28), s.6858‐6867

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Salient Point Region Covariance Descriptors for Target Tracking

Yazarlar: S. Çakır, T. Aytaç, A. Yıldırım, S. Beheshti, Ö. N. Gerek ve A. Enis Çetin

Yayınlandığı Adres: Optical Engineering 52(2):027207:1‐13

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Novel Sampling Method for the Sparse Recovery of Infrared Sea Surveillance Images

Yazarlar: S. Çakır, H. Üzeler ve T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the SPIE Security + Defence Conference on Electro‐Optical and Infrared Systems: Technology and Applications, Sep. 2013, Dresden, Germany

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Image Generation for Single Detector IR Seekers via Compressive Sensing

Yazarlar: H. Üzeler, S. Çakır ve T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the SPIE Security + Defence Conference on Electro‐Optical and Infrared Systems: Technology and Applications, Sep. 2013, Dresden, Germany

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kızılötesi Suüstü Platform İmgeleri Seyrek Geri Çatımı İçin Veritabanına Dayalı Fourier Katsayısı Örnekleme

Yazarlar: S. Cakir, H. Uzeler

Yayınlandığı Adres: 20. IEEE Ulusal Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, s. 1‐4

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Tek Sezimcili Arama Başlıklarında Sıkıştırılmış Algılama Uygulamaları

Yazarlar: H. Uzeler, S. Cakir

Yayınlandığı Adres: 20. IEEE Ulusal Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, s. 1‐4

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Görüntülemeli Kızılötesi Arama Başlıklı Güdümlü Mermilere Karşı Etkin Elektronik Taarruz Uygulamaları

Yazarlar: Rağıp Yurttaş, Kemal Leblebicioğlu

Yayınlandığı Adres: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK 2013), Malatya

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Isı Fişeklerinin Görüntülemeli Kızılötesi Arama Başlıklarına Karşı Etkinlik analizi Amacıyla Geliştirilen Benzetim Yazılımı

Yazarlar: Rağıp Yurttaş, Kemal Leblebicioğlu

Yayınlandığı Adres: 5. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı ODTÜ, Ankara (USMOS 2013)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Isı Fişeklerinin Görüntülemeli Kızılötesi Arama Başlıklarına Karşı Etkinliği

Yazarlar: Rağıp Yurttaş, Kemal Leblebicioğlu

Yayınlandığı Adres: KKTC (SIU 2013)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Infrared Sensor Model Software (IR‐SEM) and Its Applications

Yazarlar: Figen, Ziya Gürkan, Tokay M.S., Akın O.

Yayınlandığı Adres: International IR Target and Background Modeling & Simulation (ITBMS) Workshop, Toulouse 2013

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Elektronik Savaş Ortamı Sinyal Benzetimcisi

Yazarlar: Dalkıran, Rıfat, ve Mehmet Ali TUĞAY

Yayınlandığı Adres: USMOS – Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı. Ed. Veysi İşler. pp. 125 ‐ 134. Ankara: ODTÜ

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Yeşil Hücresel Ağlara Hızlı Bir Bakış: Baz İstasyonlarının Enerji Tasarrufundaki Önemi

Yazarlar: M. Aykut Yigitel, Ozlem Durmaz Incel ve Cem Ersoy

Yayınlandığı Adres: Akademik Bilisim’13, Antalya, Turkey, 23‐25 January 2013

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Evaluation Of A Target Detection Algorithm Using The Infrared Sensor Model In Real Time

Yazarlar: M. Serkan Tokay, Ziya Gürkan Figen

Yayınlandığı Adres: 2012 IEEE 20th Conference on Signal Processing and Communications Applications (SIU), 2012, Ölüdeniz, Fethiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Method for Decision Fusion of Target Trackers Running on Different Band Image Sequences

Yazarlar: S. Çakır, A. Onur Karalı, T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: 20. IEEE Ulusal Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, s. 1‐4, Nisan 2012, Fethiye, Muğla

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Region Covariance Descriptors Calculated Over Salient Points for Target Tracking

Yazarlar: S. Çakır, T. Aytaç, A. Yıldırım, S. Beheshti, Ö. N. Gerek ve A. Enis Çetin

Yayınlandığı Adres: 2012 IEEE 20th Conference on Signal Processing and Communications Applications

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Image Fusion Using Statistical Intensity Fusion and Adaptive Unsharp Masking

Yazarlar: A. Onur Karalı, S. Çakır, O. Erman Okman ve T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: 20. IEEE Ulusal Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, s. 1‐4, Nisan 2012, Fethiye, Muğla

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Darbe Genişlik Kiplemeli Arama Başlığı Benzetim Yazılımı ve Isı Fişeği Atım Senaryolarının Analizi

Yazarlar: Rağıp Yurttaş, Mehmet Cihan Şahingil

Yayınlandığı Adres: Savunma Teknolojileri Kongresi ODTÜ, Ankara (SAVTEK 2012), Haziran 2012

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Darbe Genişlik Kiplemeli Güdümlü Mermi Arama Başlıklarına Karşı Kullanılacak Isı Fişeği Atım Programlarının Saklı Markov Modelleri Kullanılarak Belirlenmesi

Yazarlar: Rağıp Yurttaş, Mehmet Cihan Şahingil

Yayınlandığı Adres: 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim uygulamaları Kurultayı Muğla, (SIU 2012)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Supporting Dynamic Simulations with SiMA, A DEVS Based Modeling and Simulation Framework

Yazarlar: Deniz F., Alpdemir M. N., Kara A. and Oğuztüzün H.

Yayınlandığı Adres: Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, 2012, 88 (6), 707730, SAGE Publications

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

SimPETEK: A Parallel Simulation Execution Framework for Grid Environments

Yazarlar: Bozağaç D., Karaduman G., Kara A. and Alpdemir M. N.

Yayınlandığı Adres: The Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Investigation of Materials of Different Crystal Structure under Various Time Delays Using Double Pulse Laser Induced Breakdown Spectroscopy

Yazarlar:   Yurdanur Taşel, E. Berberoğlu, H. and Bilikmen, S

Yayınlandığı Adres: Elsevier, Spectrochimica Acta Part B, 74‐75, pp. 74‐79

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Elemental Analysis of Materials Including Silicon (100) and (111) Crystals with Single and Double Pulsed LIBS

Yazarlar: Yurdanur Taşel, E

Yayınlandığı Adres: METU Physics Dept., PhD Thesis

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Standoff Content Determination of Targets and Exhaust Gas of Targets Using a Laser Spectroscopic Technique

Yazarlar:   Yurdanur Taşel, E. and Bilikmen, S

Yayınlandığı Adres: International Workshop on IR Target and Background Modeling & Simulation, Germany

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kimyasal ve Biyolojik Tehdit ve Patlayıcıların Lazerle İrkitilmis Bozunum Spektroskopisi ile Tespiti

Yazarlar: Yurdanur Taşel, E. ve Bilikmen, S.

Yayınlandığı Adres: 6. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK), pp. 219, Ankara

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Blind Image Restoration by Employing an Optimized Wiener Filter

Yazarlar: Figen, Ziya Gürkan, Saldı N.

Yayınlandığı Adres: 2012 IEEE 20th Conference on Signal Processing and Communications Applications (SIU)

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Evaluation of a Target Detection Algorithm Using the Infrared Sensor Model in Real Time

Yazarlar: Tokay M.S., Figen, Ziya Gürkan

Yayınlandığı Adres: 2012 IEEE 20th Conference on Signal Processing and Communications Applications (SIU), Muğla

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

FPGA Tabanlı Elektro‐Optik Uydu Kamerası Benzetim Kartı

Yazarlar: F. Türk, A. Eker, O. Haliloğlu, V. Çelik, S. Gökgöz

Yayınlandığı Adres: UHUK‐2012: Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, 2012

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

An Ultra Low ‐Power Dual‐Band IR‐UWB Transmitter in 130 nm CMOS

Yazarlar: O. Z. Batur, E. Akdağ, H. K. Akkurt, A. Öncü, M. Koca, G. Dündar

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol.59, no. 11, pp701‐705, Nov.

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Routing Protocol with Service Differentiation for Heterogeneous Wireless Sensor Networks

Yazarlar:   M. Aykut Yigitel, H. Birkan Yilmaz, and Tuna Tugcu

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the International Workshop on Multi‐Sensor Systems and Networks for Fire Detection and Management, Antalya, Turkey, 8 ‐9 November 2012

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Evaluation of a Target Recognition Algorithm Using the Sensor Model

Yazarlar: Naci Saldı, M. Serkan Tokay, Mert Küçük, Ziya Gürkan Figen ve S. Gökhun Tanyer

Yayınlandığı Adres: 2011 IEEE 19th Conference on Signal Processing and
Communications Applications (SIU), pp.706 – 709, 2011, Antalya

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Classifier Based Offline Feature Selection and Evaluation for Visual Tracking of Sea‐Surface and Aerial Targets

Yazarlar: S. Çakır, T. Aytaç, A. Yıldırım ve Ö. N. Gerek

Yayınlandığı Adres: Optical Engineering 50 (10), s. 1‐13

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A New Implementation of Common Matrix Approach Using Third‐Order Tensors for Face Recognition

Yazarlar: S. Ergin, S. Cakir, O. N. Gerek, M. B. Gulmezoglu

Yayınlandığı Adres: Expert Systems With Applications

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Mel‐ and Mellin‐cepstral Feature Extraction Algorithms for Face Recognition

Yazarlar: S. Cakir, A. E. Cetin

Yayınlandığı Adres: The Computer Journal, Cilt 54, No. 9, s. 1526‐1534

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Görünür Bant Videolarında Suüstu Platformların Özdeğişinti Tabanlı İzleyici Kullanılarak İzlenmesi ve Öznitelik Seçim

Yazarlar: S. Cakir, T. Aytaç, A. Yildirim, ve O. Nezih Gerek

Yayınlandığı Adres: 9. IEEE Ulusal Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, s. 34‐37, Nisan 2011, Antalya

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Yönlendirilmiş Kızılötesi Elektronik Taarruz Sistemlerinin Konik Taramalı Kırpıcılı Arama Başlıkları Üzerindeki Etkileri

Yazarlar: M. C. Şahingil, H. Üzeler

Yayınlandığı Adres: 19. IEEE Ulusal Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, s. 888‐891, Nisan 2011, Antalya, Türkiye.

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Investigation of Materials with Different Lattice Structure under Different Time Delays and Integration Times Using Double Pulse LIBS

Yazarlar: Yurdanur Taşel, E. Berberoğlu, H. and Bilikmen, S.

Yayınlandığı Adres: 6th Euro‐Mediterranean Symposium on Laser‐Induced Breakdown Spectroscopy, İzmir

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Çeşitli Değişik Zaman Aralıklı Çift Darbe LIBS Uygulamaları – Si Elementi Farklı Örgü Yapılarının İncelenmesi

Yazarlar: Yurdanur Taşel, E. Berberoğlu, H. Yedierler, B. Bilikmen, S.

Yayınlandığı Adres: 13. Ulusal Optik, Elektro‐Optik ve Fotonik Toplantısı, pp. 65, Ankara

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Blind Image Restoration by Employing Curve Fitting to the Edge Spread Function

Yazarlar: Figen, Ziya Gürkan, Saldı N.

Yayınlandığı Adres: 2011 IEEE 19th Conference on Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp 718 – 721

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

MPLS Automatic Bandwidth Allocation via Adaptive Hysteresis

Yazarlar: N. Akar and M. A. Toksoz

Yayınlandığı Adres: Computer Networks, vol. 55, no. 5, pp. 1181‐1196

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kompozit Levhaların Kızılötesi Termografi ve Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Tahribatsız Muayenesi

Yazarlar: Arslan M., Erişen A.

Yayınlandığı Adres: Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu (KOMPEGE 2011), sf. 287‐297, 17 –19 Kasım 2011, İzmir

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Detection and Tracking of Sea‐Surface Targets in Infrared and Visual Band Videos Using the Bag‐of‐Features Technique with Scale‐Invariant Feature Transform

Yazarlar: T. Can, A. O. Karalı, T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: Applied Optics, 50(33):6302‐ 6312

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Adaptive Image Enhancement Based on Clustering of Wavelet Coefficients for Infrared Sea Surveillance Systems

Yazarlar: A. O. Karalı, O. E. Okman, T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: Infrared Physics & Technology, 54(5): 382‐394

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kızılötesi İmgelerde Suüstü Platformlarının Dalgacık Katsayılarının Topaklanmasına Dayalı Uyarlamalı Pekiştirilmesi

Yazarlar: A. O. Karalı, O. E. Okman, T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 19th IEEE Conference on Signal Processing, Communications and Applications, pp. 849‐852, Apr. 2011, Antalya, Turkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Çevresel Aykırılığa Dayalı Bir Hedef Tespit Algoritması

Yazarlar: A. O. Karalı, T. Aytaç, A. Yıldırım, Ö. Nezih Gerek

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 19th IEEE Conference on Signal Processing, Communications and Applications, pp. 138‐141, Apr. 2011, Antalya

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Suüstu Platformlarının Kızılötesi ve Görünür Bant Videolarında Ölçek Değişimsiz Öznitelik Dönüşümü ile Grup Öznitelikleri Tekniği Kullanılarak Tespiti ve İzlenmesi

Yazarlar: T. Can, A. O. Karalı, T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 19th IEEE Conference on Signal Processing, Communications and Applications, pp. 134‐137, Apr. 2011, Antalya, Türkiye.

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Design and Implementation of a QoS‐aware MAC Protocol for Wireless Multimedia Sensor Networks

Yazarlar: M. Aykut Yigitel, Ozlem Durmaz Incel and Cem Ersoy

Yayınlandığı Adres: Computer Communications (Elsevier), vol. 34, no. 16, pp. 1991‐2001, October 2011. DOI: 10 1016/j comcom 2011 06 006

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

QoS‐Aware MAC Protocols for Wireless Sensor Networks: A Survey

Yazarlar: M. Aykut Yigitel, Ozlem Durmaz Incel and Cem Ersoy

Yayınlandığı Adres: Computer Networks, 55, 8, 1982-2004, 2011

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Wire Antennas Optimized Using Genetic Algorithm

Yazarlar: Koç, Sema Nur Kırıcı, and Adnan Köksal.

Yayınlandığı Adres: Computers & Electrical Engineering 37.6 (2011): 875‐885

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Simulation of Image Blur

Yazarlar: M. Serkan Tokay ve Ziya Gürkan Figen

Yayınlandığı Adres: 2010 IEEE 18th Conference on Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp. 832–835, 2010, Diyarbakır

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Fuzzy Decision Fusion for Single Target Classification in Wireless Sensor Networks

Yazarlar: S. Gok, A.Yazici, A. Cosar and R. George

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the IEEE International

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Mel‐Cepstral Feature Extraction Methods For Image Representation

Yazarlar: S. Cakir, A. E. Cetin

Yayınlandığı Adres: OpticalEngineering 49(9) s 

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

2D‐DWT Based Feature Extraction for Face Recognition

Yazarlar: S. Cakir, S. Ergin, M. B. Gulmezoğlu

Yayınlandığı Adres: International Science & Technology Conference (ISTEC), s.6‐11, 2010, Ekim 27‐29, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus.

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Mel‐Cepstral Methods for Image Feature Extraction

Yazarlar: S. Cakir, A. E. Cetin

Yayınlandığı Adres: International Conference on Image Processing (ICIP), s. 4577‐4580, Eylül 2010

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Two‐Dimensional Mellin and Mel‐Cepstrum for Image Feature Extraction

Yazarlar:  S. Cakir, A. E. Cetin

Yayınlandığı Adres: International Symposium on Computer and Information Sciences

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Image Feature Extraction Using 2D‐Mel-Cepstrum

Yazarlar: S. Cakir, A. E. Cetin

Yayınlandığı Adres: International Conference on Pattern Recognition (ICPR), s. 674‐677, Ağustos 2010, İstanbul, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Automatic Categorization and Summarization of Documentaries

Yazarlar: Demirtas, K., I. Cicekli, N.K. Cicekli

Yayınlandığı Adres: Journal of Information Science, 36 (6) 2010, pp. 671–689.

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Summarization of Documentaries

Yazarlar: Demirtaş, K., N.K. Cicekli and I. Cicekli

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 25th Intl. Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS), E. Gelenbe et al.

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Comparison of four midwave (3 ‐5 μm) f2 objectives in the sense of their thermal performance

Yazarlar: Uçar, A., Kandemir, K.D. and Şendoğdu Yılmaz, Ş.

Yayınlandığı Adres: SPIE Defens, Security and Sensing 2010 / Infrared Technology and Applications XXXVI Sempozyumu, Orlando / ABD, ISBN: 9780819481245, May 2010

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Dört Farklı Orta Kızılötesi (3 ‐5 μm) f2 Objektifin Sıcaklık Değişimi Altındaki Başarımlarının Karşılaştırılması

Yazarlar: Uçar, A., Kandemir, K.D. and Şendoğdu Yılmaz, Ş.

Yayınlandığı Adres: SAVTEK 2010

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Simulation of Image Blur

Yazarlar: Tokay M.S., Figen, Ziya Gürkan

Yayınlandığı Adres: 2010 IEEE 18th Conference on Signal Processing
and Communications Applications (SIU), pp 832– 835

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Dynamic Threshold‐based Assembly Algorithms for Optical Burst Switching Networks Subject to Burst Rate Constraints

Yazarlar:  M. A. Toksoz and N. Akar

Yayınlandığı Adres:  Photonic Network Communications

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Non‐destructive Testing of Damaged Material Using Surface Temperature Distribution Determined by Infrared Thermography and Image Processing Techniques

Yazarlar: Arslan M., Erişen A.

Yayınlandığı Adres: International Science and Technology Conference ‐ ISTEC 2010), Proceedings Book pp. 344‐350, 27‐29 October 2010, Turkish Republic of Northern Cyprus

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Adaptive Enhancement of Sea‐Surface Targets in Infrared Images Based on Local Frequency Cues

Yazarlar: A. O. Karalı, O. E. Okman, T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: Journal of the Optical Society of America A: Optics, Image Science & Vision, 27(3): 509‐ 517, 2010

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kızılötesi İmgelerde Deniz Yüzeyi Hedeflerinin Ölçekten Bağımsız Öznitelik Dönüşümü Kullanılarak İzlenmesi

Yazarlar: A. O. Karalı, T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 18th IEEE Conference on Signal Processing, Communications and Applications, pp. 149‐152, Apr. 2010, Diyarbakır

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Deniz Yüzeyi Hedefleri İçeren Kızılötesi İmgelerin Uyarlamalı Pekiştirilmesi

Yazarlar:  A. O. Karalı, O. E. Okman, T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 18th IEEE Conference on Signal Processing, Communications

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Diff‐MAC: A QoS‐Aware MAC Protocol with Differentiated Services and Hybrid Prioritization for Wireless Multimedia Sensor Networks

Yazarlar: M. Aykut Yigitel, Ozlem Durmaz Incel, Cem Ersoy

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 6th ACM Symposium on Quality of Service and Security for Wireless and Mobile Networks (Q2SWinet’10), pp. 62 ‐69, Bodrum, Turkey

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Simulation Modeling Architecture (SiMA), A DEVS Based Modeling and Simulation Framework

Yazarlar: Kara A., Deniz F., Bozağaç D., Alpdemir M. N.

Yayınlandığı Adres: Proceedings of Summer Computer Simulation Conference (SCSC) 2009, Istanbul, pp 315 321

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Recognizing Targets from Infrared Intensity Scan Patterns Using

Yazarlar: Tayfun Aytaç, Billur Barshan

Yayınlandığı Adres: Optical Engineering 481 , 017203 January 2009

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Deniz Yüzeyi Hedefleri için Farklı Kızılötesi İmge Pekiştirme Tekniklerinin Karşılaştırılması

Yazarlar: A. O. Karalı, T. Aytaç

Yayınlandığı Adres:  Proceedings of the 17th IEEE Conference on Signal Processing, Communications and Applications, in Turkish, pp. 765‐768, Apr. 2009, Side, Antalya, Turkey.

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Sim‐PETEK: A Parallel Simulation Execution Framework for Grid Environments

Yazarlar: Bozağaç D., Karaduman G., Kara A., Alpdemir M. N.

Yayınlandığı Adres: Summer Computer Simulation Conference, SCSC 2009, İstanbul, Turkey, 13‐16 July
2009, pp.275‐282

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Sim‐PETEK: Simulasyonlar için Paralel ve Dağıtık Koşum Altyapısı

Yazarlar: Bozağaç D., Karaduman G., Alpdemir M. N.

Yayınlandığı Adres: 3. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simulasyon Konferansı 2009, USMOS 2009, Ankara, Turkey

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

IR Data Management and Analysis Software

Yazarlar:  N. Alpdemir, C. Erol, S. Gok, K. Demirtas, F. Alaca and Y. Ozer

Yayınlandığı Adres: 4th International IR Target and Background Modeling & Simulation Workshop (ITBM&S)
Ettingen, Germany

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Yüz Tanımada 2B‐HFD Tabanlı Özniteliklerin Ortak Matris Yaklaşımı’nda Kullanılması

Yazarlar: S. Ergin, M. Yılmaz, S. Çakır ve E. Seke

Yayınlandığı Adres:  Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU’08), Isparta,Turkey

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Target Classification with Simple Infrared Sensors Using Artificial Neural Networks

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the IEEE 23rd International Symposium on Computer and Information Sciences, pp. 1 ‐4, Oct. 2008, Istanbul, Turkey

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Görüntülemeli Kızılötesi Arayıcılar için Bir Hedef İzleme Algoritması Geliştirilmesi

Yazarlar: T. Aytaç, O. Bekmen

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 16th IEEE Conference on Signal Processing, Communications and Applications, pp. 1‐4, Apr. 2008, Didim, Aydin, Turkey

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Characterizing and Modeling the Behavior of Context Swtich Misses

Yazarlar:  Liu,F., Guo, F., Solihin, Y., Kim, S., Eker, A.,

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 17th International Conference on Parallel Architectures and CompilationTechniques, Toronto, Kanada

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Automatic Registration and Mosaicking for Airborne Multispectral İmage Sequences

Yazarlar: Qian Du, Nareenart Raksuntorn, Adnan Orduyılmaz, Lori M. Bruce

Yayınlandığı Adres: Photogrammatic Engineering Sensors

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

On‐Demand Coverage Problem in Wireless Video Sensor Networks

Yazarlar: M. Aykut Yigitel, Tolga Tolgay, Cem Ersoy

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 8th International Symposium On Computer Networks (ISCN’08), pp. 170‐176,Istanbul, Turkey

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Devingen Kapsama Sorunu İçin Evrimsel Algoritma

Yazarlar: M. Aykut Yigitel, Tolga Tolgay, Cem Ersoy

Yayınlandığı Adres: Akademik Bilisim’08, Canakkale, Turkey

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Raman and TEM Studies of Ge Nanocrystal Formation in SiO2:Ge/SiO2 Multilayers

Yazarlar: Aykutlu Dana, Sedat Ağan, Serkan Tokay, Atilla Aydinli, Terje Finstad

Yayınlandığı Adres: Journal of Physica Status Solidi C 4, No. 2 288 ‐291

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Effect of Tunnel Dielectric Thickness on PECVD Grown Nanocrystal Memory Devices

Yazarlar: Imran Akça, Aykutlu Dâna, Serkan Tokay, Atilla Aydınlı

Yayınlandığı Adres: NanoTr‐III Toplantısı 11‐14 Haziran 2007, Bilkent, Ankara

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Effect of Tunnel Dielectric Thickness on Performance of Nanocrystals Memory Devices with Silicon Nanocrystals in Silicon Nitride Studied by Graded Growth

Yazarlar: Imran Akça, Serkan Tokay, Aykutlu Dâna, Atilla Aydınlı

Yayınlandığı Adres: E‐MRS (Materials Research Society) Toplantısı B‐14 2, 28 Mayıs – 1 Haziran 2007, Strasbourg, Fransa

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Gradient Growth Approach for Characterization of Nanocrystal Memories

Yazarlar: İmran Akça, Serkan Tokay, Aykutlu Dâna, Atilla Aydınlı

Yayınlandığı Adres: E‐MRS Toplantısı 28 Mayıs – 1 Haziran 2007, Strasbourg, Fransa

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Simülasyon Modelleme Altyapısı (SİMA) : DEVS Tabanlı Hiyerarşik ve Modüler Bir Modelleme ve Koşum Altyapısı

Yazarlar: Kara A., Bozağaç D., Alpdemir M. N.

Yayınlandığı Adres: Proceedings of İkinci Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS) 2007, April

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Longitudinally Pumped Ne-Like Titanium X-Ray Laser Simulation with a Post-Processor Code Coupled to Ehybrid

Yazarlar: Kara A., Bozağaç D., Alpdemir M. N.

Yayınlandığı Adres: X-Ray Lasers 2006, Springer Proceedings in Physics, 115, pp. 341-346

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Web Tabanlı Kontrol Uygulamalarında İnternet Katmanının Sistem Performansına Etkisinin İncelenmesi

Yazarlar: Arslan, M., Atabaş, İ. ve Erişen, A.

Yayınlandığı Adres:  Akademik Bilişim Konferansı (AB’07), sf. 63, 31 Ocak‐2 Şubat 2007, Kütahya

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Target Differentiation with Simple Infrared Sensors Using Statisticalpattern Recognition Techniques

Yazarlar:  B. Barshan, T. Aytaç, Ç. Yüzbaşıoğlu

Yayınlandığı Adres: Pattern Recognition, 40 (10): 2607‐2620

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

RF Heating Model Of Active Implants during MRI Examinations

Yazarlar: H. Irak, E. Atalar

Yayınlandığı Adres: The International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) 2007, Berlin, Almanya

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Simulasyon Modelleme Altyapısı (SiMA): DEVS Tabanlı Hiyerarşik ve Modüler bir Modelleme ve Koşum Altyapısı

Yazarlar: Kara A., Bozağaç D., Alpdemir M. N.

Yayınlandığı Adres:  İkinci Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simulasyon
Konferansı, USMOS 2007, 18‐19 Nisan 2007, ODTÜ, Ankara

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Ge Diffusion Dynamics and Nanocrystal Formation in PECVDGrown SiNx: Ge

Yazarlar: Serkan Tokay, Aykutlu Dana, Atilla Aydınlı

Yayınlandığı Adres: NANOMAT‐2006 Toplantısı 21-23 Haziran 2006, Antalya

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Formation of Ge Nanocrystals and SiGe in PECVD Grown SiNx: Ge Thin Films

Yazarlar: Aykutlu Dana, Serkan Tokay and Atilla Aydınlı

 

Yayınlandığı Adres:  Materials Science in Semiconductor Processing 9 (2006) 848-852

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Formation of Silicon Nanocrystals in Sapphire Matrix by Ion Implantation and the Origin of Visible Photoluminescence

Yazarlar: S.Yerci, U. Serincan, I. Dogan, S. Tokay, M. F. Genisel, R. Turan, A. Aydinli

Yayınlandığı Adres: Journal of Applied Physics 100, 074301

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Raman and TEM Studies of Ge Nanocrystal Formation in SiO2: Ge/SiO2 Multilayers

Yazarlar: Dana, Aykutlu & Sedat Agan, Serkan Tokay, Terje Finstad, Atilla Aydinli

Yayınlandığı Adres: ICSNN (International Conference on Superlattices, Nanostructures and Nanodevices)‐2006 Toplantısı, 30 Temmuz

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Luminescent Ge nanocrystals in Sapphire Matrix formed by Ion Implantation

Yazarlar: S. Yerci, U. Serincan, S. Tokay, M. Kulakci, R. Turan and A. Aydinli

Yayınlandığı Adres:  ICSNN‐2006 Toplantısı 30 Temmuz – 4 Ağustos 2006, İstanbul

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Evolution of Silicon Nanocrystals in alpha‐ Al2O3 Matrix by Ion Implantation and the Origin of Visible Photoluminescence

Yazarlar: Yerci, Selcuk & U. Serincan, I. Dogan, M. S. Tokay, M. F. Genisel

Yayınlandığı Adres: ICSNN ‐ 2006 Toplantısı 30Temmuz – 4 Ağustos 2006, İstanbul

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Precipitation of Germanium in Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposited Germanosilicate Layers

Yazarlar: Aykutlu Dana, Serkan Tokay, Feridun Ay and Atilla Aydinli

Yayınlandığı Adres: EMRS IUMRS ICEM 2006 Spring Meeting, paper T P2 15,29 Mayıs – 2 Haziran 2006, Nice, Fransa.

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Formation of Ge Nanocrystals and SiGe in PECVD Grown SiNx: Ge Thin Films

Yazarlar: Aykutlu Dana, Selcen Aytekin, M. Serkan Tokay, and Atilla Aydinli

Yayınlandığı Adres: E‐MRS IUMRS ICEM 2006 Spring Meeting paper T P2 16, 29 Mayıs – 2 Haziran 2006, Nice, Fransa

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Formation of Ge Nanocrystals and SiGe in PECVD Grown SiNx: Ge Thin Films

Yazarlar: Aykutlu Dana, Selcen Aytekin, M. Serkan Tokay, and Atilla Aydinli

Yayınlandığı Adres: E‐MRS IUMRS ICEM 2006 Spring Meeting paper T P2 16, 29 Mayıs – 2 Haziran 2006, Nice, Fransa

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

TEM and Raman Characterization of Ge Nanocrystals in Amorphous SiO2 Films Synthesized by PECVD

Yazarlar: Sedat Agan, Serkan Tokay, Aykutlu Dana, Atilla Aydinli

Yayınlandığı Adres: NANOMAT (International Workshop on nanostructured materials) ‐ 2006 Toplantısı 21 – 23 Haziran 2006 Antalya

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Theoretical Investigation of Laser Produced Ni‐like Sn Plasma

Yazarlar: Yurdanur Taşel, E.

Yayınlandığı Adres: METU Physics Dept., Ms Thesis

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Investigation of Pre‐ formed Titanium Plasma for Longitudinally Pumping Ne‐like Titanium X‐Ray Laser

Yazarlar: Demir, A. Akman, E. Bilikmen, S. Demir, P. İnce, S. Kaçar, E. Yurdanur, E. Yaltkaya, S.

Yayınlandığı Adres: 10th International Conference on X‐Ray Laser, Germany

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Design and Analysis of Ultrashort Femtosecond Laser Preamplifier and Main Amplifier

Yazarlar: Doğan, E. Bilikmen, S. İnce, S. Yurdanur, E. Yılmaz, P. Demir, P.

Yayınlandığı Adres: Conference Paper, Optical Fabrication and Testing, Frontiers in Optics, Optical Society of America (OSA), USA

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

X ‐Işını Lazer Araştırmalarındaki Gelişmeler

Yazarlar: Kaçar, E. Demir, A. Bilikmen, S. Akman, E. Demir, P. Demir P. İnce. S. Yurdanur, E.

Yayınlandığı Adres: Ulusal Fotonik Çalıştayı, pp. 24, İstanbul

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Highly Efficient Conversion of Q‐Switched Nd: YAG Lasers into a Redwavelength

Yazarlar: Figen, Ziya Gürkan, Yalabik A., Aytür O.

Yayınlandığı Adres: IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 42, no. 7, pp. 706 ‐712

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Yazarlar: Arslan M., Erişen A.

Yayınlandığı Adres: 6th International Educational Technology Conference (IETC2006), Vol I pp. 136‐142,19‐21 April 2006, Famagusta / North Cyprus.

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Uzaktan Eğitimde Kullanılan İnternet Tabanlı Laboratuvar Uygulamalarının Web Arayüzlerinde Kalite Özellikleri

Yazarlar: Arslan, M., Birgören, B.

Yayınlandığı Adres: 23.Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’06), sf. 108‐113, 7‐10 Kasım 2006, Ankara

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Binalarda Kullanılan Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) Sistemlerine Web Entegrasyonu

Yazarlar: Arslan, M.

Yayınlandığı Adres: Yapı ve Kentte Bilişim 2006 IV. Ulusal Kongresi, sf. 89‐94, 8‐9 Haziran 2006, Ankara

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Web Tabanlı Kontrol Uygulamalarında İnternet Kaynaklı Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazarlar: Arslan, M., Atabaş, İ., Erişen, A. ve Uzun, İ.

Yayınlandığı Adres: IV. Bilgi Teknolojileri Kongresi ‐ Akademik Bilişim Konferansı (AB’06), sf. 349‐ 352, 9‐11 Şubat 2006, Denizli

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Statistical Pattern Recognition Techniques for Target Differentiation Using Infrared Sensor

Yazarlar: T. Aytaç, Ç. Yüzbaşıoğlu, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems, pp. 468‐473, Sep. 2006, Heidelberg Germany

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kızılberisi Algılayıcılarla Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Hedef Ayırt Etme

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the Automatic Control National Meeting, pp. 202‐207, Nov. 2006, Ankara, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

İstatistiksel Örüntü Tanıma Teknikleri Kullanarak Kızılberisi Algılayıcılarla Hedef Ayırt Etme

Yazarlar: T. Aytaç, Ç. Yüzbaşıoğlu, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 14th IEEE Conference on Signal Processing, Communications and Applications, in Turkish, pp. 1‐4, Apr. 2006, Antalya, Türkiye.

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Nanosecond Sum‐Frequency Generating Optical Parametric Oscillator Using sSimultaneous Phase Matching

Yazarlar: Figen, Ziya Gürkan, Aytür O.

Yayınlandığı Adres: Optics Express, vol. 13, no. 13, pp. 4896‐4902

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Upconversion Optical Parametric Oscillator for Efficient Red Beam Generation

Yazarlar: Figen, Ziya Gürkan, Aytür O.

Yayınlandığı Adres: Ulusal Optik, Elektro‐optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, Ankara

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Simultaneous Optical Parametric Oscillation and Sum‐Frequency Generation within a Single Crystal for Converting 1064 nm into 627 nm

Yazarlar: Figen, Ziya Gürkan, Aytür O.

Yayınlandığı Adres: The Proceedings of the International Conference on Quantum Electronics 2005 and the Pacific Rim Conference on Lasers and Electro‐Optics 2005 (IQEC/CLEO‐PR2005), Tokyo, Japan

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Laser Wavelength Conversion with Optical Parametric Oscillators

Yazarlar: Aytür O., Figen, Ziya Gürkan

Yayınlandığı Adres: The Proceedings of the IX. National Spectroscopy Conference, Ankara, Türkiye

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Efficient Conversion of 1064 nm into 627 nm in the Nanosecond Regime

Yazarlar: Figen, Ziya Gürkan, Aytür O.

Yayınlandığı Adres: The Proceedings of the 12th Central European Workshop on Quantum Optics, Ankara, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Internet‐based Tempearture Control System

Yazarlar: Arslan M., Erişen A.

Yayınlandığı Adres: International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment (ITAFE’05), Vol I pp. 41‐47, 12‐14 October 2005, Adana / Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

İnternet Tabanlı Endüstriyel Sıcaklık Ölçme ve Kontrol Sistemi

Yazarlar: Arslan, M.

Yayınlandığı Adres: 2.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, sf. 124‐132, 23‐25 Kasım 2005, İstanbul

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Uzaktan Mühendislik Eğitiminde Sanal Laboratuvarlar ve Geliştirilen Uygulamalı Model ile Tasarlanan Uzaktan Erişimli Sanal Laboratuvar Örnekleri: E‐ Kontrol Lab. ve Uzaktan Erişimli Termodinamik Lab.

Yazarlar:  Arslan M., Erişen A.

Yayınlandığı Adres: Fifth International Educational Technology Conference (IETC2005), Vol II pp.888‐892, 21‐23September 2005, Sakarya / Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Uzaktan Erişimli Kontrol Laboratuarı Uygulamaları

Yazarlar: Arslan, M., Atabaş, İ., Erişen, A. ve Uzun, İ.

Yayınlandığı Adres: Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 2. Ulusal Sempozyumu

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Uzaktan Mühendislik Eğitiminde Laboratuvarlar ve Uzaktan Erişimli Termodinamik Laboratuvarı

Yazarlar:  Arslan, M.

Yayınlandığı Adres: 22.Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’05), sf. 108‐112, 9‐11 Kasım 2005, Ankara

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Surface Differentiation by Parametric Modeling of Infrared Intensity Scans.

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres:  Optical Engineering, 44 (6): 1‐9

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Extraction of Target Features Using Infrared Intensity Signals

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 13th European Signal Processing Conference, CD‐ROM, Sep. 2005, Antalya, Turkey.

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Surface Differentiation and Localization by Parametric Modeling of Infrared Intensity Scans

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres:  Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 2294‐2299, Aug. 2005, Edmonton, Alberta, Canada

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kızılberisi Yeğinlik Sinyalleri Kullanılarak Hedeflerin Geometrik ve Yüzey Özelliklerinin Eşzamanlı Olarak Çıkarımı

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 13th IEEE Conference on Signal Processing, Communications and Applications, pp. 522‐525 May 2005

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

The Automated Image Registraiton and Mosaicking

Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Nareenart Raksuntorn

Yayınlandığı Adres: Journal of Mississippi Academy of Science

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Surface Recognition by Parametric Modeling of Infrared Intensity Signals

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 12th European Signal Processing Conference, pp. 1107‐1110

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

KB-SCHED: Knowledge Based Scheduler for Complex and Dynamic Systems

Yazarlar: Öztemel E., H.Kolay, C. Kubat,

Yayınlandığı Adres: Journal of intelligent manufacturing systems, 15 (4), pp 535-542, 2004

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM BTE

Simultaneous Phase Matching of Optical Parametric Oscillation and Second‐Harmonic Generation in Aperiodically‐poled Lithium Niobate

Yazarlar: Kartaloğlu T., Figen, Ziya Gürkan, Aytür O.

Yayınlandığı Adres: Journal of the Optical Society of America Part B, vol. 20, no. 2, pp. 343‐350

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Position‐Invariant Surface Recognition and Localization Using Infrared Sensors

Yazarlar: B. Barshan, T. Aytaç

Yayınlandığı Adres: Optical Engineering, 42 (12):3589‐3594

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Rule‐based Target Differentiation and Position Estimation based on Infrared Intensitymeasurements

Yazarlar:  T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Optical Engineering, 42 (6):1766‐1771

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Position‐Invariant Surface Recognition and Localization with Simple Infrared Sensors for Robotics Applications

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshann

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the FIRA Robot World Congress, CD‐ROM, Oct. 2003, Vienna, Austria

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kızılötesi Yeğinlik Ölçümleriyle Kurala Dayalı Hedef Ayırt Etme ve Konum Kestirimi

Yazarlar: T. Aytaç and B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 11th IEEE Conference on Signal Processing, Communications and Applications, pp. 464‐467, June 2003, İstanbul, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Differentiation and Localization of Targets Using Infrared Sensors

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Optics Communications, 210 (1‐2):25‐35

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kızılötesi Algılayıcılardan Elde Edilen Sinyallerle Hedef Ayırt Etme ve Konum Kestirimi

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 10th IEEE Conference on Signal Processing, Communications and Applications, vol. 2, pp. 955‐960, June2002, Pamukkale, Denizli, Turkey

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Differentiation and Localization of Target Primitives Using Infrared Sensors

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 105 ‐110, Sep./Oct. 2002,Lausanne, Switzerland

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Rule‐based Target Differentiation and Position Estimation for Indoor Mobile Robotics Applications

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 6th International Conference on Mechatronic Design and Modeling, pp. 57‐68

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Target Differentiation and Localization Using Infrared Sensors

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the SPIE 19th Congress of the International Commission for Optics: Optics for the Quality of Life, G. C. Righnini, A. Consortini, eds., 4829: 889‐890, pub. date: November 2003, conf. date: Aug. 2002, Florence, Italy

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kızılötesi Algılayıcılarla Pozisyondan Bağımsız Yüzey Tanıma ve Konumlandırma

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the Automatic Control National Meeting, pp. 115‐124, Sep. 2002, Ankara, Turkey.

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Kızılötesi Algılayıcılardan Elde Edilen Sinyallerle Hedef Ayırt Etme ve Konum Kestirimi

Yazarlar: T. Aytaç, B. Barshan

Yayınlandığı Adres:  Proceedings of the 10th IEEE Conference on Signal Processing, Communications and Applications, vol. 2, pp. 955 ‐960, June 2002, Pamukkale, Denizli, Turkey

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Self‐Doubling Optical Parametric Oscillator Based on Aperiodically‐Poled Lithium Niobate

Yazarlar: Kartaloğlu T., Figen, Ziya Gürkan, Aytür O.

Yayınlandığı Adres: The Proceedings of the Annual Meeting of IEEE Lasers and Electro‐Optics Society, San Diego, California, U.S.A., Nov. 

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Collisional Quenching of Hg2 (AOg+)

Yazarlar: Figen, Ziya Gürkan, Tran H.C., Eden J.G.

Yayınlandığı Adres: Basıldığı Yayın Adı: Journal of Physical Gluschenkov O., Myoung J.M., Shim K.H., Kim K., Figen, Ziya Gürkan, Gao J., Eden J.G., “Stimulated emission at 300 K from photopumped GaN grown by plasma‐assisted molecular beam epitaxy with an inductively coupled plasma source,” Applied Physics. Letters, vol. 70, no. 7, pp. 811‐813, 1997

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Collisional Quenching of Hg2 (AOg+)

Yazarlar:  Figen, Ziya Gürkan, Eden J.G

Yayınlandığı Adres:  The Proceedings of the Gaseous Electronics Conference, Madison‐Wisconsin, U.S.A., Oct.

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Photoassociation of Hg ‐Hg Pairs in the Ultraviolet

Yazarlar: Figen, Ziya Gürkan, Zuev V. S., Eden J.G

Yayınlandığı Adres: The Proceedings of the Gaseous Electronics Conference, Madison‐Wisconsin, U.S.A., Oct

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Induced Current Extrapolation: A Technique for Solving Scattering Problems at High Frequencies

Yazarlar: Figen, Ziya Gürkan, Mittra R., Boag A., Michielssen E.

Yayınlandığı Adres: The Proceedings of The URSI Radio Science Meeting, Seattle‐ Washington, U.S.A, June

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Distance-in-Time versus Distance-in-Space

Yazar: Kandemir, Mahmut Taylan

Diğer Yazarlar: Xulong Tang, Hui Zhao, Jihyun  Ryoo, Mustafa Karaköy

Yayınlandığı Adres: 42nd ACM SIGPLAN International Conference on Programming Language Design and Implementation, PLDI 2021, 20-25 June 2021, pp.665-680

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

The Detrimental Effects of Water on Electronic Devices

Yazar: Baylakoğlu, İlknur

Diğer Yazarlar: Aleksandra Fortier, San Kyeong, Rajan Ambat, Helene Conseil-Gudla, Michael H. Azarian, Michael G. Pecht

Yayınlandığı Adres: e-Prime – Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy, Volume 1, Article Number 100016, 2021

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Korelatif İnterferometre Yöntemi ile Pasif Yön Bulma

Yazar: Şengül, Hakan

Diğer Yazarlar: Abdullah Emin Gürel, Adnan Orduyılmaz

Yayınlandığı Adres: IEEE 29. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2021, 9-11 Haziran 2021, İstanbul, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Modelling Terahertz Spoof Surface Plasmon Polariton Waveguides Using a Circuit Model

Yazar: Çınar, Yılmaz

Diğer Yazarlar: Salih Serdar Yıldırım, Gülay Özşahin, Muhammed Abdullah Unutmaz, Mehmet Ünlü

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, Volume 11, Number 5, September 2021, pp.557-565

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Investigation of the Influence of Optical Turbulence on DIRCM Laser’s Jamming Effectiveness: A Wave-Optics Approach

Yazar: Yasa, Utku Görkem

Diğer Yazarlar: Özgür Bozat, Ziya Gürkan Figen, Ali Rıza Bozbulut

Yayınlandığı Adres: Infrared Physics and Technology, Volume 115, Article Number 103728, June 2021

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Optimization of Terahertz Spoof Surface Plasmon Polariton Waveguides for Maximum degrees/dB Performance

Yazar: Unutmaz, Muhammed Abdullah

Diğer Yazarlar: Gülay Özşahin, Mehmet Ünlü

Yayınlandığı Adres: Journal of Lightwave Technology, Volume 39, Number 17, 1 September 2021, pp.5508-5515

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A CAD Model for the Spoof Surface Plasmon Polariton Waveguides for Terahertz Integrated Circuits

Yazar: Çınar, Yılmaz

Diğer Yazarlar: Salih Serdar Yıldırım, Gülay Özşahin, Muhammed Abdullah Unutmaz, Mehmet Ünlü

Yayınlandığı Adres: OSA Advanced Photonics Congress 2021, Novel Optical Materials and Applications 2021, 26-29 July 2021, Washington, DC USA

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Compiler Support for Near Data Computing

Yazar: Kandemir, Mahmut Taylan

Diğer Yazarlar: Jihyun  Ryoo, Xulong Tang, Mustafa Karaköy

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the 26th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming, PPoPP 2021, February 2021, pp.90-104

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Mix and Match: Reorganizing Tasks for Enhancing Data Locality

Yazar: Tang, Xulong

Diğer Yazarlar: Mahmut Taylan Kandemir, Mustafa Karaköy

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems, Volume 5, Number 2, Article Number 20, June 2021, pp.1-24

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Machine Learning-based Radar Waveform Classification for Cognitive EW

Yazar: Orduyılmaz, Adnan

Diğer Yazarlar: Ersin Yar, Mehmet Burak Kocamış, Mahmut Serin, Murat Efe

Yayınlandığı Adres: Signal Image and Video Processing, Volume 15, Number 8, November 2021, pp.1653-1662

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Spectrum Sensing and Signal Identification with Deep Learning Based on Spectral Correlation Function

Yazar: Tekbıyık, Kürşat

Diğer Yazarlar: Özkan Akbunar, Ali Rıza Ekti, Ali Görçin, Güneş Karabulut Kurt, Khalid A. Qaraqe

Yayınlandığı Adres: IEEE Transactions on Vehicular Technology, Volume 70, Number 10, October 2021, pp.10514-10527

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN, BTE

Faz Karşılaştırmalı Yön Bulma Yöntemlerinde Faz Merkezleri Arası Mesafe Bilgisi Hatası Analizi

Yazar: Emin Gürel, Abdullah

Diğer Yazarlar: Adnan Orduyılmaz, Gökhan Soysal

Yayınlandığı Adres: IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2020, 05-07 Ekim 2020, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Tekil Hava Platformu ile Yer Konumlandırma

Yazar: Aydın, Furkan

Diğer Yazarlar: Abdullah Emin Gürel, Hakan Şengül, Adnan Orduyılmaz, Tolga Girici

Yayınlandığı Adres: IEEE 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2020, 05-07 Ekim 2020, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Two-Step Process for a Cognitive Radar Waveform Design with Multipath Exploitation

Yazar: Yılmaz, Seden Hazal Gülen

Diğer Yazarlar: Chiara Zarro, Harun Taha Hayvacı, Silvia Liberata Ullo

Yayınlandığı Adres: IEEE 7th International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace 2020, 22-24 June 2020, Pisa, Italy, pp.166-170

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

1D Convolutional Neural Networks Versus Automatic Classifiers for Known LPI Radar Signals Under White Gaussian Noise

Yazar: Yıldırım, Alper

Diğer Yazarlar: Serkan Kıranyaz

Yayınlandığı Adres: IEEE Access, Volume 8, 28 September 2020, pp.180534-180543

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Real-Time Signal Generator for Noise Radar

Yazar: İspir, Mehmet

Diğer Yazarlar: Alper Yıldırım

Yayınlandığı Adres: IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, Volume 35, Number 9, September 2020, pp.42-49

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Collective Affinity Aware Computation Mapping

Yazar: Kandemir, Mahmut T.

Diğer Yazarlar: Jihyun  Ryoo, Hui  Zhao, Myoungsoo  Jung, Mustafa Karaköy

Yayınlandığı Adres: Proceedings of the ACM International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques, PACT 2020, 3-7 October 2020, Virtual Event, USA, pp.343-344

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Termal Görüntüleme

Yazar: Oduncu, Emrah

Diğer Yazarlar: Umut Kayıkcı, Kıvanç Uluca, Mustafa Sivaslıgil

Yayınlandığı Adres: TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Volume 53, Number 630, Mayıs 2020, pp.44-51

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Photonic Crystals Based on Aperiodic Dielectric Multilayers for Optical Filtering

Yazar: Yasa, Utku Görkem

Diğer Yazarlar: Ziya Gürkan Figen, Hamza Kurt

Yayınlandığı Adres: Journal of Optics, Volume 21, Number 4, April 2019, Article Number 045101

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Optimization of the Jamming Signal Parameters for Conical-Scan Systems

Yazar: Şahingil, Mehmet Cihan

Yayınlandığı Adres: SPIE Defense + Commercial Sensing, Baltimore, Maryland, USA, 14-18 April 2019, Book Series: Proceedings of SPIE Volume 10995, Article Number 109950P, Pattern Recognition and Tracking XXX

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Ultra Wideband Spectrum Sensing for Cognitive Electronic Warfare Applications

Yazar: Orduyılmaz, Adnan

Diğer Yazarlar: Mehmet İspir, Mahmut Serin, Murat Efe

Yayınlandığı Adres: IEEE Radar Conference, RadarConf 2019, 22-26 April, Boston, MA, USA

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Radar Kesit Alanının Fourier Dönüşümünden Çıkarılan Öznitelikler Kullanılarak FMSD Radar ile Hedef Sınıflandırılması

Yazar: Arık, Doğan Tunca

Diğer Yazarlar: Asaf Behzat Şahin

Yayınlandığı Adres: IEEE 27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE SİU 2019, 24-26 Nisan 2019, Sivas, Türkiye

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Mid-Infrared Laser Source for Testing Jamming Code Effectiveness in the Field

Yazar: Figen, Ziya Gürkan

Yayınlandığı Adres: Optical Engineering, Volume 58, Number 8, Article Number 086101, August 2019

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Improving Pedestrian Safety Using Combined HOG and Haar Partial Detection in Mobile Systems

Yazar: Mıhçıoğlu, Muhammed Enis

Diğer Yazarlar: Ali Ziya Alkar

Yayınlandığı Adres: Traffic Injury Prevention, Volume 20, Number 6, 18 August 2019, pp.619-623

Yayın Türü: Makale

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A Complete Framework of Radar Pulse Detection and Modulation Classification for Cognitive EW

Yazar: Yar, Ersin

Diğer Yazarlar: Mehmet Burak Kocamış, Adnan Orduyılmaz, Mahmut Serin, Murat Efe

Yayınlandığı Adres: 27th European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2019, 2-6 September 2019, A Coruna, Spain

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

Wave-Optics Modeling of a Heat-Seeking Missile Attacked Using a DIRCM Laser in Turbulent Atmosphere

Yazar: Bozat, Özgür

Diğer Yazarlar: Utku Görkem Yasa, Ziya Gürkan Figen, Ali Rıza Bozbulut

Yayınlandığı Adres: SPIE Security + Defence, 9-12 September 2019, Strasbourg, France, Book Series: Proceedings of SPIE Volume 11161, Article Number 111610B, Technologies for Optical Countermeasures XVI, 7 October 2019

Yayın Türü: Bildiri

Başkan Yrd. / Enstitü: TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN

A New Design Method for a Refractive Beam Shaping Optical System Operating in Mid-Infrared Band

Yazar: Başaran, Ahmet

Diğer Yazarlar: Ziya Gürkan Figen