Ana Sayfa   /   Yetkinliklerimiz  /   Mesajlaşma Sistemleri

BİLGEM

Mesajlaşma Sistemleri

mis-1

MİS - Mesaj İşletim Sistemi

Millî ve NATO taktik saha askerî mesajlaşma ihtiyaçlarını karşılamak üzere millî olarak geliştirilmiş entegre muhabere sistemidir. MİS, birlikte ve ayrı çalışabilen istemci ve sunucu bileşenlerinden oluşmaktadır.
 • Millî ve NATO ihtiyaçlarını sağlayan Taktik Askerî Mesajlaşma Yeteneği
 • ACP127, STANAG 5066, Taktik X.400 (STANAG 4406 Ek-E), ACP142, X.500 Standartları Desteği
 • BRASS (Cevapsız Yayım ve Gemi-Sahil) Uyumluluğu
 • HF, VHF, Uydu, Ethernet taşıyıcı ortamları desteği
 • Muhabere kontrol özelliği
 • Senkron/asenkron çalışabilen 8 adet veri kanalı
 • Çoklu kanallarda eş zamanlı mesaj gönderme ve alma
 • Arşivleme ve yedekleme özelliği
 • İş sürekliliği (Yedek sunucuya anlık replikasyon)
 • Ortak verinin operatörlerce paylaşılabilmesi
 • Çoklu kullanıcı desteği
 • SYS, GEBİS ve Muhabere Kontrol Sistemi ile entegrasyon
 • Half-duplex, simplex ve full-duplex çalışma

DSS - Dizin Sistemi Sunucusu

Dizin Sistemi Sunucusu (DSS), farklı seviyelerdeki kurumsal kullanıcı ve sertifika bilgilerinin güvenilir ve tutarlı olarak hiyerarşik yapıda saklanmasını, kesintisiz, güncel ve güvenli olarak sunulmasını amaçlayan, millî imkânlarla geliştirilmiş bir dizin sunucusudur. Sunucu, belirli bir hiyerarşiye göre yapılanmış organizasyonlar, birimler, kullanıcılar ve cihazlar içeren kurumlarda bu bilgilere hızlı erişim sağlar. DSS, üst düzey güvenlik politikalarının uygulanmasına imkân vermekte, bu sayede kurumsal kullanımda farklı güvenlik seviyeli kullanıcıların erişim ve mesaj teati yetkileri belirlenebilmektedir.

DSS, ulusal ihtiyaçlar (askerî ve kurumsal) gözetilerek uluslararası standartlara göre geliştirilmiştir. Dizin sistemleri için oluşturulmuş en kapsamlı standart kümesi olan ITU X.500’e tam uyum sağlanmış, bunun yanında daha basitleştirilmiş bir dizin erişim protokolü olan LDAP ile erişime de imkân sağlanmıştır. Bu sayede, farklı askerî veya ticari dizin uygulamaları ile çalışabilmektedir. DSS, ticari bileşenler içermeyen millî bir ürün olduğundan, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı bir şekilde özelleştirilebilmektedir.

 • ITU X.500 standardında yer alan güvenli dizin servisleri
 • Genişletilebilir dizin şeması (ACP 133, LDAP, X.500)
 • LDAP v3 desteği için Geçit Ara Birimi
 • LDIF desteği
 • Gelişmiş replikasyon imkânı
 • Gelişmiş Yönetim Aracı
 • Yedekleme ve çökmeden dönme
 • Platform bağımsız çalışabilme
 • Hat güvenliği
 • Kimlik doğrulama
 • Erişim denetimi
 • Denetim günlüğü
 • Güvenlik ilkesi
blank
blank

Safir Posta (KurumNet)

Safir Posta; güvenli e-posta alışverişi, anlık mesajlaşma, video konferans, takvim ve görev takip işlevlerini bir arada sunan bir üretkenlik çözümüdür. Tamamen millî kaynaklarla geliştirilmiş ürün ailesi Safir Posta’nın geliştirme sürecinde uluslararası standartlara uyum sağlanmış, aynı zamanda ulusal ihtiyaçlar gözetilmiştir. Safir Posta bütünleşik çalışan birçok yazılım bileşenini içermektedir. Kullanıcılar arasında e-postaları iletmek ve muhafaza etmekle görevli SMTP/IMAP/POP3 standartlarına uygun “Mesaj Aktarma Sunucusu,” kullanıcı bilgilerinin merkezî olarak saklandığı LDAP standardına uygun “Dizin Sistemi Sunucusu” ve son kullanıcıların e-posta hazırlamasına, görüntülemesine imkân veren “Mesajlaşma İstemcisi” (web, Outlook ve masaüstü sürümleri mevcuttur) temel bileşenlerdir.

CalDAV sunucusu ve iMIP standardını gerçekleyen paylaşılabilir takvim ortamı, XMPP üzerinden canlı sohbet sistemi, çeşitli video konferans sistemleri ile entegrasyon yeteneği, çok faktörlü kimlik doğrulama, platform bağımsız çalışabilme özelliklerine sahiptir. Kullanıcılar arasında imzalı ve şifreli mesajlaşmaya imkân vermektedir.

Safir Posta ile; güçlü kimlik doğrulama, hat güvenliği, erişim denetimi, denetim günlüğü ve mesaj güvenliği gibi güvenlik işlevleri sağlanmaktadır. Ayrıca, uzaktan merkezî olarak yönetilebilen sunucu bileşenleri vasıtasıyla yedekleme, yedekten dönme ve iş sürekliliği gibi işlevler desteklenmektedir. Bu yeteneklere ek olarak, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen MA3 ürün ailesine (ESYA, Dirak HSM) entegre olacak şekilde imzalı/şifreli mesaj gönderebilme özelliklerine sahiptir.

 • SMTP/IMAP/POP3 standartlarına uygun Mesaj Aktarma Sunucusu
 • Kurumsal mesaj formlarını destekleyen Masaüstü, Web ve Mobil İstemciler
 • X.500 standardına uygun Dizin Sistemi Sunucusu
 • LDAP standardına uygun Dizin Sistemi Sunucusu
 • Gelişmiş mesaj raporlama ve izleme
 • Genişletilebilir dizin şeması
 • Gelişmiş masaüstü ve web tabanlı yönetim araçları
 • Kümeli ve yüksek kapasiteli çalışan sunucular
 • CalDAV standardını destekleyen takvim özelliği
 • iMIP protokolü destekli takvim özelliği
 • Paylaşılabilir takvim ortamı
 • Anlık mesajlaşma sistemi
 • SafirDepo entegrasyonu
 • Çeşitli video konferans sistemleri ile entegrasyon yeteneği
 • LDIF desteği
 • Özelleştirilebilir kurumsal mesaj formu desteği
 • Öncelik mekanizması
 • Silinmiş mesajları kurtarma
 • Web ve masaüstünden imzalı/şifreli mesaj gönderebilme (S/MIME)
 • Platform bağımsız çalışabilme
 • Hat güvenliği (SSL/TLS)
 • Kimlik doğrulama (basit ve güçlü)
 • Akıllı kart ve Dirak HSM desteği
 • Yerel Güvenlik Servisi ile tarayıcıdan akıllı karta güvenli erişim yeteneği
 • Mesaj güvenliği (imzalama, şifreleme)
 • Erişim denetimi (SAC)
 • Açık anahtar altyapısı (PKI)
 • Nitelik sertifikası desteği (PMI)
 • Denetim günlüğü
 • Güvenlik ilkesi
 • İki Faktörlü Kimlik Doğrulama
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim