Ana Sayfa   /   Yetkinliklerimiz  /   Mesajlaşma Sistemleri

BİLGEM

Mesajlaşma Sistemleri

mis-1

MİS - Mesaj İşletim Sistemi

Millî ve NATO taktik saha askerî mesajlaşma ihtiyaçlarını karşılamak üzere millî olarak geliştirilmiş entegre muhabere sistemidir. MİS, birlikte ve ayrı çalışabilen istemci ve sunucu bileşenlerinden oluşmaktadır.
 • Millî ve NATO ihtiyaçlarını sağlayan Taktik Askerî Mesajlaşma Yeteneği
 • ACP127, STANAG 5066, Taktik X.400 (STANAG 4406 Ek-E), ACP142, X.500 Standartları Desteği
 • BRASS (Cevapsız Yayım ve Gemi-Sahil) Uyumluluğu
 • HF, VHF, Uydu, Ethernet taşıyıcı ortamları desteği
 • Muhabere kontrol özelliği
 • Senkron/asenkron çalışabilen 8 adet veri kanalı
 • Çoklu kanallarda eş zamanlı mesaj gönderme ve alma
 • Arşivleme ve yedekleme özelliği
 • İş sürekliliği (Yedek sunucuya anlık replikasyon)
 • Ortak verinin operatörlerce paylaşılabilmesi
 • Çoklu kullanıcı desteği
 • SYS, GEBİS ve Muhabere Kontrol Sistemi ile entegrasyon
 • Half-duplex, simplex ve full-duplex çalışma

DSS - Dizin Sistemi Sunucusu

Dizin Sistemi Sunucusu (DSS), farklı seviyelerdeki kurumsal kullanıcı ve sertifika bilgilerinin güvenilir ve tutarlı olarak hiyerarşik yapıda saklanmasını, kesintisiz, güncel ve güvenli olarak sunulmasını amaçlayan, millî imkânlarla geliştirilmiş bir dizin sunucusudur. Sunucu, belirli bir hiyerarşiye göre yapılanmış organizasyonlar, birimler, kullanıcılar ve cihazlar içeren kurumlarda bu bilgilere hızlı erişim sağlar. DSS, üst düzey güvenlik politikalarının uygulanmasına imkân vermekte, bu sayede kurumsal kullanımda farklı güvenlik seviyeli kullanıcıların erişim ve mesaj teati yetkileri belirlenebilmektedir.

DSS, ulusal ihtiyaçlar (askerî ve kurumsal) gözetilerek uluslararası standartlara göre geliştirilmiştir. Dizin sistemleri için oluşturulmuş en kapsamlı standart kümesi olan ITU X.500’e tam uyum sağlanmış, bunun yanında daha basitleştirilmiş bir dizin erişim protokolü olan LDAP ile erişime de imkân sağlanmıştır. Bu sayede, farklı askerî veya ticari dizin uygulamaları ile çalışabilmektedir. DSS, ticari bileşenler içermeyen millî bir ürün olduğundan, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı bir şekilde özelleştirilebilmektedir.

 • ITU X.500 standardında yer alan güvenli dizin servisleri
 • Genişletilebilir dizin şeması (ACP 133, LDAP, X.500)
 • LDAP v3 desteği için Geçit Ara Birimi
 • LDIF desteği
 • Gelişmiş replikasyon imkânı
 • Gelişmiş Yönetim Aracı
 • Yedekleme ve çökmeden dönme
 • Platform bağımsız çalışabilme
 • Hat güvenliği
 • Kimlik doğrulama
 • Erişim denetimi
 • Denetim günlüğü
 • Güvenlik ilkesi
blank
blank

Safir Posta (KurumNet)

Safir Posta; güvenli e-posta alışverişi, anlık mesajlaşma, video konferans, takvim ve görev takip işlevlerini bir arada sunan bir üretkenlik çözümüdür. Tamamen millî kaynaklarla geliştirilmiş ürün ailesi Safir Posta’nın geliştirme sürecinde uluslararası standartlara uyum sağlanmış, aynı zamanda ulusal ihtiyaçlar gözetilmiştir. Safir Posta bütünleşik çalışan birçok yazılım bileşenini içermektedir. Kullanıcılar arasında e-postaları iletmek ve muhafaza etmekle görevli SMTP/IMAP/POP3 standartlarına uygun “Mesaj Aktarma Sunucusu,” kullanıcı bilgilerinin merkezî olarak saklandığı LDAP standardına uygun “Dizin Sistemi Sunucusu” ve son kullanıcıların e-posta hazırlamasına, görüntülemesine imkân veren “Mesajlaşma İstemcisi” (web, Outlook ve masaüstü sürümleri mevcuttur) temel bileşenlerdir.

CalDAV sunucusu ve iMIP standardını gerçekleyen paylaşılabilir takvim ortamı, XMPP üzerinden canlı sohbet sistemi, çeşitli video konferans sistemleri ile entegrasyon yeteneği, çok faktörlü kimlik doğrulama, platform bağımsız çalışabilme özelliklerine sahiptir. Kullanıcılar arasında imzalı ve şifreli mesajlaşmaya imkân vermektedir.

Safir Posta ile; güçlü kimlik doğrulama, hat güvenliği, erişim denetimi, denetim günlüğü ve mesaj güvenliği gibi güvenlik işlevleri sağlanmaktadır. Ayrıca, uzaktan merkezî olarak yönetilebilen sunucu bileşenleri vasıtasıyla yedekleme, yedekten dönme ve iş sürekliliği gibi işlevler desteklenmektedir. Bu yeteneklere ek olarak, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen MA3 ürün ailesine (ESYA, Dirak HSM) entegre olacak şekilde imzalı/şifreli mesaj gönderebilme özelliklerine sahiptir.

 • SMTP/IMAP/POP3 standartlarına uygun Mesaj Aktarma Sunucusu
 • Kurumsal mesaj formlarını destekleyen Masaüstü, Web ve Mobil İstemciler
 • X.500 standardına uygun Dizin Sistemi Sunucusu
 • LDAP standardına uygun Dizin Sistemi Sunucusu
 • Gelişmiş mesaj raporlama ve izleme
 • Genişletilebilir dizin şeması
 • Gelişmiş masaüstü ve web tabanlı yönetim araçları
 • Kümeli ve yüksek kapasiteli çalışan sunucular
 • CalDAV standardını destekleyen takvim özelliği
 • iMIP protokolü destekli takvim özelliği
 • Paylaşılabilir takvim ortamı
 • Anlık mesajlaşma sistemi
 • SafirDepo entegrasyonu
 • Çeşitli video konferans sistemleri ile entegrasyon yeteneği
 • LDIF desteği
 • Özelleştirilebilir kurumsal mesaj formu desteği
 • Öncelik mekanizması
 • Silinmiş mesajları kurtarma
 • Web ve masaüstünden imzalı/şifreli mesaj gönderebilme (S/MIME)
 • Platform bağımsız çalışabilme
 • Hat güvenliği (SSL/TLS)
 • Kimlik doğrulama (basit ve güçlü)
 • Akıllı kart ve Dirak HSM desteği
 • Yerel Güvenlik Servisi ile tarayıcıdan akıllı karta güvenli erişim yeteneği
 • Mesaj güvenliği (imzalama, şifreleme)
 • Erişim denetimi (SAC)
 • Açık anahtar altyapısı (PKI)
 • Nitelik sertifikası desteği (PMI)
 • Denetim günlüğü
 • Güvenlik ilkesi
 • İki Faktörlü Kimlik Doğrulama
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.