MENÜ
Ana Sayfa   /   Kurumsal

KURUMSAL

Biz Kimiz?

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve millî çözümler üreten ulusal Ar-Ge merkezidir.

Türkiye’nin en yetkin Ar-Ge merkezi olma özelliğiyle BİLGEM, ülkemizin bilgi güvenliği ve bilişim alanında teknolojik bağımsızlığını sağlamak için askerî ve sivil bilginin güvenliğini, bütünlüğünü, güvenli bir şekilde iletilmesini ve saklanmasını sağlayan teknolojik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedir. 50 yılı aşan bilgi birikimi, deneyimi ve 2.000’i aşan insan kaynağıyla Merkezimiz, uluslararası standartlarda bilimsel ve teknolojik araştırmalar gerçekleştirmektedir.

+ 0
Araştırmacı
+ 0
Doktora
+ 0
Yüksek Lisans
+ 0
Proje

KURUMSAL

Temel Faaliyetlerimiz

BİLGEM’in temel faaliyetlerini Araştırma-Geliştirme, Test ve Değerlendirme, Prototip Üretimi ve Eğitim oluşturmaktadır. Merkezimiz; ileri elektronik, bilişim teknolojileri, kriptoloji, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, bilgi güvenliği, elektronik harp ve telekomünikasyon alanlarında bugüne kadar yüzlerce başarılı projeye imza atan enstitülere sahiptir. Bu enstitüler şu şekildedir:

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) >>

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) >>

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) >>

Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) >>

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) >>

Yapay Zekâ Enstitüsü (YZE) >>

Bununla birlikte, TÜBİTAK BİLGEM, ülkemizin bilişim ve bilgi güvenliği ihtiyaçlarını tek tip çözümler ile değil, paydaş gereksinimlerini karşılayacak özel çözümler sağlama prensibi ile hareket etmektedir. BİLGEM’in geliştirmiş olduğu teknolojik çözümler, ülke sınırlarını aşarak NATO ülkeleri ve birçok Avrupa ve Asya ülkeleri tarafından kullanılmaktadır. Merkezimizin bu katkılarıyla ülkemiz, bilişim ve bilgi güvenliği alanlarındaki çözümleri ihraç eden ve dünya devleri ile rekabet eden bir ülke hâline gelmiştir.

KURUMSAL

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Ülkemizi; bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında referans noktası hâline getirerek geleceğe yön veren bilim ve teknoloji üssü olmak.

Misyon

Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında savunma sanayii, kamu kurumları ve özel sektörle stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak özgün ve katma değeri yüksek teknolojileri geliştirmek.

Temel Değerlerimiz

Bilimsellik, Millîlik, Güvenilirlik, Yenilikçilik ve Öncülük, Sonuç ve Çözüm Odaklılık, Sürekli Gelişim.

KURUMSAL

Organizasyon Şeması

KURUMSAL

Tarihçe

TÜBİTAK BİLGEM’in temelleri Elektronik Araştırma Ünitesi (EAÜ) adı altında 1968 yılında atıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında Prof. Dr. Yılmaz Tokad başkanlığında 5 araştırmacı ile ilk çalışmalara başlandı. 1972 yılında Elektronik Araştırma Ünitesi (EAÜ), Ankara’dan Gebze’de bulunan Marmara Araştırma Enstitüsü (MAM) Yerleşkesi’ne taşınarak çalışmalarını MAM bünyesinde sürdürdü. 1980-1983 yılları arasında “Mikroelektronik Teknolojisi” alanında bilgi birikimi sağlamak, bu alanda endüstriye araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, stratejik öneme sahip tümdevreleri üretebilmek amacı ile Yarı İletken Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) kuruldu.

1991 yılında, Elektronik Araştırma Ünitesi (EAÜ), Elektronik ve Yarı İletkenler Teknolojisi Bölümüne dönüştürüldü. Bölümün, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) adıyla bir enstitüye dönüştürülmesi ise 1995 yılında oldu. 1998 yılında UEKAE, Marmara Araştırma Merkezinden ayrılarak TÜBİTAK Başkanlığa bağlandı. 1999 yılında ise UEKAE bünyesinde İleri Teknolojiler Araştırma Grubu (İLTAREN) kuruldu. Aynı yıl içinde EMC / Tempest Test Merkezi tamamlandı.

2010’da TÜBİTAK bünyesinde yer alan iki önemli enstitü –TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ile daha önce TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı olarak faaliyet gösteren Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)– TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) altında birleştirildi. 2012 yılında TÜBİTAK BİLGEM’e bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) kuruldu. Yine aynı yıl, TÜBİTAK BİLGEM’e bağlı Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ve İleri Teknoloji Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) kuruldu. 

Menü

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

Başkanlığa Bağlı Birimler

Politikalar

Kronoloji

 • TÜBITAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü resmi olarak Kasım 2020’de kurulmuştur.
 • AQAP-2210 Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini aldı.
 • TÜRKİYE Yerli Biyometrik Pasaport Uygulamasını Tamamladı.
 • TÜBİTAK BİLGEM’e Mükemmel Yayın Ödülü Verildi.
 • BİLGEM’de Blokzincir Araştırma Laboratuvarı (BCLabs) Kuruldu.
 • TÜBİTAK’ın YİTAL’i Milli Şirkete Dönüştü.
 • TÜBİTAK BİLGEM YTE, CMMI Seviye 5 Olarak Derecelendirildi.
 • AKİS BİLET, CIPURSE Sertifikası Aldı.
 • UKİS, Ortak Kriterler Sertifikası Aldı.
 • TÜBİTAK BİLGEM Tıbbi Cihaz Alanında İlk Ürününü Geliştirdi.
 • ESYA 2.0 Sürümü, CC EAL4+ Sertifikasını Aldı.
 • AKİS v2.2.8i Sürümü Güvenlik Sertifikası Almaya Hak Kazandı.
 • TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’ne (UEKAE) bağlı İleri Genom ve Biyoenformatik Araştırma Merkezi (İGBAM) altyapısının kurulumu tamamlandı.
 • TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), temassız akıllı kart teknolojisi AKİS BİLET v1.0’ı geliştirdi.
 • TÜBİTAK BİLGEM Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) tarafından geliştirilen Ulusal Akıllı Kart Tümdevresi (UKTÜM), Aktif Kalkan konusunda ABD Patent ve Marka Ofisi’nden Tescil Belgesi aldı.
 • TÜBİTAK BİLGEM’e bağlı Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı (TÜTEL) kuruldu.
 • KKTC’ye özgün olarak BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) tarafından geliştirilen Elektronik Kimlik Yönetim Sistemi uygulamaya geçirildi.
 • Devasa boyutlardaki veriyi işlemek ve gerekli sistemlerin, yazılımların ihtiyacına göre işletilmesi, yönetilmesi ve güç tüketim maliyetlerinin azaltılması amacıyla T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım programı desteğiyle Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) kuruldu.
 • TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanlığı’na, asaleten Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR atandı.
 • BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nde (BTE) geliştirilen Hava Trafik Kontrolörü Seçim Sistemi (atcSES), ORACLE firması tarafından düzenlenen ve yazılım dünyasında prestijli bir yere sahip olan “Duke’s Choice Award” yarışmasında ödül alarak, dünyanın en iyi 10 Java tabanlı yazılımı arasında yer aldı.
 • TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) tarafından geliştirilen elektronik pasaport uygulaması olan AKİS v1.4i sürümü, Ortak Kriter (CC) EAL4+ Güvenlik Sertifikası almaya hak kazandı.
 • TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), yazılım geliştirme organizasyonları için referans model olarak kabul edilen CMMI Seviye 4 ile derecelendirildi.
 • TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanlığı’na Prof. Dr. A. Arif ERGİN atandı
 • SİGE Kütüphane Projesi’nin imzaları atıldı.
 • TÜBİTAK ile NATO Arasında Ar-Ge Anlaşması imzalandı.
 • TÜBİTAK BİLGEM ve HAVELSAN arasında, 8 Mayıs 2013 tarihinde, İşbirliği Mutabakatı imzalandı.
 • Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS) BTE tarafından ilk kez Türkiye’de tasarlanıp üretildi.
 • TÜBİTAK BİLGEM’e bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) kuruldu.
 • TÜBİTAK BİLGEM’e bağlı Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ve İleri Teknoloji Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) kuruldu.
 • TÜBİTAK ile ÖSYM arasında işbirliği protokolü imzalandı.
 • TÜBİTAK tarafından tasarlanan Radyolink Projesi hayata geçirildi.
 • BTE tarafından ulusal bir demiryolu sinyalizasyon sistemi (UDSP) yerli teknoloji kullanılarak geliştirildi ve sahada kullanıma geçirildi.
 • BTE ve UEKAE tarafından geliştirilen SRC155A sayısal radyolink cihazlarının üretimi, teknoloji transferi yoluyla endüstriye devredildi. Üretilen ürünler Türkiye’deki mobil haberleşme altyapılarında kullanılmaya başlandı.
 • TÜBİTAK BİLGEM Başkanlığına vekâleten Dr. Hasan PALAZ atandı.
 • TÜBİTAK ile WMG arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
 • AKiS v1.2.2i ve AKiS v1.2.2n ürünleri CC sertifikalarını aldı.
 • UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü ) Müdürü olarak görev yapmakta olan T. Alparslan BABAOĞLU, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Başkanlığına atandı.
 • TÜBİTAK AKİS elektronik pasaport ürünü CC Sertifikası aldı.
 • TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE), TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 15 Temmuz 2011 tarihli kararı ile TÜBİTAK BİLGEM’e bağlandı.
 • RAPSİM, 1 Mart 2011’de başvuru kabullerine başladı. Rüzgâr Enerji Santrallerinin (RES) kurulmasının Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemleri’ne olan etkileşimi konusunda izin süreçlerinin oluşturulmasına ilişkin protokol imzalandı.
 • TAÇEK NATO onayı aldı. NATO’nun çevrim dışı dosya kriptolama ihtiyacını karşılamak amacıyla önerilen ve NATO’nun güvenlik ve operasyona uygunluk testlerini başarıyla tamamlayan TAÇEK (Taşınabilir Çevrimdışı Kripto Cihazı) ürünü NATO’nun tüm gizlilik derecelerindeki bilgisini korumak için resmen onaylandı.
 • BTE tarafından plastik mayınları tespit ve görüntüleme yeteneğine sahip elde taşınabilir mayın tespit sistemi (ETMTS-2) geliştirildi.
 •  BTE tarafından Sanal Ortam Tren Sürüş Eğitimleri için Milli Benzetim Sistemi (TRENSİM) geliştirildi.
 • TÜRKİYE, 17 Kasım 2010 tarihinde, Ortak Kriterler (ISO 15408) alanında resmi olarak “Sertifika Üreticisi” ülke unvanı kazandı. Bunun sonucunda Türkiye’de tek Ortak Kriterler laboratuvarı olan TÜBİTAK BİLGEM OKTEM’in laboratuvarında değerlendirilen BT (Bilişim Teknolojileri) ürünlerinin Ortak Kriterler Sertifikaları, uluslararası geçerliliğe sahip oldu.
 • TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, 12 Kasım 2010 tarihinde CMMI 3. Seviye sertifikasını aldı. UEKAE, Capability Maturity Model Integration (CMMI) Class A değerlendirmesini başarı ile tamamlayarak yazılım geliştirme faaliyetlerinde 3. Seviye olgunluk düzeyine ulaştığını belgeledi.
 • TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde geliştirilen ulusal işletim sistemi Pardus, özgür yazılım dünyasının en köklü ve prestijli yayınlarından olan Linux Journal’ın verdiği Readers’ ChoiceAwards (Okuyucu Ödülleri) 2010 ödüllerinde, üç ayrı kategoride ilk 5’e girdi.
 • TÜBİTAK bünyesinde yer alan iki önemli enstitü; TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ile daha önce TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne (MAM) bağlı olarak faaliyet gösteren Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) altında birleştirildi.
 • Yeni Hizmet binası, Ocak ayında kullanıma açıldı.
 • NATO’nun çevrim dışı dosya kriptolama ihtiyacını karşılamak amacıyla TAÇEK (Taşınabilir Çevrimdışı Kripto Cihazı), NATO’nun operasyona uygunluk testlerini başarıyla tamamladı.
 • Elektronik Sertifika Yönetim Altyapısı (ESYA), Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) sertifika aldı.
 • UEKAE tarafından geliştirilen Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKİS) Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) sertifika aldı.
 • NATO’nun “NATO ÇOK GİZLİ ve altı” gizlilik dereceli anahtarlarını ve kriptografik bilgilerini, NATO envanterindeki kripto cihazlarına güvenli olarak taşımak ve yüklemek amacıyla geliştirilen KAYC-S/N, 2009 yılında aldığı SECAN Güvenlik Onayı’ndan sonra, NATO Bilgi Güvencesi Teknik Merkezi (NATO Information Assurance Technical Center) NIATC Birimi tarafından uygulanan teknik ve operasyonel uygunluğun değerlendirildiği OPEVAL testlerini başarıyla tamamladı.
 • 1991 yılında kurulan BTE (Bilişim Teknolojileri Enstitüsü), 1 Ocak 2010 tarihli Bilim Kurulu kararı ile UEKAE’ye bağlandı.
 • BTE tarafından adli imgelerin iyileştirmesi ve onarımı için yazılım süiti geliştirildi.
 • SiGe HBT BiCMOS teknolojisi için gerekli cihazların YİTAL’e ilave edilme ve kurulma çalışmaları yapıldı.

– Güvenlik önlemleri alınmış Akıllı Kart Tümdevresinin fonksiyonel ve çevre testleri başarı ile tamamlandı. Akıllı kart tümdevrelerinin saha denemeleri için pilot bölge olarak seçilen Bolu’da dağıtımına başlandı.
– Silisyum PIN tekniği ile üretilen Radon dedektörünün saha denemeleri başarıyla tamamlandı. Dedektör için özel okuma devresi tasarımı çalışmaları başladı.

 •  TÜBİTAK UEKAE tarafından geliştirilen Kriptolu USB Bellek Cihazı SIR, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO verisini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • KAYC-S/N Cihazı, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • Nisan ayında TEMPEST özellikli yeni nesil TEMPEST PC (miniTPC) geliştirildi.
 • Temmuz ayında Pardus 2009 kullanıma sunuldu.
 • Ekim ayında TEMPEST Tarayıcı geliştirildi.
 • Türkiye’nin yüzde yüz yerli tasarımı akıllı kartlar üretildi ve denemelerden başarıyla geçti.
 • Hollanda’da yapılan NATO MSA 2009 çalışmalarında FORMUS ürünleri tanıtıldı.
 • Bosna Hersek’te yapılan NATO Combined Endeavor 2009 Uyumluluk Tatbikatında FORESC, yakın ve uzak bütün testleri başarı ile geçti.
 • 602 Adet Kriptolu USB Bellek Cihazı SIR NATO’ya ihraç edildi.
 • Ortak Kriter Test Merkezi ilk resmi Ortak Kriterler testini tamamladı. Ürüne TSE tarafından sertifika verildi.
 • III. Özel Sektör Bilgi Güvenliği Günü, Nisan ayında UEKAE tarafından İstanbul’da düzenlendi.
 • IV. Kamu Bilgi Güvenliği Günü UEKAE tarafından Ankara’da düzenlendi.
 • Kasım ayında Bürüksel NATO Karargâhı’nda düzenlenen NATO Cyber Defence Exercise Tatbikatı’na UEKAE oyuncu kontrolcü olarak katılım sağladı.
 • NATO tarafından düzenlenen CMX (Crisis Management Excercices) Tatbikatı’na katılım sağlandı.
 • SiGe HBT BiCMOS teknolojisi geliştirmek için YİTAL’in temiz alan altyapısı 500m2’den 800m2’ye yükseltildi. İlave edilen temiz alanda tümdevre üretim süreçlerinin gerçekleşecek olan kısımları 10 ve 100 sınıfı, servis alanları ise 1000 sınıfı olarak inşa edildi. Bu çalışmalara ilave olarak;

– 0,25µm CMOS teknolojisine uygun olarak tasarlanan ve yurt dışında ürettirilen Akıllı Kart Tümdevresinin güvenlik önlemleri ilave edilmiş sürümünün tasarımı tamamlandı ve yurt dışında ürettirilmek için çalışmalara başlandı.
– 24V CMOS süreci başarı ile geliştirildi ve hat sürücü tümdevrelerin üretimine uygulandı. Bu özel tasarım hat sürücü tümdevreleri üretiminde kullanıldı. NTDS kartlarının tüm fonksiyonel ve çevre testleri tamamlandı.
– YİTAL’de tümdevre tasarım ve üretim çalışmalarına ek olarak, dedektör üretim teknolojisi üzerine çalışmalar yapılması planlandı. Bu amaçla Silisyum PIN yapısı kullanılarak Radon dedektörü üretim süreci geliştirildi. Dedektörün saha testlerine başlandı.

 • İLTAREN binası, Başbakan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sn. Yaşar BÜYÜKANIT tarafından törenle açıldı.
 • ISDN-PRI cihazı, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • AKİS, Meteosay ve SİMA markaları tescil edildi.
 • Nisan ayında enstitü tarafından II. Bilgi Teknolojileri Güvenlik Konferansı düzenlendi.
 • Türkiye’de ilk kez, Eurcorypt 2008, TÜBİTAK UEKAE Kriptoloji Bölüm sorumlusu Dr. A. Murat Apohan başkanlığında düzenlendi.
 • Milli Offline Kripto Cihazı MİLOF-1, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • NATO On-LineSpectrum Management Database (ARCADE) ihalesini kazandı.
 • II. Özel Sektör Bilgi Güvenliği Günü, Mart ayında UEKAE tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi.
 • M. Önder Yetiş, yabancı bilim insanı olarak Rusya Mühendislik Bilimleri Akademisi (REAS) üyeliğine seçildi.
 • III. Kamu Kurumları Bilgi Teknolojileri Güvenlik Günü, Haziran ayında UEKAE tarafından Ankara’da gerçekleştirildi.
 • M. Önder Yetiş, Ukrayna Teknolojik Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi.
 • Haziran ayında Pardus 2008 kullanıma sunuldu.
 • Kripto algoritma OCEAN, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • Enstitü, Maturity Level 3 düzeyinde CMMI sertifikası aldı.
 • FORESC cihazı Malezya’da başarılı geçen bir saha çalışması sonucu test edildi.
 • Bilgi güvenliği konularında toplumu bilinçlendirmek üzere Bilgi Güvenliği Kapısı http://www.bilgiguvenligi.gov.tr adresinde hizmete vermeye başladı.
 • Ortak Kriterler Test Merkezi, Ortak Kriterler Değerlendirmeleri için Türkiye Sertifikasyon Makamı TSE’den Sürekli Lisans Belgesini aldı.
 • NATO Cyber Defence Exercise Tatbikatına katılım sağlandı.
 • Güven Milli Kriz Tatbikatı’na oyuncu olarak katılım sağlandı ve tatbikat boyunca kritik kurumlar arasındaki kriptolu haberleşme, UEKAE tarafından sağlandı.
 • BOME 2008 Tatbikatı, kurumsal bilgisayar olaylarına müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması amacıyla UEKAE koordinatörlüğünde yapıldı.
 • BTE tarafından Türkçe konuşma tanıma motoru gerçeklendi.
 • BTE tarafından sayısal kayıt arşiv analiz sistemi geliştirildi.
 • Eğitim Amaçlı Uçak Üzeri Gömülü Benzetim Sistem Ağı (NetWaSiF) – Dünyanın İlk Uçan Simülatör filosu BTE’nin katılımı ile gerçekleştirildi.
 • YİTAL’in yaptığı araştırmanın ardından 0,35 mikron seviyesinde tümdevre üretimi gerçekleştirildi.
 • Mart ayında Pardus2007.1FelisChaus, Temmuz ayında Pardus 2007.2 CaracalCaracal, Kasım ayında Pardus 2007.3 Lynxlynx sürümleri kullanıma sunuldu.
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın MİLGEM Projesi’ndeki LPI özellikli Gözetleme Radarının performansını sağlayabilen Türkiye’de milli kaynaklarla geliştirilmiş ilk LPI gözetleme radarı olan GEMRAD’ın labaratuvar prototipi üretildi.
 • Türkiye’nin tamamen “milli” imkânlarla geliştirilen LPI radarı, IDEF’07 Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilendi.
 • Sahil Gözetleme Ağı Projesi’ne altyapı sağlamak üzere Gebze Yerleşkesi’nde prototip bir Gözetleme İstasyonu ve Kontrol Merkezi oluşturma çalışmaları başlatıldı.
 • TÜBİTAK UME tarafından geliştirilen ve akaryakıtı işaretlemeye yarayan MARKER’ın akaryakıt içindeki yoğunluğunu ölçen Marker Test Cihazı geliştirilerek başarıyla kullanılmaya başlandı.
 • UEKAE tarafından geliştirilen Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKİS) altında çalışan akıllı kartlar, e-imza uygulamalarında kullanılmaya başlandı.
 • Dünyanın en önemli cam üreticisi Fransız Saint Gobain firması, tüm fabrikalarında UEKAE ürünü Düz camlarda Sürekli Gerilim ve Kalınlık Kontrol Cihazları kullanma konusunda prensip kararı aldı. İlk cihaz Saint Gobain’in Meksika’daki fabrikasında kuruldu ve kullanıma başlandı.
 • AQAP-160 Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini aldı.
 • ISO27001 belgesini aldı.
 • Standart 0,35µm CMOS teknolojisine ilave olarak SiGe HBT BiCMOS teknolojisi geliştirme çalışmalarına başlandı.
 • 0,25µm CMOS teknolojisine uygun Akıllı Kart Tümdevresi tasarımı başarı ile tamamlandı. Üretilen akıllı kart, özgün 8051 mikroişlemci, DES, 3DES, AES ve RSA kripto blokları, 64K EEPROM ve 6K SRAM içermektedir.
 • YİTAL’de geliştirilen 20V CMOS üretim süreci tasarımı yapılan hat sürücü tümdevre örnek üretimine başarı ile uygulandı.
 • TESİD tarafından düzenlenen “Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri” yarışmasında FORESC cihazı büyük ödüle layık görüldü.
 • Kamu kurumları için 9926 adet Nitelikli Elektronik Sertifika üretildi.
 • 2007/16 Başbakanlık Genelgesi uyarınca TÜBİTAK UEKAE, Sigorta Kartı Projesi’ni, T.C. Kimlik Kartı Projesi’ne dönüştürdü.
 • Atlantik Okyanusu’nda yapılan NATO Phoenix Express 2007 tatbikatında FORESC kullanıldı.
 • Almanya’da yapılan NATO Combined Endeavor 2007 tatbikatına FORESC ile katılım sağlandı.
 • FORBİS Sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinde mesajlaşma sistemi olarak kullanılmaya başlandı.
 • HELIS Sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopter ve gemilerde kullanılmaya başlandı.
 • UEKAE tarafından geliştirilen Akaryakıtlarda Ulusal Marker uygulaması 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Türkiye’de ilk defa ulusal çapta kullanılan tüm akaryakıtlar işaretlenmeye başlandı. Proje çerçevesinde UEKAE, Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı, Üretici Ulusal Marker Cihazı, Yüksek Hassasiyetli Ulusal Marker Cihazları ve On-line Veri Toplama Sistemini geliştirdi. Üretimi ve sorunsuz çalışmasını sağlayan tüm sistemin işlemesi sağlanmaya başladı.
 • Dünyada ilk defa, Kaplamalı Camlarda Dört Noktadan Yansıma ve Geçirgenlik Katsayıları Sürekli Ölçer Sistemi geliştirildi ve Trakya Cam Fabrikası’nda kuruldu.
 • Türkiye’nin hudut kapılarında (hava, deniz ve kara) üst düzey Pasaport ve Vize Kontrol İşlemlerinin, FORENSIC XP-4010 D cihazıyla yapılmasına karar alındı. İlk aşamada tüm hava hudut kapılarında cihazlar kullanıma başladı.
 • Ulusal Bilgi Güvenliği Programı Projesi çerçevesinde dört kamu kurumunda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu çalışmasına başlandı.
 • I. Özel Sektör Bilgi Teknolojileri Güvenlik Günü, UEKAE tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi.
 • II. Kamu Kurumları Bilgi Teknolojileri Güvenlik Günü, Haziran ayında UEKAE tarafından Ankara’da gerçekleştirildi.
 • Şubat ayında,  MAPEX’06 Tatbikatı’nda Veri Kripto Cihazı (MİLON-4A) ve HF/UHF/VHF üzerinden Güvenli Veri İletişim Cihazı (FORESC) kullanıldı.
 • FORESC cihazının kullanımı ile ilk defa bir Rus gemisi ile NATO gemisi arasında güvenli haberleşme gerçekleştirildi. Elde edilen başarı CC-MAR NAPLES tarafından gönderilen bir teşekkür mektubu ile “tarihi olay” olarak nitelendi.
 • FORESC, MİLON-4A, Kripto Anahtar Yükleme Cihazı (KAYC-10) ve Kripto Anahtar Okuma Cihazı, (KAOC-8) NATO tarafından tercih edilerek satın alındı.
 • FORESC ile NATO Steadfast Cathode 2006 Entegrasyon ve Uyumluluk Tatbikatı’na katılım sağlandı.
 • TSK-3 cihazı, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • GÖKTÜRK Uydu Projesi’nde güvenlikten sorumlu makam olarak UEKAE seçildi.
 • Adalet Bakanlığı ile 30.000 hakim ve savcı için, Nitelikli Elektronik Sertifika üretilmesine ilişkin sözleşme imzalandı ve üretimine başlandı.
 • 0,35 mikron kanal derinliğinde tümdevre üretimi için YİTAL’de araştırma çalışmaları başlatıldı.
 • Aralık ayında Pardus 2007 sürümü kullanıma sunuldu.
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kıyı gözetleme işlevini yerine getirebilecek ilk radar SAMRAD’ın endüstriyel modeli üretildi.
 • İhtiyaç sahiplerinden gelen talep üzerine kriptolu cep telefonu geliştirme çalışmaları başladı.
 • AQAP-2110 ve AQAP-2130 Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgelerini aldı.
 • TÜBİTAK UEKAE, SSK ile Sigorta Kartı Projesi’ni başlattı.
 • Norveç’te yapılan CWID 2006 tatbikatına FORECS ile katılım sağlandı.
 • Akaryakıtlarda Ulusal Marker Projesi’nin gerçekleştirilmesiyle ilgili protokol, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve TÜBİTAK Başkanlığı tarafından 17.3.2006 tarihinde imzalandı. Bu protokol gereği Ulusal Marker Kontrol Cihazlarının ve Veri toplama sisteminin geliştirilmesi ve sağlanmasıyla UEKAE görevlendirildi.
 • Dünyada ilk, çözünürlüğü 50 mikron seviyesi otomobil camlarında On-line Hata Bulma Makinesi geliştirildi ve Trakya Otocam Fabrikası’nda kuruldu.
 • Nisan ayında, Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Planı 88 numaralı maddede tanımlanan Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı Projesine başlandı.
 • I. Kamu Kurumları Bilgi Teknolojileri Güvenlik Günü, UEKAE tarafından Ankara’da gerçekleştirildi.
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM), BS7799-2 belgesini almaya hak kazandı.
 • Temmuz 2005: Enstitü bünyesindeki Ortak Kriter Test Merkezi, 17025 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edildi.
 • Açık kaynak kodlu özgür yazılım (PARDUS) tanıtıldı ve çalışan CD’sinin dağıtımına başlandı.
 • Karadeniz Ekonomik İşbirliği kapsamındaki ülkelerin deniz kuvvetlerinde, BİLGEM tarafından geliştirilen çözümlerin kullanılması sağlandı.
 • Milli Gemi (MİLGEM) Projesi’ne yüklenici olarak katılım sağlandı.
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM /ESHS) olarak ilk sertifikalar dağıtıldı.
 • MİLON-7 Kripto Cihazı geliştirildi ve ilk teslimatı yapıldı.
 • TSK-2 Cihazı, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • KAOC-8 Cihazı, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • Kütüphanede süreli yayınlar hariç yayın (Kitap, Cd, DVD, Tez…) sayısı 3438’e ulaştı.
 • Phoenix Endeavor 2005 tatbikatında Radyo Spektrum Analiz ve Yönetim Sistemi MARSsys kullanıldı.
 • Eylül ayında Radar Araştırma ve Geliştirme Projeleri başlatıldı.
 • 0,7µm CMOS tümdevre üretim süreci geliştirildi ve ASIC üretimine başarı ile uygulandı.
 • NATO için hazırlanan ISDN Security Management Center ürünü OKTEM Laboratuvarı tarafından test edilerek EAL 4 seviyesindeki testlerden geçti.
 • BLACKSEAFOR tatbikatlarında, FORESC cihazının tek veri haberleşme cihazı olarak kullanılmasına başlandı. (2005 04)
 • TESİD tarafından düzenlenen “Yenilikçilik ve Yaratıcılık” Ödülleri Yarışmasında SPEKTRUM-2 cihazı büyük ödüle layık görüldü.
 • Akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla Ulusal Marker Uygulaması Projesi geliştirildi. Dünyada ilk kez akaryakıt kaçakçılığı önleyen Ulusal Marker Uygulaması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yönetim kurulunda tanıtıldı. 2005 sonuna kadar yapılan ve yabancı şirketlerin katıldığı dört ihale başarısız olduktan sonra, EPDK Ulusal Marker Projesi’nin TÜBİTAK tarafından yürütülmesinin prensip kararı alındı.
 • Bilgi Güvenliği konularında kapsamlı eğitimler verilmeye başlandı.
 • TESID 2004 yılı BULUŞÇULUK Ödülü alındı.
 • TÜBİTAK UEKAE, NATO tarafından açılan ISDN-BRI Kripto Cihazı ve Yönetim Sistemi İhalesi’ne davet edildi. 5 Mayıs 2004 tarihinde ihale dosyaları teslim edildi.
 • AQAP-130 ve AQAP-150 Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgelerini aldı.
 • 16 Mayıs 2004 tarihinde, LINUX Kullanıcıları Derneği tarafından verilen en başarılı özgür yazılım projesi dalında “YILIN PENGUENİ” Ödülü alındı.
 • UEKAE’de geliştirilen bir CBS yazılımı, 22. ESRI Uluslararası Kullanıcı Konferansı’nda “En İyi VBA Uygulaması” kategorisinde birinci seçildi.
 • Enstitü, Kamunun Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olarak görevlendirildi. Gerekli yapılandırma çalışmalarına başlandı. Elektronik Sertifika Yönetim Altyapısı (ESYA) uygulama yazılımının geliştirilmesine başlandı.
 • 2005 Kısa Dönem Eylem Planı’nda 2 eylemin eşgüdüm sorumluluğu alındı.
 • AB 6. Çerçeve Programlarına 2 projenin kabulü sağlandı.
 • SAF-2004 fuarına katılım sağlandı.
 • KALDER’e üye olundu.
 • Kütüphanede süreli yayınlar hariç yayın (Kitap, CD, DVD, Tez…) sayısı 2996’a ulaştı.
 • 10-14 Mayıs tarihleri arasında UEKAE’de 12 ülkeden 26 kişinin katılımıyla Uluslararası bir TEMPEST Çalıştayı düzenlendi.
 • Karadeniz ülkelerinin katıldığı BLACKSEAFOR tatbikatında FORESC denendi. (2004 04)
 • İlk ihracat: Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilk MST-2 cihazı satıldı.
 • KAYC-10 cihazı, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • MİLON-4A cihazı, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • Milli ve NATO Tesis Güvenlik belgeleri alındı.
 • Enstitü, ISO 9001:2000 belgesi aldı.
 • EMI / EMC Test Merkezi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildi.
 • AQAP-110 Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini aldı.
 • NATO ülkeleri arasında yapılan DAR BANDLI SES KODLAMASI yarışmasında Amerika ve Fransa’nın ardından üçüncülük elde edildi.
 • Optoelektronik alanında TÜBİTAK’ın ve UEKAE’nin ilk uluslararası patenti alındı.
 • Eğitim Amaçlı Uçak Üzeri Gömülü Benzetim Sistemi (WaSiF) – Dünyanın İlk Uçan Simülatörü, BTE’nin katılımı ile gerçekleştirildi.
 • Özel güvenlikli UEKAE ek binasına geçiş tamamlandı.
 • UEKAE’de geliştirilen ISDN-BRI kripto cihazı, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı. NATO-SECAN onayı alan ilk Türk cihazı oldu.
 • BİLGEM, Hollanda-INTERPOL tarafından, Amsterdam’da gerçekleşen “10th Currency Counterfeiting” ve “5th Fraudulent Travel Documents” konferanslarına davet edildi. MST-1 cihazının yeni teknoloji içerdiği kanıtlandı ve INTERPOL logosunu kullanma hakkı kazandı.
 • İlk FORENSIC XP-4010 cihazı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı’na satıldı.
 • Mikroelektronik 1000 sınıfı laboratuvar altyapısı 10 ve 100 sınıfı koşullarında güncel teknolojileri takip edecek şekilde tümüyle yenilendi ve yeni cihazlarla güçlendirildi.
 • Enstitü-içi ihtiyaçlara yönelik ilk özgün 1,5 µm CMOS tümdevre tasarlanarak üretildi.
 • İkinci milli kriptografik algoritma, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • MST-1 cihazı, Eylül 2001’de Ankara’da düzenlenen 5. IDEF 2001 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda sergilendi.
 • Ortak Kriter Test Merkezi’nin kurulması için Milli Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalandı.
 • İlk milli kriptografik algoritma, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini kriptolamak üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı.
 • Serbest Piyasada İlk Satış: “SPEKTRUM “ cihazı SANKO Holding, ISKO DOKUMA AŞ’ye satıldı.
 • EMC / Tempest Test Merkezi tamamlandı.
 • Enstitü-içi ihtiyaçlara yönelik ilk özgün 3 mm CMOS tümdevre tasarlanarak üretildi.
 • TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 16 Ekim 1999 tarihli 72 sayılı toplantısında UEKAE ek binası yapımı kararı alındı.
 • UEKAE bünyesinde İleri Teknolojiler Araştırma Grubu (İLTAREN) kuruldu.
 • İlk Uluslararası Fuara katılım: 2 yılda bir Paris’te düzenlenen ITMA’99 Fuarına “Kumaşlarda On-line Kalite Kontrol Makinesi” ile katılım sağlandı.
 • Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Marmara Araştırma Merkezi’nden (MAM) ayrılarak TÜBİTAK Başkanlığı’na bağlandı.
 • İlk Ulusal Fuara Katılım: “SPEKTRUM” cihazı ile EUREKA Brokerage Event’e katılım sağlandı.
 • 7 Mart 1997 Günü MSB ile “TAFICS Kripto Sistemi Geliştirme Projesi” imzalandı.
 • Kriptografik Test ve Tasarım Merkezi’nin kurulması tamamlandı.
 • Üniversite öğrencileri tarafından tasarlanan tümdevrelerin YİTAL’de üretilmesini hedefleyen bir proje başlatıldı. “TÜBİTAK-Üniversite Mikroelektronik İşbirliği Projesi (TÜMİP)” adıyla, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen projenin ilerleyen yıllarda diğer üniversitelerimizde de yaygınlaştırılması hedeflendi.
 • Bölüm, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) adıyla bir enstitüye dönüştürüldü.
 • EMC / Tempest Test Merkezi’nin kurulması için Milli Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalandı.
 • NATO Science for Stability Programı çerçevesinde yurtiçi endüstriyel kuruluşların da desteği alınarak “1,5 mm CMOS ASIC Fabrication Technology” adında yeni bir projeye başlandı.
 • Kriptografik Test ve Tasarım Merkezi’nin kurulması için Mili Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalandı.
 • Ünite, Elektronik ve Yarı İletkenler Teknolojisi Bölümü’ne dönüştürüldü.
 • NATO Science for Stability Programı çerçevesinde sağlanan maddi destek ile yürütülen NATO-TU-MICROFAB Projesi tamamlandı. YİTAL’de, CMOS/VLSI tümdevrelerin üretimi için gerekli teknoloji, know-how için herhangi bir para ödenmeden geliştirildi.
 • İlk kripto cihazının teslimatı yapıldı.
 • Ses kayıtlarında gürültünün azaltılması projesi kapsamında geliştirilen teknikler Atatürk’ün 10.Yıl Nutku’na ilişkin ses kaydına başarıyla uygulandı.
 • YİTAL olanaklarıyla, Bipolar Teknolojisi Uygulama ve Geliştirme Projesi gerçekleştirildi. Bu proje kapsamında, bipolar tümdevre üretiminin yanı sıra ayrık devre elemanları üzerinde çalışmalar yapıldı. Yüksek frekans güç tranzistoru ve güneş pili üretildi.
 • PTT Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşme kapsamında 120 kanal PCM haberleşme sistemi prototipi geliştirilerek, 1985 yılında TELETAŞ’ta sistemin üretimine başlandı. Bu sistemler bugün de telefon santrallerinde hizmet vermektedir.
 • 30 Kanallı PCM haberleşme sistemleri projesiyle prototipi yapılan sistemler, PTT ARLA tarafından üretildi. İlk 20 terminal İstanbul içerisinde, Erenköy-Fatih santralleri arasında kuruldu ve başarıyla hizmet verdi. Birinci nesil sistemlerin başarıyla kullanılmasının ardından kanal kodlamalı PCM-30 sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına başlandı.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü için ücret toplama açık gişe sistemi tasarlandı, üretildi ve kullanıma sunuldu. Bu sistemler, İzmit-Gebze, Tarsus-Pozantı, Ankara-Azaphane Deresi otoyollarında, Trakya Otoyolu Edirne kent girişinde, 1. ve 2. Boğaziçi Köprülerinde hizmete sunuldu.
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, geminin suya göre hızını ve kat ettiği mesafeyi ölçen bir sistem üretildi.
 • Mikroelektronik teknolojisi alanında bilgi birikimi sağlamak, bu alanda endüstriye araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, stratejik öneme sahip tümdevreleri üretebilmek amacı ile Yarıiletken Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) kuruldu.
 • 30 kanallı PCM haberleşme sisteminin laboratuvar prototipi geliştirildi ve karşılıklı olarak denenerek başarılı sonuçlar alındı.
 • EAÜ, PTT Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile Avrupa ülkeleri tarafından yürütülen Telekomünikasyon Şebekelerinin Planlanması ve Optimizasyonu Projesi’nde yer aldı.
 • PTT-ARLA (TELETAŞ) için, 2/8 Mbit/s 11 GHz Radyolink prototip üretimi yapıldı.
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı – Gölcük Tersane Komutanlığı için su üstünde seyreden gemilerle denizaltılar arasında haberleşmeyi sağlayan sualtı telefonu prototipi geliştirildi.
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, uçaksavar ve su üstü hedef atış kontrol sistemi projesi gerçekleştirildi. Gölcük Tersane Komutanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje sonunda üretilen sistemler 7 gemiye monte edilerek kullanıma sunuldu.
 • PTT Genel Müdürlüğü için yapılacak çeşitli modemlerin ilki olan 1200 Baud Modem üretim prototipi gerçekleştirildi ve PTT ARLA üretildi.
 • Kripto cihazı geliştirme çalışmalarına başlandı.
 • PTT Genel Müdürlüğü ile 30 kanallı PCM (Pulse Code Modulation) haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi için 3 Milyon TL bedelli bir proje sözleşmesi imzalandı. Bu proje, miktar ve kapsam olarak MAM’da o tarihe kadar imzalanan en büyük projedir.
 • Elektronik Araştırma Ünitesi (EAÜ), Ankara’dan Gebze’deki Marmara Araştırma Enstitüsü (MAM) yerleşkesine taşınarak çalışmalarını MAM bünyesinde sürdürdü.
 • Elektronik Araştırma Ünitesi (EAÜ) kuruldu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında Prof. Dr. Yılmaz Tokad başkanlığında 5 araştırmacı ile çalışmaya başlandı.

Belgeler

AQAP-2210 (AQAP-2110 VEYA AQAP-2310’a NATO İLAVE YAZILIM KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

AQAP-2110 (TASARIM, GELİŞTİRME VE ÜRETİM İÇİN NATO KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Son Geçerlilik Tarihi: 03.10.2024

BİLGEM ISO / IEC 27001:2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ (2020)

Son Geçerlilik Tarihi: 22.09.2023

KAMUSM ISO / IEC 27001:2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Son Geçerlilik Tarihi: 22.09.2023

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.