MENÜ
Ana Sayfa   /   Etkinlikler /   BİLGEM TechTalks

ETKİNLİKLER

BİLGEM TechTalks

TechTalks Teknoloji Konuşmaları

BİLGEM TechTalks Teknoloji Konuşmaları, Türkiye’nin önde gelen teknoloji etkinliklerinden biri olarak ön plana çıkar. TÜBİTAK BİLGEM’in ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinlikler, teknoloji dünyasındaki güncel gelişmeleri yakından takip edenler için bir buluşma noktası niteliği taşır. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen bu konuşmalar, alanında uzman isimleri ve sektördeki öncü kurumları bir araya getirerek katılımcılara değerli bilgi ve deneyimler sunmaktadır.

TechTalks Teknoloji Konuşmaları, geniş bir yelpazedeki konu başlıklarıyla katılımcılara çeşitli teknoloji alanlarında derinlemesine bilgi edinme fırsatı sunar. Her konuşma, konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilen interaktif sunumlarla zenginleştirilirken, katılımcılar da soru-cevap oturumlarıyla konuları daha yakından tartışma fırsatı bulmaktadır.

BİLGEM TechTalks Teknoloji Konuşmaları, katılımcıları teknoloji dünyasındaki yeniliklerle buluşturarak sektördeki gelişmeleri yakından takip etmelerine olanak tanır. Bu etkinlikler, Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır. BİLGEM TechTalks, çevrim içi ve canlı etkinlikler sunarak geniş bir katılımı hedefler. 

teknoloji-bulusma-noktası-img-2

TECHTALKS

Yaklaşan Etkinlik

Web Assembly ve Rust

:
:
:

BİLGEM TechTalks Teknoloji Konuşmaları - 21 Mart 2024

BİLGEM TechTalks Teknoloji Konuşmaları kapsamında 21 Mart Perşembe günü gerçekleşen etkinlikte, Dr. Doğa Murat Kürkçüoğlu “Kudit Sistemlerde Skaler Alan Teorilerinin Kuantum Simülasyonu” başlıklı sunumu ile skaler alan teorilerine odaklanan kuantum simülasyonlarındaki en son gelişmeleri aktardı.

Geleneksel kubit tabanlı sistemlerden kuantum simülatörlerine geçişin altını çizen Dr. Kürkçüoğlu, bu yeni yaklaşımın kuantum sistemlerinin analizi ve anlaşılmasında nasıl devrim yaratabileceğini gösterdi. Dr. Kürkçüoğlu, bu simülasyonların, deneyler ve parçacık tespiti için ne denli ayrılmaz olduğu ve karmaşık bilimsel araştırmalarda önemli bir sıçramaya işaret ettiğini gösterdi.

Sunumunda kuantum işlemcilerin verimliliğine ve yeteneklerine dikkat çeken Kürkçüoğlu, Google’ın 2019’da elde ettiği Kuantum Avantajı başarısının bu alandaki hızlı ilerlemenin bir kanıtı olduğunu belirtti. Dr. Kürkçüoğlu konuşmasının sonunda kuantum simülasyonlarının skaler alan teorilerindeki dönüştürücü potansiyelinin altını çizerek kuantum hesaplamanın sınırlarını daha da zorlamayı vadetti.

BİLGEM TechTalks Teknoloji Konuşmaları - 8 Mart 2024

BİLGEM TechTalks Teknoloji Konuşmaları’nda bu hafta TÜBİTAK BİLGEM Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) Proje Yöneticisi Dr. Dilek Alımlı’nın “Yarı İletken Teknolojilerinde Yalın Üretim ve Dijital Dönüşüm” sunumunu dinledik. Dr. Alımlı, günlük hayatımızda vazgeçilmez olan bilgisayarlar, telefonlar, yapay zekâ uygulamaları gibi teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılan yarı iletken sektörünü genel hatlarıyla tanıttı ve sektörün önemli firmalarının üretim verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarından ve etkili sonuçlarından bahsetti.

Alımlı, çip üretiminde “Yalın 6 Sigma” metodolojisinin kullanımı ve önemi hakkında bilgi verirken, BİLGEM bünyesindeki YİTAL çip üretim hattında yürütmekte oldukları yalın üretim projesini de tanıttı. Projede dijital üretim altyapısını sağlayan ve BİLGEM B3Lab tarafından geliştirilen APRON Dijital İkiz Platformunun genel özelliklerini ise APRON Ürün Yöneticisi Ömer Işık Bey tanıttı.

BİLGEM TechTalks Teknoloji Konuşmaları - 1 Mart 2024

TÜBİTAK BİLGEM TechTalks Teknoloji Konuşmaları kapsamında 1 Mart Cuma günü saat 15.00’te gerçekleşen etkinlikte, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü ve Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) Danışmanı Dr. Volkan Özgüz Bey konuğumuz oldu.

Dr. Özgüz, “Yarı İletken Teknolojilerinin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı sunumunda yarı iletken teknolojisinin tarihsel gelişimi hakkında ufuk açıcı bir anlatımda bulundu. Yarı iletken teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez önemine dikkat çeken Özgüz, bu alanda yakın gelecekte bizleri nelerin beklediğinden bahsetti.

Türkiye’nin ilk yarı iletken araştırmacılarından biri olarak bu alanda ülkemizde yapılan çalışmaların geçmişine ve TÜBİTAK BİLGEM’in bu kritik teknolojide geldiği konuma değinen Dr. Özgüz, sunumunun ardından dinleyicilerin merak ettikleri soruları yanıtladı. Etkinlik, YouTube üzerinden canlı olarak izlenebildi.

BİLGEM TechTalks Teknoloji Konuşmaları - 8 Aralık 2023

TÜBİTAK BİLGEM, son TechTalks Teknoloji Konuşmalarında “Türkiye’de Blokzincirin Bugünü ve Geleceği” başlıklı önemli bir konuşmaya ev sahipliği yaptı. 8 Aralık Cuma günü gerçekleşen etkinlikte, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünden (UEKAE) Dr. Taner Dursun, Türkiye’deki blokzincir teknolojisinin mevcut durumunu ve geleceğini detaylı bir şekilde ele aldı.

Dr. Dursun’un sunumu, blokzincir teknolojisinin dijitalleşme sürecindeki kritik rolünü vurguladı ve Türkiye’de bu teknolojinin neden ve nasıl kullanıldığını açıkladı. Ayrıca, blokzincirin güvenli işlemleri nasıl sağladığını ve farklı alanlarda nasıl uygulandığını örneklerle aktardı.

Etkinlik, katılımcıların Dr. Dursun’a yönelik sorularıyla devam etti ve blokzincir teknolojisinin Türkiye’deki geleceği üzerine yoğun ilgi gördü. Etkinlik, YouTube üzerinden canlı olarak izlenebildi.

BİLGEM TechTalks Teknoloji Konuşmaları - 24 Kasım 2023

TÜBİTAK BİLGEM TechTalks Teknoloji Konuşmalarının son etkinliğinde, Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) uzman araştırmacı olarak görev yapan Nur Bengisu Çam, “Üretken Yapay Zekâ ve Büyük Dil Modelleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 24 Kasım Cuma günü saat 14.00’te başlayan sunumda, büyük dil modellerinin işleyişi ve üretken yapay zekânın gelişim süreci üzerine detaylı bilgiler paylaşıldı.

Nur Bengisu Çam’ın sunumu, büyük dil modellerinin temel prensiplerini anlatmanın yanı sıra, bu alandaki son gelişmeleri de katılımcılarla paylaştı. Özellikle, TÜBİTAK BİLGEM’in Türkçe Büyük Dil Modeli üzerine yaptığı çalışmaların detaylarıyla ilgili bilgiler sunuldu.

Sunumun son bölümünde ise dinleyicilerin merak ettikleri konular üzerine interaktif bir soru-cevap oturumu gerçekleştirildi.  Etkinlik, YouTube üzerinden canlı olarak izlenebildi.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Yetkinlik Merkezleri

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.