Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askerî kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre çözüm odaklı projeler gerçekleştirmektedir.

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz ?

Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ulusal siber güvenliğin sağlanması ve bu konuda ülkemizin kendi ayakları üzerinde durması misyonu doğrultusunda TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne Türk Silahlı Kuvvetlerinin bilişim sistemleri güvenliği alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere pek çok proje gerçekleştiren Enstitü, ülkemizin geleceği adına oldukça önemsenmesi gereken bilişim güvenliği alanında söz sahibi bir otorite konumuna geldi. SGE her geçen yıl büyüyen, konusunda uzman kadrosu ile oldukça geniş bir spektrumda kurumların bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaya ve TSK, kamu kurumları, özel sektörden firmalar ile gerek yurt içi gerekse yurt dışında önemli projelere imza atmaya devam etmektedir.
biz-kimiz-sge-img
sge-lab

Siber Güvenlik Enstitüsü Laboratuvarları

Siber Güvenlik Enstitüsüne bağlı laboratuvarları inceleyin

SGE

Teknoloji & Ürünler

SGE, kuruluş amacı doğrultusunda siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte ve bu alanlarda ileri teknolojiler ortaya koymaktadır. Siber güvenlik alanında geliştirdiği cihazlarla ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altyapının oluşturulmasında önemli bir rol alan Enstitü; güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zafiyet analizleri alanlarında faaliyetler yürüterek millî güvenliği en üst düzeye taşıyan ürünler geliştirmektedir. SGE, bünyesinde bulunduğu TÜBİTAK BİLGEM çatışı altında geliştirdiği teknolojiler ve ortaya koyduğu ürünler ile çok sayıda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmaya devam etmektedir.

SGE

Siber Güvenlik Etkinlikleri

Kamu Bilgi Sistemleri Güvenliği Programı’nın (KBGP) amaçları doğrultusunda ve Siber Güvenlik Eylem Planı altıncı maddesi uyarınca hedef kitle kamu kurumu çalışanları olacak şekilde 15 adet siber güvenlik eğitimi uygulamalı olarak hazırlanmış ve 54’ü aktif olmak üzere 58 kamu kurumundan 648 farklı personele verilmiştir. Katılacak personelin listesi kurumlar tarafından belirlenmiştir.
Etkinlik Detayları

Eğitimlerin birinci etabı 25 Mart 2013 – 2 Ağustos 2013, ikinci etabı 9 Aralık 2013 – 27 Aralık 2013 tarihleri arasında TODAIE’de gerçekleştirilmiştir. Eğitimler, sınıfta en çok 45 kişi olacak şekilde, mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşmak hedefiyle, 2 ya da 3 seans olarak sunulmuştur. Katılımcılara uygulama laboratuvar çalışmalarında destek vermesi amacıyla eğitmene 2 yardımcı eğitmen eşlik etmiştir ve katılımcıların uygulama laboratuvar çalışmalarını mümkün olduğunca tamamlaması hedeflenmiştir. Eğitimlerde özellikle uygulama-teori dengesinde uygulama laboratuvar çalışmalarının ağır basması sağlanmış ve katılımcılara pratik bilgiler sunulmaya çalışılmıştır.

KBGP kapsamında verilen eğitimler aşağıda listelenmiştir.

 • TCP/IP Temelleri ve Güvenliği
 • Aktif Cihazların Güvenliği
 • Windows Güvenliği
 • Microsoft Sistemleri Güvenliği
 • Web Uygulama Güvenliği
 • Sosyal Mühendislik: Saldırı ve Korunma Yöntemleri
 • DDoS ile Mücadele Eğitimi
 • Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
 • Linux Tabanlı İşletim Sistemi Güvenliği
 • Oracle Veritabanı Güvenliği
 • Kullanıcı Güvenliği
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Windows Zararlı Yazılım Analizi
 • Ağ Adli Analizi
 • Dijital Adli Analiz

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim