SGE Ana Sayfa   /   SGE İş Birlikleri

SGE

İş Birlikleri

Ulusal ve uluslararası iş birlikleri

NATO CCDCOE Daimi Temsilciliği

NATO Müşterek Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE), 14 Mayıs 2008 tarihinde NATO’nun siber savunma kapasitesinin artırımı amacıyla Estonya’nın Başkenti Tallinn’de kurulmuş uluslararası bir askerî merkezdir. Hâlihazırda 28 NATO ülkesinin sponsor olduğu ve ülkemizin de üyesi olduğu Merkez; siber güvenliğin gerek teknik gerekse hukuki ve uluslararası ilişkileri ilgilendiren konularında çok çeşitli faaliyetler yürütmektedir. NATO CCDCOE’nin öne çıkan projeleri arasında Uluslararası Hukuka İlişkin Siber Savaşa Uygulanabilir Tallinn El Kitabı (The Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare) çalışması ve her yıl düzenlenmekte olan Uluslararası Siber Çatışma Konferansı (CyCon – International Conference on Cyber Conflict) ile Locked Shields Uluslararası Siber Savunma Tatbikatı örnek olarak gösterilebilir.

Kurulduğu günden bu yana Merkezle yakın ilişkiler içinde olan TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü, Merkeze olan bu desteğini Ulusal Gönüllü Katılımcı (VNC) statüsünde daimi personel görevlendirerek bir adım öteye taşımış bulunmaktadır. Ülkemizin ve Genelkurmay Başkanlığının Merkezle olan ilişkilerinde iletişim noktası olarak görev alan TÜBİTAK SGE, bunun yanı sıra, Siber Savunma Tatbikatları gibi  uzmanlık alanına giren teknik konularda merkezle ortak çalışmalar yürütmeye başlamıştır. İlerleyen vadede bu iş birliklerinin artırılarak devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

NATO CCDCOE’nin çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak için www.ccdcoe.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

NATO MISP Üyeliği

NATO MISP (Malware Information Sharing Platform / Kötü Amaçlı Yazılım Bilgi Paylaşım Platformu), zararlı yazılımlar konusunda bilgi birikime sahip üyelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluktur. Üyelerin web tabanlı bir platform üzerinden bilgi paylaşımına dayalı bir ortaklık olan MISP, güvenilir bir topluluk içinde zararlı yazılımların teknik özelliklerinin paylaşılmasını amaçlar. MISP, bu bilgi paylaşımı sayesinde zararlı yazılımların tespit edilmesinin hızlandırılmasını, özellikle antivirüsler tarafından tanınmayan örnekler için savunma metotlarının geliştirilmesini ve hedefli saldırılarla baş edilmesi için gereken yöntemlerin ortaya çıkarılmasını hedefler. Üyelerin katkılarıyla, içinde arama yapılabilen ve çok yönlü bilgi paylaşımına olanak sağlayan büyük bir havuz oluşturulmuştur. Siber Güvenlik Enstitüsü, özellikle ülkemizi tehdit eden zararlı yazılımların tespit edilmesi, aktivitelerinin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması hedefleri doğrultusunda NATO MISP topluluğuna aktif katkı sağlamaktadır.

NATO Çalışma Gruplarına Katılım

Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) NATO nezdinde ülkemizi temsilen toplantı, tatbikat ve projelerde  siber güvenlik alanında güncel konulara hâkim olunması, teknolojik gelişmelerden haberdar olunması, yetenek, proje ve ürünlerimizin tanıtılması ve sunulması amaçlarıyla NATO bünyesinde faaliyet gösteren çalışma gruplarına ve panellere, farklı ülkelerden uzmanlarla beraber, katılım sağlamaktadır.

SGE, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte 2010 yılından bu yana NATO Siber Koalisyon (Cyber Coalition) tatbikatlarında ülkemizi temsilen hem organizasyon hem de gerçekleme fazında yer almaktadır. 

NATO Bilgi Güvence ve Siber Savunma Yeteneği Paneli’nin (Information Assurance and Cyber Defense Capability Panel) üst çalışma paneli altında faaliyet gösteren Ortak Kriter Yeteneği Ekibi ve Takımı (Common Criteria Capability Team ve Cyber Defence Capability Team) çalışma gruplarında aktif rol üstlenmektedir. 

NATO üyesi ve NATO partneri ülkeler arasında barış ve güvenliğe yönelik Ar-Ge projelerini destekleyen NATO Barış ve Güvenlik için Bilim (Science for Peace and Security – SPS) Programı çalışmalarına ve siber güvenlik simulasyon çalışmaları kapsamında NATO Modelleme ve Simülasyon Grubu (Modeling and Simulation Group- NMSG) üst çatısı altında faaliyet gösteren Siber Savunma için Modelleme ve Simülasyon Desteği (Modelling and Simulation Support for Cyber Defence) çalışmalarına katılım sağlamaktadır.

Siber Güvenlik Enstitüsü NATO Bilgi Sistemleri ve Teknoloji (Information Systems & Technology – IST) İş Paneli üst çalışma grubunda ülkemiz adına endüstriyi temsilen yer almaktadır.

Özel Sektör İle İş Birlikleri

TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsünün temel stratejilerinden birisi, Ar-Ge konularında bilgi birikimini arttırırken özel sektörün gelişmesine imkân sağlamasıdır. Bu paralelde özel sektöre, sahip olunan kabiliyetleri tanıtarak kendilerine uygun olabilecek iş modellerini sunmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.  Çalışmalarda TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisinin imkânlarından ve tecrübelerinden faydalanılmaktadır.

Özellikle Ar-Ge projelerinin ürüne dönüşme aşamalarında özel sektörün sahip olduğu dinamizm önemli bir güç olarak görülmektedir. Projelerin belirli aşamalarında çıktıların özel sektöre devredilmesinin, geliştirilen teknolojilerin daha fazla yaygınlaştırılmasına imkân sağlayacağı düşünülmektedir.

Siber güvenlik alanında bilgi paylaşımı yapılması, var olan sistemlerin daha etkin hâle gelmesinde önemli bir faktördür. Bu amaçla özellikle siber tehdit oluşturan etkenler, saldırı imzaları, zararlı yazılım veri tabanları gibi verilerin özel sektör ile paylaşılmasına ve benzer şekilde özel sektör tarafından elde edilen bilgilerin de SGE tarafından değerlendirilmesine önem verilmektedir. Bu amaçla karşılıklı bilgi paylaşımına imkân veren gizlilik anlaşmaları ve protokoller imzalanmaktadır.

Özel sektör ile ortak yürütülebilecek çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:

 • Ar-Ge fonları dağıtan kurumlara ortak proje teklifleri sunmak.
 • Kurumlara özel gerçekleştirilen siber güvenlik projelerinde yerli ürünlere yer vermek.
 • Siber güvenlik projelerinin özellikle destek ve entegrasyon gibi iş kalemlerinde özel sektör imkânlarını kullanmak.
 • SGE tarafından geliştirilmiş Ar-Ge teknolojilerinin yaygınlaştırılması ile ilgili anlaşmalar yapmak.
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilen ve Ar-Ge unsuru barındıran projelerde özel sektöre destek olmak.
 • Siber güvenlik alanında önem arz eden verileri (zararlı yazılım bilgileri, saldırı imzaları ve yöntemleri vb.) karşılıklı olarak paylaşmak.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim