SGE Ana Sayfa   /   SGE İş Birlikleri

SGE

İş Birlikleri

Ulusal ve uluslararası iş birlikleri

NATO CCDCOE Daimi Temsilciliği

NATO Müşterek Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE), 14 Mayıs 2008 tarihinde NATO’nun siber savunma kapasitesinin artırımı amacıyla Estonya’nın Başkenti Tallinn’de kurulmuş uluslararası bir askerî merkezdir. Hâlihazırda 28 NATO ülkesinin sponsor olduğu ve ülkemizin de üyesi olduğu Merkez; siber güvenliğin gerek teknik gerekse hukuki ve uluslararası ilişkileri ilgilendiren konularında çok çeşitli faaliyetler yürütmektedir. NATO CCDCOE’nin öne çıkan projeleri arasında Uluslararası Hukuka İlişkin Siber Savaşa Uygulanabilir Tallinn El Kitabı (The Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare) çalışması ve her yıl düzenlenmekte olan Uluslararası Siber Çatışma Konferansı (CyCon – International Conference on Cyber Conflict) ile Locked Shields Uluslararası Siber Savunma Tatbikatı örnek olarak gösterilebilir.

Kurulduğu günden bu yana Merkezle yakın ilişkiler içinde olan TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü, Merkeze olan bu desteğini Ulusal Gönüllü Katılımcı (VNC) statüsünde daimi personel görevlendirerek bir adım öteye taşımış bulunmaktadır. Ülkemizin ve Genelkurmay Başkanlığının Merkezle olan ilişkilerinde iletişim noktası olarak görev alan TÜBİTAK SGE, bunun yanı sıra, Siber Savunma Tatbikatları gibi  uzmanlık alanına giren teknik konularda merkezle ortak çalışmalar yürütmeye başlamıştır. İlerleyen vadede bu iş birliklerinin artırılarak devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

NATO CCDCOE’nin çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak için www.ccdcoe.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

NATO MISP Üyeliği

NATO MISP (Malware Information Sharing Platform / Kötü Amaçlı Yazılım Bilgi Paylaşım Platformu), zararlı yazılımlar konusunda bilgi birikime sahip üyelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluktur. Üyelerin web tabanlı bir platform üzerinden bilgi paylaşımına dayalı bir ortaklık olan MISP, güvenilir bir topluluk içinde zararlı yazılımların teknik özelliklerinin paylaşılmasını amaçlar. MISP, bu bilgi paylaşımı sayesinde zararlı yazılımların tespit edilmesinin hızlandırılmasını, özellikle antivirüsler tarafından tanınmayan örnekler için savunma metotlarının geliştirilmesini ve hedefli saldırılarla baş edilmesi için gereken yöntemlerin ortaya çıkarılmasını hedefler. Üyelerin katkılarıyla, içinde arama yapılabilen ve çok yönlü bilgi paylaşımına olanak sağlayan büyük bir havuz oluşturulmuştur. Siber Güvenlik Enstitüsü, özellikle ülkemizi tehdit eden zararlı yazılımların tespit edilmesi, aktivitelerinin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması hedefleri doğrultusunda NATO MISP topluluğuna aktif katkı sağlamaktadır.

NATO Çalışma Gruplarına Katılım

Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) NATO nezdinde ülkemizi temsilen toplantı, tatbikat ve projelerde  siber güvenlik alanında güncel konulara hâkim olunması, teknolojik gelişmelerden haberdar olunması, yetenek, proje ve ürünlerimizin tanıtılması ve sunulması amaçlarıyla NATO bünyesinde faaliyet gösteren çalışma gruplarına ve panellere, farklı ülkelerden uzmanlarla beraber, katılım sağlamaktadır.

SGE, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte 2010 yılından bu yana NATO Siber Koalisyon (Cyber Coalition) tatbikatlarında ülkemizi temsilen hem organizasyon hem de gerçekleme fazında yer almaktadır. 

NATO Bilgi Güvence ve Siber Savunma Yeteneği Paneli’nin (Information Assurance and Cyber Defense Capability Panel) üst çalışma paneli altında faaliyet gösteren Ortak Kriter Yeteneği Ekibi ve Takımı (Common Criteria Capability Team ve Cyber Defence Capability Team) çalışma gruplarında aktif rol üstlenmektedir. 

NATO üyesi ve NATO partneri ülkeler arasında barış ve güvenliğe yönelik Ar-Ge projelerini destekleyen NATO Barış ve Güvenlik için Bilim (Science for Peace and Security – SPS) Programı çalışmalarına ve siber güvenlik simulasyon çalışmaları kapsamında NATO Modelleme ve Simülasyon Grubu (Modeling and Simulation Group- NMSG) üst çatısı altında faaliyet gösteren Siber Savunma için Modelleme ve Simülasyon Desteği (Modelling and Simulation Support for Cyber Defence) çalışmalarına katılım sağlamaktadır.

Siber Güvenlik Enstitüsü NATO Bilgi Sistemleri ve Teknoloji (Information Systems & Technology – IST) İş Paneli üst çalışma grubunda ülkemiz adına endüstriyi temsilen yer almaktadır.

Özel Sektör İle İş Birlikleri

TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsünün temel stratejilerinden birisi, Ar-Ge konularında bilgi birikimini arttırırken özel sektörün gelişmesine imkân sağlamasıdır. Bu paralelde özel sektöre, sahip olunan kabiliyetleri tanıtarak kendilerine uygun olabilecek iş modellerini sunmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.  Çalışmalarda TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisinin imkânlarından ve tecrübelerinden faydalanılmaktadır.

Özellikle Ar-Ge projelerinin ürüne dönüşme aşamalarında özel sektörün sahip olduğu dinamizm önemli bir güç olarak görülmektedir. Projelerin belirli aşamalarında çıktıların özel sektöre devredilmesinin, geliştirilen teknolojilerin daha fazla yaygınlaştırılmasına imkân sağlayacağı düşünülmektedir.

Siber güvenlik alanında bilgi paylaşımı yapılması, var olan sistemlerin daha etkin hâle gelmesinde önemli bir faktördür. Bu amaçla özellikle siber tehdit oluşturan etkenler, saldırı imzaları, zararlı yazılım veri tabanları gibi verilerin özel sektör ile paylaşılmasına ve benzer şekilde özel sektör tarafından elde edilen bilgilerin de SGE tarafından değerlendirilmesine önem verilmektedir. Bu amaçla karşılıklı bilgi paylaşımına imkân veren gizlilik anlaşmaları ve protokoller imzalanmaktadır.

Özel sektör ile ortak yürütülebilecek çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:

 • Ar-Ge fonları dağıtan kurumlara ortak proje teklifleri sunmak.
 • Kurumlara özel gerçekleştirilen siber güvenlik projelerinde yerli ürünlere yer vermek.
 • Siber güvenlik projelerinin özellikle destek ve entegrasyon gibi iş kalemlerinde özel sektör imkânlarını kullanmak.
 • SGE tarafından geliştirilmiş Ar-Ge teknolojilerinin yaygınlaştırılması ile ilgili anlaşmalar yapmak.
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilen ve Ar-Ge unsuru barındıran projelerde özel sektöre destek olmak.
 • Siber güvenlik alanında önem arz eden verileri (zararlı yazılım bilgileri, saldırı imzaları ve yöntemleri vb.) karşılıklı olarak paylaşmak.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.