Ana Sayfa   /   YTE   /  YTE Yayınlar  /  Araştırma Serisi Yayınları

Araştırma Serisi Yayınları

2024 Yılı Yayınları

blank

CockroachDB: Modern Çağın Dağıtık Veri Tabanı Çözümü

SAYI: 13
 

Mevcut veri tabanı sistemlerinin, modern uygulamaların ihtiyacı olan özellikleri bir arada sunamaması üzerine NewSQL veri tabanı sistemleri geliştirilmiştir. Bu yeni yaklaşım, geleneksel veri tabanlarının sağladığı ACID ve sorgu dili esnekliğini; NoSQL veri tabanı sistemlerinin ölçeklenebilirlik, dağıtım kolaylığı ve hata toleransı gibi özellikleriyle birleştirmektedir. CockroachDB, NewSQL kavramının somut bir örneği olarak bu talepleri karşılamak üzere tasarlanmış, güçlü özellikleriyle ön plana çıkan, dağıtık mimarili bir veri tabanı çözümüdür. Bu sayımızda, CockroachDB’nin özellikleri, avantajları ve potansiyel uygulama senaryoları detaylı ele alınmıştır.

Yazarlar

Deren TOY
Hatice DURMUŞ
İmtisal AKDEDE

Editörler

Berkan YILDIRIM
Beyza ŞENEL
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Kübra ERTÜRK

Tasarım

Şeyma KOÇER

blank

Ölçme ve Analiz Faaliyetlerinin Süreç İyileştirmedeki Yeri

SAYI: 12
 

Yazılım ürünlerinin önemi arttıkça, yazılım mühendisliği süreçleri araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında ilgi çekmektedir. Organizasyonların yazılım süreçlerini düzenli olarak değerlendirip geliştirmesi oldukça önemlidir. Bu sayımızda, yazılım geliştiren organizasyonlardaki süreç yönetimi, ölçme ve analiz incelenerek süreç iyileştirme çalışmaları ele alınmıştır.

Yazarlar

Melike TAKIL

Editörler

Berkan YILDIRIM
Beyza ŞENEL
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Kübra ERTÜRK

Tasarım

Şeyma KOÇER

blank

Monolitik Mimariden Mikroservis Mimariye Dönüşüm

SAYI: 11
 

Monolitik mimari, uzun yıllardır yazılım geliştirmenin belirleyici bir modeli olarak hizmet vermiştir ve birçok projede başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Ancak teknolojinin hızla evrildiği bir çağda, organizasyonlar daha çevik, ölçeklenebilir ve hızlı bir şekilde geliştirme yapma ihtiyacı duymaktadır. Serinin bu sayısında monolitik mimariden mikroservis mimariye dönüşümde karşılaşılan zorluklara ve bu zorlukların çözümlerine yer verilmiştir.

Yazarlar

Sabiha Deniz ACUN

Editörler

İhsan Baran SÖNMEZ
Sevinç KARAKAŞ
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Elif ŞENYİĞİT

Tasarım

Şeyma KOÇER

blank

Mikroservis Mimarisinin Temelleri

SAYI: 10
 
Mikroservis mimarisi, büyük ve karmaşık yazılım uygulamalarını geliştirme ve yönetme yaklaşımında önemli bir dönüşümü temsil eder. Yazılım uygulamalarını küçük ve bağımsız hizmetlere bölerek, her birini ayrı bir mikroservis olarak çalıştırır. Mikroservisler, genellikle hafif konteyner teknolojiler kullanılarak dağıtılır ve bu sayede hızlı bir şekilde ölçeklendirilebilir. Bu çalışma kapsamında mikroservis mimarisinin temel bilgileri, avantajları, maliyeti ve uygulanması ele alınmaktadır.

Yazarlar

Gökçenur ÇINAR

Editörler

Özay DUMAN
Sevinç KARAKAŞ
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Elif ŞENYİĞİT

Tasarım

Şeyma KOÇER

blank

Testcontainers ile Entegrasyon Test Yazım Teknikleri

SAYI: 09
 
Entegrasyon testleri, projelerdeki zorunlu test türlerindendir. Sistemin bağımsız geliştirilen parçalarını, birbirleriyle entegre bir şekilde test ederek aralarındaki konuşma protokollerinin doğru olduğundan emin olurlar. Ancak entegrasyon testleri, dış faktörlerden kolaylıkla etkilendiği için yanlış negatif sonuçlara neden olabilir. Bu durum, zamanla entegrasyon testlerine olan güveni azaltabilir ve gerçek hataların atlanmasına yol açabilir. Bu çalışmanın amacı, Testcontainers kütüphanesinin entegrasyon testlerini kolaylaştıran genel çalışma mantığını, kapsamını ve java ile yazılan entegrasyon testlerinde nasıl kullanılacağını göstermektir.

Yazarlar

Muhammet Fatih
DOĞMUŞ

Editörler

Veli Can AYDIN
Sevinç KARAKAŞ
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Elif ŞENYİĞİT

Tasarım

Şeyma KOÇER

2023 Yılı Yayınları

blank

Yazılım Testleri ve Test Odaklı Geliştirme Yaklaşımının Kullanımı

SAYI: 08
 
Yazılım geliştirme yaşam döngüsü; gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, test ve bakım olmak üzere birçok aşamadan oluşmaktadır. Her aşama da testten geçmektedir. Bu nedenle çeşitli test seviyeleri ve
teknikleri vardır. Üzerinde çalışılan projelerde müşterilere, son kullanıcılara; kaliteli, hatadan arındırılmış ve müşteri memnuniyetinin yüksek seviyelerde tutulabildiği ürünler sunmak istenir. Bu çalışmada yazılım testleri, test yöntemleri ve yaklaşımları incelenerek, bir yazılım test yaklaşımı olarak Test Odaklı Geliştirme’nin yazılım geliştirme sürecinde nasıl uygulanacağı açıklanmıştır.

Yazarlar

Özlem GÜNİNDİ

Editörler

Abdulkadir Taha YAMAÇ
Beyza ŞENEL
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Elif ŞENYİĞİT

Tasarım

Şeyma KOÇER

blank

Bulut Kullanımı

SAYI: 07
 

Yazılım teknolojilerinin öneminin ve bu teknolojilerle geliştirilen uygulamaların kullanımının gün geçtikçe artması, bu uygulamalar için gereken bilişim altyapısı ihtiyaçlarını da artırmıştır. Bu ihtiyaçlar geliştirilen uygulamanın türüne ve kullanımına bağlı olarak maliyet, kapasite, güvenlik gibi farklı alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Yazılım kuruluşları, bilişim altyapısını kendileri yönetmekteyken, bu ihtiyaçları giderememe problemi ile karşı karşıya gelerek alternatif çözüm olarak bulut bilişim sistemleri ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada bulut kullanmayan kuruluşların karşılaştığı problemler kategorilere ayrılarak ve örneklendirilerek incelenmiştir.

Yazarlar

Ahmet SAY

Editörler

Serkan KOÇ
Sevinç KARAKAŞ
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Elif ŞENYİĞİT

Tasarım

Şeyma KOÇER

blank

REST API ve gRPC Mimarî Stillerinin Karşılaştırması

SAYI: 06
 

gRPC ve REST API, modern uygulama geliştirme süreçlerinde yaygın olarak kullanılan iki farklı mimarî stildir. Google tarafından geliştirilen gRPC, performans ve verimlilik odaklı bir yapı sunarken, REST API kullanılabilirlik ve basitlik üzerine kurulmuş daha genel bir yapıya sahiptir. gRPC, Protobuf adı verilen serileştirme formatını kullanarak verileri binary formatına dönüştürür, düşük bellek kullanımı ile de yüksek hızlı iletişim sağlar. REST API ise genellikle JSON formatını kullanarak verilerin aktarımını gerçekleştirir.
Bu çalışmanın amacı uygulama ihtiyaçları, performans, veri bütünlüğü, platform bağımsızlığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak doğru mimarî stilin seçilmesinde okuyucuya rehberlik etmektir.

Yazarlar

Hüseyin ÇAMBAŞI

Editörler

Furkan TÜRK
Sevinç KARAKAŞ
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Elif ŞENYİĞİT

Tasarım

Şeyma KOÇER

blank

Spring Framework

SAYI: 05

 

Spring Framework, Java uygulamalarını geliştirmek için kapsamlı altyapı desteği sağlayan ve açık kaynak kodlu bir geliştirme platformudur. Son zamanlarda güncel teknolojiler arasında popülerliğini arttırmış ve en çok tercih edilen uygulama çerçevelerinden (framework) biri olarak öne çıkmıştır.
Spring Framework, Java dilinde uygulama geliştirirken kullanılan en önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu framework, Java uygulamalarının geliştirilmesi sırasında sıkça karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmayı hedefler. Tüm program kodunu sıfırdan yazma çabasını ortadan kaldırarak uygulama yazma sürecini ve aşamalarını kolaylaştırır.
Bu çalışma kapsamında genel olarak Spring Framework kavramları, özellikleri, kullanılabileceği alanlar, neler yapılabileceği, tercih edilme durumları gibi konulara değinilmiştir.

Yazarlar

Abdulkadir Taha
YAMAÇ

Editörler

Hasan Çağrı TRAŞ
Sevinç KARAKAŞ
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Elif ŞENYİĞİT

Tasarım

Şeyma KOÇER

blank

Kimlik Doğrulama Altyapılarının Kullanımı

SAYI: 04


Kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirilmesi için pek çok teknoloji mevcuttur. Bunlar arasında Apereo CAS, Keycloak, Gluu, Okta, Shibboleth, WSO2, AWS Cognito sayılabilir. Bu çalışma ile, açık kaynak olmaları, genişletilebilirlikleri ve kapsamları nedeniyle web tabanlı uygulamalar için güvenli tek oturum açma (Single Sign-On / SSO) hizmeti sunan Apereo CAS ve Keycloak teknolojileri incelenmiştir. Yazılım projelerinin önemli bir parçası olan kullanıcı girişi ve yetkilendirilmesi teknolojileri hakkında alternatifler araştırılmış ve Spring Framework ile bu alternatif teknolojilerin entegre edilebilirliği test edilmiştir. Bu çalışma, yazılım projelerine güvenlik katmanı eklemek isteyen bütün kamu kurumu ve özel sektörlerde kullanabilecek bir çerçevede ele alınmıştır.

Yazarlar

Deniz GÜRER

Editörler

Muhammet Fatih DOĞMUŞ
Sevinç KARAKAŞ
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Elif ŞENYİĞİT

Tasarım

Şeyma KOÇER

blank

Mikro Önyüz Mimarisi

SAYI: 03

 

Dünyanın giderek dijitalleştiği, her şeyin sanal ortama aktarıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Son kullanıcıların zaman içerisinde değişen arzuları farklı ihtiyaçlara, farklı ihtiyaçlar yeni teknolojilere, yeni teknolojiler de bu ihtiyaçları karşılayan yazılım projelerinin hayata geçirilmesine zemin hazırlamıştır. Üretken bir döngü içerisinde dijital dönüşümlerin daha kolay yapılabilmesi için yeni teknoloji ve mimariler sürekli gelişti ve gelişmekte. Günümüzde oldukça popüler hâle gelen mikroservis ve mikro önyüz (micro frontend) mimarileri de bu döngü sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, büyük ve karmaşık projelerin daha düşük maliyetler ile daha sürdürülebilir bir biçimde oluşturulmasına imkân sağlayan mikro önyüz mimarisi incelenmiştir.

Yazarlar

Sacit GÖNEN

Editörler

Ahmed Enis ERKAYA
Sevinç KARAKAŞ
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Elif ŞENYİĞİT

Tasarım

Şeyma KOÇER

blank

CI/CD Süreç Yönetimi

SAYI: 02


Son dönemlerde yazılım geliştirme sektörü yavaş ama gerçek bir dönüşümden geçmektedir. Yazılımlar giderek her şeyin bir parçası hâline gelirken yazılım geliştiriciler, artan bu taleple daha fazla otomasyon yoluyla başa çıkmaya çalışmaktadır. Yeni özelliklerin ve uygulamaların hızlı dağıtımına yönelik yoğun talep nedeniyle Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD) prensipleri giderek daha fazla ve daha etkin kullanılır hâle gelmiştir. Bu çalışmanın amacı CI/CD pipeline yaklaşımı ile teslimat zaman çizelgesini, test yükü adımlarını ve kıyaslama görevlerini iyileştirerek teslimat sorunlarının üstesinden gelmektir.

Yazarlar

Ahmet CEYHAN

Editörler

Haluk AVCI
Sevinç KARAKAŞ
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Elif ŞENYİĞİT

Tasarım

Şeyma KOÇER

blank

Java’da Fonksiyonel Programlama

SAYI: 01


Java’da fonksiyonel programlama araçları; pratik işlevler yazmada-okumada oldukça kolaylık sağlamaktadır. Karmaşık döngüler, Stream API sayesinde sade bir hâle getirilebilir; bazı kontroller ve işlevler, birçok yerden çağırılabilecek fonksiyonel arayüzler kullanılarak kolay okunabilir, hata ayıklayabilir, test edilebilir ve yönetilebilir şekilde yazılabilmektedir. Bu çalışmada sayılan faydaların her birinin çalışma prensibi ayrı ayrı açıklanmış ve anlaşılması için kod örnekleri ve çıktıları belirtilmiştir.

Yazarlar

Serhat SAĞLIK

Editörler

Özay DUMAN
Sevinç KARAKAŞ
Tuğçe YILMAZ

Yayın Koord.

Elif ŞENYİĞİT

Tasarım

Şeyma KOÇER

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.