SGE Ana Sayfa   /   SGE Kurumsal

SGE

Biz Kimiz?

Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ulusal siber güvenliğin sağlanması ve bu konuda ülkemizin kendi ayakları üzerinde durması misyonu doğrultusunda TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne Türk Silahlı Kuvvetlerinin bilişim sistemleri güvenliği alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere pek çok proje gerçekleştiren Enstitü, ülkemizin geleceği adına oldukça önemsenmesi gereken bilişim güvenliği alanında söz sahibi bir otorite konumuna geldi. SGE her geçen yıl büyüyen, konusunda uzman kadrosu ile oldukça geniş bir spektrumda kurumların bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaya ve TSK, kamu kurumları, özel sektörden firmalar ile gerek yurt içi gerekse yurt dışında önemli projelere imza atmaya devam etmektedir.

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan SGE 1997 yılında Bilişim Sistemleri Güvenliği (BSG) Birimi adıyla TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) çatısı altında faaliyetlerine başlamıştır. 2012 yılı itibariyle yoluna TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde ayrı bir enstitü olarak devam eden Siber Güvenlik Enstitüsü, temel olarak siber güvenlik alanında ülkemize teknoloji kazandırmak üzere yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri ile ülkemizin ulusal güvenliğine hizmet vermektedir. Bu bağlamda Enstitü, askerî kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmekte; başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Kuruluşundan bugüne Türk Silahlı Kuvvetlerinin bilişim sistemleri güvenliği alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere pek çok proje gerçekleştiren Enstitü, ülkemizin geleceği adına oldukça önemsenmesi gereken bilişim güvenliği alanında söz sahibi bir otorite konumuna geldi. SGE her geçen yıl büyüyen, konusunda uzman kadrosu ile oldukça geniş bir spektrumda kurumların bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaya ve TSK, kamu kurumları, özel sektörden firmalar ile gerek yurt içi gerekse yurt dışında önemli projelere imza atmaya devam etmektedir.

Siber Güvenlik Enstitüsünün etkinlikleri üç başlık altında toplanmaktadır:

 • İleri Siber Güvenlik Araştırma Geliştirme Çalışmaları
 • Siber Güvenlik Stratejisi Belirleme Çalışmaları
 • Siber Güvenlik Çözüm Projeleri

SGE

Vizyon ve Misyon

Vizyon

TÜBİTAK Stratejik Planı’nda belirtilen “Ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda öncelikli, millî kritik olması gereken alanlarda kamu ve özel sektör ile ulusal/uluslararası, yenilikçi ve uygulamaya aktarılabilecek stratejik araştırmalar yapmak ve teknolojiler geliştirmek” hedefine uygun olarak SGE’nin vizyonu; siber uzayda güvenliği ve hâkimiyeti sağlanan bir Türkiye idealine ulaşmak, siber güvenlik alanında ileri seviye eğitim altyapıları geliştirmek, uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir.

Misyon

TÜBİTAK Stratejik Planı’nda belirtilen “Millî stratejik ve kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak” amacına uygun olarak SGE’nin misyonu; araştırma ve geliştirme projeleri yürüterek siber güvenlik alanında teknoloji kazanımını sağlamak, toplumun siber güvenlik farkındalığını/bilincini arttırmak, siber güvenlik alanında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini sağlamak, ulusal stratejilere yön vermektir.

SGE

Tarihçe

2022

Enerji Kritik Altyapılara Yönelik Siber Güvenlik Yeteneklerinin Geliştirilmesi (SİNERJİ) Projesi kapsamında, BOT-SEGEN Platformu geliştirme çalışmalarından elde edilen birikim ve tecrübeyle Enerji Kritik Altyapılar Siber Atak Platformu Geliştirilmesi faaliyetleri icra edildi.

Siberlab uygulamasına senaryo hazırlama özelliği eklendi.

Ulusal güvenliği etkileyen kritik sistemler başta olmak üzere, kamu ve özel sektörden birçok farklı firmaya IoT ürünleri için test ve danışmanlık hizmetleri verilmeye başlandı.

 IoT ekosistemi çerçevesinde, çeşitli güvenlik testi uzmanlık alanlarında hizmet sunabilmek amacıyla IoT Güvenliği Laboratuvarı kuruldu.

TSE iş birliğiyle, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetçi Eğitimi verildi.

 

2022

2021

NATO SPS kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Harp Okuluna, Gelişmiş Siber Güvenlik Eğitimi verildi.

2021

2020

TSK personel yetkinlik arttırımı kapsamında SSB koordinatörlüğünde, SGE tarafından SSB Akademi – Siber Güvenlik Kurulumu gerçekleştirildi. Bu kapsamda 4 aylık bir dönem programı icra edildi.

2020

2019

NATO SPS kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Harp Okuluna, Tunus Silahlı Kuvvetlerine ve Ürdün Silahlı Kuvvetlerine Gelişmiş Siber Güvenlik Eğitimi verildi.

2019

2018

Siber güvenlik eğitimleri, testleri ve tatbikatlarının bulut üzerinde oluşturulan sanal ortamlar üzerinde hızlı, kolay ve düşük maliyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Sanal Siber Güvenlik Laboratuvarı (Siberlab) devreye alındı.

NATO SPS kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Harp Okuluna, Gelişmiş Siber Güvenlik eğitimi verildi.

2018

2015

NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE) protokolü imzalandı, protokol kapsamında CCDCOE araştırmalarına ve tatbikatlarına katkı sağlandı.

2015

2014

Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurma yükümlülüğü olan kurumların faydalanması amacıyla Kurumsal ve Sektörel SOME Kurulum Rehberi hazırlandı.

2014

2013

BTK iş birliği ile Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı gerçekleştirildi.

2013

2012

Türkiye’nin önde gelen bilişim sistemleri güvenliği merkezlerinden biri hâline gelen Ağ Güvenliği Grubu, önce Bilişim Sistemleri Güvenliği Bölümü adını, daha sonra Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) adını aldı. Bu tarih itibariyle de SGE, BİLGEM çatısı altında enstitü kimliğiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kalkınma Bakanlığı desteği ile Kritik Altyapılar Sektörel Risk Analizi Metodolojisi oluşturuldu.

2012

2011

BTK iş birliği ile Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı gerçekleştirildi.

2011

2010

Ortak Kriterler belgelendirmesi konusunda paydaş durumunda olan TÜBİTAK BİLGEM ve TSE’nin iş birliği ile, üretilen sertifikaların uluslararası tanınırlığa sahip olması için yapılan çalışmalar yolculuk tamamlandı. Böylece Türkiye 14. “sertifika üreticisi ülke” olarak ilan edildi.

2010

2009

Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından Kalkınma Bakanlığı desteği ile bir çalışma başlatıldı ve ülke genelinde haberleşme, enerji, finans, su gibi kritik altyapıların bilişim sistemlerini analiz ederek muhtemel tehditleri ortaya koyan raporlar hazırlandı.

Bazı kritik altyapıların endüstriyel kontrol sistemlerine (SCADA) güvenlik testleri gerçekleştirildi.

BTK iş birliği ile Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı gerçekleştirildi.

2009

2008

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Sürekliliği gibi alanlarda başarıyla sonuçlanan projelere imza atıldı.

Birtakım NATO projelerinde gerçekleştirici firmalarla projelerin bilgi güvenliği gereklerinin yerine getirilmesi kapsamında ortaklıklar yapıldı.

Türkiye’nin yakın ilişkiler içerisinde olduğu ülkelere bilgi güvenliğine yönelik eğitimler verildi. 

2008

2006

Ortak Kriter Laboratuvarı 2006 yılından günümüze akıllı kart güvenliği ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştırarak özellikle Yan Kanal Analizi (Side Channel Analysis) ve Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) konularında uzmanlık kazandı. Bu alanda sahip olduğu altyapı ile dünyada önemli test merkezlerinden biri hâline geldi.

2006

2005

Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı kapsamında ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması için TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Türkiye Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi (TR-BOME) kuruldu.

2005

2001

Genelkurmay Başkanlığının da desteğiyle Ortak Kriter Test Merkezi (OKTEM) kuruldu.

Bilişim sistemi ürünlerinin belirli güvenlik kriterlerine göre değerlendirilip sağlamış olduğu güvenlik seviyelerinin belirlenmesi temel prensibine dayanan Ortak Kriter (Common Criteria – CC) değerlendirmeleri, ülkemiz laboratuvarlarında yapılabilir hâle geldi.

Laboratuvar, sonraki yıllarda kripto cihazları için gerçeklenebilir olan COMSEC (Haberleşme Güvenliği) testlerini de kabiliyetleri arasına ekledi.

2001

1999

Ağ Güvenliği Grubu adında kapsamlı bir test laboratuvarının kurulması ile Siber Güvenlik Enstitüsünün (SGE) temelleri atıldı.

1999

SGE

Organizasyon Şeması

SGE

Belgelerimiz

AQAP-2210 (AQAP-2110 VEYA AQAP-2310'a NATO İLAVE YAZILIM KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

AQAP-2110 (TASARIM, GELİŞTİRME VE ÜRETİM İÇİN NATO KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

BİLGEM ISO / IEC 27001:2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ (2020)

Son Geçerlilik Tarihi: 22.09.2023
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.