YZE Ana Sayfa   /   Yetkinlik Merkezleri   /   Akıllı Tarım Gıda ve Hayvancılık

YZE

Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık

Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık Çalışma Alanları

 • Süreç tabanlı üretim yapan gıda firmalarında üretim süreçlerinin; sensörler, kameralar vb. algılayıcılarla sürekli takibi sonucu ürün kalitesinin belirlenmesi için uygulamalar.
 • Üretim tesislerindeki ve piyasadaki gıda ürünlerinin güvenlik standartlarına uygunluğunun düşük maliyet  ve yüksek doğruluk oranı ile kestirilmesine yönelik uygulamalar.
 • Tarım sektöründe, uydu görüntülerinden ve toprak analizi sonuçlarından üretim miktarlarının kestirilmesi ve benzeri uygulamalar. Hayvancılık senaryolarında ise, hayvanlardan ya da üretim tesislerinden alınan sürekli ölçümler üzerinden hayvanların et, süt ve benzeri çıktı performanslarının artırılmasına yönelik uygulamalar.

YETKİNLİK MERKEZLERİ

Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık Uygulama Alanları

• Tarım 5.0 uygulamaları ile robotik sistemler (entegrasyonları ve yönetimi).
• Drone, robot ve sensörlerin kullanılması ile Nesnelerin İnterneti (IoT).
• Çiftlik hayvanlarının tekil izlenmesi ve yapay zekâ ile insansız yönetimi.
• Uzaktan algılama ve bilgisayarlı görü yardımıyla ürün zararlılarının ve risklerin azaltılması.
• Hava koşullarının ve yağışların izlenmesi ve öngörülmesiyle, yapılacak olan sulama, gübreleme ve ilaçlamanın zaman ve miktarının planlanması.
• Sıcaklık, nem, ışık, su ve besin değerleri gibi parametrelerin işlenerek verimliliğin ve ürün kalitesinin arttırılması.
• Gıda üretimlerinde otonom sistemler ve benzeri.

YZE

Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık Yetkinlik Merkezi

akıılı-tarım-grafik
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim