Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), ülkemizin ihtiyacı olan yazılım teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetleri yürütmekte; yazılım geliştirme, dijital dönüşüm, yazılım kalite izleme ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Enstitü bilhassa ülkemizin stratejik, hassas ve kritik projelerinde yer almaktadır.

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz ?

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), ülkemizin ihtiyacı olan yazılım teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüten; yazılım geliştirme, dijital dönüşüm, yazılım kalite izleme ve danışmanlık hizmetleri veren bir TÜBİTAK BİLGEM enstitüsüdür.
yte-biz-kimiz-1

YTE

Teknoloji & Çözümler

Yazılım Geliştirme

Kamu kurum ve kuruluşları ile Ar-Ge odaklı, stratejik, hassas ve kritik yazılım projeleri; yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar ile geliştirilmektedir. Projelerde kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmekte olup, yüksek olgunluktaki süreçler ve yetkin insan kaynağı ile müşteri memnuniyetinin sağlanması, kurumlar ve vatandaş tarafında değer üretilmesi hedeflenmektedir.

Dijital Dönüşüm

Kamu kurum ve kuruluşlarının verimli, etkin ve şeffaf bir yapı ile vatandaşlara yüksek hizmet kalitesi sunabilmeleri için gerekli dijital olgunluk seviyelerinin belirlenmesi, iş ve süreç temelli dönüşümün sağlanması ve bu dönüşüme uygun yazılım gereksinimlerinin ortaya konulması faaliyetleri yürütülmektedir.

Kalite Yönetimi ve Süreç İyileştirme

CMMI DEV V2.0 Seviye 5 gereklerine, Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) pratiklerine ve ISO 9001:2015, ISO 27001:2017 standartlarına uygun olarak geliştirilmiş süreçler doğrultusunda uluslararası standartlarda ve yaklaşımlarda süreç iyileştirmede kullanılan en iyi pratiklerin enstitü bünyesinde uygulanması ve yaygınlaştırılması ile edinilen bilgi ve tecrübeler, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılarak yazılım geliştirme ekosistemine katkı sağlanmaktadır.

Araştırma
Serisi

REST API ve gRPC Mimarî Stillerinin Karşılaştırması
SAYI: 06

gRPC ve REST API, modern uygulama geliştirme süreçlerinde yaygın olarak kullanılan iki farklı mimarî stildir. Google tarafından geliştirilen gRPC, performans ve verimlilik odaklı bir yapı sunarken, REST API kullanılabilirlik ve basitlik üzerine kurulmuş daha genel bir yapıya sahiptir. gRPC, Protobuf adı verilen serileştirme formatını kullanarak verileri binary formatına dönüştürür, düşük bellek kullanımı ile de yüksek hızlı iletişim sağlar. REST API ise genellikle JSON formatını kullanarak verilerin aktarımını gerçekleştirir. Bu çalışmanın amacı uygulama ihtiyaçları, performans, veri bütünlüğü, platform bağımsızlığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak doğru mimarî stilin seçilmesinde okuyucuya rehberlik etmektir.
Devamını okuyun >>
Spring Framework
SAYI: 05

Spring Framework, Java uygulamalarını geliştirmek için kapsamlı altyapı desteği sağlayan ve açık kaynak kodlu bir geliştirme platformudur. Son zamanlarda güncel teknolojiler arasında popülerliğini arttırmış ve en çok tercih edilen uygulama çerçevelerinden (framework) biri olarak öne çıkmıştır. Spring Framework, Java dilinde uygulama geliştirirken kullanılan en önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu framework, Java uygulamalarının geliştirilmesi sırasında sıkça karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmayı hedefler. Tüm program kodunu sıfırdan yazma çabasını ortadan kaldırarak uygulama yazma sürecini ve aşamalarını kolaylaştırır. Bu çalışma kapsamında genel olarak Spring Framework kavramları, özellikleri, kullanılabileceği alanlar, neler yapılabileceği, tercih edilme durumları gibi konulara değinilmiştir.
Devamını okuyun >>
Kimlik Doğrulama Altyapılarının Kullanımı
SAYI: 04

Kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirilmesi için pek çok teknoloji mevcuttur. Bunlar arasında Apereo CAS, Keycloak, Gluu, Okta, Shibboleth, WSO2, AWS Cognito sayılabilir. Bu çalışma ile, açık kaynak olmaları, genişletilebilirlikleri ve kapsamları nedeniyle web tabanlı uygulamalar için güvenli tek oturum açma (Single Sign-On / SSO) hizmeti sunan Apereo CAS ve Keycloak teknolojileri incelenmiştir. Yazılım projelerinin önemli bir parçası olan kullanıcı girişi ve yetkilendirilmesi teknolojileri hakkında alternatifler araştırılmış ve Spring Framework ile bu alternatif teknolojilerin entegre edilebilirliği test edilmiştir. Bu çalışma, yazılım projelerine güvenlik katmanı eklemek isteyen bütün kamu kurumu ve özel sektörlerde kullanabilecek bir çerçevede ele alınmıştır.
Devamını okuyun >>
Bir onceki slayt
Sonraki slayt
Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında savunma sanayii, kamu kurumları ve özel sektörle stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak özgün ve katma değeri yüksek teknolojiler geliştirmek için çalışan TÜBİTAK BİLGEM, ulusal ve uluslararası alanda ses getiren projeler ortaya koymaktadır. YTE, çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüğü BİLGEM’in geleceğe yön vererek geleceğin bilim ve teknolojisini yönlendirme misyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla yazılım teknolojileri alanında pek çok başarılı projeye imza atmıştır.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim