YZE Ana Sayfa   /   YZE Kurumsal

YZE

Biz Kimiz?

Yapay zekâ alanında çekirdek teknolojiler geliştiren Yapay Zekâ Enstitüsü, Yapay Zekâ Ekosistemi’ni harekete geçirerek gerek akademik araştırmalar ile endüstrinin ihtiyaçları arasında bir köprü görevi üstlenmek gerekse Ulusal Yapay Zekâ Strateji Belgesi’nde vurgulandığı üzere hem ülkemiz ihtiyaçlarına hem de küresel eğilimlere cevap veren, öncü, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümlerin, teknolojilerin ve ürünlerin ortaya çıkarılmasında, yanı sıra bu alanda uzman iş gücünün oluşturulmasında katalizör ve tamamlayıcı bir rol oynamaktadır.

Enstitünün Amacı

Yapay zekâ ekosistemini harekete geçirerek gerek akademik araştırmalar ile endüstrinin ihtiyaçları arasında bir köprü görevi üstlenmek gerek de Ulusal Yapay Zekâ Strateji Belgesi’nde de vurgulandığı üzere ülkemiz ihtiyaçlarına ve küresel eğilimlere cevap veren, öncü, kapsayıcı, sürdürülebilir çözümlerin, teknolojilerin ve ürünlerin ortaya çıkarılmasında ve uzman iş gücünün oluşturulmasında katalizör ve tamamlayıcı bir rol oynamak YZE’nin varoluş sebebidir.

Enstitünün Başlıca Görevleri

 1. Yapay zekâ alanında rekabet öncesi iş birliği yaklaşımının oluşturulması için çalışmalar yürütmek.
 2. Yapay zekâ girişimcilik ekosisteminin desteklenmesini sağlamak.
 3. Yapay zekâ alanında araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.
 4. Yapay zekâ ekosistem aktörlerinin aktif bir iş birliği modeline yönlendirilmesini sağlamak.
 5. Üniversite araştırma laboratuvarları/merkezleri ve kamu araştırma merkezleri/enstitülerinde oluşmuş olan yapay zekâ alanındaki bilgi birikiminin özel sektör
  kuruluşlarına aktarılmasını sağlayacak ortak çalışma ve geliştirme mekanizmalarını oluşturmak.
 6. İhtiyaç sahibi özel sektör kuruluşlarına yapay zekâ alanındaki deneyimin ve bilgi birikiminin, teknoloji sağlayıcı özel sektör kuruluşlarınca ve Yapay Zekâ Enstitüsü aracılığıyla sürekli olarak aktarılmasının sağlamak.
 7. Geliştirilecek olan yapay zekâ teknolojileri ile ülkemizin ihtiyaçlarına ve küresel eğilimlere yanıt veren; öncü, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler getiren ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak.
 8. Yapay zekâ alanında Ar-Ge’nin özendirilmesi, bu alandaki yeni gelişme ve teknolojilerin izlenmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması amacıyla seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
 9. Yapay zekâ alanında araştırma yapan lisans ve lisansüstü öğrencilerine altyapı desteği sağlamak.
 10. Yapay zekâ alanında çalışan ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
 11. Uluslararası kurum ve kuruluşların yapay zekâ alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, görev ve faaliyet alanı ile ilgili yayınlar yapmak.
 12. Yapay zekâ uygulamaları alanında politikaların belirlenmesinde çalışmalar yapmak.

YZE

Organizasyon Şeması

YZE

Belgelerimiz

AQAP-2210 (AQAP-2110 VEYA AQAP-2310'a NATO İLAVE YAZILIM KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

AQAP-2110 (TASARIM, GELİŞTİRME VE ÜRETİM İÇİN NATO KALİTE GÜVENCE GEREKLERİ) (2021)

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Son Geçerlilik Tarihi: 24.06.2024

BİLGEM ISO / IEC 27001:2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ (2020)

Son Geçerlilik Tarihi: 22.09.2023

YZE

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025’e ilişkin 2021/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 20/08/2021 tarihli ve 31574 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ne ulaşmak için tıklayınız..

Strateji Belgesi’ne ulaşmak için tıklayınız..

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim