İLTAREN Ana Sayfa   /   İLTAREN Kurumsal

İLTAREN

Biz Kimiz?

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN); Elektromanyetik Harp alanında her türlü yazılım, donanım ve teçhizata ilişkin araştırmaların yapılması, teknolojilerin ve prototiplerin geliştirilmesi, EH teknik ve taktiklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntem ve süreçlerin oluşturulması, EH sistemleri için test, ölçüm, analiz ve değerlendirme faaliyetlerine yönelik altyapıların oluşturulması ve ilgili faaliyet alanlarında bilimsel araştırmaların yapılması görevlerini icra etmektedir.

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü;

Test, ölçüm, analiz ve değerlendirme faaliyetlerine yönelik altyapıların oluşturulması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi, Elektronik Harp alanında her türlü yazılım, donanım ve teçhizata ilişkin araştırmaların yapılması, teknolojilerin ve prototiplerin geliştirilmesi, EH teknik ve taktiklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntem ve süreçlerin oluşturulması, ilgili faaliyet alanlarında bilimsel araştırmaların yapılması görevlerini icra etmektedir.

Radyo frekans (RF), kızılötesi (KÖ) ve optik bantta çalışan farklı sistemlerin çeşitli ortam koşullarında performanslarının incelenmesi amacıyla, karar destek maksatlı modelleme ve simülasyon yazılımlarını içeren sistem ve altyapılar İLTAREN bünyesinde geliştirilmektedir.

Yazılım geliştirme çalışmalarına ek olarak, Elektronik Harp alanında yer alan sistem prototiplerinin ve bu sistemlere ilişkin donanım unsurları içeren simülatörlerin yer aldığı laboratuvar yapıları da Enstitü bünyesinde geliştirilmektedir.

Tüm bu faaliyetlerin, bilimsel verilerle desteklenerek hassas ve detaylı modellerle sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi için ayrıca açık saha ve laboratuvar ortamlarında çalışan ölçüm, test ve değerlendirme sistemleri geliştirilmektedir.

İLTAREN

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Elektronik Harp alanında ülkemizin teknolojik bağımsızlığını ve üstünlüğünü sağlayan başlıca Ar-Ge kuruluşu olmak.

Misyon

Elektronik Harp alanında ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak ve teknolojik rekabet gücünü arttırmak amacıyla endüstri ve üniversitelerle iş birliği içerisinde nitelikli ve uzman insan gücü yetiştirerek, yanı sıra uygulamalı Ar-Ge faaliyetleri yürüterek özgün ve yenilikçi çözümler üretmek.

İLTAREN

Tarihçe

2023

Elektronik Destek Podu F16 üzerinde ilk fonksiyonel uçuşunu gerçekleştirdi.

Millî Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası (MMEHBB) için geliştirilen Radar Analiz Yazılımı teslim edildi.

2023

2022

Elektronik Harp Podu F16 üzerinde ilk fonksiyonel uçuşunu gerçekleştirdi.

Millî Muharip Uçak Projesi bütünleşik işlemci birimi ve aviyonik arayüz platform donanımı geliştirildi.

2022

2021

Millî Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası (MMEHBB) Projesi’nin ilk sürümü teslim edildi.

LHD sınıfı (TCG Anadolu) gemiler üzerinde çalışacak ESEMOD yazılımı geliştirildi.

Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemlerinde kullanılan karıştırma kodunun geliştirilmesi için laboratuvar altyapısı geliştirildi.

2021

2020

Enstrümante Kızılötesi Arayıcı Başlık Test Sistemi ikinci versiyonu geliştirildi.

2020

2019

MİLGEM sınıfı gemiler üzerinde çalışacak ESEMOD yazılımı geliştirildi.

İLTAREN’in elektronik harp alanında mühendislik desteği vereceği konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile sözleşme imzalandı.

2019

2018

Enstrümante Kızılötesi Arayıcı Başlık Test Sistemi geliştirildi.
2018

2017

Çok Amaçlı Faz Dizili Radar Projesi kapsamında, ASELSAN’ın kavram gösterim sisteminin üretilmesi ve doğrulanması sürecinde kullanılması amacıyla Radar Performans Analiz Aracı geliştirildi.
2017

2016

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan eski ED sistemleri, millî yazılım ve algoritmalar ile modernize edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan kendini koruma sisteminin güncel ve millî algoritmaları kullanabilmesine yönelik geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Radyo frekans (RF) sistemlere karşı kendini koruma yöntemleri için Donanım Çevrimde Laboratuvarı geliştirildi.

2016

2014

Elektronik Harp kendini koruma amaçlı Sayısal Taktik Simülatorü’nün ikinci sürümü geliştirildi. 

Kızılötesi sistemlere karşı kendini koruma yöntemleri için Donanım Çevrimde Laboratuvarı geliştirildi.

2014

2013

Kızılötesi İz Ölçüm Sistemi geliştirildi.

RF Kayıt ve Analiz Sistemi geliştirildi.

Su Üstü Elektronik Taarruz Sistemi geliştirildi.

2013

2012

İLTAREN, BİLGEM’e bağlı bir enstitü olarak hizmet vermeye başladı.
2012

2011

İLTAREN’in elektronik harp alanında mühendislik desteği vereceği konusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile sözleşme imzalandı.

NATO ile, Spektrum Yönetimi ihtiyacına yönelik geliştirilen SMIRONLINE Projesi için sözleşme imzalandı.

2011

2010

Kızılötesi İz Analiz Yazılımı geliştirildi.

2010

2009

NATO Spektrum Yönetimi ihtiyacına yönelik geliştirilen ARCADE ürünü teslim edildi.

NATO Elektronik Harp tatbikatına katkı sağlandı.

2009

2007

İLTAREN, Ankara Ümitköy Türk Silahlı Kuvvetleri Elektronik Harp Komutanlığı yerleşkesinde kendi binasına taşınarak çalışmalarını burada sürdürmeye başladı.

NATO ile, Spektrum Yönetimi ihtiyacına yönelik geliştirilen ARCADE Projesi için sözleşme imzalandı.

Elektronik Harp alanında kendini koruma amaçlı Sayısal Taktik Simülatorü geliştirildi. 

 

2007

2003

Millî Frekans Yönetim Sistemi’nin ilk sürümü geliştirildi.
2003

2002

İmzalanan ikinci protokol ile İLTAREN Grubu faaliyetlerine Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde bir birim olarak devam etti.
2002

2000

İLTAREN, oluşturulan çekirdek personeli ile TÜBİTAK Başkanlık binasında faaliyet göstermeye başladı.
2000

1999

Genel Kurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı ile TÜBİTAK arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) özellikle elektronik harp teknolojilerini de kullanarak etkin bir savunma yeteneğine sahip olması maksadıyla, TÜBİTAK’a bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsünün (İLTAREN) kuruluş çalışmalarına ilişkin iş birliği esaslarını belirleyen protokol imzalandı.

İLTAREN Çalışma Grubu, TÜBİTAK Başkanlığa bağlı olarak faaliyetlerine başladı.

1999

İLTAREN

Organizasyon Şeması

İLTAREN

Temel Değerlerimiz

TÜBİTAK ve BİLGEM’in temel değerlerine uygun şekilde oluşan değerlerimiz, her İLTAREN çalışanı için bir rehber ve günlük işlerine etik uygulama aracıdır. İLTAREN olarak değerlerimiz şu şekildedir:

İşlerimizi doğru yaparız!

İş, kalite ve süreç odaklı çalışma yaklaşımımızla müşteri memnuniyeti sağlamak temel amacımızdır. İşlerimizi, bilimsel düşünce çerçevesinde, gerekli donanım ve yetkinliklere sahip ve güvenilir uzman kadromuzla gerçekleştiririz. İşlerimizi yaparken ülke yararını ön planda tutarız. Gizlilik gereklerine uygun davranırız. Emeğe saygı gösteririz, çalışanlarımızın memnuniyetinin başarımızın önemli bir bileşeni olduğuna inanırız.

Takım olarak çalışırız!

Paylaşımcı, katılımcı, iletişimi yüksek, başarı odaklı bir takım olmanın önemini ve gerekliliğini bilir, bu takım ruhunu oluşturmak ve sürdürmek için çalışırız. Yaratıcı ve yenilikçi sonuçlar elde etmek takım olarak hedefimizdir.

Etik değerlere bağlıyız!  

Dürüst, açık sözlü, tutarlı ve mütevazı bir davranış sergileriz. Birbirimizi dinleriz, farklılıklara saygı gösteririz. Çözüm odaklıyız; kolaylaştırırız, zorlaştırmayız. Kurumumuza bağlıyız, kurumumuz adına gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizin sorumluluğunu alırız.

İş ahlakımız tüm bu değerlerimizi temel alır; İLTAREN çalışanları olarak, her eylemimiz değerlerimizle tutarlı olmalıdır. Çalışanlarımızdan, bu değerleri çalışma arkadaşlarına yansıtmalarını ve bu şekilde davranmaları için onları cesaretlendirmelerini bekleriz.

Menü

© 2023 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim