YZE Ana Sayfa   /   Ekosistem   /   Ekosistem Çağrısı

YZE

Ekosistem Çağrısı

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikiminden faydalanarak proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden yerli şirketlerimizin geliştirdiği yapay zekâ teknolojilerinin -yapay zekâ çözümlerine kendi bünyelerinde ihtiyaç duyan şirketlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda- ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla planlanmıştır.

Bu destek modelinde, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimiz, müşteri kurum olarak tanımlanmış ve proje bütçesinin belirli bir yüzdesini bu şirketlerimizin karşılaması şeklinde bir ortak fonlama mekanizması oluşturulmuştur. Başvurularda, müşteri kurum ile birlikte teknoloji sağlayıcı olarak en az bir şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma merkezi/laboratuvarı ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü (YZE) ile konsorsiyum oluşturmaları gerçekleştirilmiştir.

Bu program kapsamında Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemi harekete geçirilerek aşağıda maddeler hâlinde verilen kazanımların elde edilmesi hedeflenmektedir:

 1. Sanayinin ihtiyaç duyduğu yapay zekâ çözümlerinin üniversite katkıları ile teknoloji sağlayıcısı şirketlerimiz tarafından geliştirilmesi,
 2. Hâlihazırda üniversite/kamu araştırma merkezlerinde yerleşmiş olan yapay zekâ alanındaki bilgi birikiminin şirketlerimize aktarılması,
 3. Yapay zekâ alanında rekabet öncesi iş birliği yaklaşımının oluşturulması,
 4. Yapay zekâ girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi,
 5. Yapay zekâ ekosistem aktörlerinin aktif bir iş birliği modeline yönlendirilmesi,
 6. Teknoloji sağlayıcı firmalarca ve YZE aracılığıyla, ihtiyaç sahibi şirketlerimize yapay zekâ alanındaki deneyim ve bilgi birikimin sürekli olarak aktarımının sağlanması,
 7. Yapay zekâ alanında araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesi.

EKOSİSTEM ÇAĞRISI

Öncelikli Alanlar

TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü, Ekosistem Çağrısı kapsamında geliştirilen çözümlerin temel entegrasyonundan ve oluşan bilgi birikimin ekosisteme hızlı bir şekilde aktarılmasından sorumlu olacaktır. Bu amaçla, projeler sonucu oluşacak bilgi birikimin YZE bünyesinde toplanarak yaygınlaştırılması ve farklı sektörlere de uygulanması sağlanacaktır.

Program kapsamında dört öncelikli alan belirlenmiştir:

Finans Teknolojileri

Akıllı Üretim Sistemleri

Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik

YZE

Ekosistem Çağrısı

Akıllı Üretim Sistemleri alanının, sanayide dijital dönüşümün geldiği nokta ve sanayideki model fabrikalar sayesinde yapay zekâ ekosistemine hızlı bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Gıda arzının ve güvenliğinin gittikçe artan kritik önemi dolayısıyla “akıllı gıda”, “tarım ve hayvancılık” alanında geliştirilecek yapay zekâ temelli çözümlerin sektöre önemli faydalar getirmesi beklenmektedir.

Bir diğer öncelikli alan olan finans teknolojileri alanında Türkiye’nin yüksek olgunluk seviyesinin, geliştirilecek çözümlerin finans sistemine entegrasyonunu kolaylaştırması beklenmektedir.

Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli doğal felaketlere yol açan iklim değişikliğinin etkileri ise bir diğer öncelikli alan olarak belirlenmiş olup bu tip felaketlerin önceden kestirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için geliştirilecek yapay zekâ çözümleri de program kapsamında desteklenecektir.

Çağrıya kısa zamanda yoğun bir ilgi olmuş, toplam 22 konsorsiyum başvuru yapmıştır. Alanında uzman çoklu hakem heyetlerinin değerlendirmeleriyle 10 konsorsiyum projesi kabul almıştır. Bu projelerden 7 tanesi “Akıllı Üretim Sistemleri,” 1 tanesi “Finans Teknolojileri,” 1 tanesi “Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık” ve 1 tanesi de “İklim Değişikliği Etkileri” tematik alanlarındadır.

YZE

1711 - Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı - 2021

Birinci Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında kabul edilen ve 1 Ekim 2022 tarihi itibari ile başlayan projeler aşağıdaki gibidir:

Finans Teknolojileri Alanında Kabul Edilen Projeler

Akıllı Üretim Sistemleri Alanında Kabul Edilen Projeler

Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık Alanında Kabul Edilen Projeler

İklim Değişikliği Etkileri Alanında Kabul Edilen Projeler

Menü

© 2023 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim