İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN); Ankara’daki yerleşkesinde Elektronik Harp (EH) alanında araştırmalar yapmak ve teknolojiler geliştirmek için kurulmuş olan, TÜBİTAK BİLGEM’e bağlı bir enstitüdür. EH alanında sistem prototipleri ve bu sistemlere ilişkin donanım ve yazılımları,  simülatörlerin yer aldığı EH laboratuvarları ve açık saha EH Test ve Değerlendirme altyapıları, EH alanında yazılımlar ve donanımlar geliştirmektedir. Ayrıca, Ankara Lalahan ve Konya’daki ofislerde kuvvetlere elektronik harp alanında mühendislik desteği de sağlamaktadır.

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz ?

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN);  Elektromanyetik Harp alanında her türlü yazılım, donanım ve teçhizata ilişkin araştırmaların yapılması, teknolojilerin ve prototiplerin geliştirilmesi, EH teknik ve taktiklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntem ve süreçlerin oluşturulması, EH sistemleri için test, ölçüm, analiz ve değerlendirme faaliyetlerine yönelik altyapıların oluşturulması ve ilgili faaliyet alanlarında bilimsel araştırmaların yapılması görevlerini icra etmektedir.
iltaren-biz-kimiz-img-1

İLTAREN

Teknoloji & Ürünler

İLTAREN, Elektronik Harp (EH) alanında yer alan sistem prototiplerinin ve bu sistemlere ilişkin donanım unsurları içeren simülatörlerin yer aldığı laboratuvar yapıları geliştirilmektedir. Elektronik Harp Teknolojileri çalışmalarının yanı sıra radyo frekans (RF), kızılötesi (KÖ) ve optik bantta çalışan farklı sistemlerin çeşitli ortam koşullarında performanslarının incelenmesi amacıyla, karar destek maksatlı modelleme ve simülasyon yazılımlarını içeren sistem ve altyapılar geliştirmektedir. İLTAREN, bünyesinde bulunduğu TÜBİTAK BİLGEM çatışı altında geliştirdiği teknolojiler ve ortaya koyduğu ürünler ile çok sayıda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmaya devam etmektedir.

Elektronik Harp Teknolojileri

İLTAREN

Ürünler

İLTAREN, Elektronik Harp (EH) alanında yer alan sistem prototiplerinin ve bu sistemlere ilişkin donanım unsurları içeren simülatörlerin yer aldığı laboratuvar yapıları geliştirilmektedir. Elektronik Harp Teknolojileri çalışmalarının yanı sıra radyo frekans (RF), kızılötesi (KÖ) ve optik bantta çalışan farklı sistemlerin çeşitli ortam koşullarında performanslarının incelenmesi amacıyla, karar destek maksatlı modelleme ve simülasyon yazılımlarını içeren sistem ve altyapılar geliştirmektedir. İLTAREN, bünyesinde bulunduğu TÜBİTAK BİLGEM çatışı altında geliştirdiği teknolojiler ve ortaya koyduğu ürünler ile çok sayıda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmaya devam etmektedir.

İLTAREN

Hizmetler

EH Danışmanlık Hizmetleri

Enstitümüz; radar, muhabere, kızılötesi sistemler ve platformların farklı koşullar altındaki performanslarının tespit edilmesine yönelik çalışmalarıyla edindiği uzmanlık ve tecrübe doğrultusunda farklı uygulamalara yönelik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Çeşitli teorik ve uygulamalı eğitim programları geliştirmiş olup uzman kadrosu ile farklı kurum ve kuruluşlara düzenli olarak eğitimler vermektedir.

Kızılötesi İz Ölçüm Hizmetleri

Platform ve ısı fişekleri için farklı bantlarda kızılötesi iz ölçüm analizleri ve sonuçların raporlanması gerçekleştirilmektedir.

EH Etkinlik Analizi Hizmetleri

Platformun kendini koruması kapsamında farklı EH teknik ve taktiklerinin değerlendirilmesine yönelik simülasyon ve açık saha altyapıları ile çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Eğitim

Genel Elektronik Harp kavramları, RF/EH Sistemleri, Kızılötesi EH Sistemleri, EH Simülasyonları, RF/KÖ Güdümlü Mermiler, RF/KÖ Karşı Tedbir Sistemleri gibi alanlarda yurt içi ve yurt dışındaki kuvvet komutanlıklarına ve savunma sanayii firmalarına ihtiyaca yönelik eğitim hizmetleri verilmektedir.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim