Ana Sayfa   /   YTE   /  Tüm Araştırma Serisi Yayınları

Tüm Araştırma Serisi Yayınları

rest-api-ve-grpc-mimari-img-1

REST API ve gRPC Mimarî Stillerinin Karşılaştırması

SAYI: 06
 

gRPC ve REST API, modern uygulama geliştirme süreçlerinde yaygın olarak kullanılan iki farklı mimarî stildir. Google tarafından geliştirilen gRPC, performans ve verimlilik odaklı bir yapı sunarken, REST API kullanılabilirlik ve basitlik üzerine kurulmuş daha genel bir yapıya sahiptir. gRPC, Protobuf adı verilen serileştirme formatını kullanarak verileri binary formatına dönüştürür, düşük bellek kullanımı ile de yüksek hızlı iletişim sağlar. REST API ise genellikle JSON formatını kullanarak verilerin aktarımını gerçekleştirir.
Bu çalışmanın amacı uygulama ihtiyaçları, performans, veri bütünlüğü, platform bağımsızlığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak doğru mimarî stilin seçilmesinde okuyucuya rehberlik etmektir.

spring-framework-img-3

Spring Framework

SAYI: 05

 

Spring Framework, Java uygulamalarını geliştirmek için kapsamlı altyapı desteği sağlayan ve açık kaynak kodlu bir geliştirme platformudur. Son zamanlarda güncel teknolojiler arasında popülerliğini arttırmış ve en çok tercih edilen uygulama çerçevelerinden (framework) biri olarak öne çıkmıştır.
Spring Framework, Java dilinde uygulama geliştirirken kullanılan en önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu framework, Java uygulamalarının geliştirilmesi sırasında sıkça karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmayı hedefler. Tüm program kodunu sıfırdan yazma çabasını ortadan kaldırarak uygulama yazma sürecini ve aşamalarını kolaylaştırır.
Bu çalışma kapsamında genel olarak Spring Framework kavramları, özellikleri, kullanılabileceği alanlar, neler yapılabileceği, tercih edilme durumları gibi konulara değinilmiştir.

1683801561164-1

Kimlik Doğrulama Altyapılarının Kullanımı

SAYI: 04


Kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirilmesi için pek çok teknoloji mevcuttur. Bunlar arasında Apereo CAS, Keycloak, Gluu, Okta, Shibboleth, WSO2, AWS Cognito sayılabilir. Bu çalışma ile, açık kaynak olmaları, genişletilebilirlikleri ve kapsamları nedeniyle web tabanlı uygulamalar için güvenli tek oturum açma (Single Sign-On / SSO) hizmeti sunan Apereo CAS ve Keycloak teknolojileri incelenmiştir. Yazılım projelerinin önemli bir parçası olan kullanıcı girişi ve yetkilendirilmesi teknolojileri hakkında alternatifler araştırılmış ve Spring Framework ile bu alternatif teknolojilerin entegre edilebilirliği test edilmiştir. Bu çalışma, yazılım projelerine güvenlik katmanı eklemek isteyen bütün kamu kurumu ve özel sektörlerde kullanabilecek bir çerçevede ele alınmıştır.

mikroservis-img-2

Mikro Önyüz Mimarisi

SAYI: 03

 

Dünyanın giderek dijitalleştiği, her şeyin sanal ortama aktarıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Son kullanıcıların zaman içerisinde değişen arzuları farklı ihtiyaçlara, farklı ihtiyaçlar yeni teknolojilere, yeni teknolojiler de bu ihtiyaçları karşılayan yazılım projelerinin hayata geçirilmesine zemin hazırlamıştır. Üretken bir döngü içerisinde dijital dönüşümlerin daha kolay yapılabilmesi için yeni teknoloji ve mimariler sürekli gelişti ve gelişmekte. Günümüzde oldukça popüler hâle gelen mikroservis ve mikro önyüz (micro frontend) mimarileri de bu döngü sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, büyük ve karmaşık projelerin daha düşük maliyetler ile daha sürdürülebilir bir biçimde oluşturulmasına imkân sağlayan mikro önyüz mimarisi incelenmiştir.

cicd-surec-yonetimi-img-2

CI/CD Süreç Yönetimi

SAYI: 02


Son dönemlerde yazılım geliştirme sektörü yavaş ama gerçek bir dönüşümden geçmektedir. Yazılımlar giderek her şeyin bir parçası hâline gelirken yazılım geliştiriciler, artan bu taleple daha fazla otomasyon yoluyla başa çıkmaya çalışmaktadır. Yeni özelliklerin ve uygulamaların hızlı dağıtımına yönelik yoğun talep nedeniyle Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD) prensipleri giderek daha fazla ve daha etkin kullanılır hâle gelmiştir. Bu çalışmanın amacı CI/CD pipeline yaklaşımı ile teslimat zaman çizelgesini, test yükü adımlarını ve kıyaslama görevlerini iyileştirerek teslimat sorunlarının üstesinden gelmektir.

java-fonksiyonel-img-2

Java’da Fonksiyonel Programlama

SAYI: 01


Java’da fonksiyonel programlama araçları; pratik işlevler yazmada-okumada oldukça kolaylık sağlamaktadır. Karmaşık döngüler, Stream API sayesinde sade bir hâle getirilebilir; bazı kontroller ve işlevler, birçok yerden çağırılabilecek fonksiyonel arayüzler kullanılarak kolay okunabilir, hata ayıklayabilir, test edilebilir ve yönetilebilir şekilde yazılabilmektedir. Bu çalışmada sayılan faydaların her birinin çalışma prensibi ayrı ayrı açıklanmış ve anlaşılması için kod örnekleri ve çıktıları belirtilmiştir.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim