Ana Sayfa   /   Yetkinliklerimiz  /   Açık Saha Elektronik Harp Test ve Değerlendirme Sistemleri

İLTAREN

Açık Saha Elektronik Harp Test ve Değerlendirme Sistemleri

Açık Saha Elektronik Harp Test ve Değerlendirme Sistemleri

 • Gerçek tehditlerin entegre edildiği açık saha test ve analiz sistemleri
 • Mobil ve sabit test ve ölçüm laboratuvarları
 • Platform kızılötesi (KÖ) iz ölçüm ve analizleri için yazılım araçları
 • Enstrümante KÖ Arayıcı Başlık içeren açık saha test düzenekleri
 • Platform ve Isı Fişeği KÖ iz ölçüm sistemleri ve analiz yazılımları
 • Tatbikatlara katılarak gerçek tehdit verilerinin toplanması ve analizi
muh-des-img-1
blank

MARSsys / Radyo Spektrum Sistem Analizi ve Yönetimi

MARSsys; spektrum bilgi yönetimi ve frekans analiz süreçlerinin aynı yazılım altyapısı bünyesinde bütünleşmesini sağlayan, geniş bir yelpazede yer alan askerî ve sivil talepleri bir arada karşılayan bir otomasyon sistemidir. NATO SMADEFXML veri değişim standardına sunduğu tam destek sayesinde spektrum yönetiminde uluslararası koordinasyon kabiliyeti sunan MARSsys’in bu alanda en gelişmiş yazılımlardan olduğu günümüzde kabul edilmektedir. Tüm dünyada muadilleri ile karşılaştırıldığında SMADEF-XML standardı ile uyumlu çalışan ilk yazılımdır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli Sivil/Askerî Spektrum Bilgi Yönetimi ile 3KHz-52GHz bandında yayılım yapan sistemlerin kaplama, enterferans (olumsuz etki) ve frekans tahsis analizleri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

SMAS (TEKNİK ANALİZ MODÜLÜ) ANALİZ YETENEKLERİ

  • Her frekans bandı (LF/MF, HF, V/UHF, Radyo Link, Radar) için ITU-R uyumlu yayılım modelleri
  • Tek başına (stand-alone) çalışma kabiliyeti
  • Veritabanı sorgulama arayüzü
  • Çoklu sistemler için toplu analiz
  • Kullanıcı tarafından belirlenen çalışma alanı
  • Farklı vektör ve raster harita format desteği
  • DTED 0/1/2 yükseklik verisi kullanma yeteneği
  • Sonuçların katmansal biçimde harita üzerinde gösterilmesi
  • Harita ile sistem listeleri arasında interaktivite

FIMS (VERİ İŞLEME MODÜLÜ) ANALİZ YETENEKLERİ

  • Güvenlik sınıflandırmasına göre organizsyon yapısı oluşturma ve yönetimi
  • Güvenilir ve sağlam bir spektrum yönetimi için tümleşik envanter veri tabanı
  • Enterferans raporlaması ve frekans istekleri için tam otomatik süreç yönetimi
  • Entegre Coğrafi Bilgi Yönetim Sistemi (CBS) kabiliyeti
  • NATO SMADEF-XML tabanlı ortak çalışılabilirlik isteklerine yönelik tam destek ve veri değişimi
  • Jenerik sorgulama yetenekleri
Millî Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim