REDAY / Radar ve Elektronik Destek Sistemleri Performans Analiz Sistemi

-A +A

Radar ve elektronik destek(ED) sistemlerinin performans analizlerinin bulundukları ortam koşullarını da dikkate alarak yapılmasını sağlayan bütünleşik bir yazılımdır. Bu yazılım aracılığıyla yer yüzeyi ve atmosferin, elektronik harp (EH) sistemlerinden ışınan elektromanyetik enerjiye etkileri farklı ampirik ve nümerik yöntemler kullanılarak modellenmektedir. Bu modelleme sonucunda analiz edilen EH sistemlerinin farklı senaryolar dâhilinde performans analizleri ve taktik durum tespitleri yapılabilmektedir.

ANALİZ YETENEKLERİ

 • Radar Kaplama Analizi
 • Radar Algılanma Analizleri
 • ED Algılama Analizleri
 • Amprik ve deterministik (Fourier Split Step yöntemi) analiz kabiliyeti
 • Sistemlerin envanterde saklayabilme yeteneği
 • AREPS yazılımı veri tabanı ile uyumluluk
 • Çoklu sistemler için toplu analiz
 • Kullanıcı tarafından belirlenen yatay ve dikey eksenlerde çalışma alanı
 • Farklı vektör ve raster harita format desteği
 • DTED 0/1/2 yükseklik veri kullanma yeteneği
 • Sonuçların katmansal biçimde harita üzerinde gösterilmesi
 • Harita ve sistem listeleri arasında interaktivite
 • Anten paterni etkilerinin hesaplamalara katılması
 • Atmosferik kırılım (refraction) profillerinin tanıtmlanabilmesi

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.