IP-YM - IP Kripto Yönetim Merkezi

-A +A

IP-GYM YÖNETİM MERKEZİ

IPKC-G/AGC-G Yönetim Merkezi, web kullanıcı arayüzüne sahip ve IPKC-G/AGC-G IP kripto cihazlarının merkezi olarak yönetilebilmesini sağlayan sunucu tabanlı bir sistemdir. Cihazların konfigürasyon, alarm ve loglarının merkezi olarak güvenli şekilde yönetilebilmesini sağlar. IPKC-G/ AGC-G Yönetim Merkezi ağ yöneticilerinin yönetim faaliyetlerini kolayca gerçekleştirebilmesini sağlayan gelişmiş özelliklere sahiptir.

ÖZELLİKLER

 • Cihazların tek noktadan yönetimi
 • Birden fazla browser desteği
 • Gelişmiş AJAX tabanlı kullanıcı arayüzü
 • İstemci-sunucu mimarisi
 • Birden fazla kullanıcı desteği
 • Rol ve izin bazlı kullanıcı yönetimi
 • Özelleştirilebilen rol oluşturma
 • Konfigüre edilebilir log ve rapor üretimi
 • Anahtar Yönetim Merkezi yazılımı ile çevrimiçi anahtar yükleme
 • Çevrimiçi yedekleme
 • e-Posta uyarı
 • Cihaz performans yönetimi ile iş çıkarım izleme
 • Cihaz MIB sayaçlarının grafik olarak gözetlenmesi
 • Alarm yönetim ve raporlama
 • Dahili Syslog desteği ve cihaz log yönetimi
 • Dahili FTP sunucu

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

 • Akıllı kart tabanlı kimlik doğrulama
 • Rol tabanlı kullanıcı yetkilendirme
 • SSLv3
 • SNMPv3
 • Yönetim haberleşmesine atanmış IPKC-G/AGC-G kullanımı
 • Cihazların hiyerarşik olarak gruplanabilmesi
 • Yönetilen cihaz ve grupların ağaç yapısında gösterimi
 • Periyodik cihaz bağlantı kontrolü
 • Otomatik cihaz tanıma ve yönetimi
 • Cihazlar arası bağlantı testi yapabilme
 • İsteğe bağlı cihaz tarih ve saat konfigürasyonu
 • Detaylı IPSec konfigürasyon yönetimi
 • Cihaz IPSec konfigürasyonu hata denetimi ve raporlama
 • IPSec tünel gözleme
 • Uzak cihaz yazılım güncelleme
 • Cihaz konfigürasyon yedekleme ve geri yükleme
 • Anahtar grup oluşturma
 • Cihaz ağ konfigürasyonu
 • Cihaz ağ elemanları yönetimi
 • Cihaz lokal kullanıcı yönetimi

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.