IP-YM - IP Kripto Yönetim Merkezi

-A +A

IP-GYM YÖNETİM MERKEZİ

IPKC/AGC Yönetim Merkezi, web kullanıcı arayüzüne sahip ve IPKC/AGC IP kripto cihazlarının merkezi olarak yönetilebilmesini sağlayan sunucu tabanlı bir sistemdir. Cihazların konfigürasyon, alarm ve loglarının merkezi olarak güvenli şekilde yönetilebilmesini sağlar. IPKC/AGC Yönetim Merkezi ağ yöneticilerinin yönetim faaliyetlerini kolayca gerçekleştirebilmesini sağlayan gelişmiş özelliklere sahiptir.

ÖZELLİKLER

▪ Cihazların tek noktadan yönetimi
▪ Birden fazla browser desteği
▪ Gelişmiş AJAX tabanlı kullanıcı arayüzü
▪ İstemci-sunucu mimarisi
▪ Birden fazla kullanıcı desteği
▪ Rol ve izin bazlı kullanıcı yönetimi
▪ Özelleştirilebilen rol oluşturma
▪ Konfigüre edilebilir log ve rapor üretimi
▪ Anahtar Yönetim Merkezi yazılımı ile çevrimiçi anahtar yükleme
▪ Çevrimiçi yedekleme
▪ e-Posta uyarı
▪ Cihaz performans yönetimi ile iş çıkarım izleme
▪ Cihaz MIB sayaçlarının grafik olarak gözetlenmesi
▪ Alarm yönetim ve raporlama
▪ Dahili Syslog desteği ve cihaz log yönetimi
▪ Dahili FTP sunucu
▪ Coğrafi ve fiziksel yedekleme

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

▪ Akıllı kart tabanlı kimlik doğrulama
▪ Rol tabanlı kullanıcı yetkilendirme
▪ SSLv3
▪ SNMPv3
▪ Yönetim haberleşmesine atanmış IPKC/AGC kullanımı
▪ Cihazların hiyerarşik olarak gruplanabilmesi
▪ Yönetilen cihaz ve grupların ağaç yapısında gösterimi
▪ Periyodik cihaz bağlantı kontrolü
▪ Otomatik cihaz tanıma ve yönetimi
▪ Cihazlar arası bağlantı testi yapabilme
▪ İsteğe bağlı cihaz tarih ve saat konfigürasyonu
▪ Detaylı IPSec konfigürasyon yönetimi
▪ Cihaz IPSec konfigürasyonu hata denetimi ve raporlama
▪ IPSec tünel gözleme
▪ Uzak cihaz yazılım güncelleme
▪ Cihaz konfigürasyon yedekleme ve geri yükleme
▪ Anahtar grup oluşturma
▪ Cihaz ağ konfigürasyonu
▪ Cihaz ağ elemanları yönetimi
▪ Cihaz lokal kullanıcı yönetimi

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.