SKAAS - Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi

-A +A

Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS), TÜBİTAK’ın Görüntü Kıymetlendirme ve Yayıncılık Sistemleri birimi tarafından, bu alandaki geniş bilgi birikimi kullanılarak geliştirilmiş ve on yılı aşkın bir süredir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından kullanılan çok yönlü, modüler, tümleşik, genişleyebilir ve kararlı bir sistemdir.

Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) Yetkinlik ve Özellikleri:

 1. Uydu, kablo, karasal ve IPTV platformları üzerinden yayın yapan tüm şifreli ve şifresiz televizyon ve radyo yayınlarını istenen formatta ve çözünürlükte arşivlemektedir,
 2. Arşivlenen çok büyük miktardaki ses ve görüntü verileri veya canlı yayınlar üzerinde analizler gerçekleştirmektedir,
 3. Derin öğrenme yöntemleri kullanılarak geliştirilen analiz algoritmaları ile verileri anlamlandırmak ve amaca uygun sorgular yapabilmektedir,
 4. Analiz algoritmaları ve yönetim araçları kullanılarak operatörlerin kararlarına ve iş süreçlerine destek olmak,
 5. Açık kaynak işletim sistemleri (CentOS, Ubuntu ve Mint) kullanılmıştır,
 6. Yazılımlar C/C++, python ve QT gibi araçlar kullanılarak geliştirilmiştir,
 7. Veri tabanı olarak PostgreSQL kullanılmıştır,
 8. NAS mimarisinde 3PT+ arşiv sistemi kullanılmıştır,
 9. 10 Gb bandgenişliğinde ağ altyapısı kullanılmıştır,
 10. Yönetim sunucuları için küme yapısında sanallaştırma kullanılmıştır,

SKAAS BİLEŞENLERİ

Medya Varlık Yönetimi  (MVY) Yazılımı

Arşivlenen veya canlı yayınlanan ses ve görüntü verilerine ulaşmak ve izlemek, bu veriler için raporlar düzenlemek, bir süreç içerisinde yönetmek ve iş paylaşımı yapmak için kullanılan; uluslararası Media Asset Management (MAM) uygulamaları ile rekabet edebilecek standartlarda geliştirilmiş bir çözümdür.

 • Medya varlık yönetimi
 • İş/görev akışları ve takibi
 • Manuel ve görsel analiz araçları
 • Güçlü raporlama araçları
 • Kullanıcı yönetimi
 • E-imza sistemleri ile entegrasyon

Yayın Alış Sistemi (YAS)

YAS, donanımların konfigürasyonunun, takibinin ve yönetiminin yapıldığı sistemdir. İki farklı ana bileşenden oluşmaktadır:

 1. Yayın Alış Donanımı: Farklı ortamlarından TV ve Radyo yayınlarının alınarak sayısallaştırıldığı ve yayımlanabildiği alt sistemdir.
 2. Kod Çevrim Donanımı: Yayın Alış Donanımının yayınladığı yayınları alarak, kod çevrimine (transcode) tabi tutulduğu ve standart bir format ve çözünürlüğe dönüştürüldüğü alt sistemdir. Yayınlar aynı zamanda dosya formatında da saklanabilmektedir.
 • Uydu, karasal, kablo (DVB-S/S2/C/T/T2) ve IPTV desteği
 • SD, HD (H.264) ve UHD (H.265) desteği
 • Farklı marka/model yayın alış sistemi entegrasyon desteği
 • Farklı marka/model kod çevrim sistemi entegrasyon desteği
 • Modüler, esnek ve ergonomik yönetim arayüzü

Ön İzleme Sistemi

Arşivlenen veya canlı yayınlanan görüntü verilerinin izlenmesi ve sorunlu yayınları tespit etmek için oluşturulan sistemdir. Sorunların tespiti durumunda sesli ve görsel uyarı ile operatörler uyarılmaktadır.

 • Farklı ekran ve projeksyon teknoloji desteği
 • Basit yapılandırma arayüzleri
 • Ekranları bölme veya birden çok ekranı birleştirme özelliği
 • Farklı profillerde konfigurasyonların saklanma

Dağıtık İş Yönetim Sistemi

Operatörler tarafından verilen analiz işlerini, farklı büyüklükteki ve farklı öncelikteki sunucu kümeleri (cluster) üzerinde çalıştırma ve yönetme imkanı sunan sistemdir. Sistem üzerinde hem işlerin durumunu hem de sunucuların durumunu görsel olarak takip edilmektedir. Sunucu ekleme/çıkarma işlemleri insan müdahalesine en az ihtiyaç duyacak şekilde otomatize edimiştir.

 • Farklı marka/model sunucu desteği
 • Kapasite ile orantılı büyüyebilme özelliği
 • Sunucu hata ve sorunlarından etkilenmeme özelliği
 • Açık kaynak yönetim araçları

Analiz Sistemi

Yüksek başarımlı dağıtık iş yönetim sistemi üzerinde çalışan; görüntü ve ses  analiz işlerinin tanımlandığı, takibinin ve yönetiminin yapıldığı; analiz sonuçlarının kayıt altına alındığı ve raporlandığı alt sistemdir. Analiz sistemi içerisinde farklı amaliz modülleri bulunmaktadır:

 • Video ve Ses Klip Yakalama (video copy detection): Operatör aramak istediği video veya ses klibini belirlemekte, belirlediği bu klibi seçtiği zaman aralığındaki arşivde arayabilmektedir. Tam veya kısmi eşleşmeler belirlenmekte ve doğruluk oranları ile birlikte operatöre listelenmektedir.
 • Video Program Analizi: Arşivlenen video verisi üzerinde reklam analizi yapılan modüldür. Yönetmelikler ile belirlenmiş kurallar dikkate alınarak tarama yapılmakta ve reklam süreleri belirlenmektedir. Kuralların dışında kalan ihlaller varsa bunlar da ayrıca raporlanmaktadır.
 • Video Çekim Analizi (scene detection): Sahne değişimlerinin çıkartıldığı ve operatörlerin video verisi üzerinde daha esnek hareket etmesini sağlayan modüldür. Sahne değişim için süre bazlı veya farklı yöntemler seçilebilmektedir.
 • Ses Seviye Analizi (loudness detection): Bu alanda EBU R128 standartları dikkate alınarak geliştirilen modül, ses ve görüntü verisi içerisindeki ses gürlük seviyesinin belirlendiği ve raporlandığı modüldür.
 • Radyo Reklam Analizi: Arşivlenen ses verisi üzerinde reklam analizi yapılan modüldür. Reklam cıngılları dikkate alınarak tarama yapılmakta ve reklam süreleri belirlenmektedir. Kuralların dışında kalan durumlar (ihlaller) varsa bunlar da ayrıca raporlanmaktadır.
 • Video Metin Okuma (text extraction from scene): Görüntü verisi içerisinde bulunan metinlerin ve kayan yazıların metne döküldüğü modüldür.   
 • Anahtar Kelime Yakalama: Görüntü ve ses verisi içerisinden özet ses verisi elde edilmekte ve bu özet veri üzerinde kelime tabanlı arama yapılabilmektedir.
 • Yazılandırma (speech to text): Görüntü ve ses verisinin metne döküldüğü modüldür. Bu modül arşivlenen veya canlı yayındaki görüntü verisini analiz ederek konuşmaları metne dökebilmektedir.
 • Nesne ve Sahne Tanıma (object/scene detection): Bir sahne içerisinde bulunan nesnelerin tanımlanması ve sahnenin anlamlandırmasını yapabilen modüldür.
 • Yüz Tanıma (face recognation): Arşivlenmiş veya canlı yayındaki görüntü verisi üzerinde yüz tanıma gerçekleştirilebilen modüldür.