DSS - Dizin Sistemi Sunucusu

-A +A

GÜVENLİ MESAJLAŞMA İÇİN MİLLİ DİZİN SİSTEMİ SUNUCUSU

Dizin Sistemi Sunucusu (DSS), farklı seviyelerdeki kurumsal kullanıcı ve sertifika bilgilerinin güvenilir ve tutarlı olarak hiyerarşik yapıda saklanmasını, kesintisiz, güncel ve güvenli olarak sunulmasını amaçlayan, milli imkanlarla geliştirilmiş bir dizin sunucusudur. Belirli bir hiyerarşiye göre yapılanmış organizasyonlar, birimler, kullanıcılar ve cihazlar içeren kurumlarda bu bilgilere hızlı erişim sağlar. DSS, üst düzey güvenlik politikalarının uygulanmasına imkan vermekte, bu sayede kurumsal kullanımda farklı güvenlik seviyeli kullanıcıların erişim ve mesaj teati yetkileri belirlenebilmektedir.

DSS, ulusal ihtiyaçlar (askeri ve kurumsal) gözetilerek, uluslararası standartlara göre geliştirilmiştir. Dizin sistemleri için oluşturulmuş en kapsamlı standart kümesi olan ITU X.500’e tam uyum sağlanmış, bunun yanında daha basitleştirilmiş bir dizin erişim protokolü olan LDAP ile erişime de imkan sağlanmıştır. Bu sayede, farklı askeri veya ticari dizin uygulamaları ile çalışabilmektedir. DSS, ticari bileşenler içermeyen milli bir ürün olduğundan, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı bir şekilde özelleştirilebilmektedir.

YETENEKLER

 • ITU X.500 standardında yer alan güvenli dizin servisleri
 • Genişletilebilir dizin şeması (ACP 133, LDAP, X.500)
 • LDAP v3 desteği için Geçit Ara Birimi
 • LDIF desteği
 • Gelişmiş replikasyon imkanı
 • Gelişmiş Yönetim Aracı
 • Yedekleme ve çökmeden dönme
 • Platform bağımsız çalışabilme

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

 • Hat güvenliği
 • Kimlik doğrulama
 • Erişim denetimi
 • Denetim günlüğü
 • Güvenlik ilkesi