DAS - Demiryolu Anklaşman Sistemi

-A +A

Demiryolu Anklaşman Sistemi, konvansiyonel demiryolu hatları için güvenli ve uygun maliyetli anklaşman ihtiyacını karşılamak üzere kolay temin edilebilir endüstriyel donanımlar ile geliştirilmiştir.

Sistemin içerdiği açık arayüzler, birbirinden bağımsız üreticilerin ürünleriyle birlikte saha ekipmanlarının bir arada çalışabilirliğini sağlamakta olup esnek yapısı ile farklı demiryolu sahalarındaki sinyalizasyon ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

Türk mühendislerce geliştirilmiş olan sistem; ölçeklenebilir ve fonksiyonel mimari yapısı sayesinde geniş istasyonlara kadar yaygın kullanım alanı bulabilmekte ve modüler yapısı ile kurulu olan sistemin genişletilebilmesine olanak sağlamaktadır. Detaylı arıza tanıma özelliği sayesinde sistem arızaları en kısa zamanda teşhis edilebilmekte, böylece işletmenin çalışabilirliğine önemli katkı sağlanmaktadır.

Emniyet standartları: CENELEC SIL4 EN 50126, EN 50128, EN 50129