YTE Ana Sayfa   /   KAMİS   /   Kullanılabilirlik İlkeleri   /   Multimedya Elemanları

KAMİS

Multimedya Elemanları

Animasyon Öğeleri

İlke

Animasyon öğeleri tasarlanırken amacı, kullanım sıklığı ve mekanikleri dikkatlice planlanmalı; yersiz ve fazla kullanımdan kaçınılmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan hareketli öğeler, kullanıcı dikkatini toplama konusunda gayet başarılı araçlardır. Animasyonların kullanım amacı genellikle sayfaya dikkat çekmek, verilmek istenen mesajların anlaşılmasına yardımcı olmak ve biraz da eğlence katmaktır.

Yönergeler

 • Kullanıcı dikkatinin odaklanması gereken noktalar belirlenerek animasyonun amacı ortaya çıkarılmalı ve buna göre animasyonlar tasarlanmalıdır.
 • İnternet sitesinde kullanılan animasyon öğeleri, verilmek istenen mesajların kullanıcılar tarafından anlaşılması ve kavranması noktasında yardımcı olmalıdır.
 • Animasyon öğeleri yersiz ve fazla sayıda kullanılmamalıdır.
 • Animasyonlar, kullanıcıların eğitilmesi amacıyla hazırlandığında ve/veya küçük yaştaki kullanıcıların bilgilendirilmesi (ve ilgisinin çekilmesi) gereken durumlarda daha yüksek fayda sağlayabilir.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 7.2.3.1 – Selecting appropriate media objects
 • ISO 9241-151 / 7.2.3.3 – Enabling users to control time-dependent media objects

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

3/5

Örnek

Örnek sitede, 7-12 yaş çocuklara hitap eden bir kamu spot animasyonu hazırlanmıştır. Verilmek istenen mesajlar hitap ettiği kitleye uygun bir şekilde animasyon olarak hazırlanmıştır.
Arka Plan Resmi

İlke

İnternet sitelerinde arka plan resmi kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı; gerekli olduğu durumlarda ise sade ve desensiz resimler tercih edilmelidir.

Açıklama

Arka plan resimlerinin kullanımı dosya boyutunu arttırdığı, sayfa yüklenme hızını düşürdüğü ve sayfa içeriğinin okunmasını engellediği için tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Yönergeler

 • Arka plan resmi kullanımının gerekli olduğu durumlarda küçük, sade ve düşük çözünürlükte resimler tercih edilmelidir.
 • Resim üzerinde yer alan yazılarda, resim ve yazı arasında rahat okunabilirliği sağlayacak seviyede ton farkı (kontrast) olmasına dikkat edilmelidir.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 7.2.3.1 – Selecting appropriate media objects

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, düğmeler için kullanılan arka plan resimleri yazıların okunmasını zorlaştırmaktadır.
Fotoğraf ve Resim Seçimi

İlke

Site içinde fotoğraf ya da resim kullanılması, verilmek istenen mesajın amacı ve hedef kitlesi göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Açıklama

İnternet sitesinin içeriğine ve hedef kitlesine göre fotoğraf ya da resim kullanılmasına karar verilebilir. Fotoğraflar boyutlarından dolayı daha çok yer kaplamasına rağmen çizim resimlere göre daha anlaşılır bilgi sağlayabilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda soyut ve basit çizimlerle de gerekli mesaj daha etkili bir biçimde sunulabilir.

Yönergeler

 • Fotoğraf ya da resim kullanılmasında, verilmek istenen mesajın amacı ve hedef kitle düşünülerek karar verilmelidir.
 • Küçük yaş grubuna hitap eden internet sitelerinde, ilgili yaş grubunun algısı düşünülerek çizim resimlerin kullanılması tercih edilebilir.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 7.2.3.1 – Selecting appropriate media objects

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, gerçek resim ile (sağ tarafta) gösterilen ilkyardım müdahalesi daha net ve açık bilgi vermektedir.
İkonlar

İlke

Sayfa içerisinde kullanılan ikonlar sade, anlaşılır ve beraber kullanıldığı öğeyi destekler nitelikte olmalıdır.

Açıklama

İkonlar genel olarak anlatılmak istenen konuya veya verilmek istenen mesaja görsel katkı sağlayarak yardımcı öğe niteliğinde kullanılmaktadırlar. İkonların tasarımında ve kullanımında, kullanıcı algısının ve beklentisinin iyi analiz edilmesi ciddi önem taşımaktadır. Aksi halde katkı sağlaması amacıyla kullanılan ikonlar, tam tersi etki göstererek kullanıcıyı zorlayan ve kullanım deneyimini olumsuz etkileyen bir öğe olmaktan öteye geçemezler.

Yönergeler

 • İkon tasarımında kullanıcı algısı ve beklentileri dikkate alınmalıdır.
 • İkonlar tasarlanırken açık ve anlaşılır nitelikte olmalarına dikkat edilmelidir.
 • İkon kullanımı anlamı çok daha kolay şekilde ortaya çıkarmasının yanında, aynı ikonun farklı kullanıcı profillerinde farklı anlamlara gelebileceği ihtimaline dikkat edilmelidir.
 • Uluslararası kullanım potansiyeli olan internet sitelerinde uluslararası anlam farklılıklarına ayrıca dikkat edilmelidir.
 • Birlikte kullanıldığı öğenin anlaşılırlığına olumlu katkı sağlamalıdır.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, ikonlar gayet açık ve bağlantı metnini destekler nitelikte kullanılmıştır.

Logolar

İlke

Kurumsal logoların, bütün sayfalarda tutarlı olacak şekilde kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Açıklama

Kurum logolarının kullanılması ve tutarlı olması kullanıcıların hangi sitede olduğunu anlamasına yardımcı olacaktır. Kullanıcılar için internet sitesinde yer alan anlaşılması zor durumlar, kullanıcı memnuniyetini düşürecektir.

Yönergeler

 • Kurum logoları, internet sitesine ait bütün sayfalarda şekil, biçim, büyüklük ve yerleşim bakımından tutarlı olacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Genel olarak kurum logolarının sayfanın sol üst köşesinde konumlandırılması tavsiye edilmektedir.
 • Kurum logosunun ve diğer kurumsal kimlik öğelerinin farklı dosya formatlarında ayrıca indirilmek üzere bir alt sayfa yoluyla erişilebilir olması faydalıdır. Bu sayfanın güncel tutulması da önemlidir.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 6.11 – Identifying the website and its owner

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, açılan bütün sayfalarda kurum logosunun aynı yerde ve aynı biçimde görüntülenmesi tutarlılığı sağlamaktadır.
Önizleme Resmi

İlke

Site içinde kullanılan resimlerin gerçek boyutunda görüntülenmesinin gerekmediği durumlarda, önizleme resmi (thumbnail) kullanılmalıdır.

Açıklama

Önizleme resimleri kullanıcılara sayfada yer alan resimlerin küçültülmüş halini sunmaktadır. Gerçek boyutlu resimler yüklenmeden önce önizleme resimlerinin yüklenmesi; kullanıcıların görüntülemek istemediği resimlerin yüklenmesinin ve dolayısıyla gereksiz beklemesinin de önüne geçecektir.

Yönergeler

 • Kullanıcılara önizleme resim seçeneği verilerek, hangi resmi tam ekran görüntülemek ya da indirmek istediklerine karar vermeleri sağlanmalıdır.
 • Resmi tam ekran görüntülemek ya da indirmek için önizleme resminin üzerine tıklanıp tıklanmayacağı bilgisi belirtilmelidir.
 • İnternet sayfasında kullanılan önizleme resimleri, gerçek resimlerin en ve boy olarak sıkıştırılmış hali değil, çözünürlük olarak da küçültülmüş hali olmalıdır.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 7.2.3.1 – Selecting appropriate media objects

Faydalı Kaynaklar

 • ISO 9241-151 / 7.2.3.1 – Selecting appropriate media objects

Önem Derecesi

3/5

Örnek

Örnek sitede, minyatür resimler sıralanmış, üzerine tıklanan minyatür resmin daha büyük boyutta görüntülenmesi sağlanmıştır.
Resim Dosyaları

İlke

Site içinde kullanılan resim öğelerinin dosya formatları amaca uygun olacak şekilde seçilmeli, gereksiz resim kullanımından kaçınılmalıdır.

Açıklama

Resimler algısal olarak insanların kavramları veya konuları daha kolay anlamasını sağlamaktadır. Bu açıdan, resimlerin kullanımı önemli olmakla birlikte kullanıcıların gezinim konforunu bozacak durumlardan kaçınılmalıdır.

Yönergeler

 • İnternet sitelerinde resim öğelerine yer verirken içeriğin anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde ve gerekli sayıda kullanılmasına dikkat edilmelidir.
 • Fazla sayıda resim kullanmanın sayfanın yüklenme hızını düşürdüğü unutulmamalı ve bu durumdan kaçınılmalıdır.
 • Bitmap gibi büyük boyutlu formatlar yerine, .jpeg, .jpg, .png ya da .gif gibi daha küçük boyutlara sahip dosya formatları kullanılmalıdır.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 7.2.3.1 – Selecting appropriate media objects

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, resimler kategorilere ayrılmış, her kategori için temsili bir resim sayfada listelenmiş ve kategoriye ait diğer fotoğraflara bağlantı yoluyla ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
Ses Öğeleri

İlke

Ses öğeleri, geribildirim verme ya da gerekli durumlarda konuşmaları ve varsa müzik eserlerini kullanıcılara iletmek amacıyla kullanılmalıdır.

Açıklama

Günümüz teknolojisi artık kendini seslerle ifade etmeye başlamıştır. Birçok cihazda geribildirim mekanizması olarak sesler kullanılmaktadır. Ekranın görüntülenmediği veya eş zamanlı işlemlerin yapıldığı esnada seslerin kullanılması büyük kolaylık sağlamaktadır.

Yönergeler

 • Eş zamanlı gerçekleşen işlemlerde, kullanıcı odağında olmayan ilerlemelerle ilgili sesli geribildirim verilmelidir.
 • Menü öğelerinin üzerinde gezinildiği esnada her öğenin üzerine gelince veya yeni bir sayfaya girince arka planda sürekli olarak ses dosyası çalınmamalıdır.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 7.2.3.1 – Selecting appropriate media objects

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

3/5

Örnek

Kullanıcı internet sitesinde yer alan sohbet penceresinde bir süre yazıştıktan sonra sayfada başka bir işlemle meşgul olmaya başlar. Kullanıcı odağında olmayan sohbet penceresinde, karşı tarafın yazdığı mesajlar sesli bildirim ile kullanıcıya iletilir.
Video Öğeleri

İlke

Site içeriğinin anlaşılması ve desteklenmesi amacıyla video öğelerine yer verilmeli; kullanıcıların bu öğeleri kontrol etmesine imkân tanınmalıdır.

Açıklama

Video öğeleri kullanıcıların dikkatini çekmek ve verilmek istenen mesajı daha etkili bir biçimde kullanıcılara iletmek için kullanılabilmektedir. Bu öğelerin gerekli yerlerde ve uygun bir şekilde kullanımı, site içeriğinin daha anlaşılır hale gelmesini sağlamaktadır.

Yönergeler

 • Video öğeleri gereksiz ve fazla sayıda kullanılmamalıdır.
 • İnternet sitelerinde yer alan video öğelerinin kullanıcılar tarafından durdurulabilmesi, devam ettirilebilmesi ya da yeniden başlatılabilmesi imkân tanınmalıdır.
 • Kullanıcılar, videonun hangi saniyesinde olduklarını görebilmelidir.
 • Kullanıcıların birden fazla video izlemesi söz konusu ise sırada hangi video olduğu gösterilmelidir.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 7.2.3.1 – Selecting appropriate media objects
 • ISO 9241-151 / 7.2.3.3 – Enabling users to control time-dependent media objects

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, video kullanıcılar tarafından kontrol edilebilmekte, kullanıcılar videonun hangi saniyesinde olduklarını görebilmekte ve sırada hangi videonun olduğu görülebilmektedir.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Yetkinlik Merkezleri

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.