YTE Ana Sayfa   /   KAMİS   /   Kullanılabilirlik İlkeleri   /   Başlıklar

KAMİS

Başlıklar

Güncel ve Önemli Bilgi Gösterimi

İlke

Zamana bağlı içeriklerin güncel olduğundan emin olunmalı, yeni eklenen içeriklerin kullanıcıların dikkatini çekecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Açıklama

Zamanla eskiyen, güncelliğini yitiren içeriklerin düzenli olarak güncellenmesi, kullanıcılara yanlış bilgi sunulmaması açısından önemlidir. Güncel olmayan bilgilerden doğacak sorunlar, kurum imajını olumsuz etkileyecektir. Belirgin olmayan, kullanıcıların dikkatini çekmeyecek bir alana yerleştirilen güncel veya yeni bilgiler ise gözden kaçabilecektir.

Yönergeler

 • Kullanıcıların yeni eklenen içerikleri algılamasını kolaylaştırmak amacıyla yeni içerikler diğerlerinden daha belirgin bir şekilde yerleştirilmeli ve tasarlanmalıdır.
 • Sayfada gereğinden fazla sayıda “yeni”, “güncel” ve “önemli” içeriğin belirgin hale getirilmesi, kullanıcıların dikkatini çekmek için etkili olmayacağından, bundan kaçınılmalıdır.
 • Güncelleme yapılması, operasyon ve insan kaynağı bakımından sıkıntı olabilecek kurumlarda güncel bilgilerin sunulduğu bir kurgudan kaçınılmalıdır.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 7.2.4 – Keeping content up to date
 • ISO 9241-151 / 9.3.4 – Recognising new content

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, yeni eklenen duyurular dikkat çekmesi için “Yeni” ifadesi kullanılarak belirgin hale getirilmiştir.

İnternet Sitesi Başlığı

İlke

İnternet sitesi oluşturulurken, her sayfa için tanımlayıcı, kısa ve anlamlı başlıklar tercih edilmelidir.

Açıklama

Sayfa başlıkları, internet sitesi görüntülendiğinde tarayıcının en üst kısmında yer alan metni ifade etmektedir. İnternet sayfalarında tanımlayıcı, kısa başlıkların kullanılması hem kullanıcıların site içinde dolaşımını kolaylaştırmakta hem de arama motorları tarafından kullanıldığı için sayfanın, arama sonuçlarında daha üst sıralarda çıkmasına ve kullanıcılar için tıklanabilir bir sonuç olmasına yardımcı olmaktadır.

Yönergeler

 • Site içindeki tüm sayfalarda aynı başlıkların kullanılmasından kaçınılmalı, her sayfaya özel ve sayfa içeriğini tanımlayıcı bir başlık seçilmelidir.
 • Başlık, sayfa içeriği ile uyumlu olmalı; aynı site içindeki farklı sayfaların başlıkları tutarlı olacak şekilde isimlendirilmelidir.
 • İnternet sayfası yer imi olarak kaydedilirken sayfa başlığı kullanıldığı için sayfalara başlık verirken çok uzun isimlerden kaçınılmalı, kısa ve anlaşılır ifadeler seçilmelidir.
 • Arama motorları açısından önemli olan anahtar kelimelere / ifadelere, sayfa başlığında da yer verilmelidir. Anahtar ifadeler mümkünse başlığın en ön kısmında kullanılmalıdır.
 • Kurum adı başlığın önüne alınmamalıdır. Pencere araç çubuğuna küçültüldüğünde ya da sekme olarak görüntülendiğinde bu başlığın ilk kısımları görüntüleneceği için ayırt edici nitelikte metin kullanılması uygundur.
 • Sayfa başlığında özel karakterler ve bağlaçlar kullanılmamalıdır.
 •  

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 9.3.1 – General page information
 • ISO 9241-151 / 9.4.16 – Page titles as bookmarks

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, sayfaların tamamında aynı site başlığı kullanıldığı için tarayıcıda açık olan sayfaların farklı içeriğe sahip olup olmadığı kullanıcılar tarafından anlaşılamamaktadır.
Kategori Başlıkları

İlke

Kategori başlıkları, kategori içerisindeki bilgileri ve öğeleri açık ve anlaşılır bir şekilde yansıtmalıdır.

Açıklama

Kategori başlıklarında kullanılan ifadelerin internet sitesinin hedef kitle kullanıcılarının kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta olmadığı durumlarda, kullanıcılar anlamak için ek çaba sarf etmek zorunda kalmaktadır. Çok genel veya anlaşılması güç ifadeler, kullanıcıların dikkatlerini toplayarak okumalarını gerektirdiği için olumsuz algılanacaktır.

Yönergeler

 • Kategori başlıkları sitenin hedef kitlesinin anlayabileceği açıklıkta olmalıdır.
 • Kategori başlıkları, kategorinin içeriğine uygun isimlendirilmelidir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

3/5

Örnek

Örnek sitede, sık kullanılan işlemler kullanıcıların anlamada zorluk çekmeyecekleri şekilde kategorilere ayrılarak başlıklandırılmıştır.
Sayfa İçi Başlıklar

İlke

Sayfa içinde verilen başlıkların açık, kendine özgü ve tanımlayıcı olmasına dikkat edilmelidir.

Açıklama

Başlıkların içeriklerden çok daha fazla defa okunduğu bilinmelidir. Sayfalarımızın içerisine çok değerli ve kullanıcılar açısından çok faydalı bilgiler koymuş olabiliriz. Ancak kullanıcıların tıklamadığı ve dolayısıyla göremediği bir sayfa boşuna sarf edilmiş emek olarak değerlendirilebilir. Kullanıcıların dikkatini çekmeyen başlıklar sayfaların okunmamasına, gözden kaçmasına neden olacaktır.

Yönergeler

 • Sayfa içi başlıklar, kullanıcıları sayfa yapısı ve organizasyonu hakkında bilgilendirecek ve onları doğru yönlendirecek ipuçları içermelidir.
 • Sayfa içi başlıklar bütün sayfalarda tutarlı (Örn. Renk, yazı tipi, yerleşim vb.) olacak şekilde tasarlanmalıdır.
 • Sayfa içi başlıkların ifadeleri, içerikleri ile ilgili güçlü bir ipucu vermelidir.
 • Kullanıcılar için faydalı olduğu mesajını veren başlıklar seçilmelidir.
 • Kullanıcılar açısından soru soran başlıklardan daha çekici bir başlık türü olmadığı bilinmelidir.
 • Açıklayıcı ve anlaşılır başlıklar içeren internet sayfaları, kullanıcıların kendisi için gerekli olmayan bilgileri okuyarak zaman kaybetmesini de engellediğinden dolayı başlıklar sayfa içeriğini sınıflandırmalı, kullanıcıların aradığı içeriğe ulaşmasını kolaylaştırmalıdır.
 • Başlığın altında gerekli görüldüğü takdirde bu bölümde neler yapıldığını anlatan kısa cümle eklenmelidir.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 9.3.3 – Placing title information consistently

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, içerik başlıklandırılarak gruplara ayrılmış, kullanıcıların içeriği daha kolay ve hızlı bir şekilde okuyabilmesi sağlanmıştır.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.