BTE Ana Sayfa   /   Projeler ve Programlar   /   BTE Devam Eden Projeler

BTE

Projeler

Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında savunma sanayii, kamu kurumları ve özel sektörle stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak özgün ve katma değeri yüksek teknolojiler geliştirmek için çalışan TÜBİTAK BİLGEM, ulusal ve uluslararası alanda ses getiren projeler ortaya koymaktadır. UEKAE, çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüğü BİLGEM’in geleceğe yön vererek geleceğin bilim ve teknolojisini yönlendirme misyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla ulusal elektronik ve kriptoloji alanında pek çok başarılı projeye imza atmıştır.

Devam Eden Projeler

müren-preveze-img-1

Millî Üretim Entegre Su Altı Savaş Yönetim Sistemi – Preveze (MÜREN-PREVEZE)

Millî Üretim Entegre Su Altı Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN-PREVEZE) Projesi, Preveze sınıfı denizaltılar için özgün bir su altı savaş yönetim sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu sistem, akustik sensörlerle bütünleşik çalışabilme özelliğiyle birlikte akustik olmayan sensörlere de adapte edilebilme kabiliyetine sahiptir. Ayrıca, TMA tabanlı iz/hedef yönetimi ve silah angajman yönetimi gibi önemli yetenekler sunmaktadır. Projede yer alan millî tümleşik su altı sistemleri, hassas konumlandırma modülü ve DM2A4/AKYA torpidoları için silah kontrol birimi de dikkate değer özellikler arasındadır. Bu yenilikçi proje, Preveze sınıfı denizaltılarımızın su altı operasyonlarında etkinliğini artırarak millî savunma kapasitemizi güçlendirecektir. Sistemin sahip olduğu teknik özellikler şu şekilde sıralanabilir: • Millî Tümleşik Su Altı SYS, • Sensör entegrasyonu ve iz/hedef yönetimi, • Bütünleşik Sonar kuru taraf sinyal işleme, • Hedef Hareket Analizi (TMA) ve taktik planlama, • Hassas Konumlandırma Modülü, • DM2A4/AKYA torpidoları için silah kontrol birimi, • Milli Akustik Harp Destek Merkezi.
advent-muren-akya-sys-img-1

ADVENT-MÜREN-SYS AKS Projesi

ADVENT-MÜREN-SYS AKS Projesi, GÜR sınıfı denizaltılara millî ağır torpido AKYA atış yeteneği kazandırmayı hedefleyen bir projedir. Bu proje, ADVENT ve MÜREN Savaş Yönetim Sistemlerinin birleştirilerek ADVENT-MÜREN Savaş Yönetim Sistemi’ni (SYS) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında, GÜR sınıfı denizaltıların atış yeteneklerini güçlendirilerek millî savunma stratejimize katkı sağlanacaktır. ADVENT-MÜREN SYS, GÜR Sınıfı denizaltıların AKYA torpidolarını etkin bir şekilde fırlatmasını sağlayarak deniz güvenliğimizi artıracaktır. Bu projenin ileriye dönük önemi göz önüne alınarak, Gür Sınıfları Yarı Ömür Modernizasyonu ve millî denizaltı geliştirme faaliyetlerinde ADVENT-MÜREN-SYS’nin kullanılması planlanmaktadır. Bu sayede, denizaltılarımız en güncel teknolojilere sahip olarak daha etkili bir savunma kabiliyetine sahip olacaktır. ADVENT-MÜREN-SYS AKS Projesi, millî savunma sanayimizin bir başarısı olarak öne çıkmaktadır. Bu proje, Türkiye’nin denizaltı yeteneklerini güçlendirerek denizlerdeki varlığımızı daha etkin hâle getirecektir. Ayrıca, yerli savunma teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu projenin başarıyla tamamlanması, Türkiye’nin denizaltı teknolojileri alanındaki bağımsızlık ve güvenliğini artıracaktır. ADVENT-MÜREN-SYS AKS Projesi, savunma sanayimizde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.
gis-uyumlandırma-projeleri-img-1

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS) Uyumlandırma Projeleri

GİS, kritik teknolojiler arasında bulunan aviyonik sistem tasarımı ve entegrasyon kabiliyetinin tamamen millî olarak geliştirilmesi amacı ile, yol haritasının önemli bir adımı olan Emniyet Kritik Katı Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’nin geliştirilmesine hedefine yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu projeyle; millî ihtiyaçlar doğrultusunda özellikle emniyet kritik sistem projelerinin yurt dışı bağımlılığının sona erdirilmesi, yerli ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını hızla karşılayabilecek esnekliğe sahip ölçeklendirilebilir ve idame ettirilebilir emniyet kritik bir gömülü yazılım geliştirme platformunun sağlanması, ayrıca indirgenebilir özellikleri sayesinde sivil gömülü sistem uygulamaları için de tercih edilecek bir sistemin oluşturulması hedeflenmiştir. Yola çıktığı bu yol haritasında GİS ile entegrasyon çalışmaları tamamlanan ve devam eden projeler gösterilmektedir. DO-178C Seviye-A süreçlerine uygun geliştirilen işletim sistemi çok çekirdekli veya tek çekirdekli olarak, emniyet kritik uygulama arayüzlerini sağlayan ARINC-653 modunda çalıştırılabileceği gibi, istenildiği takdirde PSE-53 çalışma seviyesinde POSIX modunda da çalıştırılabilmektedir. İşletim sisteminin çalışma modlarının seçilerek yapılandırılması, uygulama geliştirme, hata ayıklama, olay analizi, simülasyon gibi geliştirme ortamı faaliyetleri Eclipse platformu üzerine geliştirilen Tümleşik Geliştirme Ortamı (TGO) aracılığı ile yapılabilmektedir. DO-178C Seviye-A süreçlerine uygun olarak geliştirilen Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi, farklı mikroişlemci aileleri ve farklı tek kart bilgisayarlar üzerinden çalışabilmesi için modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Sağlanan ASP (Mimari Destek Paketi) ve BSP (Kart Destek Paketi) katmanları ile, destek verdiği donanım ailesi genişlemeye müsaittir. ARINC-653 ve POSIX arayüz uyumlulukları ayrı olarak geliştirilen test ortamları ile test edilmiş ve bu testlerden başarı ile geçmiş olan işletim sistemi, aynı zamanda farklı işletim sistemleri üzerinde çalışan diğer tek kart bilgisayarları ile haberleşerek bu konuda da standartlara uygunluğunu ispatlamıştır. Bu arayüzler kullanılarak geliştirilmiş olan diğer işletim sistemleri, üzerinde entegrasyonu yapılmış millî gerçek zamanlı işletim sistemine geçiş sürecinde kolaylıklar sağlamaktadır. Gizli projelerde millî işletim sistemi ile kritik verilerin dışarıya açılmasının önüne geçilmesi, gömülü platformlarda tam millîleşmeye olanak sağlanması, azaltılmış maliyetler sayesinde uluslararası rekabet edebilir sanayi sektörüne destek olması, yeni KOBİ’lerin oluşması açısından kritik öneme sahip olan GİS, Türkiye’nin bu alanda dışa bağımlılığını azaltmada önemli bir rol üstlenmektedir.  
mmu-projesi-img-1

Millî Muharip Uçak (MMU) Yaşam Destek Sistemi

MMU Yaşam Destek Sistemi Projesi kapsamında, Millî Muharip Uçak (MMU) için üretilecek 5. nesil TF-x için uçuş kontrol sistemi içindeki yaşam destek sisteminin kurulması amaçlanmaktadır. Yaşam destek sisteminin 3 temel işlevi yerine getirilecektir: • Mürettebatı, barometrik basınç ve G-LoC değişiminin neden olduğu fizyolojik rahatsızlıklardan korumak, • Mürettebatın nitelikli solunum koşullarını sağlamak, • Buğu giderme ve kabin içi havalandırma sağlamak.   MMU Yaşam Destek Sistemi Projesi, Millî Muharip Uçak (MMU) için tasarlanan 5. nesil TF-x uçağının uçuş kontrol sistemi içerisinde yaşam destek sisteminin kurulmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında, yaşam destek sisteminin 3 temel işlevinin yerine getirilmesi hedeflenmektedir: 1) Mürettebatı, barometrik basınç ve G-LoC (Güçlü Hareketlerden Kaynaklanan Sınırlandırma) değişiminden kaynaklanan fizyolojik rahatsızlıklardan korumak, 2) Mürettebatın nitelikli solunum koşullarını sağlamak, 3) Buğu giderme ve kabin içi havalandırma sağlamak. Bu işlevler, MMU’nun uçuş sırasında mürettebatın sağlık ve güvenliğini korumak, yeterli oksijen sağlamak ve iç kabinin uygun havalandırmasını sağlamak için önemlidir. Proje kapsamında, yaşam destek sistemi bu temel işlevleri etkin bir şekilde yerine getirmek için tasarlanmaktadır.
msr-yk-img-2

Multistatik Radar Yetenek Kazanım (MSR-YK)

Multistatik Radar Yetenek Kazanımı (MSR-YK) Projesi, multistatik radar sistemlerinin analizi ve optimizasyonu için geliştirilen bir benzetim ortamı modelinin tasarımını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, şu hedeflere odaklanmaktadır: 1) Benzetim Ortamı Modelinin Tasarımı: Multistatik radar sistemlerinin performansını analiz etmek ve optimize etmek için bir benzetim ortamı modeli tasarlanacak. Bu model, sistem parametrelerini ve çalışma koşullarını simüle ederek farklı senaryolarda sistem performansını değerlendirebilecektir. 2) Modelin Doğrulanması: Tasarlanan benzetim ortamı modelinin doğrulanması için bir test düzeneği oluşturulacak. Test düzeneği, gerçek dünya senaryolarına benzer koşulları taklit ederek modelin doğruluğunu ve performansını test etme imkânı sağlayacaktır. 3) Karşılaştırmaların Yapılması: Oluşturulan benzetim ortamı modeli ve doğrulama test düzeneği kullanılarak farklı multistatik radar sistemleri ve algoritmaları karşılaştırılacak. Bu karşılaştırmalar, sistemlerin performansını, duyarlılığını, hedef tespit yeteneklerini ve diğer önemli özelliklerini değerlendirme imkânı sağlayacaktır. MSR-YK Projesi, multistatik radar sistemlerinin geliştirilmesi ve optimize edilmesi için önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu projenin başarıyla tamamlanması, multistatik radar teknolojisinin ilerlemesine ve daha etkili radar yeteneklerine sahip sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
rota-img-1

Robota Takılı Mayın Tespit Sistemi (ROTA)

Robota Takılı Sensör (ROTA) Projesi, el yapımı patlayıcıların tespiti amacıyla gerçekleştirilen bir projedir. Bu projenin hedefi, geliştirilen ürün aracılığıyla etkili bir tespit yeteneği sağlamaktır. ROTA, tümleşik yapılı çok kanallı EMI&GPR teknolojisini kullanarak el yapımı patlayıcıları tespit eder. Ayrıca, özgün ve hafif bir mekanik tasarıma sahiptir, böylece robot üzerinde kullanıcıya kolaylık sağlar. GPR sinyal işleme yazılım platformuyla elde edilen veriler analiz edilir ve patlayıcıların tespiti için gerekli bilgiler sağlanır. ROTA’nın kablosuz veya kablolu iletişim yeteneği, uzaktan tespit imkânı sunar ve operatörlerin güvenli bir mesafeden patlayıcıları tespit etmelerini sağlar. ROTA, anti-personel (AP), anti-tank (AT) ve el yapımı patlayıcıları (EYP) yüksek doğrulukla tespit edebilme özelliğine sahiptir. Kullanımı kolay olan ROTA, operatörlere basit bir şekilde sensörü robot üzerine takma ve tespit işlemini gerçekleştirme imkânı sunar.
safir-depo-img-1

Safir Depo

Safir Depo, TÜBİTAK BİLGEM Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) tarafından geliştirilen millî ve güvenli bulut nesne depolama uygulamasıdır. Safir Depo üzerinde depolanan dosyalarınıza akıllı telefonlar, tabletler veya bilgisayarlar aracılığıyla internet üzerinden her an her yerden ulaşabilirsiniz. Safir Depo’ya yüklenen doküman, ses, fotoğraf, video gibi her tür dosya üzerinde klasörleme, taşıma, yeniden adlandırma gibi dosya işlemleri yapılabilmesinin yanı sıra, ofis dokümanlarında çevrim içi görüntüleme, düzenleme ve versiyonlama yapılabilmekte, paylaşım özelliği sayesinde Safir Depo’da bulunan dosya/klasörler istenilen herkesle kolayca paylaşılabilmektedir. Safir Depo, ticari alternatiflerinde de görülebileceği üzere “Hizmet olarak Yazılım (SaaS – Software as a Service)” yöntemiyle kullanılabileceği gibi, kurumların kendilerine özel bulutları üzerine kurulum yaparak hizmet verme imkânı da sunmaktadır. Özel bulut (private cloud) seçeneği ile Safir Depo, bulut depolama yazılımlarının yüksek ve kolay erişilebilirlik özelliklerini sağlamaya devam eder. Diğer taraftan müşterilerin kendi veri merkezlerinde tutulan sunuculara kurulum yapılarak kullanıcıların dosyalarının kurum içerisinde depolanmasını sağlar. Tamamen açık kaynak kodlu yazılımlar ve kütüphaneler üzerine geliştirilen Safir Depo, yüksek hesaplama veya depolama kapasiteli özel donanımlar gerektirmemekte, standart sunucular üzerinde çalışabilmekte, yatayda ölçeklenebilir özelliği sayesinde kapasite artışlarına esnek şekilde ayak uydurabilmektedir. Orta ve büyük ölçekli kurulumlarda yük dengeleyici özelliğiyle atanan kaynakları efektif olarak kullanabilir ve müşterilerine veri merkezinden yazılım konfıgürasyonuna kadar, “Tek Nokta Hatası (Single Point of Failure)” içermeyecek şekilde, tavsiye mimariler sunar. Bu sayede hizmet kesintisi ihtimalini en aza indirgeyerek bulut bilişimin “yüksek erişilebilirlik” özelliğini karşılar.
safir-bulut-img-1

Safir Bulut

Safir Bulut, 2016 yılında OpenStack’ten ayrılarak bağımsız bir platform olarak geliştirilmiştir. Bu platform, OpenStack’in sağladığı hizmetlerin yanı sıra kendi özgün servislerini de içermektedir. Yapılan performans testlerinden başarıyla geçen Safir Bulut, güvenilir ve stabil bir yapıya sahiptir. IaaS (Altyapı olarak Hizmet) ve PaaS (Platform olarak Hizmet) katmanlarında hizmet veren Safir Bulut, kurumsal kullanıma uygun bir platformdur. Safir Bulut’un öne çıkan özellikleri şunlardır: Kolay ve hızlı kurulum imkânı sunması, yüksek erişilebilirlik ve basit hatalara karşı dayanıklı bir tasarıma sahip olması, yatay ve dikey ölçeklenebilirlik sağlayan esnek bir mimariye sahip olması ve yerli, millî yeteneklerle zenginleştirilmiş olması. Bu özellikler sayesinde Safir Bulut, kullanıcılarına güvenilir, esnek ve hızlı bir bulut hizmeti sunmaktadır.
care-sistemi-img-1

Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) Sistemi

Azeraeronavigation Air Traffic Department (Azans)’a DHMİ tarafından satışı gerçekleştirilen Özgün CWP (Controller Working Position) Ar-Ge Projesi sonucunda elde edilen alt ürünlerden biri olan ÇARE (Çok Amaçlı Radar Ekranı) Sistemi’nin Haydar Aliyev Ulu, Gence ve Füzuli Uluslararası Havalimanlarına ihtiyaç duyulan uyarlamalar yapılarak kurulması projesidir. ÇARE, hava trafik kontrolörlerine durumsal farkındalık sağlamak için çeşitli gözetim kaynaklarından alınan iz ve tespit verilerini havasahası üzerinde görüntüleyen harici sistem bağımlılığı bulunmayan ve bakım idamesi kolay bir sistemdir. Azeraeronavigation Hava Trafik Departmanı (Azans), DHMİ tarafından satışı gerçekleştirilen Özgün CWP (Controller Working Position) Ar-Ge Projesi’nin bir sonucu olarak geliştirilen ÇARE (Çok Amaçlı Radar Ekranı) Sistemi’nin Haydar Aliyev Ulu, Gence ve Füzuli Uluslararası Havalimanlarına uyarlama ve kurulumunu içeren bir projedir. ÇARE Sistemi, hava trafik kontrolörlerine durumsal farkındalık sağlamak amacıyla çeşitli gözetim kaynaklarından elde edilen iz ve tespit verilerini hava sahası üzerinde görüntülemek için tasarlanmış bir sistemdir. Bu projede, ÇARE’nin Haydar Aliyev Ulu, Gence ve Füzuli Uluslararası Havalimanlarındaki ihtiyaçlara göre uyarlamaları yapılarak sistemin kurulumu gerçekleştirilecektir. ÇARE Sistemi, haricî sistemlere bağımlı olmayan, bakımı kolay bir yapıya sahiptir. Bu özelliği sayesinde hava trafik kontrolörlerine etkin bir şekilde hava sahası görüntüsü sunar ve operasyonel süreçleri destekler. ÇARE Sistemi’nin Haydar Aliyev Ulu, Gence ve Füzuli Uluslararası Havalimanlarında kurulmasıyla, hava trafik kontrol süreçleri daha verimli ve güvenli bir şekilde yürütülebilecektir. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, uluslararası havalimanlarındaki hava trafik kontrol altyapısı modernize edilecek ve ÇARE Sistemi’nin kullanımıyla kontrolörlerin çalışma ortamları iyileştirilecektir. Bu da daha etkin bir hava trafik yönetimi sağlayarak havacılık sektörünün güvenliğini artıracaktır.
atal-projesi-img-1

Aviyonik Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (ATAL)

Aviyonik Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (ATAL) Projesi kapsamında, ileri aviyonik teknolojilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak ve dolayısı ile Türkiye’nin aviyonik teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme yeteneklerini önemli ölçüde artıracak bir Ar-Ge laboratuvarı oluşturulmaktadır. ATAL bünyesinde, entegre modüler aviyonik teknolojilerinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli altyapı kurulmaktadır. ATAL bünyesindeki donanım ve yazılım geliştirme, simülasyon, emülasyon altyapısı sayesinde askerî ve sivil havacılık ile uzay sanayisi sektörünün ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji aviyonik sistemlere uygun ürünler geliştirilebilecek, emniyet ve güvenlik sertifikasyonu öncesi tasarım danışmanlığı ve uygunluk testleri yapılabilecektir. Aviyonik Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nın altyapı desteği sağlayacağı projelerin çalışma alanları şu şekildedir: • Emniyet Kritik Yazılım Geliştirme, • Gömülü Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme, • Kart Destek Yazılımı ve Sürücü Yazılımları Geliştirme, • Entegre Modüler Aviyonik Prototipi Geliştirme, • Entegre Haberleşme Seyrüsefer ve Tanıma Sistemi Geliştirme, • Uçuş Kontrol Bilgisayarı Geliştirme, • Aviyonik Sistemlerde Yeniden Konfigürasyon Teknolojisi Geliştirme, • Laboratuvar Düzeyi Entegrasyon. ATAL altyapısını kullanması hedeflenen kurumlar; savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren kuruluşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleri ve üniversitelerdir. ATAL altyapısı, mevcut durumda Millî Muharip Uçak (MMU) Bütünleşik İşlemci Ünitesi Geliştirilmesi Projesi başta olmak üzere birçok savunma ve havacılık projeleri tarafından kullanılmaktadır. Millî Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında kurumumuz personeli ile birlikte TUSAŞ personeli de ATAL altyapısından faydalanmaktadır. Araştırma geliştirme faaliyetlerinin ülke çapında yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, benzer iş birliklerinin çoğalarak devam etmesi hedeflenmektedir.
etmts-3-img-1

Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi-3 (ETMTS-3)

ETMTS-3 Projesi, elde taşınabilir mayın tespit sisteminin geliştirilmesini ve müşteriye teslim edilmesini hedeflemektedir. Sistem, çeşitli teknik özelliklere sahiptir: Hassas metal dedektörü ve yere nüfuz eden radar algılayıcılarına sahiptir. Metalik/ametalik mayınların ve EYP’lerin tespitini sağlayabilmektedir. Tümleşik-kablosuz yapıdadır. Üzerindeki ekran yardımıyla toprak altını görüntüleyebilme imkânı sunmaktadır. Sesli, görsel ve titreşimli tespit uyarıları sağlamaktadır. Opsiyonel LCD ekrana sahiptir. Sistem toplam ağırlığının en fazla 4 kg olması ile hafif bir sistemdir, taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. ETMTS-3 Projesi, elde taşınabilir mayın tespit sistemi ile güvenlik güçlerinin sahadaki operasyonlarında önemli bir rol oynamayı amaçlamaktadır.
boss-projesi-img-1

Bütünleşik Sonar Sistemi (BOSS)

Bütünleşik Sonar Sistemi (BOSS) Projesi, su üstü platformları için geliştirilecek bir sonar sistemi olan BOSS’un Savaş Yönetim Sistemi’ne (SYS) tam entegrasyonunu hedeflemektedir. Proje kapsamında Monostatik, Bistatik ve Multistatik çalışabilen BOSS geliştirilecektir. BOSS, Orta Frekanslı Gövdeye Monteli Sonar alt sistemi ve Çekilebilir Alçak Frekanslı Sonar (ÇAFSON) simülatöründen oluşacaktır. Projenin ana amacı, millî imkanlarla birden fazla sonar sisteminin koordineli çalışmasını sağlamak ve uzak mesafelerden hedef tespit imkânı sunan Multistatik Sonar kabiliyetini geliştirmektir. Proje, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Meteksan Savunma iş birliğiyle yürütülmektedir. Proje kapsamında, Bistatik/Multistatik Sonar, ÇAFSON, BOSS Simülatörleri, multistatik sonar performans modelleme, konsol, SYS uyumlandırma, hedef hareket analizi, veri kayıt, sistem yönetimi ve sınıflandırma yazılımları geliştirilmektedir. Ayrıca, proje kapsamında yer alan Sayısal Su Altı Telefonu da kurumun sorumluluğunda geliştirilmektedir. BOSS Projesi, su üstü platformlarının su altında etkinliklerini artırmak ve deniz güvenliği alanında millî yeteneklerin kazanılmasına katkı sağlamak amacıyla önemli bir adımdır. Bu proje, Türkiye’nin savunma sanayiinde yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çabalarının bir örneğini teşkil etmektedir.
sam-projesi-img-1

Su Altı Akustik Modem (SAM)

Su Altı Akustik Modem (SAM) Projesi, su altı sensör ağları ve su altı insanlı/insansız araç teknolojilerinde kullanılmak üzere su altı akustik modem modellerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Proje kapsamında, farklı kullanım tiplerine yönelik modeller geliştirilmektedir. Birinci tip, basınca dayanıklı özelliklere sahip modellerdir ve transdüserleri modem üzerinde bulunmaktadır. İkinci tip ise su üstü veya su altı platformlara kurulabilen modellerdir ve transdüserleri platforma monte edilmektedir. SAM modellerinin temel özellikleri şunlardır: JANUS Protokolü uyumluluğu, farklı çıkış güçlerine sahip ürün tipleri (10W, 33W, 100W), kriptolu veya kriptosuz haberleşme yetenekleri. JANUS Protokolü uyumluluğu, SAM modellerinin diğer su altı sistemlerine entegre edilebilmesini sağlar ve uyumlu bir şekilde veri alışverişi yapabilme yeteneği sağlar. Farklı çıkış güçlerine sahip ürün tipleri, çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için esneklik sağlar. Kriptolu veya kriptosuz haberleşme seçenekleri, iletişim güvenliğini ve veri korumasını sağlamada önemli bir rol oynar. Su Altı Akustik Modem (SAM) Projesi, su altında iletişim altyapısını geliştirmek ve su altı sistemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla önemli bir adımdır. Projede geliştirilen modem modelleri, su altı operasyonlarında kullanılan cihazlar arasında güvenli ve hızlı veri iletişimi sağlamak için tasarlanmıştır. Bu proje, savunma sanayisinde millî yeteneklerin kazanılması ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi konusunda Türkiye’nin ilerlemesine katkı sağlamaktadır.
htky- img 2

Havaalanı Trafik Kontrol Yazılımı (HTKY) Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi

Havaalanı Trafik Kontrol Yazılımı (HTKY), Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen bir hava trafik kontrol sistemi projesidir. HTKY, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve EUROCONTROL standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. HTKY, bir dizi özellik ve işlevi içerisinde barındıran kapsamlı bir hava trafik kontrol yazılımıdır. Bu özellikler arasında gözetim kaynaklarının işlenmesi, uçuş verilerinin işlenmesi, güvenlik ve ağ ikaz fonksiyonları, kontrolör çalışma pozisyonu, elektronik uçuş strip sistemi, hadise analizi, izleme ve kontrol yetenekleri ile yedekli sistem mimarisi bulunmaktadır. HTKY, hava trafik hizmetinin güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. HTKY, yeni teknolojileri ve kullanıcı dostu grafik arayüzleri kullanarak gelişmiş hava trafik kontrol fonksiyonlarını kullanıcılara sunmaktadır. Proje, HTKY’nin DO-278A AL4 standardına uygun olarak geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu sayede, havaalanlarında hava trafik kontrolünün daha güvenli, etkin ve ileri düzeyde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. HTKY’nin AR-GE projesi kapsamında devam eden kurulum çalışmalarıyla birlikte, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu modern ve güncel bir hava trafik kontrol yazılımı elde edilecektir. Bu proje, havacılık sektöründe güvenlik ve verimlilik standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak önemli bir adımdır.
aesa-projesi-img-1

Aktif Elektronik Taramalı Radar (AESA) Projesi

AESA Projesi, Aktif Elektronik Taramalı Radarların (AESA) alt bileşenlerinin tasarım ve üretiminin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Projenin ana hedefi, farklı senaryolarda ve amaçlarla kullanılabilecek radarların geliştirilmesi için gereken yapı taşlarının farklı tasarımlarda üretilebilir olmasını sağlamaktır. Proje kapsamında tasarlanacak olan bileşenler, çeşitli radar uygulamalarında kullanılmak üzere esneklik sağlayacak şekilde tasarlanacak ve üretilecektir. Proje sonunda ortaya çıkacak olan tasarımlar, bir kütüphane şeklinde derlenerek sahadaki yeni ihtiyaçlara göre güncellenebilecektir. Bu sayede sürekli olarak kendini yenileyen ve güncelleyen bir alt bileşen döngüsü oluşturulacak ve yeni alt bileşenlerin geliştirilmesine olanak sağlanacaktır. Projede üretilecek olan alt sistemler ve entegreler, savunma firmaları tarafından farklı uygulama senaryolarında kullanılabilecektir. Bu alt sistemler arasında X Bant Huzme Yönlendirme Entegresi, X Bant Güç Kuvvetlendirici Entegresi, Alıcı/Verici Entegresi ve ADC/DAC Entegresi bulunmaktadır. Ayrıca, X Bant Çok Kanallı Alıcı-Verici Modülü, Çok Kanallı Frekans Çevirici ve Çok Kanallı Sayısallaştırma Kartı gibi alt sistemler de üretilecektir. Bu proje, Türkiye’de AESA radar teknolojisinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyerek, savunma endüstrisindeki yerli ve millî üretimi desteklemektedir.
milat-projesi-img-1

Millî ATC Ar-Ge Projesi (MİLAT)

Millî ATC Ar-Ge Projesi (MİLAT), uçuşun tüm safhalarında hava araçlarının güvenli ve etkin hareketlerini sağlamak amacı ile hava trafik kontrol hizmeti sağlayan ve hava sahası yönetimi kabiliyetlerini içeren bir Hava Trafik Yönetim Sistemi (MİLAT) ICAO, EUROCONTROL ve EUROCAE standartları göz önünde bulundurularak milli imkânlarla geliştirilecektir. Hava Trafik Yönetimi Sistemi’nin amacı hava sahasındaki hava hareketlerine ilişkin gözetim ve uçuş bilgi sistemlerinden alınan bilgileri kontrolörlere sunarak uçuş emniyetini artırmaktır. Seyrüsefer bilgileri, kontrolör olmak üzere kule ve süpervizör gibi farklı tipteki kontrolör çalışma pozisyonlarına aktarılır. Sistem, tüm bu hizmetleri sağlayabilmek için uçuş planı yönetimi, gözetim bilgi işleme, emniyet ağı yönetimi vb. hava trafik yönetim destek fonksiyonlarını barındırmaktadır. Bu proje, havacılık sektöründe güvenli ve etkin hava trafik kontrolünü sağlamak için önemli bir adımdır. MİLAT’ın geliştirilmesi ve uygulanmasıyla birlikte, hava araçlarının hareketleri daha iyi yönetilecek ve uçuş emniyeti önemli ölçüde artırılacaktır.
tuik-img-1

TÜİK Büyük Veri İleri Analitik Projesi

TÜİK Büyük Veri İleri Analitik Projesi ile, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde, internet sitelerinden toplanan, kategori ve alt kategori bilgisi ile etiketlenmiş günlük fiyat bilgisinin ve iş ilanlarının yığın ve akan veri olarak büyük veri ekosisteminde depolanması, işlenmesi ve analiz edilmesini sağlayan bir sistemin tasarlanması amaçlanmaktadır. Sistem sayesinde, iş ilanlarından pozisyon ve yetenek sınıflandırması yapılması, sonuçların görselleştirilmesi, uçak-otobüs-paket tur fiyatları için fiyat takibinin sağlanması ve lag analizinin yapılması mümkün olacaktır. İnternet sitelerinden toplanan verilerin akan veri biçiminde büyük veri ortamına aktarılması ve aktarılan verilerin yığın ve akan veri olarak analiz edilmesini sağlamak amacıyla Lambda mimarisi kullanılmaktadır. Sistem mimarisi, büyük veri ekosistemindeki açık kaynak araçlar ve Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Veri Kalitesi Aracı (B3DataQuality) kullanılarak geliştirilmektedir. Geliştirme aşamasında olan sistemin küçük ölçekli demo kurulumu TÜBİTAK BİLGEM Gebze Yerleşkesi’nde bulunan B3LAB Prototip Veri Merkezi’nde yapılmaktadır. Proje kapsamında, büyük veri ortamındaki yığın veri işleme altyapısında yığın veriler kullanılarak makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri ile iş ilanı pozisyon ve yetenek sınıflandırma modelleri ve lag analizi modelleri oluşturulacaktır. Akan verinin makine öğrenmesi modelleri kullanılarak işlenmesi ile elde edilecek sonuçlar büyük veri ortamına uyumlu iş zekâsı aracında görselleştirilecektir.
gumsis-img-1

Gümrük Tarama Ağı Bulut Depolama ve Görüntü Analiz Sistemi (GÜMSİS)

Gümrük Tarama Ağı Bulut Depolama ve Görüntü Analiz Sistemi (GÜMSİS) Projesi kapsamında geliştirilmesi planlanan sistem ile; Türkiye genelinde faaliyet gösteren gümrük kapılarında taşıt ve konteyner içerisine gizlenerek ülkeye sokulmaya çalışılan yasa dışı maddelerin tespiti amacıyla kullanılan X-Ray tarama sistemlerinden alınan tarama görüntülerinin, sistem üreticisinin sağladığı arayüz ve görüntü formatından bağımsız olarak, bulut bilişim altyapısı üzerinde güvenli depolanması, görüntülerin gümrük idareleri ve Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi’nden görüntü kalitesi değişmeksizin görüntülenebilmesi, görüntü üzerinde anomali tespiti yapabilme kapasitesine haiz bir otomatik tanımlama sisteminin tasarlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında marka ve modelinden bağımsız olarak tüm X-Ray cihazlarından üretilen tarama görüntüleri standart bir formata dönüştürülerek merkezî olarak depolanacak, elde edilen görüntüler geliştirilen ortak bir analiz programı ile analiz edilebilir hâle gelecektir. Görüntülerin Yurt Dışı Gümrük İdareleri ile karşılıklı olarak paylaşılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında ayrıca yapay zekâ temelli makine öğrenmesi algoritmaları ile görüntü üzerinde kaçakçılık (insan, silah, sigara, uyuşturucu) tespiti, kap sayısı tespiti, referans görüntüler arasında fark tespiti ve materyal ayrımı çalışmaları yapılmaktadır. Materyal ayrımı çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisiyle ortak bir çalışma yürütülmektedir. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte aşağıda yer alan kazanımların elde edileceği düşünülmektedir: • Tarama cihazından bağımsız analiz yapabilme imkânı, • Görüntülerin merkezî olarak saklanması ve tüm birimlerden erişilebilir olması, • Yapay zekâ temelli kaçakçılık ve anomali tespiti sayesinde insan hatalarının önüne geçilmesi ve zaman tasarrufu sağlanması, • Merkez-taşra arası iletişimin güçlendirilmesi, • Karar verme süreçlerinin hızlanması, • Kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması, • Gümrük kontrol sürelerinin kısalması, • Yasal ticaretin hız kazanması, • Muhtemel vergi kayıplarının önüne geçilmesi.

Devam EdenDiğer Projeler

Faz Dizili Radarlar İçin Kritik Bileşen Geliştirme Projesi

Faz Dizili Radarlar için Kritik Bileşen Geliştirme Projesi kapsamında, Aktif Elektronik Taramalı Radarların alt bileşenlerinin tasarımının ve üretiminin Türkiye’de Kurumumuz bünyesinde yapılması planlanmaktadır. Proje ile farklı senaryolarda ve farklı amaçlarla kullanılabilecek radarların geliştirilebilmesi için gerekli yapı taşlarının farklı tasarımlarda kullanılabilir olarak tasarlanması ve üretilmesi ana amaçtır. Proje sonunda ortaya çıkacak tasarımlar bir kütüphane hâline getirilerek sahadan gelecek yeni ihtiyaçlara göre güncellenebilecektir. Böylelikle yeni alt bileşenlerin oluşmasını sağlayacak, sürekli olarak kendisini yenileyen ve güncelleyen bir alt bileşen döngüsü de sağlanmış olacaktır. Üretilen alt sistem ve entegreler farklı uygulama senaryoları kapsamında savunma firmaları tarafından kullanılabilecektir.

Kaşif Ürünleştirme

Kaşif Projesi kapsamında 3 ana görevi icra eden bir haberleşme istihbarat sistemi yapılması amaçlanmaktadır. Bu 3 ana görev şu şekilde tanımlanmıştır:
• İşaret, yön bulma ve konumlandırma,
• İşaretin spektrum parametrelerinin kestirimi,
• İşaretin ait olduğu haberleşme protokolünün ve modülasyonunun belirlenmesi.

Karasal Seyrüsefer Sistemi (KSS)

Karasal Seyrüsefer Sistemi (KSS) Projesi kapsamında, uydu temelli konumlama yöntemlerine alternatif olarak geliştirilmiş olan yere konuşlu vericiler vasıtasıyla alıcı platformlara konumlama hizmeti sunabilen bir sistem kurulması amaçlanmaktadır. Bu sistem, özellikle GPS karıştırma ve yanıltma durumlarında veya GPS sinyalinin ulaşamayacağı ortamlarda konum ve zaman verisine ihtiyaç duyan sistemlerin zafiyete uğramaması adına GPS sistemlerini yedekleyen bir sistem olarak kullanılabilecektir. Senkron biçimde çalışan 4 adet vericiden yayınlanan sisteme özgü dalga formu algılayıcıda tespit edilerek işlenmekte ve 3 boyutlu konum verisi üretilip çıktı olarak sunulmaktadır.
Sistemin öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
• Software Defined Radio Temelli Alıcı/Verici Yapısı
• Ayarlanabilir Geniş Yayın Frekansı
• Ayarlanabilir Çıkış Gücü
• Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Dalga Formu
• Hassas Zaman Senkronizasyonu (Atomik Saat, RTK)
• Time Difference of Arrival (TDOA) yöntemi ile 3D konumlandırma
• Filtrelenmiş/ham hâlde çıktı üretme

THULAB Laboratuvar Altyapısı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığı desteğinde kurulan THULAB Laboratuvar kapsamında, laboratuvarın altyapısında yer alan ekipmanlar, test araçları ve simülatörler ile, 5G uyumlu ve 6G standartlarına ışık tutacak çok disiplinli araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülerek üniversite ve sanayi arasında köprü görevi görecek iş birliklerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü başlıca hususlar şu şekildedir:
• Milimetre dalga boyu, terahertz bant ve kitlesel MIMO Haberleşme Sistemleri,
• Yeniden Yapılandırılabilir Akıllı Yüzeyler (RIS),
• Kablosuz haberleşme sistemleri için yapay zekâ ve makine öğrenmesi,
• Drone-konuşlu açık radyo mimarili (open RAN) mobil baz istasyonu
teknolojileri.

Millî Gözetleme Radarı (MGR)

Millî Gözetleme Radarı (MGR) Gaziantep Projesi kapsamında, MGR sistemi RF birimler açısından yedekli hâle getirilmiştir. Proje kapsamında; RF Ön Alıcı Modülü, RF Alıcı-Verici Modülü ve mikrodalga dağıtım ağına ait yedek birimler sisteme entegre edilmiştir. Böylelikle yedekli yapıdaki radar sisteminde mevcut kanalda herhangi bir arıza olması durumunda yedek kanala geçilerek çalışmaya devam edilebilmekte ve ana kanalda gerekli tamirat ve değişim işlemleri yapılabilmektedir. Aynı anda iki kanalda birden arıza olmadığı sürece radar sisteminde meydana gelebilecek arızalar sistemin çalışmasını kesintiye uğratmamaktadır. Yedekli yapıdaki ilk MGR Sistemi Oğuzeli (Gaziantep) Havalimanı’nda uygulanmıştır.

Mobil Sahil Gözetleme Sistemi (MSGS)

Mobil Sahil Gözetleme Sistemi (MSGS) Projesi kapsamında, deniz yüzeyindeki hedeflerin tespit ve takibi amacıyla Enstitümüz tarafından geliştirilen uzun menzil taşınabilir bir gözetleme (surveillance) radar/sensör sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
• Taşınabilir Şalter,
• Yüklenme/indirilme işlemlerini kolaylaştıran hidrolik ayaklar sayesinde mobil olarak yüksek rakımlı tepelere konuşlandırılabilme,
• Sistemin altyapıdan bağımsız çalışmasına imkân veren jeneratör,
• Tespit (plot) ve iz (track) verilerinin 30 gün, ham video verisinin 7 gün boyunca kaydı,
• Operatör ihtiyacı duymadan çalışma, uzaktan kontrol ve kumanda imkânı,
• Deniz, kara ve yağış koşullarının etkisini azaltma,
• Harita üzerinde ham veri gösterimi,
• Kara/deniz bölgelerinin harita üzerinden otomatik filtrelenmesi ile sadece su üstü hedeflerinin gösterimi,
• Kritik bölge tanımlama özelliği ile kritik bölgelerde iz oluşması durumunda sesli/görsel alarm üretme,

Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı Nüve Sistem (YDYFR)

Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı Nüve Sistem (YDYFR) Projesi kapsamında, denizlerimizde ufuk ötesi menzillerden gözetleme, deniz üstü platformlarının tespiti, takibi ve ada arkasının kısmi olarak kıyıdan gözetlenmesi görevlerini yerine getirecek bir Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı (YDYFR) Nüve Sistemi millî imkânlar kullanılarak Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilecektir.
YDYFR Nüve Sistem Projesi ile sürekli geliştirmeye açık, yüksek frekans (HF) teknolojisine dayalı bir radar, millî imkânlar ile ülkemize kazandırılmış olacaktır. Yüksek Frekans Radarı kullanılarak yapılacak ölçümler sonucu elde edilecek yüksek çözünürlüklü Doppler spektrumunun işlenmesi ile ufuk ötesi menzillerden gözetleme, deniz üstü platformların tespiti, takibi ve ada arkasının kısmi olarak kıyıdan gözetlenmesi fonksiyonları yerine getirilecektir.

SEYYAH

SEYYAH Projesi kapsamında, tamamen yerli imkânlarla geliştirilecek Yürüyen Dalga Tüp Mikrodalga Güç Yükselteçleri (TWTA) üretilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, çeşitli platformlarda kullanılabilecek nitelikte X-bandında çalışan bir Yürüyen Dalga Tüp Mikrodalga Güç (TWT), yanı sıra Yüksek Güç Denetleme Birimleri geliştirilmesi planlanmaktadır.

Skandiyum Katkılı Dispenser Katot Geliştirme Projesi (SC-KAT)

Skandiyum Katkılı Dispenser Katot Geliştirme (SC-KAT) Projesi kapsamında skandiyum katkılı dispenser katot ürününün elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, geliştirilen projeyle aşağıdaki hedeflere ulaşılması beklenmektedir:
• TWT, Magnetron ve BWO gibi vakum temelli mikrodalga cihazlarının geliştirilmesi, Kurumumuz hedefleri doğrultusunda stratejik üstünlük kazanılması,
• Hâlihazırda KAMTAM bünyesinde devam eden dispenser katot çalışmalarının geliştirilmesi,
• Ar-Ge ve yenilik seviyesinin artırılması ile bilimsel araştırmalara katkı sağlanması,
• Yüksek frekanslı cihazların geliştirilmesi (THz) ve yüksek güçlü mikrodalga üreteçlerinin geliştirilmesinin yolunun açılması.

Doğrusal Olmayan Bileşen Tespit Sistemi (NLJD)

Doğrusal Olmayan Bileşen Tespit Sistemi Projesi kapsamında aşağıdaki maddelerin gerçeklenmesi hedeflenmektedir:
• El yapımı patlayıcıların tespit edilmesi,
• Uzaktan kontrollü aktif/pasif elektronik cihazların tespiti,
• Batarya grubu ile en az 8 saat çalışma,
• Sistemin toplam ağırlığının en fazla 15 kg olması.

Radar Kesit Alanı Hibrit Analiz Bilgi Kazanımı (RKA-HABİK)

Radar Kesit Alanı Hibrit Analiz Bilgi Kazanımı hizmeti kapsamında, platformların Radar Kesit Alanı (RKA), menzil profili, saçılma merkezi ve Yapay Açıklıklı Radar (YAR) görüntülerini hâlihazırda bulunan diğer yazılımlardan daha hızlı ve etkin şekilde yapacak bir yazılımla müşterilere RKA analiz, ölçüm ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Sensör ve Anten Sistemlerinde Bilgi Kazanımı ve Sürekliliği Projesi (SAS BİKAS)

Sensör ve Anten Sistemlerinde Bilgi Kazanımı ve Sürekliliği (SAS BİKAS) Projesi, Anten Teknolojileri ve Ölçüm Sistemleri Bölümünde elde edilmiş bilgi, teknoloji, insan kaynağı ve altyapı kazanımlarının sürekliliğinin sağlanması, verimliliğinin artırılması, üniversite ve sanayi ile yapılan ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla iç proje olarak tasarlanmıştır.

Yakın Alan Radar Kesit Alanı Test Tesisi (TAI NFRTF)

Millî Muharip Uçak (MMU) Projesi’nde kullanılacak 5. Nesil uçağın ve alt bileşenlerinin Radar Kesit Alanı (RKA) değerlerini güvenli, kontrol edilebilir ve tekrarlanabilir bir ortamda ölçmek için Yakın Alan Radar Kesit Alanı Test Tesisi (TAI NFRTF) Projesi ile bir test ortamı kurulması amaçlanmaktadır.

5G Sayısal Radyolink Cihazı Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilecek olan R/L cihazları, BTK tarafından düzenlemesi yapılan geleneksel bandın 7/8 GHz, 13/15 GHz ve 23 GHz frekanslarında çalışacaktır. Cihazlar, askerî ve sivil haberleşme şebekelerinde kullanılabilecek özellikte olup gigabit hızında veriyi taşıyabilecektir. 5G Mobil Haberleşme gereksinimlerini de karşılayacak ürünler teknoloji transferi yoluyla sanayiye aktarılacaktır.

Elektronik Harp Podu RF Donanım Geliştirme (EHPOD-RF)

Elektronik Harp Podu RF Donanım Geliştirme Projesi kapsamında, uçakların taarruz, savunma ve müşterek harekât esnasında hava savunma unsurlarına karşı kendini korumasını sağlayacak, haricî pod şeklinde tasarlanarak F-16 uçağına entegre edilecek, algılama (RWR) ve karıştırma (ECM) özelliklerine sahip, CHAFF/FLARE Salma Sistemi (CMDS) ile koordineli çalışacak ve F-16 platformunun tüm uçuş profillerinde kendi başına görev yapabilecek bir sistemin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM BTE, TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN, TÜBİTAK UZAY ve HAVELSAN EHSİM firmaları F16 uçaklarında kullanılacak bu sistemi geliştirmektedir.
Enstitümüz (BTE); geliştirilecek Elektronik Harp Podu’nun RF sistemlerini, anten birimlerini, RF Güç Yükselteci Birimlerini ve sistem yönetim yazılımlarının koşacağı Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’ni geliştirmektedir.

Taktik Elektronik Harp Podu - RF Donanım Geliştirme (EDPOD-RF)

Taktik Elektronik Harp Podu – RF Donanım Geliştirme (EDPOD-RF) Projesi kapsamında, düşmana ait hedef tespiti, hedef takibi, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarından gelen sinyalleri algılayabilen, tanımlayabilen, yerini kestirebilen ve kayıt altına alabilen bir radar sinyal algılayıcı bir Elektronik Destek ve Ölçüm Podu geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje, Enstitümüz TÜBİTAK BİLGEM BTE ve TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN tarafından geliştirilmektedir. Enstitümüz sistemde bulunan RF Donanımları tasarlamakta ve geliştirmektedir.

Canlı Konuşma Analizi Sistemi (CAKAS)

Canlı Konuşma Analizi Sistemi (CAKAS) Projesi kapsamında çağrı merkezleri için;
• Müşteri-temsilci görüşmelerini anlık olarak yazılandıran,
• Sesli içerik üzerinde duygu analizi ve anahtar kelime tespiti yapan,
• Mevcut santral yazılımlarına kolayca entegre olan,
• Bu özellikleri mevcut Artiwise Analytics ürünüyle entegre ederek tüm analizleri ve bildirimleri tek bir platform üzerinde sunabilen canlı konuşma analiz ve temsilci asistan sistemi geliştirmektir.
Proje ile elde edilmesi hedeflenen faydalar şu şekildedir:
• Görüşme esnasında konuşma analizi gerçekleştirilerek temsilciye ve ilgili departmanlara anlık bildirimler gönderebilmek,
• Çağrı merkezlerine operasyonel verimliliklerini ve hizmet kalitelerini arttırma imkânı sunmak,
• Gelecekte diyaloğa dayalı yeni yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi.

DHMİ - ATC Portal Projesi

ATC Portal Projesi;
• DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) – HTKM (Hava Trafiği Komuta Merkezi) personelinin iş çalışma düzeni, görev pozisyonu ve izin planlamalarının oluşturulduğu ve takip edildiği,
• Hava Trafik Kontrolörlerinin ve diğer DHMİ personelinin derece, hadise, eğitim, sertifika, lisans, sağlık raporu, izin gibi durumlarının yönetildiği,
Aktif Hava Trafik kontrolörlerinin periyodik derece yenileme sınavlarının bilgisayar ortamında güvenli bir şekilde yapıldığı,
• DHMİ personelinin uzaktan eğitim alabildiği ve eğitimlere ait görsellere ve dokümanlara ulaşabildiği web tabanlı bir projedir.
Proje kapsamında kullanıcıların detaylı istatistikleri saklanmaktadır. Bu istatistikler; gelecekteki görev, izin ve eğitim planlamalarının etkili ve adil bir şekilde yapılması için sistem tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıca derece sınavları, hava hadiseleri ve uzaktan alınan eğitimler için de istatistiksel veriler saklanmakta ve sınav, hadise ve uzaktan eğitim süreçlerinde dikkate alınmaktadır.

Endüstriyel Büyük Veri Yönetim Sistemi (EBVYS) Platformu Projesi

TÜBİTAK TEYDEB 1505 kodlu Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında desteklenen Endüstriyel Büyük Veri Yönetim Sistemi (EBVYS) Platformu Projesi, TÜBİTAK BİLGEM ve IQ Vizyon Dijital Dönüşüm AŞ iş birliği ile yürütülmektedir.
EBVYS Projesi kapsamında, endüstriyel sistemlerden alınan endüstriyel IoT verilerinin coğrafi konumdan bağımsız bir şekilde tam zamanlı olarak canlı/anlık verilerin toplanması, işlenmesi, yönetimi ve yapay zekâ destekli ileri analitiklerde kullanılmasına imkân sağlayan, Kurumumuz tarafından geliştirilen Safir Bulut altyapısıyla bulut tabanlı büyük veri platformu geliştirilecektir.
EBVYS Projesi kapsamında geliştirilecek bulut tabanlı büyük veri platformu, coğrafi konumdan bağımsız olarak ülkemiz sanayi kuruluşlarından toplanacak endüstriyel IoT verilerinin anlamlı hâle getirilerek işleneceği ve yapay zekâ destekli ileri analitiklerin uygulanabileceği bir altyapıya sahip olacaktır. Endüstriyel IoT bilgi akışının yönetilebildiği bu büyük veri platformu; günlük yaşantıyı, iş hayatını ve endüstriyel üretim sistemlerini olumlu yönde etkileyebilecek değişikliklere imkân sağlamaktadır. Endüstri ve IoT’un birleştirilmesi ile üretimde kullanılan akıllı cihazlar, insan hatasını en aza indirerek, gerçek zamanlı bilginin karar destek sistemleri tarafından değerlendirilmesini sağlayıp aşağıda sıralanan kazanımlara imkân tanımaktadır:
• Üretimde kalitenin arttırılmasına,
• Maliyetlerin azaltılarak rekabetçi ürünler yaratılmasına,
• IoT yeteneğine sahip akıllı üretim makinalarının ağ üzerinden birbirleri ile otomatik iletişim kurması ve bu sayede üretimi kontrol etmesiyle operatör katkısının en düşük seviyeye indirilmesine,
• Mekanik ve elektriksel arızaların önceden tahmin edilmesiyle arıza kaynaklı duruş sürelerinin azaltılmasına,
• Fabrikanın üretimi için ham madde eksikliğinin hızla tespit edilerek giderilmesine,
• Fabrika yöneticilerinin, üretim ve arızalarla ilgili bilgileri dünyanın herhangi bir yerinden gerçek zamanlı olarak almasına.

Ülkemizin EBVYS Projesi ile kazanacağı fırsatlar şu şekildedir:
• Coğrafi konumdan bağımsız olarak ülkemiz sanayi kuruluşlarının endüstriyel IoT verilerinin bulut ortamında toplanması,
• TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Safir Bulut platformunun millî ve yerli bir altyapı hizmeti olarak entegrasyonu,
• Ülkemizde yer alan sunucular üzerinden hizmet verecek olan bulut tabanlı büyük veri yönetim sistemi yeteneği kazandırılmış üretim entegrasyonu ve zekâsı aracılığı ile yurt dışında yer alan müşterilere hizmet verilmesi.
• Büyük veri ortamının entegrasyonu ile endüstriyel IoT verisindeki hacim, çeşitlilik, doğruluk, hız ve değer metriklerindeki performansın sağlanması,
• Endüstri 4.0 teknolojilerinin ulusal anlamda gelişimine katkı sağlanması,
• Kobi ölçeğindeki firmalara mali yükün düşülerek sunulması.

KÜVAM MUES Lab.

MÜES Projesi kapsamında, kültür varlıklarının dijital ortamda kayıt altına alınması, sürdürülebilir bir yönetim modeli ile korunması ve verimli bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.
Geliştirilen modülün entegrasyonu ile oluşacak sistem ile devlet müzeleri, özel müzeler ve koleksiyoncuların envanterinde bulunan eserlere ait yapılan işlemler ve süreçler, uçtan uca dijital ortamda yürütülebilir ve takip edilebilir olacaktır.
Projenin tamamlanması ile e-Devlet çalışmaları kapsamında kültürel mirasın korunması alanında devrim sayılabilecek nitelikte önemli bir adım atılmış olacaktır.

TBMM TTBS Projesi

TBMM TTBS Projesi kapsamında, TBMM Genel Kurul ve komisyonlarında geçen konuşmaların kayıt altına alınıp tutanak hâline dönüştürülmesi aşamalarının tek bir platform altında yapılması hedeflenmektedir.
Proje tamamlandığı zaman, konuşmaların yazıya dönüştürülerek tutanak hâline getirilmesinden matbaaya gönderilmesi ve basımlarının yapılması aşamalarına kadar tüm işlemlerin tek bir platform üzerinden yönetilmesi sağlanacaktır.
Özellikle Yapay Zekâ teknikleri kullanılarak sesin yazıya dönüştürülmesi işleminin otomatik hâle getirilmesi ile iş verimliliği ve başarım arttırılacaktır. Konuşma Tanıma olarak adlandırılan bu işlemin yanında ses örnekleri alınmış kişilerin otomatik olarak tanınması da gerçekleştirilecektir.
Proje kapsamında ayrıca farklı daire başkanlıkları tarafından yapılan mevcut tutanak oluşturma çalışmalarının iş süreçleri analiz edilerek iyileştirmeler de yapılacaktır. Tutanakların otomatik olarak yazıya dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Konuşmacı tanıma ile kişilerin otomatik olarak etiketlenmesi ve tutanağa geçirilmesi mümkün olacaktır. Geçici tutanak oluşturulması ve basıma hazır hâle gelen tutanağın basılı tutanağa dönüştürülmesi sürecinin tamamının tek platform altında yapılması gerçeklenecektir.

Safir Biyo

Biyoenformatik çalışmalarında (örneğin nadir hastalıklar, popülasyon genetiği vb.) yüksek hacimlerde genetik verilere ilişkin varyasyon dosyalarının kullanılması söz konusudur. Yüksek hacimli genom varyasyonu bilgilerinin aktarımı, bu veri üzerinde varyasyonların aranması, filtrelenmesi, önceliklendirilmesi, genotip ve kalıtımsal özelliklere bağlı kompleks sorguların yapılabilmesi imkânlarının sunulabileceği bir sistem, biyoenformatik araştırmacılarının yüksek miktarda veri üzerinde verimli çalışmasını mümkün kılacaktır. Bu nedenle ölçeklenebilir, dağıtık yapıda ve bellek içi hesaplama yapabilen teknolojiler kullanılarak, web tabanlı kullanıcı arayüzüne sahip Safir Biyo platformu geliştirildi. Bu sistem yüksek hacimli genomik varyasyon verilerinin analizinin ve sorgulamalarının kolay ve verimli olarak yapılmasını sağlayan bir platform olduğu gibi, makine öğrenmesi ve ileri analitik çalışmaları için de altyapı oluşturmaktadır.
Bir bireyin yaklaşık 3 milyar çift bazdan oluşan tüm genom verisi, ıslak laboratuvar işlemlerinden sonra dizilim kalitesine göre değişkenlik gösterecek biçimde yaklaşık 200 gigabyte büyüklüğüne erişir. İki bireyin genomları %99.9 oranında benzer olduğundan genom araştırmalarında tercih edilen yöntem, bireyin DNA dizisinin kendi türüne ait referans genoma göre hizalanması/dizilmesi (alignment) ve sonrasında da bu referans genomdan farklılıklarının tespit edilmesi şeklindedir. Bu işlemler sonucunda ortaya çıkan baz dizilimi farklılıkları varyasyon dosyalarına (Variant Call File) VCF formatında kaydedilmektedir. VCF dosyaları bir birey için ortalama 125 megabyte uzunluğa ulaşabilmektedir. VCF varyasyonların, genlerin, bireylerin ve yapılan çalışmaya ait etiketlemelerin genel bir formatta saklandığı bir dosyadır.
Safir Biyo, genomik varyasyon dosyalarının büyük veri kapsamında yönetiminin sağlanması ve bu dosyalar üzerinde yapılacak analizlerin toplanması için oluşturulan bir veri yönetim platformudur. Safir Biyo; yüksek hacimli genom varyasyonu bilgilerini içeren VCF dosyasının aktarımına, bu veri üzerinde varyasyonların aranmasına, filtrelenmesine, önceliklendirilmesine, genotip ve kalıtımsal özelliklere bağlı kompleks sorguların yapılabilmesine imkan sağlamaktadır.
Yeni Nesil dizileme ile hızla artan genom verilerinin analizi işlemlerinde araştırmacılar standart uygulamalar ve formatlar olmamasından dolayı zorluklar yaşamaktadırlar. 1.000 Genom Projesi ile birlikte varyasyon verisini içeren VCF dosyalarının yaygın kullanılan bir dosya formatı olduğu kabul edilir. DNA verileri üzerinde geliştirilecek muhtemel bir arama motorunun da temel bileşenleri bu formatta bulunan dosyaların ve verilerin incelenmesi olacaktır. Tek tek veya sınırlı sayıda VCF dosyalarının incelenmesine yönelik çalışmalar literatürde bulunmakla birlikte, yüksek miktarda VCF dosyalarının hep birlikte yönetimi üzerinde çalışmalar daha sınırlıdır. Safit Biyo ile yüksek miktar ve hacimdeki genomik varyasyon verileri üzerinde filtreleme ve sorgulama gibi işlemlerin kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmaktadır.
Yüksek sayıda bireyin genom verisini içeren büyük ölçekli veri setleri üzerinde popülasyon çalışmaları yapmak için gerekli altyapı her araştırmacının kolaylıkla kurabileceği bir sistem değildir. Son yıllarda özellikle büyük veri teknolojileri genom verileri üzerinde çalışmak için tercih edilmektedir. Dizileme teknolojilerinin ucuzlamasıyla kısa sürede toplanan yüksek ölçekli genom verileri ile biyoenformatik araştırmacılarının, popülasyon araştırmalarını kolaylıkla çalışabilmesini sağlamak önemlidir. Geliştirdiğimiz, kullanımı esnek ve basit arayüzler sayesinde dağıtık bellek içi hesaplama sistemleri ile çalışan Safir Biyo platformu kapsamında bir bireyin varyasyon analizi (filtreleme, sorgulama vb.) yapılabildiği gibi pek çok bireyin varyasyon bilgisi ile popülasyon çalışmaları da yapılabilmektedir. Böylece farklı pek çok yazılım aracı kullanılmasından kaynaklanan veri dönüştürme, transfer etme işlemlerine gerek kalmadığı gibi dağıtık dosya sisteminde bulunan veri üzerinde paralel işlem yapabilen altyapılar kullanılabilmektedir.
Literatürde varyasyon dosyalarının analizi için farklı yazılımlar geliştirilmiş ve farklı veri tabanları kullanılmıştır. Ancak büyük veri yazılım araçları ölçeklendirme açısından genomik veriler için çok uygundur. Biyoenformatik araştırmacılarının, masaüstü bilgisayarlarında yapmaları zor olan veya mümkün olmayan işlemleri güncel dağıtık sistemler ile disk yerine bellek içinde çalışan hesaplama altyapıları kullanarak çalıştırmalarını sağlamak ileri gen araştırmaları için önemlidir. Geliştirdiğimiz sistem farklı büyüklükteki varyasyon dosyaları üzerinde çalışacak durumdadır. Varyasyon analiz platformumuzun ölçeklemeye uygun altyapısı ve bellek-içi dağıtık hesaplama yapabilen fonksiyonları içeren altyapısı yeni özellikler ile makine öğrenmesi çalışmaları eklemeye oldukça uygundur.

Safir Büyük Veri

Safir Büyük Veri, kurulumu ve kullanımı kolay büyük veri depolama, veri aktarımı ve veri analitiği çözümleri sunmaktadır. Safir Büyük Veri, ölçeklenebilir, yüksek erişilebilirlik konfigürasyonu yapılmış, dağıtık ve yedekli donanıma sahip altyapı ile yığın ve akan verinin işlenebilmesine olanak sağlamaktadır. Safir Büyük Veri; büyük veri mimarisi, veri aktarımı ve işlenmesi, büyük veri analitiği, büyük veri ekosistem eğitimi, kavram ispatı (PoC) uygulamaları kapsamında çözüm sunmaktadır.
Büyük veri mimari çözümleri kapsamında Hadoop kümesi kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi ve optimizasyonu; kullanılan işletim sistemi konfigürasyonu ve optimizasyonu; büyük veri dosya sistemleri konfigürasyonu ve optimizasyonu; büyük veri ağ mimarisi tasarımı ve kurulumu çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Safir Zekâ

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Safir Zekâ çözümü ile; yazılım geliştiricilere, veri bilimcilere ve son kullanıcılara veri analitiği ve makine öğrenimi alanlarında servis sağlayan çalışmalarında ihtiyaç duydukları araçları, kütüphaneleri, model ve servisleri sağlayan bir ortam sunmaktadır. Safir Zekâ, bir servis olarak makine öğrenmesi (MLaaS-Machine Learning as a Service) olarak bilinen platform ailesindendir.

Safir Zekâ, mevcut makine öğrenmesi (ML) kütüphanelerinin kurulu geldiği, akademik çalışmalar tarafından başarımı kanıtlanmış ve uygulanabilirliği yüksek yayınlardan derlenen modellerin kullanıma hazır servis hâlinde sunulduğu, 3. parti paketlerin de kurabileceği bir geliştirme ortamı sunmaktadır. Kullanıma hazır modellere, bir yazılım programlama arayüzü (API) vasıtasıyla erişilebilmektedir.

Yazılım geliştiriciler, veri bilimciler ve son kullanıcılar, Safir Zekâ ile kendi makine öğrenimi uygulamalarını da geliştirebilmektedir.

Safir Zekâ ortamında konteyner tabanlı altyapı teknolojileri kullanılarak, taşınabilir yapıda yüksek erişilebilirlikle hizmet verilmektedir.

Safir Zekâ ayrıca basitleştirilmiş bir süreç sihirbazı ile;

 • Dış kaynaklardan anlık veri temini,
 • Yerel kaynaklardan veri yükleme,
 • Veri önizleme ve normalizasyonu,
 • İşlenmiş verilerin görselleştirilmesi,
 • Makine öğrenimi modeli oluşturulması,
 • Belirtilen tüm modellerin eğitilip testlerinin yapılması konularında geliştiricilere yönetimi kolay bir arayüz sunmaktadır.

Süreç sihirbazı ile üretilen modellerin otomatik olarak yayına alınması da mümkündür.

Safir Zekâ Projesi kapsamında B3Lab bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerine devam edilmekte olup sektörün ve akademinin ihtiyaçları doğrultusunda sisteme yeni özellikler eklenerek kullanıcı deneyiminin üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Safir Zekâ Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Millî Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında yeni nesil bir uçağın ihtiyaç duyabileceği ileri teknolojiler için kullanılması hedeflenen makine öğrenimi gereksinimlerini karşılamak üzere Safir Zekâ Aviyonik olarak çatallanmıştır.

Safir Zekâ Aviyonik, MMU Projesi kapsamında geliştirilen, aviyonik veri analizi ve aviyonik yapay zekâ kullanım durumlarına göre özelleşmiş bir makine öğrenmesi kütüphanesi geliştirme projesidir.

Derin Öğrenme Tabanlı Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görü Uygulamaları (Derin Görü)

Derin Öğrenme Tabanlı Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görü Uygulamaları (Derin Görü) Projesi kapsamında, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirildiği “Makine Öğrenme”, “Görüntü İşleme” ve “Bilgisayarlı Görü” alanlarında Kurumumuzun “State of the Art”ı yakalaması ve bu alana katkı sağlanması için “Derin Öğrenme” tabanlı yöntemler üzerinde güdümlü uygulamalı Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda özellikle “Video Analiz”, “Uzaktan Algılama” ve “Nesne Tanıma” gibi problemlerin çözümü için derin öğrenmeye dayalı uygulamaların geliştirilmesi projenin ana hedefidir.

TSK Bulut Bilişim Danışmanlık Hizmeti

TSK Bulut Blişim Sistemleri Danışmanlık Hizmeti Projesi ile Millî Savunma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş ve birliklerin;
• Mevcut altyapı kaynaklarının ve uygulamalarının analiz edilmesi,
• Veri merkezlerinin analizi ve müşterek veri merkezi tasarımının sunulması,
• TSK bulut altyapısının tasarlanması,
• Yüklenici adayları arasında üst seviyede rekabet sağlayabilecek TSK Bulut Bilişim Projesi için Teknik İstekler Dokümanı (TİD) hazırlanması
amaçlanmaktadır.

Araca Monte Mayın Sistemi (ÖNCÜ)

Araca Takılı EMI Sensör Projesinin sahip olduğu başlıca özellikler şu şekildedir:
• Algılayıcı Türü : EMI Teknolojisi (Çok Kanallı)
• Hafif, Modüler ve Dayanıklı Mekanik Tasarım
• AP, AT mayın ve EYP’leri yüksek doğruluk ile tespit
• Geniş alan tarama imkânı
• 80 cm’den 640 cm’ye kadar modüler panel genişliği
• Kolay montaj
• Karıştırıcı altında çalışabilme

Bilgisayar Tabanlı Benzetim Modeli Sistemi-LPD / MİLGEM (BTBM-LPD HIZIR)

Bilgisayar Tabanlı Benzetim Modeli Sistemi-LPD / MİLGEM (BTBM-LPD HIZIR) Projesi kapsamında, “Denizaltılar için Akustik Aldatıcı Sistemi” Projesi’ne bağlı geliştirilmiş olan “Bilgisayar Tabanlı Benzetim Modeli”nin, ASELSAN HIZIR Sistemi için farklı senaryolara göre farklı taktikler geliştirmeye imkân veren ileri bir versiyonu geliştirilecektir. Bilgisayar Tabanlı Benzetim Modeli, geliştirilen bu taktiklerin LHD, MİLGEM ve BARBAROS sınıfı gemilerdeki sistemlere yüklenebilmesi için gerekli olan altyapıyı içerecek şekilde güncellenecektir.

Dilburnu D/G İstasyonu Modernizasyonu

Dilburnu D/G İstasyonu Modernizasyonu Projesi kapsamında, modernize edilen iz ölçme istasyonunda gemilerin manyetik, akustik ve basınç iz ölçümleri gerçekleştirilmekte ve analiz edilmektedir. Modern mayınlar manyetik ize ek olarak akustik ve basınç izlerini de algılayabilmektedir.
Sistem ile ayrıca ölçüm sonrası, geminin manyetik alanının emniyetli seviyelerin altına düşürülebilmesi için gemi D/G sargılarına basılacak akım değerleri de hesaplanmaktadır.

Gemi Muharabe Etkinliği Değerlendirme Modeli (GEMED-TR)

Gemi Muharabe Etkinliği Değerlendirme Modeli (GEMED-TR) Projesi kapsamında, farklı taraflar olarak tanımlanmış muharip unsurların hava, su üstü ve su altı tehdit unsurlara karşı muharebe etkinliğinin, farklı senaryolar dâhilinde ölçülmesine ve değerlendirilmesine imkân sağlayan bir simülasyon geliştirilecektir.
Projede Enstitümüz, sistemde bulunan su altı platformunu, akustik sensörleri, karşı tedbir sistemlerini, su altı silahları, platformların (su üstü, su altı ve hava) komuta kontrol sistemlerini, link haberleşme sistemini, platformların görev tasarımlarını (seyir/karakol, sakınma, angajman vb.) ve görev işletim prosedürlerini (EMCON, angajman kuralları vb.) modellemektedir.

Helikopter Takip Sistemi (HeliTR)

Helikopter Takip Sistemi (HeliTR) Projesi kapsamında, helikopter takip ve haberleşme sistemi yapılması amaçlanmaktadır.

Manyetik İz Bastırma Sistemi Projeleri (DG Projeleri)

Gemilerin seyir güvenliği için manyetik mayınlara karşı tedbiri kapsamında gemi manyetik alanı değerinin, emniyet sınırı içinde olması gerekmektedir. Manyetik İz Bastırma Sistemi Projeleri kapsamında gemiye özel Degauss (D/G) Sistemleri geliştirilmektedir.
D/G Sistemi, gemiye yerleştirilmiş D/G kangalları kullanılarak geminin manyetik izine eşit büyüklükte fakat zıt yönde iz oluşturarak geminin manyetik izini bastırmaktadır. Gemi konumuna ve rotasına bağlı olarak gemiye yerleştirilmiş bulunan kangallara uygun değerlerde akımlar basılarak geminin manyetik izinin istenen sınırların içinde kalması sağlanır. D/G Sistemi aktif olan geminin manyetik izi, mayınlarda bulunan manyetik sensörlerin algılama mesafesini kısalttığı için patlama riski azaltılmış olur.

Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü (OZAN)

Millî Metal Dedektörü Projesi kapsamında, güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyacına yönelik olarak mayın ve/veya el  yapımı patlayıcı tespitinde elde taşınabilir ve araca/robota takılı sistemler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Mevcut ve geliştirilmekte olan teknolojiler:
• Elektromanyetik İndüksiyon (Metal Dedektörü)
• Yere nüfuz eden radar (GPR)

Millî Sonar Geliştirme (IPSG-TR)

Millî Sonar Geliştirme (IPSG-TR) Projesi kapsamında, aktif su altı akustik sinyalleri geniş bantta tespit, analiz ve takip edebilen temel ve gelişkin özellikte intersept sonarlarının (IPS ve IDRS) tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ve testlerinin yapılarak Ay ve Preveze sınıfı denizaltılara entegrasyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Enstitümüz, IPS ve IDRS sistemleri için sonar sinyal işleme yazılımları, konsol yazılımları ile gemi içi birimleri tasarlamakta ve geliştirmektedir.

MÜREN-AKYA

MÜREN-AKYA Projesi kapsamında, Preveze sınıfı denizaltılar için üretilen MÜREN-PREVEZE Savaş Yönetim Sistemi’ne AKYA torpidosu ateşleme ve güdebilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında, torpido ateşleme ve angajman yönetimine yönelik yazılımsal/donanımsal geliştirme yapılarak Preveze sınıfı denizaltılara aşağıda maddelenen yeteneklerin kazandırılması amaçlanmaktadır:
• AKYA Eğitim/Harp torpidosu atışı icra edebilme,
• Eğitim maksatlı simülasyon modunda AKYA torpidosu kullanabilme,
• AKYA torpidosunu bağlantılı atış ile atabilme.

MÜREN-AY-AKYA

MÜREN-AY-AKYA Projesi kapsamında, Ay sınıfı denizaltılar için üretilen MÜREN-AY Savaş Yönetim Sistemi’ne AKYA torpidosu ateşleme ve güdebilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.
Torpido ateşleme ve angajman yönetimine yönelik yazılımsal/donanımsal geliştirme yapılarak AY sınıfı denizaltılara 4 kovandan AKYA Eğitim/Harp torpidosu atışı icra edebilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında, Taşınabilir Atış Kontrol Sistemi (TAKB) geliştirilmektedir.

Yeni Tip Denizaltı Batarya İzleme Sistemi (YTDABİS)

Yeni Tip Denizaltı Batarya İzleme Sistemi (YTDABİS) Projesi kapsamında, geliştirilecek olan sistemde yeni tip denizaltılarda bulunan bataryaların gerçek zamanlı olarak sıcaklık, gerilim ve toplam akım değerlerini ölçen kablosuz sensörlerin konumlandırılması hedeflenmektedir. Sensör verileri, Veri Toplama Birimleri tarafından kablosuz haberleşme ile toplanarak Yeni Tip Denizaltı kontrol odasında bulunacak olan Kontrol Birimine gönderilecektir. Kontrol Birimi üzerinde, batarya verilerinin sergilendiği Batarya İzleme Yazılımı çalışacaktır.

Yeni Tip Denizaltı Sualtı Telefonu Üretimi (YT-SATEL)

Yeni Tip Denizaltı Su Altı Telefonu Üretimi (YT-SATEL) Projesi kapsamında geliştirilen telefon, REİS Sınıfı denizaltılar için geliştirilen, su altı akustik dalgaları kullanarak analog haberleşme yapabilen bir üründür.
Farklı transdüserler ile empedans uyumlaştırması yapılarak kullanıma imkân tanımaktadır.
Temel Özellikler:
• Su altı ses ve telgraf iletişimi,
• 2-45 kHz geniş bantta haberleşme yapabilme,
• 120° ile yerleştirilmiş 3 transdüser grubu ile 360° kapsama,
• Acil durum dinleme/gönderme (Pinger)
• Cihaz içi dâhili test özelliği
• Ses kayıt ve kayıttan oynatma
• Mesafe ölçümü
• NATO STANAG 1074 uyumlu çalışma

DABİS-2 Yedek Parça

DABİS-2 Projesi kapsamında, denizaltılarda bulunan batarya hücrelerinin gerçek zamanlı olarak sıcaklık, gerilim ve toplam akım değerlerini ölçen, kablolu veya kablosuz olarak toplayan ve değerlendiren batarya izleme sisteminin ölçüm değerleri ile birlikte, bataryaların kalan şarj/deşarj sürelerini, harcanan/kalan yük miktarlarını operatöre göstermesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bataryaların durumları ile ilgili kritik uyarı ve alarmlar da operatöre sunulmaktadır. Kurumumuz tarafından üretilen Batarya İzleme Sistemleri 10’a yakın denizaltıda fiilî olarak kullanılmaktadır.

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS) Millî Muharip Uçak (MMU)

Millî Muharip Uçak (MMU) Bütünleşik İşlemci Ünitesi (BÜİT) Projesi kapsamında, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS) ile ilgili taahhüt edilen özelliklere yönelik geliştirme çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.

Dijital Su Altı Telefonu (D-SATEL)

D-SATEL Projesi kapsamında geliştirilmekte olan sistem ile, analog yapıdaki telefon ve telgraf haberleşmesine ek olarak sayısal verilerin de iletilmesi mümkün olacaktır.
Teknik Özellikler:
• JANUS Protokolü uyumu,
• Haricî olarak link kripto cihazı bağlayabilme,
• OFDM tabanlı MFSK modülasyonu,
• Ses ve metin mesajının sayısal olarak iletimi,
• Full-duplex haberleşme kabiliyeti,
• Transdüser dizisi kullanımı,
• Resim/veri dosyası gönderme kabiliyeti.

Akustik Iridium Ağ Geçidi (AIAG)

Akustik Iridium Ağ Geçidi Projesi’nin başlıca özellikleri şu şekildedir:
• JANUS Protokolü uyumu,
• Denizaltıdaki su topundan atılabilme,
• Full-duplex haberleşme kabiliyeti,
• Ses ve veri haberleşmesi,
• PSTN hatları arama kabiliyeti.

Akustik Salıverici (AS)

Akustik Saliverici (AS), veri toplama ve haberleşme amacıyla su altına çeşitli faydalı yüklerin daldırılıp görev sonunda akustik “Salıver Mesajı” gönderilmesi ile yüzeye alınabilmesini sağlayan bir ekipmandır.
Özellikler:
• JANUS Protokolü uyumu,
• Yanan Tel ve Selenoid modelleri.

Mini Otonom Su Üstü Aracı (MOSA)

Mini Otonom Su Üstü Araç (MOSA) Projesi kapsamında, otonom rota takip eden bir mini insansız su üstü platformu gerçekleştirilmiştir.
GPS ile rota takibi, çeşitli seyrüsefer algoritmaları, yapay zekâ tabanlı görev yerine getirme ve otonom yanaşma gibi özellikler geliştirilmektedir.

Turboşaft Motor Geliştirme (TMG) Projesi Sayısal Motor Kontrol Sistemi Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Uyumlandırılması (GİS TS1400 AYESAŞ)

Turboşaft Motor Geliştirme (TMG) kapsamında yürütülen Sayısal Motor Kontrol Sistemi Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Uyumlandırılması Projesi, TEI’nin T625 GÖKBEY helikopteri için geliştirdiği TS1400 motorunun Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS) için Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS) ile uyumlu hâle getirilmesini ve DO-178C DAL-A Sertifikasyon Paketi’nin sağlanmasını hedeflemektedir.
Ortaya çıkan ürün, ARINC 653 APEX APplication / EXecutive Application güvenlik kritik aviyonik sistemlerde gerçek zamanlı işletim sistemleri için tanımlanmış bellek ve zaman bölümleme yazılım standardına uyumlu olacaktır.

Millî Muharip Uçak (MMU) Bütünleşik İşlemci Ünitesi Projesi (BÜİT)

MMU BÜİT Projesi kapsamında, Millî Muharip Uçak (MMU) için üretilecek 5. nesil TF-X için ulusal olarak geliştirilmiş teknolojileri kapsayan ileri teknoloji ürünü bir ulusal entegre işletim birimi kurulması amaçlanmaktadır.

Millî Muharip Uçak (MMU) Bütünleşik İşlemci Ünitesi Projesi (BÜİT) Kritik Komponentler

Millî Muharip Uçak (MMU) IPU 2. Aşama Projesi kapsamında, Millî Muharip Uçak (MMU) için üretilecek 5. nesil TF-X için ulusal olarak geliştirilmiş teknolojileri kapsayan ileri teknoloji ürünü bir millî görev yönetim sistemi ve araç yönetim sisteminin entegre edilerek kurulması amaçlanmaktadır.

Karasal Manyetik İz Ölçme ve Giderme Sistemi

Sistem, gemilerin manyetik izlerinin düşük tutulması ve muhafazası maksadıyla cihaz ve materyallerin gemiye yerleşimi öncesinde manyetik kompanzasyonu için kullanılmaktadır. Malzemelerin manyetik değerlerinin ölçülmesi ve gerektiği takdirde manyetik gidermesi yapılabilmektedir.
Sistem sayesinde aşağıda maddelenen fonksiyonlar gerçekleştirilebilmektedir:
• Manyetik iz ölçümlerinin yapılması,
• Manyetik iz giderme işlemlerinin yapılması,
• Manyetik alan sınır değerlerinin aşılıp aşılmadığının kontrolü,
• Manyetik alan giderme ve sonuçlarının kontrol edilmesi,
• Manyetik alanlar konusunda araştırmaların yapılması,
• Malzemelerin manyetik özelliklerinin belirlenmesi,
• Dünya manyetik alanının benzetimi veya sıfırlanması.

DHMİ AZANS ÇARE Sistemi Kurulumu

DHMİ AZANS ÇARE Sistemi Kurulumu Projesi kapsamında, Azeraeronavigation Air Traffic Department’a (AZANS) DHMİ tarafından satışı gerçekleştirilecek olan ÇARE Durum Veri Ekranı (SDD) Yazılımı ve Donanımı’ndan oluşan Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) Sistemi kurulumu amaçlanmaktadır.

DHMİ-AtcTRsim Kurulumu Ar-Ge

AtcTRsim Projesi kapsamında, Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen ve kurulumu daha önce Esenboğa Havalimanı Eğitim ve Simülatör Tesislerine yapılan atcTRsim ATC Meydan Kontrol ve Yaklaşma/Yol Kontrol Radar Simülatörü’nün (atcTRsim) SAHA’lardaki tazeleme/intibak, ileri düzey eğitim ve simülasyon ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda, “ATC Meydan Kontrol Ve Yaklaşma/Yol Kontrol Radar Simülatörü Ar-Ge Projesi” neticesinde elde edilmiş olan atcTRsim yazılımının teknik şartnamede belirtilen donanımlarla sahalara kurulması amaçlanmaktadır.

Menü

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.