BTE Ana Sayfa   /   Projeler ve Programlar   /   BTE Tamamlanan Projeler

BTE

Projeler

Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında savunma sanayii, kamu kurumları ve özel sektörle stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak özgün ve katma değeri yüksek teknolojiler geliştirmek için çalışan TÜBİTAK BİLGEM, ulusal ve uluslararası alanda ses getiren projeler ortaya koymaktadır. UEKAE, çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüğü BİLGEM’in geleceğe yön vererek geleceğin bilim ve teknolojisini yönlendirme misyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla ulusal elektronik ve kriptoloji alanında pek çok başarılı projeye imza atmıştır.

Tamamlanan Projeler

atctrsim-img-1

Meydan Kontrol ve Yaklaşma Yol/Kontrol Radar Simülatörü (ATCTRSIM)

TÜBİTAK BİLGEM ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki iş birliği kapsamında üretilen ATCTRSIM (ATC Meydan Kontrol ve Yaklaşma/Yol Kontrol Radar Simülatörü 1. Safha) Ar-Ge Projesi kapsamında, Hava Trafik Kontrol temel, tazeleme, intibak ve ileri düzey eğitimleri ve Hava Trafik Yönetimi (ATM) Ar-Ge çalışmaları yapılabilecek simülatör geliştirilmiştir. Projenin devamı olarak ATCTRSIM-2 ve İstanbul ATCTRSIM olmak üzere 2 yeni proje açılmıştır. ATCTRSIM-2 (ATC Meydan Kontrol ve Yaklaşma/Yol Kontrol Radar Simülatörü 2. Safha) Ar-Ge Projesi kapsamında, ATCTRSIM Projesi ile geliştirilen sistemin DHMİ Esenboğa Havalimanı’nda bulunan simülatör ve eğitim tesislerine kurulumu gerçekleşecektir. İstanbul ATCTRSIM (İstanbul Atatürk Havalimanı ATCTRSIM kurulumu) Ar-Ge Projesi kapsamında, İstanbul Havalimanı yaklaşma hava sahası ve terminal sahasının tasarımı, operasyonel kullanımı ve havalimanı açılmadan önce görev alacak hava trafik kontrolörlerinin oryantasyon çalışmalarında kullanılmak üzere ATCTRSIM sisteminin yeni ihtiyaçlara göre geliştirilmesi çalışmaları ve sistemin İstanbul Atatürk Havalimanı’na kurulumu yapılacaktır.
pyas-projesi-img-1

Pasif Radar Geliştirilmesi Projesi Pasif Yayın Algılama Sistemi (PYAS)

Pasif Yayın Algılama Sistemi (PYAS) Projesi, hedef platformlardan yayınlanan sinyalleri tespit etmek, 3 boyutlu konum verisi üretmek, takip etmek ve teşhis etmek amacıyla 4 adet algılayıcıdan oluşan dağıtık ve senkronize bir yapı kullanmayı hedeflemektedir. Proje, ortamda yayın yapmadığı için fark edilmeden hassas hedef konumlandırması yapabilme yeteneğine sahiptir ve uzun menzillerde etkili bir şekilde çalışabilir. Ayrıca, detaylı sinyal analizi yapabilme özelliği sayesinde ELINT (Elektronik İstihbarat) görevlerini de gerçekleştirebilir. Projenin öne çıkan başlıca özellikleri şu şekildedir: 1) Geniş frekans bandında pasif algılama yapabilme, 2) Hassas zaman senkronizasyonu (GPS ve PTP), 3) Time Difference of Arrival (TDOA) yöntemi ile 3D konumlandırma, 3) Hedef takibi, 4) Darbe radarı, SIF/IFF transponderi, TACAN/DME sorgulayıcı, jammer ve Link16 sinyal tespiti, 5) Detaylı sinyal parametreleri (PA, PW, PF, PRI, Scan Type vb.) kestirimi yapabilme, 6) Uzaktan veya yerinden kontrol edilebilme, 7) AWCIES/ASTERIX formatlarında çıktı üretebilme. PYAS Projesi, yüksek hassasiyete sahip pasif algılama sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması için önemli bir adımdır. Proje, hedef platformların yayınlarını algılayarak, konum bilgisi üreterek ve sinyalleri analiz ederek önemli bilgiler sağlamaktadır.
milli-gozetim-radarı-img-2

Millî Gözetleme Radarı (MGR)

Enstitümüz bünyesinde tasarlanıp üretilen Millî Gözetleme Radarı (MGR) Sistemi daha sonra RF birimler açısından yedekli hâle getirilmiştir. Proje kapsamında RF Ön Alıcı Çekmecesi, RF Alıcı-Verici Çekmecesi ve mikrodalga dağıtım ağına ait yedek birimler sisteme entegre edilmiştir. Yedekli yapıdaki radar sisteminde mevcut kanalda herhangi bir arıza olması durumunda yedek kanala geçilerek çalışmaya devam edilebilmekte ve ana kanalda gerekli tamirat ve değişim işlemleri yapılabilmektedir. Aynı anda iki kanalda birden arıza olmadığı sürece radar sisteminde meydana gelebilecek arızalar sistemin çalışmasını kesintiye uğratmamaktadır. Yedekli yapıdaki ilk MGR Sistemi Oğuzeli (Gaziantep) Havalimanı’nda uygulanmıştır.
kdtm-projesi-img-1

Konuşma ve Dil Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi E-Altyapı Projesi (KDTM)

Türkçeyi içeren tüm konuşma ve dil teknolojilerinde lider bir merkez olmak ve diğer yandan ülkemizde ve bölgede konuşulan dillerle ilgili bilimsel ve teknolojik bir altyapı kurmak amacıyla şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir: çok dilli yazılı ve sesli veri bankalarının oluşturulması, bilimsel ve teknolojik kapasitenin arttırılması ve bilginin yayılımı ile iş birliği olanaklarının arttırılması. Bu kapsamda, Türkçe ve diğer bölgede konuşulan dilleri içeren çok dilli veri bankalarının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu veri bankaları, dil ve konuşma teknolojilerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Ayrıca, bilimsel ve teknolojik kapasitenin arttırılması amacıyla çalışmalar yapılmış, altyapı ve yetkinlikler geliştirilmiştir. Bu sayede, Türkiye ve bölgedeki dil teknolojileri alanında lider bir merkez olma hedefine doğru ilerlenmiştir. Aynı zamanda, bilginin yayılımı ve iş birliği olanaklarının arttırılması için çeşitli projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, dil teknolojileri alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanarak, iş birliği olanakları genişletilmiştir.
iyon-suite-img-1

Adli Görüntü İyileştirme ve Onarma Yazılımı (İYON SUITE)

Adli Görüntü İyileştirme ve Onarma Yazılımı (İYON SUITE) Projesi, kriminal görüntü inceleme laboratuvarlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen bir yazılım paketidir. Bu proje kapsamında, görüntü ve video işleme alanında gelişmiş çözümler ve araçlar sunulması hedeflenmektedir. İYON SUITE, özel olarak tasarlanmış gelişmiş görüntü/video filtrelerine sahip bir yazılım olup 70’ten fazla filtre sunmaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: • İyileştirme/Onarma, Bulanıklık / Gürültü giderme, • Geometrik Bozuklukları giderme, • Ara değerleme / Boyut değiştirme, • Sıkıştırma hatası giderme, • Video sabitleme, • Domen dönüştürme, • Video hareket kestirimi, • Süper çözünürlük. Bunun yanı sıra, İYON SUITE, blok tabanlı filtre arayüzü ve gelişmiş eklenti yapısı gibi özelliklerle de diğer benzer yazılımlardan ayrılmaktadır. Blok tabanlı filtre arayüzü, birden fazla yöntemin birleştirilerek tek bir yöntemmiş gibi çalışmasını sağlar. Ayrıca, yazılımın kullanılan yöntem ve algoritmaların güncellenebilir ve özelleştirilebilir olmasını sağlayan gelişmiş eklenti yapısı da bulunmaktadır. İYON SUITE ayrıca gelişmiş görüntü/video düzenleme araçları sunarak kullanıcılarına daha fazla kontrol ve düzenleme seçenekleri sunmaktadır.
gis-bikas-projesi-img-1

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Bilgi Kazanım Sürekliliği (GİS-BİKAS)

GİS-BİKAS Projesi, ülkemizde savunma ve aviyonik sistemler geliştirme projelerinde yabancı menşeili gerçek zamanlı işletim sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen bir projedir. Proje, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi GİS’in idamesini sağlamayı, yeni sürümlerini geliştirmeyi, desteklenen donanım ailesini genişletmeyi ve sanayide kullanılmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında sıralanan çalışmalar gerçekleştirilmiştir: TAI ile Kurumumuz arasında yürütülen Millî Muharip Uçak Bütünleşik İşlemci Ünitesi Teknoloji Geliştirme Projesi (MMU BÜİT TGP) için sözleşme çalışmalarına katkı sağlanması, GİS’in TAI Sayısal Uçuş Kontrol Bilgisayarı’na (SUKB) entegrasyon çalışmaları, GİS’in ASELSAN Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi’ne (SARP) entegrasyonu, TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN tarafından yürütülen Elektronik Destek Podu Projesi (ED-POD) için GİS Multicore Sürümü ve TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN’in geliştireceği P2041/P3041 bilgisayarı için donanım uyumlama katmanı geliştirme.
gis-otomotiv-proje-img

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Otomotiv Uyarlaması (GİS-OTOMOTİV)

Enstitümüzün geliştirdiği millî Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’nin otomotiv sektöründe kullanılan işlemci donanımlarına uyarlanması, ihtiyaç duyulan yeni aygıtlar için cihaz sürücülerinin geliştirilmesi ile birlikte, otomotiv sektöründe kullanılan Elektronik Kontrol Ünitelerinin birçoğunda kullanılan Emniyet Kritik Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Bu çalışmalar, otomotiv endüstrisinde güvenlik açısından kritik öneme sahip olan Elektronik Kontrol Ünitelerinin performansını ve güvenilirliğini artırmayı amaçlamaktadır.
mektam-projesi-img-1

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Karşı Tedbirleri Test ve Araştırma Merkezi (MEKTAM)

MEKTAM Projesi, ülkemiz için tehdit oluşturan Mayın ve El Yapımı Patlayıcılarla mücadele yöntemlerinin araştırılması, operasyonel ve performans testlerinin gerçekleştirilebilmesi, ulusal ve uluslararası alanda bir merkez kurulması amacını taşımaktadır. Proje kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. İlk olarak, açık saha test alanları, kapalı saha test alanları ve Ar-Ge laboratuvarlarının kurulması için altyapı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ardından, mevcut teknolojilerin performans ve operasyonel testlerinin bilimsel yöntemlerle başarımı ölçülmektedir. Bununla birlikte, ihtiyaç makamlarıyla ortak bir dil oluşturmak amacıyla millî test standartları geliştirilmektedir. Son olarak, konunun paydaşlarını bir araya getirerek operasyonel çözüm senaryolarının oluşturulması için iş birliği çalışmaları yapılmaktadır. Bu proje ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcılarla mücadelede ulusal kapasitenin güçlendirilmesi ve etkin çözümlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
etmts-projesi-img-1

Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi (ETMTS)

Kurumumuzda yürütülen projeler çerçevesinde, özgün olarak geliştirilen yeni nesil elde taşınabilir mayın dedektörü ailesi (ETMTS-1, ETMTS-2, ETMTS-3) metalik ve plastik mayınları ile el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit edebilme ve yer altını görüntüleyebilme özelliklerine sahiptir. ETMTS cihazları, içerdikleri algılayıcılar sayesinde metalik cisimleri metal dedektörüyle tespit ederken, hiç metal içermeyen cisimleri de Yere Nüfuz Eden Radar (Ground Penetrating Radar) özelliğiyle bulabilme yeteneğine sahiptir. Sistemlerin LCD görsel arayüzü sayesinde kullanıcılar, cismin derinliği ve cinsi hakkında ön bilgiye sahip olabilmektedir. ETMTS-1, ETMTS-2 ve ETMTS-3 ürünleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımızın hizmetine sunulmuş ve bazıları yurt dışına ihraç edilmiştir. Ürünler, MIL-STD 810G çevresel şartlar ve MIL-STD 461 elektromanyetik uyumluluk standartlarına uygun olarak geliştirilmiş olup -25 ila +55 santigrat derece sıcaklık aralığında çalışabilmektedir. Serinin son ürünü olan ETMTS-3 Sistemi, kullanıcı geri bildirimleri dikkate alınarak yeniden tasarlanmış, ağırlığı 3,2 kg’a indirilmiş ve ergonomisi iyileştirilmiştir. ETMTS Sistemi, yurt dışında ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde saha denemelerine tabi tutulmuş ve özellikle ETMTS-3 Sistemi, operatörler ve katılımcılar tarafından ergonomik yapısı ve görsel arayüzüyle beğeni kazanmıştır.
datas-projesi-img-1

Denizaltı Taktik Simülatörü (DATAS)

Denizaltı Taktik Simülatörü (DATAS), denizaltı personeline taktik eğitim vermek amacıyla TÜBİTAK BİLGEM BTE ve İLTAREN tarafından geliştirilmiş yüksek sadakatli ve gerçek zamanlı bir simülatördür. DATAS, sistem denizaltılarımızın etkin kullanımı için gerekli tüm taktik eğitim imkânlarına sahiptir. Projede denizaltı sistemlerine ve dış dünya modellerine ilişkin tüm algoritma ve yazılım tamamen millî kaynaklarla, Ar-Ge’ye dayalı olarak geliştirilmiştir. Projenin son fazı Mayıs 2014 itibariyle tamamlanarak sistem Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmiştir. Bu sistem ile, birçok faaliyetin gerçeklenmesine imkân tanınmıştır: Gerçek şartlara benzer taktik durum ve tehdit ortamları yaratılarak sistemlerin taktik ve operasyonel kullanımına yönelik eğitim desteği sağlanmakta, can ve mal riski nedeniyle gerçekleştirilmesi riskli farklı senaryoları taktik olarak deneme olanağı sunulmakta, eğitim maliyetleri azaltılmakta, denizaltı komutanı, subay ve operatörlerin eğitimi için farklı senaryolar uygulanabilmektedir. DATAS simülatörü, Gölcük’teki Donanma Komutanlığında müstakil iki katlı bir bina içerisine yerleşik şekilde kuruludur. Bünyesinde eğitimlerin planlandığı ve yürütüldüğü Eğitmen Kontrol Odası, eğitimin icra edildiği Santral Odası ve eğitim sonrası değerlendirmelerin yapıldığı Debrifing Odası bulunmaktadır. DATAS, denizaltı personelinin eğitimi amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen ihtiyaca binaen MSB-ARGE tarafından projelendirilmiş ve yürütülmüştür. Proje, BİLGEM ve alt yükleniciler dâhil yaklaşık 60 kişinin 9 yıllık çalışması sonucu meydana getirilmiştir.
müren-ay-projesi-img-1

Millî Üretim Entegre Su Altı Savaş Yönetim Sistemi – Ay Sınıfı (MÜREN-AY)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK BİLGEM) arasında 2015 yılında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda MÜREN SYS Programı oluşturulmuştur. Programın ilk projesi MÜREN SYS AY Sınıfı Uygulaması Projesi’dir. Sistem mühendisliği süreçlerine uygun olarak, modern ağır torpido (DM2A4) atış yeteneğini millî imkânlarla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sahip olduğu iki adet AY Sınıfı denizaltına [TCG DOĞANAY (S-351) ve TCG DOLUNAY (S-352)] kazandıran bir sistem geliştirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilecek sistem ile AY Sınıfı denizaltılara aşağıdaki imkân ve kabiliyetler kazandırılmıştır: • Envanterde mevcut DM2A4 torpidosunun atılma kabiliyeti, • MİLPAS, ED ile Hücum ve Seyir Periskopları verileri ile İz Yönetimi de dâhil olmak üzere özgün Hedef Hareket Analizi (TMA), •DM2A4 torpidosu için geliştirilecek olan özel bir Silah Kontrol Birimi ile TMA Biriminin başta PREVEZE ve GÜR sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonları ile Millî Denizaltılara adapte edilerek kullanılması.   Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK BİLGEM) arasında 2015 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde MÜREN SYS Programı başlatılmıştır. Bu programın ilk projesi, MÜREN SYS AY Sınıfı Uygulaması Projesi’dir. Sistem mühendisliği süreçlerine uygun olarak, millî kaynaklarla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG DOĞANAY (S-351) ve TCG DOLUNAY (S-352) olmak üzere iki adet AY Sınıfı denizaltıya modern ağır torpido (DM2A4) atış yeteneği kazandıran bir sistem geliştirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen sistem ile AY Sınıfı denizaltılara, envanterde mevcut DM2A4 torpidosunun atılma kabiliyeti; MİLPAS, ED ile Hücum ve Seyir Periskopları verileri ile İz Yönetimi de dâhil olmak üzere özgün Hedef Hareket Analizi (TMA) yeteneği; DM2A4 torpidosu için özel olarak geliştirilen bir Silah Kontrol Birimi ve TMA Biriminin PREVEZE ve GÜR sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonları ile Millî Denizaltılara entegre edilerek kullanılması imkân ve kabiliyetleri kazandırılmıştır.

TamamlananDiğer Projeler

Virkatör Geliştirme Projesi (VİRGEP)

Son yıllarda teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok modern ülke ordusu, özellikle hava savunma ve askeri haberleşme gibi hayati öneme sahip sistemlerinde yoğun bir biçimde elektronik devreler ve donanımlar kullanmaktadır. Bu tür elektronik ihtiva eden haberleşme ve veri işleme gibi sistemlerin yüksek güç yönlendirilmiş elektromanyetik enerji ile çökertilmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda böyle bir teknolojiye sahip olunması, olası savaş durumlarında tümüyle elektronik olarak modernize edilmiş bir orduya karşı etkin güç ve stratejik üstünlük kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan, hem savunma hem de taarruz bakımından bu etkiyi oluşturabilecek sistemlerin geliştirilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Bu bağlamda VİRGEP Projesi ile yönlendirilmiş enerji sistemlerinin temel bileşenlerini oluşturan aşağıdaki yapılara yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütülmüştür:

• Darbe şekillendirici ara birimi,

• Virkatör yüksek güç mikrodalga üreteci,

• Yüksek Güç Mikrodalga Anteni.

S-Bant Eşevreli Darbe Doppler Radarı Araştırma-Geliştirme (SDRAD)

Proje kapsamında bir S-Bant Eşevreli Darbe Doppler Radarı (SDRAD) millî imkânlar ile geliştirilmektedir. Bu radar, KUŞRAD Projesi’nde hâlihazırda kullanılmakta olan ve yurt dışından tedarik edilen Yatay Tarama Radarı’nın tüm işlevlerini barındırmakla birlikte, ek olarak eşevreli (coherent) olma özelliğine sahip olmuştur. Radar, geliştirilip üretilmesinin ardından KUŞRAD Sistemi’nde kullanım için uygun hâle gelmiştir. Yanı sıra, küçük RKA’lı hava hedeflerinin (örneğin küçük İHA) tespitini gerektiren çeşitli uygulamalarda da SDRAD kullanımı mümkün olmuştur.

X-Bant Anten Sistemi Tasarımı Hizmet Alımı (XBAST)

X-Bant Anten Sistemi Tasarımı Hizmet Alımı (XBAST) Projesi kapsamında, gürültü radarlarında kullanılmak üzere tamamen ARMERKOM’un ihtiyaç ve isterleri doğrultusunda bir X-Bant Anten Sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

MMU Hava Durumu Tespiti (WDF)

MMU Hava Durumu Tespiti (Weather Detection) WDF Projesi kapsamında, Millî Muharip Uçak (MMU) için üretilecek 5. nesil TF-X için hava algılama yeteneğine sahip bir algoritma kodu geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Erken İhbar Radar Sistemleri Projesi Algoritma Geliştirme ve Radar Kapsama Alanı Analiz Yazılımı (EİRS)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen Erken İhbar Radar Sistemleri (EİRS) Projesi kapsamında uzun menzilli radar sistemlerinin yurt içinde özgün olarak geliştirilerek üretilmesi öngörülmektedir. Proje kapsamında 2 adet taşınabilir ve 4 adet sabit konfigürasyonda radar Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen yerlere konuşlandırılarak, hava soluyan hedeflerin, taktik balistik füzelerin ve görünmezlik teknolojisine sahip hedeflerin uzun menzilden tespiti ve takibi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında yer alan aşağıdaki iş paketlerinin TÜBİTAK BİLGEM tarafından gerçekleştirilmesi konusunda ASELSAN’a teklif verilmiştir:
1- İP-1: Algoritma geliştirme:
a. Kuş Filtresi Geliştirme: Radar kapsama alanı içinde hedef olarak algılanan kuşlar tespit edilip sınıflandırılarak filtrelenmesine ilişkin algoritmalar geliştirilecektir.
b. Rüzgâr Türbini Etkilerini Giderme: Rüzgâr türbini etkilerini azaltıcı yöntem alternatiflerinin (donanım ve algoritma) belirlenmesi, raporlanması, benzetimlerin ve performans analizlerinin yapılması hedeflenmektedir.
2- İP-2: Radar Kapsama Alanı Analizi Yazılımı: Belirli bir konuma yerleştirilen radarın farklı irtifadaki hedefler için 2B/3B kaplama diyagramını çıkarabilecektir. Bu diyagram çıkarılırken coğrafi çevre koşulları, dünyanın yuvarlaklığı, radar konum bilgileri, çalışma parametreleri, hedef özellikleri ve çalışma modları dikkate alınacaktır. Ayrıca, kesit gösterimi, hedef tespit analizi, olumsuz etki analizi, anten paterni gösterimi gibi özellikler bulunacaktır.

HTR-EİRS Algoritma Geliştirme (ASR-EİRS)

HTR-EİRS Algoritma Geliştirme (ASR-EİRS) Hava Trafik Radarı (HTR) ve Erken İhbar Radar Sistemlerinde (EİRS) türbin çiftlikleri ve kuş sürülerinin etkilerini bastıracak ve altı seviyeli yağış tespiti yapacak algoritmalar geliştirilmektedir.

İkincil Gözetleme Radarı Sinyal İşleme Sistemi (SSR-SİS)

SSR Sistemlerine ait sinyal işleme alt sistemi gerçeklenerek tasarlanmış ve ADS-B Alıcı Sistemi’yle entegrasyonu tamamlanmıştır. Böylece uçaklara ait uçuş verilerinin kullanıcıya gerçek zamanda gösterimi yapılabilmektedir. Üç ay süreli kayıt ve istatistiksel gösterim yapılabilmektedir.

Kuş Radarı (KUŞRAD)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile başlatılan Ar-Ge Projesi kapsamında, DHMİ’ye bağlı olan havaalanları civarındaki kritik sahalarda süzülen göçmen kuşların tespiti, izlenmesi, uçuş güvenliği açısından değerlendirilmesi ve tarifeli uçuşlar için en uygun zaman dilimlerinin belirlenmesi amacıyla KUŞRAD geliştirilmiştir. Geliştirilen Sistem Uluslararası Atatürk Havalimanı’na kurulmuş ve saha kabul testleri tamamlanmıştır.

Mobil Sahil Gözetleme Sistemi (MSGS)

Mobil Sahil Gözetleme Sistemi (MSGS), deniz yüzeyindeki hedeflerin tespit ve takibi amacıyla Enstitümüz tarafından geliştirilen uzun menzil taşınabilir bir gözetleme (surveillance) radar/sensör sistemidir.

RADAR 2023 (İç Destekli)

S bandında Verici Alıcı Modülü (Transmitter Receiver Module / TRM) temini ve tasarımı, geliştirilen 8×1 düzlemsel dizili yapı temel alınarak yapılan 8×8’li anten tasarımı, fizibilite etütleri, sistem mühendisliği ve mimari tasarımı hedeflenmiş ve uygulanmıştır.

Yabancı Cisim Tespit Sistemi (FODRAD)

Yabancı Cisim Tespit Sistemi (FODRAD), havalimanlarında uçuş pisti üzerindeki yabancı madde kalıntılarını (Foreign Object Debris/FOD) tespit ederek operatöre uyarı veren, kalıntının pist üzerindeki konumunun ve kamera görüntüsünün gerçek zamanlı gösterimini yapan bir mm-dalga radar sistemidir. FODRAD, ülkemizdeki ilk FOD Tespit Radarı olup DHMİ ve TÜBİTAK arasındaki Ar-Ge iş birliği çerçevesinde geliştirilmiştir. Sistem bünyesinde 4 adet mm-dalga radar ile 4 adet gece/gündüz görüşlü optik sensör bulunmaktadır. 7/24 sürekli otomatik gözetleme yapan ve tek bir merkezden kumanda ve izleme olanağı sağlayan, istatistiksel bilgileri kaydederek rapor üreten FODRAD Sistemi ile, YAMAHA (Yabancı Madde Hasarı) kaynaklı kazaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

ASR RTEA ve YDKA İş Paketleri

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen ASR Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için hava trafik gözetleme radarı ve trafik kontrol sistemi geliştirilerek üretilmiş ve kurulmuştur. Bu proje kapsamında yer alan aşağıdaki iş paketleri, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilmiştir:
• İP-RTEA: Rüzgâr Türbinleri Etkileri Azaltma Algoritmaları
• İP-YDKA: Yağış Durumu Kestirim Algoritmaları

YÜGEM-SİS

Yüksek Güçlü Mikrodalga Sistemleri (YÜGEM-SİS) Projesi kapsamında zamanla ani değişen yüksek genlikli akım ya da gerilim sinyallerinin ölçümü için ihtiyaç duyulan almaçların ve bunlara bağlı diğer çevresel bileşenlerin tasarımı, üretimi ve testleri icra edilmektedir. Üretilen almaçlardan;
• Kapasitif gerilim bölücü: Genliği 500 kV’a kadar, yükselme süresi ise 20 ns’den fazla olan yüksek gerilim darbelerinin ölçülmesi,
• Rogowski halkası: Birkaç yüz kiloamper genliğinde ve mikrosaniye yükselme süresine sahip akımların ölçülmesi
özelliklerine sahiptir.

Anten Test ve Araştırma Merkezi (ATAM)

Anten Test ve Araştırma Merkezi (ATAM) Projesi kapsamında;
• Ülkemizin elektromanyetik, anten ve radom ihtiyaçlarına yönelik ölçümlerinin doğru ve güvenilir biçimde karşılanmasının sağlanacağı merkezin kurulumu,
• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine paralel olarak tasarım ve iyileştirme amaçlı ölçüm hizmetlerinin verilmesi
çalışmaları yapılmıştır.
Altyapı, 6 metre boyutlarına ve 4 ton ağırlığına kadar her türlü antenin parametrelerinin ölçüm ve analiz edilmesine, 10 metre çapa kadar olan cisimlerin kapalı alanda radar kesit alanlarının çıkarılmasına imkân vermektedir.

KATOT Geliştirme Projesi (KAGEP) (İç Destekli)

KATOT Geliştirme (KAGEP) Projesi’nin amacı, yüksek güç mikrodalga vakum elektronik cihazların elektron kaynağı olan dispenser katot geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak ve prototip üretimini gerçekleştirmektir.

KATOT ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Merkezi (KAMTAM)

KATOT ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Merkezi (KAMTAM) Projesi ile Kalkınma Bakanlığı ve Kurum’umuz destekleri ile TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde KATOT ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Merkezi altyapısı kurulmuştur. Bu altyapıda yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, başta Uydu Haberleşmesi olmak üzere, Elektronik Harp, Yüksek Güç Radar ve Medikal Cihaz uygulamalarında kullanılan Yüksek Güçlü Mikrodalga Sistemler için kritik teknoloji özelliği taşıyan Mikrodalga Vakum Tüp cihazları ve alt bileşenleri tamamen millî imkânlar ile tasarlanıp geliştirilerek ülkemize stratejik bir üstünlük kazandırılacaktır. KAMTAM altyapısı, Yüksek Güçlü Mikrodalga uygulamalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçları ile Ar-Ge projeleri arasında köprü vazifesi görecek bir mekanizma olarak faaliyet gösterecektir. “Kritik Teknoloji” sınıfında kabul edilen Mikrodalga Vakum Tüp teknolojisine yönelik katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanarak geliştirilmesiyle ülkemizin küresel rekabet gücü artırılacaktır. Ayrıca altyapı bünyesinde gerçekleştirilecek teknolojik faaliyetler ile söz konusu teknolojiye yönelik araştırma kültürünü özümsemiş insan gücünün yetişmesine imkân sağlanacaktır. Kamu kuruluşları, üniversiteler ve savunma sanayi şirketleri ile beraber yürütülecek projelerle birlikte ülkemiz için son derece kritik olan bir teknolojide ortak kullanım ile toplam maliyet düşürülecek ve kurumların bir araya gelmesi ile ortak akıl ve sinerji sağlanmış olacaktır.

Millî Gözetim Radarı (MGR-2) (İç Destekli)

Bu projede mevcut MGR Sistemi’nin alış ve veriş kanallarının yedeklenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede herhangi bir arıza durumunda sistem yedek kanala geçecek ve yedek kanal üzerinden sağlıklı bir şekilde çalışmasını sürdürecektir. Bu esnada çalışmada herhangi bir kesinti olmadan arızalı birimlerin değişimi/tamiratı yapılabilecektir.

Petrol Rezervuarlarında Mikrodalga Isıtma (PERMİ)

Petrol Rezervuarlarında Mikrodalga Isıtma Yöntemi ile Kurtarımın Artırılması Fizibilite Projesi, Kurumumuz ve TP Araştırma Merkezi tarafından yürütülmüştür. Ülkemizde petrol bulunmasına rağmen oldukça büyük rezervuarlar petrolün düşük akışkanlığı nedeni ile verimli şekilde üretime geçirilememektedir. Bu alanlardan faydalanmak amacı ile çeşitli kurtarım artırılması yöntemleri arasında bir yöntem de petrolün ısıtılıp akışkanlığının artırılmasıdır.
Isıtılan petrol daha akışkan olduğu için üretimi kolaylaşarak ve etkin kullanamadığımız petrol rezervuarlarının üretimi sağlanarak ülkemizin petrol ihtiyacının çoğunluğu kendi üretimlerimiz ile sağlanabilmiştir.
Isıtma yöntemlerinin birçoğu ani ısıtma ve yüksek sıcaklık nedeni ile petrolde yapısal bozulmaya neden olduğu için petrolün yapısını koruyacak verimli bir ısıtma yöntemi olarak mikrodalga ısıtma yöntemleri test edilmekte ve Türkiye petrollerinin ihtiyacına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

RF Ar-Ge

Mevcut GSM ve Telekom altyapı şebekelerinde kullanılabilen ve LTE/4.5G/5G şebekelerine geçildiğinde ihtiyaç duyulacak çok yüksek hızlı paket veri taşıma kabiliyetine sahip olan Yeni Nesil E-Bant Radyo Link cihazlarının tasarımı ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında SRC400 adlı ürün tasarlanıp geliştirilmiş ve sanayileştirilmiştir.

Sanayileştirilerek KOBİ vasıtasıyla üretimi sağlanan yüksek hızlı karma veri taşıma kabiliyetine sahip Yeni Nesil SRC155A Radyo cihazının üretiminin denetlenmesi, doğrudan satışı yapılan cihazların garantisi, sistem eğitimi, üretilen tüm cihazların müşteriye teknik desteği sağlanmıştır.

Mevcut GSM ve Telekom altyapı şebekelerinde kullanılabilen ve LTE/4.5G/5G şebekelerine geçildiğinde ihtiyaç duyulacak çok yüksek hızlı paket veri taşıma kabiliyetine sahip Yeni Nesil E-Bant Radyo Link cihazlarının tasarımı ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında SRC400 adlı ürün tasarlanıp geliştirilmiş ve sanayileştirilmiştir. E-bant Radyo Link için ise ön tasarım ve ön prototip çalışmaları yapılmıştır.

SARGES Fizibilite Projesi

Millî Savunma Bakanlığı tarafından, sınıflandırılması tamamlanmış ve alt seviyelere kadar belirlenmiş savunma teknolojileri taksonomisi doğrultusunda değişik veri kaynaklarından temin edilecek bilgilerle, teknoloji alanları ile ilgili durumun ve ihtiyaçların belirlenmesini, kaynakların etkin şekilde kritik ve millî önem arz eden teknolojik gelişmelere yönlendirilmesini hedef alacak bir vizyonun mümkün kılınmasını sağlayacak karar destek sistemleri bütünü olarak Savunma, Havacılık ve Uzay Araştırma ve Teknoloji Projeleri Tanımlama, Planlama ve Kontrol Sistemi (SARGES) Projesi’nin yapılması hedeflenmiş ve uygulanmıştır.

Afet Yönetim Destek Sistemi (AYDES)

Afet Yönetim Destek Sistemi (AYDES) Projesi kapsamında AFAD’ın afet sonrası hızlı hasar tespitini gerçekleştirmek için afet bölgesinden elde edilen uzaktan algılama verilerinin otomatik/yarı-otomatik yöntemler ile analizlerini gerçekleştiren Uzaktan Algılama (Remote Sensing) Yazılımı ve Kitle Kaynak (Crowdsourcing) Platformu gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) verilerinin kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılacaktır. Özellikle bulut/sis gibi atmosferik koşulların elverişsiz olduğu afet durumlarında bu koşullardan etkilenmeyen SAR verilerinin hasar ve etki analiz işlemlerinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Elektronik Belge Yönetimi (E-BELGEM)

TÜBİTAK BİLGEM destekli, Kamu Kurumlarında Etkin Elektronik Belge Yönetimi ve Paylaşımı için Ulusal Teknolojilerin Geliştirilmesi (E-BELGEM) Projesi’nin geliştirilmesiyle amaçlananlar aşağıdaki gibidir:
• Arşiv belgelerinin hızlı ve güvenilir şekilde elektronik ortama aktarılması,
• Elektronik ortamda yönetilmesi,
• Optik karakter tanıma ile tam metin araması,
• Diğer kurumlar ile paylaşılması.

Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri (GÜMSİS)

Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri (GÜMSİS) Projesi, gümrük kapılarında yasa dışı eşya, taşıt ve insan trafiğini izlemek ve bu faaliyetleri engellemek amacı ile Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü için yürütülmüştür. İlk olarak, gümrük sahalarındaki güvenliğin arttırılması amacı ile kara sınır kapılarına ve limanlara saha emniyeti için CCTV Sistemleri kurulmuştur. Proje kapsamında, Türkiye’de ilk kez araç plakalarını otomatik olarak okumaya yönelik plaka okuma sistemi geliştirilmiş ve sistem beş farklı ülke ile olan kara sınır kapısında yerli ve yabancı plakalar üzerinde uygulanmıştır. Ülkemizdeki ilk GPRS tabanlı araç takip sistemi uygulaması yine proje kapsamında gerçekleştirilmiş, transit geçiş yapan TIR ve akaryakıt taşıyan tankerler, kaçakçılığı engellemek amacı ile tanımlanan otomatik alarmlar sayesinde izlenmiştir. Proje çerçevesinde danışmanlığı, alımı ve kurulumu yapılan X-Ray TIR ve Konteyner Tarayıcı Sistemleri ile yaşa dışı eşya geçişi önemli ölçüde engellenmiştir. Gümrük kapıları ve merkez arasındaki haberleşme IP kripto cihazları ile şifrelenerek güvenli hâle getirilmiş, ayrıca sahalarda kullanılan yazılımların entegrasyonu sağlanmıştır.

Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS)

Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS), on yılı aşkın bir süredir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından kullanılan çok yönlü, modüler, tümleşik, genişleyebilir ve kararlı bir sistemdir.
Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) Yetkinlik ve Özellikleri:
• Uydu, kablo, karasal ve IPTV platformları üzerinden yayın yapan tüm şifreli ve şifresiz televizyon ve radyo yayınlarını istenen formatta ve çözünürlükte arşivlemektedir.
• Arşivlenen çok büyük miktardaki ses ve görüntü verileri veya canlı yayınlar üzerinde analizler gerçekleştirmektedir.
• Derin öğrenme yöntemleri kullanılarak geliştirilen analiz algoritmaları ile verileri anlamlandırarak amaca uygun sorgular yapabilmektedir.
• Analiz algoritmaları ve yönetim araçları kullanılarak operatörlerin kararlarına ve iş süreçlerine destek olmaktadır.
• Açık kaynak işletim sistemleri (CentOS, Ubuntu ve Mint) kullanılmıştır.
• Yazılımlar C/C++, python ve QT gibi araçlar kullanılarak geliştirilmiştir.
• Veri tabanı olarak PostgreSQL kullanılmıştır.
• NAS mimarisinde 3PT+ arşiv sistemi kullanılmıştır.
• 10 GB bant genişliğinde ağ altyapısı kullanılmıştır.
• Yönetim sunucuları için küme yapısında sanallaştırma kullanılmıştır.

Ulusal Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırma ve İzleme Sistemi Fizibilite Projesi (UASİS)

UASİS kapsamında Türkiye’nin ihtiyaçlarına özel olarak oluşturulacak 4 seviye ve yaklaşık 70+ sınıflık bir Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırma (Land Use Land Cover Classification (LULC) and Monitoring) Sistemi’nin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje ilk aşamada fizibilite projesi olarak İDARE tarafından başlatılmıştır. UASİS kapsamında uzaktan algılama/yardımcı veriler geldikçe sınıflar arası değişimin izlenebildiği bir sistemin oluşturulması da hedeflenmektedir.

Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi Yenileme Projesi (SKAAS-III)

Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) Projesi kapsamında, mevcut SKAAS Projesi’ne yapılacak ilaveler ve değişikliklerle, 2008 yılından beri 7/24 işletilmekte olan sistemin, yayıncılık ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçlarının karşılanması ve RTÜK’ten yayın izni alan TV yayıncı kuruluş sayısının artması nedeniyle, SKAAS TV Sistemi’nin yenilenmesi ve kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. SKAAS, bu alandaki geniş bilgi birikimi kullanılarak geliştirilmiş ve on yılı aşkın bir süredir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından kullanılan çok yönlü, modüler, tümleşik, genişleyebilir ve kararlı bir sistem olarak varlığını sürdürmektedir.
Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) Yetkinlik ve Özellikleri:
• Uydu, kablo, karasal ve IPTV platformları üzerinden yayın yapan tüm şifreli ve şifresiz televizyon ve radyo yayınlarını istenen formatta ve çözünürlükte arşivlemektedir,
• Arşivlenen çok büyük miktardaki ses ve görüntü verileri veya canlı yayınlar üzerinde analizler gerçekleştirmektedir,
• Derin öğrenme yöntemleri kullanılarak geliştirilen analiz algoritmaları ile verileri anlamlandırmak ve amaca uygun sorgular yapabilmektedir,
• Analiz algoritmaları ve yönetim araçları kullanılarak operatörlerin kararlarına ve iş süreçlerine destek olmaktadır,
• Açık kaynak işletim sistemleri (CentOS, Ubuntu ve Mint) kullanılarak geliştirilmiştir,
• Yazılımlar C/C++, python ve QT gibi araçlar kullanılarak geliştirilmiştir,
• Veri tabanı olarak PostgreSQL kullanılmıştır,
• NAS mimarisinde 3PT+ arşiv sistemi kullanılmıştır,
• 10 GB band genişliğinde ağ altyapısı kullanılmıştır,
• Yönetim sunucuları için küme yapısında sanallaştırma kullanılmıştır.

Sesten Çeviri Motoru (SEÇİM)

Sesten Çeviri Motoru (SEÇİM) Projesi’nde TV haber programlarının ve telefon görüşmelerinin otomatik yazıya dönüştürülmesi ve bunlar ile diğer haber metinlerinin, yanı sıra forum, blog vb. internet metinlerinin Türkçeye otomatik tercüme edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda;
• Arapça televizyon haber programları için geniş dağarcıklı Arapça konuşma tanıma ve Türkçeye çeviri sistemi,
• Arapça telefon görüşmeleri için geniş dağarcıklı Arapça konuşma tanıma ve Türkçeye çeviri sistemi,
• Arapça haber metinleri için Türkçeye çeviri sistemi,
• Arapça forum, blog vb. internet metinleri için Türkçeye çeviri sistemi gerçekleştirilmiştir.

Türkçe Ses Verisi İnceleme Motoru (SEVİM)

Türkçe Ses Verisi İnceleme Motoru (SEVİM) Projesi’nde sesli verilerin otomatik yazıya dökülmesi, ses verilerinde konuşmacı tanıma, takip ve bölütleme yapılabilmesi, anahtar kelime ve kelime öbeklerinin aranabilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda;
• Telefon ve radyo-televizyon yayınları için geniş dağarcıklı konuşma tanıma sistemi,
• Tek bir konuşmacının yer aldığı ses kayıtlarını, sisteme kayıtlı konuşmacılarla karşılaştırarak kimlik tespiti yapan bir konuşmacı doğrulama sistemi,
• Sisteme kayıtlı bir konuşmacının verilen bir ses dosyasında konuştuğu yerleri etiketleyen bir konuşmacı takip sistemi,
• Sisteme kayıtlı olmayan çok sayıda konuşmacının yer aldığı bir dosyayı konuşmacılara göre bölütleyen bir konuşmacı bölütleme sistemi,
• Telefon ve radyo-televizyon verilerinde kelime öbeklerini arayarak bu kelimelerin geçtikleri dosya ve yerleri getiren anahtar kelime yakalama sistemi geliştirilmiştir.

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB)

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB – BTE) Projesi kapsamında, Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu laboratuvar sayesinde;
• Bulut bilişim ve büyük veri alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yapılması,
• Bu alanda ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük edilmesi,
• Bu alanda çalışacak paydaşlara, araştırma yapma ve danışmanlık alma olanağının sağlanması,
• Bulut Bilişim ekosisteminin oluşmasına katkı sağlanması
gerçekleştirilmiştir.

Collaborative City Co-design Platform (C3PO)

Ortak Şehir Tasarım Platformu C3PO, kentsel tasarım ve dönüşümün sağlanması için kullanıcıların görselleştirme ve simülasyon araçlarını kullanarak hızlı karar almalarına yardımcı olan, alınan kararların simüle edilerek görselleştirilmesini sağlayan bir projedir. Kurumumuz bu projenin bir paydaşıdır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bulut Danışmanlık Projesi (TARIM)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığına “Kurumsal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Kurulması ve Tarım Bulut Bilişim’in Tesis Edilmesi” hususunda Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere fizibilite raporu hazırlanması amacı doğrultusunda danışmanlık verilmiştir.

Afet Sonrası Hasar Analizi Amaçlı Görüntü İşleme Ar-Ge Projesi (VİSKON-AFAD)

Afet yönetiminde hasar analiz ve hasar tespitleri için kullanılan en öncelikli veri tipi afet mahallerine ait hava ve uydu görüntülerdir. Uzaktan algılama verisinin kullanımı, diğer veri tiplerine nazaran çok daha geniş alanların kısa sürede gözlem ve analizine imkân sağlamaktadır.
Her afet türüne göre özelleşmiş analiz yöntemleri kullanılarak afet sonrası oluşan hasar derecelerinin bahse konu olan uzaktan algılama verileri kullanılarak raporlanması, hasar analiz ve değerlendirme sürecinin en önemli çıktısını oluşturmaktadır. Bu amaçla uzaktan algılama verileri/görüntüleri farklı disiplinlerdeki bilimsel yöntemlerle analiz edilmekte ve elde edilen anlamlı bilgiler tematik haritalar üzerinde karar vericilere ve karar destek sistemlerine girdi oluşturmaktadır.

ONVIF Tabanlı Video Yönetim Sistemi Projesi (VYS-ONVIF) (İç Destekli)

Video ve Yayın Analiz Sistemleri projelerinde elde edilen yazılım ve analiz yeteneklerimizin gösterilmesine yardımcı, standartlara ve trendlere uygun, açık sistem bir video yönetim sistemi prototipi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. ONVIF standardı sayesinde farklı marka video sistem bileşenlerinin tek bir video yönetim sisteminde kullanılabilmesi mümkün olabilmektedir. Proje kapsamda IP konfigürasyonu, Cihaz yönetimi, Cihaz ekleme, Medya konfigürasyonu, PTZ kontrolü, Gerçek zamanlı izleme, Video gözetleme, Video analitik vb. konularında araştırma ve geliştirme yapılacaktır.
Video yönetim sistemlerinde kullanılan teknolojiler, algoritmalar, kameralar ve video gözetleme sistem bileşenleri ile ilgili bilgi birikiminin elde edilmesi ve personel yetkinliklerinin arttırılması hedeflenmiş ve uygulanmıştır.

Akustik Gözetim Sistemleri Altyapısı Laboratuvarı (AGS)

Ülkemizde son beş yıl içerisinde, akustik gözetim konusuna olan ilgi ve ihtiyaçlar hızla artmaya başlamıştır. Akustik Gözetim Sistemleri Altyapısı Laboratuvarı (AGS) bu yükselen ilgiden doğacak ihtiyaçların karşılanabilmesi için yapılacak Ar-Ge çalışmalarına altyapı desteği sunmayı amaçlamaktadır. AGS Altyapısı Laboratuvarları, dünyada yaygınlaşmaya ve kullanılmaya yeni yeni başlanmış akustik gözetim (surveillance) sistemlerinin ülkemize kazandırılması, ülkemizde geliştirilmesi için gerekli olan tüm faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır:
• Akustik tespit, teşhis ve konumlandırma teknolojileri ile ilgili cihaz, teçhizat, yerleşke altyapı kurulumlarını yapmak,
• Mevcut ve geliştirilecek sistemleri doğrulama amaçlı standart test düzenekleri oluşturmak,
• Ülkemizde akustik gözetime ilişkin standartların oluşturulmasında etkin rol almak ve bu konuda faaliyet gösteren millî ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapmak,
• Akustik gözetim sistemlerinde kullanılacak algılayıcı türlerini (akustik algılayıcı çeşitleri, optoelektroniğe dayalı lazer Doppler vibrometre gibi) ve yapılarını (algılayıcı dizileri ve geometrileri, tekil ve dağıtık sistemler gibi) belirlemek,
• Silah, bomba, çığlık, kalabalık gürültüsü ve araçlar (insanlı/insansız hava araçları, iş makinaları) gibi tehdit nitelikli unsurlar ve anomaliler için gerekli altyapıyı, deney senaryolarını düzenlemek ve ses kütüphanelerini oluşturmak,
• Laboratuvarın üreteceği verilerden ve standartlardan yararlanacak olan, ülkemizin güvenliğinden sorumlu kurumların ihtiyaç analizlerini raporlamak, iş birliği protokolleri hazırlayarak uygulamaya koymak.

Akustik Konumlandırmaya Yönelik Çok Amaçlı Sensör Dizisi (AKSES)

Akustik Konumlandırmaya Yönelik Çok Amaçlı Sensör Dizisi (AKSES) Projesi kapsamında, askerî alanlar (karakollar, sınır bölgeleri), kamusal alanlar (tren garları, havalimanları), kritik tesisler ve altyapıların (boru hatları, enerji santralleri, VIP binalar) korunmasında kullanılacak akustik tehditlerin (silah atışı, İHA, patlama gibi) tespiti, teşhisi ve konumlandırılması yeteneklerine sahip bir Akustik Gözetim (Surveillance) Sistem Prototipi geliştirilmiştir.

Millî Tatbikat Eğitim Sistemi (MİLTES) (İç Destekli)

Proje ile farklı ölçeklerde açık arazi eğitimlerini kapsayan bir elektronik tatbikat eğitim sisteminin tasarımı ve prototiplerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, gerçek teçhizatlara takılabilir mahiyette tasarlanan donanımlar ile hâlihazırda gerçekleştirilen eğitimlerin içerisine dâhil olan bir sistem planlanmıştır. Bunun sonucunda, tatbikat eğitimlerinde yer alan her tür unsur için kritik bilgilerin bir merkezden kontrol edilebilmesi ve kayıt altına alınabilmesini sağlayan bir sistem tasarlanmıştır.
Sistemin çalışmasında sahada yer alan personel ve araç gibi unsurların vurma/vurulma, zamana bağlı konum bilgileri ve isabet oranları gibi kritik bilgilerin kablosuz ağ üzerinden bir komuta kontrol merkezine aktarılarak kaydedilmesi planlanmıştır. Gerçekleştirilen tatbikat eğitimlerinin ardından kaydedilen veriler üzerinden analizlerin yapılabilmesine olanak sağlayan bir platform tasarlanmaktadır.
Açık arazi şartlarında uzun tatbikat eğitimleri boyunca çalışabilecek özelliklerde tasarlanmakta olan Kızılötesi ve Görünür Bölge Lazer Verici-alıcılarla oluşturulan hibrit eğitim elbisesi ve lazerli silah modülü geliştirme çalışmaları bir diğer önemli çalışma alanıdır. Bu kapsamda uzun çalışma süreleri ve karmaşık ağ topolojileri göz önünde bulundurularak Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT) protokolleri ve modül bazında sisteme entegrasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Yüksek Frekans Deniz Radarı Uygulama Ve Araştırma Laboratuvarı (YF-DENRAL)

Yüksek Frekans Deniz Radarı Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı’nın (YF-DENRAL) hayata geçirilmesi ile şu an ülkemizde etkin şekilde kullanılamayan, münhasır ekonomik bölgemiz içindeki denizlerin durumuna ve deniz hareketliliğine ilişkin tüm verilerin izlenip kayıt altına alınmasını sağlayabilecek sistemler olan YF Deniz Radarları konusunda ülkemizi dışa bağımlı ve teknolojiyi takip eder konumdan bağımsız ve teknoloji üretir konuma yükseltecek bir altyapı oluşturulmuştur.

Yüzey Dalgalı Yüksek Frekans Radarı Nüve Sistem Ön Hazırlık (YDYFR-ÖH)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının isteği doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenen, deniz platformlarını ufuk ötesi menziller ile kısmi olarak ada arkasından gözetleme, tespit, teşhis ve izleme yeteneğine sahip olacak yüksek frekans radarı için gerekli olan sahaya yönelik altyapı oluşturulması, veri toplamaya yönelik deneyim artırılması ve elde edilen veriler üzerinde analizler yapılması amaçlanmıştır.

Degaussing Sistemi (DG)

Savaş gemilerinin oluşturdukları manyetik izi otomatik olarak bastıran DG sistemleri yerli olarak tasarlanıp üretilerek gemi üzerinde test edilmekte ve üretilen sistemler hâlihazırda birçok gemide kullanılmaktadır.

Denizaltı Batarya İzleme Sistemi (DABİS)

AY Sınıfı Denizaltılarda kullanılan Denizaltı Batarya İzleme Sistemi’ne (DABİS) ait sıcaklık, gerilim, akım ve ana kartlardan 10 takım yedek olarak üretilmiş ve müşteriye teslim edilmiştir.

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS)

Eylül 2006’da TÜBİTAK SAVTAG desteği ile geliştirme çalışmaları başlayan Millî Gerçek Zamanlı İşletimi GİS, Ocak 2013’te testlerden başarı ile geçerek ürün hâline gelmiştir. DO-178 gereklerine uygun olarak geliştirilen GİS, havacılıkta kullanılan ARINC653 ve genel kullanım olanağı sağlayan POSIX profillerini desteklemektedir. Sağladığı özellikler ve ölçeklenebilir katmanlı yapısı ile Savunma, Havacılık, Uzay, Otomotiv, Raylı Ulaşım, Nükleer Enerji Santralleri, Tıp Elektroniği ve daha birçok sektörde gömülü bilgisayarlarda işletim sistemi olarak kullanılabilmektedir.

Sayısal Plotlama Masası (DRT)

Sayısal Plotlama Masası, savaş harekât merkezinde konuşlandırılacak, taktik ve seyir bilgi ihtiyaçları için kullanılabilecek bilgisayar tabanlı bir sistemdir. Kendi savaş gemimize ve hedeflere ait seyir bilgilerinin sayısal harita üzerinde gösterilmesine, izlenmesine ve plotlama yapmasına imkân tanımaktadır. Sayısal Plotlama Masası, gemilerimizin konum, hız, yön ve rota bilgilerini seyir sensörlerinden alarak ekran üzerinde göstermektedir. Gemi konumu ile birlikte seyir radarından alınan temas bilgileri de ekran üzerinde izlenebilmektedir. Sistem S−57 ve S-63 biçiminde sayısal haritaları kullanmaktadır. Sensörlerden gelen tüm bilgiler harita görüntüsünün üzerinde gerçek konumlarında sunulmaktadır. BİLGEM tarafından üretilen Sayısal Plotlama Masaları 20’yi aşkın platformda fiilî olarak kullanılmaktadır.

Su Altı Telefonu (SATEL)

Su Altı Telefonu (SATEL) tümü mikroişlemci kontrollü, su üstü/su altı gemileri arasındaki iletişimi su altı akustik dalgaları aracılığı ile sağlayan haberleşme sistemidir. Sistem, ses sinyallerini transduser üzerinden gönderip alabilmektedir. Haberleşme, telefon ve telgraf olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Kurumumuz tarafından üretilen Su Altı Telefonlarının su üstü muharebe gemileri için sabit, kurtarma gemileri için taşınabilir olmak üzere değişik tipleri 30’u aşkın platformda fiilî olarak kullanılmaktadır. Denizaltılar için geliştirilmekte olan yeni versiyonu, ses sinyallerini seçilebilen 3 adet transduser grubu üzerinden gönderip alabilmektedir.

İnsansız Mayın Tespit Aracı (İMTA)

İnsansız Mayın Tespit Aracı (İMTA) güzergâh üzerindeki mayın veya patlayıcının uzaktan tespitini gerçekleştirmektedir. Kurumumuz tarafından tasarlanan ürün, bu özelliğiyle sahadaki can kaybı riskini en aza indirmeyi hedeflemektedir. İMTA, üzerinde bulundurduğu çok kanallı ve eş zamanlı EMI/GPR teknolojisi ile dünyada ilk olma özelliğine sahiptir.

Pasif Radar Sistemi (PARSİS)

Pasif Radar Sistemi (PARSİS) Projesi kapsamında, hedef platformlarda bulunan radarlardan yayınlanan sinyallerin algılanması, analiz edilmesi, sınıflandırılması, hedef platformların konumlandırılması ve takip edilmesi amaçlanmaktadır.

DABİS Devre Kart Temini Projesi

AY Sınıfı Denizaltılarda kullanılan Denizaltı Batarya İzleme Sistemi’ne (DABİS) ait sıcaklık, gerilim, akım ve ana kartlardan 10 takım yedek olarak üretilmiş ve müşteriye teslim edilmiştir.

Denizaltı Batarya Fabrikası Veri İzleme Sistemi (VERİSİS) (İç Destekli)

Denizaltı Batarya Fabrikası Veri İzleme Sistemi (VERİSİS), Denizaltı Batarya Fabrikası’nda üretilen bataryaların formal şarj/deşarj işlemleri esnasında 240 adet bataryanın yoğunluk, sıcaklık ve gerilim değerlerini ölçüp elde ettiği verileri kablosuz ortamda ölçüm bilgisayarına aktarmaktadır. Bilgisayardaki yazılımla sensör verileri toplanmakta, hata mesajları kontrol edilmekte ve veriler saklanmaktadır.

MİLGEM 2 SATEL

MİLGEM Projesi kapsamında geliştirilen TCG Büyükada korveti için 1 adet su altı telefonu üretilerek fabrika kabul testini müteakip müşteriye teslim edilmiş olup, liman ve deniz kabul testlerine destek sağlanmıştır.

MİLGEM Degaussing (D/G) Sistemi Tedarik Projesi (MİLGEM-D/G 3-4)

Proje, MİLGEM Projesi kapsamında dizayn ve inşa edilecek olan 3. ve 4. gemiler için manyetik iz modeli oluşturulmasını ve geminin oluşturmuş olduğu manyetik izi otomatik olarak bastıracak bir sistemin tasarlanıp üretilerek gemi üzerine tesis edilmesini kapsamaktadır. Sistem gemi hareketlerine göre oluşturmuş olduğu alanı otomatik olarak güncelleyerek manyetik mayınlara karşı etkin bir savunma sağlamaktadır.

MİLGEM Degaussing (D/G) Sistemi Tedarik Projesi (MİLGEM-D/G2)

Proje, MİLGEM Projesi kapsamında dizayn ve inşa edilen korvet tipi Büyükada gemisinin manyetik iz modelinin oluşturulmasını ve geminin oluşturmuş olduğu manyetik izi otomatik olarak bastıracak bir sistemin tasarlanıp üretilerek gemi üzerine tesis edilmesini kapsamaktadır. Sistem gemi hareketlerine göre oluşturmuş olduğu alanı otomatik olarak güncelleyerek manyetik mayınlara karşı etkin bir savunma sağlamaktadır.

MOSHIP/KURYED SATEL

MOSHIP/KURYED Projesi kapsamında, üretilecek üç adet kurtarma ve yedekleme gemisinde kullanılmak üzere toplam 6 adet su altı telefonu üretilerek fabrika kabul testini müteakip Müşteriye teslim edilmiş olup, liman ve deniz kabul testlerine destek sağlanmaktadır. MİLGEM Projesi kapsamında üretilmiş olan su altı telefonları ile aynı özelliklere sahip olup SONAR arayüzü farklılık göstermektedir.

Serhet Gemisi Sınıfı Botu (SGSB) Su Altı Telefonu Üretimi - Faz 3 (SATEL)

Türkmenistan Sınır Dairesi Başkanlığı için SGSB Projesi kapsamında üretilmiş olan 8 adet su altı telefonuna ek olarak 2 adet daha Su Altı Telefonu üretilerek fabrika kabul testini müteakip müşteriye teslim edilmiş olup liman ve deniz kabul testlerine destek sağlanmaktadır. YTKB Projesi kapsamında üretilmiş olan su altı telefonları ile aynı özellikleri taşımaktadır.

Türkmenistan SGSB Sayısal Plotlama Masası Projesi (SGSB-DRT)

Proje, Türkmenistan Serhet Sınıfı gemilerin standart donanımına dâhil olacak Sayısal Plotlama Masası’nın geliştirilmesi, doğrulanması, liman ve deniz testleri ile birlikte, Serhet sınıfı gemiler için 10 adet üretilmesini hedeflemektedir. Proje başarıyla teslim edilmiştir.

Yeni Tip Karakol Botu Sayısal Plotlama Masası (YTKB-DRT)

Proje, Yeni Tip Karakol Botlarının standart donanımına dâhil olacak Sayısal Plotlama Masası’nın (DRT Masası) geliştirilmesi, doğrulanması, liman ve deniz testleri ile birlikte, YTKB Sınıfı gemiler için 16 adet üretilmesini hedeflemektedir. Proje başarıyla teslim edilmiştir.

Yeni Tip Karakol Botu Su Altı Telefonu Üretimi (YTKB SATEL)

Yeni Tip Karakol Botu Su Altı Telefonu Üretimi (YTKB SATEL) Projesi kapsamında, üretilen toplam 16 adet karakol botunda kullanılmak üzere toplam 16 adet su altı telefonu, fabrika kabul testini müteakip müşteriye teslim edilmiş olup, liman ve deniz kabul testlerine destek sağlanmaktadır. YTKB SATEL, MİLGEM projesi kapsamında üretilmiş olan su altı telefonu sistemi baz alınarak tasarlanmış ve proje ihtiyaçlarına göre türetilmiş özelliklere sahiptir.

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi İleri Teknolojiler Laboratuvarı (GİS 2023 Laboratuvarı) (GİS – 2023 KB)

Proje, savunma sanayisinde kullanılmak üzere geliştirilen Emniyet Kritik Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’nin yeni teknolojileri desteklemesi için yapılması gereken çalışmalara destek olacak yazılım, donanım, eğitim, danışmanlık, insan kaynağı yetiştirme ve fiziksel ortam ihtiyaçlarını karşılamak üzere tanımlanmıştır. Bu bağlamda Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’nin her yıl için yeni bir işlemci mimarisini desteklemesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmetler tedarik edilecektir.
Yeni teknolojileri destekleyecek Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’nin test ve entegrasyon otomasyonunu sağlamak için gerekli olan yazılımların temin ve kurulumları proje imkânları ile sağlanacaktır.
Oluşturulacak laboratuvarda mevcut gerçek zamanlı işletim sistemleri ile karşılaştırma faaliyetleri yapılabilme imkânları olacaktır.
Gebze Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi proje imkânları ile geliştirilen ürünlerden numuneler ile laboratuvarlar kurularak lisans/yüksek lisans/doktora öğrencilerine konu üzerinde araştırma imkânı sunulması ve sektör için nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’nin kullanımına yönelik sektöre verilen eğitimlerin ve dahi üniversite öğrencileri için düzenlenen yaz okulu etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği bir eğitim ve seminer salonunun kurulması da hedeflenmektedir.

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Özgün Helikopter Hazırlık Projesi (GİS ÖZGÜNHELİ) (İç Destekli)

İç kaynaklı (GİS ÖZGÜNHELİ Projesi ile hedeflenen faaliyetler şu şekilde belirlenmiştir:
• Özgün Helikopter için ihtiyaç duyulan Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’nin geliştirme çalışmalarını devam eden Özgün Helikopter Projesi’nin takvimine uygun şekilde yürütmek,
• Yıl sonuna kadar Özgün Helikopter Projesi’ne dâhil olmak,
• Helikopterin uçuş kontrol ve görev bilgisayarında GİS’in çalışmasını sağlamak,
• Helikopter ile birlikte sivil sertifikasyona (DO 178C) girmek.

Hava Aracı Takip Sistemi V2.0 (HATS2) (İç Destekli)

Alçak irtifada uçan helikopter gibi hava araçlarının uçuş emniyetini desteklemek ve acil durumlarda hava aracına en kısa zamanda ulaşılmasına katkı sağlamak üzere geliştirilmiş olan Hava Aracı Takip Sistemi, kullanıcı geri beslemeleri doğrultusunda iyileştirilerek zenginleştirilen özellikleriyle sistemin yeni bir sürümünün meydana getirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında mevcut Hava Aracı Takip Sistemi’ne talep edilen özellikler kazandırılmış olacaktır:
1. MIL-STD-1553B veri yolu arayüzleri
2. Donanımsal kripto
3. Dâhili GPS almacı
4. Çift yönlü uydu haberleşmesi
5. 4G GSM haberleşmesi
6. Video/Görüntü Aktarımı

AKYA Akustik Başlık

METEKSAN Savunma AŞ, SSM kaynaklı AKYA Torpido Projesi’nde ana alt yüklenici olarak rol almaktadır. AKYA Akustik Başlık Projesi kapsamında METEKSAN’ın yükleneceği AKYA Torpidosu Akustik başlığına ilişkin aşağıdaki isterler gerçekleştirilmiştir:

• Torpido Kavramsal Tasarım Çalışmaları,
• Torpido Sonarı Algoritma Geliştirme ve Torpido Sonarı Konsol Grafik Arayüzleri,
• Torpido Akustik Başlığı Donanım Çevrim Simülatörü Geliştirme.

Denizaltı Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı (DEHOS-2)

Denizaltı Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı (DEHOS-2) Projesi kapsamında TÜBİTAK BİLGEM, Koç Bilgi ve Savunma AŞ, SİMSOFT ve HAVELSAN firmaları ile ortak bir teklif hazırlanarak TÜBİTAK SAVTAG’a başvuru yapılmıştır.

Denizaltı Millî Savaş Sistemi (DMSS) (İç Destekli)

Denizaltılarımız için Millî Savaş Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesine yönelik ilk adımların atılması hedeflenmektedir. Denizaltı Millî Savaş Sistemi (DMSS) Projesi kapsamında ara katman yazılımı, hedef hareketleri çözümlemesi, güdümlü mermi konsolu, akustik ve akustik olmayan sensörler için sistem mühendisliği, sonar değerlendirme aracı, torpido teknolojileri, sanal kuvvetler çatı yazılımı ve iz masası konuları çalışılmıştır.

Denizaltı Taktik Simülatörü-Garanti (DATAS-G) (İç Destekli)

Denizaltı Taktik Simülatörü-Garanti (DATAS-G) 2014 yılı içerisinde tamamlanan dış destekli DATAS Projesi’nde kalan işleri tamamlamak üzere açılmış bir iç destekli projedir.

Denizaltılar İçin Akustik Aldatıcı Sistemi–Yazılım Birimleri (DAKA-Y)

Denizaltılar İçin Akustik Aldatıcı Sistemi – Yazılım Birimleri (DAKA-Y) Projesi kapsamında, torpido tehdidi altındaki denizaltıların veya su üstü gemilerin sakınma taktiklerini tanımlayabileceği ve bir senaryo çerçevesinde koşturabileceği yazılım ortamı geliştirilmiştir. Bu ortamda hazırlanan başarılı taktikler gemilerdeki Karar Destek Sistemi taktik veri tabanına yüklenecektir. Karar Destek Sistemi, gemiden aldığı gerçek zamanlı bilgileri kullanarak torpidodan sakınmak için uygulanabilecek en uygun taktikleri gemi komutanına tavsiye edecektir.

Intersept Kerteriz ve Mesafe Tespit Sonarı Geliştirme (IPS)

IPS – Intersept Kerteriz ve Mesafe Tespit Sonarı Geliştirme Projesi kapsamında, temel ve gelişkin özellikte intersept sonarlarının tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ve testlerinin yapılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Ay ve Preveze/Gür Sınıfı denizaltılara entegrasyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, su altı akustiği, akustik sensör ve sensör dizinleri ve akustik sinyal işleme konularında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Geniş bantlı akustik alıcı dizinleri ile ön elektronik birimleri, gerçek zamanlı akustik sinyal işleme sistemleri ve intersept sonar gemi içi birimleri tasarlanarak kullanıcı dostu grafik konsol arayüzleri geliştirilmiştir.

SONAR Tasarım Aracı Geliştirme Projesi (SOTA) (İç Destekli)

Su altı akustik sensör ve sistem geliştirme çalışmalarında gerçekleme öncesi benzetim ve test, ürün başarımı açısından çok büyük önem taşımaktadır. Tasarımı yapılacak ve yapılmış sonarların, harekât ve kullanım gereksinimlerini ne ölçüde karşıladığının belirlenmesi ve test edilmesi büyük önem arz etmektedir. Proje kapsamında belirtilen ihtiyaçları karşılamak için gerçekçi akustik ortam, akustik kaynaklar ve akustik algılayıcıların tanımlanmasını sağlayan ve bir senaryo dâhilinde çalışan bir modelleme ortamı ve yazılımının geliştirilmesi amaçlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Hava Aracı Takip Sistemi (HATS)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından tamamlanan Ar-Ge Projesi kapsamında, alçak irtifada uçan helikopter gibi hava araçlarının uçuş emniyetini desteklen ve acil durumlarda hava aracına en kısa zamanda ulaşılmasını sağlayan Hava Aracı Takip Sistemi geliştirilmiştir.

Hava Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı Ar-Ge Projesi (2.SAFHA) (KONSEY-2)

KONSEY-2 Projesi ile, KONSEY-1 Projesi’nde teslimatı yapılan Personel Yönetim Sistemi (PYS), Uzaktan Sınav Sistemi (USS), Uzaktan Eğitim Sistemi (UES) ve Hava Trafik Kontrolörü Seçim Sistemi (atcSES) yazılımlarının güncellenmesi ve bunların DHMİ bünyesinde görev yapan diğer personel gruplarının kullanımını da destekleyecek şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES)

Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES) Projesi’yle müzelerdeki eserlerin sürdürülebilir bir yönetim modeli ile korunması ve müzelerin verimli bir biçimde işletilmesi amacıyla müzelerde bulunan kültür varlıklarının web tabanlı bir yazılım ile kayıt altına alınması ve envanter üzerinde gerekli raporlama ve sorgulamaların yapılması sağlanmıştır. Geliştirilmekte olan laboratuvar modülü ile de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerince yürütülen, eserlerin restore edilmesi, koruma altına alınması, bakım ve onarımı gibi yürütülen iş ve işlemlere ait bilgilerin web tabanlı bir yazılım ile kayıt altına alınması, bilgilerin ortak bir platformda tutulması ve işlemlere yönelik gerekli raporlama ve sorgulamaların yapılması amaçlanmaktadır.

MUES Projesi ile aşağıda belirtilen maddeler hedeflenmektedir:
• Tüm müzelerimizde yer alan eserlerin ayrıntılı bilgilerinin tutulacağı ulusal nitelikli bir veri bankası olma,
• Yapay zekâ temelli görsel içerik arama,
• Kaçakçılık ve sahte eserlerin tespitine yardımcı olma,
• Karar destek sistemi olarak karar verme süreçlerini hızlandırma,
• Dijital ortamı kullanarak eserleri hasar ve risklere karşı koruma,
• Eser ve müzeler için ulusal ve standart bir metaveri modeli sağlama.

Yol Kenarı Denetim İstasyonu İşletme Yazılımı (YKDİS)

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde bulunan Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının ve Yazılımlarının iyileştirilmesi için gerekli danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan analizler ve yazılımlara yönelik testler yapılarak çözüm önerileri belirlenmiş ve bu verilen rapor olarak hazırlanması sağlanmıştır.

Müze Ulusal Envanter Sistemi Laboratuvar Modülü Geliştirilmesi Projesi (MUES-LAB)

Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES) Projesi kapsamında geliştirilmesi planlanan Laboratuvar Modülü ile; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerince yürütülen, eserlerin restore edilmesi, koruma altına alınması, bakım ve onarımı gibi iş ve işlemlere ait bilgilerin web tabanlı bir yazılım ile kayıt altına alınması, bilgilerin ortak bir platformda tutulması ve işlemlere yönelik gerekli raporlama ve sorgulamaların yapılması amaçlanmaktadır.

UDHB-HGM AUS Millî Strateji Belgesi ve Revizyonu (AUS-SEP)

Ülkemizin Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) vizyonunu, misyonunu ve stratejik amaçlarını ortaya koyan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi’nin güncellemesi ve 2018-2020 Eylem Planı’nın hazırlanması projesidir.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Alt Yapı Projesi [AKAY-3 (AUSAY)]

Akıllı Ulaşım Sistemleri Altyapı [AKAY-3 (AUSAY)] Projesi kapsamında, sürücü destek ve güvenlik sistemleri, trafik yönetim sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri, kaza ve acil durum yönetim sistemleri ile ilgili algoritmaların ve uygulamaların geliştirilmesine olanak tanıyacak, araçların birbirleriyle (V2V) ve altyapı ile (V2I) anonim bilgi paylaşımını sağlayacak bir haberleşme ağı kurulacaktır. Algoritma geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, modelleme ve simülasyon çalışmaları yapılacak olan örnek saha uygulamaları (prototip) gerçekleştirilmiştir.

ATM Muhabere Altyapısı Modernizasyonu (TAMAM)

TÜBİTAK BİLGEM ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki iş birliği çerçevesinde başlatılan Türkiye ATM Muhabere Altyapısının Modernizasyonu (TAMAM) Ar-Ge Projesi kapsamında, Özgün CWP Ar-Ge Projesi’nde geliştirilen Kontrolör Çalışma Pozisyonu ve Elektronik Uçuş Strip Yönetim Sistemi ürünlerine OLDI kabiliyeti kazandırılması, hava/yer sesli muhabere kabiliyetinin izlenmesi/ölçülmesi için Ses Kayıt ve Analiz Sistemi ile AFTN mesaj yönetimi yapacak AFTN Sunucusu ve temel düzey FDP geliştirilmesi projesidir.

Hava Trafik Kontrol Sistemleri Çözümleri (ÖZGÜN-CWP)

TÜBİTAK BİLGEM ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki iş birliği çerçevesinde başlatılan Özgün CWP Geliştirilmesi ve Uygulanması Ar-Ge Projesi kapsamında, radar veri kayıt ve analizi, hava trafik resmî gösterimi ve hava trafik yönetimine ilişkin gerekli olan altyapı ve sistemlerin millileştirilmesi, hâlihazırda kullanılmakta olan hava trafik kontrol sistemleri ile çeşitli seviyelerde entegre olabilen Kontrolör Çalışma Pozisyonu, Elektronik Uçuş Strip Yönetim Sistemi, Çok Amaçlı Radar Ekranı Bileşeni, Kontrol ve İzleme Sistemi geliştirilmesi ve sistemin 9 farklı meydana kurulumu hedeflenmektedir.

Hava Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı (KONSEY)

Hava Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı (KONSEY) Ar-Ge Projesi kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMI) dört adet web tabanlı sistemin teslimi gerçekleştirilmiştir:
• Hava Trafik Kontrolörü Seçim Sistemi (ATCSES), hava trafik kontrolörlerinde bulunması gerekli olan yeteneklerin (muhakeme, üç boyutlu düşünme, hızlı karar verebilme, işitsel ve görsel hafıza, dikkat, refleks, matematik, İngilizce, kişilik vb.) elektronik ortamda güvenli bir şekilde test edildiği sistemdir.
• Uzaktan Eğitim Sistemi (UES), personel eğitimlerinin bilgisayar tabanlı ve zenginleştirilmiş bir içerik ile sağlandığı sistemdir.
• Uzaktan Sınav Sistemi (USS), personelin görevi ile ilgili periyodik olarak girdiği sınavların, çalıştığı konumda bilgisayar tabanlı olarak yapılmasını sağlayan sistemdir.
• Personel Yönetim Sistemi (PYS), çalışan personel bilgilerinin tutulduğu, yönetildiği, çeşitli kurum içi belgelerin akışının sağlanabildiği, raporların alınabildiği sistemdir.

Millî Havaalanı Trafik Kontrol Yazılımı Geliştirilmesi Projesi (ASELSAN ASR)

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca ihtiyaç duyulan Havaalanı Trafik Radar Sistemlerinin tedariki/kurulumu/devreye alınıp işletilmesine yönelik olarak Millî Savunma Bakanlığı  Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından “Havaalanı Trafik Radarı Tedariki Projesi” (“Proje”) başlatılmıştır. Yurt içinden çözüm ortakları ile birlikte özgün geliştirme yaklaşımı ile gerçekleştirilmesi hedeflenen Proje kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, biri opsiyon olmak üzere 11 adet Havaalanı Trafik Radar Sistemi’nin tedariki, kalifikasyonu, fabrika kabul testleri ile doğrulanması, hava meydanlarına kurulumu, kabul test ve muayene faaliyetleri, eğitim hizmetleri, bakım-onarım, yedek parça ve destek kalibrasyon ölçüm ve test gereçleri desteği ve sistemlerin idamesi için gerekli süreçler yer almaktadır.
Bu proje, Havaalanı Trafik Kontrol Sistemi’nin geliştirme projesi kapsamında, ASELSAN tarafından Enstitümüzden tedarik edilmesi planlanan Hava Trafik Kontrol Yazılımı’nın temin edilmesine yönelik yapılacak işleri tanımlanmaktadır.
Bu kapsamda, Enstitümüz söz konusu yazılımı bu iş tanımı ile verilen takvim ve teknik istekler dokümanına uygun olarak millî imkânlarla geliştirilen, test ve kabul işlemleri tamamlanan iş ürünlerini ASELSAN’a teslim etmiştir.

ATC Meydan Kontrol ve Yaklaşma / Yol Kontrol Radar Simülatörü 2. Safha Ar-Ge Projesi (ATCTRSİM-2)

ATCTRSİM-2, ATCTRSİM Projesi’nin Ankara Esenboğa’da bulunan DHMİ Esenboğa Simülatör Binası ve Eğitim Tesislerine kurulumu ve sisteme yeni fonksiyonların kazandırılması projesidir.

Afet ve Acil Durum Yönetim Planları Takip Sistemi (PLANSİS)

Afet ve Acil Durum Yönetim Planları Takip Sistemi (PLANSİS) çalışmaları kapsamında T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının;
• Okul sorumluları tarafından web ortamında hazırlanabilmesi ve güncellenebilmesini,
• MEB tarafından denetlenebilmesini,
• AFADEM tarafından analiz edilmesini sağlayan, uzaktan eğitim desteği bulunan ve bina içi risk analizinin yapılmasına imkân veren
bir afet planı takip sistemi geliştirilmiştir.

İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi (İKAS)

AFAD ile birlikte yürütülen projenin amacı, vatandaşların ve acil durumlarda görev alacak kurumların düşman saldırılarına, KBRN tehlikelerine, afetlere karşı uyarılmasına yönelik Haber Alma ve Yayma Sistemi’nin, Siren Sistemi’nin ve Mesajla Uyarı Sistemi’nin kurulmasıdır.
Halkın ve acil durumlarda görev alacak kurumların düşman saldırılarına, KBRN tehlikelerine, afetlere karşı uyarılmasına yönelik kurulması hedeflenen sistemler şu şekildedir:
• Haber Alma ve Yayma Sistemi,
• Siren Sistemi,
• Mesajla Uyarı Sistemi.

Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi (KGHS)

AFAD ile birlikte yürütülen proje ile amaçlananlar şu şekildedir:
• Afet ve acil durum sırasında, öncesinde ve sonrasında, pilot bölgelerde afet ve acil durumlarda görev alacak kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde görevlerini yerine getirmesi,
• Haber Alma ve Yayma Sistemi, İkaz ve Alarm Sistemi, Erken Uyarı Sistemleri ve benzeri sistemlerin iletişiminin sağlanması için kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısının geliştirilmesi.

Tarama Operasyonları Takip ve Yönetim Sistemi (TARGEM)

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü (TKYGM) tarafından, ülkemiz deniz ve iç sularında yürütülen tarama operasyonlarının, söz konusu operasyonlarda yer alan tarama vasıtaları ve personelin, etkin bir şekilde takibinin yapılarak iş verimliliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik bir sistem geliştirilmiştir.

Menü

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.