YZE Ana Sayfa   /   Devam Eden Ekosistem Projeleri   /  İklim Değişikliği Etkileri Alanında Kabul Edilen Projeler

YZE

İklim Değişikliği Etkileri Alanında Kabul Edilen Projeler

Argate Mühendislik Projesi

Proje Adı: İklim Değişikliği Etkilerinin Yeni Nesil Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleriyle İzlenmesinde Yapay Zekâ Uygulamaları Projesi

Müşteri Kurum: Argate Mühendislik Yazılım Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Proje Yürütücüsü: İbrahim Ural Bostancı

Konsorsiyum Üyeleri:

MAM_logo-renk

smart-universal-logo-img

Proje ile; yapay zekâ destekli, birbirleriyle haberleşebilen, etkin veri aktarımı özelliklerine haiz, nesnelerin interneti altyapısına sahip bir yeni nesil Hava Kalitesi Ölçüm Sistemi geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile birlikte artması beklenen hava kirliliğinin yüksek hassasiyette tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ilgilenilen bölgenin hava kalitesini tam olarak temsil edebilmek için bölgede ölçüm sistemlerinin hangi noktalara yerleştirilmesi gerektiğinin belirlenmesi de hedeflenmektedir. Optimum konumların belirlenebilmesi için proje kapsamında; bölgenin topografyası, meteorolojik koşulları ve kirletici kaynaklar gibi etkenler göz önünde bulundurularak yapay zekâ destekli bir çözüm geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Geliştirilecek projede, yeni nesil hava kalitesi sistemlerinin sahayı en iyi şekilde temsil edeceği bir hava kalitesi izleme ağı oluşturulması için bir optimizasyon modeli oluşturulacaktır. Bu yeni model, meteorolojik koşullar ve topografya gibi çevresel parametreler ile ekonomik kısıtları içerecek şekilde kurgulanacaktır. Yapay zekâ destekli bu model çıktıları sayesinde minimum kurulum ve işletme maliyeti ile ölçüm yapılacak bölgenin hava kalitesini en iyi şekilde temsil eden ölçümlerin sağlanması hedeflenmektedir.

Geliştirilecek sistemin; düşük maliyetli ekipman ve düşük enerji tüketimi ile gerçek zamanlı çalışma, sahada kolayca konuşlandırılabilme ve çok sayıda parametre ölçümü sağlama (yerinde) gibi çeşitli avantajlar sunması hedeflenmiştir. Düşük maliyetli sensörler her ne kadar kullanım kolaylığı sağlayıp ekonomik yönleri nedeniyle avantajlı olsa da ölçüm güvenirlikleri yeterli düzeyde değildir. Bu proje kapsamında geliştirilecek yeni nesil hava kalitesi ölçüm sisteminin, konvansiyonel istasyonlara yakın ölçüm kalitesine ulaşabilmesi için yapay zekâ desteği ile kalibrasyon çözümünün geliştirilmesinin bu sistemlerin, ölçüm kalitesinin güvenirliği yönüyle de öne çıkmasına büyük katkı sağlaması beklenmektedir.

Menü

© 2023 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim