YZE Ana Sayfa   /   Devam Eden Ekosistem Projeleri   /  İklim Değişikliği Etkileri Alanında Kabul Edilen Projeler

YZE

İklim Değişikliği Etkileri Alanında Kabul Edilen Projeler

Argate Mühendislik Projesi

Proje Adı: İklim Değişikliği Etkilerinin Yeni Nesil Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleriyle İzlenmesinde Yapay Zekâ Uygulamaları Projesi

Müşteri Kurum: Argate Mühendislik Yazılım Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Proje Yürütücüsü: İbrahim Ural Bostancı

Konsorsiyum Üyeleri:

MAM_logo-renk

smart-universal-logo-img

Proje ile; yapay zekâ destekli, birbirleriyle haberleşebilen, etkin veri aktarımı özelliklerine haiz, nesnelerin interneti altyapısına sahip bir yeni nesil Hava Kalitesi Ölçüm Sistemi geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile birlikte artması beklenen hava kirliliğinin yüksek hassasiyette tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ilgilenilen bölgenin hava kalitesini tam olarak temsil edebilmek için bölgede ölçüm sistemlerinin hangi noktalara yerleştirilmesi gerektiğinin belirlenmesi de hedeflenmektedir. Optimum konumların belirlenebilmesi için proje kapsamında; bölgenin topografyası, meteorolojik koşulları ve kirletici kaynaklar gibi etkenler göz önünde bulundurularak yapay zekâ destekli bir çözüm geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Geliştirilecek projede, yeni nesil hava kalitesi sistemlerinin sahayı en iyi şekilde temsil edeceği bir hava kalitesi izleme ağı oluşturulması için bir optimizasyon modeli oluşturulacaktır. Bu yeni model, meteorolojik koşullar ve topografya gibi çevresel parametreler ile ekonomik kısıtları içerecek şekilde kurgulanacaktır. Yapay zekâ destekli bu model çıktıları sayesinde minimum kurulum ve işletme maliyeti ile ölçüm yapılacak bölgenin hava kalitesini en iyi şekilde temsil eden ölçümlerin sağlanması hedeflenmektedir.

Geliştirilecek sistemin; düşük maliyetli ekipman ve düşük enerji tüketimi ile gerçek zamanlı çalışma, sahada kolayca konuşlandırılabilme ve çok sayıda parametre ölçümü sağlama (yerinde) gibi çeşitli avantajlar sunması hedeflenmiştir. Düşük maliyetli sensörler her ne kadar kullanım kolaylığı sağlayıp ekonomik yönleri nedeniyle avantajlı olsa da ölçüm güvenirlikleri yeterli düzeyde değildir. Bu proje kapsamında geliştirilecek yeni nesil hava kalitesi ölçüm sisteminin, konvansiyonel istasyonlara yakın ölçüm kalitesine ulaşabilmesi için yapay zekâ desteği ile kalibrasyon çözümünün geliştirilmesinin bu sistemlerin, ölçüm kalitesinin güvenirliği yönüyle de öne çıkmasına büyük katkı sağlaması beklenmektedir.

Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. Projesi

Proje Adı: Tekstil Sanayisinden Kaynaklanan Atıksuların Ters Osmoz İle Geri Kazanımından Kaynaklanan Konsantre Atıksuyun Yapay Zekâ Destekli Kontrol Algoritması İle Geri Kazanımı İçin Prototipin Kurulması Projesi

Müşteri Kurum: Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. Projesi

Proje Yürütücüsü: Hasan Hüseyin Kutlu

Konsorsiyum Üyeleri:

MAM_logo-renk

blank

Toplam endüstriyel su kullanımının yaklaşık %20’si tekstil endüstrisinde kullanılmaktadır. Bu suların bir kısmı doğrudan geri kullanılabilir nitelikte bir kısmı ise arıtılarak geri kullanılabilir niteliktedir. Proje kapsamında,  Ters Ozmoz prosesinden geçmiş konsantre atık suyun,  yapay zekâ yöntemleri ile boyama işlemlerinin bu suya göre adapte edilmesi yoluyla, yeniden kullanılması sağlanacaktır.

Gertursan Turizm İnşaat Gıda Anonim Şirketi Projesi

Proje Adı: Otel Konaklama Ekosistemi için Yapay Zekâ Tabanlı Karbon Ayak İzi Kaynak Takip, Anomali Tespit ve Önlem Öneri Platformu Projesi

Müşteri Kurum: Gertursan Turizm İnşaat Gıda Anonim Şirketi Projesi

Proje Yürütücüsü: İbrahim Sururi Germiyanoğlu

Konsorsiyum Üyeleri:

blank

blank

Konaklama tesisleri için karbon ayak izi yaratan çoklu parametrelerin tespiti, bu parametreler arası ilişkilerin belirlenmesi ve anomali tespiti, parametre-departman ilişkilerinin modellenmesi, departmanlar arası, grup otelleri arası ve son olarak da ilgili ekosistem otelleri arasında karbon ayak izine ait dinamik bir indeks modelinin oluşturulması ve yaratılan senaryolar ile yönetim bazlı önlem önerilerinin ilişkilendirilmesidir.

Güzeller Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Projesi

Proje Adı: Turizm Sektörü için Yapay Zekâ Destekli Sürdürülebilir Ulaşım Ekosistemi Projesi

Müşteri Kurum: Güzeller Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Projesi

Proje Yürütücüsü: Serkan Günaydın

Konsorsiyum Üyeleri:

blank

blank

Konuklara seyahat programlarına göre en sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini sunan, karbon nötr seyahati teşvik eden, operasyon sürecini kolaylaştıracak rota optimizasyonu yapabilmelerine ve farklı sistemlerin  (konaklama tesisleri ve transfer firmaları) birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak sağlayacak bir platformu hayata geçirmek hedeflenmektedir.

Poyraz Boya Apre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Projesi

Proje Adı: Tekstil Boyahanesinde Otomasyon Destekli Yapay Zekâ Uygulamasıyla Proses Atıksularının Geri Kazanılarak Su ve Kimyasal Tüketiminin Azaltılması Projesi

Müşteri Kurum: Poyraz Boya Apre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Proje Yürütücüsü: Ayhan Açıkgöz

Konsorsiyum Üyeleri:

blank

blank

Kesikli kumaş boyama yapan tekstil işletmelerinde, boya banyosu atıksularının karakterlerinin tespit edilip, yapay zekâ ile otomasyona öğretilmesi ve işlenmesi ve neticesinde, farklı bir boyama reçetesi uygulandığında oluşacak atıksu karakterinin operatör kararına bırakılmadan, müteakip arıtmaya veya ham su deposuna veya direkt yeniden boya banyolarına yönlendirilmesidir.

Geliştirilecek yapay zekâ uygulaması ile boyama reçetelerinin sürekli iyileştirilerek Su-Enerji-Kimyasal tüketimi üçgeninde verimlilik sağlanması, kirlilik yükü düşük atıksuların ayrılarak üretimde yeniden kullanılması ile su çekimlerinde ve çevreye deşarj edilen atık su miktarında azalma hedeflenmektedir.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Projesi

Proje Adı: Jeo-Uzamsal Analitik Uygulamaları – Trafo Lokasyon ve Kapasite Optimizasyonu Projesi

Müşteri Kurum: GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Projesi

Proje Yürütücüsü: Çağdaş Akarsu

Konsorsiyum Üyeleri:

blank

blank

Mevcut şebeke ağı gözlemlenerek ve analiz edilerek, bir mikro Akıllı Şebeke Yönetim Sistemi geliştirilmesi ve mevcut sisteme entegre edilmesi amaçlanmaktadır. Proje çıktısı olarak yatırım planlama, önleyici/kestirimci bakım, cezai yaptırım süreçleri ve ekipman sağlığı kontrolünün iyileştirilmesi öngörülmekte ve bu sayede karbon salınımının azaltımı, çevre atık yönetimine katkı sunulması planlanmaktadır.

Projede geliştirilecek Karar Destek Sisteminin (KDS)  hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

1-Trafo Lokasyon ve Kapasite Optimizasyonu ile şebeke ağında kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlanması,

2-Tüketim Tahminlemesi,

3-Yük Tahminlemesi ile Kapasite Optimizasyonu çalışması,

4-Arızaların tahminlenmesi ve kestirimci bakım çalışması ile hem ekip hem de arıza-bakım-onarım maliyetlerinin azaltılması.

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Yetkinlik Merkezleri

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.