YTE Ana Sayfa   /   KAMİS   /   Kullanılabilirlik İlkeleri   /   Mobil İnternet Sitesi

KAMİS

Mobil İnternet Sitesi

Site Yapısı

İlke

Site yapısı, mobil cihazlardaki kısıtlı ekran boyutu göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde site yapısı kullanıcıların temel görevlere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmesi açısından önemlidir. Mobil cihazlar daha kısıtlı bir ekran boyutu sunduğu için kullanıcılara uygun bir site yapısının sunulması ve ekranın en iyi şekilde değerlendirilmesi daha da önemli hale gelmektedir. Bununla birlikte, internet sitelerinin mobil cihazlar üzerinden kullanımının masaüstü cihazlara oranla daha zor olması site yapısı tasarımında farklı kriterlerin göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir.

Bununla birlikte tutarlılığın sağlandığı bir site yapısı, kullanıcıların bilgileri nerede bulacaklarını ve nasıl kullanacaklarını tahmin etmelerini sağlar. Bu özellikle bilişsel bozuklukları olan kullanıcılar (otistik) için yararlıdır. Tutarlı ve mantıklı düzen, kullanıcıların internet sitesi üzerinde hangi alanlarla etkileşim kurabileceğine yardımcı olması açısından önemlidir. Örneğin, geri düğmeler gibi gezinti yardımcıları, kullanıcıyı tutarlı bir şekilde bir önceki adıma geri taşımalı ve bir ekmek kırıntı izi gibi davranmalıdır.

Yönergeler

 • Kullanıcıların siteyi kullanma durumunda içinde bulundukları ortam ve ihtiyaçlar site tasarımı öncesinde analiz edilmelidir.
 • Site yapısı ziyaretçinin zihnindeki kavramsal modele uygun olarak tasarlanmalıdır.
 • Yalnızca belirli teknik yeterliliğe sahip telefonlarda çalışabilir niteliklerden kaçınılmalıdır, yaygın kullanıma ve görece eski teknik kapasiteye, tarayıcılara ve standartlara da uygun tasarım yapılmalıdır.
 • Yalnızca belirli bir platformun (Örn. IOS, Android, Windows Mobile, Linux Mobile vb.) kendine has özelliklerini kullanan internet siteleri yapılmamalıdır.
 • Arayüzler, içerikle etkileşim kurmak için gerektiğinde birden fazla yol sağlamalıdır. İçerikle etkileşim kurmanın birden fazla yolunun sunulması, kullanıcıların seçimini kolaylaştırır ve kapsayıcılığı artırır.
 • Benzer mobil sitelerde kullanılan kontrol ve navigasyon bileşenleri tutarlı olacak şekilde kullanılmalıdır. Özel bir bileşen kullanılması gerektiğinde ise genel yapının tasarım ve etkileşim dili ile tutarlılık sağlanmalıdır.
 • Belirli bir görev için gerekli tüm seçenekler ve bileşenler, kullanıcı gereksiz bilgi ile rahatsız edilmeden görünür hale getirilmelidir.
 • Tasarlanan sayfalar da kullanıcının birçok defa ileri ve geri gezinme yapacağı yapılardan kaçınılmalı, adım sayısı ve yüklenecek sayfa sayısı en aza indirilmelidir.
 • Kritik işlemler (Örn. Silme, iptal etme vb.) kullanıcıların mobil cihaz ekranında rahatlıkla ulaşamayacağı alanlara yerleştirilmelidir. Böylelikle, kullanıcıların yanlışlıkla kritik bir işlemi yapması engellenmiş olacaktır.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

5/5

Örnek

Örnekte yer alan sitede ana görevler hedef kitle bazında gruplanmış ve site yapısı bu kurgu üzerine tasarlanmıştır.
Kontrast ve Renk

İlke

Kontrast ve renk kullanıcının algısını ve metnin okunurluğunu yormayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Açıklama

Renk; algılama ve tüm kullanıcı arayüzleri ile etkileşim yolu olması açısından kullanıcı psikolojisini de etkilemektedir. Ayrıca, kullanıcı arayüzü tasarımında önemli bir faktördür ve basit estetik ayrıntılardan daha derin çalışır.

Renk, uygulamaların işlevselliği açısından tasarımdan sonra gelen ikinci önemli etkendir. Kullanıcı ile mobil etkileşim, ağırlıklı olarak grafik unsurlarına dayalı olup, renk bu etkileşimde kritik bir rol oynamaktadır. Kullanıcıların uygulamanın içeriğini görmesine ve yorumlamasına, doğru öğelerle etkileşime girmesine ve eylemleri anlamasına yardımcı olur.

Mobil uygulamalarda ağırlıklı olarak daha az sayıda renk kullanımı ve daha az doygunlukta paletlerin tercih edilmesi uygundur. Renkleri farklılaştırıcı olarak kullanırken uygun kontrastları tercih etmek önemlidir.

Mobil cihazlarda kullanılan ortam ve cihaz çok değişken olabileceği için genel olarak renk kullanımında bu duruma dikkat edilmesi önemlidir. Kontrast, yeterli aydınlık / karanlık değeri içermeli, yalnızca renk kontrastına dayalı bilgi iletiminden kaçınılmalıdır. Arka plan ile ön plan arasındaki kontrast farkı yeterli olmadığı takdirde okuma ve algılama mobil cihazlarda daha da zorlaşmaktadır.

Yönergeler

 • Metnin okunaklı olması için yazı rengi ve arka plan arasında uygun kontrastın sağlandığından emin olunmalıdır.
 • Yazı başlıklarında kullanılan renk, arka plan rengine uygun olarak siyah veya beyaza en yakın değerler tercih edilmelidir.
 • Okunurluğu kolaylaştırmak adına içeriğe ait yazıların renginde siyah veya siyaha en yakın değer seçilmelidir. İçerikte, birden fazla yazı renginin kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Kullanıcı deneyimine katkı sağlamak açısından renk kombinasyonlarının yalın tutulması gerekmektedir.
 • Yüksek kontrast kullanıcıların dikkatini çekmek için tercih edilmemelidir.
 • Bağlantı metni ile bağlantı olmayan metin arasındaki renk farkı, yeterli kontrasta sahip olmalıdır. Mobil cihazlar için kanıtlanmış bir renk kontrast standardının yerine, WCAG 2.0 Düzey AA kontrast oranı karşılanmalıdır veya ideal bir şekilde uyarlanmalıdır.
 • Bağlantılar, tüm site boyunca aynı renkte olmalıdır. Bağlantıları göstermek için, tek bir renk (genellikle mavi) kullanılır.
 • İçerikler sadece renkle gösterilmemelidir. Renklerin, parlak güneş ışığında ayırt edilmesi zor olabilmektedir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, beyaz arka plan ile siyah ve siyaha yakın yazı renkleri kullanılarak okunurluk kolaylaştırılmıştır.
Multimedya Öğeleri

İlke

Multimedya öğeleri kullanılırken mobil cihazların ekran boyutu, internet bağlantı karakteristiği ve işlemci gücü gibi etkenlerin göz önünde bulundurulması gereklidir.

Açıklama

Geleneksel masaüstü cihazlarda ekran genişliği, ekran yüksekliğinden fazla iken mobil cihazlarda ekran genişliği, ekran yüksekliğinden daha azdır. Masaüstü cihazlara ait ekranlarda yaygın olarak kullanılan en-boy (aspect ratio) oranları 4:3 ya da 16:9 iken mobil cihazlarda bu oranlar dikey çözünürlük temel alınarak kurgulanır. Bu nedenle, (varsa) masaüstü internet sitesinin mobil versiyonunun hazırlanmasında bileşen boyutlarının yeniden ele alınması ve tasarımın genel olarak revize edilmesi gerekmektedir.

Mobil sitelerde kullanılan video öğelerinin yüklenme süresi bağlantı hızına bağlı olarak uzun sürebilmekte, bağlantı hızı yüksek bile olsa kullanıcı video içeriklerini internet paketinin tasarrufu bakımından kullanmayabilmektedir. Aynı zamanda, bağlantı hızının düşük olduğu mobil cihazlarda videoların süresinin gösterilmesi kullanıcıların videoları açıp açmama kararlarında etkili olacaktır.

Resimler, boyut (size) etiketi ile ebatları değiştirilmek istendiği zaman dosya boyutları değişmez. Aynı zamanda yeniden piksel hesaplaması için tarayıcıda ciddi (görünür ya da görünmez) yavaşlamaya neden olup batarya tüketimini artırırlar. Bu nedenle mobil tarayıcılarda daha önemli olmak üzere siteye yerleştirilen resimlerin özellikle fotoğraf makinesinden çıktıkları gibi değil, yeniden boyutlandırılarak ve gösterildiği boyuta getirilerek siteye yerleştirilmesi uygundur.

Yönergeler

 • Fotoğraf / resimlerin sitenin yüklenme hızını düşüreceği ve içeriklerin daha yavaş açılmasına neden olabileceği unutulmamalıdır.
 • Metin içeriğini destekleyici mahiyette olan ve kullanıcılar için anlamlı olacak fotoğraf / resimler kullanılmalıdır.
 • İçeriğe ait fazla sayıda fotoğraf / resim bulunuyorsa, ana görsel dışındaki diğer görsellere başka bir bağlantı üzerinden ulaşılması sağlanabilir. Böylece tüm görsellerin aynı anda yüklenmesi engellenmiş olur.
 • Açık ve anlaşılır olmayan fotoğraf / resimler için altyazı ya da açıklama eklenmelidir.
 • Mobil sitelerde bulunan görseller, siteye erişim sağlanan cihazın ekran boyutundan taşmayacak şekilde görüntülenmelidir.
 • Görsellerin yüksek çözünürlükte ve büyük boyutlarda verilmesinin gerekli olduğu durumlarda, resmin boyutlarının ekran boyutlarından küçük olduğu hali gösterilmeli, kullanıcı istediği takdirde ilgili görseli büyütebilmelidir.
 • Kullanıcılar resmin yüksek çözünürlüğe sahip halini görmek isterse site içerisine eklenecek bağlantı ile ilgili resmin yüksek çözünürlüklü haline ulaşabilmesi sağlanmalıdır.
 • Arka plan resimleri kullanımı mecbur olmadıkça tercih edilmemelidir.
 • Arka plan resimleri bilgi verme amacıyla kullanılmamalıdır. Kullanılması gerektirdiği durumlarda ise arka plan içerisinde verilen bilgi site içerisinde ayrıca yer almalıdır.
 • Görsellerin en-boy oranı büyütme küçültme sırasında kesinlikle değiştirilmemelidir. En-boy oranına uygun bir şekilde ilgili görsel ekrana yerleştirilmelidir.
 • Düşük kontrastlı görseller tercih edilmemelidir. Mobil cihazlar, ışık seviyelerinin farklı olduğu ortamlarda kullanılabileceğinden düşük kontrastlı görsellerde algılanma güçlüğü yaşanabilir.
 • Video öğelerinin yer aldığı sayfalarda, ilgili videonun içeriği hakkında açıklama eklenmelidir. Böylelikle, kullanıcıların videonun yüklenmesini beklemeden, video açıklamasını okuyarak ilgili videoyu izleyip izlememe kararını vermesi sağlanabilir.
 • Mobil cihazların ekran boyutlarından dolayı tıklanabilir alanlar büyük önem taşımaktadır. Kullanıcılara kolaylık sağlanması amacıyla mobil site içerisindeki video öğeleri, hem video başlığına hem de (varsa) videoya ait küçük resme tıklanarak oynatılabilmelidir.
 • Video çalıştırılmadan önce video oynatma süresi kullanıcılar tarafından görülebilmelidir.
 • Mobil site içerisinde yer alan videolar, kullanıcıların mobil cihazında oynatılamıyorsa ya da cihaz ile uyumlu değilse, bu durum hakkında kullanıcılara bilgi verilmelidir.
 • Altyazılar, işaret dili ve sesli açıklama gibi alternatif yayınlar, kullanılabilir şekilde gömülü medya ile sağlanmalıdır.
 • Kullanıcı, duraklatma / durdurma / sessize alma düğmelerinin varlığını fark edebilmelidir.
 • Videonun bulunduğu internet sayfası ilk açıldığında video otomatik başlatılmamalı veya sessiz başlaması sağlanmalıdır.
 • Tüm medyalar için ilgili meta veriler sağlanmalıdır. İlgili meta veriler süre ve alt yazıların varlığı, işaret dili veya ses açıklaması içerebilir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

5/5

Örnek

Örnek sitede yer alan ana görselin boyutları mobil cihazın boyutlarına uygun olmadığı için enden daraltılarak ekrana sığdırılmaya çalışılmıştır. Bu da, görselin estetiğinin bozulmasına sebep olmuştur.
Beyaz Boşluk (White Space)

İlke

Mobil web tasarımında sınırlı olan ekran alanının verimli kullanılabilmesi ve bileşenlerin doğru algılanması için beyaz boşluk kullanımına dikkat edilmelidir.

Açıklama

Görsel tasarımın temelleri arasında olan “Gestalt İlkeleri” gereğince kullanıcıya gösterilen bileşenler, aralarındaki mesafeye, posizyona, yönelimlerine bağlı olarak birbirleriyle ilişkilendirilir ve algısal boyut kazanırlar. Gerekli bileşenler sayfaya yerleştirildikten sonra kalan kısımlar bir boşluk değil; ayrı bir tasarım öğesidir. Beyaz boşluk, yalnızca okunabilirlik ve içerik önceliğine değil, aynı zamanda görsel düzene de katkıda bulunarak kullanıcı arayüzünü basitleştirmektedir.

Tasarımdaki beyaz boşluklar, gerekli öğelerin öne çıkarılmasına veya diğer öğelerden ayrı tutulmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, önemli bir nefes alma alanı oluşturur ve kullanıcı arayüzündeki karmaşıklıklardan kullanıcıyı uzaklaştırır.

Beyaz boşluklar dahil sayfa yerleşiminin ön tanımlı olarak sunulduğu hazır yapılarda (grid vb.) elle boşluk ayarlaması yapılmasının görsel tasarım açısından sıkıntı oluşturabileceği bilinmelidir.

Yönergeler

 • Tasarım esnasında, yazı tipi, boyut, renk, stil ve karakter aralığı gibi kararlar alınırken beyaz boşluk kullanımı da göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Sadece satırlar arasındaki boşluk değil paragraflar ve tam içerik bölümleri arasındaki boşluklar da hesaba katılmalıdır.
 • Sayfa içindeki tüm bileşenlerin (Örn. üstbilgi, navigasyon ve kenar çubuğu vb.) görsel olarak ayırt edilebilmelerine yetecek düzeyde beyaz boşluk bırakılmalıdır.
 • Sayfada düşük bilgi yoğunluğu oluşturacak fazla miktarda beyaz boşluk kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Kullanıcıların etkileşime girebileceği alanların (Örn. bağlantı, düğme vb.) tasarımında hatalı seçim yapmalarını engellemek için yeterli beyaz boşluk kullanımına dikkat edilmelidir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede navigasyon öğeleri için uygun beyaz boşluk ve etkileşim alanı sunulmuştur.
Kurumsal Aidiyet

İlke

Mobil internet sitelerinde yer alan bileşenlerin kurumsal kimliği yansıtacak şekilde tasarlanmasına dikkat edilmelidir.

Açıklama

Kurumsal aidiyet, kurumsal kimlik bileşenlerinin doğru kullanımı ile sitenin kuruma ait olduğunun ziyaretçiler tarafından doğru algılanmasına yardımcı olur. Kurumsal aidiyet bilgileri logolar, resimler, bayraklar, fotoğraflar, desenler, renk bileşenleri ve kurum sloganı gibi birçok bileşenden oluşabilmektedir. Mobil internet sitesi teması masaüstü versiyonlarıyla karşılaştırıldığında oldukça yalın, bazı bileşenler ve özelliklerin çıkarıldığı bir yapı olarak karşımıza çıkar. Kullanıcılara sunulan kısıtlı ekran boyutundan dolayı kurumsal aidiyete dayalı bazı bileşenler tasarımdan çıkarılabilmektedir. Bunun sonucunda, temsil ettiği kurumun kimliğini tam olarak yansıtamayan kurumsal mobil internet siteleri ortaya çıkmaktadır.

Kurumsal kimlik ve aidiyet kullanıcılara yeterince aktarılamadığı durumda internet sitesine karşı güvensizlik ve kullanıcı kaybı ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle mobil site tasarımında kurumsal kimlik ve aidiyet bilgilerinin kullanıcılara aktarılabilmesi için özel çalışma yapılmalıdır.

Yönergeler

 • İnternet sitelerinin hangi kuruma ait olduğunun daha kolay anlaşılabilmesi için kurum logosu kullanılmalıdır.
 • Site logosu tasarlanırken farklı çözünürlüklerde baştan tasarlanmalıdır. Mobil site için kullanılacak olan logo gerekirse yeniden çalışma yapılarak belirli bileşenler içinden çıkarıldıktan sonra küçültülmelidir.
 • Mobil cihazların sunduğu ekran kullanım alanı daha kısıtlı olduğu için renkler daha belirgin bir unsur olarak karşımıza çıkmakta, bundan dolayı renk paletinde, renklerin yoğunluğu ve kullanıldığı alanlarda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Sitenin tamamı bir editör tarafından kontrol edilerek farklı yazarlar tarafından oluşturulan içeriklerde tutarlılık sağlanmalıdır. Yazı stili ve hitap dilinin tüm site boyunca aynı kalması, site aidiyet duygusunun kullanıcılar tarafından doğru algılanmasına yardımcı olacaktır.
 • Sayfa başlıkları ve sayfa sonları, aynı yapıda, tutarlı ve kurum kimliğine ait bilgileri içerecek biçimde düzenlenmelidir.
 • Mobil internet sitelerinde kullanılan görsel öğeler (Örn. fotoğraf, resim, ikon vb.) gerek birbiri ile gerekse site kimliği ile tutarlı olmalı, en-boy oranları değiştirilmeden mobil tasarıma uyarlanmalıdır. Mobil internet sitelerinde bu detaylara dair olumsuzlukların daha çok dikkat çektiği unutulmamalıdır.
 • Listelerde kullanılan madde imleri (bullet) tutarlı olmalı, kurumsal site kimliği ile uyumsuz olabilecek madde imlerinden kaçınılmalıdır.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

3/5

Örnek

Benzer yazı tipi ve kurum logosu ile uyumlu renkler kullanılarak kurumsal aidiyet algısı oluşturulmuştur.

İlke

Navigasyon öğeleri mobil sitenin ana sayfasında, başlık alanında yer almalı, site içerisindeki bütün sayfalardan da navigasyon öğelerine ulaşılabilmelidir.

Açıklama

Mobil internet sitelerinde navigasyon, kısıtlı ekran boyutundan dolayı erişilebilir, kolayca bulunabilir ve fazla alan kaplamayan bir tasarıma sahip olmak zorundadır. Bundan dolayı masaüstünde kullanılan navigasyon yapılarının aynısı mobilde kullanılmamalı, belirtilen durumlar göz önünde bulundurularak mobile özel uyarlama yapılmalıdır.

Yaygın olarak kullanılan bazı navigasyon yapıları vardır. Her navigasyon yapısı farklı açılardan avantajlı veya dezavantajlı olabilmektedir. Kullanıcıların ihtiyaçları ve internet sitesini kullanım şekilleri gibi parametrelerin dikkate alınması, hangi navigasyon yapısından daha fazla verim alınabileceği konusunda yardımcı olacaktır.

Yaygın olarak kullanılan navigasyon yapıları arasında hamburger menü, sekmeli yapı, önceliklendirilmiş menü elemanları yapısı ve tam ekran gibi farklı türlerden bahsedilebilir.

Yönergeler

 • Ana sayfada yer alan navigasyon öğeleri, masaüstü bilgisayarda görüntülenen navigasyon öğeleriyle benzer görünüme sahip olmalıdır. Böylelikle, kullanıcı alışkanlıklarının devam ettirilmesi sağlanmış ve kullanıcıların karışıklık yaşaması engellenmiş olur.
 • Sayfa navigasyonu tahmin edilebilir şekilde konumlandırılmalı, klavyenin görüntülendiği durumlarda da erişilebilir olmalıdır.
 • Ana sayfada temel navigasyon öğelerine yer verilmeli, tüm sayfalar arasında gezinime olanak sağlanmalıdır.
 • Kullanıcıları başka bir sayfaya ya da işleme yönlendirecek bağlantıların açık ve anlamlı ifadelere sahip olması, belirsizlik içeren ifadelerin kullanılmaması gereklidir.
 • Navigasyon öğeleri, mobil ekranlarda kolayca seçim yapılabilecek büyüklükte olmalıdır.
 • Navigasyon öğeleri farklı ekran çözünürlüğüne sahip mobil cihazlarda tutarlı bir şekilde görüntülenmelidir.
 • Kullanıcının sitedeki konumu, ekmek kırıntısı, sayfa başlıkları ve seçili bağlantılar gibi bilgilendirici öğeler ile belirgin hale getirilmelidir.
 • Hiyerarşik navigasyon yapılarından birisi olan derin gezinimde kullanıcıların hangi sayfada olduğunun bilgisi açık bir şekilde gösterilmelidir.
 • Hareket (gesture) tabanlı navigasyon yapısı, mobil internet sitelerinde, varlığının tahmin edilememesi ve mobil cihazın kendi ekran işlevleri ile karışabilmesi gibi nedenlerden dolayı tercih edilmemelidir.
 • Ekranda öncelikli olarak gösterilmesi gereken bilgi ve işlevler bulunuyorsa, fazla yer kaplamayan ve seçildiğinde görüntülenen hamburger menü yapısı tercih edilebilir.
 • İnternet sitesinde hamburger menü kullanımı tercih edildiyse, burada kullanılan ikonun kullanıcı alışkanlıklarına uygun ve bu yapı ile özdeşleşmiş ikonlardan seçilmesi gerekir.
 • Alt öğe barındıran menüler, görsel olarak anlaşılır şekilde tasarlanmalıdır.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede kullanılan navigasyon yapısı ile farklı mobil cihazlarda tutarlı bir görünüm sağlanmıştır.
Yetkilendirme (Authentication)

İlke

İnternet sitesi gerekli güvenlik teknolojisine sahip olmalı ve kullanıcılara güvende olduğu hissi vermelidir.

Açıklama

Mobil güvenlik, kullanıcıların verilerini, finansal ve kredi kartı bilgilerini veya farklı telefon hizmetlerinin kontrolünü hedef alan çok çeşitli güvenlik açıklarını veya saldırıları kapsar. Mobil cihazların bir kişiye ait olması, cihaza fiziksel olarak sahip olmanın belirli bir fiziksel güven algısı oluşturması, bazı durumlarda kullanıcılar tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasına neden olabilmektedir.

İnternetin sağladığı avantajlara rağmen, sosyal mühendislik saldırılarına, hassas ve kişisel veri hırsızlığına ilişkin güvenlik sorunları ortaya çıkmaya devam etmektedir. Daha fazla kişisel veri, elektronik cihazlar tarafından kaydedildiği ve saklandığı için, verilerin ve iletişimin güvenliği, geliştiriciler tarafından uygulanması gereken bir özellik olup kullanıcılar tarafından da doğru bir şekilde anlaşılması gereklidir.

Mobil cihazlar çok farklı ortamlarda güvenli ya da güvensiz bir biçimde internet bağlantısına sahip olabilirler. Standart bir masaüstü kullanıcısının evde ya da ofiste belirli ve güvenli kabul edilen bir internet hattından bağlanabilmesine karşın mobil kullanıcılar güvensiz hatlardan şifreleme olmayan bağlantılardan internet erişimi yapabilmekte, bu nedenle güvenlik sorunları ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Yönergeler

 • Kimlik doğrulama sistemi kullanıcılara güven hissi vermeli ve aynı zamanda arzu edilen işlevselliğin sağlanması konusunda herhangi bir engel oluşturmamalıdır.
 • Mobil kullanıcılara hitap eden yetkilendirme ekranları mutlak surette SSL sertifikalı olmalıdır.
 • Kamuya ait mobil siteler üzerinden daha güvenli bir ortam sunulabilmesi için, kullanıcıların farklı kanallardan doğrulama yapma olanağına sahip olması (Örn. SMS, vb.) sağlanabilir.
 • Potansiyel sorunlarda hak ve para kaybına yol açacak işlemlerin yapıldığı sitelerde yetkilendirme, telefon numarası, SMS ya da anlık bildirim (push message) ile yapılmalı, kullanıcı ile önceden mutabakat sağlanmış gizli bilgi doğrulaması gerçekleştirilerek taklit sitenin bunu yapabilmesinin engellendiği garanti altına alınmalıdır.
 • Mobil cihazın genellikle tek kişi tarafından kullanılması ve fiziksel güvenliği nedeniyle, sürekli olarak yeniden kullanıcı adı ve şifre girilmesinin engellenmesi kullanılabilirlik açısından tercih edilebilir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede hatalı giriş sonrasında güvenlik seviyesi artırılmış ve güvenlik kodunun girilmesi zorunlu tutulmuştur.
Bağlam (Context)

İlke

Mobil internet sitelerinin farklı bağlamlarda kullanılabileceği dikkate alınarak kolaylaştırıcı özellikler sunulmalıdır.

Açıklama

Kullanıcıyı çevreleyen ve kullanıcının etkileşim içerisinde olduğu fiziksel ve sosyal etkenler bağlam olarak tanımlanabilir. İnsanların mobil cihazlarını toplu taşıma araçlarında, gürültülü ortamlarda, sosyal çevresi ile iletişim halinde iken, yürürken, yatar pozisyonda veya güneş altında kullanması gibi durumlar, farklı bağlamları oluşturmakta ve bu da kullanım deneyimini önemli oranda etkilemektedir. Aynı zamanda bağlam, kullanıcı deneyimi çalışmalarında en önemli girdilerden birisini oluşturmakta ve bağlamın doğru analiz edilmesi hedef kitlenin ihtiyacına en uygun ürünün ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktadır.

Yönergeler

 • Kullanıcıların coğrafi pozisyonu kurum tarafından sunulan hizmetlerde kullanılabilir.
 • Kullanıcıların farklı bağlamlarda internet sitesini kullanabileceği düşünülerek işlemlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlayacak kolaylaştırıcı özellikler (Örn. Telefon numaralarının aranabilir formatta sunulması vb.) sunulabilir.
 • İnternet sitesi üzerinde yer alan video ve animasyon gibi ses içeren öğeler, farklı bağlamlarda (Örn. toplantı, konferans, seyahat vb.) kullanılabileceğinden dolayı otomatik olarak başlatılmamalı veya sessiz başlaması sağlanmalıdır.
 • Kullanıcı profilinin çeşitlilik göstereceği göz önünde bulundurularak mobil internet sitesine ait veri girişlerinde kullanıcıların girdikleri bilgilere göre güncellenen ve kullanıcının işlemi tamamlamasını kolaylaştıran yapılar kurgulanmalıdır.
 • Mobil internet sitesi, kullanıcının görevlerini kolaylıkla gerçekleştireceği şekilde bölümlere ayrılmalıdır. Mobil cihazlar hareket halinde kullanılabileceğinden ötürü hızlı bir şekilde yapılacak işlemlerin hatasız bir şekilde bitirilmesi hedeflenmelidir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

5/5

Örnek

Örnek sitede telefon numarası mobil cihazdan aranabilir formatta bağlantı olarak sunulmuştur.
Teknik Sınırlandırmalar

İlke

Mobil cihazlardan sunulan hizmetler, ekran boyutu, pil ömrü gibi teknik sınırlandırmalar göz önünde bulundurularak yapılandırılmalıdır.

Açıklama

Masaüstü cihaz ekranlarıyla karşılaştırıldığında, mobil cihaz ekranları daha az içerik barındırır. Dolayısıyla, mobil kullanıcılar, aynı miktarda bilgiye erişmek için daha fazla etkileşim gerçekleştirmek durumunda kalırlar. Mobil cihaz ekranlarında, görünür alanın dışında kalan bilgiler için kullanıcılar kısa süreli (yaklaşık 20 sn.) belleklerini kullanmak zorunda kalırlar.

Mobil cihazların her yere taşınma imkânı olmakla birlikte dış etkenlerden dolayı işlemlerin kesintiye uğrama olasılığı çok fazladır. Dış ortamda gerçekleşen herhangi bir olay kullanıcının dikkatini çekerek mobil kullanım deneyimini bölebilmektedir. Bundan dolayı mobil oturum süreleri kısadır. Ortalama oturum süresi masaüstü cihazlar için 150 saniye iken mobil kullanımda 72 saniye olarak karşımıza çıkar.

Bazı telefon üreticileri aynı anda birden fazla pencereyi ekranda barındırmaya çalışsa da, sınırlı ekran boyutu, bu hedefin verimli bir şekilde uygulanabilmesini zorlaştıran bir unsur olmaktadır. Kullanıcıların birçoğu ekranlarında tek pencere görürler; masaüstü cihazlarda olduğu gibi ekranı bölemez ve farklı pencereler ile çalışamazlar.

Kurumsal hizmetler, mobil internet sitesi ya da platforma özel geliştirilmiş mobil uygulama (app) üzerinden verilebilir. Bununla birlikte bu hizmetlerden yararlanacak olan insanlar sosyoekonomik düzeyi farklı kesimlerden olabilmekte ve çok farklı teknik özellikte cihazlar kullanabilmektedir. Sitenin geliştirilmesinde kullanılan teknolojilerin güncel ve son teknoloji olması, çoğunlukla kullanıcıların bir bölümünün dışarıda kalmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle kullanılacak olan teknolojilerin yaygın kullanılan cihazlar tarafından büyük oranda desteklenmesi ve sürdürülebilir olması önemlidir.

Yönergeler

 • Kullanıcılar, mobil cihazlardaki ekran boyutu gibi sınırlandırmalardan dolayı görevleri farklı uygulamaları kullanmaya ihtiyaç duymadan tamamlayabilmelidir.
 • Mobil internet siteleri kendi kendine yeterli olmalı ve fiziksel (Örn. Dokunmatik kalem, video oynatıcı uygulama vb.) veya sanal herhangi bir harici araca ihtiyaç duymamalıdır.
 • Mobil cihazlardaki dokunmatik arayüzlerde, etkileşimli öğelerin alanı masaüstüne oranla daha büyük tutulmalı, çevresinde etkin olmayan bir alan sağlanmalı, kullanıcıların yanlışlıkla farklı öğelere dokunma ve hata yapma ihtimali en aza indirilmelidir. Bu tür alanların tıklanabilir / etkileşimli alan olduğu masaüstü cihazlarda fare imleci üzerine getirilerek anlaşılabilmekte ancak dokunmatik ekranlarda böyle bir imkân bulunmamaktadır.
 • Hücresel veri ve Wi-Fi bağlantılarının kopabileceği dikkate alınarak tasarlanan sayfalar sade, kısa sürede yüklenen ve mümkün olduğunca fazla bilgi içerecek şekilde yapılandırılmalı, ileri-geri gitme ihtiyacı azaltılmalıdır.
 • Mobil cihazların, internet sitelerinde kullanılabilir özelliklerinden (Örn. GPS, kamera, mikrofon vb.), kullanıcıların işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmeleri için yararlanılabilir. Örneğin, barkod bilgisinin girilmesi istendiği durumlarda mobil cihazın kamera özelliği kullanılabilir.
 • Sayfada yer alan öğeler ve etkileşim alanları (Örn. Bağlantılar, düğmeler, kaydırma alanları vb.) açıkça ayırt edilebilmeli, kullanım amacı algılanabilmelidir.
 • Mobil cihazlarda, ekran boyutu ve çözünürlüğü gibi teknik açıdan değişkenlik gösteren faktörler bulunduğu için internet sitelerinde kullanılan görsel öğelerin yaygın kullanılan cihazlarla uyumlu olmalıdır.
 • İnternet sayfalarında kullanılan ve mobil cihazların teknik özelliklerini fazlaca kullanan scriptler ile sayfanın yeniden yüklenmesi gibi işlemler, gerçekten ihtiyaç duyulmadığı sürece çok fazla tekrarlanmamalı, pil ömrünü tüketmemelidir.
 • Kamu hizmetlerinden farklı sosyoekonomik olanaklara sahip kullanıcılar yararlandığı için görece eski model ve düşük performanslı mobil cihazlarda da sayfalar hızlıca yüklenebilmeli ve mümkün olduğunca pürüzsüz bir kullanım deneyimi sunulmalıdır.
 • Kullanıcılardan mobil cihazlarıyla uyumlu olmayan yazılımları (Örn. Flash, Windows uygulaması vb.) indirmeleri istenmemelidir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

5/5

Örnek

Örnek sitede yer alan etkileşim alanları geniş tutularak mobil arayüzde parmak kullanımı açısından kolaylık sağlanmıştır.
Ana Sayfa

İlke

Mobil internet sitelerinde ana sayfa, farklı bağlamlarda öncelikli hizmet ve bilgilerin kolaylıkla erişilebildiği bir yapıda tasarlanmalıdır.

Açıklama

Mobil cihazların genel olarak küçük boyutlu ekranlara sahip olması, çok farklı bağlamlarda kullanılabilmesi ve teknik özellikler açısından çeşitliliğinin fazla olması gibi parametreler düşünüldüğünde mobil tasarım yapmanın masaüstüne oranla çok daha zor olduğu söylenebilir. Küçük bir ekranda yalnızca önemli özelliklere ve bilgilere yer verilmesi ve bu işlemin de hedef kitle ihtiyaçları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Ana sayfa, birçok ziyaretçi için internet sitesinin yüzü ve bir başlangıç noktası niteliğindedir. Bu açıdan ana sayfayı geliştirmek için yapılacak her çalışma değerli bir kazanım olarak geri dönecektir.

Kamu kurumları tarafından sunulan hizmetlerin bir bölümü internet siteleri üzerinden de sunulabilmekte ve bu durum her geçen gün dijital dönüşüm kapsamında artan oranda ivmelenerek devam etmektedir. Mobil cihazlar teknik özellikler ve kullanım şekilleri açısından masaüstü cihazlardan farklılık göstermekte ve bu durum mobil internet sitelerinde bir avantaj olarak kullanılabilmektedir. Kamu kurumlarının sunduğu hizmetler ve mobil cihaz özellikleri dikkate alınarak, ana sayfada hedef kitlenin öncelikli ihtiyaç duyduğu özellik ve bilgilere yer verilmesi, mobil kullanım oranlarına katkı sağlayacaktır.

Yönergeler

 • Mobil internet sitelerinde kurum logosu çok fazla alan kaplamayacak şekilde yerleştirilmelidir.
 • Kurum logosu ana sayfaya bağlantı içermelidir.
 • Ana sayfadaki navigasyon sezgisel, açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Ana sayfada ve diğer sayfalarda, mobil sitenin masaüstü versiyonuna bağlantı yer almalıdır. Kullanıcılar mobil sitede bulamadığı bilgi veya özelliklere masaüstü versiyondan erişmek isteyebilir veya kullandığı büyük ekranlı mobil cihazda masaüstü versiyonunu görüntülemek isteyebilirler.
 • Arama, internet sitesinde bilgi ve hizmete ulaşmak açısından önemli özelliklerden birisi ise arama alanı sayfaya ilk girildiği anda görülebilecek şekilde sayfanın üst bölümüne konumlandırılmalıdır.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede mobil görünümden masaüstü görünüme geçebilmek için bağlantıya yer verilmiştir.
Listeler

İlke

Uzun yazılarda okuma deneyiminin iyileştirilmesi için listeler kullanılabilir.

Açıklama

Uzun yazıların daha sistemli ve daha rahat okunabilir olması için listeler kullanılabilmektedir. Liste yapısının kullanımı bazı avantajları beraberinde getirirken dikkat edilmesi gereken hususlar da barındırmaktadır. Listeler, insanların doğal okuma yapısı olan F şekilli desene uygun bir yapı sunmaktadır. Aynı zamanda, içeriğin daha homojen olmasını ve kavramayı kolaylaştırması açısından da faydalıdır. Uzun içeriklere sahip sayfalar listeler sayesinde daha konsantre ve anlaşılır hale dönüştürülebilir.

Liste yapısının sunduğu avantajların yanında olumsuz olarak düşünülebilecek yönleri de vardır. Görsel açıdan mütevazı bir görünüm sunması ve listenin sonuna doğru kullanıcıların dikkatinin azalması gibi durumlar liste yapısının kullanımında dikkat edilmesi gereken konulardandır.

Yönergeler

 • Anlaşılması zor uzun yazılar için liste yapısı kullanılabilir.
 • Mobil sitelerde, içerikler farklı kategorilere göre gruplandırılarak listeler halinde sunulabilir.
 • Mobil sitelerde liste yapısında sunulan içerikler farklı kategorilere ait bilgilerden oluşuyorsa bu bilgiler kategorilerine göre filtrelenebilir şekilde gösterilebilir.
 • Liste yapısı üzerinden hiyerarşik bir görünüm sunuluyorsa, okumayı zorlaştıracak kadar derin bir hiyerarşiye gidilmemelidir.
 • Çok uzun listeler birden fazla başlığa bölünerek gruplanmalı ve daha kolay anlaşılır hale dönüştürülmelidir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede yer alan kurum ve kuruluşlar gruplanarak okunabilirliği artırılmıştır.
Veri Girişi

İlke

Veri girişine ait alanlar kullanıcı alışkanlıklarına uygun ve veri girişini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır.

Açıklama

Veri giriş alanları, kullanıcılar ile internet siteleri arasında en yoğun etkileşimin olduğu alanlardandır. Etkileşimin fazla olduğu alanların tasarımı, kullanıcı memnuniyetinin sağlanabilmesi açısından çok önemlidir. Mobil cihazların küçük ekran boyutu ve dokunmatik ekran gibi farklı özellikleri, kullanıcıların daha farklı bir deneyim yaşamalarına ve zorlanmalarına neden olabilmektedir. Bu açıdan mobil cihazlarda geçerli koşullar (bağlam) dikkate alınarak deneyimin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması önemlidir.

Yönergeler

 • Bir ekranda yer alan veri giriş alanı sayısı çok fazla olmamalıdır. Fazla sayıda veri giriş alanının kullanılması gerektiği durumlarda bu alanlar gruplanarak adımlar halinde verilebilir.
 • Veri girişi esnasında kullanıcıların bölünmesine neden olabilecek işlemler (Örn. Mesaja yanıt verme, telefon görüşmesi vb.) göz önünde bulundurulmalı ve form zaman aşımı süresi uzun tutulmalıdır.
 • Veri giriş öğeleri tasarlanırken, mobil cihazların ekran boyutları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Veri giriş alanlarının tasarımında klavyenin açık olduğu ve çok küçük bir alanın kullanılabildiği durum da dikkate alınmalıdır.
 • Sadece rakamların girilebildiği veri giriş alanlarında, klavyenin rakam arayüzü gösterilmelidir.
 • Veri giriş alanındaki ilk öğeye otomatik olarak odaklanılarak kullanıcılara başlangıç noktası sunulmalıdır.
 • Metin kutuları, kullanıcıların yazdıkları metni yaklaşık olarak görebileceği uzunlukta tasarlanmalıdır.
 • Veri girişinin yapıldığı ekranda, hangi etiketin/açıklamanın, hangi form alanına ait olduğu rahatlıkla anlaşılabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
 • Veri giriş alanının içerisinde (inline) tasarlanan etiketlerin kullanımından kaçınılmalıdır. Bu yöntem kısıtlı alanın daha verimli kullanılmasına imkân tanımakla birlikte kullanıcıların hangi alan için veri girdiklerini görebilmesine ve kontrol etmesine engel olmaktadır.
 • Etiketler veri giriş alanlarının üzerine yerleştirilebilir. Böylelikle, veri giriş alanı için ekranın soldan-sağa tüm uzunluğu kullanılabilir.
 • Kullanıcıların boş metin alanları yerine seçimler yaparak veri girişi yapmasına imkân tanınmalı, gerekli yerlerde veriler otomatik doldurulmalı, veri girişi mümkün olduğunca basitleştirilmelidir.
 • Artarda gelen işlemlerde kullanıcıların neler yaptığını unutmamasını sağlayacak ipucu mekanizmalarına yer verilebilir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

5/5

Örnek

Örnek sitede veri giriş alanları soldan sağa ekranı kaplayacak şekilde yerleştirilmiş ancak etiketler veri giriş alanının üzerine yerleştirilmemiştir.
Arama

İlke

Mobil internet sitelerinde kullanıcıların hızlı ve kolay arama yapabilmesi için kullanıcı dostu arama alanları tasarlanmalıdır.

Açıklama

Arama alanları, internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak için kullanılmaktadır. Kullanıcılar, istedikleri bilgilere site içerisinde gezinerek ulaşabilecekleri gibi doğrudan arama alanını da kullanmak isteyebilmektedir. Bu sebeple, arama alanı kritik önem taşımaktadır. Masaüstü ve mobil cihazlar farklı teknik özelliklere sahip olduğu için mobil internet sitelerindeki arama alanlarının tasarımı ve işlevselliği de farklılık göstermektedir.

Yönergeler

 • Mobil sitelerde yer alan arama alanlarının genişliği, arama yapılan kelime ya da kelimelerin ortalama uzunluğu göz önünde bulundurularak tasarlanmalı, kullanıcıların arama alanına yazdıkları metni görebilmeleri sağlanmalıdır.
 • Mobil sitelerde arama işlemini kolaylaştırmak için arama alanlarının mümkünse ekran genişliğinin tamamını kapsayacak uzunlukta olması sağlanmalıdır.
 • Arama alanı, mümkün olduğunca bir ikona (Örn. Büyüteç vb.) tıklayarak görüntülenecek şekilde tasarlanmamalıdır. Arayüz tasarımına bağlı olarak veri girişinin yapılacağı alanın açık bir şekilde belli olduğu tasarımlar tercih edilmelidir.
 • Arama esnasında, teknik olanak elverdiği ölçüde akıllı arama (auto-suggestion) yapılmalı, sorgu kelimesinin üçüncü harfi girildikten hemen sonra kullanıcıya sunulan öneriler ile veri giriş çabası azaltılmadır.
 • Mobil cihazlar farklı bağlamlarda kullanılacağı için kullanıcının yanlış veya eksik yazabileceği dikkate alınmalı, bu gibi durumlarda öneri sunularak arama işleminin hızlı bir şekilde sonuçlanması sağlanmalıdır.
 • Kullanıcılar tarafından daha önce aranan kelimeler sonraki aramalarda öneri olarak sunulabilir. Bu özellik sayesinde arama işlemi daha az çaba ile kısa sürede tamamlanacaktır.
 • Mobil internet sitelerinde gerekmedikçe birden fazla arama alanına yer verilmemelidir.
 • Arama sonuçları görüntülenirken, mobil cihazın görünür alanında arama sorgusu ile en alakalı sonuçların yer aldığından emin olunmalıdır.
 • Arama sonuçları görüntülenirken, mobil cihaz ekranına en uygun tasarım ile sonuçların kolay incelenmesi ve istenen sonuca hızlı bir şekilde ulaşılması hedeflenmelidir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede en fazla kullanılan hizmetler dikkate alınarak arama alanına açık bir şekilde sitenin üst bölümünde yer verilmiştir.
Hatalar

İlke

Mobil internet sitesi, açık ve anlaşılır hata mesajları içermeli, kullanıcının hataları kolaylıkla düzeltebileceği şekilde yapılandırılmalıdır.

Açıklama

Hata yönetimi başarılı bir internet sitesinin olmazsa olmazlarından biridir. Kullanıcılar internet sitesini kullanırken hata yapmak veya hatalı bir durum ile karşılaşmak istemezler. İnternet sitelerinde hatalı işlem gerçekleştirildiği ya da teknik bir sorunun meydana geldiği durumlarda, kullanıcıların hata mesajları ile hatanın nedeni ve çözümü hakkında bilgilendirilmesi kullanıcı deneyiminin daha iyi olmasına katkı sağlayacaktır.

Yönergeler

 • Bağlantı sorunlarından kaynaklanan hatalarda kullanıcılar bilgilendirilmeli ve kullanıcının, yarım kaldığı işlemine daha sonra devam edebilmesine imkân tanınmalıdır.
 • Mobil cihazlarda veri girişi sırasında girilen veriler mutlaka cihazın görünür alanında görüntülenmelidir. Böylelikle, parmak kullanımından ya da sanal klavyeden dolayı yaşanacak hatalı veri girişleri kullanıcılar tarafından kolaylıkla fark edilebilir.
 • Mobil internet sitelerinde kısıtlı ekran boyutundan dolayı uzun hata mesajlarından kaçınılmalıdır. Hatanın nedenini ve çözümünü içeren sade ve yönlendirici mesajlar oluşturulmalıdır.
 • Mobil internet sitesi, kullanıcıyı hatalı işlemin bulunduğu alana yönlendirmelidir. Uzun formlar gibi kullanıcının birçok alana veri girişi yaptığı durumlarda kullanıcının hatalı işlem yaptığı alanı kolaylıkla bulması işlemin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.
 • Veri giriş alanlarının sayısı mümkün olduğunca azaltılarak ihtiyaç duyulan görevin daha kolay tamamlanması ve veri girişi sırasında yanlış bilgi girme riskinin azaltılması sağlanmalıdır.
 • Mobil internet sitesinde kullanıcının yazma işlemini yapacağı alanlar azaltılmalıdır. Mobil cihazlarda yazma işlemi yavaş ve hata yapmaya açık bir işlem olduğu için kullanıcının işlemini hızlı bir şekilde hatasız tamamlayacağı arayüzler kurgulanmalıdır.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

5/5

Örnek

Örnek sitede, girilen bilgiler kullanıcılara gösterilerek hata yapması engelleniyor.
Erişilebilirlik

İlke

Geniş kitlelere hitap eden kamu internet sitelerinde, mobil erişilebilirlik kaidelerine dikkat edilmelidir.

Açıklama

Engelli vatandaşlarımız toplumun yaklaşık olarak %12’sini oluştururlar. Bunların yaklaşık %9-10 kadarı yaşlı ve kronik hastalıklara sahip kişilerden, diğerleri ise zihinsel, fiziksel, görme veya duyma güçlüğü çeken kişilerden oluşmaktadır. Kamu hizmetleri bu tarz güçlükleri çeken vatandaşlarımıza eşit uzaklıkta olması gerektiği için ayrımcılık ya da bu kişileri rencide edecek durumlar oluşturmadan olabildiğince eşit olması sağlanmalıdır. Mobil internet siteleri, farklı seviyelerde görme veya işitme problemi, ellerini kullanmada sıkıntı yaşama, öğrenme güçlüğü gibi engellere sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Bu sebeple, mobil internet sitelerindeki bilgi ve hizmetlerin engelli kullanıcıların bu durumu göz önünde bulundurularak erişilebilirlik standartlarına uygun olarak tasarlanması beklenmektedir. Arayüz açısından erişilebilirlik standartlarına uygun etkileşim alanları tasarlanırken, ekran okuyucular gibi harici cihazlarla mobil site kullanımının sağlanacağı kodlamaların yapılması faydalı olacaktır.

Yönergeler

 • İşitme güçlüğü yaşayan kullanıcılar için mobil internet sitesinde yer alan herhangi bir işitsel bilginin görsel sunumlarının da sağlanması gereklidir.
 • Mobil cihazlardaki küçük ekran boyutundan dolayı fiziksel engelli kullanıcıların sıkıntı yaşayabileceği dikkate alınmalı ve mobil internet sitesi bu duruma uygun tasarlanmalıdır.
 • Öğrenme güçlüğü olan kullanıcılar için açık ve basit bir tasarım gereklidir. Öğrenme güçlüğü yaşayan kullanıcılar, tutarlı bir tasarım ile basitleştirilmiş dil kullanmayı içeren daha genel çözümlere ihtiyaç duyarlar.
 • Mobil cihazlardaki küçük ekran boyutuna çok fazla bilgi sığdırılmaya çalışılmamalıdır. Yoğun içeriğe sahip internet sayfalarının kullanılması gerekiyorsa, disleksiyalı kullanıcılar için sayfalar, anlaşılabilirliği artıracak görsel ve video gibi multimedya öğeleri ile desteklenmeli ve beyaz boşluk kullanımına dikkat edilmelidir.
 • Farklı dil seçeneklerinin olduğu internet sitelerine ekran okuyucu ile erişen kullanıcılar için dil seçiminin ilk aşamada yapılabilmesi sağlanmalıdır.
 • İnternet sitesi arayüzünde yer alan tüm öğeler ekran okuyucular tarafından odaklanılabilir ve okunabilir şekilde kodlanmalıdır.
 • Görsel veya sesli içerikten faydalanamayan engelli kullanıcılar için alternatif medya öğeleri sağlanmalıdır.
 • Ekran okuyucular ile sayfada hızlı dolaşımın sağlanabilmesi için başlık etiketlerinin kullanımına dikkat edilmelidir.
 • Görme zorluğu olan kullanıcılar için hedeflenen noktaya odaklanma sağlanabilmeli, odak kendiliğinden değişmemelidir. Örneğin, sayfa içinde bir metne odaklanılmak istendiğinde ekran okuyucunun farklı bir metne veya sayfa içindeki öğeye odaklanmaması sağlanmalıdır.
 • Görme zorluğu olan kullanıcılar için ekran okuyuculara yönelik sayfa öğelerine odaklanma sırası doğru bir sıralama ile verilmelidir.
 • İşitme zorluğu yaşayan kullanıcılar farklı bir iletişim yolu kullandıkları için soyut kavramlar mümkün olduğunca kullanılmamalıdır.
 • Otomatik olarak oynatılan video, ses gibi medya dosyalarının ekran okuyucu tarafından durdurulmasında güçlük yaşanabileceği için kullanımı tercih edilmemelidir. Mobil cihazlar çok farklı ortamlarda kullanılabileceği için bu tür durumlar görme zorluğu olan kullanıcıların sıkıntı yaşamasına neden olacaktır.
 • İnternet sitelerinde yaşlı kullanıcılar da dikkate alınarak kısa süreli hafızanın fazla kullanımını gerektirecek içeriklerden (Örn. yürüyen yazılar, görünüp kaybolan diyaloglar, önceki ekranda gösterilip sonraki ekranda hatırlanması beklenilen içerik ve kelimeler, şifrelendirilen kodlar vb.) kaçınılmalıdır.
 • Kullanıcıların mobil internet sitesinin arayüzündeki etkileşim alanlarını rahatlıkla kullanabilmeleri için ilgili alanın farklı parmak boyutları hesaplanarak tasarlanması gereklidir.
 • Mobil internet sitelerinde sık kullanılacak işlemlere ait bileşenler kullanıcıların başparmaklarını kullanacakları orta ve alt alana yerleştirilmelidir. Kullanıcıların % 49’unun telefonlarını tek elle ve sadece başparmaklarını kullanarak işlemlerini yaptığı unutulmamalıdır.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

3/5

Örnek

Örnek sitede, görme güçlüğü yaşayan kullanıcıların mobil cihazlarında yüklü özel bir program sayesinde birçok bilgiye ulaşabilmesi sağlanmıştır.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.