YTE Ana Sayfa   /   KAMİS   /   Kullanılabilirlik İlkeleri   /   Bilgi Güvenliği

KAMİS

Bilgi Güvenliği

Kişisel Bilgilerin Gizliliği

İlke

Kullanıcılardan kimlik ve iletişim bilgileri istenildiğinde, bu bilgiler kullanıcıların izni olmadan başka kişiler ya da kurumlarla paylaşılmamalı ve kullanıcılar bu konuda bilgilendirilmelidir.

Açıklama

Kişisel bilgilerin korunmasından ve amacı dışında kullanılmamasından, bu bilgiyi temin eden ve kullanan tüm kurumlar sorumludur. İnternet siteleri hazırlanırken, bu durum göz önünde bulundurularak önlemlerin alınması gerekmektedir. Kişisel bilgilerin paylaşılmadığına ilişkin kullanıcılara garanti verilmiyor veya kullanıcı bu konuda tereddüt yaşıyor ise, siteyi kullanmaktan vazgeçebilmekte ya da doğru ve eksiksiz bilgi vermekten kaçınabilmektedir.

Yönergeler

 • İnternet sitelerinde kullanıcıların kişisel bilgileri talep edilirken, bu bilgilerin istenme amacı ve nerede kullanılacağı açıkça belirtilmelidir.
 • Kişisel bilgiler amacı dışında kullanılmamalı, bilgilerin farklı amaçlar için kullanılma ihtimali varsa bu bilgi kullanıcıların tam olarak anlayabileceği ve rahatça okuyabileceği biçimde sunulmalıdır.
 • Kullanıcı bilgilerinin saklandığı ya da kullanıldığı durumlarda kullanıcılardan izin alınmalıdır, ayrıca kullanıcılara bilgilerinin kullanılabilmesine yönelik tercih yapma imkânı da sunulmalıdır.
 • Girilen bilgilerin hata oluşmadan eksiksiz bir şekilde doldurulması sağlanmalıdır.
 • İnternet sitelerinde kullanılan çerezler, eklentiler vb. uygulamalar, kullanıcıların bilgisayarlarında veri depolama ya da başka uygulamaları çalıştırma gibi işlemler gerçekleştiriyorsa, bu durum da kullanıcılar ile paylaşılmalıdır. Kullanıcıların istediklerinde internet sitesinde bulunan çerezleri ya da eklentileri devre dışı bırakabilmeleri sağlanmalıdır.
 • Kişisel verilerin toplanmasına gereğinden fazla vurgu yapılması durumunda olumsuz algı oluşacağından toleranslar dâhilinde bir bilgilendirme yapılması ve genel kabul gören ilkelerin sürekli tekrarlanmaması gereklidir.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 7.2.8.3 – User control of personal information
 • ISO 9241-151 / 7.2.8.4 – Storing information on the user’s machine

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, sitenin gizlilik sözleşmesi ayrıntıları ile sunulmuş, kullanıcılar kişisel bilgilerin gizliliği hakkında detaylı olarak bilgilendirilmiştir.
Kredi Kartı Bilgileri

İlke

İnternet siteleri, kullanıcıların kredi kartı bilgileri ile işlem yapmaları gereken durumlarda kullanıcı veri güvenliğini sağlamak için önlemler almalıdır.

Açıklama

Kullanıcıların bazı servislerden faydalanabilmesi için kredi kartları ile işlem yapmaları gerekebilir. Bu durumda, kredi kartı bilgilerinin istenmeyen her türlü olumsuz duruma karşı korunması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Yönergeler

 • Sitenin ilgili işlemi yapmak için güvenli olduğunu gösteren açıklamalar kullanıcının anlayacağı şekilde belirtilmelidir.
 • İnternet sitesi güvenliğini artırmak amacıyla 128 bit SSL ve 256 bit SSL gibi şifreleme sistemleri kullanılabilir. SSL şifreleme sistemine sahip olabilmek için konu ile ilgili hizmet veren kurumlardan (Örn. KamuSM, Globalsign, Godaddy, RapidSSL, Verisign vb.) destek alınabilir. SSL sertifikası alabilmek için başvuru yapılabilir.
 • Kredi kartı numarasının sistemde saklanmadığına dair bilgi verilmelidir.
 • Kredi kartı numaraları genel kabul gören bölümleme ile gruplandırılmalıdır.
 • Son kullanma tarihleri menüden seçilecek ise tarih aralıkları güncel olmalıdır.
 • İnternet siteleri üzerinden kredi kartı ile yapılan işlemlerde “3D Güvenlik” uygulaması kullanılmalıdır.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 7.2.8.2 – Providing a business policy statement

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek sitede, sitenin güvenlik sertifikası kullanıcı giriş ekranında paylaşılmıştır.
Kurumların Gizlilik Politikası

İlke

İnternet sitelerinde, kurumsal gizlilik politikalarına ve gizlilik sözleşmelerine yer verilmelidir.

Açıklama

Kullanıcılar tarafından girilen bilgilerin ve yapılan işlemlerin saklandığı, kullanıldığı veya paylaşıldığı durumlarda, kurumların gizlilik politikaları açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde sunulmalıdır. Hukuk birimleri tarafından çok uzun hazırlanmış bileşenlerin bir anda okunması ve özümsenmesi oldukça zordur. Bu dokümanların bölümlenmiş biçimde, özümsenebilir ve kullanıcının kullandığı terminolojilere uygun düzenlenmesi gereklidir.

Yönergeler

 • Kullanıcılardan kişisel bilgi girişi yapmaları isteniyorsa, bu bilginin istenme amacı, bilginin nasıl kullanılacağı ve bilginin paylaşılıp paylaşılmayacağı bildirilmeli, varsa ilgili kanun, yönetmelik ya da düzenlemelere dayandırılarak açıklanmalıdır.
 • Kurumsal gizlilik politikalarına yer verirken, W3C (Dünya Çapında Ağ Birliği) tarafından belirlenen P3P (Gizlilik Tercihleri Platformu Protokolü) standartları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Kurumsal gizlilik politikalarının çok uzun yazılıp aynı bölüme “okudum anladım” şeklinde kutucuklarla uygulanması yerine, detaylı metin bağlantısı verilerek ve kısa bir açıklama ile tanımlanarak hem erişimi hem de kullanımı kolaylaştırılmalıdır.
 • Gizlilik politikasını anlatan metin, site kullanıcıları tarafından anlaşılabilecek sade bir dilde yazılmalı, yazı karakteri boyutu okunabilir ve satır aralıkları da makul olmalıdır.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 7.2.8.1 – Providing privacy policy statements
 • ISO 9241-151 / 7.2.8.2 – Providing a business policy statement

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

3/5

Örnek

Örnek sitede, kurumun gizlilik politikası, ilgili hukuki düzenlemelere dayandırılarak kullanıcılar ile paylaşılmıştır.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Yetkinlik Merkezleri

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.