YTE Ana Sayfa   /   KAMİS   /   Kullanılabilirlik İlkeleri   /   AAA Düzeyi İlkeler

KAMİS

AAA Düzeyi İlkeler

İşaret Dili (Önceden Kaydedilmiş)

İlke

Sesli içeriklerin işaret dili çevirisi sağlanmalıdır.

Açıklama

İşaret dili, işitme engelli kişilerin sesli içeriklere erişebilmesi için kullanılan evrensel bir yöntemdir. İşaret dili ile sunulan çeviriler, sesli içeriği jest ve mimiklerle desteklediği için altyazılara göre daha etkili olabilmektedir. Bu nedenle, internet sitelerinde yer alan bütün sesli içeriklerin işaret dili çevirisinin sunulması beklenmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 1.2.6

Örnek

blank
Örnek sitede görüldüğü gibi önceden kaydedilmiş videolarda işaret dili ile açıklama yapılması beklenmektedir.
Genişletilmiş Sesli Açıklama (Önceden Kaydedilmiş)

İlke

Sesli açıklamalar detaylı bilgilendirme sağlamalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan video içeriklerinin karışık olduğu ya da seslendirme ile görsel içeriğin yeterince iyi açıklanamadığı durumlarda, görme engelli kullanıcıların içeriği dinleyerek anlamaları zor olabilir. Bu nedenle, görselleri daha detaylı açıklama ihtiyacı duyulduğunda, video görseli durdurularak ek bilgi ve açıklamalar kullanıcılar ile sesli olarak paylaşılmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 1.2.7

Örnek

blank
Örnek sitede, video içeriklerinde aralar konularak video hakkında bilgiler verilmektedir.
Ortam Alternatifi (Önceden Kaydedilmiş)

İlke

Video öğelerinin detaylı alternatifleri verilmelidir.

Açıklama

Görme ve işitme engelli kullanıcıların internet sitelerinde yer alan video içeriklerini daha etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmeleri için detaylı medya alternatifleri sunulmalıdır. Video içeriği ve ortamda yer alan görsel öğeler ayrıntılı olarak anlatılmalı, ekrandaki konuşmanın dışında kalan ses ve efektlere de yer verilmelidir. Bununla birlikte, medya alternatiflerinin metinsel olarak verilmesi yardımcı teknolojiler (Örn. Ekran okuyucu programlar vb.) ile kullanım kolaylığı sağladığı için tavsiye edilmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 1.2.8

Örnek

blank
Örnek sitede olduğu gibi erişilebilirliğin arttırılması için video içeriğinin metin hali de verilmelidir. Metinde sadece içerik değil ortam hakkında da bahsedilmelidir (Örn. Kişilerin konuşurken yaptığı hareketler, ekrandaki değişimler vb.).
Ses İçeriği (Canlı)

İlke

Canlı olarak yayımlanan ses öğeleri için metin alternatifleri sunulmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde canlı olarak yayımlanan ses öğelerine yönelik metin alternatiflerine yer verilmelidir. Örneğin, canlı yayımlanan bir konuşma için konu başlıkları ve varsa sunum notları kullanıcılar ile paylaşılabilir. Böylelikle, işitme engelli kullanıcıların da sesli içerik hakkında bilgi sahibi olabilmesi sağlanacaktır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 1.2.9

Örnek

blank
Örnek sitede yer alan ses kayıtlarının içeriği kullanıcılar ile paylaşılmıştır.
Kontrast (Artırılmış)

İlke

Metin ve görsel öğeler uygun kontrast değerlerine sahip olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinin AAA düzeyine ulaşabilmeleri için, metin ve görsel öğeler ile zemin arasındaki kontrast oranının 7:1 değerine sahip olması beklenmektedir. Ancak, büyük ölçekli resim ve görseller için 4.5:1 kontrast oranı yeterli olabilmektedir. Kurum logoları ve sadece tasarım amacıyla kullanılan görseller için ise kontrast oranlarının sağlanması zorunlu değildir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 1.4.6

Örnek

blank
İnternet sitelerinde kullanılacak arka plan renkleri ve yazı renkleri test edilmelidir. Örnek resimde seçilen renklerin kontrast sonuçları erişilebilirlik açısından uygun değildir. Kontrast testleri online olarak http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html adresinden yapılabilmektedir.
Arka Plandaki Sesin Düşük Olması ya da Hiç Olmaması

İlke

Arka plan sesleri dikkatli kullanılmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan ses ve video öğelerinde arka plan seslerinin kullanımı, engelli kullanıcıların içeriğe odaklanmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, gerekli olmadıkça arka plan seslerinin kullanımından kaçınılmalıdır. Arka plan seslerinin kullanıldığı durumlarda ise, kullanıcılara arka plan sesini kapatma seçeneği sunulması ve arka plan sesinin ön plandaki konuşma içeriğine göre dört kat daha alçak (minimum 20dB daha düşük) olması gerekmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 1.4.7

Örnek

blank
Örnek resim bir üniversitesin tanıtım videosundan alınmıştır. Videoda bir anlatım varken arka planda da resimde görülen suların sesi gelmektedir. Bu durumun uzunca bir süre devam etmesi tanıtımda söylenilen içeriğin kullanıcılar tarafından zor anlaşılmasına sebep olabilir.
Görsel Sunum

İlke

Metinler, okunabilir olacak şekilde biçimlendirilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerindeki metin blokları biçimlendirilirken, engelli kullanıcılar göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanıcıların, yazı ve zemin rengini ihtiyaçlarına göre değiştirebilmesi sağlanmalıdır. Her satırda maksimum 80 karakter (Örn. Harf, rakam, sembol, glif vb.) bulunmasına dikkat edilmeli, metinlerin iki yana yaslı olacak şekilde hizalanmasından kaçınılmalıdır. Satırlar arası minimum 1,5 satır boşluk bırakılmalı ve paragraflar arasındaki boşlukların satır aralığının en az 1,5 katı olmasına dikkat edilmelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 1.4.8

Örnek

blank
Örnek sitede bir satırda en fazla 80 karakter kullanılmış ve satır aralıkları 1,5’dan fazla olacak şekilde kullanılmıştır.
Metin Görüntüleri (İstisnası Yoktur)

İlke

Metinler resim formatında kullanılmamalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde sadece tasarım amaçlı kullanılan ve logolarda yer alan metinler dışında metinlerin resim olarak kullanımından kaçınılmalıdır. Resim formatında sunulan metinlerin ekran okuyucu programlar tarafından algılanamayacağı ve internet sitesinin erişilebilirliğini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 1.4.9

Örnek

blank
Örnek sitede kullanılan içeriğin tamamı metin olarak eklenmiştir. Resim formatına dönüştürülmüş bir metin bulunmamaktadır.
Klavye (İstisnası Yoktur)

İlke

İçeriklerin tamamı klavye ile kullanılabilir olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan içerik ve işlemlerin tamamının klavye ile kullanılabilir olması gerekmektedir. Bu ilkeye göre, bütün koşullarda internet sitesinin tamamının klavye ile çalıştırılabilir olması sağlanmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 2.1.3

Örnek

blank
Örnek sitede işlemlerin klavye ile yapılması sağlanmış ve bu işlemlerin nasıl yapılabileceği kullanıcılar ile paylaşılmıştır.
Zamanlama Olmaması

İlke

Zaman sınırlamasından kaçınılmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan içerik ve işlemler için zaman sınırlamasının olması, engelli kullanıcıların içeriği etkili bir şekilde kullanamamasına ya da eksik işlem yapmasına neden olabilir. Bu nedenle, internet sitesi içerikleri zaman sınırlaması olmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Yapılan işlemler için zaman sınırlamasının olmadığı bilgisinin kullanıcılar ile paylaşılması tavsiye edilmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 2.2.3

Örnek

blank
Örnek sitede, anketi tamamlamak için zaman sınırlamasının verilmesi internet sitesinin erişilebilirliğini olumsuz etkilemektedir. İnternet sitelerinde mümkün olduğunca zaman sınırlamasından kaçınılmalı, zaman sınırlamasının gerekli olduğu durumlarda ise kullanıcıların süreyi uzatabilmeleri ya da durdurabilmeleri sağlanmalıdır.
Fasılalar

İlke

Kullanıcıların acil durumlar dışındaki güncellemeleri kapatabilmesi sağlanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerindeki uyarı mesajları ve içeriklerin otomatik olarak güncellenmesi engelli kullanıcıların karışıklık yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle, kullanıcılara uyarı mesajlarını ve içeriklerin otomatik güncellenmesini kapatabilme seçeneği sunulmalıdır. Ancak, kullanıcılar için yüksek önem derecesine sahip durumlar istisna olarak kabul edilebilir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 2.2.4

Örnek

blank
Örnek sitede otomatik olarak güncellenen bir içeriğin istenirse durdurulabilmesi seçeneği kullanıcılara sunulmuştur.
Kimlik Doğrulamasının Yenilenmesi

İlke

Oturumun süresi dolduğunda kullanıcıların veri kaybetmeden işlemlerine devam edebilmeleri sağlanmalıdır.

Açıklama

Kimlik doğrulaması yaparak oturum açılan internet sitelerinde oturum süresi sona erdiğinde, kullanıcıların kimlik doğrulamasını yeniledikten sonra veri kaybı olmadan işlemlerine devam edebilmesi sağlanmalıdır. Oturum süresi dolan kullanıcılar bilgilendirilmeli, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girdikten sonra işlemlerine kaldığı yerden devam edebilmelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 2.2.3

Örnek

blank
Örnek sitede, oturumu süresi sona eren kullanıcı yeniden oturum açtığında daha önce girdiği bilgileri kaybetmiştir.
Üç Kere Yanıp Sönme

İlke

İnternet sitelerinde bir saniyede 3 kereden fazla yanıp sönen öğeler yer almamalıdır.

Açıklama

Bir saniyede 3 kereden fazla yanıp sönen öğelerin, epilepsi hastalarının nöbet geçirmesini tetikleyici olabildiği bilinmektedir. Bu nedenle, internet sitelerinde kullanım amacı, içeriği, rengi ya da boyutu ne olursa olsun, hiçbir koşulda bir saniyede 3 kereden fazla yanıp sönen öğeler kullanılmamalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 2.3.2

Örnek

blank
İnternet sitelerinde saniyede 3 kereden fazla yanıp sönen öğelerin kullanılması bazı kullanıcılar için tıbbi sorunlar oluşturabilmektedir. Örnek resimler hareketli görsellerden alınmıştır. İnternet ortamında bu resimler saniyede 3 kereden fazla yanıp sönmekte ve kullanıcıyı rahatsız edebilmektedir.
Konum

İlke

Kullanıcılar internet sitesindeki konumları hakkında bilgilendirilmelidir.

Açıklama

İnternet sitesindeki konumları ve ziyaret ettikleri mevcut sayfa bilgisi kullanıcılar ile paylaşılmalıdır. Bunun için ekmek kırıntısı özelliğinden faydalanılabilir. Ekmek kırıntısı özelliği ile kullanıcıların mevcut sayfaya ulaşmak için izledikleri sayfalar sıralı olarak verilmekte, kullanıcıların internet sitesindeki konumlarını anlamaları sağlanmaktadır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 2.4.8

Örnek

blank
Örnek sitede kullanıcıların nerede bulundukları bilgisi ekmek kırıntısı özelliği ile paylaşılmıştır.
Bağlantının Maksadı (Sadece Bağlantıdan)

İlke

Bağlantı isimleri bağlantının amacını açıklamalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan bağlantıların amaçlarının sadece bağlantı isimlerine bakılarak anlaşılabilmesi sağlanmalıdır. Bağlantı isimleri açık, anlaşılır ve bağlantının amacını açıklayacak şekilde tasarlanmalı, kullanıcıların anlamayacağı ya da karışıklık yaşayacağı ifadelerin kullanımından kaçınılmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 2.4.9

Örnek

blank
Örnek resimde görüldüğü gibi düğme etiketinde sadece “Bul” ifadesi yazmak yerine “En Yakın Baz İstasyonunu Bul” etiketinin kullanılması düğmeye tıklandığında yapılacak işlem ile ilgili fikir vermektedir.
Bölüm Başlıkları

İlke

İçeriği düzenlemek için bölüm başlıkları kullanılmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerindeki içeriklerin küçük ve anlamlı bölümlere ayrılması beklenmektedir. Ayrıca, içeriğin tamamı ve alt bölümleri açıklayıcı ve anlaşılır olacak şekilde başlıklandırılmalıdır. Böylelikle, kullanıcıların içerikleri daha iyi kavrayabilmesi ve içerikler arasında daha kolay gezinebilmesi sağlanacaktır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 2.4.10

Örnek

blank
Örnek sitede de görüldüğü gibi içerikler başlıklandırılmadır. Kullanılan başlıkların içerik ile ilişkili olması anlaşılabilirliği arttıracaktır.
Alışılmadık Kelimeler

İlke

Anlaşılmayan ya da bilinmeyen kelimeler için açıklama sunulmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde kullanıcıların aşina olmadığı, anlamayabileceği ya da jargon içeren ifadeler bulunuyorsa, bu ifadelere yönelik gerekli açıklama sağlanmalıdır. Bunun için, ekran okuyucu programlar gibi yardımcı teknolojiler tarafından da kullanılabilecek sözlüklere ya da açıklama sayfalarına bağlantı verilebilir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 3.1.3

Örnek

blank
Örnek sitede, kullanıcıların çok alışık olmadığı kelimelere bağlantılar verilerek bu kelimelerin anlamlarının olduğu sayfaya yönlendirme yapılmıştır.
Kısaltmalar

İlke

Kısaltmaların açılımları ve anlamları verilmelidir.

Açıklama

İnternet sitesi içeriklerinde kısaltma içeren ifadeler, engelli kullanıcılar tarafından anlaşılmayabilir. Bu nedenle, kısaltmaların açılımları ve ne anlama geldikleri ekran okuyucu programların algılayabilecekleri şekilde HTML kodunda belirtilmelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 3.1.4

Örnek

blank
Örnek sitede olduğu gibi kısaltmaların ekran okuyucular tarafından sorunsuz bir şekilde okunması için HTML kodunda açık hallerinin belirtilmesi gerekmektedir.
Okuma Düzeyi

İlke

İçerikler basit ve anlaşılır olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan içeriklerin basit ve anlaşılır olacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. İçerikler oluşturulurken kısa ve bilinen ifadeler kullanılmalı, mümkünse içerikler için özet metinler sunulmalıdır. İçeriğin basitleştirilmesi yazıları algılamakta güçlük çeken kullanıcılar için faydalı olacaktır. Bunun yanında, metinlerin resim ve görseller ile desteklenmesi de içeriğin anlaşılırlığını artırdığı için tavsiye edilmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 3.1.5

Örnek

blank
Örnek internet sitesinde görüldüğü gibi içerikler basit ve sade olmalıdır. İçerik ile alakalı resim kullanımı kullanıcıların içeriğe daha hızlı ve kolay hâkim olmalarını sağlayacaktır.
Telaffuz

İlke

Kelimelerin anlamı etkileniyorsa, uygun telaffuz şekilleri açıkça belirtilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde kullanılan kelimeler farklı telaffuz edildiklerinde farklı anlama geliyorsa, kelimenin doğru telaffuzu açıklanmalıdır. Örneğin, “hala” kelimesi ince okunduğunda “henüz” anlamına gelirken kalın okunduğunda “babanın kız kardeşi” anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, yazılışı aynı olan ancak farklı anlama gelebilen sesteş kelimelerin de dikkatli kullanılması gerekmektedir. Kelimelerin kullanıcıların karışıklık yaşamayacağı şekilde açıklanması beklenmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 3.1.6

Örnek

blank
Örnek sitede, okunuşu farklı olan kelimenin açıklamasının ve telaffuzunun sunulduğu bağlantıya yer verilmiştir.
İstek Üzerine Değişme

İlke

Otomatik değişiklikler sadece kullanıcı isteği ile başlatılabilmeli ya da durdurulabilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan slayt oynatıcı gibi öğelerde içeriğin otomatik olarak değişmesi ya da içeriklerin otomatik olarak güncellenmesi, engelli kullanıcılar için rahatsız edici olabilir. Bu nedenle, içerikle ilgili yapılacak değişikler ve güncellemeler sadece kullanıcıların isteği ile başlatılabilmeli ve durdurulabilmelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 3.2.5

Örnek

blank
Örnek sitede, kullanıcıların otomatik güncellemeleri kontrol edebilmesi sağlanmıştır. İnternet sitesini hızlı bir şekilde okuyamayan kullanıcılar otomatik güncellemelerden rahatsız olmaktadırlar. Okuma güçlüğü çeken kullanıcılar düşünülerek otomatik güncellemeleri kapatma seçeneği sunulmalıdır.
Yardım

İlke

İçeriklere göre yardım işlevi sunulmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde, kullanıcıların ihtiyaçları ve yaptıkları işlemler göz önünde bulundurularak yardım seçeneğine yer verilmelidir. Yardım seçeneği sunulurken kullanıcılar farklı sayfalarda yardım içeriğini aramak zorunda bırakılmamalıdır. Bunun yerine, işlem yapılan sayfadan kolayca ulaşılabilecek ve yapılan işlemler ile doğrudan ilişkili yardım metinleri kullanıcılara sunulmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 3.3.5

Örnek

blank
Örnek internet sitesinde şifresini unutan ve daha önce şifre almamış kullanıcıların nasıl şifre alabileceği ile ilgili yardım bağlantılarına yer verilmiştir.
Hatalardan Korunma (Tüm Hatalar)

İlke

Kullanıcıların hata yapması mümkün olduğunca engellenmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde kullanıcıların hata yapmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Kullanıcıların yaptıkları işlemleri gözden geçirebilmesi, tekrar düzenleyebilmesi ya da iptal edebilmesi sağlanmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AAA Düzeyi / 3.3.6

Örnek

blank
Örnek sitede, kullanıcıların önceki adımdaki işlemlere geri dönebilmesi ve girdiği bilgileri güncelleyebilmesi sağlanmıştır.
Element Amacı Belirleme

İlke

Ara yüzde yer alan tüm elementlerin tipi ve hangi amaçla kullanılacağı belirlenmeli ve kodlama sürecine yansıtılmalıdır.

Açıklama

Ara yüzde yer alacak bölümlerin, düğmelerin, ikonların vb. tüm elementlerin hangi amaca hizmet ettiğinin belirlenmesi ve kodlama yapılırken bu özelliklerin yansıtılması özellikle ekran okuyucu gibi internet ara yüzlerini metinsel bir şekilde okuyan yardımcı teknolojilerin, ekranda yer alan elementlerin fonksiyonlarını anlamaları kolaylaşacak, ekran okuyucu programlarını kullanan engelli kullanıcıların internet sitesini daha etkin kullanmalarını sağlayacaktır.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AAA Düzeyi / 1.3.6

Örnek

İnternet sitelerinde navigasyon olarak kullanılan linklerin ve ikonların mark-up olması sağlanarak, kullanıcıların kendi ikon setlerini kullanmalarına imkan verilir.
Zaman Aşımları

İlke

Kullanıcılar herhangi bir işlem yapmazsa, veri kaybına neden olabilecek herhangi bir kullanıcı eylemsizlik süresi konusunda uyarılmalıdır.

Açıklama

Kullanıcıların zaman aşımı gerçekleştiğinde veri kaybına uğrayabilecekleri konusunda önceden uyarılması gerekmektedir. İçerik okumak veya çevrimiçi bir formu doldurmak gibi işlevleri gerçekleştirmek için engelli kullanıcıların fazla zamana ihtiyacı olabileceğinden, kısıtlanmış süre bu tür kullanıcılarda büyük engeller oluşturur. Kullanıcı bir işlem için kendisine verilen zamanı bilirse, veri kaybından korunabilir.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AAA Düzeyi / 2.2.6

Örnek

İnternet sitesinde çevrim içi formların doldurulup gönderilmesi için bir zaman aşımı süresi belirlenmemelidir. Forma girilen bilgiler arka planda kayıtlı tutulup, kullanıcı ne zaman isterse o zaman gönderilebilmeli ve iletişim formu sadece kullanıcı tercih ettiği zaman kapatılmalıdır.
Animasyon Etkileşimi

İlke

Etkileşim tarafından tetiklenen hareket animasyonu, animasyon işlevselliği veya iletilen bilgi için gerekli olmadıkça devre dışı bırakılabilmelidir.

Açıklama

İnternet sayfalarında yer alan animasyonlar nöbetlere veya fiziksel reaksiyonlara neden olacak şekilde tasarlanmamalıdır. Animasyonlar istendiğinde kapatılabilmeli veya durdurulabilmelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AAA Düzeyi / 2.3.3

Örnek

Ekranda bilgi ya da içerik sunma amacında olmayan animasyonlar bulundurulmamalı, bir animasyon ekleniyorsa mutlaka bir işlevi olmalı ve kullanıcıların tercih etmediği takdirde animasyonunun devre dışı bırakılabilmesi sağlanmalıdır.
Hedef Büyüklüğü

İlke

İşaretçi (imleç) girişleri için düğmenin ve hedefin boyutu yeterli büyüklükte olmalıdır.

Açıklama

İşaretçi girişleri için düğmenin boyutu en az 44 x 44 piksel olmalıdır. Kullanıcıların küçük ekranlı dokunmatik cihazdaki içeriğe erişmeleri gerektiğinde içerikle kolayca etkileşim içinde olmaları için tıklanacak alanın her koşula göre yine de büyük olması gereklidir.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AAA Düzeyi / 2.5.5

Örnek

Bir ekranda 3 düğme görülüyorsa, 3 düğmenin de ayrı ayrı tıklama alanı 44 x 44 piksel yapılır.
Eşzamanlı Giriş Mekanizmaları

İlke

İçeriğin güvenliğini sağlama veya kullanıcı ayarlarına uyum için kısıtlamanın gerekli olduğu durumlar dışında, mevcut giriş yöntemlerinin kullanımı kısıtlanmamalıdır.

Açıklama

Kullanıcılar içerik ile etkileşime girdiğinde farklı giriş mekanizmaları kullanabilmeli ve bunları değiştirebilmelidir. Kullanıcılar içerik ile etkileşimde bulunurken klavye, fare, ekran kalemi veya dokunmatik ekran gibi çeşitli giriş mekanizmaları kullanabilirler. Kullanıcılar, belirli görevlerin ve etkileşimlerin alternatif bir giriş mekanizması kullanılarak daha kolay bir şekilde gerçekleştirildiğini fark ederlerse, giriş mekanizmalarını değiştirebilirler ve giriş mekanizmaları arasında istedikleri şekilde geçiş yapabilmelidirler.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AAA Düzeyi / 2.5.6

Örnek

Kullanıcı internet sitesinde bir menüyü fare etkileşimi ile açar, sonrasında menü içerisinde yer alanlar arasında yön tuşları ile gezinim sağlar.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Yetkinlik Merkezleri

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.