YTE Ana Sayfa   /   KAMİS   /   Kullanılabilirlik İlkeleri   /   A Düzeyi İlkeler

KAMİS

A Düzeyi İlkeler

Metinsel Olmayan İçerik

İlke

İnternet sitesinde kullanılan içeriklerin metinsel alternatifleri verilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde sunulan içeriklerin metinsel alternatiflerinin sunulması, engelli kullanıcıların internet sitesini sorunsuz kullanabilmeleri için çok önemlidir. Sunulan içeriklerin ihtiyaç duyulduğunda yazı büyüklüğünün artırılabilmesi, Braille alfabesine (görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemi) ya da sembollere dönüştürülebilmesi, sesli olarak dinlenebilmesi ve metinsel alternatiflerinin sunulması erişilebilirlik açısından gereklidir. Bununla birlikte, site tasarımı için kullanılan ve içerik ile ilgili olmayan görsel öğelerin ya da Captcha uygulaması için kullanılan görsellerin metinsel alternatifleri sağlanmayabilir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 1.1.1

Örnek

Örnek sitede, haber resmi için açıklama eklenmiştir. Bütün resimler için açıklama kullanılması, resimlerin ekran okuyucular tarafından okunmasını sağlamaktadır. Resim açıklamaları kullanılan resim ile ilişkili olmalıdır.
Sadece Ses ve Sadece Video Ortamları

İlke

Ses ve video öğelerinin alternatifleri bulunmalıdır.

Açıklama

Önceden kaydedilmiş ses ve video öğeleri için, içeriğin tamamının ya da özetinin metinsel alternatifinin sunulması gerekmektedir. Örneğin, görme engelli vatandaşların bir video öğesinin içeriğinden tamamıyla faydalanabilmesi için okuyabileceği ya da ekran okuyucu programlar aracılığı ile dinleyebileceği metin biçimi sağlanmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 1.2.1

Örnek

Örnek sitede kullanılan videonun transkripti bulunmaktadır. İsteyen kullanıcılar transkript aracılığı ile video içeriğine erişebilmektedirler.
Altyazılar

İlke

Video ve ses öğeleri için altyazı seçeneğine yer verilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerindeki ses ya da video içeriklerine yönelik altyazı sağlanması beklenmektedir. Altyazılar oluşturulurken, varsa etraftaki sesler (Örn. Konukların gülmesi, alkış sesleri vb.) ve ipuçları da kullanıcılar ile paylaşılmalıdır. Video içeriğinin tamamını açıklayan bir metin yer alıyor ise alt yazı kullanımına gerek kalmayabilir. Sesli içeriklerin (Özellikle canlı yayın vb. gibi zamana bağlı ortamların) duyma engelli kullanıcılar tarafından erişilebilir olması için işaret diline çevirisinin yapılması da tercih edilebilir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 1.2.2

Örnek

Örnek sitede kullanılan videonun altyazısı bulunmaktadır. Duyma zorluğu çeken kullanıcılar da altyazılar aracılığı ile video içeriğine erişebilmektedir.
Sesli Açıklama veya Ortam Alternatifi

İlke

Ses ve video öğeleri için sunulan sesli açıklama ve metinsel alternatifler açıklayıcı olmalıdır.

Açıklama

Engelli kullanıcıların, internet sitelerinde yer verilen ses ve video öğelerini sadece dinleyerek kavrayabilmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle ses ya da video öğeleri için sunulan seslendirme ya da metinsel alternatiflerin, kullanıcıları hem içerik hakkında hem de detaylar hakkında bilgilendirmesi gerekmektedir. Örneğin, “Ekranda orta yaşlı bir kadın yer alıyor.” ya da “Şu anda konuşmacı eliyle katılımcıları gösteriyor.” gibi açıklamalara yer verilmesi engelli kullanıcıların içeriği daha kolay anlamasını sağlayacaktır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 1.2.3

Örnek

Örnek sitede kullanılan videonun açıklaması bulunmaktadır. Video açıklamasında sadece video içeriğinin sesli hali değil, ekrandaki diğer olayların da belirtilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve İlişkiler

İlke

Sayfa yapısı engelli kullanıcıların anlayabileceği ve kullanabileceği şekilde tasarlanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde sayfa yapısı belirlenirken, kullanıcı ajanları ya da ekran okuyucular gibi programlar tarafından algılanabilecek tasarımlar tercih edilmelidir. Sitede yer alan gezinim öğeleri ve bağlantılar, anlamlı ve birbirinden ayırt edilebilecek şekilde gruplandırılmalı, sayfa içerikleri anlaşılır olacak şekilde başlıklandırılmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 1.3.1

Örnek

Örnek sitede içerik başlıklara ayrılarak gruplandırılmıştır. İnternet sitesinde başlıklandırmanın yapılması ve içerik yapısının kurulması kullanıcıların internet sitesini daha kolay kullanmasını sağlayacaktır. Başlıkların içerik ile ilişkili olması erişilebilirliği arttıracaktır.
Anlamlı Sıralama

İlke

Sayfa içeriklerinin sunulma sırasının içeriğin anlamını etkilediği durumlarda, uygun olan sıralama açıkça belirtilmelidir.

Açıklama

İnternet sitesi içeriklerinin belirli bir sırada okunması isteniyorsa, kaynak kodlar bunu dikkate alarak oluşturulmalıdır. Ekran okuyucu programların içeriği anlamlı bir şekilde kullanıcıya sunabilmesi için doğru sıralamayı belirleyebilmesi sağlanmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 1.3.2

Örnek

Örnek resimde gösterildiği gibi internet sitelerinde kullanılan içeriğin anlamlı bir şekilde sıralanması ekran oyucuların bu içerikleri doğru sıra ile okumasını sağlayacaktır.
Duyusal Karakteristikler

İlke

İçeriklere yönelik açıklamalar verilirken, sadece belirli duyusal özellikler kullanılmamalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan içerikler ya da işlemler açıklanırken sadece şekil, boyut, görsel konum, yön veya ses gibi duyusal özelliklere hitap edilmemesi gerekmektedir. Örneğin, “Sonraki adıma geçmek için yeşil düğmeye tıklayınız.” ifadesi, görme engelli kullanıcılar için anlamsız olacaktır. Bu nedenle, site içerikleri, gezinim öğeleri, bağlantılar ve düğmeler için farklı engellere sahip kullanıcılar göz önünde bulundurularak, açık ve anlaşılır açıklamalara yer verilmelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 1.3.3

Örnek

Örnek sitede, “İleri” düğmesi için açık ve anlaşılır olacak şekilde bir yönlendirme hazırlanmıştır.
Renk Kullanımı

İlke

İçeriklerin ayırt edilebilmesi ya da doğru anlaşılabilmesi için renk kullanımına dikkat edilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan içeriklerin ya da gezinim öğelerinin sadece renkleri aracılığı ile ayırt edilebilir olmasından kaçınılmalıdır. Site içeriğinde verilmek istenen bilgiler sadece renk kodlarına dayandırılmamalı, renkleri algılamakta sorun yaşayabilecek kullanıcılar (Örn. Görme engelli kullanıcılar, renk körü kullanıcılar vb.) göz önünde bulundurulmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 1.4.1

Örnek

Örnek sitede kullanılan grafik hem farklı renkler hem de farklı şekiller kullanılarak gösterilmiştir. İnternet sitesinde kullanılan açıklamaların sadece farklı renklerde olması yeterli olmayabilir. Renk körü olan kullanıcılar da düşünülerek farklı şekiller ile ifade etme yöntemleri kullanılmalıdır.
Ses Denetimi

İlke

Ses öğeleri kullanıcılar tarafından kontrol edilebilir olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde kullanılan ses öğelerinin 3 saniyeden daha uzun sürdüğü durumlarda, kullanıcıların ilgili öğeyi durdurabilmesi ya da kapatabilmesi sağlanmalıdır. Kullanıcıların isteği dışında otomatik olarak açılan ses öğelerinin ya da arka plan seslerinin, ekran okuyucu programlar ile internet sitesine erişen kullanıcıları rahatsız edebileceği unutulmamalıdır. Site içeriği yüklendiğinde ses öğelerinin otomatik olarak başlaması yerine kullanıcılar tarafından başlatılabilmesi sağlanmalıdır. Kullanıcılar tarafından seçim yapılmadığı sürece arka plan seslerinin kullanımından kaçınılmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 1.4.2

Örnek

Örnek sitede, video içeriğinin kullanıcılar tarafından kontrol edilebilmesi sağlanmıştır. İçerikte kullanılan sesinin kapatılması işlevi belirgin ve kolay bulunabilir bir ifade ile sağlanabilmektedir.
Klavye

İlke

İnternet sitelerinde yer alan içerik ve işlemlerin tamamı klavye ile erişilebilir olmalıdır.

Açıklama

Engelli kullanıcıların internet sitelerindeki içerik ve işlemlerin tamamını klavye ile sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi beklenmektedir. Örneğin, veri giriş ekranlarında Enter tuşu ile veri girişi yapılabilmesi ve Tab tuşu ile veri giriş alanları arasında gezinim sağlanmalıdır. Sadece klavye kullanılarak işlemlerin yapılabilmesi özellikle görme engelli kullanıcılar, el-göz koordinasyonunu sağlayamayan kullanıcılar ve ellerindeki titreme nedeniyle fare kullanamayan kullanıcılar için faydalı olacaktır. Bununla birlikte, el yazısı ile giriş yapılmasının ya da fare kullanımının zorunlu olduğu işlemler istisna olarak kabul edilebilir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 2.1.1

Örnek

Örnek resimdeki yardım seçeneği sadece fare ile ulaşılabilir olmamalıdır. Fare kullanamayan ve klavye aracılığı ile internet sitesini kullanan kullanıcıların da bu içeriğe ulaşabilmesi için klavye tuşlarına da bu işlevler atanmalıdır.
Klavye Kilitlenmesinin Olmaması

İlke

Klavye kullanımı internet sitesindeki bütün içerik ve işlemleri kapsamalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan içerik ve işlemler tasarlanırken, sadece klavye ile internet sitesi içeriğine erişim sağlayan kullanıcılar göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanıcıların diyalog kutularını ve pop-up pencerelerini kontrol etmek ya da kapatmak için de klavye tuşlarını kullanabilmesi sağlanmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 2.1.2

Örnek

Örnek sitede, açılan pencerede yer alan “Tamam” ve “İptal” düğmeleri klavye ile de kullanılabilmektedir. İnternet sitelerinde kullanılan uyarı mesajları, bilgilendirme mesajları ve pop-up gibi pencerelerin sadece fare ile değil klavye ile de kapatılabilir olması gerekmektedir.
Ayarlanabilir Zaman

İlke

Kullanıcılara içeriği okuyabilmesi ya da kullanabilmesi için yeterli zaman verilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde yapılan işlemlerde zaman sınırlamasının olmaması beklenmektedir. Ancak, zamana dayalı işlemlerin bulunduğu durumlarda kullanıcılar zaman sınırlaması hakkında bilgilendirilmelidir. Kullanıcıların işlemlerini tamamlayabilmeleri için zaman sınırlamasını durdurabilmesi ya da verilen süreyi uzatabilmesi sağlanmalıdır. Kullanıcıların zaman dolmadan önce bilgilendirilmesi, zaman sınırlamasını uzatmak için kullanıcılara 20 saniye verilmesi, zaman kısıtlamasının varsayılan değerin on katına kadar uzatılabilmesi ve uzatma işleminin basit bir şekilde (Örn. Boşluk tuşunu kullanarak gibi) yapılabilmesi tavsiye edilmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 2.2.1

Örnek

Örnek sitede, kullanıcılara verilen süreyi uzatma seçeneği verilmesi beklenmektedir. İnternet sitelerinde yer alan süreli işlemlerde (Örn. Bir tercih yapma, sipariş verme, bilgileri girme vb.) kullanıcıya bu sürenin uzatılması imkânı verilmelidir.
Duraklatma, Durdurma, Gizleme

İlke

Hareketli içerikler kullanıcılar tarafından kontrol edilebilir olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde hareket eden, yanıp sönen ya da kayan içerikler beş saniyeden fazla sürüyorsa, bu içeriklerin kullanıcılar tarafından duraklatılabilmesi, durdurulabilmesi ya da gizlenebilmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte, site içeriklerinin otomatik olarak güncellendiği durumlarda, ekran okuyucu programların performansını olumsuz etkilememesi için otomatik güncelleme devre dışı bırakılabilmelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 2.2.2

Örnek

Örnek sitede otomatik olarak hareket eden bir içerik için içeriği durdurma seçeneği kullanıcılara sunulmuştur.
Üç kere ya da Aşağısı Yanıp Sönme Eşiği

İlke

İçerikler, sağlık sorunlarını tetiklemeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerindeki yanıp sönen içerikler, bazı kullanıcıların nöbet geçirmesi için tetikleyici olabilir. Bu nedenle, yanıp sönen içeriklerin saniyede en fazla 3 kez yanıp sönmesi sağlanmalı, içeriklerin küçük boyutlarda ve parlak olmayan renkler kullanarak tasarlanması tercih edilmelidir. Epilepsi hastaları için oluşturduğu risk göz önünde bulundurularak yanıp sönen içeriklerin gerekli olmadıkça kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 2.3.1

Örnek

Örnek resimler hareketli resimlerdir ve saniyede 3 kereden fazla hareket içermektedir. Bu resimler bazı kullanıcılar için psikolojik sorunlar oluşturabilmektedir. Bu nedenle, internet sitelerinde kullanılacak görseller dikkatli seçilmelidir. Kullanıcıların sağlık durumlarını olumsuz etkileyecek resimlerden kaçınılmalıdır.
Blokların Pas Geçilmesi

İlke

Tekrar eden içeriklerin pas geçilebilmesi sağlanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitesinin farklı sayfalarında tekrar edilen içeriklerin pas geçilebilmesi seçeneği kullanıcılara sunulmalıdır. Örneğin, bütün sayfaların başında yer alan gezinim öğelerinin her sayfada program tarafından yeniden okunması ekran okuyucu programlar aracılığı ile internet sitesine erişim sağlayan engelli kullanıcılar için sıkıcı olabilir. Bu nedenle, kullanıcıların istediklerinde tekrar eden içeriği atlayabilmesi sağlanmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 2.4.1

Örnek

İnternet sitelerinde sıklıkla tekrar eden öğelerin ekran okuyucular tarafından her defasında okunması kullanıcıyı rahatsız edecektir. Örneğin, menüler her sayfada yer almaktadır ve ekran okuyucular sayfaları okumaya en üstten başlamaktadır. Sayfanın üst kısmına konulan “İçeriğe Geç” özelliği ile menülerin tekrar tekrar okunması engellenebilir.
Konu Başlıklı Sayfa

İlke

Açık ve anlaşılır sayfa başlıklarına yer verilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde açıklayıcı ve anlamlı başlıklara yer verilmesi gerekmektedir. Böylelikle, kullanıcıların sayfa içeriklerini anlayabilmesi ve tarayıcıda açık olan farklı internet sayfalarını ayırt edebilmesi sağlanacaktır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 2.4.2

Örnek

Örnek sitede, açık ve anlaşılır sayfa başlığına yer verilmiştir. İnternet sitelerindeki sayfaların başlıklandırılması, içerik ile ilişkili olması ekran okuyucuların hangi sayfada olduklarını kullanıcıya daha doğru şekilde aktarmasını sağlayacaktır.
Odaklama Sırası

İlke

İçeriklerin mantıksal olarak sıralanmasına dikkat edilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan içerikler için HTML kodları oluşturulurken, içeriğin mantıksal ve anlamlı olarak sıralanması gerekmektedir. Ekran okuyucu programlar aracılığı ile site içeriğine erişim sağlayan kullanıcıların, içerikleri doğru ve eksiksiz anlayabilmeleri için içeriğin uygun sırada sunulması önemlidir. Özellikle veri giriş ekranlarında ve formlarda, kullanıcıların doğru sırada giriş yapabilmesi için veri giriş alanları arasındaki gezinimin kullanıcıların karışıklık yaşamayacağı bir sırada tasarlanması beklenmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 2.4.3

Örnek

Örnek sitede kayıt işlemini yapmak için kullanılan formun sadece klavye ile kullanılabileceği durumlar göz önünde bulundurularak tasarlanması gerekmektedir. Tab tuşu ile ilerlenmek istendiğinde sıradaki alana geçilmesi beklenmektedir.
Bağlantının Maksadı

İlke

Bağlantılar, anlamlı ve ilişkili oldukları içerik ile tutarlı olacak şekilde isimlendirilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerindeki bağlantı isimlerinin tanımlayıcı, açık ve anlaşılır olması beklenmektedir. Bağlantı isimlerinin, bağlantıya tıklandığında görüntülenecek sayfa ya da gerçekleştirilecek işlemler ile ilgili bilgi vermesi sağlanmalı, kullanıcıların karışıklık yaşayacağı ya da anlamayacağı isimlendirmelerden kaçınılmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 2.4.4

Örnek

Örnek sitede yer verilen bağlantı, açıklayıcı ve ilişkili olduğu içerikle ilişkili olacak şekilde tasarlanmıştır.
Sayfanın Dili

İlke

Sayfa içeriğinin dili, ilgili programlar tarafından belirlenebilir olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde kullanılan konuşma dilinin, HTML kodunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Sitede kullanılan dilin belirtilmemesi, ekran okuyucu programların kelimeleri yanlış telaffuz etmesine, kullanıcı ajanlarının içeriği doğru algılayamamasına ve alternatif metinlerin yanlış dilde gösterilmesine neden olabilir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 3.1.1

Örnek

Örnek site içeriğinin dili kaynak kodunda belirtilmiştir. Ekran okuyucuların internet sitelerindeki içerikleri doğru okuyabilmesi için içeriklerin hangi dilde hazırlandığı bilgisinin HTML kodunda belirtilmesi gerekmektedir.
Odaklamada

İlke

Kullanıcıların bir öğeye odaklandığı durumlarda, bağlam değişikliği yapılmamalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan herhangi bir öğenin odaklanmayı aldığı durumlarda, bağlam değişikliği yapılmasına izin verilmemelidir. Örneğin, veri girişi yapılan bir ekranda, tab tuşuna basıldığında yeni bir diyalog kutusunun açılması, kullanıcıların karışıklık yaşamasına neden olacaktır. Bu nedenle, odaklanılan öğe dışındaki öğeler sadece kullanıcıların seçim yapması durumunda aktif olmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 3.2.1

Örnek

Örnek resimlerde aynı işlemin farklı yollardan yapılabildiği görülmektedir. Üstteki resimde bilgi girilecek alana tıklandığında yardım penceresi otomatik olarak açılmaktadır. Ancak fare kullanmadan sadece klavye ile internet sitesini kullanan bir kullanıcının bu yardım bilgisini alması ilk resimde mümkün değildir. Bunu sağlamak için klavye ile de erişilebilecek yardım seçeneği sunulmalıdır.
Girdi İçin

İlke

Kullanıcılar girdikleri verilerin ya da tıkladıkları bağlantıların sonucunda gerçekleşecek işlemler veya değişiklikler hakkında bilgilendirilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde bir öğeye tıklandığında ya da veri girişi yapıldığında, kullanıcıların bilgilendirilmeden yeni bir sayfaya yönlendirilmesinden veya içeriğin güncellenmesinden kaçınılmalıdır. Örneğin, açılır liste şeklindeki menü elemanlarından birine tıklandığında ya da yön tuşları ile elemanlar arasında gezinirken, üzerine gelinen elemanın otomatik olarak seçilmesi engelli kullanıcılar için karışıklık yaratabilir. Bunun yerine, kullanıcıların seçtikleri elemanı onaylayabilecekleri düğmelere yer verilmesi tavsiye edilmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 3.2.2

Örnek

Örnek resimde yapılan seçimin tamamlanması için “Seç” düğmesine tıklanması gerekmektedir. Listeden seçim yapıldığında anda işlemin tamamlanması kullanıcıların hata yapmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden seçimin tamamlanması için ayrı bir kontrol öğesinin kullanılması faydalı olacaktır.
Hata Tanımlaması

İlke

Kullanıcıların hata yaptıklarını fark edebilmeleri sağlanmalıdır.

Açıklama

Hata yapan kullanıcılar, hata yaptıklarını anlayabilmeli ve hatanın nedeni hakkında bilgilendirilmelidir. Ekran okuyucu programlar vb. aracılığı ile internet sitesine erişen kullanıcıların hata yaptıklarını fark edemeyebilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, hata mesajları metinsel biçimde sunulmalı, kullanıcıların anlayabileceği açık ve anlamlı ifadeler içermelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 3.3.1

Örnek

Örnek sitede, hatalı giriş yapan kullanıcı bilgilendirilmiştir. İnternet sitelerinde yapılan hatalı işlemlerde kullanıcıların açık ve anlaşılır mesajlar ile bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Etiketler ve Kullanım Talimatları

İlke

Veri giriş alanları için açıklayıcı etiketlere ve yönlendirmelere yer verilmelidir.

Açıklama

Engelli kullanıcıların veri girişi yaparken karışıklık yaşamalarının önüne geçmek ve hata yapmalarını engellemek için uygun veri alanı etiketleri ve yönlendirici açıklamalar sunulmalıdır. Veri girişinin amacı ve verinin hangi formatta girilmesi gerektiği kullanıcılar tarafından anlaşılabilir olmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 3.3.2

Örnek

Örnek sitede, telefon bilgisinin hangi formatta girilmesi gerektiği kullanıcılar ile paylaşılmıştır.
Ayrıştırma

İlke

Site içerikleri ayırt edilebilir olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitesi içeriklerinin kullanıcı ajanları ve ekran okuyucu programlar tarafından ayırt edilebilecek ve sorunsuzca okunabilecek şekilde kodlanması gerekmektedir. Örneğin, HTML kodunda bütün öğeler için uygun başlangıç ve bitiş etiketleri eksiksiz olarak yerleştirilmelidir. Böylelikle, ilgili programların site içeriğini tam ve doğru bir şekilde okuyabilmesi sağlanacaktır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 4.1.1

Örnek

Ekran okuyucular internet sitelerindeki içerikleri HTML kodları aracılığı ile okumaktadırlar. Bu yüzden HTML kodlarının hatasız kullanılması engelli kullanıcıların internet sitelerini daha verimli kullanmalarını sağlayacaktır. Örnek resimde de görüldüğü gibi açılan bütün HTML etiketlerinin kapanması gerekmektedir.
İsim, Rol, Değer

İlke

Bütün öğeler için isim, rol ve değerler atanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan bütün öğelerin isim, rol ve değer özelliklerine sahip olması beklenmektedir. Bunun için internet sitelerinin HTML kodları, ilgili standartlar göz önünde bulundurularak geliştirilmelidir. Örneğin, bir düğme için etiketi yerine etiketi kullanılması, ekran okuyucu programların düğmeleri resim olarak algılamasına neden olacaktır. Bu nedenle, bütün öğeler için doğru rollerin uygun HTML etiketleri ile belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, bütün öğelerin ayırt edilebilir olacak şekilde isimlendirilmesi de kullanıcıların öğelerin amaç ve işlevini anlayabilmesi için önemlidir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 4.1.2

Örnek

Örnek sitede, “Gönder” düğmesi için uygun olan “button” etiketi kullanılmıştır. Veri girişi yapılan ekranlarda HTML kodlarının doğru kullanımı, form elemanlarının dikkatli isimlendirilmesi, ifadelerin biricik olması vb. durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Klavye Kısayolları

İlke

İnternet sitesinin belirli bileşenler için sunduğu klavye kısayolları sadece ilgili bileşene odaklanıldığında aktif olmalı, gerektiğinde kapatılabilmeli ve değiştirilebilmelidir.

Açıklama

İnternet sitesi içinde yer alan içeriklerde, hiç fare kullanmadan hareket etmeyi kolaylaştırmak üzere kullanılan klavye kısayolları, bu kısayolları kullanmayacak veya kullanamayacak kullanıcılar için istendiği takdirde etkisiz kılınabilmelidir. İnternet sitesinde bir arayüz bileşenine odaklanıldığında sadece bu bileşen ile ilgili kısayol tuşlarının aktif olması beklenmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – A Düzeyi / 2.1.4

Örnek

Kullanıcıların klavye kısayollarını devre dışı bırakmasına izin veren bir mekanizma sağlanmalıdır. Böylelikle, konuşma girdisi ile işlem yapan kullanıcı, kısayolları devre dışı bırakarak mikrofon tarafından toplanan kelimelerin tek tuşlu kısayolları tetiklemesini önleyebilecektir. Kullanıcıların kısayolları değiştirmesine imkân veren bir mekanizma da sağlanmalıdır.
İşaretçi (İmleç) Hareketleri

İlke

Çok noktalı dokunmayı veya imleci / parmağı belirli bir yönde kaydırmayı gerektiren hareketler ile gerçekleştirilebilecek tüm işlemler, bu durum zorunluluk olmadıkça, farklı işaretleme aygıtlarıyla ve basit girdiler kullanılarak çalıştırılabilmelidir.

Açıklama

İşaretçiler çok farklı olabilmekle birlikte genellikle parmak, ekran kalemi, dizüstü dokunmatik alanı, fare veya oyun kolu olabilmektedir. İşaretçiyi belirli bir yönde kaydırmayı gerektiren bir hareket, hareketin başarısının yalnızca bitiş noktalarına değil, kullanıcının imleç veya parmak hareketinin izlediği yola bağlı olduğu bir kullanıcı etkileşimini içerir. Bu tür karmaşık hareketleri gerçekleştiremeyen kullanıcılar için basit hareketlerle içeriğe erişimin sağlandığı bir yapı tasarlanmalıdır.

Kaydırma hareketlerine; kullanıcı girdisi beklenen bir alanda yer alan kaydırıcı (slider) kontrolünün belirli bir yönde sürüklenmesini veya ekranda yer alan bir şekle göre işaretçiyi tarif edilen belirli bir yönde hareket ettirmeyi gerektiren durumları örnek olarak verebiliriz. Çoklu dokunma hareketleri için ise iki parmağı aynı anda kaydırarak yakınlaştırma, bir parmakla ekrana dokunurken diğer parmakla kaydırmayı veya iki defa dokunmayı gerektiren hareketleri örnek olarak verebiliriz.

Web içerikleri üzerinden sağlanan işaretçi hareketleri bu ilke kapsamındadır. Tarayıcı ve erişilebilirlik konusunda kullanılan yardımcı teknolojilerin kullanılması için ihtiyaç duyulan hareketler de bu kapsamda değildir. Aynı zamanda serbest biçimli sürükle-bırak hareketleri de bu ilke kapsamında değerlendirilmemektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – A Düzeyi / 2.5.1

Örnek

Örnek sitede, haritaya yakınlaşmak için artı (+) düğmesi bulunmaktadır. Kullanıcılar yakınlaşma işlemini tek bir hareketle de yapabilmektedir.
İşaretçi İptali

İlke

İnternet sayfasında yapılmak istenen işlemin niteliğine göre işaretçi uygun durumda aktive olmalı, yanlışlıkla yapılabilecek işlemler için iptal etme seçeneği sunulmalıdır.

Açıklama

Kullanıcılar, internet sayfası üzerinde bulunan bir öğeye / kontrole yanlışlıkla tıklayabilir veya dokunabilir. Bu gibi durumlarda eylemi iptal edebilmeleri veya geri alabilmeleri için seçenek sunulmalıdır. Kullanıcı bir öğeye tıkladığı anda yanlış işlem yaptığını fark ederse, parmağını ekrandan kaldırmadan veya fare sol tuşunu bırakmadan önce işaretçisini hedeften uzağa taşıyarak eylemi iptal edebilmelidir.

Çeşitli dezavantajlara sahip bireyler, yanlışlıkla istemedikleri şekilde sonuçlanacak bir fare veya dokunma eylemini başlatmış olabilirler. Aşağıda, kullanıcılar için farklı eylemlerin nasıl iptal edilebileceğine dair yöntemler sunulmuştur;

 • Bırakma eyleminde aktivasyon: İşaretçi eylemini iptal etmenin en kolay yolu, işlemin işaretçiyi bırakma eylemi esnasında gerçekleşmesidir. Dokunmatik ekran etkileşiminde, işlem yalnızca parmak hedefin sınırları içerisinde olacak şekilde ekrandan kaldırıldığında aktive olmalıdır. Fare etkileşiminde ise sol tuş yalnızca hedefin sınırları içerisinde iken bırakıldığında işlem etkin hale gelmelidir.
 • Bırakma eyleminde iptal veya geri alma: İşlemin aktivasyonu için basit bir tıklamanın gerektiği durumlarda, fare sol tuşunun bırakılması doğal olarak işlemin iptali ile sonuçlanmalıdır. Sürükle-bırak türündeki işlemler örnek olarak verilebilir.
 • Bırakma eyleminde ters aksiyon: Bu tür işlemlerde, basıldığında veya tıklandığında aktive olan bir işlem bırakıldığında iptal olur veya tersine işlem gerçekleşir. Örnek olarak kullanıcının sayfada bir öğeye tıkladığında geçici olarak görünen bir pencerenin bıraktığında kaybolmasını verebiliriz.
 • Tıklama eyleminde tamamlanma: Basma veya tıklama eylemi gerçekleştiğinde işlemin tamamlandığı ve bırakma eylemine ihtiyaç duymayan işlemlerdir. En yaygın bilinen örneği klavye kullanımındadır. Kullanıcı fiziksel bir klavyede tuşa bastığında ekranda ilgili harf veya karakter basma anında görüntülenir. Eğer klavyelerin standart / beklenen bu davranışı yazılım ile değiştirilir ve tuş bırakıldığı anda harfin ekranda görünmesi sağlanırsa, bu, kullanıcılar açısından beklenmeyen ve olumsuz etkileyen bir durum olur.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – A Düzeyi / 2.5.2

Örnek

Tek bir dokunma veya uzun dokunma isteyen arayüz öğelerinde ilgili eylemin tetiklenebilmesi için parmağın o öğenin görsel sınırları içerisinde ekrandan kaldırılması gerekir.
İsimlerin Kullanılan Etiketi İçermesi

İlke

Arayüz bileşenlerinin erişilebilir isimleri, görünür adlarını içermelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan öğeler, kendilerini tanımlayan görsel bir etikete sahip olduğu gibi birde erişilebilirlik amacıyla kullanılan yardımcı teknoloji araçlarının okuyabileceği programlanmış etiket ismine sahiptir. Etiketleri seslendiren sistemler ve bu etiketlere göre sesli komut girdileri alan sistemlerde, görünür etiket ile erişilebilir isim arasında uyumsuzluk bulunması çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Kullanıcı görünür etiket ismine göre sesli komut verdiğinde veya seslendirilen etiket dikkate alındığında ortaya sorunlar çıkmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için öğelerin erişilebilir isimleri, görünür etiket isimleri ile aynı olmalı veya içermelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – A Düzeyi / 2.5.3

Örnek

 • Öğenin erişilebilir ismi ile görünür etiket ismi eşleşir.
 • Öğenin erişilebilir ismi, görünür etiket ismi ile başlar.
Hareket ile Çalıştırma

İlke

Cihazları hareket ettirerek (sallama, döndürme vb.) veya kullanıcıların el-kol ve vücut hareketleri ile çalıştırabildiği (kamera gibi sensörlerin hareketi yorumladığı) işlevler, -hareketin yapılması işlevin çalıştırılabilmesi için zorunlu değilse- aynı zamanda daha geleneksel arayüz bileşenleri ile de çalıştırılabilmelidir.

Açıklama

Tablet ve telefon gibi mobil cihazlar, ivmeölçer, jiroskop gibi girdi sağlayan sensörlere sahiptirler. Bu tür sensörler, kullanıcıların belirli işlevleri cihazı döndürerek veya belirli bir yönde hareket ettirerek yapabilmesine imkân tanır. Bazı kullanıcılar belirlenen hareketi yapamayabilir veya bu belirlenen hareketi istemeden yapmasına yol açan bir engele sahip olabilir. Bu sebeple harekete bağlı işlevler kapatılabilmeli ve bu işlevi gerçekleştirecek ek yöntemler sunulmalıdır. Bazı uygulamalar özellikle cihazlarda yer alan sensörler yardımı ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ilkenin kapsamı dışında olan bu tür uygulamalara, cihazın hareketlerinin girdi oluşturduğu adımsayar uygulaması örnek olarak verilebilir.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – A Düzeyi / 2.5.4

Örnek

 • Bir metin alanına veri girildikten sonra cihazın sallanması ile kullanıcının yaptığı işlemi geri alabilmesini sağlayan bir diyalog penceresi görüntülenir. Aynı zamanda metin alanının yanında aynı işlevi sunan bir “iptal” düğmesine de yer verilmiştir.
 • Kullanıcı bir önceki veya sonraki sayfaya erişmek için cihazını yana doğru eğebilir. Sayfada aynı işlevi sunan düğmelere veya bağlantılara yer verilmiştir.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.