UEKAE Ana Sayfa   /   Projeler ve Programlar   /   UEKAE Tamamlanan Projeler

UEKAE

Projeler

Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında savunma sanayii, kamu kurumları ve özel sektörle stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak özgün ve katma değeri yüksek teknolojiler geliştirmek için çalışan TÜBİTAK BİLGEM, ulusal ve uluslararası alanda ses getiren projeler ortaya koymaktadır. UEKAE, çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüğü BİLGEM’in geleceğe yön vererek geleceğin bilim ve teknolojisini yönlendirme misyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla ulusal elektronik ve kriptoloji alanında pek çok başarılı projeye imza atmıştır.

Tamamlanan Projeler

gokturk-1-img-1

GÖKTÜRK-1 Uydusu Millî Kripto Alt Sistemi

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen GÖKTÜRK-1 Uydusu Millî Kripto Alt Sistemi yer istasyonlarından uyduya gönderilecek komutların ve uydudan alınan yüksek çözünürlüklü görüntünün yer istasyonlarına güvenli iletimini sağlayan sistemdir. Millî Kripto Alt Sistemi içinde uyduya ve yer istasyonlarına entegre edilmiş millî kripto cihazları ve ilişkili anahtar yönetim ve yükleme cihazları yer almaktadır. Geliştirilen tüm cihazların cihaz seviyesi kripto analiz, COMSEC ve TEMPEST onayları bulunmaktadır. GÖKTÜRK-1 Uydusu Millî Kripto Alt Sistemi, GÖKTÜRK-1 Uydusunun fırlatıldığı Aralık 2016 tarihinden itibaren kullanılmakta olup bu sayede uyduya entegre edilmiş olan kripto cihazı bu alanda tarihçe kazanmış ilk millî ekipman olmuştur.
e-kimlik-projesi-img-1

E-Kimlik Projesi – T.C. Kimlik Kartı Projesi

T.C. Kimlik Kartı Projesi’nin amacı, farklı güvenlik seviyelerinde elektronik kimlik doğrulamayı mümkün kılan, akıllı kart tabanlı bir elektronik kimlik doğrulama sistemi geliştirmek ve bu sayede elektronik ortamda sunulan hizmetlere güvenli bir şekilde erişim imkânı sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda proje kapsamında aşağıdaki ürünler geliştirilmiştir: – Akıllı Kart Yongası (UKTÜM) – Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKİS) – Kart Yönetim ve Yönetim Sistemi (KYS) – Güvenli Kart Erişim Cihazları (KEC) – Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) Pilot uygulaması Bolu ilinde başarıyla tamamlanmış olan elektronik kimlik kartı; kart sahibinin nüfus bilgilerini, sayısal fotoğrafını ve biyometrik verilerini (parmak izi, parmak damar izi ve elayası izi) içermektedir. İçerdiği kimlik bilgilerinin yanı sıra, kimlik kartının en önemli özelliklerinden biri de görsel ve elektronik güvenlik unsurlarına sahip olmasıdır. Kartın elektronik güvenlik unsurları, üzerinde bulunan ve millî olarak geliştirilen, akıllı kart işletim sistemi (AKİS) ve akıllı kart tümdevresi (UKTÜM) ile sağlanmaktadır. AKİS EAL4+, UKTÜM ise EAL5 ortak kriter seviyesinde güvenlik sertifikalarına sahiptir. Güvenli Kart Erişim Cihazı (KEC), elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için kimlik kartının  yetkili kurum tarafından verildiğini ve kartı taşıyan kişinin gerçekten kartın sahibi olduğunu doğrulamak amacıyla geliştirilmiştir. KEC, içinde bulunan ve yine TÜBİTAK BİLGEM tarafından temin edilen bir Güvenli Erişim Modülü (GEM) sayesinde, kimlik kartı ile güvenli olarak haberleşerek kartın içinde bulunan kart sahibine ait biyometrik veriyi okuyabilmektedir. Proje sürecinde, KEC’in endüstri tarafından üretilebilmesi için Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte dört bölümden oluşan “T.C. Kimlik Kartları için Güvenli Kart Erişim Cihazları” standardını oluşturma çalışmaları yürütülmüştür. Yine bu amaçla, ortak kriter EAL4 seviyesinde onaylı tüm dünya tarafından kabul görecek bir koruma profili hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
forensic-img-1

FORENSIC (Yeni Nesil Doküman İnceleme Sistemleri)

Dünyada ilk kez çağdaş hiperspektral görüntüleme teknolojisi belge inceleme amacıyla kullanılmış, bu sayede mevcut metot ve cihazlarla çözülemeyen birçok evrakta sahtecilik olayı tespit edilmiştir. Her tür belge ve dokümanın orijinalliğini incelemek için geliştirilen cihaz, hiperspektral görüntüleme teknolojisine dayalı olarak para, çek, senet, pasaport gibi belgeler üzerindeki sahteciliklerin güncel bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bir cihazdır. Cihaz vasıtası ile sıralanan tüm işlemler yapılabilmektedir: 1) Mürekkep analiz yöntemini kullanarak farklılıkları-aykırı bölgeleri algılama, 2) Görünümleri aynı fakat kimyaları farklı mürekkeplerin varlığını hiperspektral analiz prosedürünü kullanarak ortaya çıkarma, 3) Gizlenmiş veya silinmiş bilgiyi ortaya çıkarma, 4) Kalem baskısı gibi özelliklerin 3D profilini elde etme, 5) Hiperspektral analiz kullanılarak incelenen belgelerin soğurma, yansıtma, geçirgenlik ve floresans değerlerinin görüntülenmesi, 6) Filigran, Fulaj izleri, Mikro yazı özelliklerini inceleme, 7) UV görüntü alanında inceleme, 8) IR görüntü alanında inceleme, 9) Baskılı ve kabartmalı özelliklerin incelenmesi.
biga-img-1

BİGA

Altına dayalı mahremiyet sağlayan dijital para sisteminin geliştirilmesi projesidir. Homomorfik şifreleme, Sıfır Bilgi İspatları sunmaktadır.
bkys-img-1

BKYS (Belge Kanıt Yönetim Sistemi)

Gerçek Dünya Sözleşme Dokümanlarının varlık ve bütünlük kanıtlarını akıllı kontrat tabanlı olarak yöneten sistem.
bag-img-1

BAĞ (Blokzincir Araştırma Ağı)

Ulusal Blokzincir araştırma altyapısının kurulması. Blokzincir projeleri geliştirme altyapısı -Blokzincir Test Ağları.
milgem-3-4-mis-img

MİLGEM 3-4 Mesaj İşletim Sistemi (MİLGEM 3-4 MİS)

MİLGEM 3-4 Mesaj İşletim Sistemi Projesi’nin amacı, MİLGEM Projesi çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından inşa edilecek olan MİLGEM 3. ve 4. Gemilerine konuşlandırılacak olan ve MİLGEM Savaş Sistemi’nin bir alt sistemi olan Muhabere Sistemi’nden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özellikleri olan Mesaj İşletim Sistemi’nin (MİS) geliştirilmesidir. Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.
tveg-mis-img-1

TVEG Mesaj İşletim Sistemi (TVEG MİS)

Test ve Eğitim Gemisi (TVEG) Mesaj İşletim Sistemi (MİS) Projesi’nin amacı, 1 adet TVEG için sağlanacak olan ve Muhabere Sistemi’nden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özellikleri olan Mesaj İşletim Sistemi’nin (MİS) geliştirilmesidir. Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve SMTP Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.
fkds-2011-img

FKDS-2011

FKDS Projesi, TSK’nın büyük öneme sahip stratejik haberleşme ortamı TAFICS’in fiberoptik şebeke altyapısının,  güvenli, millî tasarlanan, online yedekli, merkezî denetim birimi, ona bağlı istemci denetim birimleri ile uzak denetim birimlerinin üzerinden sürekli denetlenerek işlerliğinin sağlanması ve tehditlerden korunması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Tamamlanan DiğerProjeler

EKADAS - 2004

Ulusal Elektronik Kripto Anahtar Dağıtım Sistemi geliştirilmiştir. EKADAS, kripto cihazlarında güvenli haberleşme için kullanılacak anahtarları üretir, saklar ve yönetir.

TELAYS - 2007

TSK’nın TAFICS şebekesinin güvenliğini sağlayan kripto cihazlarının anahtarlarının yönetimini gerçekleştiren sistem geliştirilmiştir.

KAYC-S, KAYC-S/N - 2008

Proje kapsamında, içindeki anahtarların ve kriptoğrafik verilerin güvenliğini ÇOK GİZLİ gizlilik düzeyinde donanımsal olarak sağlayan millî KAYC-S cihazı ve NATO onaylı KAYC-S/N cihazı geliştirilmiştir.

Millî KAYC-S cihazı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan kripto cihazlarının kullandığı kripto anahtarlarını ve kriptografik verileri güvenli biçimde almak, millî algoritma ile şifreli olarak saklamak,  taşımak ve çeşitli anahtar yükleme protokolleri ile dağıtmak amacıyla kriptografik işlem yapabilen yeni nesil uç kullanıcı cihazı olarak tasarlanmıştır.

LST Mesaj İşletim Sistemi (LST MİS)

LST (Land Ship Tank – Amfibi Gemi) MİS Projesi’nin amacı, 2 adet LST için sağlanacak olan ve Muhabere Sistemi’nden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özellikleri olan Mesaj İşletim Sistemi’nin (MİS) geliştirilmesidir.

Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mesajlaşma Sistemi (DMS)

Deniz Kuvvetleri bünyesinde bulunan unsurların mesajlaşma altyapısının modern teknolojiler ve protokoller temel alınarak yenilenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında, uluslararası standartlar ve ulusal ihtiyaçlar gözetilerek mesajlaşma yazılımları güncellenmiştir. Böylelikle, taktik sahada kesintisiz, entegre, güvenli ve güvenilir bir mesajlaşma sistemi tahsis edilmiştir.

Biyoelektronik Projesi

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirilen taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan biyosensör / biyoalgılayıcı tabanlı tanı cihazlarının çok yakın bir gelecekte tıbbi tanı, halk sağlığı, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok alanda yapılacak ölçümlerde yaygın olarak kullanılması beklenmektedir. Geliştirilen cihazlar arasında bebeklerde kan alımına gerek duyulmadan tamamen acısız ve optik yöntemle bilirubin (sarılık) değerinin ölçülmesinde kullanılan Bilirubin Ölçüm Cihazı, atıksulardaki kirliliğin ölçümünde ve dere, nehir, baraj, Atıksu Arıtma Tesisleri gibi alanların online izlenmesinde kullanılabilecek Çevresel Ölçüm Cihazları (çözünmüş oksijen, pH, iletkenlik vs.), solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalar için geliştirilen ve batarya ile çalışabilen taşınabilir solunum cihazı (ventilatör) bunlara örnek verilebilir. Ayrıca Proje kapsamında geliştirilen teknoloji ve cihaz prototipleri kullanılarak ülkemizde sağlık, enerji, gıda, adli uygulamalar ve çevre güvenliği konularında örnek çalışmalar yapılabilmesine imkân tanınmaktadır.

Millî Algoritma Yongası

YİTAL, kendi geliştirdiği özgün CMOS teknolojisi ile, bu proje kapsamında UEKAE’nin kripto cihazlarındaki sayısal kripto tümdevrelerini tasarlamış ve üretmiştir. YİTAL’de üretilmiş on binlerce sayısal tümdevre aktif olarak sahada kullanılmaktadır.

NTDS (Deniz Taktik Veri Sistemi)

Bu proje kapsamında YİTAL’de geliştirilen 24 V yüksek gerilim CMOS teknolojisi ile NTDS (Naval Tactical Data System) arayüz haberleşme tümdevresi ve kartı üretilip deniz kuvvetlerine satılmıştır.

SCARD

Avrupa Birliği 6. Çerçeve kapsamında yan kanal analizlerine dirençli bellek yapısı geliştirilerek üretimi Almanya’da yaptırılmıştır. Bellek başarı ile çalışmıştır. Projede üretilen SCAR tümdevresinin testlerinde YİTAL diğer proje ortakları ile görev almıştır.

UKTÜM

YİTAL’de tasarlanmış ve yurt dışında ürettirilmiş EAL5+ sertifikasına sahip temaslı akıllı kartlar, Bolu pilot çalışmalarında başarı ile kullanıldıktan sonra Kıbrıs ile Türkiye’de kimlik kartı olarak kullanılmak üzere kartın dağıtımı sağlanmıştır.

MİHAL

Lazer yaklaşma sensöründen gelen verileri işleyen okuma devresi YİTAL’de tasarlanmış ve YİTAL’de üretilmiştir. Üretilen okuma tümdevresi, tabi tutulduğu testlerden başarı ile geçmiş ve proje tamamlanmıştır.

Proje kapsamında sipariş üzerine üretim yapma iş modeli ile ilerlenmektedir.

Tamamlanan Avrupa Birliği Projelerimiz

FP7 ORIGINS (E-Pasaport Güvenini Geri Getiren ve Genişletilmiş Sınır Güvenliğinden Yararlanan Güvenilir Dayanak Belgeleri için Öneriler) Projesi

FP7 ORIGINS Projesi, pasaport belgesi üretim ve Avrupa Birliği Üye Ülkeler/İlişkili Ülkeler içindeki dağıtım gereksinimlerini araştırmayı amaçlamıştır. ORIGINS Projesi araştırmaları sırasında, AB ve AB adayı ülkeler tarafından uygulanan pasaport başvuru/kullanım süreçleri ile pasaport başvuru belgeleri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Değerlendirme raporları her bir ülke için hazırlanarak, ortak tespit edilen uygunsuzluklar konsolidasyon çalışması ile detaylandırılmıştır. Güvenlik açıklarının ve bu açıklardan doğabilecek tehditlerin tespit edilmesi sırasında, önerdiğimiz yöntemler kullanılmıştır.
Ayrıca, güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için T.C. Kimlik Kartı’nda uyguladığımız biyometrik seçimler ve kullanım alanlarında tespit edilen durumlar ile ilgili teknik çalışmalar yürütülmüştür.

INGRESS (Canlı Parmak İzi Tarayıcıları için Yenilikçi Teknoloji) Projesi

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin Avrupa’nın 8 farklı ülkesinden 10 ortakla beraber hazırladığı INGRESS Projesi FP7 Güvenlik Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Fransa’dan Morpho şirketinin liderliği üstlendiği INGRESS Projesi’nin İş Paketi 1 – Gerekler Analizi İş Paketi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından yönetilmiştir. INGRESS Projesi kapsamında e-kimlik, sınır güvenliği, e-pasaport gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan parmak izi okuyucular için yeni görüntüleme teknolojileri üzerine çalışılmıştır. Proje kapsamında, ultrasonik bir parmak izi okuyucu ve OCT (Optical Coherence Tomography) tabanlı bir parmak izi okuyucu geliştirilmiştir. Böylelikle, standart optik tabanlı parmak izi okuyucular ile kaliteli imge alınamayan parmaklardan yüksek kalitede parmak izi imgesi elde edilmesi sağlanmıştır.

BEAT (Biyometrik Değerlendirme ve Test) Projesi

FP7 BEAT (Biometric Evaluation and Testing)  Projesi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin FP7 Güvenlik Çağrısı’ndan kazandığı ilk projedir. Avrupa’nın biyometrik  güvenlik ve mahremiyet konusundaki en önemli projelerinden biri  olan BEAT Projesi kapsamında biyometrik sistemlerin güvenlik ve mahremiyet seviyelerini ölçmek için gerekli sistemlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, proje süresince özellikle e-kimlik, e-pasaport, e-devlet gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan biyometrik sistemlerin tasarımı da gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bu projede Idiap Research Institute, Universidad Autonoma de Madrid, University of Surrey, EPFL, CEA, MORPHO, TUViT, Katholieke Universiteit Leuven gibi Avrupa’nın önde gelen kurumlarıyla beraber çalışmış ve proje kapsamında iki adet doktora tezi üretilmiştir.

eSENS (Elektronik Temel Avrupa Ağ Hizmetleri) Projesi

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin ülke koordinatörü olarak yer aldığı eSENS Projesi’nin amacı; kamu hizmetleri alanında daha önceden başlatılan muhtelif Pilot A Projelerinin (STORK, epSOS, PEPPOL, eCodex ve SPOCS) çıktılarını bütünleştirmek ve söz konusu projelerin ortaya koyduğu temel yapı taşlarını konsolide etmektir. Sayısal iç pazar için ihtiyaç duyulan bazı kilit sistemlere son hâlinin verilmesi ve bu yapıların; e-tedarik, iş mobilitesi, e-sağlık gibi önemli uygulama alanlarında entegre edilmesi hedeflenmiştir. Proje, mevcut pilot  projelerinin ötesinde yeni uygulama alanlarına da kapı açmıştır.

eCODEX (Online Veri Alışverişi Yoluyla e-Adalet İletişimi) Projesi

Adalet Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, Türkiye’nin e-hukuk alanında Avrupa çapında yürütülmekte olan e-Codex Projesi’nde yer almıştır. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Türkiye’nin de mali destek vererek taraf olduğu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı bileşenlerinden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT-PSP) kapsamında fonlanan projenin genel olarak amacı ise adalet sistemlerinin bütünleştirilerek elektronik ortamda haberleşmelerini ve ulusal yargı sistemleri arasında ortak bir platform üzerinden karşılıklı işlem yapabilmesini sağlamak; yargısal dokümanların, karar ve bilgilerin elektronik ortamda değiş tokuşunu gerçekleştirmektir. Bunun yanında, eCodex Projesi kapsamında üye ülkelerin aktiviteleri arasında yatay olarak karşılıklı işlem yapılabilmesini sağlamak, yargı için güvenli bir network kurmak, elektronik kimlik yönetimi sağlamak (örneğin avukat, mahkeme, hâkimler için) amaçlanmıştır.

STORK2.0

2007 ICT PSP Çağrısı kapsamında desteklenen ve AB’nin temel e-kimlik projesi olan STORK Projesi’nden elde edilen tecrübenin üzerine inşa edilen bu projeyle, kamu ve özel kesimin kimlik doğrulamasının sağlanması amacıyla bu kesimlerin operasyonel bir çerçeve ve altyapıda yakınsamaları amaçlanmıştır. Proje kapsamında; verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve paylaşımı esas alınmış, “e-öğrenme ve akademik yeterlilikler”, “e-bankacılık”, “iş dünyası için kamu hizmetleri” ve “e-sağlık” konuları üzerinde pilot çalışmalar yürütülmüştür. Avrupa Birliğinde ICT PSP kapsamında yürütülmekte olan epSOS, PEPPOL, SPOCS ve eCODEX gibi temel e-sağlık ve e-devlet projeleriyle yakın ilişkisi olan projede ülkemizin yanı sıra İspanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’tan 62 ortak yer almıştır.

Mesleki Eğitim için Blokzincir Teknolojileri (BLUEDU) – ERASMUS+ Projesi

BLUEDU Projesi’nin amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki mesleki eğitim ve öğretim eğitimcilerinin blokzincir teknolojilerine ilişkin bilgilerini ve dijital yetkinliklerini geliştirmek ve öğrencilerinin kariyer gelişimine katkıda bulunmalarına yardımcı olmak için eğitim engellerini azaltmak ve onları iş hayatına hazırlamak için yenilikçi dijital öğrenim materyalleri geliştirebilmelerine katkıda bulunmak. Projenin; hedeflerine ulaşabilmesi için, öğretim hedeflerinin belirlenmesi ve öğretim taslağının oluşturulması, öğretim materyali içeriğinin geliştirilmesi, e-kitabın geliştirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

(Proje paydaşları: TÜBİTAK BİLGEM, EDUJI, EOLAS, AGITTEX.)

Project numarası: 2021-2-TR01-KA210-VET-000050121

Tamamlanan Projelerimiz

GÖKTÜRK-1 Uydusu Millî Kripto Alt Sistemi

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen GÖKTÜRK-1 Uydusu Millî Kripto Alt Sistemi yer istasyonlarından uyduya gönderilecek komutların ve uydudan alınan yüksek çözünürlüklü görüntünün yer istasyonlarına güvenli iletimini sağlayan sistemdir.

Millî Kripto Alt Sistemi içinde uyduya ve yer istasyonlarına entegre edilmiş millî kripto cihazları ve ilişkili anahtar yönetim ve yükleme cihazları yer almaktadır. Geliştirilen tüm cihazların cihaz seviyesi kripto analiz, COMSEC ve TEMPEST onayları bulunmaktadır.

GÖKTÜRK-1 Uydusu Millî Kripto Alt Sistemi, GÖKTÜRK-1 Uydusunun fırlatıldığı Aralık 2016 tarihinden itibaren kullanılmakta olup bu sayede uyduya entegre edilmiş olan kripto cihazı bu alanda tarihçe kazanmış ilk millî ekipman olmuştur.

EKADAS - 2004

Ulusal Elektronik Kripto Anahtar Dağıtım Sistemi geliştirilmiştir. EKADAS, kripto cihazlarında güvenli haberleşme için kullanılacak anahtarları üretir, saklar ve yönetir.

TELAYS - 2007

TSK’nın TAFICS şebekesinin güvenliğini sağlayan kripto cihazlarının anahtarlarının yönetimini gerçekleştiren sistem geliştirilmiştir.

KAYC-S, KAYC-S/N - 2008

Proje kapsamında, içindeki anahtarların ve kriptoğrafik verilerin güvenliğini ÇOK GİZLİ gizlilik düzeyinde donanımsal olarak sağlayan millî KAYC-S cihazı ve NATO onaylı KAYC-S/N cihazı geliştirilmiştir.

Millî KAYC-S cihazı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan kripto cihazlarının kullandığı kripto anahtarlarını ve kriptografik verileri güvenli biçimde almak, millî algoritma ile şifreli olarak saklamak,  taşımak ve çeşitli anahtar yükleme protokolleri ile dağıtmak amacıyla kriptografik işlem yapabilen yeni nesil uç kullanıcı cihazı olarak tasarlanmıştır.

FKDS- 2011

FKDS Projesi, TSK’nın büyük öneme sahip stratejik haberleşme ortamı TAFICS’in fiberoptik şebeke altyapısının,  güvenli, millî tasarlanan, online yedekli, merkezî denetim birimi, ona bağlı istemci denetim birimleri ile uzak denetim birimlerinin üzerinden sürekli denetlenerek işlerliğinin sağlanması ve tehditlerden korunması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

BİGA

Altına dayalı mahremiyet sağlayan dijital para sisteminin geliştirilmesi projesidir. Homomorfik şifreleme, Sıfır Bilgi İspatları sunmaktadır.

BKYS (Belge Kanıt Yönetim Sistemi)

Gerçek Dünya Sözleşme Dokümanlarının varlık ve bütünlük kanıtlarını akıllı kontrat tabanlı olarak yöneten sistem.

BAĞ (Blokzincir Araştırma Ağı)

Ulusal Blokzincir araştırma altyapısının kurulması.

Blokzincir projeleri geliştirme altyapısı -Blokzincir Test Ağları.

MİLGEM 3-4 Mesaj İşletim Sistemi (MİLGEM 3-4 MİS)

MİLGEM 3-4 Mesaj İşletim Sistemi Projesi’nin amacı, MİLGEM Projesi çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından inşa edilecek olan MİLGEM 3. ve 4. Gemilerine konuşlandırılacak olan ve MİLGEM Savaş Sistemi’nin bir alt sistemi olan Muhabere Sistemi’nden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özellikleri olan Mesaj İşletim Sistemi’nin (MİS) geliştirilmesidir. Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

TVEG Mesaj İşletim Sistemi (TVEG MİS)

Test ve Eğitim Gemisi (TVEG) Mesaj İşletim Sistemi (MİS) Projesi’nin amacı, 1 adet TVEG için sağlanacak olan ve Muhabere Sistemi’nden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özellikleri olan Mesaj İşletim Sistemi’nin (MİS) geliştirilmesidir.

Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve SMTP Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

LST Mesaj İşletim Sistemi (LST MİS)

LST (Land Ship Tank – Amfibi Gemi) MİS Projesi’nin amacı, 2 adet LST için sağlanacak olan ve Muhabere Sistemi’nden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özellikleri olan Mesaj İşletim Sistemi’nin (MİS) geliştirilmesidir.

Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mesajlaşma Sistemi (DMS)

Deniz Kuvvetleri bünyesinde bulunan unsurların mesajlaşma altyapısının modern teknolojiler ve protokoller temel alınarak yenilenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında, uluslararası standartlar ve ulusal ihtiyaçlar gözetilerek mesajlaşma yazılımları güncellenmiştir. Böylelikle, taktik sahada kesintisiz, entegre, güvenli ve güvenilir bir mesajlaşma sistemi tahsis edilmiştir.

FORENSIC (Yeni Nesil Doküman İnceleme Sistemleri)

Dünyada ilk kez çağdaş hiperspektral görüntüleme teknolojisi belge inceleme amacıyla kullanılmış, bu sayede mevcut metot ve cihazlarla çözülemeyen birçok evrakta sahtecilik olayı tespit edilmiştir. Her tür belge ve dokümanın orijinalliğini incelemek için geliştirilen cihaz, hiperspektral görüntüleme teknolojisine dayalı olarak para, çek, senet, pasaport gibi belgeler üzerindeki sahteciliklerin güncel bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bir cihazdır. Aşağıdaki tüm işlemler cihaz vasıtası ile yapılabilmektedir.

 • Mürekkep analiz yöntemini kullanarak farklılıkları-aykırı bölgeleri algılama
 • Görünümleri aynı fakat kimyaları farklı mürekkeplerin varlığını hiperspektral analiz prosedürünü kullanarak ortaya çıkarma
 • Gizlenmiş veya silinmiş bilgiyi ortaya çıkarma
 • Kalem baskısı gibi özelliklerin 3D profilini elde etme
 • Hiperspektral analiz kullanılarak incelenen belgelerin soğurma, yansıtma, geçirgenlik ve floresans değerlerinin görüntülenmesi
 • Filigran, Fulaj izleri, Mikro yazı özelliklerini inceleme
 • UV görüntü alanında inceleme
 • IR görüntü alanında inceleme
 • Baskılı ve kabartmalı özelliklerin incelenmesi
Biyoelektronik Projesi

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirilen taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan biyosensör / biyoalgılayıcı tabanlı tanı cihazlarının çok yakın bir gelecekte tıbbi tanı, halk sağlığı, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok alanda yapılacak ölçümlerde yaygın olarak kullanılması beklenmektedir. Geliştirilen cihazlar arasında bebeklerde kan alımına gerek duyulmadan tamamen acısız ve optik yöntemle bilirubin (sarılık) değerinin ölçülmesinde kullanılan Bilirubin Ölçüm Cihazı, atıksulardaki kirliliğin ölçümünde ve dere, nehir, baraj, Atıksu Arıtma Tesisleri gibi alanların online izlenmesinde kullanılabilecek Çevresel Ölçüm Cihazları (çözünmüş oksijen, pH, iletkenlik vs.), solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalar için geliştirilen ve batarya ile çalışabilen taşınabilir solunum cihazı (ventilatör) bunlara örnek verilebilir. Ayrıca Proje kapsamında geliştirilen teknoloji ve cihaz prototipleri kullanılarak ülkemizde sağlık, enerji, gıda, adli uygulamalar ve çevre güvenliği konularında örnek çalışmalar yapılabilmesine imkân tanınmaktadır.

E-Kimlik Projesi - T.C. Kimlik Kartı Projesi

T.C. Kimlik Kartı Projesi’nin amacı, farklı güvenlik seviyelerinde elektronik kimlik doğrulamayı mümkün kılan, akıllı kart tabanlı bir elektronik kimlik doğrulama sistemi geliştirmek ve bu sayede elektronik ortamda sunulan hizmetlere güvenli bir şekilde erişim imkânı sunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda proje kapsamında aşağıdaki ürünler geliştirilmiştir:
– Akıllı Kart Yongası (UKTÜM)
– Akıllı Kart İşletim Sistemi (AKİS)
– Kart Yönetim ve Yönetim Sistemi (KYS)
– Güvenli Kart Erişim Cihazları (KEC)
– Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS)

Pilot uygulaması Bolu ilinde başarıyla tamamlanmış olan elektronik kimlik kartı; kart sahibinin nüfus bilgilerini, sayısal fotoğrafını ve biyometrik verilerini (parmak izi, parmak damar izi ve elayası izi) içermektedir. İçerdiği kimlik bilgilerinin yanı sıra, kimlik kartının en önemli özelliklerinden biri de görsel ve elektronik güvenlik unsurlarına sahip olmasıdır. Kartın elektronik güvenlik unsurları, üzerinde bulunan ve millî olarak geliştirilen, akıllı kart işletim sistemi (AKİS) ve akıllı kart tümdevresi (UKTÜM) ile sağlanmaktadır. AKİS EAL4+, UKTÜM ise EAL5 ortak kriter seviyesinde güvenlik sertifikalarına sahiptir.

Güvenli Kart Erişim Cihazı (KEC), elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için kimlik kartının  yetkili kurum tarafından verildiğini ve kartı taşıyan kişinin gerçekten kartın sahibi olduğunu doğrulamak amacıyla geliştirilmiştir. KEC, içinde bulunan ve yine TÜBİTAK BİLGEM tarafından temin edilen bir Güvenli Erişim Modülü (GEM) sayesinde, kimlik kartı ile güvenli olarak haberleşerek kartın içinde bulunan kart sahibine ait biyometrik veriyi okuyabilmektedir. Proje sürecinde, KEC’in endüstri tarafından üretilebilmesi için Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte dört bölümden oluşan “T.C. Kimlik Kartları için Güvenli Kart Erişim Cihazları” standardını oluşturma çalışmaları yürütülmüştür. Yine bu amaçla, ortak kriter EAL4 seviyesinde onaylı tüm dünya tarafından kabul görecek bir koruma profili hazırlanmış ve yayımlanmıştır.

Millî Algoritma Yongası

YİTAL, kendi geliştirdiği özgün CMOS teknolojisi ile, bu proje kapsamında UEKAE’nin kripto cihazlarındaki sayısal kripto tümdevrelerini tasarlamış ve üretmiştir. YİTAL’de üretilmiş on binlerce sayısal tümdevre aktif olarak sahada kullanılmaktadır.

NTDS (Deniz Taktik Veri Sistemi)

Bu proje kapsamında YİTAL’de geliştirilen 24 V yüksek gerilim CMOS teknolojisi ile NTDS (Naval Tactical Data System) arayüz haberleşme tümdevresi ve kartı üretilip deniz kuvvetlerine satılmıştır.

SCARD

Avrupa Birliği 6. Çerçeve kapsamında yan kanal analizlerine dirençli bellek yapısı geliştirilerek üretimi Almanya’da yaptırılmıştır. Bellek başarı ile çalışmıştır. Projede üretilen SCAR tümdevresinin testlerinde YİTAL diğer proje ortakları ile görev almıştır.

UKTÜM

YİTAL’de tasarlanmış ve yurt dışında ürettirilmiş EAL5+ sertifikasına sahip temaslı akıllı kartlar, Bolu pilot çalışmalarında başarı ile kullanıldıktan sonra Kıbrıs ile Türkiye’de kimlik kartı olarak kullanılmak üzere kartın dağıtımı sağlanmıştır.

MİHAL

Lazer yaklaşma sensöründen gelen verileri işleyen okuma devresi YİTAL’de tasarlanmış ve YİTAL’de üretilmiştir. Üretilen okuma tümdevresi, tabi tutulduğu testlerden başarı ile geçmiş ve proje tamamlanmıştır.

Proje kapsamında sipariş üzerine üretim yapma iş modeli ile ilerlenmektedir.

FP7 ORIGINS (E-Pasaport Güvenini Geri Getiren ve Genişletilmiş Sınır Güvenliğinden Yararlanan Güvenilir Dayanak Belgeleri için Öneriler) Projesi

FP7 ORIGINS Projesi, pasaport belgesi üretim ve Avrupa Birliği Üye Ülkeler/İlişkili Ülkeler içindeki dağıtım gereksinimlerini araştırmayı amaçlamıştır. ORIGINS Projesi araştırmaları sırasında, AB ve AB adayı ülkeler tarafından uygulanan pasaport başvuru/kullanım süreçleri ile pasaport başvuru belgeleri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Değerlendirme raporları her bir ülke için hazırlanarak, ortak tespit edilen uygunsuzluklar konsolidasyon çalışması ile detaylandırılmıştır. Güvenlik açıklarının ve bu açıklardan doğabilecek tehditlerin tespit edilmesi sırasında, önerdiğimiz yöntemler kullanılmıştır.
Ayrıca, güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için T.C. Kimlik Kartı’nda uyguladığımız biyometrik seçimler ve kullanım alanlarında tespit edilen durumlar ile ilgili teknik çalışmalar yürütülmüştür.

INGRESS (Canlı Parmak İzi Tarayıcıları için Yenilikçi Teknoloji) Projesi

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin Avrupa’nın 8 farklı ülkesinden 10 ortakla beraber hazırladığı INGRESS Projesi FP7 Güvenlik Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Fransa’dan Morpho şirketinin liderliği üstlendiği INGRESS Projesi’nin İş Paketi 1 – Gerekler Analizi İş Paketi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından yönetilmiştir. INGRESS Projesi kapsamında e-kimlik, sınır güvenliği, e-pasaport gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan parmak izi okuyucular için yeni görüntüleme teknolojileri üzerine çalışılmıştır. Proje kapsamında, ultrasonik bir parmak izi okuyucu ve OCT (Optical Coherence Tomography) tabanlı bir parmak izi okuyucu geliştirilmiştir. Böylelikle, standart optik tabanlı parmak izi okuyucular ile kaliteli imge alınamayan parmaklardan yüksek kalitede parmak izi imgesi elde edilmesi sağlanmıştır.

BEAT (Biyometrik Değerlendirme ve Test) Projesi

FP7 BEAT (Biometric Evaluation and Testing)  Projesi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin FP7 Güvenlik Çağrısı’ndan kazandığı ilk projedir. Avrupa’nın biyometrik  güvenlik ve mahremiyet konusundaki en önemli projelerinden biri  olan BEAT Projesi kapsamında biyometrik sistemlerin güvenlik ve mahremiyet seviyelerini ölçmek için gerekli sistemlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, proje süresince özellikle e-kimlik, e-pasaport, e-devlet gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan biyometrik sistemlerin tasarımı da gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bu projede Idiap Research Institute, Universidad Autonoma de Madrid, University of Surrey, EPFL, CEA, MORPHO, TUViT, Katholieke Universiteit Leuven gibi Avrupa’nın önde gelen kurumlarıyla beraber çalışmış ve proje kapsamında iki adet doktora tezi üretilmiştir.

eSENS (Elektronik Temel Avrupa Ağ Hizmetleri) Projesi

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin ülke koordinatörü olarak yer aldığı eSENS Projesi’nin amacı; kamu hizmetleri alanında daha önceden başlatılan muhtelif Pilot A Projelerinin (STORK, epSOS, PEPPOL, eCodex ve SPOCS) çıktılarını bütünleştirmek ve söz konusu projelerin ortaya koyduğu temel yapı taşlarını konsolide etmektir. Sayısal iç pazar için ihtiyaç duyulan bazı kilit sistemlere son hâlinin verilmesi ve bu yapıların; e-tedarik, iş mobilitesi, e-sağlık gibi önemli uygulama alanlarında entegre edilmesi hedeflenmiştir. Proje, mevcut pilot  projelerinin ötesinde yeni uygulama alanlarına da kapı açmıştır.

eCODEX (Online Veri Alışverişi Yoluyla e-Adalet İletişimi) Projesi

Adalet Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, Türkiye’nin e-hukuk alanında Avrupa çapında yürütülmekte olan e-Codex Projesi’nde yer almıştır. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Türkiye’nin de mali destek vererek taraf olduğu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı bileşenlerinden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT-PSP) kapsamında fonlanan projenin genel olarak amacı ise adalet sistemlerinin bütünleştirilerek elektronik ortamda haberleşmelerini ve ulusal yargı sistemleri arasında ortak bir platform üzerinden karşılıklı işlem yapabilmesini sağlamak; yargısal dokümanların, karar ve bilgilerin elektronik ortamda değiş tokuşunu gerçekleştirmektir. Bunun yanında, eCodex Projesi kapsamında üye ülkelerin aktiviteleri arasında yatay olarak karşılıklı işlem yapılabilmesini sağlamak, yargı için güvenli bir network kurmak, elektronik kimlik yönetimi sağlamak (örneğin avukat, mahkeme, hâkimler için) amaçlanmıştır.

STORK2.0

2007 ICT PSP Çağrısı kapsamında desteklenen ve AB’nin temel e-kimlik projesi olan STORK Projesi’nden elde edilen tecrübenin üzerine inşa edilen bu projeyle, kamu ve özel kesimin kimlik doğrulamasının sağlanması amacıyla bu kesimlerin operasyonel bir çerçeve ve altyapıda yakınsamaları amaçlanmıştır. Proje kapsamında; verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve paylaşımı esas alınmış, “e-öğrenme ve akademik yeterlilikler”, “e-bankacılık”, “iş dünyası için kamu hizmetleri” ve “e-sağlık” konuları üzerinde pilot çalışmalar yürütülmüştür. Avrupa Birliğinde ICT PSP kapsamında yürütülmekte olan epSOS, PEPPOL, SPOCS ve eCODEX gibi temel e-sağlık ve e-devlet projeleriyle yakın ilişkisi olan projede ülkemizin yanı sıra İspanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’tan 62 ortak yer almıştır.

Menü

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.