UEKAE Ana Sayfa   /   Projeler ve Programlar   /   UEKAE Devam Eden Projeler

UEKAE

Projeler

Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında savunma sanayii, kamu kurumları ve özel sektörle stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak özgün ve katma değeri yüksek teknolojiler geliştirmek için çalışan TÜBİTAK BİLGEM, ulusal ve uluslararası alanda ses getiren projeler ortaya koymaktadır. UEKAE, çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüğü BİLGEM’in geleceğe yön vererek geleceğin bilim ve teknolojisini yönlendirme misyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla ulusal elektronik ve kriptoloji alanında pek çok başarılı projeye imza atmıştır.

Devam EdenProjeler

dijital-tl-img-1

Dijital Para Projesi

Ulusal CDBC sistemi geliştirilmesi (Dijital Türk Lirası). Blokzincir ve dijital para konularında akademik açık literatürün takip edilmesi, katkı sunulması, pratik uygulamalarındaki teknolojik altyapıların incelenmesi ve analiz edilmesi. Dijital para sistemleri tasarımı. Blokzincir ve dijital para teknolojilerinin güvenlik ve mahremiyet analizi.
dijital-kimlik-img-1

Dijital Kimlik Projesi

Blokzincir tabanlı dijital kimlik yönetim altyapılarının geliştirilmesi. Data ekonomisi ve diğer iş modellerine izin verecek teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi. Benzer proje ve teknolojik gelişmelerin takibi. Blokzincir tabanlı dijital kimlik sistemlerinin geleneksel dijital dönüşüm projelerinde kullanım tasarımı. Dijital Kimlik ve diğer DLT platformlarının entegrasyonu araştırmaları. Regülasyon çalışmalarına katkı sağlanması.
e-kimlik-projesi-img-1

T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi

T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi’nin amacı, farklı güvenlik seviyelerinde elektronik kimlik doğrulamayı mümkün kılan, akıllı kart tabanlı bir elektronik kimlik doğrulama sistemi geliştirmek ve bu sayede elektronik ortamda sunulan hizmetlere güvenli bir şekilde erişim imkânı sunmaktır. Proje çıktıları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı Mayıs ayından itibaren günümüze kadar başarılı bir şekilde kullanılmakta olup, TÜBİTAK BİLGEM, T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Faaliyetleri altında kamu kurumlarına veya özel teşebbüslere, talepleri doğrultusunda, sunumlar gerçekleştirmekte ve e-kimlik endüstri entegrasyonu hizmeti vermektedir. Sunulan hizmetler ile ilgili detaylı bilgiye www.ekds.gov.tr web sitesinden erişim sağlanabilmektedir.
kart-yonetim-sistemi-gelistirme-img-1

Kart Yönetim Sistemi Geliştirme ve Teknoloji Transferi Projesi

Kart Yönetim Sistemi Geliştirme ve Teknoloji Transferi Projesi’nin amacı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 2. Nesil Pasaport Projesi’nde kullanılmak üzere Pasaport Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesidir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan elektronik pasaport başvuru ve kişiselleştirme süreçleri, 2018 yılı itibari ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Söz konusu proje ile UEKAE tarafından Pasaport Yönetim Sistemi geliştirilmiş olup teknoloji transferi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu proje çıktıları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Nisan ayından itibaren günümüze kadar başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
ulusal-marker-kontrol-img-1

Akaryakıt Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi (Ulusal Marker ve Firma Marker)

Akaryakıt Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi (Ulusal Marker ve Firma Marker), kayıt dışı üretim ve kaçakçılıkla elde edilen akaryakıtların petrol piyasasında dağıtılmasını önlemek, yakıt pazarının mümkün olan en üst seviyede denetimini sağlamak ve vergi gelirlerini artırmak için geliştirilip üretilmektedir. Ulusal Marker Kontrol Sistemi; akaryakıtların saha denetimlerinde Ulusal Marker’ın tespiti ve konsantrasyon ölçümünü yapan Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazları (MarkerXP+), akaryakıt dağıtım şirketlerinin laboratuvarlarında akaryakıtlardaki Ulusal Marker’ın konsantrasyon ölçümünü yapan Ulusal Marker Konsantrasyon Ölçüm Cihazları (MarkerK+) ve Veri Toplama Merkezinden oluşmaktadır. 2007 yılından itibaren Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birimlerince; rafinerilerde, akaryakıt istasyonlarında, taşıma tankerlerinde, depolama sahalarında yapılan denetimlerde kaçak akaryakıt tespitinde kullanılmaktadır. Firma Marker Kontrol Sistemi; akaryakıt firmalarının satmakta oldukları akaryakıtları tanıyabilmeleri, istasyonlarını denetleyebilmeleri ve hizmet kalitelerini artırabilmeleri için geliştirilip üretilmektedir.
milli-acik-anahtar-altyapisi-img-1

Millî Açık Anahtar Altyapısı Projesi

Açık Anahtar Altyapısı (AAA/PKI) teknolojileri; özellikle elektronik kimlik kartı, elektronik imza ve e-devlet uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. MA3 Projesi kapsamında geliştirilen Elektronik Sertifika Yönetim Altyapısı (ESYA), AAA teknolojilerinin kalbini oluşturan elektronik sertifikaların üretilmesi ve yönetimini gerçekleştiren ülkemizdeki tek millî yazılımdır ve bu alanda Ortak Kriter (Common Criteria, CC) EAL4+ sertifikası olan dünyadaki sayılı ürünlerden biridir. Türkiye’de kamu kurumlarına sertifika vermekle yetkili olan KamuSM Sertifika hizmet sağlayıcısında ESYA yazılımı kullanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi ve e-Pasaport Projesi kapsamında üretilecek sertifikaların üretimi ve yönetimi ESYA yazılımları ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Zaman Damgası Sunucusu ve Zaman Damgası İstemcisi yaygın olarak kullanılan diğer uygulamalarımızdır. Kermen PKI İstemcisi masaüstü güvenlik hizmetleri sunan bir istemci uygulama ailesidir. MA3 API e-İmza ve Şifreleme Kütüphaneleri, e-Yazışma, e-Devlet, UYAP, e-Defter, e-Fatura, e-Reçete gibi projelerin altyapısını oluşturmaktır. Yazılım firmaları, telekomünikasyon firmaları, bankalar, üniversiteler ve kamu kurumları MA3 API’yi kullanarak yüzlerce e-İmza ürünü geliştirmiştir ve geliştirmektedir. Bu kurumlara yazılım desteği verilmeye devam edilmektedir. ESYA, KERMEN ve MA3 API ürünlerimiz başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok özel ve kamu kurumunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ürünlerimizin değişen ve gelişen teknoloji ve standartlara (ETSI, RFC ve ISO vb.) göre güncellemeleri yapılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda ürünlere yeni özellikler eklenmektedir.
medas-img-1

Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi / MEDAS-3

MEDAS-3 Projesi’nin amacı, MEDAS’ın tesisi ve işletimi sırasında elde edilen tecrübeler kapsamında, teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamak ve hâlihazırda TSK’da kullanılmakta olan MEDAS içindeki yabancı kaynaklı hazır ticari ürünleri NATO ve uluslararası standartlar dikkate alınarak millileştirebilmek maksadıyla gerçekleştirilen Millî Askerî Mesajlaşma Sistemi (MAMSİS) Projesi ile kazanılan millî yeteneklerin sisteme dâhil edilerek sistemin geliştirilmesi ve millileştirilmesidir. 2018 yılında başlayan ve 2019 yılında tamamlanan projenin çıktıları, uluslararası standartlara uygun ve ulusal ihtiyaçlar gözetilerek millî olarak geliştirilmiş olan mesajlaşma ve dizin yazılımları olacaktır. Proje kapsamında mevcut dış sistemlerle (taktik ve stratejik sahada) entegrasyon sağlanacaktır. Proje bitiminden sonra 2 yıl garanti hizmeti verilecektir. Proje kapsamında geliştirilecek/genişletilecek olan ürünler şunlardır:  X.400 Mesaj Aktarma Sunucu (MAS) Yazılımı, Adres Listesi Yönetim Birimi (ALYB) Yazılımı, Havale Yönetim Birimi (HYB) Yazılımı, Sistemler Arası Geçit Birimi (SAGB) Yazılımı, İstemci Yazılımı, Yönetim Aracı Yazılımı. Proje’nin temel hedefleri ve kazanımları şu şekildedir: MAMSİS Projesi ile kazanılan millî yeteneklerin kullanıcı geri beslemeleri doğrultusunda genişletilerek sisteme dâhil edilmesi, sistemin işletme ve yönetiminin kolaylaştırılması amacıyla mesajlaşma ve dizin sistemleri yönetim arayüzlerinin tekilleştirilerek mimari yapıda değişikliklere gidilmesi, işletim sistemi ve güvenlik yazılımlarının en son sürümleri ile güncellenmesi, TSK çapında stratejik, operatif ve taktik seviyede kullanılan/kullanılacak olan ve mesajlaşma altyapısını destekleyebilen sistemler ile bütünleşik olarak çalışabilen bir yapı oluşturulması.
akilli-kart-projesi-img-1

Akıllı Kart Projesi

YİTAL, entegre devre tasarımındaki yoğun tecrübesi ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı sayesinde kazanılan güvenli devre tasarımı bilgi birikimi ile 2011’de Türkiye’nin ilk temaslı Millî Akıllı Kart entegre devresini tasarlamış ve kullanıma sunmuştur. 2011’den beri farklı sürümlerinin geliştirildiği temaslı akıllı kartlar uluslararası geçerliliği olan  EAL5+ Güvenlik Sertfikası’na sahiptirler. Türkiye’nin ulusal kimlik akıllı kartlarının tek tasarımcısı olan YİTAL, 2018 yılında çift arayüzlü (temaslı ve temassız) ulusal akıllı kartı geliştirmiştir.
biyoaerosol-img-1

Biyoaerosol Algılama Sistemi Projesi

Proje kapsamında, KBRN alanında yürütülen çalışmalarda ortamdaki havada bulunan 0,3-5 mikron çapındaki aerosollerin optik tabanlı sistem ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek cihaz içerisindeki sisteme pompalar yoluyla aktarılacak ortam havasının içerisindeki partiküller lazer ile uyarılarak ölçümlenmektedir. Havadaki tehdit partiküllerinin boyutlarının beklenen aralıkta olması, miktarının belirli bir eşik değerini geçmesi ve boyut dağılımı floresans oranlarının değeri ile cihaz alarm durumuna geçecek ve tespit edilen partiküllerin biyolojik olup olmadığı anlaşılacaktır. Proje sonunda ortaya çıkacak ürün insanlı ve insansız olarak kullanılabilen her türlü kara-hava-deniz platformlarına entegre edilebilecek, bu platformlardaki KBRN sistemleri ile entegrasyonu ve haberleşmesi sağlanarak bu sayede sivil ve askerî alandaki biyolojik tehditlerin (biyo saldırı, terör, virüs vb.) uzaktan ve erken tespiti mümkün olabilecektir.
safir-posta-kurumnet-img-1

Safir Posta (KurumNet)

Safir Posta; güvenli e-posta alışverişi, anlık mesajlaşma, video konferans, takvim ve görev takip işlevlerini bir arada sunan bir üretkenlik çözümüdür. Tamamen millî kaynaklarla geliştirilmiş ürün ailesi Safir Posta’nın geliştirme sürecinde uluslararası standartlara uyum sağlanmış, aynı zamanda ulusal ihtiyaçlar gözetilmiştir. Safir Posta bütünleşik çalışan birçok yazılım bileşeni içermektedir. Kullanıcılar arasında e-postaları iletmek ve muhafaza etmekle görevli SMTP/IMAP/POP3 standartlarına uygun “Mesaj Aktarma Sunucusu,” kullanıcı bilgilerinin merkezî olarak saklandığı LDAP standardına uygun “Dizin Sistemi Sunucusu” ve son kullanıcıların e-posta hazırlamasına, görüntülemesine imkân veren “Mesajlaşma İstemcisi” (web, Outlook ve masaüstü sürümleri mevcuttur) temel bileşenlerdir. CalDAV sunucusu ve iMIP standardını gerçekleyen paylaşılabilir takvim ortamı, XMPP üzerinden canlı sohbet sistemi, çeşitli video konferans sistemleri ile entegrasyon yeteneği, çok faktörlü kimlik doğrulama, platform bağımsız çalışabilme özelliklerine sahiptir. Kullanıcılar arasında imzalı ve şifreli mesajlaşmaya imkân vermektedir. Safir Posta ile; güçlü kimlik doğrulama, hat güvenliği, erişim denetimi, denetim günlüğü ve mesaj güvenliği gibi güvenlik işlevleri sağlanmaktadır. Ayrıca, uzaktan merkezî olarak yönetilebilen sunucu bileşenleri vasıtasıyla yedekleme, yedekten dönme ve iş sürekliliği gibi işlevler desteklenmektedir. Bu yeteneklere ek olarak, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen MA3 ürün ailesine (ESYA, Dirak HSM) entegre olacak şekilde imzalı/şifreli mesaj gönderebilme özelliklerine sahiptir. Bunlara ek olarak, TÜBİTAK BİLGEM tarafından millî olarak geliştirmiş olan Safir Depo ve AKİS destekli akıllı kart gibi bileşenlerle birlikte çalışabilmektedir. Bu sayede, herhangi bir yabancı yazılıma ihtiyaç duymadan güvenli ve güvenilir bir e-posta iletişimi sağlamaktadır. KurumNet adıyla 2017’de başlayan Safir Posta TÜBİTAK BİLGEM kurumsal mesajlaşma sistemi olarak, yaklaşık 2.000 kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Kurumlara özgü ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ek geliştirmeler de yapılabilmektedir. Safir Posta, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde idame edilen SAVNET altyapısında güvenli mesajlaşma amacıyla kullanılmaktadır. Kurumlarda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Detaylı bilgi için https://kurumnet.bilgem.tubitak.gov.tr/

Devam Eden DiğerProjeler

IP Kripto Cihazları (IPKC)

Günümüzde ağ sistemleri zamanla tek bir ağ teknolojisinde birleştirilmektedir. Gelecekte ise ağ sistemlerinin her türlü veri trafiğinin, tamamen IP ağları üzerinden aktarılmasına dayanan “Everything Over IP” kavramına dayanacağı öngörülmektedir.

Bu bağlamda, proje kapsamında geliştirilen IP Kripto Cihazları (IPKC), IP haberleşmesinde bulunan özel ya da gizli ağların, korumasız ağlar üzerinden yüksek hızlarda güvenli iletişimini sağlamaktadır. Bu sayede çok sayıda fiziksel hat türü (kablolu, kablosuz, uydu ve hibrit ağlar), çok sayıda uygulama tek bir teknoloji ile korunmuş olmaktadır. IP Kripto Sistemi bu ağların veri gizliliğini, kimlik doğruluğunu ve veri bütünlüğünü sağlamaktadır.

IP Kripto Sistemi, güvenli iletişimi sağlayan ve gizli ağları birbirine bağlayan IP kripto cihazları ile uzaktan anahtar ve cihaz yönetimini sağlayan Yönetim Merkezinden (GYM) oluşur. 2000’li yıllardan günümüze kadar farklı ihtiyaçlar için çeşitli hızlarda çeşitli IP Kripto Cihazları (34Mbps’den 9 Gbps’e kadar) geliştirilmiştir ve yeni ihtiyaçlara uygun cihazların geliştirilmesine devam edilmektedir.

Yazılım ve donanımı tamamen millî olarak tasarlanmış IP Kripto Sistemleri, başta TSK ağları olmak üzere, birçok kritik askerî ve kamu kuruluşunun bilgi altyapısının güvenliğinde kritik rol oynamaktadır.

Kripto Radar Projesi

Kripto para sistemlerinin izleme ve analiz altyapısının geliştirilmesi.

KKTC e-Kimlik Kartı Yönetim ve Sertifikasyon Merkezi Projesi

KKTC e-Kimlik Kartı Yönetim ve Sertifikasyon Merkezi Projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) özgü e-Kimlik Kartı Yönetim Sistemi ve KKTC Sertifikasyon Merkezinin tasarlanması, geliştirilmesi, kurulumu ve bakım desteğinin sağlanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurt dışı temsilciliklerine kimlik kartı başvuru birimi kurulumu ve bakım desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Söz konusu proje çıktıları, KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından 2015 yılından itibaren, dış temsilcilikleri tarafından da 2017 yılından itibaren günümüze kadar başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

KEMENT Kripto Modülü

KEMENT Kripto Modülü, Mühimmat Veri Ağı Sistemi’ndeki haberleşmenin güvenliğini sağlamak üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiştir. Modül, Hava Aracı (F-16) ve Mühimmat (SOM) üzerinde bulunacak terminallere entegre edilerek kullanılır.

KEMENT Kripto Modülü, zaman paylaşımlı/frekans atlamalı Taktik Veri Ağ Sistemlerini destekleyen bir kripto protokolüne sahip olup, GİZLİ gizlilik seviyesi güvenli haberleşme için COMSEC onayı alınmıştır.

IFF M5K-IIM Kripto Birimi

IFF M5K-IIM Kripto Birimi, NATO Mod 4/5 ve Millî Mod 4/5 kripto algoritmalarını kullanarak IFF Mod 4/5 Sistemlerinde haberleşme ve iletişim güvenliğini sağlamak üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiştir. M5K-IIM Kripto Birimi, IFF Sistemi Sorgulayıcı/Cevaplayıcı cihazları ile uyumlu olarak geliştirilmiştir. COMSEC, TEMPEST onayı alınmış olan M5K-IIM Kripto Birimleri, MIL-STD-461E standardına göre EMI/EMC ve MIL-STD-810G standardına göre çevre koşullarına uygun olarak geliştirilmiştir.

M5K-IIM Kripto Birimi aşağıda listelenen cihazlarda kullanılmaktadır:

 • Kısa/Orta Menzilli Sorgulayıcı
 • Cevaplayıcı
 • Uzun Menzilli Sorgulayıcı
 • Birleşik Sorgulayıcı/Cevaplayıcı

Geliştirmesi tamamlanan M5K-IIM Kripto Birimi’nin teknoloji transferi yapılmıştır ve kullanılmaktadır.

EKADAS-II

EKADAS-II Sistemi, Ulusal Kripto Anahtar Yönetim Altyapısı’nın oluşturulması, TSK envanterindeki bütün kripto cihazları için kripto anahtar yönetim yeteneğinin kazandırılması; diğer yönetim sistemleri (NATO, ASELSAN, BİLGEM) ile entegrasyon, güvenli, hızlı, kesintisiz, yaygın, ölçeklenebilir anahtar yönetimi sağlanması için geliştirilmiştir.

Sistemin önemli özellikleri aşağıda verilmiştir:

 • Her türlü hassas bilgi (kripto anahtarı -simetrik/simetrik- sertifika, yazılım, kod, parola, firmware, konfigürasyon/yönetim bilgisi, dosya, mesaj vb.) güvenli dağıtımı
 • Yüksek kalitede anahtar üretimi (kuantum ve geleneksel RSÜ tekniklerinin kombinasyonu ile)
 • Anahtar Yönetim Sistemi (EKMS) kavramından Anahtar Yönetim Altyapısı (KMI) kavramına geçiş
 • Yeni nesil kripto cihazlarının karmaşık anahtar yönetimini destekleme
 • Kripto cihazlarının envanterine göre kripto malzemelerinin dağıtımı ve muhasebesi
 • Ortak Anahtar Yönetim Çatısı (OAYÇ)
YTDA Mesaj İşletim Sistemi

Yeni Tip Denizaltı (YTDA) Mesaj İşletim Sistemi Projesi’nin amacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı Yeni Tip Denizaltı Projesi Ana Sözleşmesi çerçevesinde inşa edilecek olan 6 adet denizaltı gemisine konuşlandırılması planlanan ve Entegre Deniz Haberleşme Sistemi’nin bir alt sistemi olan Mesaj İşletim Sistemi’nin (MİS) geliştirilmesidir. Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

LHD Mesaj İşletim Sistemi

LHD (Çok Maksatlı Amfibi Hücum Çıkarma Gemisi) Mesaj İşletim Sistemi Projesi’nin amacı, LHD Projesi çerçevesinde tersane tarafından inşa edilecek Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nde konuşlandırılacak olan ve Muhabere Sistemi’nden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özelliklerine sahip Mesaj İşletim Sistemi’nin (MİS) geliştirilmesidir.

Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Ed.3 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

MEDAS Bakım Onarım İşletme ve Destek Hizmeti Projesi (MEDAS-2)

Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi (MEDAS), TSK’nın mesajlaşma ve evrak dağıtım ihtiyacını günümüz teknolojisine uygun olarak en doğru, en seri ve en güvenli şekilde karşılamak maksadıyla, uluslararası X.400 e-posta standartları, X.500 dizin sistemi standartları, servis güvenliğinin sağlanması için Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Yazılımı ve NATO tarafından yayımlanan (Askerî Mesaj Dağıtım Sistemi – Military Message Handling System) başlıklı STANAG 4406’da belirtilen askerî mesajlaşma ihtiyaçları ele alınarak tesis edilmiş bir sistemdir.

MEDAS’ta son kullanıcıların sisteme erişmesinde kullanılan mesajlaşma arayüzünün millî imkânlarla geliştirilmesi amacıyla 2005 yılında TÜBİTAK BİLGEM UEKAE Mesajlaşma Sistemleri Birimi tarafından Millî Askerî Mesaj Formu (MAMF) ve Adres Listesi Yönetim Birimi (ALYB) ürünleri prototip olarak geliştirilmiştir. İlgili ürünler, 2009 yılından beri MEDAS-2 adı altında kullanılmaktadır.

MEDAS Bakım Onarım İşletme ve Destek Hizmeti Projesi kapsamında, MAMF’ın Windows 7 veya 10 İşletim Sistemi’nde çalışabilmesi, MAMSİS kapsamında geliştirilen DSS (Dizin Sistemi Sunucusu) yazılımının kullanılması ve bu ürünler için 2 yıl bakım onarım desteği verilmesi hedeflenmektedir. 2018 yılında başlayan ve 2020 yılında tamamlanması amaçlanan projenin çıktıları MAMF (Yeni Sürüm), Dizin Sistemi Sunucusu ve ESYA ürünleridir (Yeni Sürüm).

Fotodedektör Projesi

Fotodedektör üretim süreçleri geliştiren YİTAL 2010 yılından bu yana Türkiye’nin 4 kadranlı fotodedektör sağlayıcısıdır.  YİTAL’de üretilen fotodedektörler uluslararası pazardaki benzer ürünlere göre daha yüksek tepkisellik ve geniş dinamik aralığı sunmaktadırlar. Farklı özelliklere sahip fotodedektör ürün ağacı mevcuttur. 4 kadranlı fotodedektör dışında lazer yaklaşma sensörü de ürün yelpazesinde bulunmaktadır.

SiGe Projesi

Türkiye’de kullanılan radarların x-bant alıcı-verici modüllerinin millî olarak üretilmesi hedefi çerçevesinde özgün 0,25 µm 5 metal SiGe BiCMOS teknolojisi geliştirilmiştir. Bu teknolojiye ait 120 GHz’lik kesim frekanslı HBT ile x-banttaki uygulamalar için RF devrelerin Türkiye’de üretilebilmesi noktasına gelinmiştir. Teknoloji; HBT, CMOS, Yalıtılmış NMOS, Varaktör, Endüktör, MiM kapasitör ve direnç elemanlarını içermektedir. Sayısal, analog (CMOS) ve RF (SiGe) tümdevrelerinin tek kırmıkta üretilmesine olanak sağlayan 0,25 µm 5 metal BiCMOS teknolojisi ile radar uygulamaları için tümdevre üretimi çalışmaları devam etmektedir.

Özel İşlemci Projesi

YİTAL, özel uygulamalar için çok çekirdekli özgün işlemci tasarlama ve üretme konusunda çalışmalar sürdürmektedir. Kendine özgü makine dili olan işlemci için özgün derleyici ve simülatör yazılımı geliştirilmiştir. Bu destek yazılımları ve geliştirme kartından oluşan uygulama geliştirme ortamı hazırlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında YİTAL’de tasarlanmış ve YİTAL’in 5 metal 0,25 µm CMOS teknolojisi ile YİTAL’de üretilmiş, kılıflanmış 8051 işlemcisi başarı ile çalışmıştır. Türkiye’de üretilmiş ilk işlemci elde edilmiştir. 8,5 milyon transistör içeren çok çekirdekli özel işlemcinin üretimi devam etmektedir.

Lazer Test İstasyonu Projesi

Projenin amacı, entegre devreler üzerinde yapılacak optik yan kanal analizleri için lazer test istasyonu geliştirilmesidir. Geliştirilecek istasyon, Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına bağlı Ortak Kriterler Test Merkezi (OKTEM) tarafından kullanılacaktır. OKTEM’in yurt içi ve yurt dışı test müşterilerine hizmet sunabilmesi ve talep edilen test türlerinden biri olan lazer testlerini gerçekleştirebilmesi sağlanacaktır. Hem kurum içi hem de kurum dışından kullanım talepleri olabilecek bu cihaz sayesinde üretilen çip ve elektronik devrelerin güvenilirlikleri test edilebilecektir. Projenin tamamlanmasından sonra gerek lazer test işlemleri alanında OKTEM Lab’ın ihtiyacı giderilecek gerekse bu alanda yerli bir ürüne sahip olunacaktır.

Denizde İkmal Muhabere Destek Gemisi Mesaj İşletim Sistemi (DİMDEG MİS)

DİMDEG MİS, geliştirilecek donanım ve yazılımlar ile beraber hazır ticari ürünler de kullanılarak oluşturulan bir sistemdir. MİS; ACP 127, STANAG 4406, STANAG 5066 ve SMTP uygulama ve standartlarını destekleyecektir. Sistem, telsizler üzerinden farklı protokoller kullanarak bir ağ oluşturup, iki veya daha fazla noktanın mesafe ve bant genişliklerine göre, güvenli ve güvenilir, değişik uygulama ve yöntemler ile veri haberleşmesini sağlar. Farklı standartlarda mesaj hazırlama, alma, gönderme ve yazdırma işlemlerinin yanında arşivleme, analiz ve raporlama sistem bünyesinde yapılabilmektedir.

Açık Deniz Karakol Gemisi Mesaj İşletim Sistemi (ADKG MİS)

ADKG MİS Projesi, Savaş Yönetim Sistemi’nin bir alt sistemi olarak çalışacak mesaj işletim sistemini konu almaktadır. MİS, Muhabere Sisteminden gelen formatlı/formatsız mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özelliklerinin yanı sıra formatlı/formatsız mesaj hazırlama ve Muhabere Sistemi’ne gönderme kabiliyetlerine sahip olacaktır. MİS; ACP 127, STANAG 4406, STANAG 5066 ve SMTP uygulama ve standartlarını destekleyecektir. Bu proje kapsamında 2 adet Açık Deniz Karakol gemisine mesaj işletim sistemi verilecektir.

Okuma Devresi Projeleri (Gökkuşağı, CMOS Dönü Ölçer)

YİTAL, bünyesinde bulundurduğu 0,7 µm 2 metal CMOS teknolojisi ile, fotodedektör ve lazer yaklaşma sensöründen gelen verileri işleyen okuma devreleri üretmektedir.

UKTÜM Dual

YİTAL, tümdevre tasarımındaki yoğun tecrübesini ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı sayesinde kazanılan güvenli devre tasarımı bilgisini bir arada kullanarak Türkiye’nin ilk temaslı Millî Akıllı Kart tümdevresini tasarlamış ve yurt dışında üretimini yaptırarak kullanıma sunmuştur. 2011’den beri farklı sürümlerinin geliştirildiği temaslı akıllı kartlar uluslararası geçerliliği olan  EAL5+ Güvenlik Sertifikası’na sahiptirler. Türkiye’nin ulusal kimlik akıllı kartlarının tek tasarımcısı olan YİTAL, çift arayüzlü (temaslı ve temassız) ulusal akıllı kartı geliştirme çalışmaları sürdürmektedir.

Nanosis

Giyilebilir teknolojiler kapsamında tansiyon ve nabız verileri için okuma devresi tasarımı çalışmaları devam etmektedir. Tasarımlar yurt dışında yaptırılacaktır.

Güvenli MikroSD

SD kartlar aracılığı ile verilerin güvenli saklanması ve aktarılmasını amaçlayan bu proje kapsamında tasarım ve işletim sistemi geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Tasarımlar yurt dışında yaptırılacaktır.

Devam Eden Projelerimiz

Dijital Para Projesi
 • Ulusal CDBC sistemi geliştirilmesi (Dijital Türk Lirası).
 • Blokzincir ve dijital para konularında akademik açık literatürün takip edilmesi, katkı sunulması, pratik uygulamalarındaki teknolojik altyapıların incelenmesi ve analiz edilmesi.
 • Dijital para sistemleri tasarımı.
 • Blokzincir ve dijital para teknolojilerinin güvenlik ve mahremiyet analizi.
IP Kripto Cihazları (IPKC)

Günümüzde ağ sistemleri zamanla tek bir ağ teknolojisinde birleştirilmektedir. Gelecekte ise ağ sistemlerinin her türlü veri trafiğinin, tamamen IP ağları üzerinden aktarılmasına dayanan “Everything Over IP” kavramına dayanacağı öngörülmektedir.

Bu bağlamda, proje kapsamında geliştirilen IP Kripto Cihazları (IPKC), IP haberleşmesinde bulunan özel ya da gizli ağların, korumasız ağlar üzerinden yüksek hızlarda güvenli iletişimini sağlamaktadır. Bu sayede çok sayıda fiziksel hat türü (kablolu, kablosuz, uydu ve hibrit ağlar), çok sayıda uygulama tek bir teknoloji ile korunmuş olmaktadır. IP Kripto Sistemi bu ağların veri gizliliğini, kimlik doğruluğunu ve veri bütünlüğünü sağlamaktadır.

IP Kripto Sistemi, güvenli iletişimi sağlayan ve gizli ağları birbirine bağlayan IP kripto cihazları ile uzaktan anahtar ve cihaz yönetimini sağlayan Yönetim Merkezinden (GYM) oluşur. 2000’li yıllardan günümüze kadar farklı ihtiyaçlar için çeşitli hızlarda çeşitli IP Kripto Cihazları (34Mbps’den 9 Gbps’e kadar) geliştirilmiştir ve yeni ihtiyaçlara uygun cihazların geliştirilmesine devam edilmektedir.

Yazılım ve donanımı tamamen millî olarak tasarlanmış IP Kripto Sistemleri, başta TSK ağları olmak üzere, birçok kritik askerî ve kamu kuruluşunun bilgi altyapısının güvenliğinde kritik rol oynamaktadır.

Kripto Radar Projesi

Kripto para sistemlerinin izleme ve analiz altyapısının geliştirilmesi.

Dijital Kimlik Projesi
 • Blokzincir tabanlı dijital kimlik yönetim altyapılarının geliştirilmesi.
 • Data ekonomisi ve diğer iş modellerine izin verecek teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi.
 • Benzer proje ve teknolojik gelişmelerin takibi.
 • Blokzincir tabanlı dijital kimlik sistemlerinin geleneksel dijital dönüşüm projelerinde kullanım tasarımı.
 • Dijital Kimlik ve diğer DLT platformlarının entegrasyonu araştırmaları.
 • Regülasyon çalışmalarına katkı sağlanması.
T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi

T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi’nin amacı, farklı güvenlik seviyelerinde elektronik kimlik doğrulamayı mümkün kılan, akıllı kart tabanlı bir elektronik kimlik doğrulama sistemi geliştirmek ve bu sayede elektronik ortamda sunulan hizmetlere güvenli bir şekilde erişim imkânı sunmaktır.
Proje çıktıları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı Mayıs ayından itibaren günümüze kadar başarılı bir şekilde kullanılmakta olup, TÜBİTAK BİLGEM, T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Faaliyetleri altında kamu kurumlarına veya özel teşebbüslere, talepleri doğrultusunda, sunumlar gerçekleştirmekte ve e-kimlik endüstri entegrasyonu hizmeti vermektedir. Sunulan hizmetler ile ilgili detaylı bilgiye www.ekds.gov.tr web sitesinden erişim sağlanabilmektedir.

KKTC e-Kimlik Kartı Yönetim ve Sertifikasyon Merkezi Projesi

KKTC e-Kimlik Kartı Yönetim ve Sertifikasyon Merkezi Projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) özgü e-Kimlik Kartı Yönetim Sistemi ve KKTC Sertifikasyon Merkezinin tasarlanması, geliştirilmesi, kurulumu ve bakım desteğinin sağlanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurt dışı temsilciliklerine kimlik kartı başvuru birimi kurulumu ve bakım desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Söz konusu proje çıktıları, KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından 2015 yılından itibaren, dış temsilcilikleri tarafından da 2017 yılından itibaren günümüze kadar başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Kart Yönetim Sistemi Geliştirme ve Teknoloji Transferi Projesi

Kart Yönetim Sistemi Geliştirme ve Teknoloji Transferi Projesi’nin amacı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 2. Nesil Pasaport Projesi’nde kullanılmak üzere Pasaport Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesidir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan elektronik pasaport başvuru ve kişiselleştirme süreçleri, 2018 yılı itibari ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Söz konusu proje ile UEKAE tarafından Pasaport Yönetim Sistemi geliştirilmiş olup teknoloji transferi gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu proje çıktıları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Nisan ayından itibaren günümüze kadar başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Akaryakıt Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi (Ulusal Marker ve Firma Marker)

Akaryakıt Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi (Ulusal Marker ve Firma Marker), kayıt dışı üretim ve kaçakçılıkla elde edilen akaryakıtların petrol piyasasında dağıtılmasını önlemek, yakıt pazarının mümkün olan en üst seviyede denetimini sağlamak ve vergi gelirlerini artırmak için geliştirilip üretilmektedir.
Ulusal Marker Kontrol Sistemi; akaryakıtların saha denetimlerinde Ulusal Marker’ın tespiti ve konsantrasyon ölçümünü yapan Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazları (MarkerXP+), akaryakıt dağıtım şirketlerinin laboratuvarlarında akaryakıtlardaki Ulusal Marker’ın konsantrasyon ölçümünü yapan Ulusal Marker Konsantrasyon Ölçüm Cihazları (MarkerK+) ve Veri Toplama Merkezinden oluşmaktadır. 2007 yılından itibaren Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birimlerince; rafinerilerde, akaryakıt istasyonlarında, taşıma tankerlerinde, depolama sahalarında yapılan denetimlerde kaçak akaryakıt tespitinde kullanılmaktadır.
Firma Marker Kontrol Sistemi; akaryakıt firmalarının satmakta oldukları akaryakıtları tanıyabilmeleri, istasyonlarını denetleyebilmeleri ve hizmet kalitelerini artırabilmeleri için geliştirilip üretilmektedir.

Millî Açık Anahtar Altyapısı Projesi

Açık Anahtar Altyapısı (AAA/PKI) teknolojileri; özellikle elektronik kimlik kartı, elektronik imza ve e-devlet uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. MA3 Projesi kapsamında geliştirilen Elektronik Sertifika Yönetim Altyapısı (ESYA), AAA teknolojilerinin kalbini oluşturan elektronik sertifikaların üretilmesi ve yönetimini gerçekleştiren ülkemizdeki tek millî yazılımdır ve bu alanda Ortak Kriter (Common Criteria, CC) EAL4+ sertifikası olan dünyadaki sayılı ürünlerden biridir.
Türkiye’de kamu kurumlarına sertifika vermekle yetkili olan KamuSM Sertifika hizmet sağlayıcısında ESYA yazılımı kullanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi ve e-Pasaport Projesi kapsamında üretilecek sertifikaların üretimi ve yönetimi ESYA yazılımları ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Zaman Damgası Sunucusu ve Zaman Damgası İstemcisi yaygın olarak kullanılan diğer uygulamalarımızdır.
Kermen PKI İstemcisi masaüstü güvenlik hizmetleri sunan bir istemci uygulama ailesidir.
MA3 API e-İmza ve Şifreleme Kütüphaneleri, e-Yazışma, e-Devlet, UYAP, e-Defter, e-Fatura, e-Reçete gibi projelerin altyapısını oluşturmaktır. Yazılım firmaları, telekomünikasyon firmaları, bankalar, üniversiteler ve kamu kurumları MA3 API’yi kullanarak yüzlerce e-İmza ürünü geliştirmiştir ve geliştirmektedir. Bu kurumlara yazılım desteği verilmeye devam edilmektedir.
ESYA, KERMEN ve MA3 API ürünlerimiz başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok özel ve kamu kurumunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ürünlerimizin değişen ve gelişen teknoloji ve standartlara (ETSI, RFC ve ISO vb.) göre güncellemeleri yapılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda ürünlere yeni özellikler eklenmektedir.

KEMENT Kripto Modülü

KEMENT Kripto Modülü, Mühimmat Veri Ağı Sistemi’ndeki haberleşmenin güvenliğini sağlamak üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiştir. Modül, Hava Aracı (F-16) ve Mühimmat (SOM) üzerinde bulunacak terminallere entegre edilerek kullanılır.

KEMENT Kripto Modülü, zaman paylaşımlı/frekans atlamalı Taktik Veri Ağ Sistemlerini destekleyen bir kripto protokolüne sahip olup, GİZLİ gizlilik seviyesi güvenli haberleşme için COMSEC onayı alınmıştır.

IFF M5K-IIM Kripto Birimi

IFF M5K-IIM Kripto Birimi, NATO Mod 4/5 ve Millî Mod 4/5 kripto algoritmalarını kullanarak IFF Mod 4/5 Sistemlerinde haberleşme ve iletişim güvenliğini sağlamak üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiştir. M5K-IIM Kripto Birimi, IFF Sistemi Sorgulayıcı/Cevaplayıcı cihazları ile uyumlu olarak geliştirilmiştir. COMSEC, TEMPEST onayı alınmış olan M5K-IIM Kripto Birimleri, MIL-STD-461E standardına göre EMI/EMC ve MIL-STD-810G standardına göre çevre koşullarına uygun olarak geliştirilmiştir.

M5K-IIM Kripto Birimi aşağıda listelenen cihazlarda kullanılmaktadır:

 • Kısa/Orta Menzilli Sorgulayıcı
 • Cevaplayıcı
 • Uzun Menzilli Sorgulayıcı
 • Birleşik Sorgulayıcı/Cevaplayıcı

Geliştirmesi tamamlanan M5K-IIM Kripto Birimi’nin teknoloji transferi yapılmıştır ve kullanılmaktadır.

EKADAS-II

EKADAS-II Sistemi, Ulusal Kripto Anahtar Yönetim Altyapısı’nın oluşturulması, TSK envanterindeki bütün kripto cihazları için kripto anahtar yönetim yeteneğinin kazandırılması; diğer yönetim sistemleri (NATO, ASELSAN, BİLGEM) ile entegrasyon, güvenli, hızlı, kesintisiz, yaygın, ölçeklenebilir anahtar yönetimi sağlanması için geliştirilmiştir.

Sistemin önemli özellikleri aşağıda verilmiştir:

 • Her türlü hassas bilgi (kripto anahtarı -simetrik/simetrik- sertifika, yazılım, kod, parola, firmware, konfigürasyon/yönetim bilgisi, dosya, mesaj vb.) güvenli dağıtımı
 • Yüksek kalitede anahtar üretimi (kuantum ve geleneksel RSÜ tekniklerinin kombinasyonu ile)
 • Anahtar Yönetim Sistemi (EKMS) kavramından Anahtar Yönetim Altyapısı (KMI) kavramına geçiş
 • Yeni nesil kripto cihazlarının karmaşık anahtar yönetimini destekleme
 • Kripto cihazlarının envanterine göre kripto malzemelerinin dağıtımı ve muhasebesi
 • Ortak Anahtar Yönetim Çatısı (OAYÇ)
YTDA Mesaj İşletim Sistemi

Yeni Tip Denizaltı (YTDA) Mesaj İşletim Sistemi Projesi’nin amacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı Yeni Tip Denizaltı Projesi Ana Sözleşmesi çerçevesinde inşa edilecek olan 6 adet denizaltı gemisine konuşlandırılması planlanan ve Entegre Deniz Haberleşme Sistemi’nin bir alt sistemi olan Mesaj İşletim Sistemi’nin (MİS) geliştirilmesidir. Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

LHD Mesaj İşletim Sistemi

LHD (Çok Maksatlı Amfibi Hücum Çıkarma Gemisi) Mesaj İşletim Sistemi Projesi’nin amacı, LHD Projesi çerçevesinde tersane tarafından inşa edilecek Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nde konuşlandırılacak olan ve Muhabere Sistemi’nden gelen formatlı mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özelliklerine sahip Mesaj İşletim Sistemi’nin (MİS) geliştirilmesidir.

Senkron Seri Kanal Anahtarlama Cihazı, Mekanik Anahtar Cihazı ve Enerji Dağıtım Birimi gibi donanım ürünlerinin yanında, ACP 127 Yazılım Paketi, STANAG 5066 Protokol Yazılımı, STANAG 5066 Ed.3 Uygulama Yazılımları, Veri Yedekleme Yazılımı ve X.400 Mesajlaşma Sistemi geliştirilmektedir.

MEDAS Bakım Onarım İşletme ve Destek Hizmeti Projesi (MEDAS-2)

Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi (MEDAS), TSK’nın mesajlaşma ve evrak dağıtım ihtiyacını günümüz teknolojisine uygun olarak en doğru, en seri ve en güvenli şekilde karşılamak maksadıyla, uluslararası X.400 e-posta standartları, X.500 dizin sistemi standartları, servis güvenliğinin sağlanması için Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Yazılımı ve NATO tarafından yayımlanan (Askerî Mesaj Dağıtım Sistemi – Military Message Handling System) başlıklı STANAG 4406’da belirtilen askerî mesajlaşma ihtiyaçları ele alınarak tesis edilmiş bir sistemdir.

MEDAS’ta son kullanıcıların sisteme erişmesinde kullanılan mesajlaşma arayüzünün millî imkânlarla geliştirilmesi amacıyla 2005 yılında TÜBİTAK BİLGEM UEKAE Mesajlaşma Sistemleri Birimi tarafından Millî Askerî Mesaj Formu (MAMF) ve Adres Listesi Yönetim Birimi (ALYB) ürünleri prototip olarak geliştirilmiştir. İlgili ürünler, 2009 yılından beri MEDAS-2 adı altında kullanılmaktadır.

MEDAS Bakım Onarım İşletme ve Destek Hizmeti Projesi kapsamında, MAMF’ın Windows 7 veya 10 İşletim Sistemi’nde çalışabilmesi, MAMSİS kapsamında geliştirilen DSS (Dizin Sistemi Sunucusu) yazılımının kullanılması ve bu ürünler için 2 yıl bakım onarım desteği verilmesi hedeflenmektedir. 2018 yılında başlayan ve 2020 yılında tamamlanması amaçlanan projenin çıktıları MAMF (Yeni Sürüm), Dizin Sistemi Sunucusu ve ESYA ürünleridir (Yeni Sürüm).

Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi / MEDAS-3

MEDAS-3 Projesi’nin amacı, MEDAS’ın tesisi ve işletimi sırasında elde edilen tecrübeler kapsamında, teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamak ve hâlihazırda TSK’da kullanılmakta olan MEDAS içindeki yabancı kaynaklı hazır ticari ürünleri NATO ve uluslararası standartlar dikkate alınarak millileştirebilmek maksadıyla gerçekleştirilen Millî Askerî Mesajlaşma Sistemi (MAMSİS) Projesi ile kazanılan millî yeteneklerin sisteme dâhil edilerek sistemin geliştirilmesi ve millileştirilmesidir. 2018 yılında başlayan ve 2019 yılında tamamlanması hedeflenen projenin çıktıları, uluslararası standartlara uygun ve ulusal ihtiyaçlar gözetilerek millî olarak geliştirilmiş olan mesajlaşma ve dizin yazılımları olacaktır. Proje kapsamında mevcut dış sistemlerle (taktik ve stratejik sahada) entegrasyon sağlanacaktır. Proje bitiminden sonra 2 yıl garanti hizmeti verilecektir.

Proje kapsamında geliştirilecek/genişletilecek olan ürünler aşağıdaki gibidir:

 • Dizin Sistemi Sunucu (DSS) Yazılımı          
 • X.400 Mesaj Aktarma Sunucu (MAS) Yazılımı
 • Adres Listesi Yönetim Birimi (ALYB) Yazılımı
 • Havale Yönetim Birimi (HYB) Yazılımı
 • Sistemler Arası Geçit Birimi (SAGB) Yazılımı
 • İstemci Yazılımı
 • Yönetim Aracı Yazılımı

Proje’nin temel hedefleri ve kazanımları aşağıdaki gibidir:

 • MAMSİS Projesi ile kazanılan millî yeteneklerin kullanıcı geri beslemeleri doğrultusunda genişletilerek sisteme dâhil edilmesi
 • Sistemin işletme ve yönetiminin kolaylaştırılması amacıyla mesajlaşma ve dizin sistemleri yönetim arayüzlerinin tekilleştirilerek mimari yapıda değişikliklere gidilmesi
 • İşletim sistemi ve güvenlik yazılımlarının en son sürümleri ile güncellenmesi
 • TSK çapında stratejik, operatif ve taktik seviyede kullanılan/kullanılacak olan ve mesajlaşma altyapısını destekleyebilen sistemler ile bütünleşik olarak çalışabilen bir yapı oluşturulması
Fotodedektör Projesi

Fotodedektör üretim süreçleri geliştiren YİTAL 2010 yılından bu yana Türkiye’nin 4 kadranlı fotodedektör sağlayıcısıdır.  YİTAL’de üretilen fotodedektörler uluslararası pazardaki benzer ürünlere göre daha yüksek tepkisellik ve geniş dinamik aralığı sunmaktadırlar. Farklı özelliklere sahip fotodedektör ürün ağacı mevcuttur. 4 kadranlı fotodedektör dışında lazer yaklaşma sensörü de ürün yelpazesinde bulunmaktadır.

SiGe Projesi

Türkiye’de kullanılan radarların x-bant alıcı-verici modüllerinin millî olarak üretilmesi hedefi çerçevesinde özgün 0,25 µm 5 metal SiGe BiCMOS teknolojisi geliştirilmiştir. Bu teknolojiye ait 120 GHz’lik kesim frekanslı HBT ile x-banttaki uygulamalar için RF devrelerin Türkiye’de üretilebilmesi noktasına gelinmiştir. Teknoloji; HBT, CMOS, Yalıtılmış NMOS, Varaktör, Endüktör, MiM kapasitör ve direnç elemanlarını içermektedir. Sayısal, analog (CMOS) ve RF (SiGe) tümdevrelerinin tek kırmıkta üretilmesine olanak sağlayan 0,25 µm 5 metal BiCMOS teknolojisi ile radar uygulamaları için tümdevre üretimi çalışmaları devam etmektedir.

Özel İşlemci Projesi

YİTAL, özel uygulamalar için çok çekirdekli özgün işlemci tasarlama ve üretme konusunda çalışmalar sürdürmektedir. Kendine özgü makine dili olan işlemci için özgün derleyici ve simülatör yazılımı geliştirilmiştir. Bu destek yazılımları ve geliştirme kartından oluşan uygulama geliştirme ortamı hazırlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında YİTAL’de tasarlanmış ve YİTAL’in 5 metal 0,25 µm CMOS teknolojisi ile YİTAL’de üretilmiş, kılıflanmış 8051 işlemcisi başarı ile çalışmıştır. Türkiye’de üretilmiş ilk işlemci elde edilmiştir. 8,5 milyon transistör içeren çok çekirdekli özel işlemcinin üretimi devam etmektedir.

Akıllı Kart Projesi

YİTAL, entegre devre tasarımındaki yoğun tecrübesi ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı sayesinde kazanılan güvenli devre tasarımı bilgi birikimi ile 2011’de Türkiye’nin ilk temaslı Millî Akıllı Kart entegre devresini tasarlamış ve kullanıma sunmuştur. 2011’den beri farklı sürümlerinin geliştirildiği temaslı akıllı kartlar uluslararası geçerliliği olan  EAL5+ Güvenlik Sertfikası’na sahiptirler. Türkiye’nin ulusal kimlik akıllı kartlarının tek tasarımcısı olan YİTAL, 2018 yılında çift arayüzlü (temaslı ve temassız) ulusal akıllı kartı geliştirmiştir.

Lazer Test İstasyonu Projesi

Projenin amacı, entegre devreler üzerinde yapılacak optik yan kanal analizleri için lazer test istasyonu geliştirilmesidir. Geliştirilecek istasyon, Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına bağlı Ortak Kriterler Test Merkezi (OKTEM) tarafından kullanılacaktır. OKTEM’in yurt içi ve yurt dışı test müşterilerine hizmet sunabilmesi ve talep edilen test türlerinden biri olan lazer testlerini gerçekleştirebilmesi sağlanacaktır. Hem kurum içi hem de kurum dışından kullanım talepleri olabilecek bu cihaz sayesinde üretilen çip ve elektronik devrelerin güvenilirlikleri test edilebilecektir. Projenin tamamlanmasından sonra gerek lazer test işlemleri alanında OKTEM Lab’ın ihtiyacı giderilecek gerekse bu alanda yerli bir ürüne sahip olunacaktır.

Biyoaerosol Algılama Sistemi Projesi

Proje kapsamında, KBRN alanında yürütülen çalışmalarda ortamdaki havada bulunan 0,3-5 mikron çapındaki aerosollerin optik tabanlı sistem ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek cihaz içerisindeki sisteme pompalar yoluyla aktarılacak ortam havasının içerisindeki partiküller lazer ile uyarılarak ölçümlenmektedir. Havadaki tehdit partiküllerinin boyutlarının beklenen aralıkta olması, miktarının belirli bir eşik değerini geçmesi ve boyut dağılımı floresans oranlarının değeri ile cihaz alarm durumuna geçecek ve tespit edilen partiküllerin biyolojik olup olmadığı anlaşılacaktır. Proje sonunda ortaya çıkacak ürün insanlı ve insansız olarak kullanılabilen her türlü kara-hava-deniz platformlarına entegre edilebilecek, bu platformlardaki KBRN sistemleri ile entegrasyonu ve haberleşmesi sağlanarak bu sayede sivil ve askerî alandaki biyolojik tehditlerin (biyo saldırı, terör, virüs vb.) uzaktan ve erken tespiti mümkün olabilecektir.

Denizde İkmal Muhabere Destek Gemisi Mesaj İşletim Sistemi (DİMDEG MİS)

DİMDEG MİS, geliştirilecek donanım ve yazılımlar ile beraber hazır ticari ürünler de kullanılarak oluşturulan bir sistemdir. MİS; ACP 127, STANAG 4406, STANAG 5066 ve SMTP uygulama ve standartlarını destekleyecektir. Sistem, telsizler üzerinden farklı protokoller kullanarak bir ağ oluşturup, iki veya daha fazla noktanın mesafe ve bant genişliklerine göre, güvenli ve güvenilir, değişik uygulama ve yöntemler ile veri haberleşmesini sağlar. Farklı standartlarda mesaj hazırlama, alma, gönderme ve yazdırma işlemlerinin yanında arşivleme, analiz ve raporlama sistem bünyesinde yapılabilmektedir.

Açık Deniz Karakol Gemisi Mesaj İşletim Sistemi (ADKG MİS)

ADKG MİS Projesi, Savaş Yönetim Sistemi’nin bir alt sistemi olarak çalışacak mesaj işletim sistemini konu almaktadır. MİS, Muhabere Sisteminden gelen formatlı/formatsız mesajları sergileyebilme, saklayabilme ve basabilme özelliklerinin yanı sıra formatlı/formatsız mesaj hazırlama ve Muhabere Sistemi’ne gönderme kabiliyetlerine sahip olacaktır. MİS; ACP 127, STANAG 4406, STANAG 5066 ve SMTP uygulama ve standartlarını destekleyecektir. Bu proje kapsamında 2 adet Açık Deniz Karakol gemisine mesaj işletim sistemi verilecektir.

Safir Posta (KurumNet)

Safir Posta; güvenli e-posta alışverişi, anlık mesajlaşma, video konferans, takvim ve görev takip işlevlerini bir arada sunan bir üretkenlik çözümüdür. Tamamen millî kaynaklarla geliştirilmiş ürün ailesi Safir Posta’nın geliştirme sürecinde uluslararası standartlara uyum sağlanmış, aynı zamanda ulusal ihtiyaçlar gözetilmiştir. Safir Posta bütünleşik çalışan birçok yazılım bileşeni içermektedir. Kullanıcılar arasında e-postaları iletmek ve muhafaza etmekle görevli SMTP/IMAP/POP3 standartlarına uygun “Mesaj Aktarma Sunucusu,” kullanıcı bilgilerinin merkezî olarak saklandığı LDAP standardına uygun “Dizin Sistemi Sunucusu” ve son kullanıcıların e-posta hazırlamasına, görüntülemesine imkân veren “Mesajlaşma İstemcisi” (web, Outlook ve masaüstü sürümleri mevcuttur) temel bileşenlerdir.

CalDAV sunucusu ve iMIP standardını gerçekleyen paylaşılabilir takvim ortamı, XMPP üzerinden canlı sohbet sistemi, çeşitli video konferans sistemleri ile entegrasyon yeteneği, çok faktörlü kimlik doğrulama, platform bağımsız çalışabilme özelliklerine sahiptir. Kullanıcılar arasında imzalı ve şifreli mesajlaşmaya imkân vermektedir.

Safir Posta ile; güçlü kimlik doğrulama, hat güvenliği, erişim denetimi, denetim günlüğü ve mesaj güvenliği gibi güvenlik işlevleri sağlanmaktadır. Ayrıca, uzaktan merkezî olarak yönetilebilen sunucu bileşenleri vasıtasıyla yedekleme, yedekten dönme ve iş sürekliliği gibi işlevler desteklenmektedir. Bu yeteneklere ek olarak, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen MA3 ürün ailesine (ESYA, Dirak HSM) entegre olacak şekilde imzalı/şifreli mesaj gönderebilme özelliklerine sahiptir.

Bunlara ek olarak, TÜBİTAK BİLGEM tarafından millî olarak geliştirmiş olan Safir Depo ve AKİS destekli akıllı kart gibi bileşenlerle birlikte çalışabilmektedir. Bu sayede, herhangi bir yabancı yazılıma ihtiyaç duymadan güvenli ve güvenilir bir e-posta iletişimi sağlamaktadır. KurumNet adıyla 2017’de başlayan Safir Posta TÜBİTAK BİLGEM kurumsal mesajlaşma sistemi olarak, yaklaşık 2.000 kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Kurumlara özgü ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ek geliştirmeler de yapılabilmektedir. Safir Posta, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde idame edilen SAVNET altyapısında güvenli mesajlaşma amacıyla kullanılmaktadır. Kurumlarda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Detaylı bilgi için https://kurumnet.bilgem.tubitak.gov.tr/

Okuma Devresi Projeleri (Gökkuşağı, CMOS Dönü Ölçer)

YİTAL, bünyesinde bulundurduğu 0,7 µm 2 metal CMOS teknolojisi ile, fotodedektör ve lazer yaklaşma sensöründen gelen verileri işleyen okuma devreleri üretmektedir.

UKTÜM Dual

YİTAL, tümdevre tasarımındaki yoğun tecrübesini ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı sayesinde kazanılan güvenli devre tasarımı bilgisini bir arada kullanarak Türkiye’nin ilk temaslı Millî Akıllı Kart tümdevresini tasarlamış ve yurt dışında üretimini yaptırarak kullanıma sunmuştur. 2011’den beri farklı sürümlerinin geliştirildiği temaslı akıllı kartlar uluslararası geçerliliği olan  EAL5+ Güvenlik Sertifikası’na sahiptirler. Türkiye’nin ulusal kimlik akıllı kartlarının tek tasarımcısı olan YİTAL, çift arayüzlü (temaslı ve temassız) ulusal akıllı kartı geliştirme çalışmaları sürdürmektedir.

Nanosis

Giyilebilir teknolojiler kapsamında tansiyon ve nabız verileri için okuma devresi tasarımı çalışmaları devam etmektedir. Tasarımlar yurt dışında yaptırılacaktır.

Güvenli MikroSD

SD kartlar aracılığı ile verilerin güvenli saklanması ve aktarılmasını amaçlayan bu proje kapsamında tasarım ve işletim sistemi geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Tasarımlar yurt dışında yaptırılacaktır.

FP7 ORIGINS (E-Pasaport Güvenini Geri Getiren ve Genişletilmiş Sınır Güvenliğinden Yararlanan Güvenilir Dayanak Belgeleri için Öneriler) Projesi

FP7 ORIGINS Projesi, pasaport belgesi üretim ve Avrupa Birliği Üye Ülkeler/İlişkili Ülkeler içindeki dağıtım gereksinimlerini araştırmayı amaçlamıştır. ORIGINS Projesi araştırmaları sırasında, AB ve AB adayı ülkeler tarafından uygulanan pasaport başvuru/kullanım süreçleri ile pasaport başvuru belgeleri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Değerlendirme raporları her bir ülke için hazırlanarak, ortak tespit edilen uygunsuzluklar konsolidasyon çalışması ile detaylandırılmıştır. Güvenlik açıklarının ve bu açıklardan doğabilecek tehditlerin tespit edilmesi sırasında, önerdiğimiz yöntemler kullanılmıştır.
Ayrıca, güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için T.C. Kimlik Kartı’nda uyguladığımız biyometrik seçimler ve kullanım alanlarında tespit edilen durumlar ile ilgili teknik çalışmalar yürütülmüştür.

INGRESS (Canlı Parmak İzi Tarayıcıları için Yenilikçi Teknoloji) Projesi

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin Avrupa’nın 8 farklı ülkesinden 10 ortakla beraber hazırladığı INGRESS Projesi FP7 Güvenlik Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Fransa’dan Morpho şirketinin liderliği üstlendiği INGRESS Projesi’nin İş Paketi 1 – Gerekler Analizi İş Paketi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından yönetilmiştir. INGRESS Projesi kapsamında e-kimlik, sınır güvenliği, e-pasaport gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan parmak izi okuyucular için yeni görüntüleme teknolojileri üzerine çalışılmıştır. Proje kapsamında, ultrasonik bir parmak izi okuyucu ve OCT (Optical Coherence Tomography) tabanlı bir parmak izi okuyucu geliştirilmiştir. Böylelikle, standart optik tabanlı parmak izi okuyucular ile kaliteli imge alınamayan parmaklardan yüksek kalitede parmak izi imgesi elde edilmesi sağlanmıştır.

BEAT (Biyometrik Değerlendirme ve Test) Projesi

FP7 BEAT (Biometric Evaluation and Testing)  Projesi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin FP7 Güvenlik Çağrısı’ndan kazandığı ilk projedir. Avrupa’nın biyometrik  güvenlik ve mahremiyet konusundaki en önemli projelerinden biri  olan BEAT Projesi kapsamında biyometrik sistemlerin güvenlik ve mahremiyet seviyelerini ölçmek için gerekli sistemlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, proje süresince özellikle e-kimlik, e-pasaport, e-devlet gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan biyometrik sistemlerin tasarımı da gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bu projede Idiap Research Institute, Universidad Autonoma de Madrid, University of Surrey, EPFL, CEA, MORPHO, TUViT, Katholieke Universiteit Leuven gibi Avrupa’nın önde gelen kurumlarıyla beraber çalışmış ve proje kapsamında iki adet doktora tezi üretilmiştir.

eSENS (Elektronik Temel Avrupa Ağ Hizmetleri) Projesi

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin ülke koordinatörü olarak yer aldığı eSENS Projesi’nin amacı; kamu hizmetleri alanında daha önceden başlatılan muhtelif Pilot A Projelerinin (STORK, epSOS, PEPPOL, eCodex ve SPOCS) çıktılarını bütünleştirmek ve söz konusu projelerin ortaya koyduğu temel yapı taşlarını konsolide etmektir. Sayısal iç pazar için ihtiyaç duyulan bazı kilit sistemlere son hâlinin verilmesi ve bu yapıların; e-tedarik, iş mobilitesi, e-sağlık gibi önemli uygulama alanlarında entegre edilmesi hedeflenmiştir. Proje, mevcut pilot  projelerinin ötesinde yeni uygulama alanlarına da kapı açmıştır.

eCODEX (Online Veri Alışverişi Yoluyla e-Adalet İletişimi) Projesi

Adalet Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, Türkiye’nin e-hukuk alanında Avrupa çapında yürütülmekte olan e-Codex Projesi’nde yer almıştır. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Türkiye’nin de mali destek vererek taraf olduğu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı bileşenlerinden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT-PSP) kapsamında fonlanan projenin genel olarak amacı ise adalet sistemlerinin bütünleştirilerek elektronik ortamda haberleşmelerini ve ulusal yargı sistemleri arasında ortak bir platform üzerinden karşılıklı işlem yapabilmesini sağlamak; yargısal dokümanların, karar ve bilgilerin elektronik ortamda değiş tokuşunu gerçekleştirmektir. Bunun yanında, eCodex Projesi kapsamında üye ülkelerin aktiviteleri arasında yatay olarak karşılıklı işlem yapılabilmesini sağlamak, yargı için güvenli bir network kurmak, elektronik kimlik yönetimi sağlamak (örneğin avukat, mahkeme, hâkimler için) amaçlanmıştır.

STORK2.0

2007 ICT PSP Çağrısı kapsamında desteklenen ve AB’nin temel e-kimlik projesi olan STORK Projesi’nden elde edilen tecrübenin üzerine inşa edilen bu projeyle, kamu ve özel kesimin kimlik doğrulamasının sağlanması amacıyla bu kesimlerin operasyonel bir çerçeve ve altyapıda yakınsamaları amaçlanmıştır. Proje kapsamında; verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve paylaşımı esas alınmış, “e-öğrenme ve akademik yeterlilikler”, “e-bankacılık”, “iş dünyası için kamu hizmetleri” ve “e-sağlık” konuları üzerinde pilot çalışmalar yürütülmüştür. Avrupa Birliğinde ICT PSP kapsamında yürütülmekte olan epSOS, PEPPOL, SPOCS ve eCODEX gibi temel e-sağlık ve e-devlet projeleriyle yakın ilişkisi olan projede ülkemizin yanı sıra İspanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’tan 62 ortak yer almıştır.

Menü

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.