YZE Ana Sayfa   /   YZE Ekosistem

YZE

Ekosistem

Bu çağrı ile, yapay zekâ alanında üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerinde oluşan bilgi birikimi ve teknolojinin TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsünün katkılarıyla:Türkiye’de yerleşik kuruluşlar tarafından belirlenen işbirliği modeli dahilinde kullanılması,Yapay Zekâ alanında ihtiyaçları karşılayan yenilikçi ürün ve çözümlere dönüştürülmesi,proje çıktılarının Türkiye’de uygulanması, amaçlanmaktadır.

Ekosistem Çağrısı

blank
temel-paydaslar

Ekosistem Çağrısı Başvuru Süreci

Fikir Oluşturma

İhtiyaç sahibi kuruluş (müşteri kuruluş) ve/veya teknoloji sağlayıcı firma tarafından Yapay Zekâ alanında ArGe’ye dayalı yenilikçi çözümleri hedefleyen proje fikirleri oluşturulmalıdır. Finans alanında geliştirilecek yapay zekâ temelli çözümlerin finans sistemine entegrasyonunu kolaylaştırması hedeflenmelidir. Akıllı Üretim Sistemleri alanında, sanayide dijital dönüşümün geldiği nokta ve sanayideki model fabrikalar sayesinde yapay zekâ temelli çözümler hedeflenmelidir. Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık alanında gıda arzının ve güvenliğinin gittikçe artan kritik önemi dolayısıyla yapay zekâ temelli çözümler hedeflenmelidir. İklim değişikliklerinden kaynaklanan felaketlerin azaltılmasına yönelik olarak önceden kestirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yapay zekâ teknolojileri geliştirilmesi hedeflenmelidir.

Konsorsiyum Oluşturma

Müşteri Kuruluşun ihtiyacını karşılamak üzere bir konsorsiyum oluşturulacaktır. Bu konsorsiyum TEYDEB’e Yapay Zekâ temelli ArGe projesi sunacaktır. Proje başvusu yapacak konsorsiyumun yapısındaki asgari olarak aşağıdaki paydaşlar bulunmalıdır 1.Müşteri Kuruluş (Büyük ölçekli kuruluş veya KOBİ) 2.Teknoloji Sağlayıcı KOBİ 3.Teknoloji sağlayıcı üniversite araştırma laboratuvarı / merkezi veya kamu araştırma merkezleri / enstitüsü 4.Yapay Zekâ Enstitüsü 5.İştirakçi olarak bir kamu kuruluşu (opsiyonel)

İş Birliği Protokolü

Çağrı ilanlarında verilen iş birliği protokolü şablonu konsorsiyum üyelerince, proje kapsamı doğrultusunda doldurularak imzalanır.

Ekosistem Çağrısı Hayat Döngüsü

>

Prodis üzerinden ön kayıt yapılması

Proje dökümanlarının yüklenmesi ve e-imza ile TÜBİTAK’a gönderilmesi

>

Başvurunun değerlendirilme sonrası olumlu bulunması

>

Proje geliştirme ve izleme faaliyetleri

>

İş Birliği protokolüne göre proje çıktılarının Yapay Zeka Enstitüsü’ne verilmesi

>

Ticarileşme Planı (opsiyonel)

Destek Payları

kobi-grafik_1
blank

Proje Bütçe Sınırı

2.000.000

Destek Süresinin Üst Sınırı:Maksimum 18 Ay

Konsorsiyum Yapılanması

blank

Programın uygulama esaslarında; TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü, Ana Paydaş Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve onun tarafından belirlenecek Paydaş Kuruluş olarak anılan en az bir üniversite ve en az bir KOBİ bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bir kamu kurumunun da Paydaş/İştirakçi Kuruluş olarak yer alması önem taşımaktadır.

Ekosistem Yapısı

blank
ekosistem-yapilanmasi-img

Ekosistem Etkileşimleri

blank

Yetkinlik Merkezleri

yetkinlik-merkezleri
Yetkinlik Merkezleri, farklı araştırma departmanlarının bir tematik alan etrafında toplandığı ve çalışma konularında bir eşgüdüm sağlandığı yapılardır.
 • Farklı araştırma departmanlarında görev yapan araştırmacıların bir araya getirilmesiyle araştırma ekiplerinin oluşturulmasını sağlamaktadır.
 • Yetkinlik merkezleri, araştırma departmanlarının çalıştığı konularında eşgüdüm sağlaması için ihtiyaç duyulan koordinasyonu gerçekleştirir.
 • Bu merkezlerin odaklandığı konuların belirlenmesi için, paydaşlar ile beraber çalışılması ve rekabet öncesi işbirliği amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.
 • Dış paydaşların, araştırma departmanları ile doğrudan iletişim kurmaları yerine, alan odaklı Yetkinlik merkezleriyle iletişim ve işbirliğine girmesi, kurulacak işbirlikleri açısından avantaj oluşturması hedeflenmektedir.
blank

İş Analiz Birimi

iş-analiz-birimi

TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsünün; alanında uzman iş analisti ve veri analistlerinden oluşan İş Analiz Birimi, çağrı kapsamında desteklenecek projelerde ihtiyaç duyulan iş analiz faaliyetlerini tanımlamak ve gerçekleştirmek için projelerde aktif olarak yer alacaktır.

Projelerin gereksinim analizi ve tasarım süreçlerine girdi olacak çıktıları üretecek ve benzer işlerden elde edilen tahminleme metrikleri, kazanımlar ve öğrenilmiş dersleri projeler arasında yaygınlaştıracaktır.

Araştırma Departmanları

transfer-lab

Araştırma Departmanları, yapay zekânın alt teknolojilerine odaklanmış ve uzmanlaştıkları bu alanda çekirdek teknolojiler geliştiren birimlerdir. Araştırma Departmanları aşağıdakilerden oluşmaktadır;

 • Üniversite araştırma laboratuvarları/merkezleri
 • Kamu araştırma merkezleri/enstitüleri
 • Girişimler
 • Küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ)’ler

Enstitü ortağı Araştırma Departmanları projelerde aktif olarak yer alır, ilgili gerçek dünya
problemlerinin çözülmesi için ihtiyaç duyulan temel teknolojileri ve çözümleri geliştirir.

Birlikte Geliştirme Laboratuvarları

birlikte-gelistirme-lab
blank
blank
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim