YTE Ana Sayfa   /   KAMİS   /   Kullanılabilirlik İlkeleri   /   AA Düzeyi İlkeler

KAMİS

AA Düzeyi İlkeler

Altyazılar (Canlı)

İlke

Canlı yayımlanan içerikler için altyazı sağlanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde canlı olarak yayımlanan sesli ve görüntülü içerikler için altyazı seçeneği sunulması gerekmektedir. Altyazıların, sadece içerikte yer alan konuşmalar hakkında değil, ortamda yer alan efektler ve diğer önemli detaylar hakkında da bilgilendirici olması beklenmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 1.2.4

Örnek

blank
Örnek sitede, canlı yayınlanan içeriklerin altyazısının olması duyma zorluğu çeken kullanıcıların içeriği anlayabilmelerini sağlayacaktır.
Sesli Açıklama (Önceden Kaydedilmiş)

İlke

Video öğeleri için sesli açıklamalar sağlanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan önceden kaydedilmiş video öğeleri için sesli açıklamaların sunulması beklenmektedir. Böylelikle, görme engelli kullanıcıların video içeriklerini daha kolay anlayabilmesi sağlanacaktır. Sesli açıklamaların içerikle senkronize olmasına ve video içeriğinde yer alan görsel değişiklikler hakkında da bilgi vermesine dikkat edilmelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 1.2.5

Örnek

blank

Örnek sitede olduğu gibi, video içeriklerinin görme engelli kullanıcılar tarafından anlaşılabilmesi için sadece sesli versiyonlarının da sunulması gerekmektedir.

Kontrast (Asgari)

İlke

Metin ve görsel öğeler uygun kontrast değerlerine sahip olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerindeki metin ve görsel öğeler ile zemin arasında minimum 4.5:1 kontrast oranının sağlanması beklenmektedir. Bu değerden daha düşük kontrast oranlarının okunabilirliği düşürdüğü göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, büyük ölçekli resim ve görseller için 3:1 kontrast oranının kullanılması tavsiye edilmektedir. Kurum logoları ve sadece tasarım amacıyla kullanılan görseller için ise kontrast oranlarının sağlanması gerekmemektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 1.4.3

Örnek

blank
Örnek sitede içerikler beyaz zemin üzerine siyah renk kullanılarak yazılmış, kontrast değerleri uygun hale getirilmiştir. Renkler arasındaki kontrast testleri çevrimiçi olarak http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html adresinden yapılabilmektedir.
Yazının Yeniden Boyutlandırılması

İlke

Metin öğelerinin yeniden boyutlandırılabilmesi sağlanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan metinlerin, işlevselliklerini kaybetmeyecek ve yardımcı teknolojilere ihtiyaç duymayacak şekilde %200 oranına kadar yeniden boyutlandırılabilmesi gerekmektedir. Böylelikle, farklı derecelerdeki engel oranlarına sahip görme engelli vatandaşların, herhangi bir yardımcı teknolojiye ihtiyaç duymadan içerikleri okuyabilmesi sağlanabilir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 1.4.4

Örnek

blank
Örnek sitede olduğu gibi, site içeriklerinde yer alan yazıların boyutlarının arttırılıp azaltılabiliyor olması gerekmektedir. Görme güçlüğü çeken kullanıcılar yazı boyutlarını arttırarak içeriği okuyabilmektedir.
Metin Görüntüleri

İlke

Metinlerin resim formatında kullanımından kaçınılmalıdır.

Açıklama

Ekran okuyucu programlar gibi erişilebilirlik araçları, resimlerin içinde yer alan metinleri okuyamamakta, sadece alternatif metinlere dayanarak kullanıcıları bilgilendirmektedir. Ayrıca, bu metinlerin kullanıcılar tarafından yeniden boyutlandırılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, metinlerin resim formatında kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılması gerekmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 1.4.5

Örnek

blank
Örnek sitede içeriklerin tamamı metin olarak sunulmuştur. Ekran okuyucuların internet sitelerini okuyabilmesi için içeriklerin metin olarak sunulması gerekmektedir. Metinsel karakterler içeren ancak resim olarak yerleştirilen bir içerik (Örneğin, başlığın resim olarak verilmesi) ekran okuyucular tarafından fark edilmeyebilir.
Birden Fazla Yol

İlke

İnternet sitesi içeriklerine farklı yollarla erişim sağlanabilmelidir.

Açıklama

Kullanıcıların internet sitelerinde yer alan içerik ve işlemlere farklı yolları kullanarak erişebilmesi gerekmektedir. Bunun için, arama alanları, gezinim öğeleri ya da site haritası gibi seçenekler kullanıcılara sunulmalıdır. Kullanıcıların alışkanlıkları göz önünde bulundurularak, bütün alt sayfalardan ana sayfaya bağlantı vererek, ana sayfanın site haritası gibi kullanılması da sağlanabilir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 2.4.5

Örnek

blank
Örnek sitede arama özelliğin bulunması ve site haritasının verilmesi içeriklere iki yoldan ulaşılabilmesini sağlamaktadır. İnternet sitesindeki içeriklere farklı yollarla ulaşım sağlanması kullanıcıların daha hızlı istediklerini bulmalarına yardımcı olmaktadır.
Başlıklar ve Etiketler

İlke

Başlıkların ve etiketlerin açık, anlamlı ve tutarlı olması sağlanmalıdır.

Açıklama

Kullanıcıların aradıkları bilgiye kolaylıkla ulaşabilmeleri ve site içeriklerini doğru anlayabilmeleri için açık ve anlamlı başlıklara yer verilmelidir. Veri giriş alanları ve gezinim öğeleri için de açıklayıcı ve yönlendirici etiketler kullanılmalı, etiketler ilişkili oldukları içeriklerle tutarlı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 2.4.6

Örnek

blank
Örnek sitede başlık içerik ile ilişkili olacak şekilde oluşturulmuştur. İnternet sitesinde kullanılan içeriklerin ve başlıkların birbirleri ile ilişkili olmaları gerekmektedir.
Görünür Odaklama

İlke

İmleç görünür ve ayırt edilebilir olmalıdır.

Açıklama

Kullanıcıların internet sitelerindeki mevcut konumlarını anlayabilmeleri ya da hangi öğeleri seçtiklerini ayırt edebilmeleri için imlecin görünür ve ayırt edilebilir olması gerekmektedir. Örneğin, veri giriş alanlarında imlecin hangi alanda olduğunun görsel olarak belirtilmesi, kullanıcıların kolay ve doğru veri girişi yapmalarına yardımcı olacaktır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 2.4.7

Örnek

blank
Örnek sitede veri girilecek alanda imleç bulunmaktadır. Böylece kullanıcı hangi alana veri girilmesi gerektiğini anlayabilmektedir.
Bölümlerin Dili

İlke

İçerikler oluşturulurken kullanılan dil anlaşılır olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitesi içeriklerinin hangi dilde oluşturulduğu kullanıcı ajanları ve ekran okuyucu programlar gibi yardımcı teknolojiler tarafından belirlenebilmelidir. İçerik içinde farklı dilde kelimeler ya da cümleler yer alıyorsa, bu ifadelerin farklı dilde olduğu HTML kodunda açıkça belirtilmelidir. İçeriğin dili doğru algılanmadığında, kelimelerin programlar tarafından doğru telaffuz edilemeyeceği ve kullanıcıların karışıklık yaşayabileceği unutulmamalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 3.1.2

Örnek

blank
Örnek sitede cümle içinde yer alan farklı dildeki kelimeler kaynak kodunda belirtilmiştir. İnternet sitelerinde kullanılan dillerin ekran okuyucular tarafından tanınması için HTML kodunda tanımlama yapılması gerekmektedir. Otomatik olarak Türkçe ayarlanmış bir okuyucu farklı dilde bir ifade gördüğünde ekrandaki ifadeyi okuyamayabilir ya da hatalı okuyabilir.
Tutarlı Gezinme

İlke

Gezinim öğeleri ve bağlantılar bütün sayfalarda tutarlı olmalıdır.

Açıklama

Engelli kullanıcılar, aynı internet sitesine ait alt sayfalarda farklı tasarımlarla karşılaştıklarında karışıklık yaşayabilirler. Bu nedenle, internet sitelerinde yer alan gezinim öğelerinin ve bağlantıların, bütün alt sayfalarda tutarlı olacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Gezinim öğeleri ve bağlantıların renk, görünüm, sıralama ve sayfa yerleşimi gibi özelliklerinin, internet sitesinin farklı sayfalarında değişkenlik göstermemesi beklenmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 3.2.3

Örnek

blank
Örnek sitede olduğu gibi internet sitelerinde kullanılan gezinim öğeleri her sayfada aynı görünümde ve özellikte olmalıdır.
Tutarlı Tanımlama

İlke

Aynı işleve sahip öğeler, benzer şekilde isimlendirilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerindeki aynı işleve sahip öğeler, tutarlı olarak isimlendirilmeli ve aynı etiketlere sahip olmalıdır. Özellikle ekran okuyucu programlar aracılığı ile site içeriklerine erişim sağlayan kullanıcıların, farklı isimlendirilen öğelerin işlevlerini anlamayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, veri girişi yapılırken düğme isminin bazı sayfalarda “Kaydet” bazı sayfalarda ise “Tamam” olması engelli kullanıcıların karışıklık yaşamasına neden olabilir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 3.2.4

Örnek

blank
Örnek sitede, “Hizmet Listesi” sayfasına dönmek için bütün sayfalarda aynı düğmeye tutarlı olarak yer verilmiştir.
Hata Önerisi

İlke

Hata mesajları açık ve yönlendirici olmalıdır.

Açıklama

Kullanıcılar hata yaptıklarında hatanın içeriği ve nasıl düzeltilebileceği konusunda yönlendirilmelidir. Örneğin, veri girişini doğru formatta yapamayan bir kullanıcıya, yalnızca bu alanı hatalı doldurduğunun bilgisinin verilmesi yetersiz kalabilir. Bunun yerine, sadece hatanın nedenini değil aynı zamanda nasıl düzeltilebileceğini de açıklayan bir hata mesajının gösterilmesi beklenmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 3.3.3

Örnek

blank
Örnek sitede, hatalı veri girişi yapıldığında kullanıcılara girilecek veri tipi hakkında bilgi verilmektedir. Hatalı girişler yapıldığında hatanın nasıl giderilebileceğine dair ipuçları kullanıcılar ile paylaşılmalıdır.
Hatalardan Korunma (Hukuki, Mali, Verilerle İlgili)

İlke

Hukuki ya da mali sonuçları olan işlemlerde kullanıcıların hata yapma oranı azaltılmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yapılan işlemler ya da veri girişleri, kullanıcılar için hukuki yükümlülükler ya da mali sonuçlar doğurabilir. Bu durumda, kullanıcılar ilgili işlemi tamamlamadan ya da veri girişini sonlandırmadan önce bilgilendirilmelidir. Kullanıcıların girdikleri verilerin doğruluğunu teyit etmeleri sağlanmalı, gerekli durumlarda kullanıcıların bir önceki adıma dönerek işlemlerini yeniden düzenlenebilmesi seçeneği sunulmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 3.3.4

Örnek

blank
Örnek internet sitesinde görüldüğü gibi önceki işlemlere gitme seçeneği kullanıcılara verilmeli, daha önce girilen bilgilerin güncellenebilmesi sağlanmalıdır.
Sayfa (Ekran) Yönü

İlke

Internet siteleri ara yüzler için hem yatay hem de dikey ekran yönünü desteklemelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinin özellikle mobil cihazlardan erişilen versiyonlarında, sayfada içerik sunulurken, kullanıcılardan mobil cihazın yönünü değiştirmelerini gerektirecek bir ara yüz tasarlanmamalıdır. Kullanıcılara internet sitelerini hem dikey hem de yatay olarak görüntüleyebilme imkânı verilmelidir. Kullanıcının seçmiş olduğu ekran yönüne sadık kalınarak, internet sitesi tercih ile uyumlu ekran yönünde içeriği sunabilmelidir. Böylece ekranı döndürme konusunda engeli ya da kısıtı olan kullanıcıların tek bir ekran yönü ile sınırlandırılmaması sağlanmış olacaktır.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AA Düzeyi / 1.3.4

Örnek

blank
Örnek sitede, video izlerken kullanıcının ekranı dikey konumdadır ve video bu dikey konumda açılmıştır.
Veri Giriş Amacı Belirleme

İlke

Kullanıcıların veri girişi yapması gereken alanların amaçları net bir biçimde belirlenmeli ve internet sitesi kodlanırken veri alanına, veri alanının neyi amaçladığına yönelik etiket bilgisi eklenmelidir.

Açıklama

Veri alanlarına hangi verilerin girilmesi gerektiğinin kodlama yapılırken belirlenmesi ve veri giriş alanına otomatik doldurma özelliğinin eklenmesi, kullanıcıların kullandıkları internet tarayıcısının veri alanlarını geçmiş bilgileri temel alarak otomatik olarak doldurmasını sağlayacaktır, bu da kullanıcıların daha az veri girmesini ve daha kullanışlı bir deneyim yaşamasına imkân verecektir. Özellikle ekran okuyucu gibi internet ara yüzlerini metinsel bir şekilde okuyan yardımcı teknolojilerin, kullanıcılardan tam olarak hangi bilginin istendiğini anlaması erişilebilirliğin sağlanmasında önemlidir.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AA Düzeyi / 1.3.5

Örnek

blank
Örnek sitede, veri giriş amacı açıkça belirtilmiş ve otomatik doldurma özelliği ile geçmişte girilmiş olan veriyi seçme imkanı verilmiştir.
Kaydırma

İlke

İçerik fonksiyonellik ve bilgi kaybına yol açmayacak şekilde iki boyutlu kaydırmaya ihtiyaç duyulmayacak türde sunulmalıdır.

Açıklama

İnternet siteleri, kullanıcıların eriştikleri dijital ortamların ekran boyutlarına ve çözünürlüklerine duyarlı olmalı ve olabildiğince yatay ya da dikey kaydırmaya yol açmayacak şekilde içerik organizasyonu yapılmalıdır. Özellikle mobil cihazlar için geçerli bu husus, zayıf görüşe sahip ve içeriği zoom yaparak takip etmek durumunda olan kullanıcılar için yakınlaştırma yaparak içeriğe tek bir sütun halinde daha kolay erişebilmeleri sağlanacaktır.

Bu husus için internet sitesinin 320 piksel ekran genişliğine ve 256 piksel ekran uzunluğuna uygun şekilde dijital aygıta uyumlanmasını sağlamalıdır. Zayıf görüşe sahip kullanıcılar için belirli bir yakınlaştırma oranını geçtikten sonra bile ekranda yatay kaydırma yapılmadan tüm içeriklerin ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AA Düzeyi / 1.4.10

Örnek

blank
Örnek sitede, ilk görselde yakınlaştırma yapılmadan ve kaydırma olmadan tüm içeriğe ulaşılabilmekte, ikinci görselde yakınlaştırma oranı %400 yapıldığında da tek bir sütun halinde yatay kaydırmaya ihtiyaç duyulmadan sitedeki içeriklere erişilebilmektedir.
Metinsel Olmayan İçeriklerde Kontrast

İlke

Metinsel olmayan içeriklerde yakın elementler arasında belirli bir renk kontrastı olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde metinsel olmayan kullanıcı ara yüzü elementleri (düğmeler, form alanları, linkler vb.) ile resimlerin (grafikler, diyagramlar vb.) yakınlarında bulunan zemin renkleri arasında renk oranının 3:1 oranında kontrast olması gerekmektedir. Böylelikle; zayıf görüşe sahip kullanıcılar, ara yüz elementlerini ve grafikleri birbirinden daha iyi bir şekilde ayırt edebilecektir.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AA Düzeyi / 1.4.11

Örnek

blank
Bir siteden alınan örnekte, isim verisi girilmesi gereken ilk veri giriş alanının alt zeminden ayırt edilip öne çıkması adına renk kontrastı ile sağlanmış, veri girilmek üzere alana tıklandığında ya da ulaşıldığında, veri girişi yapıldığı an fark edilebilir kılınması adına farklı bir renk ile çerçevelendiği görülmektedir.
Metinler Arası Boşluk

İlke

Paragraflar, satırlar, kelimeler ve karakterler arasında kullanıcıların içerik ve fonksiyon kaybı olmadan kolayca algılayabilecekleri şekilde mesafe bulunmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde okunabilirliği ve algılayamayı artırmak adına metinsel öğeler arasındaki mesafelerin belirlenerek, tüm site genelinde standart hale getirilmesi önemlidir. İnternet sitesi hazırlanırken, kodlama aşamasında işaretleme dillerinin minimum belirtilen değerleri sağlamasına dikkat etmek gerekmektedir.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AA Düzeyi / 1.4.12

Örnek

İnternet sitelerinde satırlar arasında an az 1,5 yazı karakteri boyutu, paragraflar arasında en az 2 yazı karakteri boyutu, harfler arasında en az 0,12 yazı karakteri boyutu ve kelimeler arasında en az 0,16 yazı karakteri boyutu bırakılması algılanabilirliği artıracaktır.
Fare ya da Klavye Hareketi ile Tetiklenen İçerikler

İlke

Ekranda sunulan ek bilginin kullanıcının ek bir klavye veya fare hareketi olmadan görünebilmesi ve kaybolabilmesi sağlanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde bir içerik üzerine fare ile gelindiğinde ya da veri giriş olan kısımlara gelindiğinde ve fare ya da klavye etkileşimi bittiğinde kaybolan ek bilgi (drop-down menüler, ipucu metinleri vb.) kullanıcıların etkileşimde bulunduğu alanı kapatmamalı, okunabilir olmalı ve istendiğinde kapatılabilmelidir. Bu tür durumlarda kullanıcı ek bilginin ekrandan kaybolmasını istiyorsa fare ile üzerine gelmeden ve klavye odağı beklenmeden bilgi bir klavye tuşu (Esc vb.) ile kaybolabilmelidir.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AA Düzeyi / 1.4.13

Örnek

blank
Örnekte, sitede LTVF isimli düğmenin fare ile üzerine gelindiğinde, düğme ile ilgili ipucu metni, bir alttaki kırmızı düğmenin üzerine gelerek düğmeyi kapatmaktadır. Bu gibi durumlarda ipucu metninin kullanıcının müdahalesi olmadan kaybolabilmesi ve başka bir düğmeyi kapatmaması gerekmektedir.
Durum Mesajları

İlke

Durum mesajları ile işlemin gerçekleşme durumu kullanıcıya iletilmelidir.

Açıklama

Kullanıcılar içerikte meydana gelen değişiklikler konusunda bilgilendirilmeli ve farkına varmaları sağlanmalıdır. Durum mesajı kullanıcıya bir eylemin başarısı veya sonuçları, bir uygulamanın bekleme durumu, bir işlemin ilerlemesi veya hataların varlığı hakkında bilgi sağlar.

Referanslar

 • WCAG 2.1 – AA Düzeyi / 4.1.3

Örnek

Örneğin bir internet sitesinde posta kodu veri girişinin beklendiği bir veri alanına yanlış bir kod girilirse, veri giriş alanının yukarısına “Geçersiz Giriş” mesajının görünmesi sağlanabilir. Böylelikle ekran okuyucu programlar bu metni kullanıcılara okuyacak ve hata yapmaları durumunda yönlendirilmelerini sağlayacaktır.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.