YTE   /   Türkiye Yazılım Teknolojileri Kullanım Raporu

YTE

Türkiye Yazılım Teknolojileri Kullanım Raporu

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE), ülkemizin ihtiyacı olan yazılım teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyeti yürüten, yazılım geliştirme, dijital dönüşüm, yazılım kalite izleme ve danışmanlık hizmetleri veren bir TÜBİTAK BİLGEM Enstitüsü’dür. 2012 yılından bu yana nitelikli kadrosuyla yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar ile teknoloji geliştirmektedir. Özellikle ülkemizin stratejik, hassas ve kritik projelerinde yer almaktadır. Yazılım teknolojilerinde yaptığı Ar-Ge çalışmalarını geliştirdiği projelerde kullanmakta ve deneyimlediği bilgileri sektör ile paylaşmaktadır.

YTE, ülkemizi yazılım alanında referans noktası haline getiren araştırmalara öncülük etmek, bilişim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak ve etkin dijital dönüşüm stratejilerinin uygulamaya alınması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye’nin CMMI 5 belgesini almış olan tek kamu kurumudur.

blank

Millî teknoloji hamlemizi gerçekleştirmek için kritik olan en önemli çekirdek yetkinliklerden birisi yazılım geliştirme kabiliyetidir. Hızla dijitalleşen, yazılımlarla ve yapay zekâ ile şekillenen dünyada öncü olmanın, daha iyi hizmet sunmanın ve rekabet edebilmenin şartı da yazılım teknolojilerinde yetkin olmaktan geçiyor.

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü olarak dijital dönüşümün planlanmasından doğru uygulanmasına kadar birçok alanda araştırma yapıyor ve kurumlarımızın kritik hassas nitelikteki projelerine destek veriyoruz.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Millî Teknoloji Genel Müdürlüğünün desteği ile hazırladığımız Türkiye Yazılım Teknolojileri Kullanım Raporu, dönüşüm hedefleyen kurumlarımıza kullanabilecekleri teknolojiler ve eğitim planlamaları konusunda yol göstermeyi, yatırım yapılacak ve gelişim gerektiren alanlarımızı tespit etmeyi hedeflemektedir. Özel sektör ve kamu kurumlarımız tarafından önemli bir katılımla desteklenen raporumuzu, yazılım yaşam döngüsünde yer alan alanları kapsayan sorulara gelen cevaplar ile hazırladık.

 • MEVCUT KULLANILAN:

  Mevcut durumda kullanılan teknolojiler

 • KULLANILMAK İSTENEN:

  Gelecekte kullanılmak istenen teknolojiler

 • MEMNUN:

  Mevcut durumda kullanıp gelecekte de deneyimlemek isteyen kişiler

 • İSTEKLİ:

  Bir teknolojiyi daha önce kullanmayıp gelecekte deneyimlemek isteyen kişiler

Çalışma Grubu

Anketimize bilişim sektöründe çalışan 240 yönetici ve farklı rollerde çalışan 725 personel katılım sağladı. Yöneticilere 24, çalışanlara ise 17 soruyu, birden çok seçeneği cevaplayabilecek şekilde yönelttik. 14 farklı perspektiften değerlendirilen çalışmada katılımcıların gelecekte yönelmek istediği alanlara odaklandık.

CİNSİYET

24

KADIN

216

ERKEK

ÖĞRENİM

9

LİSE

14

ÖN LİSANS

134

LİSANS

60

Y.LİSANS

23

DOKTORA

DENEYİM

3

< 2 YIL

24

2-9 YIL

41

10-14 YIL

39

15-19 YIL

50

20-24 YIL

83

≥25 YIL

YAŞ

-

< 20 YAŞ

1

20-24 YAŞ

15

25-29 YAŞ

72

30-39 YAŞ

101

40-49 YAŞ

51

≥50 YAŞ

CİNSİYET

200

KADIN

525

ERKEK

ÖĞRENİM

28

LİSE

52

ÖN LİSANS

493

LİSANS

138

Y.LİSANS

14

DOKTORA

DENEYİM

156

< 2 YIL

256

2-9 YIL

123

10-14 YIL

101

15-19 YIL

44

20-24 YIL

45

≥25 YIL

YAŞ

5

< 20 YAŞ

76

20-24 YAŞ

172

25-29 YAŞ

305

30-39 YAŞ

137

40-49 YAŞ

30

≥50 YAŞ

Programlama Dilleri ve Yazılım Çerçeveleri

 • MEVCUT KULLANILAN

 • KULLANILMAK İSTENEN

Pyhton
16%
41%
JavaScript
49%
34%
Java
28%
29%
SQL
63%
26%
HTML/CSS
51%
23%
Go
2%
21%
C#
36%
21%
TypeScript
18%
20%
Swift
2%
15%
Kotlin
3%
15%
C++
11%
15%
Bash/Shell
19%
13%
Dart
5%
11%
Ruby
1%
9%
C
8%
9%
R
1%
9%
PHP
8%
9%
Assembly
1%
8%
MATLAB
13%
8%
Objective-C
1%
8%
Scala
4%
7%
VB.Net
1%
7%
Delphi
1%
6%
COBOL
6%
6%
Fortran
4%
6%
Groovy
1%
6%
Perl
1%
6%
VBA
2%
6%
APL
1%
5%
Elixir
1%
5%
Clojure
1%
5%
Erlang
1%
5%
F#
1%
5%
Crystal
1%
5%
ABAP
1%
1%
Rust
1%
1%
Julia
1%
1%

Teknolojinin gelişmesi ve yazılım çözümlerine ihtiyacın artması ile programlama dillerinde gelişim sürmektedir. Artan ihtiyaçlar geliştirici deneyiminin iyileştirilmesi çabalarını ve yazılım dillerinde çeşitliliği artırmıştır. Yeni ortaya çıkan diller veya mevcut dillerin yeni versiyonları genel olarak modern ihtiyaçların daha hızlı ve güvenilir olarak karşılanmasına odaklanmaktadır.

Ülkemizde kullanılan yazılım dillerini incelediğimizde dünyada kullanılan yazılım dilleri ile paralellik arz ettiğini görmekteyiz. Hem yazılım dillerindeki yönelimi hem de yazılım çerçevelerindeki kullanım eğilimini değerlendirdiğimizde kurumlarımızda açık kaynak teknolojilere yönelim olduğunu söyleyebiliriz.

Yazılımcılar tarafından en çok kullanılan dilin SQL olduğunu görmekteyiz. Kurumsal uygulamalar geliştirmek için Java ve C# yazılım dillerinin daha yaygın kullanıldığını söyleyebiliriz. Dünya kullanımını incelediğimizde JavaScript kullanımının ülkemizden biraz daha yaygın olduğunu ifade edebiliriz.

Uluslararası kullanım oranlarına kıyasla ülkemizde Python’ın daha az tercih edildiğini görmekteyiz.

Kotlin, Go, Dart, Rust gibi yeni dillerin de ülkemizde yaygınlaşması için süreye ihtiyaç olduğunu öngörebiliriz.

blank

Teknolojinin gelişmesi ve yazılım çözümlerine ihtiyacın artması ile programlama dillerinde gelişim sürmektedir. Artan ihtiyaçlar geliştirici deneyiminin iyileştirilmesi çabalarını ve yazılım dillerinde çeşitliliği artırmıştır. Yeni ortaya çıkan diller veya mevcut dillerin yeni versiyonları genel olarak modern ihtiyaçların daha hızlı ve güvenilir olarak karşılanmasına odaklanmaktadır.

Ülkemizde kullanılan yazılım dillerini incelediğimizde dünyada kullanılan yazılım dilleri ile paralellik arz ettiğini görmekteyiz. Hem yazılım dillerindeki yönelimi hem de yazılım çerçevelerindeki kullanım eğilimini değerlendirdiğimizde kurumlarımızda açık kaynak teknolojilere yönelim olduğunu söyleyebiliriz.

Yazılımcılar tarafından en çok kullanılan dilin SQL olduğunu görmekteyiz. Kurumsal uygulamalar geliştirmek için Java ve C# yazılım dillerinin daha yaygın kullanıldığını söyleyebiliriz. Dünya kullanımını incelediğimizde JavaScript kullanımının ülkemizden biraz daha yaygın olduğunu ifade edebiliriz.

Uluslararası kullanım oranlarına kıyasla ülkemizde Python’ın daha az tercih edildiğini görmekteyiz.

Kotlin, Go, Dart, Rust gibi yeni dillerin de ülkemizde yaygınlaşması için süreye ihtiyaç olduğunu öngörebiliriz.

Çerçeveler ve Kütüphaneler

Web Çerçeveleri

 • MEVCUT KULLANILAN

 • KULLANILMAK İSTENEN

Node.js
25%
39%
ASP.NET Core
30%
22%
.NET
40%
17%
ASP.NET
36%
15%
Spring
14%
14%
SpringBoot
12%
14%
Django
3%
13%
Apache Kafka
8%
13%
Express
7%
11%
Blazor
2%
9%
Akka
2%
9%
Laravel
5%
9%
Qt
5%
9%
Ruby on Rails
1%
8%
FastAPI
3%
7%
Flask
2%
6%
Drupal
1%
4%
J2EE
7%
3%
Kurumsal uygulamalar için kullanılan web çerçeveleri arasında .NET teknolojilerinin öne çıktığını görmekteyiz. Bununla birlikte Microsoft teknolojilerini kullananların daha çok ASP.NET Core çerçevesine doğru yöneleceğini anlamaktayız. ASP.NET Core’un platform bağımsız ve açık kaynak bir çerçeve sunması bu gelişimin temel sebebidir. Java ekosisteminde standart olan Spring çerçevesinin ülkemizde de yaygın olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.

Büyük oranda arka uç geliştirme için Node.js kullanımının yaygın olduğu ve gelecekte en çok kullanılmak istenen çerçeve olduğunu görmekteyiz. Node.js kullanmak isteyenlerin çoğunun, daha önce kullanmamış olanlardan oluştuğunu dolayısı ile gelecekte daha fazla tercih edileceğini söyleyebiliriz.

Önyüz Çerçeveleri Kullanım Durumu

 • MEVCUT KULLANILAN

 • KULLANILMAK İSTENEN

React.js
21%
43%
Flutter
7%
27%
Angular
21%
26%
React Native
5%
22%
jQuery
33%
18%
Vue.js
10%
18%
Angular.js
6%
18%
Pandas
8%
12%
NumPy
8%
12%
TensorFlow
6%
12%
Next.js
4%
11%
Keras
3%
10%
Scikit-learn
4%
9%
Torch/PyTorch
4%
9%
Electron
3%
7%
Xamarin
2%
7%
Nuxt.js
2%
6%
Ionic
1%
5%
Önyüz geliştirmede ise mevcut durumda Angular ve React.js eşit kullanılırken gelecekte React.js’e geçişin artacağı söylenebilir. Hem önyüz hem de veri bilimi tarafında ülkemizde kullanım eğiliminin dünyadaki kullanımı ile paralel şekilde sürdüğünü söylemek mümkündür.

Önyüz Çerçeveleri Memnuniyet Durumu

 • MEMNUN

 • İSTEKLİ

React.js
30%
37%
Angular
19%
23%
Flutter
21%
22%
React Native
36%
17%
jQuery
16%
15%
Vue.js
21%
14%
Angular.js
21%
14%
TensorFlow
4%
10%
NumPy
22%
8%
Pandas
25%
8%
Keras
1%
8%
Next.js
47%
7%
Scikit-learn
24%
7%
Torch/PyTorch
17%
7%
Electron
9%
6%
Xamarin
10%
6%
Nuxt.js
14%
4%
Ionic
1%
4%
Mevcut kullandığı çerçeve ve kütüphaneden en çok memnun olanlar Next.js ve React Native kullanıcılarıdır. React.js’in büyümesini ise henüz kullanmayanların sürükleyeceği söylenebilir.

Web Çerçeveleri

blank
Kurumsal uygulamalar için kullanılan web çerçeveleri arasında .NET teknolojilerinin öne çıktığını görmekteyiz. Bununla birlikte Microsoft teknolojilerini kullananların daha çok ASP.NET Core çerçevesine doğru yöneleceğini anlamaktayız. ASP.NET Core’un platform bağımsız ve açık kaynak bir çerçeve sunması bu gelişimin temel sebebidir. Java ekosisteminde standart olan Spring çerçevesinin ülkemizde de yaygın olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.

Büyük oranda arka uç geliştirme için Node.js kullanımının yaygın olduğu ve gelecekte en çok kullanılmak istenen çerçeve olduğunu görmekteyiz. Node.js kullanmak isteyenlerin çoğunun, daha önce kullanmamış olanlardan oluştuğunu dolayısı ile gelecekte daha fazla tercih edileceğini söyleyebiliriz.

Önyüz Çerçeveleri Kullanım Durumu

blank
blank
Önyüz geliştirmede ise mevcut durumda Angular ve React.js eşit kullanılırken gelecekte React.js’e geçişin artacağı söylenebilir. Hem önyüz hem de veri bilimi tarafında ülkemizde kullanım eğiliminin dünyadaki kullanımı ile paralel şekilde sürdüğünü söylemek mümkündür.

Önyüz Çerçeveleri Memnuniyet Durumu

blank
blank
Mevcut kullandığı çerçeve ve kütüphaneden en çok memnun olanlar Next.js ve React Native kullanıcılarıdır. React.js’in büyümesini ise henüz kullanmayanların sürükleyeceği söylenebilir.

Veri Tabanı Teknolojileri

 • MEVCUT KULLANILAN

 • KULLANILMAK İSTENEN

PostgreSQL
34%
40%
MongroDB
21%
37%
Elasticsearch
15%
32%
Oracle
35%
29%
MySQL
35%
27%
Microsoft SQL Server
49%
24%
Redis
17%
23%
SQLite
14%
13%
Firebase Realtime Database
6%
11%
MariaDB
5%
11%
Cassandra
2%
11%
IBM DB2
1%
9%
DynamoDB
1%
9%
Couchbase
2%
8%
Cloud Firestore
1%
8%
CouchDB
1%
8%
Neo4j
1%
8%
HBase
1%
1%
InfluxDB
1%
1%
Veri tabanı teknolojilerinde Microsoft SQL Server’ın en çok tercih edilen veri tabanı olarak öne çıktığını görmekteyiz. Bununla birlikte kurumlarımızın daha çok açık kaynağa yönelerek gelecekte en çok PostgreSQL veri tabanını kullanmak istemeleri memnuniyet vericidir. MariaDB’nin ise dünyada gördüğü ilgiyi ülkemizde elde edemediğini söyleyebiliriz. NoSQL veri tabanı teknolojileri arasında mevcutta MongoDB ve Cassandra en çok tercih edilen veri tabanlarıdır. Katılımcılar, gelecekte MongoDB kullanmaya devam edeceklerini, Elasticsearch, Redis gibi çözümleri de daha fazla kullanacaklarını beyan etmiştir.

Programlama Dilleri ile Veri Tabanı Teknolojileri Arasındaki İlişki

 • C#

 • JAVA

 • PYHTON

 • GO

Microsoft SQL Server
73%
36%
27%
18%
Elasticsearch
20%
18%
23%
64%
MongoDB
20%
22%
34%
64%
MySQL
34%
38%
53%
64%
PostgreSQL
38%
44%
59%
55%
Redis
19%
14%
28%
45%
SQLite
21%
19%
25%
45%
Couchbase
2%
3%
5%
36%
MariaDB
3%
8%
14%
36%
Cassandra
2%
5%
9%
27%
Oracle
28%
59%
34%
27%
IBM DB2
2%
1%
2%
18%
DynamoDB
1%
1%
2%
18%
Neo4j
1%
1%
3%
9%
CouchDB
1%
1%
3%
9%

Kurumlarımızca kullanılan programlama dilleri ile veri tabanı teknolojileri arasındaki ilişkiyi incelediğimizde;
Java kullanıcılarının en çok Oracle veri tabanını, ikinci ve üçüncü olarak ise PostgreSQL ve MySQL gibi açık kaynak veri tabanlarını tercih ettiğini,
C# ile yazılım geliştiren her yüz kişiden 73’ünün aynı zamanda Microsoft SQL Server kullandığını,
Python kullanıcılarının PostgreSQL, MySQL ve MongoDB gibi açık kaynak veri tabanlarını daha fazla tercih ettiğini,
Go geliştiricilerinin Elasticsearch, MongoDB gibi NoSQL veri tabanları ile yoğun olarak çalıştıklarını, ilişkisel veri tabanı tercihlerinin ise MySQL ve PostgreSQL olduğunu görmekteyiz. 

blank
Veri tabanı teknolojilerinde Microsoft SQL Server’ın en çok tercih edilen veri tabanı olarak öne çıktığını görmekteyiz. Bununla birlikte kurumlarımızın daha çok açık kaynağa yönelerek gelecekte en çok PostgreSQL veri tabanını kullanmak istemeleri memnuniyet vericidir. MariaDB’nin ise dünyada gördüğü ilgiyi ülkemizde elde edemediğini söyleyebiliriz. NoSQL veri tabanı teknolojileri arasında mevcutta MongoDB ve Cassandra en çok tercih edilen veri tabanlarıdır. Katılımcılar, gelecekte MongoDB kullanmaya devam edeceklerini, Elasticsearch, Redis gibi çözümleri de daha fazla kullanacaklarını beyan etmiştir.
blank

Kurumlarımızca kullanılan programlama dilleri ile veri tabanı teknolojileri arasındaki ilişkiyi incelediğimizde;
Java kullanıcılarının en çok Oracle veri tabanını, ikinci ve üçüncü olarak ise PostgreSQL ve MySQL gibi açık kaynak veri tabanlarını tercih ettiğini,
C# ile yazılım geliştiren her yüz kişiden 73’ünün aynı zamanda Microsoft SQL Server kullandığını,
Python kullanıcılarının PostgreSQL, MySQL ve MongoDB gibi açık kaynak veri tabanlarını daha fazla tercih ettiğini,
Go geliştiricilerinin Elasticsearch, MongoDB gibi NoSQL veri tabanları ile yoğun olarak çalıştıklarını, ilişkisel veri tabanı tercihlerinin ise MySQL ve PostgreSQL olduğunu görmekteyiz. 

Geliştirici Araçları

 • MEVCUT KULLANILAN

npm
55%
Doker
50%
Kubernets
20%
Yarn
19%
Homebrew
9%
Unity
9%
Ansible
4%
Unreal Engine
4%
Terraform
3%
Chef
1%
Flow
1%
NuGet
1%
Openshift
1%
Puppet
1%
 • İSTEKLİ

 • MEMNUN

Docker
73%
24%
Kubernets
42%
17%
Geliştirici araçları arasında npm’in en çok kullanılan ve kullanılmak istenen araç olarak öne çıktığını ve her iki kişiden birinin ise Docker kullandığını görmekteyiz. Bu oranların dünya genelindeki kullanım oranları ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca gelecekte bu teknolojileri birçok kişinin deneyimlemek istemesini sanallaştırma teknolojilerinin yaygınlaşması olarak yorumlayabiliriz.

Oyun geliştiriciler arasında Unity’nin, Unreal Engine’e göre daha yaygın olarak kullanıldığını gözlemlemekteyiz. Ayrıca Geliştirme Ortamları sonuçları ile birlikte değerlendirdiğimizde Oyun Geliştirici ortamı olarak en çok Visual Studio’nun tercih edildiğini görmekteyiz.
blank
blank
Geliştirici araçları arasında npm’in en çok kullanılan ve kullanılmak istenen araç olarak öne çıktığını ve her iki kişiden birinin ise Docker kullandığını görmekteyiz. Bu oranların dünya genelindeki kullanım oranları ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca gelecekte bu teknolojileri birçok kişinin deneyimlemek istemesini sanallaştırma teknolojilerinin yaygınlaşması olarak yorumlayabiliriz.

Oyun geliştiriciler arasında Unity’nin, Unreal Engine’e göre daha yaygın olarak kullanıldığını gözlemlemekteyiz. Ayrıca Geliştirme Ortamları sonuçları ile birlikte değerlendirdiğimizde Oyun Geliştirici ortamı olarak en çok Visual Studio’nun tercih edildiğini görmekteyiz.

Geliştirme Ortamları

 • MEVCUT KULLANILAN

Visual Studio
56%
Visual Studio Code
53%
Notepad++
49%
IntelliJ
18%
Eclipse
16%
Android Studio
13%
Sublime Text
11%
Vim
11%
XCode
7%
PyCharm
7%
Nano
6%
IPyhton/Jupyter
5%
NetBeans
4%
Qt Creator
4%
PhpStorm
3%
Atom
3%
RAD Studio
2%
Spyder
2%
Rider
1%
GoLand
1%
RStudio
1%
CLion
1%
Neovim
1%
RubyMine
1%

Visual Studio Kullanıcılarının Programlama Dili Tercihleri (İlk 4 Tercih)

SQL
72%
C#
68%
HTML/CSS
61%
JavaScript
58%
Yazılım sektöründe en yaygın kullanılan geliştirme ortamının Visual Studio olduğunu görmekteyiz. Bu aracı kullananların büyük çoğunluğunun SQL, C# ve JavaScript dillerini kullandığını söyleyebiliriz. Özellikle C# dilinde kod yazanların büyük çoğunluğu Visual Studio kullandığını ifade etmiştir.
blank
blank
Yazılım sektöründe en yaygın kullanılan geliştirme ortamının Visual Studio olduğunu görmekteyiz. Bu aracı kullananların büyük çoğunluğunun SQL, C# ve JavaScript dillerini kullandığını söyleyebiliriz. Özellikle C# dilinde kod yazanların büyük çoğunluğu Visual Studio kullandığını ifade etmiştir.

İşletim Sistemleri

 • MEVCUT KULLANILAN

 • KULLANILMAK İSTENEN

Windows
83%
44%
Ubuntu
27%
36%
MacOS
20%
36%
Pardus
5%
24%
Diğer Linux
11%
18%
Red Hat Enterprise Linux
11%
18%
Debian
9%
16%
Oracle Linux
9%
16%
Windows Subsystem for Linux (WSL)
10%
13%
Suse
2%
8%
AlmaLinux/Rock Linux
2%
7%
BSD
1%
7%
Centos
1%
1%
Arch
1%
1%
Windows’un yazılım geliştiriciler arasında en yaygın kullanılan işletim sistemi ünvanını devam ettirdiğini görmekteyiz. Bununla birlikte MacOS ve Linux dağıtımlarına güçlü bir geçiş talebi var. TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardus işletim sistemini mevcutta kullandığını ifade edenlerin oranı % 5 iken kullanmak isteyenlerin oranı % 24 olmuştur. Mevcut durumda açık kaynak işletim sistemi kullanımımız dünya ortalamasının altında olsa da yazılım geliştiricilerimizin gelecekteki kullanım isteği açık kaynağa olan yönelimi ve güveni göstermektedir.
isletim-sistemleri-1
Windows’un yazılım geliştiriciler arasında en yaygın kullanılan işletim sistemi ünvanını devam ettirdiğini görmekteyiz. Bununla birlikte MacOS ve Linux dağıtımlarına güçlü bir geçiş talebi var. TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardus işletim sistemini mevcutta kullandığını ifade edenlerin oranı % 5 iken kullanmak isteyenlerin oranı % 24 olmuştur. Mevcut durumda açık kaynak işletim sistemi kullanımımız dünya ortalamasının altında olsa da yazılım geliştiricilerimizin gelecekteki kullanım isteği açık kaynağa olan yönelimi ve güveni göstermektedir.

Versiyon Kontrol Sistemleri

Versiyon Kontrol Sistemleri

 • MEMNUN

 • İSTEKLİ

Git
29%
51%
TFVC
17%
7%
SVN
12%
7%
Mercurial
1%
5%
 • MEVCUT KULLANILAN

Git
87%
TFVC
20%
SVN
14%
Mercurial
1%
Git’in versiyon kontrol sistemleri arasında pratikte standart hâle geldiğini görmekteyiz. Geçmişte yaygın kullanım durumu dikkate alındığında kullanıcıların zamanla Git’i tercih ettiklerini söyleyebiliriz.

Kaynak Kod Depo Yönetimi

 • MEVCUT KULLANILAN

GitHub
71%
Bitbucket
44%
Azure Repos
13%
AWS CodeCommit
3%
GitLab
2%
Perforce
1%
Kaynak kod depo yönetimi aracı olarak GitHub’ın yoğun olarak tercih edildiğini görmekteyiz. Atlassian ürün ailesinden Bitbucket’ın ikinci popüler araç olarak her yüz kişiden 44’ü tarafından kullanıldığını söyleyebiliriz. Daha çok açık kaynak çözüm olarak değerlendirilen GitLab mevcut ve gelecek kullanımı açısından düşük bir performans gösteriyor. Bu alanda ticari çözümlerin baskın olduğu, Gitea ve Gogs gibi çözümlere ise ilginin çok sınırlı olduğunu gelen yorumlardan anlamaktayız.

Versiyon Kontrol Sistemleri

blank
blank
Git’in versiyon kontrol sistemleri arasında pratikte standart hâle geldiğini görmekteyiz. Geçmişte yaygın kullanım durumu dikkate alındığında kullanıcıların zamanla Git’i tercih ettiklerini söyleyebiliriz.

Kaynak Kod Depo Yönetimi

Kaynak Kod Depo Yönetimi-1
Kaynak kod depo yönetimi aracı olarak GitHub’ın yoğun olarak tercih edildiğini görmekteyiz. Atlassian ürün ailesinden Bitbucket’ın ikinci popüler araç olarak her yüz kişiden 44’ü tarafından kullanıldığını söyleyebiliriz. Daha çok açık kaynak çözüm olarak değerlendirilen GitLab mevcut ve gelecek kullanımı açısından düşük bir performans gösteriyor. Bu alanda ticari çözümlerin baskın olduğu, Gitea ve Gogs gibi çözümlere ise ilginin çok sınırlı olduğunu gelen yorumlardan anlamaktayız.

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat Araçları

blank
blank
 • MEVCUT KULLANILAN

GitLab
60%
Jenkins
51%
Teamcity
3%
Bamboo
2%
GitHub Actions
1%
Azure Repos
1%
Bitbucket
1%
 • İSTEKLİ

 • MEMNUN

GitLab
65%
29%
Jenkins
53%
23%
Bamboo
16%
20%
Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat araçları kullanım oranları incelendiğinde en çok tercih edilen aracın GitLab olduğunu görmekteyiz. GitLab’ı yüksek bir kullanım oranı ile Jenkins takip etmektedir. GitLab ve Jenkins’in popülaritesinin yüksek olduğu ve henüz bu ürünleri kullanmayanların yakın gelecekte denemeyi düşündüklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte 2023 yılı için gelişmekte olan GitHub Actions, Azure Devops, AWS DevOps gibi çözümlerin de gelecekte kullanım oranlarının artacağını tahmin etmekteyiz.
Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat araçları kullanım oranları incelendiğinde en çok tercih edilen aracın GitLab olduğunu görmekteyiz. GitLab’ı yüksek bir kullanım oranı ile Jenkins takip etmektedir. GitLab ve Jenkins’in popülaritesinin yüksek olduğu ve henüz bu ürünleri kullanmayanların yakın gelecekte denemeyi düşündüklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte 2023 yılı için gelişmekte olan GitHub Actions, Azure Devops, AWS DevOps gibi çözümlerin de gelecekte kullanım oranlarının artacağını tahmin etmekteyiz.

Bulut ve Sanallaştırma Kullanımı

Bulut ve Sanallaştırma Kullanımı - Kamu Kurumları

 • MEVCUT KULLANILAN

 • KULLANILMAK İSTENEN

VMware
75%
65%
Microsoft Azure
22%
30%
Safir Bulut
9%
30%
Turkcell Bulut
16%
20%
Microsoft HyperV
28%
15%
Google Cloud
3%
10%
OpenStack
6%
10%
IBM Cloud/Watson
3%
5%
Proxmox
6%
5%
TÜRKSAT Bulut
3%
1%
Kamu kurumlarımızın güvenlik hassasiyetleri nedeni ile bulut kullanımlarını sınırlı tutarak daha çok yerinde çalışan sunucular üzerinde sanallaştırma yaptıkları bilinen bir durumdur. Bu alanda VMware’ın baskın olarak kullanıldığını ve Microsoft HyperV çözümünün onu izlediğini görmekteyiz. TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Safir Bulut çözümünün kullanımının arttığını ve kurumlarımızın gelecek planlarında önemli bir yer edindiğini söyleyebiliriz. Genel olarak kamu tarafında bulut çözümlerine doğru sınırlı da olsa bir yönelimden söz edebiliriz.

Bulut ve Sanallaştırma Kullanımı - Özel Sektör

 • MEVCUT KULLANILAN

 • KULLANILMAK İSTENEN

AWS
39%
50%
Microsoft Azure
35%
42%
Google Cloud
37%
40%
Turkcell Bulut
4%
11%
OpenStack
7%
7%
Safir Bulut
1%
7%
VMware
26%
7%
Oracle Cloud Infastructure
4%
6%
Digital Ocean
14%
5%
Microsoft HyperV
13%
5%
IBM Cloud/Watson
1%
5%
Linode
1%
5%
Proxmox
6%
5%
Heroku
11%
4%
Managed Hosting
7%
4%
OVH
3%
1%
Hertzner
1%
1%
 • İSTEKLİ

 • MEMNUN

AWS
31%
28%
Microsoft Azure
27%
21%
Google Cloud
23%
26%
Özel sektör şirketlerimizin mevcutta kullandıkları bulut ve sanallaştırma tercihlerinde küçük ve büyük birçok bulut sağlayıcı olduğunu görmekteyiz. Bu bulut sağlayıcılardan AWS, Google Cloud ve Microsoft Azure hem mevcutta yoğun olarak tercih edilmekte hem de gelecekte kullanılmak istenmektedir.

Gelecek perspektifinde AWS ve Microsoft Azure’un ilk kez deneyimleyecekler arasında en popüler çözümler olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan VMware ve Microsoft HyperV’nin ise özel sektörde geri planda kalacağını görmekteyiz. Ayrıca yerli bulut sağlayıcılardan Turkcell Bulut’un ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Safir Bulut’un gelecekte daha fazla tercih edileceğini ifade edebiliriz.

Bulut ve Sanallaştırma Kullanımı - Kamu Kurumları

Bulut ve sanallaştırma kullanım-1
Kamu kurumlarımızın güvenlik hassasiyetleri nedeni ile bulut kullanımlarını sınırlı tutarak daha çok yerinde çalışan sunucular üzerinde sanallaştırma yaptıkları bilinen bir durumdur. Bu alanda VMware’ın baskın olarak kullanıldığını ve Microsoft HyperV çözümünün onu izlediğini görmekteyiz. TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Safir Bulut çözümünün kullanımının arttığını ve kurumlarımızın gelecek planlarında önemli bir yer edindiğini söyleyebiliriz. Genel olarak kamu tarafında bulut çözümlerine doğru sınırlı da olsa bir yönelimden söz edebiliriz.

Bulut ve Sanallaştırma Kullanımı - Özel Sektör

blank
blank
Özel sektör şirketlerimizin mevcutta kullandıkları bulut ve sanallaştırma tercihlerinde küçük ve büyük birçok bulut sağlayıcı olduğunu görmekteyiz. Bu bulut sağlayıcılardan AWS, Google Cloud ve Microsoft Azure hem mevcutta yoğun olarak tercih edilmekte hem de gelecekte kullanılmak istenmektedir.

Gelecek perspektifinde AWS ve Microsoft Azure’un ilk kez deneyimleyecekler arasında en popüler çözümler olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan VMware ve Microsoft HyperV’nin ise özel sektörde geri planda kalacağını görmekteyiz. Ayrıca yerli bulut sağlayıcılardan Turkcell Bulut’un ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Safir Bulut’un gelecekte daha fazla tercih edileceğini ifade edebiliriz.

Loglama ve İzleme Araçları

 • MEVCUT KULLANILAN

 • KULLANILMAK İSTENEN

Grafana
49%
56%
Elastic Stack
47%
44%
Zabbix
26%
32%
GrayLog
23%
20%
Elastic APM
21%
17%
Fluentd
8%
10%
Flume
1%
7%
Pinpoint
5%
7%
Jaeger
3%
5%
Senty
1%
1%
 • İSTEKLİ

 • MEMNUN

Elastic Stack
29%
16%
Grafana
25%
34%
Zabbix
12%
30%
Elastic APM
8%
13%
Loglama ve izleme araçları arasında Grafana ve Elastic Stack’in yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz. Her iki sistem de esnek ve özelleştirilebilir bir yapı sunarak farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunabilmektedir. Bu araçlar arasında Grafana’nın gelecekte de en yoğun kullanılan izleme aracı olarak kalmaya devam edeceği söylenebilir. Bununla birlikte Elastic Stack’in ilk defa kullanacaklar açısından daha popüler olduğunu ve daha çok deneyimlenmek istendiğini ifade edebiliriz.

Uygulama performans izleme aracı olarak kullanılan Pinpoint ve Sentry gibi araçların kullanımlarının ise düşük kaldığını görmekteyiz. Dağıtık izleme için açık kaynak bir çözüm sunan Jaeger da benzer bir şekilde yaygın bir kullanıma ulaşamamıştır.
blank
blank
Loglama ve izleme araçları arasında Grafana ve Elastic Stack’in yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz. Her iki sistem de esnek ve özelleştirilebilir bir yapı sunarak farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunabilmektedir. Bu araçlar arasında Grafana’nın gelecekte de en yoğun kullanılan izleme aracı olarak kalmaya devam edeceği söylenebilir. Bununla birlikte Elastic Stack’in ilk defa kullanacaklar açısından daha popüler olduğunu ve daha çok deneyimlenmek istendiğini ifade edebiliriz.

Uygulama performans izleme aracı olarak kullanılan Pinpoint ve Sentry gibi araçların kullanımlarının ise düşük kaldığını görmekteyiz. Dağıtık izleme için açık kaynak bir çözüm sunan Jaeger da benzer bir şekilde yaygın bir kullanıma ulaşamamıştır.

Proje Yönetimi Metodolojileri

Proje Yönetimi Metodolojileri Kullanım Durumu

 • MEVCUT KULLANILAN

 • KULLANILMAK İSTENEN

Scrum
75%
81%
Kanban
38%
33%
Waterfall
25%
18%
Six Sigma
11%
12%
Lean
8%
11%
Vmodel
5%
7%
Prince2
1%
4%
Extreme Programming
1%
1%
Proje Yönetimi Metodolojileri’nin Waterfall (Şelale) yöntemi gibi bütüncül yaklaşımlardan çevik yaklaşımlara evrildiğini görmekteyiz. Scrum açık ara en çok kullanılan metodoloji olurken, Waterfall yöntemini ise her yüz kişiden 25’i kullanmaya devam edeceğini ifade etmiştir. Deneyim ile metodoloji kullanımı arasındaki çapraz ilişkiye baktığımızda 25 yıl üstü deneyime sahip kişilerin Waterfall yöntemini daha fazla tercih ettiğini ifade edebiliriz.

Proje Yönetimi Metodolojileri Memnuniyet Durumu

 • İSTEKLİ

 • MEMNUN

Scrum
39%
33%
Vmodel
2%
33%
Kanban
9%
24%
Lean
3%
20%
Waterfall
5%
15%
Six Sigma
4%
14%
Prince2
2%
1%
Extreme Programming
1%
1%
Gelecek perspektifinde ise büyük bir değişim olmayacağını, çevik yaklaşımların güçlenmeye devam edeceğini fakat Waterfall ve Vmodel gibi yaklaşımların da var olmaya devam edeceklerini öngörmekteyiz. Gelecekte kullanmak isteyenlerin oranlarına baktığımızda Scrum gelişiminin artacağını söyleyebiliriz.

Proje Yönetimi Metodolojileri Kullanım Durumu

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ kullanım durumu-1
Proje Yönetimi Metodolojileri’nin Waterfall (Şelale) yöntemi gibi bütüncül yaklaşımlardan çevik yaklaşımlara evrildiğini görmekteyiz. Scrum açık ara en çok kullanılan metodoloji olurken, Waterfall yöntemini ise her yüz kişiden 25’i kullanmaya devam edeceğini ifade etmiştir. Deneyim ile metodoloji kullanımı arasındaki çapraz ilişkiye baktığımızda 25 yıl üstü deneyime sahip kişilerin Waterfall yöntemini daha fazla tercih ettiğini ifade edebiliriz.

Proje Yönetimi Metodolojileri Memnuniyet Durumu

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ memnuniyet durumu-1
Gelecek perspektifinde ise büyük bir değişim olmayacağını, çevik yaklaşımların güçlenmeye devam edeceğini fakat Waterfall ve Vmodel gibi yaklaşımların da var olmaya devam edeceklerini öngörmekteyiz. Gelecekte kullanmak isteyenlerin oranlarına baktığımızda Scrum gelişiminin artacağını söyleyebiliriz.

Proje Yönetimi Araçları

 • MEVCUT KULLANILAN

 • KULLANILMAK İSTENEN

Jira
51%
47%
Confluence
28%
25%
Microsoft Project
35%
25%
Trello
30%
25%
Asana
4%
11%
Notion
9%
9%
Microsoft Planner
6%
7%
monday.com
5%
7%
ClickUp
5%
6%
Redmine
4%
5%
Airtable
2%
4%
Microsoft Lists
1%
4%
Primavera
1%
4%
Adobe Workfront
1%
2%
Smartsheet
1%
2%
Wrike
1%
2%
Swit
1%
1%
Workzone
1%
1%
Proje yönetiminde Jira, Microsoft Project, Trello ve Confluence yaygın olarak kullanılan araçlar olarak ortaya çıkıyor. Katılımcıların gelecekte kullanmak istediği araçlar incelendiğinde ise Microsoft Project’in önemli oranda kullanıcı kaybedebileceği ve Asana gibi yenilikçi araçların daha çok öne çıkacağını söyleyebiliriz. Bu durumun yükselen çevik metodolojilere geçiş trendinin bir sonucu olduğu değerlendirilebilir. Kanban ve Scrum gibi çevik metodolojileri kullananların en çok deneyimlemek istediği araç olarak yine Jira’nın ön plana çıktığını görmekteyiz.
PROJE YÖNETİMİ ARAÇLARI-1
Proje yönetiminde Jira, Microsoft Project, Trello ve Confluence yaygın olarak kullanılan araçlar olarak ortaya çıkıyor. Katılımcıların gelecekte kullanmak istediği araçlar incelendiğinde ise Microsoft Project’in önemli oranda kullanıcı kaybedebileceği ve Asana gibi yenilikçi araçların daha çok öne çıkacağını söyleyebiliriz. Bu durumun yükselen çevik metodolojilere geçiş trendinin bir sonucu olduğu değerlendirilebilir. Kanban ve Scrum gibi çevik metodolojileri kullananların en çok deneyimlemek istediği araç olarak yine Jira’nın ön plana çıktığını görmekteyiz.

İletişim Araçları

İletişim Araçları Kullanımı - Türkiye

Whatsapp
75%
Zoom
67%
Microsoft Teams
59%
Slack
18%
Telegram
17%
Google Chat
15%
BİP
11%
Discord
6%
Cisco Webex Teams
5%
Mattermost
3%
Skype
3%
Google Meet
2%
Rocketchat
1%
Wire
1%
RingCentral
1%
Symphony
1%

İletişim Araçları Kullanımı - Dünya

Microsoft Teams
52%
Slack
48%
Zoom
45%
Discord
40%
Telegram
36%
Skype
30%
Signal
19%
Matrix
14%
Google Meet
12%
Whatsapp
11%
Google Chat
7%
Cisco Webex Teams
4%
Mattermost
4%
Jitsl
3%
IRC
3%
Rocketchat
2%
Zulip
1%
Ringcentral
1%
Symphony
1%
Wire
1%
Wickr
1%
Unify Circuit
1%
Coolfire Core
1%

Katılımcılarımıza iletişim araçları tercihlerini, mevcut kullanım durumu ve gelecekte kullanmayı talep etme şeklinde sorduk. İncelenen bütün perspektiflerde sıralama olmaksızın Whatsapp, Zoom ve Microsoft Teams araçlarının ilk üçte olduğunu söyleyebiliriz. Dünya iletişim araçları tercihinde ise Whatsapp’ın ülkemize oranla daha az tercih edildiğini özellikle Slack, Discord ve Google Meet’in daha yaygın olduğunu ifade edebiliriz. Yerli uygulamalarımızdan BİP ise % 11 oranında kullanıcı kitlesine sahiptir.

blank
blank

Katılımcılarımıza iletişim araçları tercihlerini, mevcut kullanım durumu ve gelecekte kullanmayı talep etme şeklinde sorduk. İncelenen bütün perspektiflerde sıralama olmaksızın Whatsapp, Zoom ve Microsoft Teams araçlarının ilk üçte olduğunu söyleyebiliriz. Dünya iletişim araçları tercihinde ise Whatsapp’ın ülkemize oranla daha az tercih edildiğini özellikle Slack, Discord ve Google Meet’in daha yaygın olduğunu ifade edebiliriz. Yerli uygulamalarımızdan BİP ise % 11 oranında kullanıcı kitlesine sahiptir.

Yazılım Sektöründe Mevcut ve İhtiyaç Olan Roller

 • İSTİHDAM EDİLEN

 • İSTİHDAM EDİLMEK İSTENEN

Yazılım Geliştirme Uzmanı
16%
11%
Fullstack Yazılımcı
14%
13%
Backend Yazılımcı
14%
10%
Frontend Yazılımcı
8%
7%
Yazılım Test Uzmanı/Mühendisi
7%
10%
Proje Yöneticisi
5%
4%
İş Analisti
5%
7%
Stajyer
5%
3%
Yazılım Mimarı
2%
2%
Ürün Yöneticisi
2%
2%
DevOps Uzmanı
2%
4%
Veri Analisti/Mühendisi/Uzmanı
2%
2%
Mobil Uygulama Geliştiricisi
2%
3%
UI/UX Tasarımcı
2%
3%
Çevik Yazılım Geliştirme Koçu
2%
2%
Veri Tabanı Uzmanı/Yöneticisi
2%
3%
Dijital Dönüşüm Uzmanı
2%
2%
Yazılım Teknolojileri Yöneticisi
2%
1%
İş Zekası ve Veri Ambarı Uzmanı
1%
2%
Gömülü Sistem Mühendisi
1%
1%
Konfigürasyon Yöneticisi
1%
1%
Yapay Zekâ Uzmanı
1%
2%
Kurumsal Mimari Uzmanı
1%
2%
Makine Öğrenimi Uzmanı
1%
2%
Oyun Geliştiricisi
1%
1%
Diğer
1%
1%
Araştırmamızda yönetici rolündeki katılımcılara mevcutta kurumlarında ne kadar yazılımcı istihdam ettiklerini ve gelecekte ihtiyaç duydukları yazılımcı sayısını sorduk. Grafikteki ilk beş yazılımcı rolü incelendiğinde; Fullstack (Önyüz ve Arka Uç), Backend (Arka Uç), Frontend (Önyüz), Yazılım Test Uzmanı ve genel anlamda Yazılım Geliştirme Uzmanı ihtiyacının karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Gelecekte ihtiyaç duyulan roller incelendiğinde ise Fullstack Yazılımcı’nın ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Ayrıca ilk beş role ait toplam çalışan sayısı diğer rollerin toplamından fazladır. Dolayısıyla bu rollere olan eğilimin artacağını söyleyebiliriz.

26 rolden 10’unda istihdam açığının mevcut olduğunu ifade edebiliriz. Bu kapsamda istihdama yeni katılacak ya da kariyerini yazılım teknolojilerine yönlendirmek isteyen kişilerin belirtilen rollerde uzmanlaşması, hem ilgili rollerdeki istihdam ihtiyacının hem de kişilerin iş bulma arayışlarının daha hızlı karşılanmasına fayda sağlayabilir.
YAZILIM sektöründe MEVCUT VE İHTİYAÇ OLAN ROLLER-1
Araştırmamızda yönetici rolündeki katılımcılara mevcutta kurumlarında ne kadar yazılımcı istihdam ettiklerini ve gelecekte ihtiyaç duydukları yazılımcı sayısını sorduk. Grafikteki ilk beş yazılımcı rolü incelendiğinde; Fullstack (Önyüz ve Arka Uç), Backend (Arka Uç), Frontend (Önyüz), Yazılım Test Uzmanı ve genel anlamda Yazılım Geliştirme Uzmanı ihtiyacının karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Gelecekte ihtiyaç duyulan roller incelendiğinde ise Fullstack Yazılımcı’nın ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Ayrıca ilk beş role ait toplam çalışan sayısı diğer rollerin toplamından fazladır. Dolayısıyla bu rollere olan eğilimin artacağını söyleyebiliriz.

26 rolden 10’unda istihdam açığının mevcut olduğunu ifade edebiliriz. Bu kapsamda istihdama yeni katılacak ya da kariyerini yazılım teknolojilerine yönlendirmek isteyen kişilerin belirtilen rollerde uzmanlaşması, hem ilgili rollerdeki istihdam ihtiyacının hem de kişilerin iş bulma arayışlarının daha hızlı karşılanmasına fayda sağlayabilir.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1