TÜBİTAK BİLGEM, NATO Siber Savunma Tatbikatına Katıldı

-A +A

Önceki yıllarda ayrı olarak icra edilen NATO Siber Güvenlik Tatbikatı, bu yıl ilk defa NATO’nun ana tatbikatlarından olan Kriz Yönetim Tatbikatı 2012’nin içinde eş zamanlı olarak 13-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Belçika’nın Mons şehrindeki NATO SHAPE karargâhında ve katılımcı ülkelerin merkezlerinde gerçekleştirilmiştir.

Tatbikatta ülkemiz, Genelkurmay Muhabere ve Siber Savunma Komutanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından temsil edilmiştir. Tatbikat süresince, Genelkurmay Muhabere ve Siber Savunma Komutanlığı’nda bir tatbikat merkezi oluşturulmuş ve NATO SHAPE karargâhındaki temsilciler ile koordinasyon içinde, her iki kurumdan uzmanlardan oluşan toplam 25 kişilik bir ekip ile tatbikat başarılı bir şekilde icra edilmiştir. Ayrıca Kriz Yönetim Tatbikatı için Milli Güvenlik Kurulu’nda 24 kurumdan gelen temsilcilerin katılımlarıyla oluşturulan ülke yönetim merkezinde kurumumuz, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından temsil edilmiştir.

NATO Siber Güvenlik Tatbikatı 2012’de gerçekleştirilen senaryoların ana konusunu, NATO’nun ve NATO üyesi ülkelerin kritik altyapılarına yapılan siber saldırılar oluşturmuştur. Bu saldırılar sonucu, ülkemizdeki ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon ve teknik yeterlilik düzeyleri test edilmiş ve hali hazırdaki durum tespit edilmeye çalışılmıştır. Siber saldırılar kapsamında teknik olarak; ağ trafik analizi, zararlı yazılım analizi, dijital adli imaj analizi ve SCADA sistem analizleri gerçekleştirilmiş ve hazırlanan raporlar NATO makamlarıyla paylaşılmıştır.

22.10.2012