TET Ar-Ge Proje Pazarı’ndan TÜBİTAK BİLGEM’e İki Ödül

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM, 6 Nisan 2016 tarihinde, Harbiye Askeri Müze’de gerçekleşen TET Ar-Ge Proje Pazarı-Proje Baharı 5’ten iki ödül almaya hak kazandı. Etkinliğe, Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşları, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacılar katıldı.

Elektrik elektronik ve bilişim sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, üniversite-sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile düzenlenen TET Proje Baharı’na katılım;  Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları, Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar, Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Diğer Elektrik Elektronik Uygulamaları olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu. Bu kapsamda, TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı tarafından geliştirilen iki cihaz ödül aldı.

“Gıda güvenliği için taşınabilir, biyosensör tabanlı mikotoksin test cihazı: MiSens” projesi,  
“Diğer Elektronik Kategorisi” nde Birincilik Ödülü aldı.  Tahıllardaki mikotoksinlerin hızlı ve güvenilir olarak kantitatif tespiti için elektrokimyasal metotla çalışan taşınabilir analiz cihazının geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında, Aflatoksin ve Deoksinivalenol mikotoksinlerini tespit edebilecek MiSens cihazı geliştirildi. MiSens cihazı, laboratuvar ve deneyimli personel gerekmeksizin hızlı, duyarlı ve seçici mikotoksin tanısını yapabiliyor ve kullanım kolaylığı, hızlılık ve maliyet açısından mevcut teknolojilere göre üstünlük sunuyor. MiSens cihazının geliştirilmesinde görevli proje ekibi ise şu isimlerden oluşuyor: Yıldız Uludağ, Yağmur Gök, Mete Akgün, Güzin Köktürk, Serkan Barut, Elif Esen, Murat Alibek, Sinan Budak, Canan Kurtuluş.

Benzer şekilde, TÜBİTAK BİLGEM UEKAE Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı tarafından geliştirilen “Transkutan optik sarılık ölçüm cihazı: SOBE” projesi ise “Diğer Elektronik Kategorisi”nde ikincilik ödülünü aldı. Yenidoğan kanında bilirubin seviyesinin artışından kaynaklanan sarılık hastalığı için transkutan optik bir biyomedikal cihaz geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında, multi-disipliner bir ekip ile rutin uygulamaya uygun, doğru ölçüm veren, deri üzerinden optik ölçüm ile sarılık tespiti yapabilen ve bebekten kan alımı gerektirmeyen optik sarılık ölçüm cihazı geliştirildi.   Projenin hayata geçirilmesinde görev alan ekip ise şu isimlerden oluştu: Hasan Basri Çelebi, Yunus Karamavuş, Yıldız Uludağ, Veysi Cansu, Canan Kurtuluş. TÜBİTAK enstitüleri bünyesinde geliştirilerek teknoloji transferine hazır hale getirilen (transferi Bilim Kurulu tarafından onaylanan) ilk biyomedikal cihaz olarak SOBE cihazı ayrıca önem arz ediyor.

Misens Poster

Fotoğraflar

15.04.2016