YTE Ana Sayfa   /   Projeler ve Programlar   /   YTE Devam Eden Projeler

YTE

Projeler

Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında savunma sanayii, kamu kurumları ve özel sektörle stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak özgün ve katma değeri yüksek teknolojiler geliştirmek için çalışan TÜBİTAK BİLGEM, ulusal ve uluslararası alanda ses getiren projeler ortaya koymaktadır. YTE, çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüğü BİLGEM’in geleceğe yön vererek geleceğin bilim ve teknolojisini yönlendirme misyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla yazılım teknolojileri alanında pek çok başarılı projeye imza atmıştır.

Devam EdenProjeler

blank

SGK Dijital Devlet Ara Katmanı Göç ve Danışmanlık Hizmeti Projesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen SGK Dijital Devlet Ara Katmanı Göç ve Danışmanlık Hizmeti Projesi’nin sözleşmesi imzalanmış olup 1 Nisan 2024 tarihinde başlayacaktır. Proje kapsamında SGK Uygulamalarının Dijital Devlet Ara Katmanı altyapısında çalışır hâlde son kullanıcılara hizmet vermesi amaçlanmaktadır. Dijital Devlet Ara Katmanı ile hazır bileşenler vasıtasıyla kamu kurumlarının uygulama geliştirme maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması, uygulamaların güvenilir ve kalitesi kontrol edilmiş bileşen ve araçlar üzerinde inşa edilmesini ve standardizasyonunu sağlamaktadır. Geliştiriciler ve sistem yöneticilerinin; hızlı, güvenli, verimli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde yazılımları geliştirme, derleme, dağıtma, çalıştırma, ölçekleme ve yönetmelerine olanak sağlayan; açık kaynak teknolojilerden güç alan, mikroservis destekli, konteyner temelli bir uygulama platformudur. Proje ile SGK’da kullanılacak Dijital Devlet Ara Katmanı altyapısındaki avantajların ve standardizasyonun diğer kamu kurumlarımız için de örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir.
blank

İŞKUR Mali Otomasyon Dijital Dönüşüm Planlama Danışmanlık Hizmeti Projesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) iş birliğinde, 1 Aralık 2023 itibarıyla İŞKUR Mali Otomasyon Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti Projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje, İŞKUR bünyesindeki mali iş süreçlerinin belirlenmesi, standartlaştırılması ve mevcut darboğazlar ile tekrar eden işler nedeniyle oluşan performans kayıplarının minimize edilmesini hedeflemektedir. Projenin bir diğer önemli amacı da, düşük verimlilik ve yüksek iş yükü, teknolojik altyapı eksiklikleri, ve entegre bir bilgi sistemi ihtiyacı gibi sorunların çözümüne yönelik stratejik dijital dönüşüm planlaması yapmaktır. Kamu istihdam hizmetlerinin elektronik dönüşümü aracılığıyla, hizmetin hızı, verimliliği ve şeffaflığı artırılacak, bu sayede Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunulacaktır.
e-tedarik

e-Tedarik Yazılımı Geliştirme Projesi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle 10 Nisan 2023 tarihinde e-Tedarik Yazılımı Geliştirme Projesi başlamıştır. Geliştirilen proje ile Devlet Tedarik Ekosistemi kapsamında  toplu satın alma ve münferit satın alma süreçlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca ortak dil ve anlayışa sahip, proaktif ve etkin bütçe planlaması ile birlikte çalışabilir bir altyapı sağlanacaktır.
blank

e-Beyanname Projesi

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) iş birliğiyle gerçekleştirilen e-Beyanname Projesi, mükelleflerden beyanname alma sürecinin modern teknolojilerle yenilenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla 23 Haziran 2023 tarihinde başlatılmıştır. Bu proje, mükelleflerin vergi beyannamelerini daha hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunmalarını sağlamayı hedeflerken aynı zamanda beyan dönemlerinde yaşanan yüksek işlem hacmini daha etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlamaktadır. e-Beyanname Projesi ile Gelir İdaresi Başkanlığının dijital dönüşümüne önemli bir katkı sağlanması hedeflenmektedir.
blank

Türk Patent ve Marka Kurumu Dijital Dönüşüm Planlama Danışmanlık Hizmeti (TURPAT) Projesi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) işbirliğiyle gerçekleştirilen Türk Patent ve Marka Kurumu Dijital Dönüşüm Planlama Danışmanlık Hizmeti (TURPAT) Projesi, 18 Mayıs 2023 tarihinde başlatılmıştır. Bu proje, TÜRKPATENT’in dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve geleceğe yenilikçi bir yaklaşımla daha güçlü bir şekilde ilerlemesini amaçlamaktadır. TURPAT Projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun dijital dönüşüm sürecini yönlendirecek ve kurumu ulusal ve uluslararası düzeyde daha etkin bir oyuncu hâline getirecek önemli bir adımı temsil etmektedir. Bu işbirliği, teknoloji ve kamu sektörünün el ele vererek vatandaşlara ve iş dünyasına daha etkin ve kullanıcı dostu hizmetler sunmayı hedeflemektedir.
butunlesik-kamu-img-1

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından, 2016 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü iş birliğiyle çalışmaları yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi kapsamında geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi ile devletin tüm kurumlarının muhasebe hareketleri yönetilebilir hâle getirilmiştir. Bu sayede, devletin harcama birimi düzeyinde borç ve alacak dengesinin sağlanmasına ve takip edilebilmesine önemli bir katkı sunulmuştur.
üts-projesi-img-1

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza eşlik eden, sağlığımızı emanet ettiğimiz tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünlerin etkin denetimini yapan, sağlık politikalarının belirlenmesini sağlayan ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede büyük önem taşıyan ÜTS Projesi 2014 yılından bu yana YTE tarafından geliştirilmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu iş birliği ile tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin uçtan uca takip edilmesi, denetim hizmetlerinin ve klinik mühendislik süreçlerinin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla, ulusal ve özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli oluşturularak model ile uyumlu bilgi yönetim sistemi geliştirilmiştir.
tenmak-rprojesi

TENMAK Proje ve Burs Destekleri Takip Sistemi Projesi

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) iş birliği ile yürütülen Proje kapsamında; burs ve katılım desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme, izleme ve raporlama süreçlerinin bütüncül olarak yönetilmesine olanak sağlayan bilgi yönetim sistemi geliştirilmektedir.
mys-projesi-img-1

Yeni Mali Yönetim Sistemi (MYS) Projesi

Proje kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde idamesi sağlanan uygulamalar için altyapıların ve tekil kullanıcı oturum açma işleminin ortaklaştırılması amaçlanmaktadır. Harcama birimlerinin mali süreçlerini kapsayan ve muhasebe birimleri ile tam mali entegrasyonu sağlayan bir sistemin geliştirilmesi projesidir.
didak-projesi-img-1

DİDAK Projesi

Geliştirilecek ortak ara katman platformu ile hazır bileşenler vasıtasıyla kamu kurumlarının uygulama geliştirme maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması, uygulamaların güvenilir ve kalitesi kontrol edilmiş bileşen ve araçlar üzerinde inşa edilmesi ve standardizasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.

Devam Eden DiğerProjeler

GİB Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Projesi

Gelir İdaresi Başkanlığı için yazılım danışmanlık hizmetleri projesidir.

Dijital Dönüşüm Planlama Danışmanlık Hizmeti Projesi (e-Tedarik DDP)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje ile Devlet Tedarik Yönetimi dijital dönüşümünün kurumsal mimarisi planlanmıştır. 

İş Süreçlerinin Analizi, İyileştirilmesi ve Elektronik Ortamda Yürütülebilmesine Dair Danışmanlık Projesi

Proje kapsamında, Nükleer Düzenleme Kurumunun iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve bu iş süreçlerini gerçekleyecek yazılım fonksiyonlarının belirlenmesi, görselleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede, Kurumun süreçlerinin tasarlanması, fonksiyonel gereksinimlerinin belirlenerek yazılım mock-up’larının hazırlanması, gerekli yazılımların tedariki ve geliştirilebilmesi amacı ile teknik şartnamenin hazırlanması faaliyetleri yürütülmüştür. 

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak iş birliği ile devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilen sosyal yardımlara ilişkin bilgilerin tek merkezde toplanması ve bütüncül yönetimiyle sosyal yardım kararlarının daha etkin alınmasını ve daha adil kaynak dağıtımını sağlayan bilgi sistemi geliştirilmiştir.

Açık Kaynak Kodlu Veri Tabanı PostgreSQL Yaygınlaştırma Projesi

Kurumların bilişim teknolojileri (BT) altyapılarının en büyük yatırım ve harcama kalemleri arasında yer alan ticari veri tabanı yönetimi sistemlerine güçlü bir alternatif oluşturmak, stratejik ve kritik uygulamalarda kullanılmak üzere açık kaynaklı yerli veri tabanı sistemi ve uzmanlığının geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Çocuk Erken Tanı Uyarı Sistemi (ÇETUS) Projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen ÇETUS Projesi kapsamında, Türkiye’de yaşayan çocukların korunmaya muhtaç hâle gelmeden tespit edilebilmesine ve ilgili koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınabilmesine yönelik bir altyapı oluşturulmuştur. 

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye’nin, 2023 vizyonu çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye’nin 2016-2019 yıllarını kapsayan e-Devlet çalışmalarına yön vermek üzere; millî kabiliyetlerle, ekosistem paydaşlarının etkin katılımı ile, ortak akıl ve bilimsel bakış açısı ile şekillenen, Türkiye’nin ilk kapsamlı ve bütüncül Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış, beraberinde Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli ve Sistemi geliştirilmiştir.

Strateji ve Eylem Planı İzleme, Değerlendirme ve Değişim Yönetimi Sistemi (SEPİDS)

Uygulanmasına karar verilmiş bir stratejik eylemin faaliyet planlamalarını ve konu ile ilgili görevlendirilmiş kişiler tarafından takip edilmesini sağlayan projedir. Eylem planını oluşturan stratejik amaç ve hedefler kullanıcı rol bazlı yetkilendirmelerle takip edilir. Aynı strateji eylem planında yer alan farklı kuruluşlar tarafından eylemler ile ilgili veri girişi ve takibi yapılabilir. Bu kapsamda SEPİDS bazı kamu kurumlarında hizmete alınmıştır.

Dijital Dönüşüm Planlama Danışmanlık Hizmeti ve Mikroservis Yazılım Geliştirme Platformu Tedariki Projesi

Proje kapsamında, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin kurumsal mimari yaklaşımıyla dijital dönüşümünün planlanmasına yönelik ihtiyaç tanımlama ve çözüm planlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mikroservis Yazılım Geliştirme Platformu tedariki ve garantisi sağlanmıştır. 

Toprak Organik Karbonu Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü iş birliği ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı’nda belirlenen arazi tahribatının dengelenmesine yönelik 3 küresel göstergeden (arazi örtüsü, arazi verimliliği, karbon stokları) biri olan “Toprak Organik Karbonu”na ilişkin ülkemizin mevcut stokunun belirlenmesi, stokta yaşanan değişimin izlenmesi ve stokun arttırılmasına yönelik strateji ve politikaların geliştirilmesine imkân sağlamak üzere sürdürülebilir karbon izleme sistemi geliştirilmesi sağlanmıştır. 

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin Geliştirilmesi (HİDS) Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü iş birliğinde doğal kaynakların etkin yönetimi ile; çölleşme, erozyon, sel, taşkın gibi etkileşimli temaları birlikte değerlendirerek bütüncül politikaların oluşturulabilmesine yönelik altyapı sağlamak amacı ile Coğrafi Tabanlı Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi geliştirilmiş, Türkiye’nin Çölleşme Modeli ve Risk Haritası oluşturulmuştur.

Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması (TÇM-DK) Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje ile, Türkiye’nin çölleşme riskine sahip alanlarının belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan “Türkiye Çölleşme Modeli”nin doğrulanması ve kalibre edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çölleşme ve çevresel faktörleri konusunda uzman akademisyenler, Kurum yöneticileri ve uygulayıcıları ile teknik çalışmalar ve saha çalışmaları yapılarak ülkemize ait çölleşme riski değerlendirilmiş ve riskin şiddeti tespit edilmiştir. Sahadan alınan ölçümler ve istatistiksel testlere göre “Türkiye Çölleşme Modeli” kalibre edilmiştir.

Kamuda İnovatif Yaklaşımlar: Büyük Veri Politikalarının Geliştirilmesi (KamuV) Projesi

KamuV Projesi ile kamu odağında, inovatif yaklaşımlardan biri olan büyük veri politikalarının planlanması ve bu politikalar doğrultusunda yeni hizmetlerin geliştirilmesi veya mevcut hizmetlerin iyileştirilmesi için öncü bir araştırma yapılması amaçlanmaktadır.

BTK Bilişim Yönetim Sistemi Danışmanlık

Elektronik haberleşme sektörüne yönelik belirlenen hedeflere uyumlu BTK Bilişim Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesi için yol haritasının belirlenmesi ve taslak BTK Bilişim Yönetim Sistemi teknik şartnamesinin hazırlanması projesidir. 

Dijital Olgunluk Değerlendirme Modeli ve Rehberliği Projesi

Organizasyonların sahip olduğu bilişim kabiliyetlerinin olgunluğunu değerlendirmek amacıyla geliştirilen Dijital Olgunluk Değerlendirme Modeli ile organizasyonların gelişimine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri sunulmuştur. 

Dijital Yetkinlik Değerlendirme Modeli ve Rehberliği Projesi

Bilişim uzmanlarının rol bazlı yetkinliğini değerlendirmek amacıyla geliştirilen Dijital Yetkinlik Değerlendirme Modeli ile uzmanların yetkinlik gelişimini sağlayan iyileştirmeler ile organizasyonların hedef çalışan kapasiteleri önerilmiştir. 

Dijital Kabiliyet Rehberleri

Organizasyonların dijital olgunluğu ve çalışan yetkinliğinin artırılması amacıyla Dijital Olgunluk Değerlendirme Modeli’nde yer alan yetkinlik alanları bazında bilgi ve yönlendirmeleri içeren Dijital Kabiliyet Rehberleri hazırlanmıştır. Organizasyonlara dijital dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda rehberler kullanılarak eğitim ve rehberlik hizmeti sunulmuştur.

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Teklif Hazırlama Sürecinin İyileştirilmesi Projesi (KABİT)

Kamu bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırımlarına yönelik proje teklifi yapılması, projelerin değerlendirilmesi ve yatırım programında yer alan projelerin izlenmesi kabiliyetlerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

e-TKGM (TKGM İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama Danışmanlık Hizmeti)

TKGM İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama Danışmanlık Hizmeti projesi kapsamında ihtiyaç doğrultusunda TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından ifa edilmiştir.

TAKBİS 2020 Teknik İsterlerinin Belirlenmesine Yönelik Danışmanlık Hizmeti Projesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje ile, TAKBİS 2020 çözüm mimarisi temel alınarak yenilikçi yaklaşımlar ve yeni teknolojilerin kullanımının değerlendirilmesi ile tapu ve kadastro süreçlerinin bütünleşik bir şekilde yürütülmesini sağlayan dijital dönüşüm yol haritası teknik şartname hâlinde detaylandırıldı. Hazırlanan teknik şartname ile geliştirilecek uygulama projesi kapsamında tapu ve kadastro iş ve işlemleri veri bütünlüğü içerisinde yürütülerek vatandaşa ve kamu kurumlarına sunulan hizmetlerin etkinliğinin ve kalitesinin artması hedeflenmiştir. 

Yazılım Geliştirmede Yüksek Olgunluk, Yazılım Mimarisi, Açık Kaynak Yazılım Teknolojileri ve Kurumsal Mimari Kapasite Kazandırma Danışmanlık Hizmetleri Projesi

HAVELSAN uzman ve yetkililerine kurumsal mimari ve yazılımda yüksek olgunluk konularında danışmanlık ve eğitimler verilmiştir.

Menü

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.