Ana Sayfa   /   Projeler ve Programlar

IPA Gümrük Muhafaza (Customs Enforcement)

ipa-gumruk-muhafaza-img-1

Gümrük Muhafaza’nın Tespit Kapasitesi’nin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Gümrük Bölgesi’nin tamamında Ticaret Bakanlığı’nın gümrük gözetim ve kontrol fonksiyonunu güçlendirmeyi amaçlayan bir veri yönetimi projesidir. Bu amaç doğrultusunda, idari, teknik ve operasyonel kapasitelerin artırılması ve Gümrük İdaresi Koordinasyon Merkezi’nin (CECC) yapısının geliştirilmesi için büyük veri ve makine öğrenmesi teknikleri kullanılmaktadır.

Projenin genel amacı, entegre sınır yönetimini, AB Müktesebatı ve Avrupa Standartları ile uyumlu hâle getirmek ve iyileştirmektir. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’nın gümrük gözetim ve kontrol fonksiyonlarına ilişkin kapasite artırımı sağlanarak sınır yönetimi güçlendirilecektir. Veri yönetimi projesi, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak gümrük işlemlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini ve denetlenmesini destekleyecektir. Bu sayede, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde entegre sınır yönetimi uygulamaları AB standartlarına uyumlu hâle getirilerek iyileştirilecektir.

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim